Namaz Vakitleri

21 Zilka'de 1445
29 Mayıs 2024
İmsak
03:35
Güneş
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:19
Detaylı Arama

Allah Mü’minin Duasını Sever

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

23 Cemâziye'l-Evvel 1417 / 06.10.1996
İskenderpaşa Camii/ İstanbul

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Hadis sohbetlerini 5 aşamada özetleyebiliriz.

a. İskenderpaşa Camii Sohbetleri (1977-1997)

Mehmed Zâhid KOTKU Hz. görevli oldukları İskenderpaşa Camii’nde, her pazar günü ikindiden sonra bir saat, cuma günleri öğleden önce 45 dakika Râmûzü’l-Ehàdis’ten hadis okuyup izah ederdi. 1977 yılının ilkbaharından itibaren bu dersler Mahmud Es’ad COŞAN tarafından yapılır oldu.

COŞAN, o yıllarda Ankara’da oturuyordu. Her hafta sonu İstanbul’a geliyor, pazar günkü hadis dersini yapıp geri dönüyordu. Tatillerde ve müsait zamanlarında cuma namazından önce de sohbet ettiği olurdu. Önemli bir engel olmadıkça, bu böyle devam etti.

13 Kasım 1980’de Mehmed Zâhid KOTKU Hazretleri’nin vefatından sonra da İskenderpaşa’daki dersler aynen devam etti. Hac veya başka bir seyahat nedeniyle yurtdışında olduğu zamanların dışında önemli bir aksama olmadı. 1997 Mayısında yurtdışına çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. İskenderpaşa’daki son sohbeti 4 Mayıs 1997 pazar günü oldu.
COŞAN, derse besmele ve hamdele ile başlardı. Arkasından, “Kitapların en efdali Allah’ın kitabıdır, yolların en faziletlisi Peygamber (s.a.s.)’in yoludur. Sonradan uydurulan şeyler bid’attir. Her bid’at dalâlettir. Her dalâlet ve dalâlet sahibi cehenneme gider.” anlamındaki Arapça giriş cümlelerini söylerdi. Sonra, sıradaki ilk hadisin Arapça metnini okurdu.

Ondan sonra okunan kitap hakkında kısa bilgi verir; hadislerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, başta Peygamber (s.a.s.) Efendimiz olmak üzere cümle enbiyânın, evliyânın, sülehànın; sâdât ve meşâyih-i kiramın ruhları için; kitabın müellifinin ve bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bizlere kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemânın, râvilerin ruhları için; caminin bânisi İskender Paşa’nın ruhu için; bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere oraya gelmiş olan kimselerin ahirete irtihal etmiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve Mehmed Zahid KOTKU Hazretleri’nin ruhu için, bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerif okunmasını isterdi.

Daha sonra, sıradaki hadis-i şerifin Arapça metnini okuyup, kelime kelime izahına geçerdi. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve diğer hadis-i şeriflerle meseleyi bir güzel açıklardı. Sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanırdı. Konunun iyi anlaşılması için misaller, hatıralar anlatır; şiirlere, Farsça ve Arapça beyitlere yer verirdi.

COŞAN, ilk yıllarda her sohbette 8-10 hadis-i şerif okuyup izah ederdi, sohbet süresi bir saati geçmezdi. Son yıllarda bu sayı 3’e kadar düşmüş, izah için daha çok vakit ayrılmış, sohbet süresi bir saati biraz aşmaya başlamıştı.

Sohbetin sonunda mutlaka Hatm-i Hàcegân yaptırırdı. Bazen, intisab etmek isteyenler için zikir dersi tarifi yapardı. Eğer vakit müsaitse, küçük notlarla soru gönderenlerin sorularına cevap verirdi.

Sohbetlere öncelikle gençler, öğrenciler, okumuş kimseler gelirlerdi. Fakat her yaştan ve her kesimden insana rastlamak mümkündü. Zamanla ilgi arttığı için, caminin etrafındaki evler satın alınarak cami genişletilmiş; hanımların ve erkeklerin sohbetleri takip edebilmesi için mekânlar yapılmıştır.

İskenderpaşa Camii’ndeki sohbetler, ilk yıllardan beri teyp kasetlerine kayıt edilmiştir. 1987’den sonra görüntülü video kayıtları yapılmıştır.

b. Ankara Özelif Camii Sohbetleri (1982-1996)

COŞAN, Mehmed Zâhid KOTKU Hz. vefat edip, irşad görevi kendisine intikal ettikten sonra, Ankara’da da hadis dersleri başlattı (1982). İlk önce çarşamba günleri evinin yanındaki Muradiye Camii’nde, daha sonra perşembe akşamları Özelif Camii’nde hadis dersi yapmaya başladı. Bir ara cumartesi günleri yapıldı. Emekli olup da Ankara’dan ayrıldıkları 1987 yılına kadar bu dersler devam etti. 1987’den sonra ise, her ayın ilk perşembe akşamı Ankara’ya gelip, bu hadis derslerini ayda bir yapmaya devam etti.

c. Sapanca Sohbetleri (1987-1989)

COŞAN emekli olduktan sonra Sapanca’ya yerleşmiştir. Orada oturdukları yıllarda (1987-1989), evinin yakınındaki Yüzevler Camii’nde cumartesi günleri, ikindiden sonra Muhtâru’l-Ehàdîs isimli kitaptan hadis dersleri yapmıştır.

Muhtâru’l-Ehâdîs kitabı muteber hadis kitaplarından seçilmiş ve ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmış bin dört yüz kadar hadis ihtivâ etmektedir. Mısırlı alim Seyyid Ahmed el-Hâşimî (1878-1943) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe’ye muhtelif tercümeleri yapılmıştır.

d. Anadolu’da Sohbetler

COŞAN, Türkiye’de bulunduğu 1980-1997 yılları arasında sık sık Anadolu’da seyahatler yaparlardı. Gittikleri illerde, uygun camilerde, halka açık hadis dersleri yapmıştır. Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, Adapazarı, Konya, Edirne gibi illerde sohbetler yapılmış hadis sohbetleri mevcuttur.

e. Ev Sohbetleri
Doğum, ölüm, düğün, sünnet vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği evlerde; kahvaltı vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği öğrenci evlerinde mutlaka yarım saat - 45 dakika civarında bir hadis sohbeti yaparlardı.

Konuşma Metni

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

El-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîh.El-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîh. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-selâtu ve's-selâmu alâ seyyidi'l evvlîne ve'l âhirîn. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-selâtu ve's-selâmu alâ seyyidi'l evvlîne ve'l âhirîn. Ve şefîi'l-müznibîn Muhammedini'l-Mustafâ ve âla âlihi ve sahbihiVe şefîi'l-müznibîn Muhammedini'l-Mustafâ ve âla âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ. ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ.

Emma bâ'd: Emma bâ'd:

Fa'lemû eyyühe'l-ihvân fe-inne efdale'l-hadîsi kitâbullah ve efdale'l-hedyi hedyü seyyidinâFa'lemû eyyühe'l-ihvân fe-inne efdale'l-hadîsi kitâbullah ve efdale'l-hedyi hedyü seyyidinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerre'l-ümûri muhdesâtühâ ve külle muhdesetin bid'atün Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerre'l-ümûri muhdesâtühâ ve külle muhdesetin bid'atün ve külle bid'atin dalâletün ve külle dalâletin ve sâhibehâ fin-nâr.ve külle bid'atin dalâletün ve külle dalâletin ve sâhibehâ fin-nâr. Ve bi's-senedi'l-muttasıli ile'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehû kâl: Ve bi's-senedi'l-muttasıli ile'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehû kâl:

İnne'l-kâfire li-yed'ullâhe azze ve celle fî hâcetihî fe tukzâ lehû âcilenİnne'l-kâfire li-yed'ullâhe azze ve celle fî hâcetihî fe tukzâ lehû âcilen ve inne'l-mü'mine le- yed'ullâhe teâlâ fe tübteü aleyhi'l-icâbetüve inne'l-mü'mine le- yed'ullâhe teâlâ fe tübteü aleyhi'l-icâbetü fe melâiketü li-zâlike fe yekûlullahü;fe melâiketü li-zâlike fe yekûlullahü; "İnnemâ ecebtü'l-kâfire li-ellâ yed'uvenî ve lâ yezkurenî fe innî"İnnemâ ecebtü'l-kâfire li-ellâ yed'uvenî ve lâ yezkurenî fe innî savtehû ve li'l-mü'mini li-ellâ yenkatia annî ve yezkürenîsavtehû ve li'l-mü'mini li-ellâ yenkatia annî ve yezkürenî fe innî tezarruahû. fe innî tezarruahû.

Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl.

Okuduğumuz mübarek hadîs-i şerîfin yeri, Râmûzü'l-ehâdîs kitabımızın 105. sayfasının sonudur.Okuduğumuz mübarek hadîs-i şerîfin yeri, Râmûzü'l-ehâdîs kitabımızın 105. sayfasının sonudur. Peygamber Efendimiz Câbir radıyallahu anh rivayet ettiğine göre buyuruyor ki; Peygamber Efendimiz Câbir radıyallahu anh rivayet ettiğine göre buyuruyor ki;

İnne'l-kâfire li-yed'ullâhe azze ve celle fî hâcetihî fe-tukzâ lehû âcilen.İnne'l-kâfire li-yed'ullâhe azze ve celle fî hâcetihî fe-tukzâ lehû âcilen. "Kâfir Allah'a ihtiyacı görülsün, istediği şeyler kendisine verilsin diye"Kâfir Allah'a ihtiyacı görülsün, istediği şeyler kendisine verilsin diye başı sıkışınca ve bir şeye ihtiyacı olunca dua eder.başı sıkışınca ve bir şeye ihtiyacı olunca dua eder. Onun istediği hemen, çar çabuk, acilen kabul olur." Onun istediği hemen, çar çabuk, acilen kabul olur." Ve inne'l-mü'mine le- yed'ullâhe teâlâ. "Mü'min de ihtiyacı olduğu zaman Allah'a el açıp dua eder." Ve inne'l-mü'mine le- yed'ullâhe teâlâ. "Mü'min de ihtiyacı olduğu zaman Allah'a el açıp dua eder." Fe tübteü aleyhi'l-icâbetü. Fe tübteü aleyhi'l-icâbetü. "Allah'ın o duayı kabul etmesi, o duaya icabet buyurması gecikmeli olur." "Allah'ın o duayı kabul etmesi, o duaya icabet buyurması gecikmeli olur." Tübteü kelimesi meçhul okunuyor.Tübteü kelimesi meçhul okunuyor. Fe tezıccü'l-melâiketü li-zâlike. Bunun üzerine melekler feryada başlarlar.Fe tezıccü'l-melâiketü li-zâlike. Bunun üzerine melekler feryada başlarlar. Üzüntülerinden meleklerin sesleri ayyuka çıkar. Feryâd u figâna başlarlar.Üzüntülerinden meleklerin sesleri ayyuka çıkar. Feryâd u figâna başlarlar. "Allah Allah! Kâfirin istediği acilen hızlı veriliyor da mü'minin istediği gecikiyor!"Allah Allah! Kâfirin istediği acilen hızlı veriliyor da mü'minin istediği gecikiyor! Ne oluyor?" diye dehşetten, hayretten, teessürden, teessüften, üzüntüden melekler feryada başlarlar.Ne oluyor?" diye dehşetten, hayretten, teessürden, teessüften, üzüntüden melekler feryada başlarlar. Fe-yekûlullahü. "Allahu Teâlâ hazretleri buyurur ki…"Fe-yekûlullahü. "Allahu Teâlâ hazretleri buyurur ki…" İnnemâ ecebtü'l-kâfire. "Ben kâfirin duasını sadece şu sebepten dolayı hemen kabul ettim."İnnemâ ecebtü'l-kâfire. "Ben kâfirin duasını sadece şu sebepten dolayı hemen kabul ettim." Li-ellâ yed'uvenî ve lâ yezkurenî. "Bana dua etmesin, beni anmasın diye hemen icabet ettim."Li-ellâ yed'uvenî ve lâ yezkurenî. "Bana dua etmesin, beni anmasın diye hemen icabet ettim." Yani, "Uzatsam yine dua edecek, yine beni zikredecek.Yani, "Uzatsam yine dua edecek, yine beni zikredecek. Duasını da sevmediğimden, beni zikretmesini de istemediğimden hemen istediğini verdim."Duasını da sevmediğimden, beni zikretmesini de istemediğimden hemen istediğini verdim." Fe innî ebğizuhû ve ebğızu savtehû. "Çünkü ben ona buğz ediyorum, kızıyorum, sesine de kızıyorum.Fe innî ebğizuhû ve ebğızu savtehû. "Çünkü ben ona buğz ediyorum, kızıyorum, sesine de kızıyorum. Ağız açıp da bana bir şey söylemesini de istemediğim için onun duasına icabet ettim." Ağız açıp da bana bir şey söylemesini de istemediğim için onun duasına icabet ettim."

