16 Şa'bân 1445
26 Şubat 2024Güneş
İmsak 06:16
Güneş 07:40
Öğle 13:22
İkindi 16:24
Akşam 18:55
Yatsı 20:14
- veya -
Detaylı Ara
Detaylar
Ehl-i Kitaptan Cennetlik Olan Kimseler
 • İZLE
 • OKU
 • KAYDET
 • LİNK AL

Konuşma Metni

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı; dünyanın, ahiretin hayırları, selameti üzerinize olsun.Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı; dünyanın, ahiretin hayırları, selameti üzerinize olsun. Cenabı Hak iki cihanda sizi afiyet, saadet, selamet ehlinden eylesin. Cenabı Hak iki cihanda sizi afiyet, saadet, selamet ehlinden eylesin.

Bakara sure-i şerifesinde 62. Ayeti Kerimesine ulaşmıştık. Orada kalmıştık.Bakara sure-i şerifesinde 62. Ayeti Kerimesine ulaşmıştık. Orada kalmıştık. Bu ayeti Kerimeyi okuyalım. Buyuruluyor ki: Bu ayeti Kerimeyi okuyalım. Buyuruluyor ki:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

İnnellezine amenu vellezine hadu vennasara vesSabiie menamene billahi vel yevmil ahiriİnnellezine amenu vellezine hadu vennasara vesSabiie menamene billahi vel yevmil ahiri ve amilessalihan felehüm ecruhum inde rabbihim vela havfun aleyhim velahum yahzenun.ve amilessalihan felehüm ecruhum inde rabbihim vela havfun aleyhim velahum yahzenun. Sadakallahul azim. 62. Ayeti Kerime. Bu akşamki sohbetimiz bunun üzerinde olacak.Sadakallahul azim.

62. Ayeti Kerime. Bu akşamki sohbetimiz bunun üzerinde olacak.
Bu Ayeti Kerimede Yahudilerden, Hıristiyanlardan, sabiilerden bahsediliyor, bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim.Bu Ayeti Kerimede Yahudilerden, Hıristiyanlardan, sabiilerden bahsediliyor, bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu ayeti Kerimenin sebebi nüzulu yani bu ayeti Kerime Bu ayeti Kerimenin sebebi nüzulu yani bu ayeti Kerime ne sebeple Peygamber Efendimize Allah tarafından indirilmiş, nazil oluş sebebi ne? ne sebeple Peygamber Efendimize Allah tarafından indirilmiş, nazil oluş sebebi ne?

Diyor ki Selman-ı Farisi radıyallahuanh, Peygamber Efendimizin Selman-ı minne ehlel beyti buyurduğu;Diyor ki Selman-ı Farisi radıyallahuanh, Peygamber Efendimizin Selman-ı minne ehlel beyti buyurduğu; Selman bizdendir, ehli beytimizden yani aile fertlerinden birisi sayılır diye methettiğiSelman bizdendir, ehli beytimizden yani aile fertlerinden birisi sayılır diye methettiği mübarek sahabi, âbid, zahid bir mübarek kimse. Biliyorsunuz kendisi İran kökenli.mübarek sahabi, âbid, zahid bir mübarek kimse. Biliyorsunuz kendisi İran kökenli. Onun için Selman el Farisi deniliyor. Faris İrana denilen verilen bir isim o zaman için.Onun için Selman el Farisi deniliyor. Faris İrana denilen verilen bir isim o zaman için. Biz de Fars diyoruz Farslar diyoruz. Tarih kitaplarında Persler diye de geçiyor. Biz de Fars diyoruz Farslar diyoruz. Tarih kitaplarında Persler diye de geçiyor. Pers kelimesi de Fars kelimesi birbiriyle ilişkili. P harfi f harfi birbirine dönüşebilen harfler. Pers kelimesi de Fars kelimesi birbiriyle ilişkili. P harfi f harfi birbirine dönüşebilen harfler.

Selman-ı Farisi orada doğmuş, bir dihkanın oğlu.Selman-ı Farisi orada doğmuş, bir dihkanın oğlu. Dihkan bir köyün ağası, bir beldenin reisi manasına, hatırlı bir aileden.Dihkan bir köyün ağası, bir beldenin reisi manasına, hatırlı bir aileden. Ama sonradan aile ateşperest ateşe tapan, ateşkedeleri vardı biliyorsunuzAma sonradan aile ateşperest ateşe tapan, ateşkedeleri vardı biliyorsunuz Zerdüştlerin Mecusilerin İran'da İslam'dan önceki inanç İslam kaynaklarında Mecusilik diye geçiyor.Zerdüştlerin Mecusilerin İran'da İslam'dan önceki inanç İslam kaynaklarında Mecusilik diye geçiyor. İşte bu Mecusiliğin Zerdüşt isimli zata nisbet edilerek Zerdüştilerde deniliyor mensuplarına.İşte bu Mecusiliğin Zerdüşt isimli zata nisbet edilerek Zerdüştilerde deniliyor mensuplarına. Bu Zerdüştün aslında Allah'ın gönderdiği her kavme gönderdiği Peygamberler var hepsinin ismini bilmiyoruz.Bu Zerdüştün aslında Allah'ın gönderdiği her kavme gönderdiği Peygamberler var hepsinin ismini bilmiyoruz. Bazıları Kur'anı Kerimde zikredilmiş bazıları zikredilmemiş. Bazıları Kur'anı Kerimde zikredilmiş bazıları zikredilmemiş.

Zerdüştün ana kaynaklarda anlattığı şeyler İslami inançlara uygun.Zerdüştün ana kaynaklarda anlattığı şeyler İslami inançlara uygun. Sonradan bazı sapmalar, bozmalar ve çarpıtmalar olmuş. Sonradan bazı sapmalar, bozmalar ve çarpıtmalar olmuş. Ama aslında Allah'ın Peygamberlerinden bir Peygamberdir diye Ama aslında Allah'ın Peygamberlerinden bir Peygamberdir diye dinler tarihi profesörü kardeşlerimizden bazıları bu kanaatlerini bana söylemişlerdidinler tarihi profesörü kardeşlerimizden bazıları bu kanaatlerini bana söylemişlerdi Ankara İlahiyat Fakültesi'nde vazife gördüğüm sıralarda. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde vazife gördüğüm sıralarda.

Hatta Zerdüştilerin kitaplarında da, kutsal kitaplarında da ilerde ahir zaman Peygamberi gelecek,Hatta Zerdüştilerin kitaplarında da, kutsal kitaplarında da ilerde ahir zaman Peygamberi gelecek, onun evsafı vasıfları, hayatındaki önemli çizgiler önemli olaylar şunlar olacak diye bilgiler de var. onun evsafı vasıfları, hayatındaki önemli çizgiler önemli olaylar şunlar olacak diye bilgiler de var.

Demek ki Allahu Teâlâ hazretleri o Peygambere de ahir zaman Peygamberinin evsafını bildirmiş.Demek ki Allahu Teâlâ hazretleri o Peygambere de ahir zaman Peygamberinin evsafını bildirmiş. Ümmetine bildirsin ümmetinden nesiller sonra Peygamber Efendimizin vazifelendirildiği çağa yetişipÜmmetine bildirsin ümmetinden nesiller sonra Peygamber Efendimizin vazifelendirildiği çağa yetişip oraya erişenler olursa bunları bilsinler, Peygamber Efendimize iman etsinler diye.oraya erişenler olursa bunları bilsinler, Peygamber Efendimize iman etsinler diye. Bu kitapları da okumuştum. Bu kitapları da okumuştum.

İngilizce bir kitap gelmişti bana Pakistan'dan Begüm Ayşe Deveni.İngilizce bir kitap gelmişti bana Pakistan'dan Begüm Ayşe Deveni. Yani Begüm Hanım manasına geliyor onların dilinde yani Pakistanlıların dilinde.Yani Begüm Hanım manasına geliyor onların dilinde yani Pakistanlıların dilinde. Ayşe Deveni Hanım zengin bir hayırsever hatunmuş demek ki Allah rahmet eylesin.Ayşe Deveni Hanım zengin bir hayırsever hatunmuş demek ki Allah rahmet eylesin. Bir vakıf kurmuş. Onun neşriyatı arasında İslam My Choice. Bir vakıf kurmuş. Onun neşriyatı arasında İslam My Choice. Benim Tercih Ettiğim İslam Dini diye başlığı kitabın. Benim Tercih Ettiğim İslam Dini diye başlığı kitabın.

Onun içinde Müslüman olan başka din mensuplarının İslam'ı neden seçtikleri anlatılıyor.Onun içinde Müslüman olan başka din mensuplarının İslam'ı neden seçtikleri anlatılıyor. Orada bölümler de vardı.Orada bölümler de vardı. Daha önceki kutsal kitaplarda Peygamber Efendimizin geleceğini müjdeleyen paragraflar,Daha önceki kutsal kitaplarda Peygamber Efendimizin geleceğini müjdeleyen paragraflar, pasajlar, ibareler, fıkralar böyle ana yazılarıyla, o dillerin yazılarıyla yazılmış altına da tercümeleri verilmişti.pasajlar, ibareler, fıkralar böyle ana yazılarıyla, o dillerin yazılarıyla yazılmış altına da tercümeleri verilmişti. Oradan hatırlıyorum. Oradan hatırlıyorum.

Hâsılı Selman el Farisi yani İranlıların, Perslerin diyelim, Farsanilerin diyelim ülkesinde yetişmiş bir kişi idi.Hâsılı Selman el Farisi yani İranlıların, Perslerin diyelim, Farsanilerin diyelim ülkesinde yetişmiş bir kişi idi. Ama onlar sonradan ateşe tapmaya başlayınca hani Zerdüştün ilk söylendiği şeklinde kalmamışlar demek ki.Ama onlar sonradan ateşe tapmaya başlayınca hani Zerdüştün ilk söylendiği şeklinde kalmamışlar demek ki. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı diye iki tanrı düşünmüşler. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı diye iki tanrı düşünmüşler. Onun için onlara dualist deniliyor ikiciler manasına.Onun için onlara dualist deniliyor ikiciler manasına. Dual çift tanrı düşünen; iyilik tanrısı kötülük tanrısı, aydınlık tanrısı karanlık tanrısı,Dual çift tanrı düşünen; iyilik tanrısı kötülük tanrısı, aydınlık tanrısı karanlık tanrısı, yer tanrısı gök tanrısı gibi iki zıt birbirleriyle mücadele eden tanrı düşünüyorlar.yer tanrısı gök tanrısı gibi iki zıt birbirleriyle mücadele eden tanrı düşünüyorlar. Halbuki o da yanlış bir inanç sonradan herhalde şey yapmış. Yezdan ve Ehrimen diyorlar. Halbuki o da yanlış bir inanç sonradan herhalde şey yapmış. Yezdan ve Ehrimen diyorlar. Ahura Mazda diye de eski telaffuzlarıyla geçiyor kitaplarda. Ahura Mazda diye de eski telaffuzlarıyla geçiyor kitaplarda.

