Namaz Vakitleri

13 Muharrem 1446
19 Temmuz 2024
İmsak
03:48
Güneş
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
Detaylı Arama

Cami Yaptırmak

Mehmed Zahid KOTKU

6 Ramazan 1400 / 18.07.1980
İskenderpaşa Camii/ İstanbul

Açıklama

Gönül dostu, âlim Mehmed Zahid Kotku Hocamız İskenderpaşa Camii’nde 1958’den 1977 yılına kadar Ramûzü’l-Ehâdîs isimli hadis kitabından dersler yapmıştır. Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî'nin derlediği Râmûzü’l-Ehâdis, alfabetik olarak sıralanmış hadislerden oluşmaktadır.

İlk zamanlar düzenli olarak Pazar günleri ikindiden sonra bir saat, Cuma günleri öğleden önce 45 dakika hadis dersleri yaparlarken, son yıllarında hadis derslerini Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocamız’a bırakmışlar, kendileri Cuma namazından sonra 10-15 dakikalık kısa konuşmalar yapmaya başlamışlardır. Bu konuşmalar irticalen yapılmış, bazen bir sahabeden bahsetmişler, bazen güncel bir olayı konu edinmişlerdir. Bu konuşmalar 1978 yılında başlamış, vefatına kadar devam etmiştir. Son konuşmaları vefatından bir hafta önce, 6 Kasım 1980’de Medine’de kaydedilmiştir.

Konuşma Metni

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. El-hamdü li’llâhi rabbi’l-àlemîn...

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-àlemîn...
Ve’l-àkıbetü li’l-müttakîn...Ve’l-àkıbetü li’l-müttakîn... Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmâin...Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmâin... Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak ve Rabbü’l-felak Hazretleri,

Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak ve Rabbü’l-felak Hazretleri,
cümlemizi mağfûrîn zümresine ilhak buyursun...cümlemizi mağfûrîn zümresine ilhak buyursun... Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin...Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin... Birçok seneler de afiyetler içerisinde,Birçok seneler de afiyetler içerisinde, bu mübarek aylara kavuşmak da, nasîb ü müyesser eylesin...bu mübarek aylara kavuşmak da, nasîb ü müyesser eylesin... Biliyorsunuz ki, hepimiz biliriz,

Biliyorsunuz ki, hepimiz biliriz,
şu mâbedler; Allah razı olsun bırakanlardan...şu mâbedler; Allah razı olsun bırakanlardan... Hemen her eve bir mâbed lâzım!Hemen her eve bir mâbed lâzım! Mabedin kıymetini, henüz takdir edememekteyiz maalesef...Mabedin kıymetini, henüz takdir edememekteyiz maalesef... Allah ecdadımızdan razı olsun ki,Allah ecdadımızdan razı olsun ki, bakın şu güzel mabedlerimize!bakın şu güzel mabedlerimize! Aşağı yukarı beş yüz senelik bir eser,Aşağı yukarı beş yüz senelik bir eser, bugün bize hizmet etmekte...bugün bize hizmet etmekte... Daha da beş yüz sene de hizmet eder inşaallah…Daha da beş yüz sene de hizmet eder inşaallah… Ama bununla beraber, biz de,Ama bununla beraber, biz de, “Eh var ya camimiz, yeter!” dememeli,“Eh var ya camimiz, yeter!” dememeli, elimizden geldiği kadar, yapılmakta olanelimizden geldiği kadar, yapılmakta olan yeni camilere de yardımcı olmaya çalışmalıyız.yeni camilere de yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bu camiyi yapan bahtiyarlar,

Bu camiyi yapan bahtiyarlar,
yapmışlar kendi başına, pek güzelyapmışlar kendi başına, pek güzel ama herkes onu yapmaya muvaffak olamaz.ama herkes onu yapmaya muvaffak olamaz. O büyük servet sahiplerine mahsus bir şey...O büyük servet sahiplerine mahsus bir şey... Biz? Bunlara yardım ettiğimiz nispette,Biz? Bunlara yardım ettiğimiz nispette, biz de bu camiden hissedâr oluruz.biz de bu camiden hissedâr oluruz. Bu caminin sahibine şimdi Cenâb-ı Hak,

Bu caminin sahibine şimdi Cenâb-ı Hak,
bu bizim kıldığımız namazların sevabını veriyor.bu bizim kıldığımız namazların sevabını veriyor. O beş yüz sene evvel gitmiş ama, defter işliyor.O beş yüz sene evvel gitmiş ama, defter işliyor. İşliyor defter!İşliyor defter! Bu kılınan namazlarımızın sevaplarının bir misli de, onun defterine geçiyor.Bu kılınan namazlarımızın sevaplarının bir misli de, onun defterine geçiyor. Biz bir sevap alıyoruz; o bugün beş yüz kişinin sevabını alıyor.Biz bir sevap alıyoruz; o bugün beş yüz kişinin sevabını alıyor. Camisine göre; bin kişinin sevabını alır, on bin kişinin sevabını alır...Camisine göre; bin kişinin sevabını alır, on bin kişinin sevabını alır... E, bunu herkes yapmağa muvaffak olmadığı için,