Ve ebtıü li'l-mü'mini. "Mü'minin duasına icabet etmeyi geciktirdim."Ve ebtıü li'l-mü'mini. "Mü'minin duasına icabet etmeyi geciktirdim." Li-ellâ yenkatia annî. "Mü'min benden alakasını kesmesin, gönlünü başka tarafa çevirmesin,Li-ellâ yenkatia annî. "Mü'min benden alakasını kesmesin, gönlünü başka tarafa çevirmesin, daima gönlü benimle ilgili olsun…"daima gönlü benimle ilgili olsun…" Ve yezkürenî. "Ve beni daima zikretsin, 'aman yâ Rabbi!' desin diye." Ve yezkürenî. "Ve beni daima zikretsin, 'aman yâ Rabbi!' desin diye." Fe innî. "Çünkü ben…" Ehıbbühû. "O mü'min kulu seviyorum." Fe innî. "Çünkü ben…" Ehıbbühû. "O mü'min kulu seviyorum." Ve ehıbbü tezarruahû. "Onun tazarru ve niyazını da seviyorum.Ve ehıbbü tezarruahû. "Onun tazarru ve niyazını da seviyorum. Sevdiğim için onu biraz geciktiriyorum." Peygamber Efendimiz bu hadîs-i şerîfte böyle buyuruyor. Sevdiğim için onu biraz geciktiriyorum."

Peygamber Efendimiz bu hadîs-i şerîfte böyle buyuruyor.

Muhterem kardeşlerim! Kâfir Allah'a dua eder mi? Muhterem kardeşlerim!

Kâfir Allah'a dua eder mi?

Eder. Kâfirler kısım kısım, derece derecedir.Eder. Kâfirler kısım kısım, derece derecedir. Bir kısım kâfir vardır ki kapkaradır, kıpkızıldır, kaskatıdır, hiçbir şeye inanmaz.Bir kısım kâfir vardır ki kapkaradır, kıpkızıldır, kaskatıdır, hiçbir şeye inanmaz. Bunlara "ateist" diyorlar.Bunlara "ateist" diyorlar. Normal, anormal; teist, ateist gibi başında "A" olumsuzluk bildiriyor. Normal, anormal; teist, ateist gibi başında "A" olumsuzluk bildiriyor. Teist, tanrıya inanan demek. Ateist, tanrıya inanmayan demek. Teist, tanrıya inanan demek. Ateist, tanrıya inanmayan demek.

Burada bizim arkadaşlarımız konuşurlarken soruyorlarmış. Bazıları da "Elbette ben ataistim.Burada bizim arkadaşlarımız konuşurlarken soruyorlarmış. Bazıları da "Elbette ben ataistim. Atayı seviyorum." diyormuş.Atayı seviyorum." diyormuş. Sanıyor ki atayı sevmek… Kelimeleri de bilmiyorlar.Sanıyor ki atayı sevmek… Kelimeleri de bilmiyorlar. Teos; Yunanca'da, Rumca'da vs. tanrı mânasına geliyor.Teos; Yunanca'da, Rumca'da vs. tanrı mânasına geliyor. Teist, tanrıya inanalar zümresi; ateist, inanmayanlar zümresi…Teist, tanrıya inanalar zümresi; ateist, inanmayanlar zümresi… Tanrıya inananlar da iki grup; mü'minler ve kâfirler… Tanrıya inananlar da iki grup; mü'minler ve kâfirler…

Tanrıya inanıyor da nasıl kâfir oluyor? Tanrıya inanıyor da nasıl kâfir oluyor?

Yanlış inanıyor da ondan… Gider de şarap tanrısı diyeYanlış inanıyor da ondan… Gider de şarap tanrısı diye Baküs'e, aşk tanrısı diye Venüs'e, kocaman, iri, izbandud tanrı diye Zeus'a tapınırsa…Baküs'e, aşk tanrısı diye Venüs'e, kocaman, iri, izbandud tanrı diye Zeus'a tapınırsa… Onun için heykel yaparsa… Olmadık şeyi; güneşi, ayı, ağacı, dağı, ovayı tanrı sanıp tapınırsa…Onun için heykel yaparsa… Olmadık şeyi; güneşi, ayı, ağacı, dağı, ovayı tanrı sanıp tapınırsa… Onun tanrı tanıması onu kurtarmaz. Kâfir!.. Onun tanrı tanıması onu kurtarmaz. Kâfir!..

Neden? Allah'ı doğru tanıyamamış. Bütün insanların Allah'ı doğru tanıması lazım!Neden?

Allah'ı doğru tanıyamamış. Bütün insanların Allah'ı doğru tanıması lazım!
Allah'ı doğru tanımak için aslında insanlara gerekli âlet, edevat, malzeme verilmiş. Allah'ı doğru tanımak için aslında insanlara gerekli âlet, edevat, malzeme verilmiş.

Nedir bu âlet, edevat, malzeme? Nedir bu âlet, edevat, malzeme?

Akıl, fikir, ilim, irfan, izan, peygamber, kitap… Allah bunların hepsini göndermiş.Akıl, fikir, ilim, irfan, izan, peygamber, kitap… Allah bunların hepsini göndermiş. İlk insan Âdem aleyhisselam'dan beri Allah insanlara kendi varlığını bildirmiş.İlk insan Âdem aleyhisselam'dan beri Allah insanlara kendi varlığını bildirmiş. Kendi başlarına, cahil, gafil, bilgisiz, görgüsüz bırakmamış.Kendi başlarına, cahil, gafil, bilgisiz, görgüsüz bırakmamış. İlk insan, ilk peygamber; Allah kullara doğru yolu gösteriyor.İlk insan, ilk peygamber; Allah kullara doğru yolu gösteriyor. Âdem aleyhisselam'a suhuf yani bazı vahiyler inmiş. Demek ki ilk insandan beri bilmesi lazım! Âdem aleyhisselam'a suhuf yani bazı vahiyler inmiş. Demek ki ilk insandan beri bilmesi lazım!

Ayrıca her insana akıl vermiş. Akıl, Allah'ın yarattığı en kıymetli varlıktır.Ayrıca her insana akıl vermiş. Akıl, Allah'ın yarattığı en kıymetli varlıktır. Akıl ile insan doğruyu, eğriyi bilecek, gerçeğe ulaşacak. Allah'ın varlığını, birliğini anlayacak.Akıl ile insan doğruyu, eğriyi bilecek, gerçeğe ulaşacak. Allah'ın varlığını, birliğini anlayacak. Hem varlığını anlayacak hem de bir olduğunu anlayacak.Hem varlığını anlayacak hem de bir olduğunu anlayacak. Allah'ı tanıyacak, herhangi bir tanrıyı değil…Allah'ı tanıyacak, herhangi bir tanrıyı değil… Çinliler'in tanrısı, Afrika'daki yamyamların tanrısı, Avustralya'daki Aborijinler'in tanrısı…Çinliler'in tanrısı, Afrika'daki yamyamların tanrısı, Avustralya'daki Aborijinler'in tanrısı… Tangır tungur tanrı… Onların kıymeti yok! Allah'ı tanıyacak!Tangır tungur tanrı… Onların kıymeti yok! Allah'ı tanıyacak! Kâinatı yaratan Rabbü'l-âlemîni, âlemlerin Rabbi'ni tanıyacak. Kâinatı yaratan Rabbü'l-âlemîni, âlemlerin Rabbi'ni tanıyacak.

Hem de doğru tanıyacak! O'nu şaşırmadan bulacak ve hem de O'nu doğru bilecek.Hem de doğru tanıyacak! O'nu şaşırmadan bulacak ve hem de O'nu doğru bilecek. Sıfatlarını doğru bilecek. Yanlış sıfatlarla bilirse, "Allah bunu bilmez, Allah buna akıl erdiremez,Sıfatlarını doğru bilecek. Yanlış sıfatlarla bilirse, "Allah bunu bilmez, Allah buna akıl erdiremez, Allah bunu anlamaz, Allah bunu görmez, Allah'ın gücü buna yetmez." deyiverseAllah bunu anlamaz, Allah bunu görmez, Allah'ın gücü buna yetmez." deyiverse isterse Allah'a inansın, böyle dedi mi tepe taklak cehenneme, uçuruma gider.isterse Allah'a inansın, böyle dedi mi tepe taklak cehenneme, uçuruma gider. Allah'ı sıfatlarıyla doğru bilmesi, yalan yanlış bilmemesi lazım! Allah'ı sıfatlarıyla doğru bilmesi, yalan yanlış bilmemesi lazım!

Bunları bilmek her akıllı insan için mümkündür.Bunları bilmek her akıllı insan için mümkündür. Çünkü Allah akıl vermiş, göz vermiş, kulak vermiş… İlim, irfan imkânı var. Çünkü Allah akıl vermiş, göz vermiş, kulak vermiş… İlim, irfan imkânı var. İnsanoğlunda anlama, dinleme kabiliyeti var. Onun için herkes Allah'ı doğru bilmek zorunda.İnsanoğlunda anlama, dinleme kabiliyeti var. Onun için herkes Allah'ı doğru bilmek zorunda. Fakat herkes Allah'ı doğru bilmediği içinFakat herkes Allah'ı doğru bilmediği için insanlar bir Allah'ı tanıyanlar bir de tanımayanlar diye ayrılıyor.insanlar bir Allah'ı tanıyanlar bir de tanımayanlar diye ayrılıyor. Tanımayanlar kıpkızıl, kapkara, kaskatı, bomboş…Tanımayanlar kıpkızıl, kapkara, kaskatı, bomboş… Maalesef tanrıyı tanıyanların da hepsi Allah'ı tanımıyor.Maalesef tanrıyı tanıyanların da hepsi Allah'ı tanımıyor. Kimisi tanrı diye olmadık şeylere tapınıyor. Kimisi tanrı diye olmadık şeylere tapınıyor.

Allah, peygamberler göndermiş;Allah, peygamberler göndermiş; onların insanlara doğruyu öğretmek bakımından hiçbir faydası olmamış mı? onların insanlara doğruyu öğretmek bakımından hiçbir faydası olmamış mı?

Olmuş ama Allah'ı tanıyanların bir kısmı da maalesef Allah'ın sıfatlarında şirke, küfre düşmüşlerdir.Olmuş ama Allah'ı tanıyanların bir kısmı da maalesef Allah'ın sıfatlarında şirke, küfre düşmüşlerdir. Hatta bazen bir müslüman bile söylediği bir sözden, sahip olduğu bir yanlış kanaatten dolayı,Hatta bazen bir müslüman bile söylediği bir sözden, sahip olduğu bir yanlış kanaatten dolayı, "Ben müslümanım." dese bile bağıra bağıra küfrün içine düşer, kâfir olarak ölür gider. "Ben müslümanım." dese bile bağıra bağıra küfrün içine düşer, kâfir olarak ölür gider. Onun için Allah'ı doğru bilmek, dosdoğru tanımak çok mühim bir iştir.Onun için Allah'ı doğru bilmek, dosdoğru tanımak çok mühim bir iştir. İşte bunu bazı kimseler yapamıyor. İşte bunu bazı kimseler yapamıyor.