Şimdi ondan ateşe tapmaya başlamışlar. Ateşi yani aydınlık tanrısının bir sembolü gibi görmüşler.Şimdi ondan ateşe tapmaya başlamışlar. Ateşi yani aydınlık tanrısının bir sembolü gibi görmüşler. Oradan tapınmışlar.Oradan tapınmışlar. Sonra da işte İran'da petrol mıntıkalarında çıkan gazlardan tutuşturdukları, Sonra da işte İran'da petrol mıntıkalarında çıkan gazlardan tutuşturdukları, mekanlarda tutuşmuş sönmeyen ateşler işte onların tapındıkları onların etrafında kurulmuş. mekanlarda tutuşmuş sönmeyen ateşler işte onların tapındıkları onların etrafında kurulmuş.

Hatta Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz dünyaya geldiği zamanHatta Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz dünyaya geldiği zaman Mecusilerin yüzyıllardan beri sönmeyen ateşi o gece söndü diyeMecusilerin yüzyıllardan beri sönmeyen ateşi o gece söndü diye Peygamber Efendimizin doğumu münasebetiyle konular anlatılırken söylenmiştir.Peygamber Efendimizin doğumu münasebetiyle konular anlatılırken söylenmiştir. Siz de duymuşsunuzdur. Tabi şu günde de hangi aya girmiş oluyoruz? Siz de duymuşsunuzdur. Tabi şu günde de hangi aya girmiş oluyoruz?

Peygamber Efendimizin doğum ayı olan Rebiülevvel ayına girmiş oluyoruz.Peygamber Efendimizin doğum ayı olan Rebiülevvel ayına girmiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu söylenecek duyacaksınız. Tak-ı Kisra.Önümüzdeki günlerde de bu söylenecek duyacaksınız. Tak-ı Kisra. Yani Kisranın 60-70 metre boyunda bir yani nerdeyse Beyazıt Kulesinin şişkin kısmı kadar Yani Kisranın 60-70 metre boyunda bir yani nerdeyse Beyazıt Kulesinin şişkin kısmı kadar yüksek kocaman bir kemerli sarayı var. Ben o kemeri gördüm. Yıkılmadan duruyor yani duvarda.yüksek kocaman bir kemerli sarayı var. Ben o kemeri gördüm. Yıkılmadan duruyor yani duvarda. Ön cephede koca bir kemer iki tarafta pencereler duvar duruyorÖn cephede koca bir kemer iki tarafta pencereler duvar duruyor ama arka taraftaki saray yıkılmış harabe olmuş. ama arka taraftaki saray yıkılmış harabe olmuş.

Tak-ı Kisra yıkıldı yani tabi ön tarafı kalmış arka tarafı yıkılmış.Tak-ı Kisra yıkıldı yani tabi ön tarafı kalmış arka tarafı yıkılmış. Sonra Mecusilerin sönmeyen ateşi söndü. Sava gölü kurudu diye kaynaklarda okumuşsunuzdur.Sonra Mecusilerin sönmeyen ateşi söndü. Sava gölü kurudu diye kaynaklarda okumuşsunuzdur. Yahudilerde gök bilgisinde mahir olanlar Muhammed'in yıldızı doğdu diyeYahudilerde gök bilgisinde mahir olanlar Muhammed'in yıldızı doğdu diye gök incelemelerinden de zamanı anlamışlar diye biliyorsunuz. gök incelemelerinden de zamanı anlamışlar diye biliyorsunuz.

Selman-ı Farisi böyle bir muhitte ateşe tapınan insanların arasında fakat ateşe tapmamış.Selman-ı Farisi böyle bir muhitte ateşe tapınan insanların arasında fakat ateşe tapmamış. O zaman tabi İslamiyet gelmediği için henüz daha Peygamber Efendimiz olmadığı için O zaman tabi İslamiyet gelmediği için henüz daha Peygamber Efendimiz olmadığı için o sıralarda hak din yani devre hak din devresi Hıristiyanlık hazreti İsa'nın devresi.o sıralarda hak din yani devre hak din devresi Hıristiyanlık hazreti İsa'nın devresi. Peygamber Efendimizden evvel hazreti İsa ile Peygamber Efendimizin arasındaki devre Peygamber Efendimizden evvel hazreti İsa ile Peygamber Efendimizin arasındaki devre hak din hangisi var Hıristiyanlık var. hak din hangisi var Hıristiyanlık var.

O zaman Hıristiyan rahiplerin birisiyle tanışmış sevmiş doğru bulmuşO zaman Hıristiyan rahiplerin birisiyle tanışmış sevmiş doğru bulmuş ve onunla ibadet ve taat etmeye başlamış Selman-ı Farisi. ve onunla ibadet ve taat etmeye başlamış Selman-ı Farisi. O vefat edince onun vefatı zamanında demiş ki "siz vefat ediyorsunuz ne tavsiye edersiniz nereye gideyim?O vefat edince onun vefatı zamanında demiş ki "siz vefat ediyorsunuz ne tavsiye edersiniz nereye gideyim? Sizin yanınızda mutluydum ibadet ediyordum birçok şey öğreniyordum.Sizin yanınızda mutluydum ibadet ediyordum birçok şey öğreniyordum. Zahidane bir hayat yaşıyordum dindarane bir ömür sürüyordum.Zahidane bir hayat yaşıyordum dindarane bir ömür sürüyordum. Şimdi ben ne yapacağım nereye gideceğim deyince." Şimdi ben ne yapacağım nereye gideceğim deyince."

Benim tanıdığım biri var falanca yerde oraya git diye tavsiye etmiş.Benim tanıdığım biri var falanca yerde oraya git diye tavsiye etmiş. Bu Selman-ı Farisi hazretlerinin hayatında bu isimler nerelere gittiği var.Bu Selman-ı Farisi hazretlerinin hayatında bu isimler nerelere gittiği var. Hatta Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'da Bursa'ya yakın bir yerde oradaki bir papazın yanında daHatta Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'da Bursa'ya yakın bir yerde oradaki bir papazın yanında da ölünceye kadar ona da hizmet etmiş.ölünceye kadar ona da hizmet etmiş. Hatta Bursa'dan Marmara tarafına doğru baktığınız zaman veya oradan giderken şöyle Dürdane Köyü vardır.Hatta Bursa'dan Marmara tarafına doğru baktığınız zaman veya oradan giderken şöyle Dürdane Köyü vardır. Oradan da bakıldığı zaman görülür. İki tane böyle yan yana tepe vardır. Oradan da bakıldığı zaman görülür. İki tane böyle yan yana tepe vardır.

Oradaki o tepede Selman-ı Farisi kalmıştır diye yöresel bir anane de varOradaki o tepede Selman-ı Farisi kalmıştır diye yöresel bir anane de var rahmetli hocamızın ortanca kız kardeşi halamız bize söylemişti Selman-ı Farisi hazretleri şurada ibadet etmiş,rahmetli hocamızın ortanca kız kardeşi halamız bize söylemişti Selman-ı Farisi hazretleri şurada ibadet etmiş, inzivaya çekilmiş, yaşamış papazla beraber diye böyle nakletmişti. inzivaya çekilmiş, yaşamış papazla beraber diye böyle nakletmişti. Allah cümle geçmişlerimizle beraber ona da rahmet eylesin. Allah cümle geçmişlerimizle beraber ona da rahmet eylesin.

İşte o Selman-ı Farisi sonunda en sonunda ahir zaman Peygamberi Hicazdan çıkacakİşte o Selman-ı Farisi sonunda en sonunda ahir zaman Peygamberi Hicazdan çıkacak sen o taraflara gitmeye bak dediği için en son yanında kaldığı papaz vefat ederkensen o taraflara gitmeye bak dediği için en son yanında kaldığı papaz vefat ederken böyle tavsiye ettiği için Hicaza gelmiş, sonra da Peygamber Efendimize tabi olmuş bir kimse.böyle tavsiye ettiği için Hicaza gelmiş, sonra da Peygamber Efendimize tabi olmuş bir kimse. Hayatı böyle. Birçok papazın yanında geçmiş. Hayatı böyle. Birçok papazın yanında geçmiş. O vefat edince onun tavsiye ettiği öteki kişinin yanına gitmiş bir kimse Selman-ı Farisi.O vefat edince onun tavsiye ettiği öteki kişinin yanına gitmiş bir kimse Selman-ı Farisi. Ömrü ibadetle geçmiş. Ateşe tapmamış. Hak din üzere yaşamış.Ömrü ibadetle geçmiş. Ateşe tapmamış. Hak din üzere yaşamış. Peygamber Efendimiz de Medine'ye gelince, o da bekliyor zaten oraya onun için gelmiş. Peygamber Efendimiz de Medine'ye gelince, o da bekliyor zaten oraya onun için gelmiş. Tabi köle olarak oraya şey yapmışlar yakalamışlar satmışlar. Oraya gelmiş.Tabi köle olarak oraya şey yapmışlar yakalamışlar satmışlar. Oraya gelmiş. Hurma bahçelerinde çalışırken, Efendimizin sohbetini duyarken onun hak Peygamber olduğunu anlayıp Hurma bahçelerinde çalışırken, Efendimizin sohbetini duyarken onun hak Peygamber olduğunu anlayıp Peygamber Efendimize iman etmiş bir mübarek büyüğümüz Selman-ı Farisi. Peygamber Efendimize iman etmiş bir mübarek büyüğümüz Selman-ı Farisi.

Bağdat'ın güneyinde Basra'ya doğru giderken Selman-ı pak Kasabası var.Bağdat'ın güneyinde Basra'ya doğru giderken Selman-ı pak Kasabası var. Yani kasaba o ismi almış. Oraya gömüldüğü için Selman-ı Farisi hazretleri. Orada türbesi var.Yani kasaba o ismi almış. Oraya gömüldüğü için Selman-ı Farisi hazretleri. Orada türbesi var. Camisi var. Hemen orada şey de var bu Tak-ı Kisranın olduğu harabeler de var.Camisi var. Hemen orada şey de var bu Tak-ı Kisranın olduğu harabeler de var. Demek ki İran'ın eski başşehri, eski adı Medail idi. Araplar Medail diyorlardı.Demek ki İran'ın eski başşehri, eski adı Medail idi. Araplar Medail diyorlardı. Batılılar da Ktesiphon diyorlar Perslerin başşehri yani. Tak-ı Kisra'nın, Kisra'nın sarayının olduğu yer.Batılılar da Ktesiphon diyorlar Perslerin başşehri yani. Tak-ı Kisra'nın, Kisra'nın sarayının olduğu yer. Orada gömülü Selman-ı Farisi hazretleri rahmetullahi aleyh.Orada gömülü Selman-ı Farisi hazretleri rahmetullahi aleyh. Ehil ali abadan ehli beyti Resulullahtan sayılan Efendimizin sevdiği bir mübarek zat. Ehil ali abadan ehli beyti Resulullahtan sayılan Efendimizin sevdiği bir mübarek zat.

Neyi anlatıyoruz? Selman-ı Farisiyi anlatıyoruz. Niçin anlatıyoruz? Neyi anlatıyoruz?

Selman-ı Farisiyi anlatıyoruz.

Niçin anlatıyoruz?

Bu ayeti Kerime neden inmiş sebebi nüzulü nedir onu anlatıyoruz. Bu ayeti Kerime neden inmiş sebebi nüzulü nedir onu anlatıyoruz.