E, bunu herkes yapmağa muvaffak olmadığı için,
gücü nisbetinde yardımlar da,gücü nisbetinde yardımlar da, bir cami yaptırmış sevabına muadil oluyor.bir cami yaptırmış sevabına muadil oluyor. Cenâb-ı Hakk’ın lütfu...Cenâb-ı Hakk’ın lütfu... Bir taş korsun, bir tuğla korsun,Bir taş korsun, bir tuğla korsun, bir cam korsun... Bir ayak yardım edersin. bir cam korsun... Bir ayak yardım edersin. Ne istersen? Yardımın nisbetinde,Ne istersen? Yardımın nisbetinde, sen de bu camiyi yaptırmışcasına sevap alırsın.sen de bu camiyi yaptırmışcasına sevap alırsın. Bu, büyük bir devlet!Bu, büyük bir devlet! Onun için, Cenâb-ı Hak bizi yaratmış el-hamdü lillâh...Onun için, Cenâb-ı Hak bizi yaratmış el-hamdü lillâh... Güzel bir vücudumuz var. Diyor ki:Güzel bir vücudumuz var. Diyor ki: “—Sizin vücudunuza, ben bakmam!
“—Sizin vücudunuza, ben bakmam!
Ne kadar güzel olursanız olun...Ne kadar güzel olursanız olun... Ne kadar zengin olursanız olun...Ne kadar zengin olursanız olun... Ne kadar bilgin olursanız olun...Ne kadar bilgin olursanız olun... Bunlara hiç bakmam ben!”Bunlara hiç bakmam ben!” “—Ya?”
“—Ya?”
“—Sizin bir gönlünüz var,
“—Sizin bir gönlünüz var,
o gönlünüze bakarım!” buyuruyor.o gönlünüze bakarım!” buyuruyor. Camiler de gönül misâlidir.

Camiler de gönül misâlidir.
Bizim gönlümüz neyse, camilerimiz de bu gönlün bir misâlidir.Bizim gönlümüz neyse, camilerimiz de bu gönlün bir misâlidir. Camiler cemaatle dolarsa, o cami ma’murdur.Camiler cemaatle dolarsa, o cami ma’murdur. Onu altınla yapsan,Onu altınla yapsan, içinde cemaati olmazsa kıymeti olmaz o caminin...içinde cemaati olmazsa kıymeti olmaz o caminin... İnnemâ ya’müru mesâcida’llàhi men amene bi’llâhi ve’lyevmi’l-âhiri

İnnemâ ya’müru mesâcida’llàhi men amene bi’llâhi ve’lyevmi’l-âhiri
Ehl-i iman

Ehl-i iman
camiye gelir, namazcağızını kılar.camiye gelir, namazcağızını kılar. Bu sûretle cami imar edilmiş olur.Bu sûretle cami imar edilmiş olur. İmarı da böyledir.İmarı da böyledir. Onun için, bu yapılmakta olan camilere

Onun için, bu yapılmakta olan camilere
gücümüz nisbetinde biz de yardımcı olursak,gücümüz nisbetinde biz de yardımcı olursak, Allah-u Teàlâ bizi de, bir cami yapmış sevabıyla mükâfatlandırır.Allah-u Teàlâ bizi de, bir cami yapmış sevabıyla mükâfatlandırır. Şimdi, Düzce’de bir kardeşimiz var, imam efendi...

Şimdi, Düzce’de bir kardeşimiz var, imam efendi...
Onun köyünde cami yapılıyor.Onun köyünde cami yapılıyor. Bugün o camiye yardım istemek için, bizim camimize gelmişler.Bugün o camiye yardım istemek için, bizim camimize gelmişler. Biz de elimizden gelen yardımı yapmaktan çekinmeyiz, inşâallah…Biz de elimizden gelen yardımı yapmaktan çekinmeyiz, inşâallah… Şimdi, bu camilerimize yardım böyle olduğu gibi,