Allah bilgisi, inancı var ama çürük… Elma var ama kurtlanmış, çürümüş.Allah bilgisi, inancı var ama çürük… Elma var ama kurtlanmış, çürümüş. Et var ama kokmuş, yenmez, işe yaramaz. Tanrı inancı var ama kokuşmuş, pis, murdar.Et var ama kokmuş, yenmez, işe yaramaz. Tanrı inancı var ama kokuşmuş, pis, murdar. İnsanı iğrendiren inançlar var, kıymeti yok!.. İnsanı iğrendiren inançlar var, kıymeti yok!..

İşte o tanrıyı hiç tanımayanlar değil de inananlar Allah'a bazen el kaldırır, dua ederler. İşte o tanrıyı hiç tanımayanlar değil de inananlar Allah'a bazen el kaldırır, dua ederler.

Kur'ân-ı Kerîm diyor ki… Okumamız, bilmemiz lazım! Cümle cihan halkının bilmesi lazım, istisnası yok.Kur'ân-ı Kerîm diyor ki… Okumamız, bilmemiz lazım! Cümle cihan halkının bilmesi lazım, istisnası yok. Allah Kur'an göndermiştir, herkes bilecek, çaresi yok! Allah Kur'an göndermiştir, herkes bilecek, çaresi yok!

Lekad keferellezîne kâlû innallâhe hüve'l-Mesîhü'bnü Meryeme.Lekad keferellezîne kâlû innallâhe hüve'l-Mesîhü'bnü Meryeme. "Meryem'in oğlu Mesih İsa tanrıdır, diyenler kâfir oldu." "Meryem'in oğlu Mesih İsa tanrıdır, diyenler kâfir oldu."

Bak, hıristiyanlar da kâfir! Ve kâleti'l-yehûdu Üzeyrü'bnullâhi. Bak, hıristiyanlar da kâfir!

Ve kâleti'l-yehûdu Üzeyrü'bnullâhi.

Yahudiler de Üzeyir isimli peygamberiYahudiler de Üzeyir isimli peygamberi yanlış değerlendirip "tanrının oğlu" demişler, onlarda da şirk var, küfür var. yanlış değerlendirip "tanrının oğlu" demişler, onlarda da şirk var, küfür var.

Onun için İncil geldi, İncil'i bozdular, muhafaza edemediler.Onun için İncil geldi, İncil'i bozdular, muhafaza edemediler. Allah'ı, Hz. İsa aleyhisselam doğru anlattı ama onlar doğru anlayamadılar.Allah'ı, Hz. İsa aleyhisselam doğru anlattı ama onlar doğru anlayamadılar. Hz. İsa'ya "Allah'ın oğlu" dediler. Mucizelerini görünce, "Olsa olsa tanrıdır." dediler.Hz. İsa'ya "Allah'ın oğlu" dediler. Mucizelerini görünce, "Olsa olsa tanrıdır." dediler. "İncil ona indiğine göre kendisi değil, olsa olsa oğlu olur." dediler."İncil ona indiğine göre kendisi değil, olsa olsa oğlu olur." dediler. Sapıttılar, dalalete düştüler. Anlaşılıyor ki bazı insanların tanrı inancı var. Sapıttılar, dalalete düştüler.

Anlaşılıyor ki bazı insanların tanrı inancı var.

"Ben inançlı bir insanım." Yetmez! İnançlısın ama neye inanıyorsun?"Ben inançlı bir insanım."

Yetmez! İnançlısın ama neye inanıyorsun?
Tarih boyunca kavimler bir şeylere inanmışlar, sen neye inanıyorsun?Tarih boyunca kavimler bir şeylere inanmışlar, sen neye inanıyorsun? Güneşe mi, aya mı, yılana mı, öküze mi, yıldıza mı tapıyorsun?Güneşe mi, aya mı, yılana mı, öküze mi, yıldıza mı tapıyorsun? Kutsal dağlar varmış, kimisi onlara tapınıyor. Onların aklına göre kutsal hayvanlar varmış. Kutsal dağlar varmış, kimisi onlara tapınıyor. Onların aklına göre kutsal hayvanlar varmış. Eskimolar beyaz ayıya tapıyor.Eskimolar beyaz ayıya tapıyor. Tarih boyu dinler tarihinin bize anlattığı saçmalıklar var. Tarih boyu dinler tarihinin bize anlattığı saçmalıklar var.

İşte böyle tanrı inancı olan kâfir, Allah'a dua eder.İşte böyle tanrı inancı olan kâfir, Allah'a dua eder. Ama Allah ne kendisini ne de niyazını, konuşmasını, duasını, tazarrusunu seviyor.Ama Allah ne kendisini ne de niyazını, konuşmasını, duasını, tazarrusunu seviyor. Hiçbir şeyini sevmiyor. Sevmediği, gazab ettiği, buğz ettiği için,Hiçbir şeyini sevmiyor. Sevmediği, gazab ettiği, buğz ettiği için, "Verin şuna istediğini, verin de sussun." diyor. Hemen veriyor. "Verin şuna istediğini, verin de sussun." diyor. Hemen veriyor.

Mü'min de tazarru ediyor. Allah mü'mine de verişini yavaşlatır. Bu ne demek? Mü'min de tazarru ediyor. Allah mü'mine de verişini yavaşlatır.

Bu ne demek?

Mü'mine icabet etmeyecek değil, mü'minin duasını kabul etmiyor değil,Mü'mine icabet etmeyecek değil, mü'minin duasını kabul etmiyor değil, tehirlettiriyor, frene basıyor, yavaşlatıyor. tehirlettiriyor, frene basıyor, yavaşlatıyor.

Neden? Mü'mini seviyor; tazarrusunu, niyazını seviyor.Neden?

Mü'mini seviyor; tazarrusunu, niyazını seviyor.
"Şu kuluma bak! Geceleyin kalktı, abdest aldı, gözyaşları içinde seccadede nasıl ağlıyor… "Şu kuluma bak! Geceleyin kalktı, abdest aldı, gözyaşları içinde seccadede nasıl ağlıyor… Nasıl güzel zikrediyor… Nasıl âşık-ı sâdık… Nasıl Allah aşkından yüreği cayır cayır yanıyor…Nasıl güzel zikrediyor… Nasıl âşık-ı sâdık… Nasıl Allah aşkından yüreği cayır cayır yanıyor… Nasıl Allah için canını vermeye hazır… 'Yâ Rabbi! Canım, malım, her şeyim feda olsun.' diyor." Nasıl Allah için canını vermeye hazır… 'Yâ Rabbi! Canım, malım, her şeyim feda olsun.' diyor."

Mü'mini seviyor, mü'minin zikrini, tazarrusunu, niyazını seviyor; tehir ediyor, vermemek değil… Mü'mini seviyor, mü'minin zikrini, tazarrusunu, niyazını seviyor; tehir ediyor, vermemek değil…

Neden? Kur'ân-ı Kerîm'de Allahu Teâlâ hazretleri buyuruyor ki; Neden?

Kur'ân-ı Kerîm'de Allahu Teâlâ hazretleri buyuruyor ki;

Ve kâle Rabbükümüd'ûnî estecib leküm. "Bana dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim." Ve kâle Rabbükümüd'ûnî estecib leküm. "Bana dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim."

Mutlaka mü'minin duasına icabet edeceğini beyan ediyor. İcabet üç şekilde olur: Mutlaka mü'minin duasına icabet edeceğini beyan ediyor. İcabet üç şekilde olur:

Ya istediğini aynen verir. "Yâ Rabbi! Şu imtihanı geçeyim." Ya istediğini aynen verir. "Yâ Rabbi! Şu imtihanı geçeyim." Tamam, istediği ve cevaplarını bildiği sorular gelir. Tamam, istediği ve cevaplarını bildiği sorular gelir. Yoksa kitabın hepsini bilmiyor, sıkı bir imtihana tâbi tutulsa sınıfta kalır amaYoksa kitabın hepsini bilmiyor, sıkı bir imtihana tâbi tutulsa sınıfta kalır ama Allah duasını kabul etti. Bazen benim bile başıma geldi.Allah duasını kabul etti. Bazen benim bile başıma geldi. Üç tane konuyu çalışıyor, yüreği ağzına geliyor, mümeyyizlerin, imtihan heyetinin karşısında imtihana giriyor.Üç tane konuyu çalışıyor, yüreği ağzına geliyor, mümeyyizlerin, imtihan heyetinin karşısında imtihana giriyor. Bir tanesi diyor ki, "Söyle bakalım, şu nasıldır?"Bir tanesi diyor ki, "Söyle bakalım, şu nasıldır?" Yüreği ağzına geliyor.Yüreği ağzına geliyor. Çalıştığı konulardan bir tanesini soruyor.Çalıştığı konulardan bir tanesini soruyor. Şıkır şıkır cevaplandırıyor. Öteki mümeyyiz diyor ki, "Şu mesele nasıldır?"Şıkır şıkır cevaplandırıyor. Öteki mümeyyiz diyor ki, "Şu mesele nasıldır?" O da çalıştığı konu, onu da şıkır şıkır cevaplandırıyor.O da çalıştığı konu, onu da şıkır şıkır cevaplandırıyor. Öteki mümeyyiz diyor ki; "İyi, maşallah! Ben de bir tane soruyorum."Öteki mümeyyiz diyor ki; "İyi, maşallah! Ben de bir tane soruyorum." "Söyle bakalım, şu nedir?""Söyle bakalım, şu nedir?" O da üçüncü öğrendiği konu. Şakır şakır cevap verince mümeyyizler korkuyorlar,O da üçüncü öğrendiği konu. Şakır şakır cevap verince mümeyyizler korkuyorlar, "Bu kitabı yuttu galiba, her şeyi biliyor." sanıyorlar. Değil! Bir soru daha sorsalar bilemeyecek."Bu kitabı yuttu galiba, her şeyi biliyor." sanıyorlar. Değil! Bir soru daha sorsalar bilemeyecek. Üç konu çalıştı, Allah'a dua etti, Allah istediği üç soruyu çıkarttı.Üç konu çalıştı, Allah'a dua etti, Allah istediği üç soruyu çıkarttı. Çok oldu, böyle şeyler çok olmuştur. Demek ki Allah bazen kulun istediğini aynen verir. Çok oldu, böyle şeyler çok olmuştur.

Demek ki Allah bazen kulun istediğini aynen verir.

Bazen istediği kendisine uygun değildir. Bazen istediği kendisine uygun değildir. O kendi menfaatine uygun sanıyor, istiyor ama uygun olmadığından vermez.O kendi menfaatine uygun sanıyor, istiyor ama uygun olmadığından vermez. Daha âlâsını vermek için... "Aman yâ Rabbi! Şu otomobile, şu uçağa yetişeyim.Daha âlâsını vermek için... "Aman yâ Rabbi! Şu otomobile, şu uçağa yetişeyim. Kırmızı ışıklar yeşil olsun da, yollar tenha olsun da, ben havaalanına yetişeyim."Kırmızı ışıklar yeşil olsun da, yollar tenha olsun da, ben havaalanına yetişeyim." Yetişemiyor, kaçırıyor. "Allah duamı kabul etmedi." Meraklanma!.. Yetişemiyor, kaçırıyor. "Allah duamı kabul etmedi." Meraklanma!..

Bizim Ankara'da başımıza geldi. Bir uçağı kaçırdık, ondan sonraki uçağa bindik, ondan önce gittik.Bizim Ankara'da başımıza geldi. Bir uçağı kaçırdık, ondan sonraki uçağa bindik, ondan önce gittik. Bizden önce kalkan uçaktan önce İstanbul'a geldik. Bizden önce kalkan uçaktan önce İstanbul'a geldik. Ötekisinin modeli pervaneliymiş, o bir buçuk saatte İstanbul'a geldi, biz daha önce geldik.Ötekisinin modeli pervaneliymiş, o bir buçuk saatte İstanbul'a geldi, biz daha önce geldik. Demek ki, "Kulum sen İstanbul'a daha çabuk mu ulaşmak istiyorsun? Meraklanma.Demek ki, "Kulum sen İstanbul'a daha çabuk mu ulaşmak istiyorsun? Meraklanma. Bu uçağa yetiştir diyorsun ama bu uçak seni oraya yetiştirmez.Bu uçağa yetiştir diyorsun ama bu uçak seni oraya yetiştirmez. Meraklanma, ben seni daha evvel İstanbul'a yetiştireceğim." diye…Meraklanma, ben seni daha evvel İstanbul'a yetiştireceğim." diye… Sen de sanıyorsun ki; "Hay Allah! Uçak kalktı, bir buçuk uçağını kaçırdım." Sen de sanıyorsun ki; "Hay Allah! Uçak kalktı, bir buçuk uçağını kaçırdım."