Selman-ı Farisi diyor ki, Mücahid'in rivayet ettiğine göre. Selman-ı Farisi diyor ki, Mücahid'in rivayet ettiğine göre.

Seertün nebiyyi sallallahu aleyhi vessellem an ehli dini küntüm meahum.Seertün nebiyyi sallallahu aleyhi vessellem an ehli dini küntüm meahum. Fezekentüm salatihim ve ibadetihim tenezzelel fazihil ayeh.Fezekentüm salatihim ve ibadetihim tenezzelel fazihil ayeh. İnnellezine amenu vellezine hadu vassara vessabihine men amene billahi vel yevmil ahir İnnellezine amenu vellezine hadu vassara vessabihine men amene billahi vel yevmil ahir ve amilessalihat felehüm ecrun inde rabbi vela aleyhim velahum yehzenun. ve amilessalihat felehüm ecrun inde rabbi vela aleyhim velahum yehzenun.

Türkçesini söyleyelim bu rivayetin. Selman-ı Farisi diyor ki: Ben Peygamber Efendimize sordum.Türkçesini söyleyelim bu rivayetin. Selman-ı Farisi diyor ki: Ben Peygamber Efendimize sordum. Ben birilerinin yanındaydım Müslüman olmazdan öncesi, Peygamber tayin olmazdan önce,Ben birilerinin yanındaydım Müslüman olmazdan öncesi, Peygamber tayin olmazdan önce, ben Hicaz'a gelmezden önce onların yanındaydım,ben Hicaz'a gelmezden önce onların yanındaydım, onların şöyle namaz kılıyorlardı böyle güzel ibadetler ediyorlardı dedim.onların şöyle namaz kılıyorlardı böyle güzel ibadetler ediyorlardı dedim. Onun üzerine bu ayeti Kerime indi diyor Selman-ı Farisi.Onun üzerine bu ayeti Kerime indi diyor Selman-ı Farisi. Ayeti Kerimenin ne anlama geldiğini de kısaca söyleyelim. Ayeti Kerimenin ne anlama geldiğini de kısaca söyleyelim.

İnnellezine amenu. Hiç şüphe yok ki, kuşkusuz ki, muhakkak ki,İnnellezine amenu. Hiç şüphe yok ki, kuşkusuz ki, muhakkak ki, ellezine amenu iman etmiş olan kimseler, Vellezine hadu;ellezine amenu iman etmiş olan kimseler, Vellezine hadu; tevbe edip hak yola dönmüş olan Yahudi kavmi, tevbe edip hak yola dönmüş olan Yahudi kavmi, Vennasara; Hazreti İsa Nasıralı, hazreti İsa'ya müttesip olan Hıristiyanlar;Vennasara; Hazreti İsa Nasıralı, hazreti İsa'ya müttesip olan Hıristiyanlar; yani Yahudiler Hıristiyanlar ve Sabiin; Ve Sabiiler.yani Yahudiler Hıristiyanlar ve Sabiin; Ve Sabiiler. Ve namene billahi vel yevmil ahir; kim Allah'a inanmışsa ve ahiret gününe inanmışsa iki,Ve namene billahi vel yevmil ahir; kim Allah'a inanmışsa ve ahiret gününe inanmışsa iki, ve amilessaliha; ve ömründe Salih amel işlemişse yani iyi işler yapmışsa. İbadet taat hayrı hasenat. ve amilessaliha; ve ömründe Salih amel işlemişse yani iyi işler yapmışsa. İbadet taat hayrı hasenat.

Felehüm ecrühüm inde rabbihim.Felehüm ecrühüm inde rabbihim. Onların Allah huzurunda, Allah katında, Allah yanında ecirleri mahfuzdur;Onların Allah huzurunda, Allah katında, Allah yanında ecirleri mahfuzdur; ecirleri, mükafatları olacak, sevapları verilecek. Vela havfun aleyhim vela yahzenun.ecirleri, mükafatları olacak, sevapları verilecek. Vela havfun aleyhim vela yahzenun. Onlar için herhangi bir korku bahis konusu olmayacak. Mahzun da olmayacaklar.Onlar için herhangi bir korku bahis konusu olmayacak. Mahzun da olmayacaklar. Cehenneme düşmek azap görme korkusu olmayacak.Cehenneme düşmek azap görme korkusu olmayacak. Böyle mükafatı alamamaktan boyunları bükük de kalmayacaklar. Böyle mükafatı alamamaktan boyunları bükük de kalmayacaklar. Cennete girecekler korkusuz hüzünsüz Allahın lütfuna erecekler. Neden? İman ettikleri için. Cennete girecekler korkusuz hüzünsüz Allahın lütfuna erecekler. Neden? İman ettikleri için.

Şimdi daha geniş başka rivayetler de var bu sebebi nüzulü anlatmak için.Şimdi daha geniş başka rivayetler de var bu sebebi nüzulü anlatmak için. Yine Selman-ı Farisi hazretlerinden Süddi kanalıyla gelen rivayeti de okuyalım. Yine Selman-ı Farisi hazretlerinden Süddi kanalıyla gelen rivayeti de okuyalım.

Nezelet fi ahsabi Selman el Farisi.Nezelet fi ahsabi Selman el Farisi. Bu ayeti Kerime Selman-ı Farisi'nin sohbet ettiği eski abidler hakkında inmiştir diyor Süddi'de.Bu ayeti Kerime Selman-ı Farisi'nin sohbet ettiği eski abidler hakkında inmiştir diyor Süddi'de. Beyna hüve yetehaddesün nebiye. Beyna hüve yetehaddesün nebiye. O resulullah sallallahu aleyhi vesellem'e anlatırken eski hayatına ait hatıralarını, gördüklerini anlatırken.O resulullah sallallahu aleyhi vesellem'e anlatırken eski hayatına ait hatıralarını, gördüklerini anlatırken. İnzekere ashabehu. İnzekere ashabehu. Kendisinin yanlarında bulunduğu tanıştığı o toplumları, dindar toplulukları, arkadaşları anlattı. Kendisinin yanlarında bulunduğu tanıştığı o toplumları, dindar toplulukları, arkadaşları anlattı.

Ve ahberahu. Peygamber Efendimize, haberehum; onların hallerini haberlerini açıkladı anlattı.Ve ahberahu. Peygamber Efendimize, haberehum; onların hallerini haberlerini açıkladı anlattı. Fe kale; şöyle dedi, dedi ki Selman-ı Farisi. Kanü yüsallun; ya Resulullah bunlar namaz kılıyorlardı. Fe kale; şöyle dedi, dedi ki Selman-ı Farisi. Kanü yüsallun; ya Resulullah bunlar namaz kılıyorlardı. Veyesemunu; oruç tutuyorlardı. Ve yüminüne bike; senin geleceğine de inanıyorlardı.Veyesemunu; oruç tutuyorlardı. Ve yüminüne bike; senin geleceğine de inanıyorlardı. Ahir zaman Peygamberi gelecek diye söylüyorlardı da.Ahir zaman Peygamberi gelecek diye söylüyorlardı da. Yani daha bakın Selman-ı Farisi daha başka yerlerde dolaşırken, Yani daha bakın Selman-ı Farisi daha başka yerlerde dolaşırken, Peygamber Efendimiz daha görevlenmemişken bekleniyor bölgede eski din mensuplarıPeygamber Efendimiz daha görevlenmemişken bekleniyor bölgede eski din mensupları kendi Peygamberlerinin ihbari ile biliyorlar böyle bir Peygamberin geleceğini. kendi Peygamberlerinin ihbari ile biliyorlar böyle bir Peygamberin geleceğini.

Veeşhedüne enneke fetübhasü nebiyye.Veeşhedüne enneke fetübhasü nebiyye. Ve onlar şehadet ediyorlardı ki; namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, sana inanıyorlardıVe onlar şehadet ediyorlardı ki; namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, sana inanıyorlardı ve şehadet ediyorlardı ki sen yakın bir zamanda Peygamber olarak gönderileceksin,ve şehadet ediyorlardı ki sen yakın bir zamanda Peygamber olarak gönderileceksin, ahir zaman Peygamberinin gelmesi yakındır diyorlarmış yani. ahir zaman Peygamberinin gelmesi yakındır diyorlarmış yani. Felemma feraga Selman insenaihi aleyhim.Felemma feraga Selman insenaihi aleyhim. Selman-ı Farisi onları böylece hüsnü şehadet ederek yani onlar iyi insanlardır;Selman-ı Farisi onları böylece hüsnü şehadet ederek yani onlar iyi insanlardır; namazlı, niyazlı, ibadet ehli, dürüst güzel insanlardı diye anlatınca. namazlı, niyazlı, ibadet ehli, dürüst güzel insanlardı diye anlatınca. Kalelehu nebiyullah. Kalelehu nebiyullah. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, Peygamberimiz onun bu sözlerine karşı ona demiş ki: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, Peygamberimiz onun bu sözlerine karşı ona demiş ki:

Ya Selman men ehlinnar. O zaman kim cehennemi görecek insanlar. Cehennemlikler kimler dedi.Ya Selman men ehlinnar. O zaman kim cehennemi görecek insanlar. Cehennemlikler kimler dedi. Böyle bir soru sordu. Yani bu bir farizi soru. Sen bunları böyle böyle methediyorsun.Böyle bir soru sordu. Yani bu bir farizi soru. Sen bunları böyle böyle methediyorsun. E cehenneme girecek kimler gibi bir soru sorunca. E cehenneme girecek kimler gibi bir soru sorunca.

Feştedde zalike ala Selman. Selman-ı Farisi çok böyle düşündü kaldı. Mahzun oldu.Feştedde zalike ala Selman. Selman-ı Farisi çok böyle düşündü kaldı. Mahzun oldu. Üzüldü yani onlar cehenneme girecek yazık filan diye herhalde. Üzülünce feenzelellahe hazihil ayeh.Üzüldü yani onlar cehenneme girecek yazık filan diye herhalde. Üzülünce feenzelellahe hazihil ayeh. Bu yukarıdaki okuduğumuz 62. Ayetin onun üzerine Allahu Teâlâ indirdi diyor. Bu yukarıdaki okuduğumuz 62. Ayetin onun üzerine Allahu Teâlâ indirdi diyor.

Demek ki Peygamber Efendimizden önceki insanların, bu şartlara haiz olanların;Demek ki Peygamber Efendimizden önceki insanların, bu şartlara haiz olanların; yani Allaha inananlar, Ahiret gününe inananlar, Salih amel işleyenler,yani Allaha inananlar, Ahiret gününe inananlar, Salih amel işleyenler, imanı böyle sağlam olanlar o devirlerde Peygamber Efendimiz gelmeden önceki devrelerde yaşayan imanı böyle sağlam olanlar o devirlerde Peygamber Efendimiz gelmeden önceki devrelerde yaşayan o insanlar eğer imanları dürüstse, o insanlar eğer imanları dürüstse, amelleri güzelse o zaman onların mükafatlarını Allah verecek diye bu ayeti kerime bildiriyor. amelleri güzelse o zaman onların mükafatlarını Allah verecek diye bu ayeti kerime bildiriyor.