Şimdi, bu camilerimize yardım böyle olduğu gibi,
bizim gönüllerimize de yardım fırsatı bu aydadır.bizim gönüllerimize de yardım fırsatı bu aydadır. Bu ayı kaçırmamak lâzım!..Bu ayı kaçırmamak lâzım!.. Bu ibadethane büyük bir nimettir bize...Bu ibadethane büyük bir nimettir bize... Şimdi bu ayda, hiç olmazsa her müslüman,Şimdi bu ayda, hiç olmazsa her müslüman, son on gününü ibadethanede geçirmek suretiyle,son on gününü ibadethanede geçirmek suretiyle, kendisini dünyadan çekecek...kendisini dünyadan çekecek... Dünyadan çekecek, işinden çekecek,Dünyadan çekecek, işinden çekecek, çoluk çocuğundan ayıracak...çoluk çocuğundan ayıracak... Allah’ın evine kendisini hapsedecek.Allah’ın evine kendisini hapsedecek. Diyecek ki:Diyecek ki: “—Yâ Rabbi, ben sana misafir geldim.
“—Yâ Rabbi, ben sana misafir geldim.
Beni affetmeyince, ben senin evinden gitmem!”Beni affetmeyince, ben senin evinden gitmem!” Bu niyetle girer ve on gün hiç olmazsa...

Bu niyetle girer ve on gün hiç olmazsa...
Peygamber SAS, hiç bırakmamış.Peygamber SAS, hiç bırakmamış. Hiç bırakmadığı bu ibadete sen de özen kardeşim!Hiç bırakmadığı bu ibadete sen de özen kardeşim! On gün hiç olmazsa Allah’a misafir ol!On gün hiç olmazsa Allah’a misafir ol! Allah'a misafir olacak.Allah'a misafir olacak. Allah’ın evinde Allah’a misafir olacaksın!Allah’ın evinde Allah’a misafir olacaksın! Ne büyük devlettir bu!Ne büyük devlettir bu! Biraz yemeğinden, içmeğinden fedakârlık yapacaksın.Biraz yemeğinden, içmeğinden fedakârlık yapacaksın. Ama, aç kalacak da değilsin yani...Ama, aç kalacak da değilsin yani... Yalnız, vakitlerini Allah ile meşgul edeceksin,Yalnız, vakitlerini Allah ile meşgul edeceksin, zikrullah ile meşgul edeceksin...zikrullah ile meşgul edeceksin... Kur'an ile meşgul edeceksin...Kur'an ile meşgul edeceksin... Çıkarken de hiç şüphemiz yok ki, mağfûrîn zümresinde çıkılmakla beraber;

Çıkarken de hiç şüphemiz yok ki, mağfûrîn zümresinde çıkılmakla beraber;
Rahmetlik Hocamız (Ömer Ziyâeddîn-i Dağıstânî Hz.) der ki,Rahmetlik Hocamız (Ömer Ziyâeddîn-i Dağıstânî Hz.) der ki, Buharî hadisleri içerisinde, Zübdetü’l Buhàrî’sinde:Buharî hadisleri içerisinde, Zübdetü’l Buhàrî’sinde: “—Eğer bir mahalledeki camiye,
“—Eğer bir mahalledeki camiye,
böyle Allah rızası için giren kimse bulamazsanız;böyle Allah rızası için giren kimse bulamazsanız; mutlaka, parayla tutun adamı,mutlaka, parayla tutun adamı, kandırın kimseleri,kandırın kimseleri, parayla sokun içeriye de (i’ti’kâf yaptırın!).parayla sokun içeriye de (i’ti’kâf yaptırın!). Çok faydası var…Çok faydası var… Memlekete gelecek kazaları, mahalleye gelecek kazaları,Memlekete gelecek kazaları, mahalleye gelecek kazaları, belâları önler.belâları önler. Mes’ud olursunuz, bahtiyar olursunuz.”Mes’ud olursunuz, bahtiyar olursunuz.” On gün orada hapis gibi,

On gün orada hapis gibi,
değil hapis ya, kendini Allah/a vereceksin on gün orada...değil hapis ya, kendini Allah/a vereceksin on gün orada... Peygamberimiz yapmış bunu da, biz niçin yapmayalım?Peygamberimiz yapmış bunu da, biz niçin yapmayalım? O, hiç bırakmamış.O, hiç bırakmamış. O hiç bırakmamış,O hiç bırakmamış, her Ramazan’da bunu tekrarlamış...her Ramazan’da bunu tekrarlamış... Bize de, bu sünnet-i müekkede olur.Bize de, bu sünnet-i müekkede olur. Bunu da bizim yapmamız efdal olur.Bunu da bizim yapmamız efdal olur. Allah hepimizi affetsin de,

Allah hepimizi affetsin de,
gerek hayırlara candan iştirak eden,gerek hayırlara candan iştirak eden, gerekse Allah-u Teàlâ’nın bu güzel ibadetlerinigerekse Allah-u Teàlâ’nın bu güzel ibadetlerini seve seve yapan bahtiyar kullarının arasına cümlemizi kabul etsin...seve seve yapan bahtiyar kullarının arasına cümlemizi kabul etsin... Ma’lûm ya, buradaki yaşayışımız hepimizin muvakkat...