Korkma! İki buçuk uçağa daha önce gidecek. Havaalanına daha çabuk inecek. Bazen böyle kabul eder. Korkma! İki buçuk uçağa daha önce gidecek. Havaalanına daha çabuk inecek. Bazen böyle kabul eder.

Bazen de istediği şey dünyada yapılması mümkün olmayan bir şeydir,Bazen de istediği şey dünyada yapılması mümkün olmayan bir şeydir, o zaman âhirette sevap verir. Mesela, "Yâ Rabbi! Şu hastamız iyi olsun, yaşasın."o zaman âhirette sevap verir. Mesela, "Yâ Rabbi! Şu hastamız iyi olsun, yaşasın." İyi ama eceli geldi, müddeti tamam oldu, çare yok, ölecek, ölmesi lazım, kaderin hükmü bu… İyi ama eceli geldi, müddeti tamam oldu, çare yok, ölecek, ölmesi lazım, kaderin hükmü bu… "Yâ Rabbi! İyi olsun, şifa bulsun, sulara vesaire okuyalım, üfleyelim." "Yâ Rabbi! İyi olsun, şifa bulsun, sulara vesaire okuyalım, üfleyelim."

Okumanın, üflemenin faydası var mı? Var, duanın çok faydalı olduğunu hadis kitapları anlatıyor.Okumanın, üflemenin faydası var mı?

Var, duanın çok faydalı olduğunu hadis kitapları anlatıyor.
Çok faydalı ama o hasta için değil. Allah ona yazmış, perşembe günü ölecek, çare yok. Çok faydalı ama o hasta için değil. Allah ona yazmış, perşembe günü ölecek, çare yok. O zaman ölüyor ama bu kul dua ettiğinden dolayı âhirete sevap kazanıyor. Esrarı bu! Duayla ilgili… O zaman ölüyor ama bu kul dua ettiğinden dolayı âhirete sevap kazanıyor. Esrarı bu! Duayla ilgili…

Mü'min kulununkini sevdiği için geciktiriyor.Mü'min kulununkini sevdiği için geciktiriyor. Bazen insan bir bebeği, çocuğu sever, "Vay canına! Bıcır bıcır, güzel konuşuyor.Bazen insan bir bebeği, çocuğu sever, "Vay canına! Bıcır bıcır, güzel konuşuyor. İki karış boyunda çocuk ama neler biliyor, maşallah. İki karış boyunda çocuk ama neler biliyor, maşallah. Büyümüş de küçülmüş. Ne güzel tatlı tatlı konuşuyor." diye konuşturur. Büyümüş de küçülmüş. Ne güzel tatlı tatlı konuşuyor." diye konuşturur.

"Hacı amca, hoca dede, bana şunu ver." "Hacı amca, hoca dede, bana şunu ver."

"İyi, vereceğim ama çok güzel konuşuyor, yanımdan ayrılmasın. Biraz daha…"İyi, vereceğim ama çok güzel konuşuyor, yanımdan ayrılmasın. Biraz daha… Vereceğim şeyi arkaya saklıyorum filan… Konuşturuyorum." Vereceğim şeyi arkaya saklıyorum filan… Konuşturuyorum."

"Neden?" "Çok sevdim, biraz daha bıcır bıcır konuşsun diye." "Neden?"

"Çok sevdim, biraz daha bıcır bıcır konuşsun diye."

Allahu Teâlâ hazretleri mü'min kulunu, tazarrusunu ve niyazını sevdiğindenAllahu Teâlâ hazretleri mü'min kulunu, tazarrusunu ve niyazını sevdiğinden daha çok tazarru, niyaz etsin diye vermeyi geciktiriyor.daha çok tazarru, niyaz etsin diye vermeyi geciktiriyor. Meleklerin feryâd u figânına Allahu Teâlâ hazretleri izahta bulunmuş, onlara böyle anlatmış. Meleklerin feryâd u figânına Allahu Teâlâ hazretleri izahta bulunmuş, onlara böyle anlatmış.

Aziz ve muhterim kardeşlerim! Aziz ve muhterim kardeşlerim!

Duayla ilgili çok başka incelikler ve sırlar var. Mesela, genişlik zamanında Allah'ı anmayan,Duayla ilgili çok başka incelikler ve sırlar var. Mesela, genişlik zamanında Allah'ı anmayan, Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı düşünmeyen, Allah'a ibadet etmeyen müslümana başı dara sıkıştığı zaman,Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı düşünmeyen, Allah'a ibadet etmeyen müslümana başı dara sıkıştığı zaman, "Aman yâ Rabbi!" dese Allah icabet etmez. "Aman yâ Rabbi!" dese Allah icabet etmez.

Neden? Evvelce aklın neredeydi? Şimdi başın sıkıştı, geliyorsun.Neden?

Evvelce aklın neredeydi? Şimdi başın sıkıştı, geliyorsun.
Mesela böyle sebepler var. Bu, bir sebep… Mesela böyle sebepler var. Bu, bir sebep…

Sakalı göbeğine kadar, başında sarık, elinde asa, sırtında cübbe var; dış görünüş tamam.Sakalı göbeğine kadar, başında sarık, elinde asa, sırtında cübbe var; dış görünüş tamam. Ama Allah duasını kabul etmiyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz,Ama Allah duasını kabul etmiyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, "Nasıl kabul etsin ki yediği haram, giydiği haram.""Nasıl kabul etsin ki yediği haram, giydiği haram." Allah kabul etmez. Demek ki helalinden yemek şartı varmış. Allah kabul etmez. Demek ki helalinden yemek şartı varmış.

Demek ki Allah'ı genişlik zamanlarda unutmamak lazım ki Allah duasını kabul etsin.Demek ki Allah'ı genişlik zamanlarda unutmamak lazım ki Allah duasını kabul etsin. Bu, bir sebep… Böyle incelikler var... Bu, bir sebep… Böyle incelikler var...

Duaların kabul edildiği mühim zamanlar var. Tam dua edilecek zamanlar var.Duaların kabul edildiği mühim zamanlar var. Tam dua edilecek zamanlar var. Mesela ezan ile kâmet arasında dua çok kabul olur. Mesela yağmur yağdığı zamanki dua…Mesela ezan ile kâmet arasında dua çok kabul olur. Mesela yağmur yağdığı zamanki dua… Allah'ın rahmeti iniyor, tam zamanı, çok kabul olur.Allah'ın rahmeti iniyor, tam zamanı, çok kabul olur. Mesela müslüman ordusu düşman ordusuna saldırdığı zaman dualar çok kabul olur. Mesela müslüman ordusu düşman ordusuna saldırdığı zaman dualar çok kabul olur.

Duaların kabul olunduğu mübarek saatler, geceler, kandiller, gündüzler vardır.Duaların kabul olunduğu mübarek saatler, geceler, kandiller, gündüzler vardır. Onlara riayet etmek de gerekiyor. Dua bir mühim ibadet, birçok incelikleri var. Onlara riayet etmek de gerekiyor. Dua bir mühim ibadet, birçok incelikleri var.

İnne'l-kezibe bâbün min ebvâbî'n-nifâk. "Yalan söylemek münafıklık kapılarından bir kapıdır." İnne'l-kezibe bâbün min ebvâbî'n-nifâk. "Yalan söylemek münafıklık kapılarından bir kapıdır."

Münafıklığın çeşitlerinden bir çeşittir demek...Münafıklığın çeşitlerinden bir çeşittir demek... Münafıklığın bariz alameti, alamet-i fârikası yalancılıktır. Münafıklığın bariz alameti, alamet-i fârikası yalancılıktır.

İzâ haddese kezebe. "Münafık konuştuğu zaman çok kıvırttırır, yalanı dolanı çok söyler."İzâ haddese kezebe. "Münafık konuştuğu zaman çok kıvırttırır, yalanı dolanı çok söyler." Yalanın bini bir paraya gider. Her şeyi yalan, aldatma, kandırma…Yalanın bini bir paraya gider. Her şeyi yalan, aldatma, kandırma… Ve izâ vaade ahlefe. "Vaat etse sözünde durmaz."Ve izâ vaade ahlefe. "Vaat etse sözünde durmaz." "Tamam, tamam! Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, görüşeceğim, "Tamam, tamam! Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, görüşeceğim, seni biraz sonra telefonla arayacağım." Bekle ki arasın, bekle ki yapsın. seni biraz sonra telefonla arayacağım." Bekle ki arasın, bekle ki yapsın. Yalan, münafık.Yalan, münafık. Ve ize'tümine hân. "Kendisine bir şey emanet olunsa hıyanet eder." Ve ize'tümine hân. "Kendisine bir şey emanet olunsa hıyanet eder."

Verilen bütün bu bilgilerden anlaşılan, münafık nasıl bir insan? Verilen bütün bu bilgilerden anlaşılan, münafık nasıl bir insan?

Güvenilmeyen bir insan! İtimada şâyân olmayan insan.Güvenilmeyen bir insan! İtimada şâyân olmayan insan. Ne yapacağı belli olmaz, kaypak insan. Sözünü, vaadine, işine güvenilmez. Münafık bu! Ne yapacağı belli olmaz, kaypak insan. Sözünü, vaadine, işine güvenilmez. Münafık bu!

Yalan; münafıklığın çeşitlerinden, münafıklığa götüren kapılardan bir kapıdır.Yalan; münafıklığın çeşitlerinden, münafıklığa götüren kapılardan bir kapıdır. Münafıklığın bölümlerinden bir bölümdür.Münafıklığın bölümlerinden bir bölümdür. Bir insan yalan söylerse kendisinde biraz münafıklık var, demektir.Bir insan yalan söylerse kendisinde biraz münafıklık var, demektir. Bir de vaadinde durmazsa biraz daha münafıklık var, demektir.Bir de vaadinde durmazsa biraz daha münafıklık var, demektir. Bir de hainse, kendisine itimat eden insanları aldatıyorsa… Hacca giderken para vermiş; Bir de hainse, kendisine itimat eden insanları aldatıyorsa… Hacca giderken para vermiş;

"Al şu parayı, dönüşte ver." Dönüşte, "Ver paramı." diyor. "Al şu parayı, dönüşte ver."

Dönüşte, "Ver paramı." diyor.

"Yok, öyle bir şey! Sen bana para vermedin. İstediğin yere git, istediğin yere şikâyet et." "Yok, öyle bir şey! Sen bana para vermedin. İstediğin yere git, istediğin yere şikâyet et."

"Allah'a şikâyet ederim. Başına yıldırım yağdırır…"Allah'a şikâyet ederim. Başına yıldırım yağdırır… Hemen adliyeye mi gideceğim sanıyorsun? Allah'a şikâyet ederim, mahvolur, perişan olursun." Hemen adliyeye mi gideceğim sanıyorsun? Allah'a şikâyet ederim, mahvolur, perişan olursun."

Hain! İtimadı suistimal ediyor, boşa çıkartıyor; münafık budur.Hain! İtimadı suistimal ediyor, boşa çıkartıyor; münafık budur. Hepsi birden olursa tam, katıksız, karışıksız, halis münafık olur. Hepsi birden olursa tam, katıksız, karışıksız, halis münafık olur.

"Hocam! Ben iyi bir insanım. Namaz da kılarım ama iş icabı, geçim icabı bazen yalan da söylüyoruz." "Hocam! Ben iyi bir insanım. Namaz da kılarım ama iş icabı, geçim icabı bazen yalan da söylüyoruz."

O zaman münafıklıktan biraz var sende.O zaman münafıklıktan biraz var sende. Yüz gram iki yüz gram, beş kilo on kilo, bir ton iki ton; biraz münafıklık var. Yüz gram iki yüz gram, beş kilo on kilo, bir ton iki ton; biraz münafıklık var.

Bu hadisten ne çıkıyor? Yalan söylememek lazım!Bu hadisten ne çıkıyor?