Şimdi tabi burada bir hususu ayetleri de belirterek güzelce ortaya koymamız gerekiyor.Şimdi tabi burada bir hususu ayetleri de belirterek güzelce ortaya koymamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki daha önceki Bakara Suresi'nin önceki sohbetlerimizde anlattığımız şeyler var,Biliyorsunuz ki daha önceki Bakara Suresi'nin önceki sohbetlerimizde anlattığımız şeyler var, Ayeti Kerimeler var. Onları hatırlayalım. Bir kere geçmişti ki: Ayeti Kerimeler var. Onları hatırlayalım.

Bir kere geçmişti ki:

Felemma biyenneküm min hüdem vemen tebia hidaye ila havfün aleyhim vela yahzenun diye.Felemma biyenneküm min hüdem vemen tebia hidaye ila havfün aleyhim vela yahzenun diye. Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilince, Adem aleyhisselama Allahu Teâlâ hazretleri bildiriyor kiAdem aleyhisselam yeryüzüne indirilince, Adem aleyhisselama Allahu Teâlâ hazretleri bildiriyor ki "Eğer benden size bir hidayet işareti, bir kitap bir Peygamber gelirse"Eğer benden size bir hidayet işareti, bir kitap bir Peygamber gelirse vementebiahu hidayeh kim benim gönderdiğim o hidayete tabi olursa, ila havfün aleyhim vela yahzenun." vementebiahu hidayeh kim benim gönderdiğim o hidayete tabi olursa, ila havfün aleyhim vela yahzenun."

Adem aleyhisselamdan beri bir kanuni umumidir ki bu kim Allaha inanırsa,Adem aleyhisselamdan beri bir kanuni umumidir ki bu kim Allaha inanırsa, Salih amel işlerse, Allahın gönderdiği hidayete tabi olursa o mükafatını alacak. Salih amel işlerse, Allahın gönderdiği hidayete tabi olursa o mükafatını alacak. Yani bu umumi ahkamdan dolayı kim günah işlese bile, hatalı hayat sürse bileYani bu umumi ahkamdan dolayı kim günah işlese bile, hatalı hayat sürse bile döner hidayete tabi olursa cennete girecek. Ula ike ala hüdem mirrabbihim ve üla iki humul muflihun. döner hidayete tabi olursa cennete girecek. Ula ike ala hüdem mirrabbihim ve üla iki humul muflihun.

Kimler hakkındaydı Bakara suresinin birinci sayfasında. Elif Lam mim zalikel kitabu.Kimler hakkındaydı Bakara suresinin birinci sayfasında. Elif Lam mim zalikel kitabu. Vellezine yü'minüne bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike. Vellezine yü'minüne bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike. Ey Resulüm sana da inanan, senden önceki kitaplara da inanmış olanlar. Ey Resulüm sana da inanan, senden önceki kitaplara da inanmış olanlar. Yani daha önceki bir kitaba tabi, o halde yaşamaya devam ediyorken Peygamber Efendimiz gelmiş, Yani daha önceki bir kitaba tabi, o halde yaşamaya devam ediyorken Peygamber Efendimiz gelmiş, Kur'an inmiş onada tabi oluyor. O da müfdihundan olacak ve Allah'ın lütfuna mazhar olacak. Kur'an inmiş onada tabi oluyor. O da müfdihundan olacak ve Allah'ın lütfuna mazhar olacak. Tabi buradaki şart neydi? Tabi buradaki şart neydi?

Peygamber Efendimize de, bima ünzile ileyke sana indirilene de vema ünzile min kablik;Peygamber Efendimize de, bima ünzile ileyke sana indirilene de vema ünzile min kablik; senden önce indirilenlere de inanmışsa, vebil ahiretühüm yukinun; ahiret inançları da varsa. senden önce indirilenlere de inanmışsa, vebil ahiretühüm yukinun; ahiret inançları da varsa.

Şimdi burada şöyle bir hatıramı nakledeyim.Şimdi burada şöyle bir hatıramı nakledeyim. Bir mühendis kardeşimiz Amerika'da çok güzel böyle mücahitçe yaşamış. Bir mühendis kardeşimiz Amerika'da çok güzel böyle mücahitçe yaşamış. Güzel dini çalışmalar yapmış, toplantılar yapmış.Güzel dini çalışmalar yapmış, toplantılar yapmış. Demişti ki bulunduğum şehirde bir toplantı tertipledim, konferans salonu tuttum.Demişti ki bulunduğum şehirde bir toplantı tertipledim, konferans salonu tuttum. Papazı çağırdım, piskoposu çağırdım, hahamı çağırdım o bölgenin şeyini bir de bir Müslüman alimi çağırdım. Papazı çağırdım, piskoposu çağırdım, hahamı çağırdım o bölgenin şeyini bir de bir Müslüman alimi çağırdım. Üç dinin mensubunu bir toplantı tertipledim, bir araya getirdim. Konuşsunlar bakalım iş anlaşılsın diye. Üç dinin mensubunu bir toplantı tertipledim, bir araya getirdim. Konuşsunlar bakalım iş anlaşılsın diye.

Tabi Yahudilerin hahamı çıkmış çeşitli bilgiler vermiş Yahudilikle ilgili.Tabi Yahudilerin hahamı çıkmış çeşitli bilgiler vermiş Yahudilikle ilgili. Bu arada yani ahiret inancının olmadığını hayretle müşahede ettim diyor o mühendis kardeşimiz anlatımlarından. Bu arada yani ahiret inancının olmadığını hayretle müşahede ettim diyor o mühendis kardeşimiz anlatımlarından. Tabi Yahudilerin de çeşitli şeyleri olabilir.Tabi Yahudilerin de çeşitli şeyleri olabilir. Bölüm bölüm fırka fırka olabilir ama yani ahiret de bu dünyada filan gibi böyle öldükten sonra Bölüm bölüm fırka fırka olabilir ama yani ahiret de bu dünyada filan gibi böyle öldükten sonra dirilmek haktır vel bağsu bağdel mevt ve hakkun'u kabul etmeyen bir konuşma yaptı diyor. dirilmek haktır vel bağsu bağdel mevt ve hakkun'u kabul etmeyen bir konuşma yaptı diyor.

Onun üzerine piskopos aldı sözü ve ona itiraz ederek dedi ki işte Ahdi Atik,Onun üzerine piskopos aldı sözü ve ona itiraz ederek dedi ki işte Ahdi Atik, Tevratta elimizde şu şu cümleler var bilmem İncil'de şu şu şu cümleler var. Tevratta elimizde şu şu cümleler var bilmem İncil'de şu şu şu cümleler var. Tabi onlar İncil'e inanmasa bile Yahudi oldukları için,Tabi onlar İncil'e inanmasa bile Yahudi oldukları için, Tevrat'ta çeşitli ayetler var ahiretin olduğunu gösteren.Tevrat'ta çeşitli ayetler var ahiretin olduğunu gösteren. Sen bunu nasıl inkar edersin aziz kardeşim filan diyerek şey yaptılar diyor.Sen bunu nasıl inkar edersin aziz kardeşim filan diyerek şey yaptılar diyor. Birbirleriyle böyle münakaşa etmiştiler ve piskopos anlattı diyor yani ahiretin olduğunu. Birbirleriyle böyle münakaşa etmiştiler ve piskopos anlattı diyor yani ahiretin olduğunu.

Demek ki ahirete inanmayabiliyor yani. Öyle bir şey ortaya çıkıyor.Demek ki ahirete inanmayabiliyor yani. Öyle bir şey ortaya çıkıyor. Sonra da tabi hoca efendi çıkmış toplantının sonucundaSonra da tabi hoca efendi çıkmış toplantının sonucunda tabi Müslümanlığın hak din olduğuna dair güzel sonuçlar hâsıl olmuş. tabi Müslümanlığın hak din olduğuna dair güzel sonuçlar hâsıl olmuş.

Şimdi ve bil ahiretühum yukinun. Ahiret inancı dinin temelidir.Şimdi ve bil ahiretühum yukinun. Ahiret inancı dinin temelidir. Yani bu dünyada şu gördüğümüz hayat, yaşıyorsunuz bitiyor.Yani bu dünyada şu gördüğümüz hayat, yaşıyorsunuz bitiyor. Ondan sonra Sırplar yüz binlerce Arnavut'u öldürüyorOndan sonra Sırplar yüz binlerce Arnavut'u öldürüyor ondan sonra dönüp gidiyor Rusların himayesinde, korumasında.ondan sonra dönüp gidiyor Rusların himayesinde, korumasında. Fabrikalar filan bombalanıyor ama orada kendilerine bir zarar gelmiyor, burunları kanamıyor.Fabrikalar filan bombalanıyor ama orada kendilerine bir zarar gelmiyor, burunları kanamıyor. Alman gazetecileri kurşunluyorlar, öldürüyorlar. E şimdi ne olacak? Alman gazetecileri kurşunluyorlar, öldürüyorlar. E şimdi ne olacak?

Tamam, gittiler işte Yugoslavya'nın içlerinde hadi bakalım kim kimi öldürdü belli değil.Tamam, gittiler işte Yugoslavya'nın içlerinde hadi bakalım kim kimi öldürdü belli değil. Geçtiğimiz senelerde de o kadar Boşnak öldürdüler, saldırdılar,Geçtiğimiz senelerde de o kadar Boşnak öldürdüler, saldırdılar, toplu mezarlar ortaya çıktı Gronjda başka şehirlerde. Ne oldu? Hiç. Yani bunlar cezasız mı kalacak? toplu mezarlar ortaya çıktı Gronjda başka şehirlerde. Ne oldu? Hiç.

Yani bunlar cezasız mı kalacak?

Ahirette bunların hepsinin Allah hesabını soracak. Bu dünyada sorar.Ahirette bunların hepsinin Allah hesabını soracak. Bu dünyada sorar. Ama bu dünyada firavun gibi yaşayıp yaşayıp da sonunda gark olup boğulupAma bu dünyada firavun gibi yaşayıp yaşayıp da sonunda gark olup boğulup ölüp gidince de ahirette bunun cezası olacak. Ahiret dinin temeli ve yani işin aslı bu. ölüp gidince de ahirette bunun cezası olacak. Ahiret dinin temeli ve yani işin aslı bu. Sadece bu dünya hayatı değil ahiret var. Ve ahiret sonsuz ebedi sermedi daimi.Sadece bu dünya hayatı değil ahiret var. Ve ahiret sonsuz ebedi sermedi daimi. Hüm fiha halidun.Hüm fiha halidun. Ehli cennet cennette ebedi kalacak, ehli cehennem cehennemde ebedi kalacak, kafirler. Ehli cennet cennette ebedi kalacak, ehli cehennem cehennemde ebedi kalacak, kafirler. Bu çok önemli bir husus. Tabi hak dinlerde, ilahi dinlerde bu var.Bu çok önemli bir husus.