Ma’lûm ya, buradaki yaşayışımız hepimizin muvakkat...
Ebediyet yeri değil,Ebediyet yeri değil, burası, geçiş yeri, geçiş yolu...burası, geçiş yeri, geçiş yolu... Bu geçişten hepimiz geçeceğiz.Bu geçişten hepimiz geçeceğiz. Geçmeyen kimse yok...Geçmeyen kimse yok... “Her gelen gitse gerektir!” dedikleri yer...“Her gelen gitse gerektir!” dedikleri yer... Buradaki paralar, servetler, bilgiler, varlıklar, şunlar, bunlar;Buradaki paralar, servetler, bilgiler, varlıklar, şunlar, bunlar; hepsi burada kalacak...hepsi burada kalacak... Buradan ahirete göçerken,Buradan ahirete göçerken, ancak imanımız ve amel-i salihlerimizden ne varsa, onunla göçeceğiz.ancak imanımız ve amel-i salihlerimizden ne varsa, onunla göçeceğiz. Onun için, ilk dersimiz ölüm...

Onun için, ilk dersimiz ölüm...
Ölüm dersini verirken diyoruz ki:Ölüm dersini verirken diyoruz ki: “—Hatırla! Bak, kaşla göz arasında...
“—Hatırla! Bak, kaşla göz arasında...
Ne zaman geleceğini kimse bilmez.Ne zaman geleceğini kimse bilmez. Binâen aleyh, hazır ol!”Binâen aleyh, hazır ol!” Ne yap?

Ne yap?
Emre hazır ol!Emre hazır ol! Allah Celle ve Alâ'ya borcun olmasın!Allah Celle ve Alâ'ya borcun olmasın! Kullara da borcun olmasın!Kullara da borcun olmasın! Kimseyi de incitme, darıltma!Kimseyi de incitme, darıltma! Kimsenin aleyhinde de konuşma!Kimsenin aleyhinde de konuşma! Aleyhte konuşmak, çok zararlı bir şey.

Aleyhte konuşmak, çok zararlı bir şey.
Biz sevaplar kazanıyoruz ya şimdi;Biz sevaplar kazanıyoruz ya şimdi; oruç tutuyoruz akşama kadar, aç kalıyoruz.oruç tutuyoruz akşama kadar, aç kalıyoruz. Derken bir gıybet ediyoruz,

Derken bir gıybet ediyoruz,
hepsi gidiyor gürültüye...hepsi gidiyor gürültüye... Bir gıybet ediyoruz...Bir gıybet ediyoruz... Sevmiyor Allah...Sevmiyor Allah... “Müslüman kardeşinin etini yemiş gibi olursun” diyor...“Müslüman kardeşinin etini yemiş gibi olursun” diyor... Ölü kardeşinin etini yemiş gibi sayılırsın...Ölü kardeşinin etini yemiş gibi sayılırsın... Kimsenin aleyhinde konuşma.

Kimsenin aleyhinde konuşma.
Senin de kabahatin çok, benim de kabahatim çok...Senin de kabahatin çok, benim de kabahatim çok... Kendi kabahatlerimizi görür de onu ıslah edebilirsek, ne mutlu bize...Kendi kabahatlerimizi görür de onu ıslah edebilirsek, ne mutlu bize... Başkasının kabahati, neyimize lâzım bizim?Başkasının kabahati, neyimize lâzım bizim? Onu yermek, onun aleyhinde konuşmak;Onu yermek, onun aleyhinde konuşmak; İslâm’a da yakışmaz, insanlığa da yakışmaz.İslâm’a da yakışmaz, insanlığa da yakışmaz. Allah hepimizi affetsin de,

Allah hepimizi affetsin de,
sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına,sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına, cümlemizi kabul etsin...cümlemizi kabul etsin... Ve mübarek Ramazan’ı, cümlemiz hakkında mübarek etsin...Ve mübarek Ramazan’ı, cümlemiz hakkında mübarek etsin... Oruçlarımızı tamamiyle, Allah’ın istediği gibi tutabilmekOruçlarımızı tamamiyle, Allah’ın istediği gibi tutabilmek şerefine bizi nâil eylesin...şerefine bizi nâil eylesin... Dünyadan ahirete göçerken de, iman-ı kâmil ile,Dünyadan ahirete göçerken de, iman-ı kâmil ile, bak iman-ı kâmil ile göçmekbak iman-ı kâmil ile göçmek şerefine de nâil etsin Cenâb-ı Hak...şerefine de nâil etsin Cenâb-ı Hak... El-fâtiha!

El-fâtiha!
Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2