Yalan söylememek lazım!
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok kızdığı kötü huylardan birisi yalan söylemekmiş.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok kızdığı kötü huylardan birisi yalan söylemekmiş. Çok kızarmış Peygamber Efendimiz. Çok kızarmış Peygamber Efendimiz.

Mü'min şu hatayı yapabilir mi? Yapmaması lazım ama yapar. Nefsine uyar, şeytana uyar; yapar. Mü'min şu hatayı yapabilir mi?

Yapmaması lazım ama yapar. Nefsine uyar, şeytana uyar; yapar.

Mü'min şu hatayı da yapar mı? Yapmaması lazım ama yapar. Mü'min şu hatayı da yapar mı?

Yapmaması lazım ama yapar.

Mü'min yalan söyler mi? Hayır, asla! Mü'min dosdoğru olur, yalan söylemez! Mü'min yalan söyler mi?

Hayır, asla! Mü'min dosdoğru olur, yalan söylemez!

"Peki hocam! Yalanın caiz olduğu, söylenebileceği yerler de var, diye duyduk?" "Peki hocam! Yalanın caiz olduğu, söylenebileceği yerler de var, diye duyduk?"

Evet, doğru duymuşsun. Peygamber Efendimiz söylüyor, yalan bazı yerlerde caiz olur.Evet, doğru duymuşsun. Peygamber Efendimiz söylüyor, yalan bazı yerlerde caiz olur. Mesela harpte düşmana doğru söylenmez. Yakalandın, düşman seni sorguya çekiyor;Mesela harpte düşmana doğru söylenmez. Yakalandın, düşman seni sorguya çekiyor; sen de müslümansın, sakallısın, hacısın, doğruyu mu söyleyeceksin?sen de müslümansın, sakallısın, hacısın, doğruyu mu söyleyeceksin? Hayır, harp hud'adır, aldatmacadır. Hayır, harp hud'adır, aldatmacadır.

Sahâbe-i kirâm harp edecekleri zaman harp meydanına gittiler.Sahâbe-i kirâm harp edecekleri zaman harp meydanına gittiler. Komutan emretti; "Her biriniz on tane, yirmi tane, otuz tane ateş yakın." Çok çok ateş yaktılar.Komutan emretti; "Her biriniz on tane, yirmi tane, otuz tane ateş yakın." Çok çok ateş yaktılar. Bir ateş yeter bir adama ama sayı uzaktan on-yirmi misli fazla göründü. Bir ateş yeter bir adama ama sayı uzaktan on-yirmi misli fazla göründü. Düşman yanına gelemiyor, uzaktan bakıyor, "Vay be! Ovaya bak, ateş dolu!Düşman yanına gelemiyor, uzaktan bakıyor, "Vay be! Ovaya bak, ateş dolu! Ne kadar fazla miktarda müslüman, mücahit gelmiş, kaçalım biz buradan." diye korktu.Ne kadar fazla miktarda müslüman, mücahit gelmiş, kaçalım biz buradan." diye korktu. İşte aldatma yaptılar. İşte aldatma yaptılar.

Yanlış mı oldu bu? Hayır, harp hud'adır, aldatmacadır. Onun için harpte yalan söylemek olur. Yanlış mı oldu bu?

Hayır, harp hud'adır, aldatmacadır. Onun için harpte yalan söylemek olur.

Nasreddin Hoca'nın ters huylu oğlu gibi, işi yanlış yerde kullanmamak lazım!Nasreddin Hoca'nın ters huylu oğlu gibi, işi yanlış yerde kullanmamak lazım! Düşmanın karşısında bülbül gibi dosdoğruyu söylüyor; olur mu öyle, orada söylenmez.Düşmanın karşısında bülbül gibi dosdoğruyu söylüyor; olur mu öyle, orada söylenmez. Çünkü harp hiledir… Çünkü harp hiledir…

İki kimse dargın; onları barıştırmak, arasını bulmak, tekrar dost etmek için yalan söylenebilir.İki kimse dargın; onları barıştırmak, arasını bulmak, tekrar dost etmek için yalan söylenebilir. Maksat dargınlık olmasın, İslâm'da dargınlık haramdır. Onun için; Maksat dargınlık olmasın, İslâm'da dargınlık haramdır. Onun için;

"O, o sözü söylememiş." "O, o sözü söylememiş."

"Sana söylemiş." "Hayır, bana öyle bir laf hiç söylemedi." Halbuki söylemişti. "Sana söylemiş."

"Hayır, bana öyle bir laf hiç söylemedi."

Halbuki söylemişti.

Neden? Ara bozulmasın, kızgınlık artmasın, düşmanlık devam etmesin diye…Neden?

Ara bozulmasın, kızgınlık artmasın, düşmanlık devam etmesin diye…
Arayı bulmak için o zaman da yalan söylenebilir. Başka? Arayı bulmak için o zaman da yalan söylenebilir.

Başka?

Peygamber Efendimiz, "Karı-koca arasında aile muhabbeti devam etsin diyePeygamber Efendimiz, "Karı-koca arasında aile muhabbeti devam etsin diye hilâf-ı hakikat sözler söylenebilir." diyor. hilâf-ı hakikat sözler söylenebilir." diyor.

O ne demek? Kadın kocasını, koca karısını yalanla dolanla aldatacak mı? O ne demek? Kadın kocasını, koca karısını yalanla dolanla aldatacak mı?

Hayır! O mânaya değil. Muhabbet olsun diye… "A benim sultanım, canım, efendim!Hayır! O mânaya değil. Muhabbet olsun diye… "A benim sultanım, canım, efendim! Sen dünyada bir tanesin. Eşin, menendin yok, güzeller güzelisin.Sen dünyada bir tanesin. Eşin, menendin yok, güzeller güzelisin. Gönlümün sultanısın, emret sultanım." Aile muhabbeti olması için… Gönlümün sultanısın, emret sultanım."

Aile muhabbeti olması için…

Günah mı böyle şeyler söylemek? Hayır! Aile muhabbetini Allah seviyor.Günah mı böyle şeyler söylemek?

Hayır! Aile muhabbetini Allah seviyor.
Geçen gün bir hadîs-i şerîf okudum. Melekler üç eğlenceye gelirler: Geçen gün bir hadîs-i şerîf okudum. Melekler üç eğlenceye gelirler:

Bir, ok yarışlarına gelirler. Neden? Müslüman nişancı olmayı öğrenecek… Bir, ok yarışlarına gelirler.

Neden?

Müslüman nişancı olmayı öğrenecek…

İki, süvarilik yarışlarına gelirler.İki, süvarilik yarışlarına gelirler. Burada sakın Veliefendi çayırında atlı spor kumarını oynayanlar kedilerine pay çıkarmasınlar.Burada sakın Veliefendi çayırında atlı spor kumarını oynayanlar kedilerine pay çıkarmasınlar. Kumar İslâm'da haram… Kumarsız olarak herkes iyi at yetiştirip,Kumar İslâm'da haram… Kumarsız olarak herkes iyi at yetiştirip, "Ben daha hızlı gidiyorum." diye, o çeşit yarış… Bu cihada yarıyor. "Ben daha hızlı gidiyorum." diye, o çeşit yarış… Bu cihada yarıyor.

"Hocam bunlar değişik olabilir mi?" "Hocam bunlar değişik olabilir mi?"

Olabilir belki. İyi araba kullanmak, iyi uçak, helikopter kullanmak, iyi deniz aracı kullanmak,Olabilir belki. İyi araba kullanmak, iyi uçak, helikopter kullanmak, iyi deniz aracı kullanmak, harpte yarayacak cihazları kullanmak, tank kullanmasını bilmek filan...harpte yarayacak cihazları kullanmak, tank kullanmasını bilmek filan... Bu devirde bunları bilmesi lazım! Bu devirde bunları bilmesi lazım! Benim ihvanımın, İskenderpaşalılar'ın cebinde üç tane ehliyeti olmalı;Benim ihvanımın, İskenderpaşalılar'ın cebinde üç tane ehliyeti olmalı; kara nakil vasıtaları ehliyeti, pilot ehliyeti, kaptan ehliyeti…kara nakil vasıtaları ehliyeti, pilot ehliyeti, kaptan ehliyeti… Denizde kaptanlık yapmasını, her türlü cihazı kullanmasını, havada uçak uçurmasını bilsin.Denizde kaptanlık yapmasını, her türlü cihazı kullanmasını, havada uçak uçurmasını bilsin. Tank, cemse, ağır vasıtalı araç, yük taşıyan araç vesaire...Tank, cemse, ağır vasıtalı araç, yük taşıyan araç vesaire... İdare kısmına oturduğu zaman şaşırmasın, afallamasın, her şeyi çalıştırabilsin. İdare kısmına oturduğu zaman şaşırmasın, afallamasın, her şeyi çalıştırabilsin.

Neden? Peygamber Efendimiz atların yarışmasındaNeden?

Peygamber Efendimiz atların yarışmasında
ve ok yarışmasında meleklerin bulunacağını, bunları severek meleklerin takip ettiğini bildiriyor. ve ok yarışmasında meleklerin bulunacağını, bunları severek meleklerin takip ettiğini bildiriyor.

Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz, "Evli hanım ile beyi arasındaki latifeleşmede de melekler hazır bulunur." diyor.Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz, "Evli hanım ile beyi arasındaki latifeleşmede de melekler hazır bulunur." diyor. Aile muhabbeti içinde latifeleşmek de bu sınıfa giriyor. Aile muhabbeti içinde latifeleşmek de bu sınıfa giriyor.

"Bu çeşit eğlence ile adam ve kadın cinsel keyiflerini [tatmin ediyorlar]. Buradan sevap mı olur?" "Bu çeşit eğlence ile adam ve kadın cinsel keyiflerini [tatmin ediyorlar]. Buradan sevap mı olur?"

Evet! Haramda o arzularını tatmin etselerdi günah olacaktı.Evet! Haramda o arzularını tatmin etselerdi günah olacaktı. Helal yoldan olmasını Allah sevapla mükâfatlandırıyor.Helal yoldan olmasını Allah sevapla mükâfatlandırıyor. Nikâhta, evlilikte bereket ve sevap var. Nikâhsız zina olursa onda büyük günah var.Nikâhta, evlilikte bereket ve sevap var. Nikâhsız zina olursa onda büyük günah var. İslâm böyle. İslâm böyle.

"Hocam nikâhta da sevap var mı?" Nikâhta çok sevap var."Hocam nikâhta da sevap var mı?"

Nikâhta çok sevap var.
Karı ile koca arasındaki evlilik işlerinde de sevap var mı? Evet, çok sevap var.Karı ile koca arasındaki evlilik işlerinde de sevap var mı? Evet, çok sevap var. Birbirleriyle şakalaşmalarında, latifeleşmelerinde çok sevap var. Birbirleriyle şakalaşmalarında, latifeleşmelerinde çok sevap var.

Bunların kökü nereye gidiyor? Ailede muhabbet olacak.Bunların kökü nereye gidiyor?

Ailede muhabbet olacak.
Bay ile bayan arasında sevgi olacak.Bay ile bayan arasında sevgi olacak. Hanım beyine karşı, bey de hanımına karşı saygı ve sevgi duyacak.Hanım beyine karşı, bey de hanımına karşı saygı ve sevgi duyacak. Ailenin içinde yaratılışın, fıtratın icabı olan, insanların neslinin üremesine sebep olanAilenin içinde yaratılışın, fıtratın icabı olan, insanların neslinin üremesine sebep olan duygular mükemmel bir şekilde tatmin olacak da dışarıda harama göz ucuyla bile bakmayacak.duygular mükemmel bir şekilde tatmin olacak da dışarıda harama göz ucuyla bile bakmayacak. "Vay canına! Şu kadının boyuna bak, selvi gibi." demeyecek. Gözü pabucunda… "Vay canına! Şu kadının boyuna bak, selvi gibi." demeyecek. Gözü pabucunda…

Nakşî tarikatinde prensiplerden birisi nedir? Nakşî tarikatinde prensiplerden birisi nedir?