Tabi hak dinlerde, ilahi dinlerde bu var.
Allahu Teâlâ hazretleri gönderdiği peygamberlerle bunu bildirmiş. Vel bağsu bağdel mevtü hakkun.Allahu Teâlâ hazretleri gönderdiği peygamberlerle bunu bildirmiş. Vel bağsu bağdel mevtü hakkun. Ama sonradan işte bu öğretiler, bildirilenler, indirilenler, mukaddes kitaplar kaybolunca,Ama sonradan işte bu öğretiler, bildirilenler, indirilenler, mukaddes kitaplar kaybolunca, değiştirilince, ayetler kaldırılınca, eklenince, çıkartılınca,değiştirilince, ayetler kaldırılınca, eklenince, çıkartılınca, bozulunca ihtilaflar ortaya çıkınca bazı şeyler kayboluyor. bozulunca ihtilaflar ortaya çıkınca bazı şeyler kayboluyor.

Şimdi şey olacak ahirete de inanacak, ahiret inancı çok önemli ve Resulullaha inanacak.Şimdi şey olacak ahirete de inanacak, ahiret inancı çok önemli ve Resulullaha inanacak. Resulullaha inanmazsa olmaz. Resulullaha inanmazsa olmaz. Çünkü her Peygamberin ve Allah hangi Peygamberi hangi kavme göndermişse,Çünkü her Peygamberin ve Allah hangi Peygamberi hangi kavme göndermişse, ona hangi kitabı indirmişse onun muhatabı olan insanlar ona hangi kitabı indirmişse onun muhatabı olan insanlar o zaman o Peygambere inanmak zorunda, inanmaları gerekiyor. Yani doğru olan yol o.o zaman o Peygambere inanmak zorunda, inanmaları gerekiyor. Yani doğru olan yol o. Çünkü Allah emrediyor, gönderiyor Peygamberi, kitabı indiriyor Çünkü Allah emrediyor, gönderiyor Peygamberi, kitabı indiriyor ve şöyle yapmalarını böyle yapmalarını emrediyor. Ahkam indiriyor. ve şöyle yapmalarını böyle yapmalarını emrediyor. Ahkam indiriyor. Şimdi onları dinlemezse tabi Allaha asi olur Allah da sevmez. Şimdi onları dinlemezse tabi Allaha asi olur Allah da sevmez. Asi olanı, kafir olanı, inkar edeni, inançsız olanı, söz dinlemeyeni cezalandırır bu kesin. Asi olanı, kafir olanı, inkar edeni, inançsız olanı, söz dinlemeyeni cezalandırır bu kesin.

O halde kitapların kesin olarak yazdığı üzere, Yahudilerin imanı ne zamandır? O halde kitapların kesin olarak yazdığı üzere, Yahudilerin imanı ne zamandır?

Tevrat'a inandıkları ve Peygamberleri Musa aleyhisselamınTevrat'a inandıkları ve Peygamberleri Musa aleyhisselamın sünnetine sarıldıkları o yolda yürüdükleri zamandır. Ama ne zamana kadar? sünnetine sarıldıkları o yolda yürüdükleri zamandır. Ama ne zamana kadar?

Hatta cae İsa aleyhisselam. Velemma cae İsa aleyhisselam.Hatta cae İsa aleyhisselam. Velemma cae İsa aleyhisselam. Kane mette messeke Tevrate ve ahrece bi sünneti Musa velem yetağha velem yettebi İsa kane haluka. Kane mette messeke Tevrate ve ahrece bi sünneti Musa velem yetağha velem yettebi İsa kane haluka.

Kanunu ilahi yani böyle. İsa aleyhisselam geldikten sonraKanunu ilahi yani böyle. İsa aleyhisselam geldikten sonra zaten Yahudi kavmine indi biliyorsunuz geldi Peygamber gönderildi.zaten Yahudi kavmine indi biliyorsunuz geldi Peygamber gönderildi. İsa aleyhisselam geldiği zaman yok ben sana inanmam ben Musa aleyhisselama inanmaya devam edeceğim, İsa aleyhisselam geldiği zaman yok ben sana inanmam ben Musa aleyhisselama inanmaya devam edeceğim, Tevrat'ı okutmaya devam edeceğim, İncili kabul etmiyorum derse helak olur. Neden? Tevrat'ı okutmaya devam edeceğim, İncili kabul etmiyorum derse helak olur. Neden?

Allah ikinci büyük görevli göndermiş.Allah ikinci büyük görevli göndermiş. O devrin şartlarına göre o insanların o zaman hazreti İsa aleyhisselama inanmaları lazım.O devrin şartlarına göre o insanların o zaman hazreti İsa aleyhisselama inanmaları lazım. Ama şeytan, nefis, menfaat, çeşitli akılların kayması, fikirlerin başka şeyler düşünmesi…Ama şeytan, nefis, menfaat, çeşitli akılların kayması, fikirlerin başka şeyler düşünmesi… Sonuçta hazreti İsa'ya bir kısım kavimler yani kendilerine kitap indirilmiş bazı insanlar inanmadılar.Sonuçta hazreti İsa'ya bir kısım kavimler yani kendilerine kitap indirilmiş bazı insanlar inanmadılar. O zaman onlar ona kafir oldular yani onu inkar etmiş oldular.O zaman onlar ona kafir oldular yani onu inkar etmiş oldular. O zaman Allahu Teala hazretlerinin emrine karşı gelmiş oldular. O zaman Allahu Teala hazretlerinin emrine karşı gelmiş oldular.

Yahudilerin Yahudiliklerinin makbul olduğu geçerli olduğu devre,Yahudilerin Yahudiliklerinin makbul olduğu geçerli olduğu devre, hazreti İsa aleyhisselam baas olununcaya kadar.hazreti İsa aleyhisselam baas olununcaya kadar. Hazret İsa aleyhisselam geldimi o zaman insanların hazret İsaya uyması lazım.Hazret İsa aleyhisselam geldimi o zaman insanların hazret İsaya uyması lazım. Nitekim kaç asır geçtikten sonra 5 asır geçtikten sonra yaşamış Selman-ı Farisi Nitekim kaç asır geçtikten sonra 5 asır geçtikten sonra yaşamış Selman-ı Farisi ama o zaman iman etmiş papazın elinde hazreti İsa aleyhisselama, İncile. ama o zaman iman etmiş papazın elinde hazreti İsa aleyhisselama, İncile. Hıristiyan papazlarla ömür sürmüş.Hıristiyan papazlarla ömür sürmüş. Peygamber Efendimizin Peygamber olduğu zamana kadar vaktini hak din olan Hıristiyanlıkla geçirmiş.Peygamber Efendimizin Peygamber olduğu zamana kadar vaktini hak din olan Hıristiyanlıkla geçirmiş. Ve Allaha öyle ibadet etmiş. O şeriat üzere ibadet etmiş. Bu devre ne zamana kadar devre devam ediyor? Ve Allaha öyle ibadet etmiş. O şeriat üzere ibadet etmiş.

Bu devre ne zamana kadar devre devam ediyor?

Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin Peygamber tayinine kadar.Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin Peygamber tayinine kadar. Onun için Allahu Teâlâ hazretleri evvelki haftalardaki Onun için Allahu Teâlâ hazretleri evvelki haftalardaki sohbetlerimde okuduğum Ayeti Kerimelerde hatırlayacaksınız. sohbetlerimde okuduğum Ayeti Kerimelerde hatırlayacaksınız.

Diyor ki, emrediyor ki o devrin Medine'de bulunan toplumlarına ehli kitaplara: Diyor ki, emrediyor ki o devrin Medine'de bulunan toplumlarına ehli kitaplara:

Aminu bima enzeltü. Benim şimdi indirdiğim ve iman edin. Musaddikallima meaküm.Aminu bima enzeltü. Benim şimdi indirdiğim ve iman edin. Musaddikallima meaküm. Bu dikkat ederseniz sizin yanınızdaki eski dininizi, kitabınızı, Peygamberinizi reddetmiyor, onu tasdik ediyor.Bu dikkat ederseniz sizin yanınızdaki eski dininizi, kitabınızı, Peygamberinizi reddetmiyor, onu tasdik ediyor. Musaddikallima meaküm. Musaddikallima meaküm. Sizin yanınızdakini tasdik edici destekleyici, onun hak olduğunu söyleyen bir din, buna iman edin. Sizin yanınızdakini tasdik edici destekleyici, onun hak olduğunu söyleyen bir din, buna iman edin.

Vela tekünü evvele kafirin. Bu dine ilk kafir olarak muhalif olarak karşı siz çıkmayın.Vela tekünü evvele kafirin. Bu dine ilk kafir olarak muhalif olarak karşı siz çıkmayın. Çünkü siz biliyorsunuz kendi kitabınızda da kendi Peygamberiniz bildirmiş, kitabınızda yazıyor. Çünkü siz biliyorsunuz kendi kitabınızda da kendi Peygamberiniz bildirmiş, kitabınızda yazıyor. Ahir zaman Peygamberi gelecek. O zaman ona gelince tabi olun diye. Ahir zaman Peygamberi gelecek. O zaman ona gelince tabi olun diye. Zaten tembihlenmişsiniz, zaten bekliyordunuz gelmesi yakındır Zaten tembihlenmişsiniz, zaten bekliyordunuz gelmesi yakındır ahir zaman Peygamberinin zamanı yaklaştı diye bekliyordunuz.ahir zaman Peygamberinin zamanı yaklaştı diye bekliyordunuz. Sakın buna ilk kafir siz olmayınız diyordu. Hatırlayacaksınız o ayeti Kerimeleri. Sakın buna ilk kafir siz olmayınız diyordu. Hatırlayacaksınız o ayeti Kerimeleri.

Demek ki hazreti İsa aleyhisselama inanmanın zamanı da Demek ki hazreti İsa aleyhisselama inanmanın zamanı da Peygamber Efendimizin gelmesiyle tamamlanmış oluyor.Peygamber Efendimizin gelmesiyle tamamlanmış oluyor. Peygamber Efendimize inanması lazım. Çünkü artık Allah yeni bir elçi göndermiş.Peygamber Efendimize inanması lazım. Çünkü artık Allah yeni bir elçi göndermiş. Musa aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi.Musa aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi. Onları seviyoruz İbrahim aleyhisselamı, Adem aleyhisselamı, Nuh aleyhisselam hepsi başımızın tacı.Onları seviyoruz İbrahim aleyhisselamı, Adem aleyhisselamı, Nuh aleyhisselam hepsi başımızın tacı. Sevgimizi her zaman söylediğim gibi delili ne? Çocuklarımıza ismini koyuyoruz. Sevgimizi her zaman söylediğim gibi delili ne?

Çocuklarımıza ismini koyuyoruz.
Kız çocuğumuz oluyor Meryem adını koyuyoruz. Meryem hazret İsa aleyhisselamın annesi. Kız çocuğumuz oluyor Meryem adını koyuyoruz. Meryem hazret İsa aleyhisselamın annesi.

Rahmetli Yalova'da çok sevdiğimiz Hacı Amcamız vardı.Rahmetli Yalova'da çok sevdiğimiz Hacı Amcamız vardı. Hayırsever, hayra koştururken ruhunu teslim etti. İsmi İsa Amca.Hayırsever, hayra koştururken ruhunu teslim etti. İsmi İsa Amca. İsa Amca, işte Müslüman ama adı İsa. Musa adında ne kadar tanıdığımız vardır. İsa Amca, işte Müslüman ama adı İsa. Musa adında ne kadar tanıdığımız vardır. Yahya, Yakup, Yusuf adında nice nice… Yani biz bütün Peygamberlere inanıyoruz. Yahya, Yakup, Yusuf adında nice nice…

Yani biz bütün Peygamberlere inanıyoruz.
Onun için Allahu Teâlâ buyuruyor ki yani bak sizin şeyinizi destekliyor, tasdik ediyor daha ne istiyorsunuz.Onun için Allahu Teâlâ buyuruyor ki yani bak sizin şeyinizi destekliyor, tasdik ediyor daha ne istiyorsunuz. Buna kafir olmayın. Buna karşı çıkmayın diye Allahu Teâlâ hazretleri tavsiye buyuruyor. Buna kafir olmayın. Buna karşı çıkmayın diye Allahu Teâlâ hazretleri tavsiye buyuruyor. Tabi devre artık bir devre kapanıyor Peygamber Efendimizin devresi başlıyor. Tabi devre artık bir devre kapanıyor Peygamber Efendimizin devresi başlıyor. Yani birinci sınıf bitiyor ikinci sınıfa geçiliyor. İkinci sınıf bitiyor üçüncü sınıfa geçiliyor. Yani birinci sınıf bitiyor ikinci sınıfa geçiliyor. İkinci sınıf bitiyor üçüncü sınıfa geçiliyor. Lise bitiyor üniversiteye geçiliyor gibi diyelim. Dünyadaki başımızdan geçen başka olaylara benzetebiliriz. Lise bitiyor üniversiteye geçiliyor gibi diyelim. Dünyadaki başımızdan geçen başka olaylara benzetebiliriz.

Ama geçerli olan, vela tekünü evvele kafirin bihi. Ona kafir olmayın.Ama geçerli olan, vela tekünü evvele kafirin bihi. Ona kafir olmayın. Yani ona kafir oldunuz mu, sonra ayeti Kerimede Allahu Teâlâ hazretleri ilerde gelecek okuyacağız. Yani ona kafir oldunuz mu, sonra ayeti Kerimede Allahu Teâlâ hazretleri ilerde gelecek okuyacağız.

Vemen yektegi gayrel İslami dinen femen yu'selu minhu vehüve fil ahireti vel hasirin buyuruyor.Vemen yektegi gayrel İslami dinen femen yu'selu minhu vehüve fil ahireti vel hasirin buyuruyor. İslamdan başka bir din edinmeye çalışan, öyle bir tavır ortaya koymaya kalkışan insanınİslamdan başka bir din edinmeye çalışan, öyle bir tavır ortaya koymaya kalkışan insanın böyle bir dindarlığı Allah tarafından kabul edilmeyecektir.böyle bir dindarlığı Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette hüsrana uğrayan kimselerden olacaktır.Ve o ahirette hüsrana uğrayan kimselerden olacaktır. Çünkü dindarım diye yaşadı, öldü ahirette Allahın huzuruna çıktı. Geçersiz bir din üzere yaşamışsın.Çünkü dindarım diye yaşadı, öldü ahirette Allahın huzuruna çıktı. Geçersiz bir din üzere yaşamışsın. Benim en son emrimi dinlememişsin. Öyle ölmüşsün diye Allahu Teâlâ hazretleri kabul etmeyeceğini bildiriyor. Benim en son emrimi dinlememişsin. Öyle ölmüşsün diye Allahu Teâlâ hazretleri kabul etmeyeceğini bildiriyor.

Tabi neden kabul etmeyecek diye de meseleyi biraz açacak olursak. Şeyler var yanlışlıklar var.Tabi neden kabul etmeyecek diye de meseleyi biraz açacak olursak. Şeyler var yanlışlıklar var. Yanlışlıklar girmiş, bozukluklar girmiş. Tamir ediyor İslam düzeltiyor.Yanlışlıklar girmiş, bozukluklar girmiş. Tamir ediyor İslam düzeltiyor. Hem kucaklıyor hem tamir ediyor içine alıyor. Hem kucaklıyor hem tamir ediyor içine alıyor. Onun için yani eskisine devam etse yanlış şey yapacak, yanlış şeylere tapınacak,Onun için yani eskisine devam etse yanlış şey yapacak, yanlış şeylere tapınacak, yanlış inançlara sahip olacak doğru inancı yakalamayacak. yanlış inançlara sahip olacak doğru inancı yakalamayacak.

Onun için düzeltilmiş olana uyması lazım.Onun için düzeltilmiş olana uyması lazım. O bozulmuş olan yanıltılmış çarpıtılmış olana devam ederse tabi yanlışlık yaptığı için tabi cezalanacak. O bozulmuş olan yanıltılmış çarpıtılmış olana devam ederse tabi yanlışlık yaptığı için tabi cezalanacak. Hazret İsa'nın Allahın bir kulu ve Peygamberi olduğunu söylüyor İslam. Hazret İsa'nın Allahın bir kulu ve Peygamberi olduğunu söylüyor İslam.

Hıristiyanların bir kısmı tabi bunu kabul ediyorlar, Allahın birliğini kabul ediyorlar. Üç demiyorlar.Hıristiyanların bir kısmı tabi bunu kabul ediyorlar, Allahın birliğini kabul ediyorlar. Üç demiyorlar. Mezhepler, çeşitli mezhepler var. Mesela uniterian mezhebi denilen bir mezhep var.Mezhepler, çeşitli mezhepler var. Mesela uniterian mezhebi denilen bir mezhep var. Bu Amerika'da, Amerikaya gitmek zorunda kalmış Avrupa'dan baskılar yüzünden. Bu Amerika'da, Amerikaya gitmek zorunda kalmış Avrupa'dan baskılar yüzünden. Amerika'da hatta reis-i cumhurlardan bazıları bu mezhebe girmişler yani Allah birdir. Üç değildir.Amerika'da hatta reis-i cumhurlardan bazıları bu mezhebe girmişler yani Allah birdir. Üç değildir. Teslis yani trinity yoktur diye o inancı söyleyen yani doğru olanı söyleyenler de var.Teslis yani trinity yoktur diye o inancı söyleyen yani doğru olanı söyleyenler de var. Ama üçtür diyen bu sefer Allah'tan başka iki şeyi daha söylüyor. Onlara tapınıyor. Ama üçtür diyen bu sefer Allah'tan başka iki şeyi daha söylüyor. Onlara tapınıyor.

Halbuki Allahu Teâlâ hazretleri vahdehu, tektir. La şerikelehu, şeriki benzeri yoktur.Halbuki Allahu Teâlâ hazretleri vahdehu, tektir. La şerikelehu, şeriki benzeri yoktur. Lev kâne fîhimâ âlihetün illallahu le fesedetâ.Lev kâne fîhimâ âlihetün illallahu le fesedetâ. Kainatın düzeninde söz sahibi birkaç otorite olsa birkaç ilah olsa kainatın düzeni karmakarış olur.Kainatın düzeninde söz sahibi birkaç otorite olsa birkaç ilah olsa kainatın düzeni karmakarış olur. Çünkü birisi şöyle yap der ötekisi böyle yap der. Bu çocuk oyuncağı değil.Çünkü birisi şöyle yap der ötekisi böyle yap der. Bu çocuk oyuncağı değil. Yani mutlaka Allahu Teâlâ hazretlerinin varlığını birliğini,Yani mutlaka Allahu Teâlâ hazretlerinin varlığını birliğini, en önemli şeyi tevhidi La ilahe illallahı bilmek lazım, öğrenmek lazım.en önemli şeyi tevhidi La ilahe illallahı bilmek lazım, öğrenmek lazım. Ve bizim de söylememiz lazım aziz ve sevgili izleyiciler.Ve bizim de söylememiz lazım aziz ve sevgili izleyiciler. Yani bizim bugün dünyada Müslüman olarak en mühim görevimiz nedir? Yani bizim bugün dünyada Müslüman olarak en mühim görevimiz nedir?

Allah birdir, şeriki naziri yoktur, subhanallah. Subhanallah ne demek? Allah birdir, şeriki naziri yoktur, subhanallah. Subhanallah ne demek?

Yani senin hakkında çeşit çeşit inançlara sahip, çeşit çeşit sözler söyleyen,Yani senin hakkında çeşit çeşit inançlara sahip, çeşit çeşit sözler söyleyen, sana çeşit çeşit vasıflar yakıştıran, seni çeşit çeşit şekillerde tarif eden,sana çeşit çeşit vasıflar yakıştıran, seni çeşit çeşit şekillerde tarif eden, saçmalıklar ileri süren insanlar olabiliyor Yarabbi sen bunların hepsinden münezzehsin uzaksın yücesin paksın.saçmalıklar ileri süren insanlar olabiliyor Yarabbi sen bunların hepsinden münezzehsin uzaksın yücesin paksın. Subhaneke tebarekte ve taale ma yekulu uluben kebira.Subhaneke tebarekte ve taale ma yekulu uluben kebira. Çok yücesin öyle şeylerin aslı esası yoktur demek, Subhanallah bu. Çok yücesin öyle şeylerin aslı esası yoktur demek, Subhanallah bu.

Allahuekber Allah en büyüktür hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek büyüktür. La ilahe illallah.Allahuekber Allah en büyüktür hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek büyüktür. La ilahe illallah. Bunlar İslamın en önemli cümleleri. La ilahe illallah, Subhanallah, Allahuekber, Elhamdülillah.Bunlar İslamın en önemli cümleleri. La ilahe illallah, Subhanallah, Allahuekber, Elhamdülillah. Yani bütün övgü hamdü sena, metih, şükür hepsi Allah'adır. Çok önemli inançlardır bunlar.Yani bütün övgü hamdü sena, metih, şükür hepsi Allah'adır. Çok önemli inançlardır bunlar. Çünkü bazı insanlar bunları anlayamıyor ve geleneksel inancı bir kavga havası içindeÇünkü bazı insanlar bunları anlayamıyor ve geleneksel inancı bir kavga havası içinde takım tutma havası içinde devam ettiriyor. Yine tapmaya devam ediyor. takım tutma havası içinde devam ettiriyor. Yine tapmaya devam ediyor.

Yani ineğe tapan 900 milyon Hindistan'ın nüfusu. Tabi çevrelere yayılmıştır.Yani ineğe tapan 900 milyon Hindistan'ın nüfusu. Tabi çevrelere yayılmıştır. Hindistan'ın dışında komşu ülkelerde vardır. Daha başka Çin'de vardır.Hindistan'ın dışında komşu ülkelerde vardır. Daha başka Çin'de vardır. Çeşit çeşit şeyler var, inançlar var. Şimdi öküze tapmanın anlamı yok.Çeşit çeşit şeyler var, inançlar var. Şimdi öküze tapmanın anlamı yok. Çünkü öküz etrafımızda gördüğümüz çeşitli varlıklardan bir tanesi.Çünkü öküz etrafımızda gördüğümüz çeşitli varlıklardan bir tanesi. Deve var ondan biraz daha büyük. Deve var ondan biraz daha büyük. Bilmem aslan var, kaplan var, kuzu var, gergedan var, çeşit çeşit yenilen yenilmeyen Allahın mahlukları var. Bilmem aslan var, kaplan var, kuzu var, gergedan var, çeşit çeşit yenilen yenilmeyen Allahın mahlukları var.