Nazar ber kadem. Gözü pabucunda olmak! Gözünü iyi kollayacak, harama bakmayacak.Nazar ber kadem. Gözü pabucunda olmak! Gözünü iyi kollayacak, harama bakmayacak. Tabii, bu başka mânalara da gelebilir;Tabii, bu başka mânalara da gelebilir; tarikatteki seyr u sülûkuna dikkat etsin, demek de olabilir. O ayrı! tarikatteki seyr u sülûkuna dikkat etsin, demek de olabilir. O ayrı!

Bu mühim bir meseledir; gözler dışarıda harama bakmayacak.Bu mühim bir meseledir; gözler dışarıda harama bakmayacak. Hepsi nikahla evin içinde olmuş bitmiş olacak. Hepsi nikahla evin içinde olmuş bitmiş olacak.

İnne'l-kezibe yüktebü keziben hattâ enne'l-kezîbete tüktebü kezîbeten.İnne'l-kezibe yüktebü keziben hattâ enne'l-kezîbete tüktebü kezîbeten. "Yalanın şakası yoktur, yalan olarak defterine yazılır." "Yalanın şakası yoktur, yalan olarak defterine yazılır."

Küçücük bir yalan olsa defterine küçücük bir yalan olarak yazılır.Küçücük bir yalan olsa defterine küçücük bir yalan olarak yazılır. Hani bazen insan yaptığı yalanın tesiri azdır, mühim değildir diye umursamaz, küçük bir yalan söyler… Hani bazen insan yaptığı yalanın tesiri azdır, mühim değildir diye umursamaz, küçük bir yalan söyler…

Burası küzeybe de okunabilir, kezîbe diye harekelenmiş ama ism-i tasgîr sîgası ile olabilir.Burası küzeybe de okunabilir, kezîbe diye harekelenmiş ama ism-i tasgîr sîgası ile olabilir. Hattâ inne'l-küzeybete tüktebü küzeybeten de okunabilir. Hattâ inne'l-küzeybete tüktebü küzeybeten de okunabilir.

Yalanın küçüğü, büyüğü olmaz; küçüğü de, büyüğü de yazılır. Onun için hiç yalan söylenmemeli! Yalanın küçüğü, büyüğü olmaz; küçüğü de, büyüğü de yazılır. Onun için hiç yalan söylenmemeli!

"Şaka söyledim, Nisan bir şakası yaptım." "Şaka söyledim, Nisan bir şakası yaptım."

Nisan bir şakası gavuristandan ithal edilme bir uyduruk, günahlı şakadır.Nisan bir şakası gavuristandan ithal edilme bir uyduruk, günahlı şakadır. "Bugün Nisan bir olduğundan bu yalanı sana söyledim.""Bugün Nisan bir olduğundan bu yalanı sana söyledim." İslâm'da, Nisan birde yalan söylemek serbest değil! Yalan her zaman yalandır. İslâm'da, Nisan birde yalan söylemek serbest değil! Yalan her zaman yalandır. Büyük yalan büyük yalandır, küçük yalancık da küçük yalancık olarakBüyük yalan büyük yalandır, küçük yalancık da küçük yalancık olarak deftere girer ve işin sonu fena olur. Onun için müslüman kale gibi dosdoğru olacak. deftere girer ve işin sonu fena olur. Onun için müslüman kale gibi dosdoğru olacak.

"Hocam! Şaka yaparken nasıl yapacağız?" Şaka yaparken ciddi şaka yapacaksın."Hocam! Şaka yaparken nasıl yapacağız?"

Şaka yaparken ciddi şaka yapacaksın.
Yalandan şaka olmaz. Yalanla kurulmuş şaka İslâm'da yoktur. Şaka ciddi olur. Nasıl? Yalandan şaka olmaz. Yalanla kurulmuş şaka İslâm'da yoktur. Şaka ciddi olur.

Nasıl?

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihtiyar bir kadına dedi ki;Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihtiyar bir kadına dedi ki; "İhtiyarlar cennete girmeyecek." Kadıncağız üzülecek gibi oldu, üzüldü."İhtiyarlar cennete girmeyecek." Kadıncağız üzülecek gibi oldu, üzüldü. İhtiyarlar cennete girmeyecekse, kendisi de ihtiyar. "Gençleşerek girecek." dedi. Öyle!İhtiyarlar cennete girmeyecekse, kendisi de ihtiyar. "Gençleşerek girecek." dedi. Öyle! Cennete civan gibi, nevcivan olarak girecek, diye müjdeledi. Yalan değil!Cennete civan gibi, nevcivan olarak girecek, diye müjdeledi. Yalan değil! Sözü doğru ama latife yaptı. Sözü doğru ama latife yaptı.

Sonra yine yakını olan, sevdiği bir hatuna; "Ne o, senin gözünde aklık var." dedi.Sonra yine yakını olan, sevdiği bir hatuna; "Ne o, senin gözünde aklık var." dedi. O da, "Ne olmuş gözüme bir hastalık mı gelmiş." filan diye telaşlandı, ayna aramaya başladı.O da, "Ne olmuş gözüme bir hastalık mı gelmiş." filan diye telaşlandı, ayna aramaya başladı. O zaman dedi ki; "Her insanın gözünde bir ak yok mudur?"O zaman dedi ki; "Her insanın gözünde bir ak yok mudur?" Ortası kara, mavi, yeşil veya ela; bir kenarında gözünün akı var...Ortası kara, mavi, yeşil veya ela; bir kenarında gözünün akı var... "Senin gözünde ak ver." deyip öyle latife yaptı. "Senin gözünde ak ver." deyip öyle latife yaptı.

Demek ki hiç yalan söylemeyeceğiz. Şaka yaparken bile ciddi sözler üzerine şaka yapacağız.Demek ki hiç yalan söylemeyeceğiz. Şaka yaparken bile ciddi sözler üzerine şaka yapacağız. Latifeyi latif yapacağız. Karşı tarafın hoşuna gitmeyecek bir şekilde şaka olmaz. Latifeyi latif yapacağız. Karşı tarafın hoşuna gitmeyecek bir şekilde şaka olmaz.

"Öyle bir şaka yaptın ki neredeyse sekte-i kalpten vefat edecektim. Böyle şaka olur mu?" "Öyle bir şaka yaptın ki neredeyse sekte-i kalpten vefat edecektim. Böyle şaka olur mu?"

Karanlıkta çıkmış da karşısına, çarşafı bürünmüş, eline bilmem ne almış…Karanlıkta çıkmış da karşısına, çarşafı bürünmüş, eline bilmem ne almış… Adamın yanında ruhsatlı silahı vardır, çeker, korkusundan seni kurşunlar.Adamın yanında ruhsatlı silahı vardır, çeker, korkusundan seni kurşunlar. Öyle şaka mı olur? Şakanın da latif olması lazım! Öyle şaka mı olur? Şakanın da latif olması lazım!

İnne'l-kerîme'bne'l-kerîmi'bni'l-kerîmi'bni'l-kerîmi Yûsufu'bnü Ya'kûbe'bni İshâka'bniİnne'l-kerîme'bne'l-kerîmi'bni'l-kerîmi'bni'l-kerîmi Yûsufu'bnü Ya'kûbe'bni İshâka'bni İbrâhîme aleyhimü's-selâmü ve lev lebistü fi's-sicni mâ lebise sümme etâni'r-rasûlü ecebtü.İbrâhîme aleyhimü's-selâmü ve lev lebistü fi's-sicni mâ lebise sümme etâni'r-rasûlü ecebtü. Ve rahmetullâhi alâ Lûtîn en kâne le-ye'viye ilâ rüknin şedîdin, iz kâle:Ve rahmetullâhi alâ Lûtîn en kâne le-ye'viye ilâ rüknin şedîdin, iz kâle: "Lev enne lî biküm kuvveten ev âvî ilâ rüknin şedîdin.""Lev enne lî biküm kuvveten ev âvî ilâ rüknin şedîdin." Femâ beasallâhu ba'dü nebiyyen illâ fî zirvetin min kavmihî. Femâ beasallâhu ba'dü nebiyyen illâ fî zirvetin min kavmihî.

Peygamber Efendimiz bu hadîs-i şerîfte eskiden yaşamış peygamberlerden bazısını zikrediyor; Peygamber Efendimiz bu hadîs-i şerîfte eskiden yaşamış peygamberlerden bazısını zikrediyor;

"Hiç şüphe yok ki kerim oğlu kerim oğlu kerim oğlu kerim;"Hiç şüphe yok ki kerim oğlu kerim oğlu kerim oğlu kerim; İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup oğlu Yusuf'tur." Yusuf peygamber güzelliğiyle tanınmıştır.İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup oğlu Yusuf'tur." Yusuf peygamber güzelliğiyle tanınmıştır. O, İbrahim aleyhisselam'ın, İshak aleyhisselam'ın, onun oğlu Yakup aleyhisselam'ın neslinden gelmiştir.O, İbrahim aleyhisselam'ın, İshak aleyhisselam'ın, onun oğlu Yakup aleyhisselam'ın neslinden gelmiştir. Yakup oğlu Yusuf'tur. Yakup oğlu Yusuf'tur.

İbrahim aleyhisselam kerimdir, İshak aleyhisselam kerimdir, Yakup aleyhisselam kerimdir.İbrahim aleyhisselam kerimdir, İshak aleyhisselam kerimdir, Yakup aleyhisselam kerimdir. Yusuf aleyhisselam da kerimdir. Kerim oğlu kerim oğlu kerim oğlu kerim; Yusuf aleyhisselam... Yusuf aleyhisselam da kerimdir. Kerim oğlu kerim oğlu kerim oğlu kerim; Yusuf aleyhisselam...

Peygamber Efendimiz, aleyhimüsselâm diyor, hepsine selam ediyor.Peygamber Efendimiz, aleyhimüsselâm diyor, hepsine selam ediyor. Biz müslümanlar elhamdülillah güzel durumdayız.Biz müslümanlar elhamdülillah güzel durumdayız. Cihanda gelmiş, yaşamış, göçmüş bütün peygamberleri biz tanıyoruz.Cihanda gelmiş, yaşamış, göçmüş bütün peygamberleri biz tanıyoruz. Kâfirler durumlarına ağlasınlar; Allah'ın peygamberlerinden bazısına inanmıyorlar. Kâfirler durumlarına ağlasınlar; Allah'ın peygamberlerinden bazısına inanmıyorlar.

Bizim inanmadığımız bir peygamber var mı? Bizim inanmadığımız bir peygamber var mı?

Yok! Hepsine inanıyoruz.Yok! Hepsine inanıyoruz. Hz. İsa'ya da, Musa'ya da, İbrahim'e de, İshak'a da, Yakup'a da, Yusuf'a da inanıyoruz. Hz. İsa'ya da, Musa'ya da, İbrahim'e de, İshak'a da, Yakup'a da, Yusuf'a da inanıyoruz. Eğer tarafgirlik yapsaydık "İbrahim Abraham'dır, İshak İzak'tır,Eğer tarafgirlik yapsaydık "İbrahim Abraham'dır, İshak İzak'tır, Yakup Yakop'tur, Yusuf da Yasef'tir" diye bunların adını ağzımıza almazdık.Yakup Yakop'tur, Yusuf da Yasef'tir" diye bunların adını ağzımıza almazdık. "Bunlar yahudilerin peygamberleri" derdik. Hayır, onlar yahudilerin değil bizim peygamberlerimiz!"Bunlar yahudilerin peygamberleri" derdik. Hayır, onlar yahudilerin değil bizim peygamberlerimiz! Çünkü bizim yolumuz İslâm yolu, onların yoluna mutabık.Çünkü bizim yolumuz İslâm yolu, onların yoluna mutabık. Yahudilerin şimdiki hali, yolu onlara mutabık değil. Onlar, onlardan memnun değildirler.Yahudilerin şimdiki hali, yolu onlara mutabık değil. Onlar, onlardan memnun değildirler. Bu peygamberler şimdiki şaşırmış yahudilerden hoşnut değillerdir. Bu peygamberler şimdiki şaşırmış yahudilerden hoşnut değillerdir.

Biliyorsunuz Yusuf aleyhisselam hapse girdi. Biliyorsunuz Yusuf aleyhisselam hapse girdi.

Ne suç işledi de hapse girdi? Suç mu işledi Yusuf aleyhisselam? Ne suç işledi de hapse girdi? Suç mu işledi Yusuf aleyhisselam?