İşte burada Avustralya'da hop hop zıplayan, karnında kesesi olan,İşte burada Avustralya'da hop hop zıplayan, karnında kesesi olan, yavrusunu kesesinde taşıyan kanguru var. Değişik değişik… yavrusunu kesesinde taşıyan kanguru var. Değişik değişik… Güney Amerika'da lama dediğimiz deveye benzeyen boyu uzun varlık var.Güney Amerika'da lama dediğimiz deveye benzeyen boyu uzun varlık var. Afrika'da zürafa var. Yani niye öküze tapıyorsun? Ne sebeple tapıyorsun? Afrika'da zürafa var. Yani niye öküze tapıyorsun? Ne sebeple tapıyorsun?

Kimisi hazreti İsa aleyhisselama tapıyor. Peki hazreti İsa aleyhisselam dünyaya gelmeden önce…Kimisi hazreti İsa aleyhisselama tapıyor. Peki hazreti İsa aleyhisselam dünyaya gelmeden önce… Bir asır önce dünyaya gelmedi Milattan önce 1. Asırda Anadolu'da yaşamış bir insan neye inanacak neye tapacak?Bir asır önce dünyaya gelmedi Milattan önce 1. Asırda Anadolu'da yaşamış bir insan neye inanacak neye tapacak? Hazreti İsa yok. Neye tapacak. Daha geriye gidelim.Hazreti İsa yok. Neye tapacak. Daha geriye gidelim. Nuh aleyhisselam zamanına, İbrahim aleyhisselam zamanına gidelim.Nuh aleyhisselam zamanına, İbrahim aleyhisselam zamanına gidelim. İbrahim aleyhisselam Nemrut da mücadele etmedi mi? İbrahim aleyhisselam Nemrut da mücadele etmedi mi?

Allahın varlığını birliğini anlatmak için. Allahın varlığını birliğini söylemedi mi? Allahın varlığını birliğini anlatmak için. Allahın varlığını birliğini söylemedi mi?

Musa aleyhisselam firavunla ben tanrıyım dedi diye mücadele etmedi mi? Musa aleyhisselam firavunla ben tanrıyım dedi diye mücadele etmedi mi?

Hayır sen tanrı olamazsın sen bir yaratıksın demedi mi? Hayır sen tanrı olamazsın sen bir yaratıksın demedi mi?

Şimdi o firavunun ben tanrıyım demesini hazreti Musa aleyhisselam reddediyor. Şimdi o firavunun ben tanrıyım demesini hazreti Musa aleyhisselam reddediyor. Hazreti İsa aleyhisselama tapmak da o zaman, o da bir Allahın kulu.Hazreti İsa aleyhisselama tapmak da o zaman, o da bir Allahın kulu. İşte olağanüstü olaylar olmuş çevresinde yaşadığı esnada. İşte olağanüstü olaylar olmuş çevresinde yaşadığı esnada.

Olağanüstü olaylar bütün Peygamberlerin çevresinde olur.Olağanüstü olaylar bütün Peygamberlerin çevresinde olur. Etrafında olanlar onların olağanüstü insan olduğunu anlasınlar diye,Etrafında olanlar onların olağanüstü insan olduğunu anlasınlar diye, hürmet etsinler diye onlara mucize denilir. Peygamberlerin mucizeleri haktır.hürmet etsinler diye onlara mucize denilir. Peygamberlerin mucizeleri haktır. Mucizenin olağanüstü olması Allahın o Peygambere verdiği bir nişanedir.Mucizenin olağanüstü olması Allahın o Peygambere verdiği bir nişanedir. Onun Peygamber olduğunu gösteren bir nişanedir. Onun Peygamber olduğunu gösteren bir nişanedir. Onun Allah olduğunu, tanrı olduğunu, tapınılacak bir varlık olduğunu gösteren bir şey değildir.Onun Allah olduğunu, tanrı olduğunu, tapınılacak bir varlık olduğunu gösteren bir şey değildir. Nihayet hepsi Allahın kuludur. İnküllü nefsin illa ati rahmane abda.Nihayet hepsi Allahın kuludur.

İnküllü nefsin illa ati rahmane abda.
Bütün kullar Allahın huzuruna kul olarak bütün yaratıklar kul olarak varacaklar.Bütün kullar Allahın huzuruna kul olarak bütün yaratıklar kul olarak varacaklar. Bütün bunların düzeltilmesi lazım. Düzeltilmediği için yanlışlıklar devam ediyor. Bütün bunların düzeltilmesi lazım. Düzeltilmediği için yanlışlıklar devam ediyor.

Japonlar güneşe tapıyor. İmparatorlarını da güneşin oğlu olarak tasavvur ediyor. İnanamayız.Japonlar güneşe tapıyor. İmparatorlarını da güneşin oğlu olarak tasavvur ediyor. İnanamayız. Mümkün değil. Mümkün değil. Sonra güneş yani şimdi bizim dünyamızdan kocaman görünüyorSonra güneş yani şimdi bizim dünyamızdan kocaman görünüyor aydan büyük yıldızdan daha büyük görünüyoraydan büyük yıldızdan daha büyük görünüyor ama fezadaki öteki gök cisimlerinin yanında çok küçük bir varlık.ama fezadaki öteki gök cisimlerinin yanında çok küçük bir varlık. Niye bu küçüğe tapsın o güneşten milyonlarca defa daha büyük başka güneşler varken? Niye bu küçüğe tapsın o güneşten milyonlarca defa daha büyük başka güneşler varken?

Yani ne gök ilmi, astronom dedikleri ilmi heyet, ne yer bilimi ne bitkiler ilmiYani ne gök ilmi, astronom dedikleri ilmi heyet, ne yer bilimi ne bitkiler ilmi ne hayvanat ilmi bilim ansiklopediler hiç bunları tasdik etmez. İslam ne diyor? ne hayvanat ilmi bilim ansiklopediler hiç bunları tasdik etmez. İslam ne diyor?

Allah birdir. Kainatı yaratan yüce varlık. Ekberdir.Allah birdir. Kainatı yaratan yüce varlık. Ekberdir. Bu bazı insanların söylediği saçma şeylerden tertemizdir münezzehtir uzaktır yücedir yüksektir.Bu bazı insanların söylediği saçma şeylerden tertemizdir münezzehtir uzaktır yücedir yüksektir. Hamd onundur, lütf onundur. Ahirette hepimiz onun huzuruna çıkacağız.Hamd onundur, lütf onundur. Ahirette hepimiz onun huzuruna çıkacağız. Bu dünyadaki inancımızdan, yaptığımız icraattan ve amilassaliha.Bu dünyadaki inancımızdan, yaptığımız icraattan ve amilassaliha. Yani Salih amel işlemek şartı da var o da önemli. O zaman cennete gireceğiz. Yani Salih amel işlemek şartı da var o da önemli. O zaman cennete gireceğiz.

İşte Peygamber Efendimiz geldikten sonra hazreti İsa aleyhisselamın devri de kapanıyor.İşte Peygamber Efendimiz geldikten sonra hazreti İsa aleyhisselamın devri de kapanıyor. Muhammed aleyhisselamın devresi başlıyor kıyamete kadar yani kıyamet kopuncaya kadar,Muhammed aleyhisselamın devresi başlıyor kıyamete kadar yani kıyamet kopuncaya kadar, bu düzen bozuluncaya kadar. bu düzen bozuluncaya kadar. Ama gerek Musa aleyhisselamın İsa gelinceye kadarki aradaki devrede,Ama gerek Musa aleyhisselamın İsa gelinceye kadarki aradaki devrede, gerek İsa aleyhisselamın hazreti Peygamber Efendimiz gelinceye kadarki devresindegerek İsa aleyhisselamın hazreti Peygamber Efendimiz gelinceye kadarki devresinde eğer gene Allaha inanmıyorsa amenebillah, Allaha inanmıyorsa adam. Vel yevmil ahir.eğer gene Allaha inanmıyorsa amenebillah, Allaha inanmıyorsa adam. Vel yevmil ahir. Ahirete inanmıyorsa. Ahirete inanmıyorsa. Ve amilessalihati. Salih amel işlemiyorsa, Ve amilessalihati. Salih amel işlemiyorsa, o zaman onun da imanı hakiki iman makbul iman Allahın kabul ettiği bir iman değil.o zaman onun da imanı hakiki iman makbul iman Allahın kabul ettiği bir iman değil. O zaman da yani o devresi içinde, meşru olduğu devre içinde de şartlar var. O zaman da yani o devresi içinde, meşru olduğu devre içinde de şartlar var.

Bizim devremiz içinde de şartlar var. Adam Müslümanım diyor.Bizim devremiz içinde de şartlar var. Adam Müslümanım diyor. Peygamber Efendimizin devresi. Kıyamete kadar devam edecek devre.Peygamber Efendimizin devresi. Kıyamete kadar devam edecek devre. Onun için hepimizin sağlam, sahih, İslama sahip olmamız lazım.Onun için hepimizin sağlam, sahih, İslama sahip olmamız lazım. Tam bir güzel imana sahip olmamız lazım. Tam bir güzel imana sahip olmamız lazım. İtikad bozuk olunca Müslümanım diyen insanların da ahireti mahvolur. Ahiret inancı sapık.İtikad bozuk olunca Müslümanım diyen insanların da ahireti mahvolur. Ahiret inancı sapık. Dünyada ahiret de hepsi bu dünyada. Hayır, öyle değil. Öyle diyen ne oluyor?Dünyada ahiret de hepsi bu dünyada. Hayır, öyle değil. Öyle diyen ne oluyor? O zaman bu ayeti Kerimede gösterilen işaret edilen önemli şartı kabul etmemiş oluyor. O zaman bu ayeti Kerimede gösterilen işaret edilen önemli şartı kabul etmemiş oluyor. Bakara suresinin başındaki şartı kabul etmemiş oluyor. Bakara suresinin başındaki şartı kabul etmemiş oluyor.

Çeşit çeşit görüşler vardır, çevrenizdeki insanları konuşturun okumuş olduğunu düşünenÇeşit çeşit görüşler vardır, çevrenizdeki insanları konuşturun okumuş olduğunu düşünen ama dini bilgileri çok iyi bilmiyorlar.ama dini bilgileri çok iyi bilmiyorlar. Hatta bazıları da tasavvufi bir eda içinde yahut herhangi bir dinin grubunHatta bazıları da tasavvufi bir eda içinde yahut herhangi bir dinin grubun zümrenin içinde kendisini dindar sanan insanlar konuşturun bakalım Kur'ana uyuyor mu,zümrenin içinde kendisini dindar sanan insanlar konuşturun bakalım Kur'ana uyuyor mu, hadisi şerife uyuyor mu? hadisi şerife uyuyor mu? Kur'anı Kerimde yasaklanmış hatalı olduğu açıkça belirtilmiş bir yanlış inanca sakın kalbi kaymış olmasın. Kur'anı Kerimde yasaklanmış hatalı olduğu açıkça belirtilmiş bir yanlış inanca sakın kalbi kaymış olmasın. O çok önemli. Onun için ben çok çok şimdi böyle çok iyi anlamış durumdayımO çok önemli.