Aziz'in karısı ve beldenin soylu kadınları Yusuf aleyhisselam'ı sevdiler, ona âşık oldular.Aziz'in karısı ve beldenin soylu kadınları Yusuf aleyhisselam'ı sevdiler, ona âşık oldular. Yusuf aleyhisselam'a dediler ki; "Gel eğlenelim."Yusuf aleyhisselam'a dediler ki; "Gel eğlenelim." Âşık, mâşuk ile ne yaparsa… Davet ettiler, ısrar ettiler, tehdit ettiler. Yusuf aleyhisselam; Âşık, mâşuk ile ne yaparsa… Davet ettiler, ısrar ettiler, tehdit ettiler. Yusuf aleyhisselam;

Kâle Rabbi's-sicnü ehabbü ileyye mimmâ yed'ûnenî ileyhi.Kâle Rabbi's-sicnü ehabbü ileyye mimmâ yed'ûnenî ileyhi. "Bu karıların, cadalozların beni çağırdığı şeyi yapmaktansa"Bu karıların, cadalozların beni çağırdığı şeyi yapmaktansa hapse girmek daha iyidir yâ Rabbi!" dedi. Allah'tan hapse girmeyi istedi.hapse girmek daha iyidir yâ Rabbi!" dedi. Allah'tan hapse girmeyi istedi. Kadınların elinden kurtulmak için… Çünkü Yusuf aleyhisselam'ın dayanılmaz güzelliği vardı. Kadınların elinden kurtulmak için… Çünkü Yusuf aleyhisselam'ın dayanılmaz güzelliği vardı.

İlk önce şehirdeki kadınlar; "Aziz'in hanımı Yusuf aleyhisselam'ı seviyor." diye dedikodu yaptılar. İlk önce şehirdeki kadınlar; "Aziz'in hanımı Yusuf aleyhisselam'ı seviyor." diye dedikodu yaptılar.

Aziz'in hanımı kim? Züleyha validemiz… Sonra tevbekâr oldu, Aziz öldü… Aziz'in hanımı kim?

Züleyha validemiz… Sonra tevbekâr oldu, Aziz öldü…

Bütün kadınları konağına çağırdı.Bütün kadınları konağına çağırdı. Filanca vezirin hanımı, filanca soylu kişinin kızı, bilmem kim; bütün kadınları çağırttı.Filanca vezirin hanımı, filanca soylu kişinin kızı, bilmem kim; bütün kadınları çağırttı. Hepsine iltifat etti, ikramda bulundu.Hepsine iltifat etti, ikramda bulundu. Elma verdi, ellerine bıçak verdi, "Buyurun, meyve ikram ediyorum. Soyun, yiyin." dedi.Elma verdi, ellerine bıçak verdi, "Buyurun, meyve ikram ediyorum. Soyun, yiyin." dedi. Elma kıymetli bir meyvedir. O zaman da öyleydi. Elma kıymetli bir meyvedir. O zaman da öyleydi.

Elmayı soyarken Yusuf aleyhisselam'ı çağırdı, "Gel şunların yanına." dedi. Elmayı soyarken Yusuf aleyhisselam'ı çağırdı, "Gel şunların yanına." dedi.

Ve kâleti'hruc aleyhinne. "Şu kadınların yanına çıkıver." Ve kâleti'hruc aleyhinne. "Şu kadınların yanına çıkıver."

Yusuf aleyhisselam perdenin arkasından çıkıverince…Yusuf aleyhisselam perdenin arkasından çıkıverince… Tabii boyu güzel, yüzü güzel, huyu güzel, kalbi güzel… Peygamber!.. Tabii boyu güzel, yüzü güzel, huyu güzel, kalbi güzel… Peygamber!.. Kerim oğlu, kerim oğlu, kerim oğlu, kerim… Kerim oğlu, kerim oğlu, kerim oğlu, kerim… Hem soyu, hem yüzü, hem hali, hem kalbi, hem inancı güzel…Hem soyu, hem yüzü, hem hali, hem kalbi, hem inancı güzel… Geliverince, kadınlar afalladılar, şaşırdılar; elmayı soyacakken ellerini doğradılar. Geliverince, kadınlar afalladılar, şaşırdılar; elmayı soyacakken ellerini doğradılar.

Ve katta'ne eydiyehünne. "Elleri kan revan içinde kaldı." Neden? Ve katta'ne eydiyehünne. "Elleri kan revan içinde kaldı."

Neden?

Onu görünce şaşırdılar, tutuldular, afalladılar. Dediler ki; Onu görünce şaşırdılar, tutuldular, afalladılar. Dediler ki;

Hâşe lillâhi mâ hâzâ beşeran in hâzâ illâ melekün kerîmün. "Hâşâ bu insan değil,Hâşe lillâhi mâ hâzâ beşeran in hâzâ illâ melekün kerîmün. "Hâşâ bu insan değil, yeryüzüne inmiş bir melek." dediler. yeryüzüne inmiş bir melek." dediler.

Aziz'in hanımı, "İşte beni kınadığınız kişi bu!Aziz'in hanımı, "İşte beni kınadığınız kişi bu! 'Gönlünü kaptırmış' diye bana dedikodu yaptığınız kişi bu! İşte ben buna gönlümü kaptırdım.'Gönlünü kaptırmış' diye bana dedikodu yaptığınız kişi bu! İşte ben buna gönlümü kaptırdım. Hadi bakalım, siz kaptırmayın da göreyim. Bakın, görün ne kadar güzel!" dedi.Hadi bakalım, siz kaptırmayın da göreyim. Bakın, görün ne kadar güzel!" dedi. Hepsinin kafası, niyeti bozuldu ama Yusuf aleyhisselam duasını etti; Hepsinin kafası, niyeti bozuldu ama Yusuf aleyhisselam duasını etti;

"Yâ Rabbi! Bunlar bana bir şeyler yaptırmak istiyorlar ama ben hapse girmeye razıyım." dedi."Yâ Rabbi! Bunlar bana bir şeyler yaptırmak istiyorlar ama ben hapse girmeye razıyım." dedi. Onlara muhalefet etti, sert çıktı, karşı çıktı.Onlara muhalefet etti, sert çıktı, karşı çıktı. Rûhî bir takım [kaideler] vardır, sevgi tatmin olmazsa şiddetli nefrete dönüşür.Rûhî bir takım [kaideler] vardır, sevgi tatmin olmazsa şiddetli nefrete dönüşür. "Hayır" deyince bu sefer sinirlendiler, inatlaştılar, kızdılar ve bunu hapse tıktırdılar."Hayır" deyince bu sefer sinirlendiler, inatlaştılar, kızdılar ve bunu hapse tıktırdılar. Yusuf aleyhisselam hapsi boyladı.Yusuf aleyhisselam hapsi boyladı. Arada haber de gönderiyorlar, "Uslandın mı, fikrini değiştirdin mi?" diye… Arada haber de gönderiyorlar, "Uslandın mı, fikrini değiştirdin mi?" diye…

Fe-lebise fi's-sicni biz'a sinîne. "Senelerce zindanda kaldı." Fe-lebise fi's-sicni biz'a sinîne. "Senelerce zindanda kaldı."

"Hayır! İstemiyorum, yapmayacağım." dedi, zindanda kaldı, zindanı tercih etti."Hayır! İstemiyorum, yapmayacağım." dedi, zindanda kaldı, zindanı tercih etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatıyor.

Sonra Lût aleyhisselam'a da Allah'ın rahmeti olsun.Sonra Lût aleyhisselam'a da Allah'ın rahmeti olsun. "Ah! Kuvvetli bir sığınak bulsaydım, ona dayanırdım, sizin elinizden ona sığınırdım." diye"Ah! Kuvvetli bir sığınak bulsaydım, ona dayanırdım, sizin elinizden ona sığınırdım." diye Kavmi kötülük yapmak ve misafirlerine tasallut etmek için geldiği zaman temennide bulundu. Kavmi kötülük yapmak ve misafirlerine tasallut etmek için geldiği zaman temennide bulundu.

Lev enne lî biküm kuvveten ev âvî ilâ rüknin şedîdin.Lev enne lî biküm kuvveten ev âvî ilâ rüknin şedîdin. "Ah! Elimde güç kuvvet olsaydı da sizin haddinizi bildirebilseydim,"Ah! Elimde güç kuvvet olsaydı da sizin haddinizi bildirebilseydim, canınıza okusaydım veyahut da dayanabileceğim kuvvetli bir sığınak,canınıza okusaydım veyahut da dayanabileceğim kuvvetli bir sığınak, bir direk, bir arka bulsaydım." dedi. Desteksiz olduğuna şikâyetlendi. bir direk, bir arka bulsaydım." dedi. Desteksiz olduğuna şikâyetlendi.

Lût kavminin tasallut etmek istedikleri Lût aleyhisselam'a gelmiş meleklerdi.Lût kavminin tasallut etmek istedikleri Lût aleyhisselam'a gelmiş meleklerdi. Meleklerin o kadar güzel olduğunu görünce Lût kavminin, lûtîlik arzuları galeyana geldi.Meleklerin o kadar güzel olduğunu görünce Lût kavminin, lûtîlik arzuları galeyana geldi. Onları Lût aleyhisselam'ın elinden kaçırmak istediler. Onlar dediler ki; Onları Lût aleyhisselam'ın elinden kaçırmak istediler. Onlar dediler ki;

"Yâ Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Korkma, onlar bize bir şey yapamazlar." "Yâ Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Korkma, onlar bize bir şey yapamazlar."

Femâ beasallâhu ba'dü nebiyyen illâ fî zirvetin min kavmihî. Peygamber Efendimiz,Femâ beasallâhu ba'dü nebiyyen illâ fî zirvetin min kavmihî. Peygamber Efendimiz, "Ondan sonra Allah, peygamberleri bu âciz duruma düşürmedi."Ondan sonra Allah, peygamberleri bu âciz duruma düşürmedi. Artık kavimlerinin hâkimi, önderi, yüksek şahsiyetler olarak gönderdi." Artık kavimlerinin hâkimi, önderi, yüksek şahsiyetler olarak gönderdi."

Hani Yusuf aleyhisselam zindana atıldı.Hani Yusuf aleyhisselam zindana atıldı. Lût aleyhisselam'ın kavmi eve misafirleri kaçırmak, yağmalamak,Lût aleyhisselam'ın kavmi eve misafirleri kaçırmak, yağmalamak, onlara tasallut etmek için eve hücum ettiler. O durumlar artık olmadı, diyeonlara tasallut etmek için eve hücum ettiler. O durumlar artık olmadı, diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Buradan benim çıkarttığım ibretler, duygular şunlar: Buradan benim çıkarttığım ibretler, duygular şunlar:

Elhamdülillah, biz ne kadarsa Peygamberlerin adedi, hepsine inanmışız.Elhamdülillah, biz ne kadarsa Peygamberlerin adedi, hepsine inanmışız. Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rüsulihî…Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rüsulihî… Peygamberlerin hepsine inanmışız, biz rahatız, elhamdülillah.Peygamberlerin hepsine inanmışız, biz rahatız, elhamdülillah. Allah'ın hak peygamberlerine, sevgili, mübarek, evliyâ kullarınaAllah'ın hak peygamberlerine, sevgili, mübarek, evliyâ kullarına inanmayıp da onlara hasım olanlar dertlerine cayır cayır yansınlar.inanmayıp da onlara hasım olanlar dertlerine cayır cayır yansınlar. Yahudiler, hıristiyanlar, budistler, brahmanistler…Yahudiler, hıristiyanlar, budistler, brahmanistler… Ağlasınlar, zırlasınlar, saçlarını, başlarını yolsunlar.Ağlasınlar, zırlasınlar, saçlarını, başlarını yolsunlar. Biz hepsine sevgi ve saygı duyuyoruz, aleyhisselam diyoruz. Biz hepsine sevgi ve saygı duyuyoruz, aleyhisselam diyoruz.

Bir de Peygamber Efendimiz'in Yusuf aleyhisselam'ı sevdiğini çıkartıyorum.Bir de Peygamber Efendimiz'in Yusuf aleyhisselam'ı sevdiğini çıkartıyorum. Yusuf aleyhisselam çok güzeldi ama Peygamber Efendimiz ondan daha güzeldi.Yusuf aleyhisselam çok güzeldi ama Peygamber Efendimiz ondan daha güzeldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in her şeyi çok güzel!Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in her şeyi çok güzel! Cesareti güzeldi, cömertliği güzeldi, vücudunun yapısı güzeldi,Cesareti güzeldi, cömertliği güzeldi, vücudunun yapısı güzeldi, omuzları genişti, dişlerinden etrafa ışık saçılırdı, sözü ve konuşması güzeldi… Her şeyi güzeldi. omuzları genişti, dişlerinden etrafa ışık saçılırdı, sözü ve konuşması güzeldi… Her şeyi güzeldi.

Peygamber Efendimiz nedir? Peygamber Efendimiz nedir?

Seyyidü'l-enbiyâi ve'l-mürselîn. "Bütün peygamberlerin serveri, seyyidi, önderi."Seyyidü'l-enbiyâi ve'l-mürselîn. "Bütün peygamberlerin serveri, seyyidi, önderi." Tabii İbrahim aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz'in silsilesi varıyor,Tabii İbrahim aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz'in silsilesi varıyor, hepimizin dedesi, benim de sizin de… O da çok mübarek bir şahsiyet. hepimizin dedesi, benim de sizin de… O da çok mübarek bir şahsiyet.

Onların hayatlarını öğrenin, muhterem kardeşlerim. Onların hayatlarını öğrenin, muhterem kardeşlerim.

İbrahim aleyhisselam'ın yaptığı şeyi olur olmaz insanlar yapamaz.İbrahim aleyhisselam'ın yaptığı şeyi olur olmaz insanlar yapamaz. Nedir, birkaç tanesini hatırlayalım: Nedir, birkaç tanesini hatırlayalım:

1. Kavminin bütün yanlış inançlarının karşısına tek başına çıktı;1. Kavminin bütün yanlış inançlarının karşısına tek başına çıktı; "Bu putlara tapmayın. Ben sizin bu putlarınızı parça parça parçalayacağım." dedi, parçaladı. "Bu putlara tapmayın. Ben sizin bu putlarınızı parça parça parçalayacağım." dedi, parçaladı. Koca bir kavme, koca bir devlete hakkı söylemek babında boyun eğmedi, hakkı söyledi. Büyük cesaret! Koca bir kavme, koca bir devlete hakkı söylemek babında boyun eğmedi, hakkı söyledi. Büyük cesaret!

"Ateşe atacağız, yakacağız." dediler, ondan da korkmadı. Ölmekten de korkmadı."Ateşe atacağız, yakacağız." dediler, ondan da korkmadı. Ölmekten de korkmadı. Ateşi yaktılar, içine mancınıkla attılar ama Allah korudu, bir şey olmadı. Bu mühim bir şey! Ateşi yaktılar, içine mancınıkla attılar ama Allah korudu, bir şey olmadı. Bu mühim bir şey!

2. Rüyada oğlunu kesmesi emredildi kendisine, kesmeye kalkıştı.2. Rüyada oğlunu kesmesi emredildi kendisine, kesmeye kalkıştı. Yapamayız, yapamazsınız; koyun kendinizi...Yapamayız, yapamazsınız; koyun kendinizi... Peygamberlerin rüyaları sıradan rüyalar değildir, vahyin bir çeşididir. Onlar boş rüya görmezler. Peygamberlerin rüyaları sıradan rüyalar değildir, vahyin bir çeşididir. Onlar boş rüya görmezler. Çok seviyor, bekliyor, bir evlat istiyordu.Çok seviyor, bekliyor, bir evlat istiyordu. Hani sevilmeyen, sakat bir evlat filan değil; çok güzel bir evlâdı kesmeye kalktı.Hani sevilmeyen, sakat bir evlat filan değil; çok güzel bir evlâdı kesmeye kalktı. Bu fedakârlığı kimse yapamaz. Bu fedakârlıktan ibret alın, öteki cesaretten ibret alın. Bu fedakârlığı kimse yapamaz. Bu fedakârlıktan ibret alın, öteki cesaretten ibret alın.

Allah için hakkı söylemekten korkmayın, korkmayalım.Allah için hakkı söylemekten korkmayın, korkmayalım. "Ben böyle yüksek yere çıkmışım. Yüksek mertebeden korkmayayım."Ben böyle yüksek yere çıkmışım. Yüksek mertebeden korkmayayım. Önce kendime nasihat edeyim.Önce kendime nasihat edeyim. Hakkı söylemekten korkmayayım." diyelim. Bir de Allah rızası için fedakârlıklardan kaçmayalım.Hakkı söylemekten korkmayayım." diyelim. Bir de Allah rızası için fedakârlıklardan kaçmayalım. Evlat kesmek yapılacak bir şey değil. Evlat kesmek yapılacak bir şey değil.

Hz. İbrahim tam keseceği sırada Allah koç gönderdi ama kesmeye teşebbüs etti. Hz. İbrahim tam keseceği sırada Allah koç gönderdi ama kesmeye teşebbüs etti.

Profesörlerden bir tanesi diyor ki, "Bu ruhsal hastalıktır."Profesörlerden bir tanesi diyor ki, "Bu ruhsal hastalıktır." Ona, "Hz. İbrahim hastalığı" diye isim koymuş. İnsan böyle düşünürse kâfir olur.Ona, "Hz. İbrahim hastalığı" diye isim koymuş. İnsan böyle düşünürse kâfir olur. Allah saklasın. Peygamberler aklî dengeleri olmayan insanlar mı?Allah saklasın. Peygamberler aklî dengeleri olmayan insanlar mı? Senden daha merhametli… İbrahim aleyhisselam çok merhametliydi. Senden daha merhametli… İbrahim aleyhisselam çok merhametliydi.

İnne İbrâhîme le-halîmün evvâhün münîbün. "Çok merhametli bir insandı." İnne İbrâhîme le-halîmün evvâhün münîbün. "Çok merhametli bir insandı."

Sen ne sanıyorsun ya aptal adam, şaşkın adam, cahil adam!Sen ne sanıyorsun ya aptal adam, şaşkın adam, cahil adam! Herhalde Avrupalılar böyle demiş olmalı. Bir insan, bir baba evladını keser mi? Kesmez!Herhalde Avrupalılar böyle demiş olmalı. Bir insan, bir baba evladını keser mi? Kesmez! Kesiyorsa ruhsal bakımdan hasta sanıyor. Aptal! Cahil! O peygamber! Kesiyorsa ruhsal bakımdan hasta sanıyor. Aptal! Cahil! O peygamber! O, senin gibi değil!.. Sen onu anlamazsın. O, senin gibi değil!.. Sen onu anlamazsın.

Allah kestirtmedi, o denemek idi… İbrahim aleyhisselam'ın Allah için fedakârlığını anla. Allah kestirtmedi, o denemek idi… İbrahim aleyhisselam'ın Allah için fedakârlığını anla.

"Ben o kadar yapamam." "Ben o kadar yapamam."

Hiç olmazsa paranın kırkta birini ver mübarek, zekâtını bile vermiyorsun. Utan.Hiç olmazsa paranın kırkta birini ver mübarek, zekâtını bile vermiyorsun. Utan. Allah sana kırk tane paket gönderiyor, "bir paketini fukaraya ver" diyor.Allah sana kırk tane paket gönderiyor, "bir paketini fukaraya ver" diyor. "Otuz dokuzu sende kalacak" diyor, bir tanesini bile vermiyor."Otuz dokuzu sende kalacak" diyor, bir tanesini bile vermiyor. Müslüman zengin zekât vermiyor, olur mu?Müslüman zengin zekât vermiyor, olur mu? O cömertliği anlamak lazım! İbrahim aleyhisselam yalnız başına hiç yemek yememiş.O cömertliği anlamak lazım! İbrahim aleyhisselam yalnız başına hiç yemek yememiş. Gidermiş, etraftan insan arar bulurmuş; hep misafirle yemek yemiş.Gidermiş, etraftan insan arar bulurmuş; hep misafirle yemek yemiş. İbrahim aleyhisselam çok cömertmiş, ibret almak lazım! İbrahim aleyhisselam çok cömertmiş, ibret almak lazım!

Başka nelerinden ibret almak lazım gerektiğini anlamak için peygamberlerin hayatlarını öğrenmek lazım!Başka nelerinden ibret almak lazım gerektiğini anlamak için peygamberlerin hayatlarını öğrenmek lazım! Güzel yazılmış kısas-ı enbiyâ kitaplarından peygamberlerin hayatını öğrenin.Güzel yazılmış kısas-ı enbiyâ kitaplarından peygamberlerin hayatını öğrenin. Yusuf aleyhisselam'ı, Yakup aleyhisselam'ı, İshak aleyhisselam'ı öğrenin.Yusuf aleyhisselam'ı, Yakup aleyhisselam'ı, İshak aleyhisselam'ı öğrenin. Allah onları niçin sevmiş anlayın. Güzel huylarını öğrenin, onları yapın… Allah onları niçin sevmiş anlayın. Güzel huylarını öğrenin, onları yapın…

İnnellezî emşâhüm alâ ercülihim fi'd-dünyâ, kâdirün alâ en yümşiyehüm alâ vücûhihim yevme'l-kıyâmeti. İnnellezî emşâhüm alâ ercülihim fi'd-dünyâ, kâdirün alâ en yümşiyehüm alâ vücûhihim yevme'l-kıyâmeti.

Enes radıyallahu anh'ten…Enes radıyallahu anh'ten… Allah celle celâlüh kıyamet gününde mücrimleri yüz üstü düşürecek, yüzleri üzeri gidecekler.Allah celle celâlüh kıyamet gününde mücrimleri yüz üstü düşürecek, yüzleri üzeri gidecekler. Yüzleri perişan olacak, parça parça olacak. Yüzleri perişan olacak, parça parça olacak.

İnsanlar ayaklarıyla yürürken yüz üstü nasıl olacak, yüz üzere nasıl gider? İnsanlar ayaklarıyla yürürken yüz üstü nasıl olacak, yüz üzere nasıl gider?

Peygamber Efendimiz diyor ki; "Yeryüzünde, dünyada onları ayakları üzerePeygamber Efendimiz diyor ki; "Yeryüzünde, dünyada onları ayakları üzere yürütmeye kâdir olan Allah âhirette de cezaları dolayısıylayürütmeye kâdir olan Allah âhirette de cezaları dolayısıyla yüzleri üzere süründüre süründere yürütmeye kâdirdir." Allah her şeye kâdirdir. yüzleri üzere süründüre süründere yürütmeye kâdirdir." Allah her şeye kâdirdir.

Muhterem kardeşlerim! Muhterem kardeşlerim!

Akıllı olan insan Allah'a iyi kul olmaya, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışır.Akıllı olan insan Allah'a iyi kul olmaya, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışır. Allah'ın sevgisini kazanmayı düşünmeyen, Allah'ın gazabından korkmayan insanlar çok aptaldır,Allah'ın sevgisini kazanmayı düşünmeyen, Allah'ın gazabından korkmayan insanlar çok aptaldır, hepsi çok aptaldır. Çok yanlış bir yol tutturmuş bulunuyorlar. Bu, çok büyük bir aptallıktır. hepsi çok aptaldır. Çok yanlış bir yol tutturmuş bulunuyorlar. Bu, çok büyük bir aptallıktır.

Siz öyle olmayın. Allah size basiret ihsan etsin, basiretinizi açsın.Siz öyle olmayın. Allah size basiret ihsan etsin, basiretinizi açsın. Hakkı hak olarak görüp uymayı, bâtılı bâtıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Hakkı hak olarak görüp uymayı, bâtılı bâtıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin.

Allah'ın sevgili kulu olmaya, Allah'ın sevdiği işleri yapmaya,Allah'ın sevgili kulu olmaya, Allah'ın sevdiği işleri yapmaya, Allah'ın sevdiği kullarla beraber olmaya çalışın. Allah'ın sevdiği kullarla beraber olmaya çalışın.

Fâtiha-i şerife me'al besmele. Fâtiha-i şerife me'al besmele.

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2