Onun için ben çok çok şimdi böyle çok iyi anlamış durumdayım
ama tabi 60 yaşına geldikten sonra. Çocuklarımıza önce Kur'anı okutmamız lazım.ama tabi 60 yaşına geldikten sonra. Çocuklarımıza önce Kur'anı okutmamız lazım. Kur'anı çok güzel hocalar, çok geniş şekilde tam böyle öğretmeli.Kur'anı çok güzel hocalar, çok geniş şekilde tam böyle öğretmeli. Kur'anı Kerimin içinde hakikaten bizi dünyada da ahirette de kurtaracak, Kur'anı Kerimin içinde hakikaten bizi dünyada da ahirette de kurtaracak, yanlışlardan koruyacak çok önemli evrensel yani tarihsel bilgiler var.yanlışlardan koruyacak çok önemli evrensel yani tarihsel bilgiler var. Hem tarihin derinliklerine doğru insanlığın tarihi içindeki yanlışlıkları düzelten,Hem tarihin derinliklerine doğru insanlığın tarihi içindeki yanlışlıkları düzelten, hem ileriye doğru düşünceleri, inancı düzelten çok güzel bilgiler var.hem ileriye doğru düşünceleri, inancı düzelten çok güzel bilgiler var. Onun için Kur'anı Kerimi çok güzel öğrenmek lazım. Onun için Kur'anı Kerimi çok güzel öğrenmek lazım.

Şimdi ben tabi bu dersleri sohbetleri yapacağım diye Kur'anı Kerim meallerine bakıyorum tabi.Şimdi ben tabi bu dersleri sohbetleri yapacağım diye Kur'anı Kerim meallerine bakıyorum tabi. Bakalım ne demiş bu hususta diye. Tefsir kitaplarına bakıyorum.Bakalım ne demiş bu hususta diye. Tefsir kitaplarına bakıyorum. Samimi kanaatimi söyleyeyim beni bağışlasın, kimseyi tenkit etmek istemiyorum. Samimi kanaatimi söyleyeyim beni bağışlasın, kimseyi tenkit etmek istemiyorum.

Mesela Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a çok büyük hayranlığım var. Allah rahmet eylesin.Mesela Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a çok büyük hayranlığım var. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Derecesi yüce olsun. Ama mealler çok sığ kalıyor çok satıhta kalıyor.Makamı cennet olsun. Derecesi yüce olsun. Ama mealler çok sığ kalıyor çok satıhta kalıyor. Türkçe tefsirler. Bakıyorum ben Arapçalarını da okuduğum için kısıntı yapıyorlar, kesinti yapıyorlar.Türkçe tefsirler. Bakıyorum ben Arapçalarını da okuduğum için kısıntı yapıyorlar, kesinti yapıyorlar. Bazı şeyleri yazmıyorlar, söylemiyorlar. O zaman eksik kalıyor.Bazı şeyleri yazmıyorlar, söylemiyorlar. O zaman eksik kalıyor. Yani kendisi bir süzme yaptığı için güzel şeyi süzmüş oluyor geçirmemiş oluyor doyurucu olmuyor. Yani kendisi bir süzme yaptığı için güzel şeyi süzmüş oluyor geçirmemiş oluyor doyurucu olmuyor.

O bakımdan güzel anlatılması lazım. O bakımdan güzel anlatılması lazım. Güzel anlatılırsa şimdi ben Elhamdülillah böyle mühendislerle Güzel anlatılırsa şimdi ben Elhamdülillah böyle mühendislerle üniversite hocalarıyla dolu bir muhitte büyüdüm çocuk olarak.üniversite hocalarıyla dolu bir muhitte büyüdüm çocuk olarak. Yani tam böyle bilim çevresinde büyüdüm.Yani tam böyle bilim çevresinde büyüdüm. Ama hem dünyevi bilim çevresinde büyüdüm,Ama hem dünyevi bilim çevresinde büyüdüm, çağdaş bilimler çevresinde hem de rahmetullahi aleyh Mehmet Zahid Kotku Hocamızın yanında,çağdaş bilimler çevresinde hem de rahmetullahi aleyh Mehmet Zahid Kotku Hocamızın yanında, ondan önceki Abdülaziz Hocamızın yanında ki hepsi kerametleri zahirondan önceki Abdülaziz Hocamızın yanında ki hepsi kerametleri zahir böyle mübarek pırıl pırıl evliyaullah, onların yanında büyüdüm.böyle mübarek pırıl pırıl evliyaullah, onların yanında büyüdüm. Hem o manevi tarafı gözlerimle gördüm, hem bu dünyevi tarafı gördüm. Çağdaş tahsili yaptım. Hem o manevi tarafı gözlerimle gördüm, hem bu dünyevi tarafı gördüm. Çağdaş tahsili yaptım.

Şimdi bakıyorum çağdaş tahsili yapıp da bizim hocalarımız gibi mübarek hocaları görmemiş olanlarŞimdi bakıyorum çağdaş tahsili yapıp da bizim hocalarımız gibi mübarek hocaları görmemiş olanlar çok eksik kalıyorlar İlahiyatta profesör olsa bile.çok eksik kalıyorlar İlahiyatta profesör olsa bile. Şeyler de çağdaş tahsil yapanlarda dini şeyleri bilmeyince çok yanılıyorlar.Şeyler de çağdaş tahsil yapanlarda dini şeyleri bilmeyince çok yanılıyorlar. Bakıyorum ileri sürdükleri sözlere, gazetelerdeki yazılara, yazarların yazdıklarına.Bakıyorum ileri sürdükleri sözlere, gazetelerdeki yazılara, yazarların yazdıklarına. Nereden hataya düştüklerini anlıyorum. Hepsine cevap vermek lazım.Nereden hataya düştüklerini anlıyorum.

Hepsine cevap vermek lazım.
Cevap vermemiz için harıl harıl çalışmamız lazım.Cevap vermemiz için harıl harıl çalışmamız lazım. Hatalarını görüyoruz hemen ikaz etsek o kardeşimiz ha öylemi diyecek,Hatalarını görüyoruz hemen ikaz etsek o kardeşimiz ha öylemi diyecek, kendisini düzeltecek ama bunun için araç lazım, gereç lazım; kendisini düzeltecek ama bunun için araç lazım, gereç lazım; radyo lazım, televizyon lazım, kadro lazım. radyo lazım, televizyon lazım, kadro lazım. Gençler, pırıl pırıl gençler hizmete koşmalı, yardımcı olmalı, yanlışları şöyle dostane şekilde ortaya açmalı.Gençler, pırıl pırıl gençler hizmete koşmalı, yardımcı olmalı, yanlışları şöyle dostane şekilde ortaya açmalı. Bak burada bir hata var, burada bir mikrop var, burada hastalık var.Bak burada bir hata var, burada bir mikrop var, burada hastalık var. Burasının kesilmesi burasının dikilmesi lazım diye ameliyat yapmak lazım.Burasının kesilmesi burasının dikilmesi lazım diye ameliyat yapmak lazım. Bozuklukları, çürüklükleri atmak lazım, doğruyu ortaya koymak lazım. Bozuklukları, çürüklükleri atmak lazım, doğruyu ortaya koymak lazım.

Buyurun münazara edelim, gelin konuşalım. Buyurun münazara edelim, gelin konuşalım. Yani kimse darılmasın kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz ama Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz.Yani kimse darılmasın kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz ama Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Eğer biz Allah'ın rızasını kazanmak için bir şeyler söylerken birileri darılıyorsa Allah'a darılıyorlar. Olmaz. Eğer biz Allah'ın rızasını kazanmak için bir şeyler söylerken birileri darılıyorsa Allah'a darılıyorlar. Olmaz. Allah'ın emrine karşı çıkan bir kimseye şey yapamayız. Evet diyemeyiz. Ağam diyemeyiz. Allah'ın emrine karşı çıkan bir kimseye şey yapamayız. Evet diyemeyiz. Ağam diyemeyiz. Paşam diyemeyiz. Tamam diyemeyiz. Paşam diyemeyiz. Tamam diyemeyiz.

Onun hatasını hem bilim adamı olarak söylemiz lazım, hem din adamı olarak söylememiz lazım,Onun hatasını hem bilim adamı olarak söylemiz lazım, hem din adamı olarak söylememiz lazım, hem tasavvuf erbabı olarak söylememiz lazım, hem de insan olarak söylememiz lazım.hem tasavvuf erbabı olarak söylememiz lazım, hem de insan olarak söylememiz lazım. Çünkü o yanlış kanaatle devam ederse ahireti zarar görecek. Çünkü o yanlış kanaatle devam ederse ahireti zarar görecek.

Evet, işte böylece anlatmış olduk ki her Peygamberin devresi var,Evet, işte böylece anlatmış olduk ki her Peygamberin devresi var, devresi bitti mi yeni gelen Peygambere tabi olacakdevresi bitti mi yeni gelen Peygambere tabi olacak ama bitmemiş devre içindeki insanların da ana vasıfları, Allaha inanacak. Doğru inanacak.ama bitmemiş devre içindeki insanların da ana vasıfları, Allaha inanacak. Doğru inanacak. Yanlış inanç olursa… Benim kanaatime göre Allah şu karşıdaki yalçın dağ. Olmaz.Yanlış inanç olursa…

Benim kanaatime göre Allah şu karşıdaki yalçın dağ. Olmaz.
Benim kanaatime göre şu gökte parıldayan güneş. Olmaz.Benim kanaatime göre şu gökte parıldayan güneş. Olmaz. Yani olmayacağı bilimsel olarak da ispat edilir, edilebilir.Yani olmayacağı bilimsel olarak da ispat edilir, edilebilir. Benim kanaatime göre Allah şöyle veya böyle. Olmaz.Benim kanaatime göre Allah şöyle veya böyle. Olmaz. Yani Allahu Teâlâ hazretlerinin varlığını birliğini iyi doğru anlamak lazım. Sahih bir inanç olacak, bir.Yani Allahu Teâlâ hazretlerinin varlığını birliğini iyi doğru anlamak lazım. Sahih bir inanç olacak, bir. Ahirete inanıcı olacak. Çünkü ahiret inancı olmadı mı insanlar işte böyle hunharlık yaparlar. Ahirete inanıcı olacak. Çünkü ahiret inancı olmadı mı insanlar işte böyle hunharlık yaparlar.

Şimdi şu Sırpların şu Kosava'da, Kosava zaten kendilerinin mıntıkasıydı.Şimdi şu Sırpların şu Kosava'da, Kosava zaten kendilerinin mıntıkasıydı. Yaptıkları zulümlerin haddi hesabı yok.Yaptıkları zulümlerin haddi hesabı yok. Daha bu olaylar çıkmadan önce ben Kosova'da orada Arnavut kimselerle tanıştım görüştüm.Daha bu olaylar çıkmadan önce ben Kosova'da orada Arnavut kimselerle tanıştım görüştüm. Seçmede haksızlıklar var, yönetimde haksızlıklar var, eğitimde haksızlıklar var.Seçmede haksızlıklar var, yönetimde haksızlıklar var, eğitimde haksızlıklar var. Yani Müslümanın eğitimini engellemişler her yerde. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asyada.Yani Müslümanın eğitimini engellemişler her yerde. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asyada. Yani eğitim insanı yüksek insan yapıyor. İnsanı kamil yapıyor. Yani eğitim insanı yüksek insan yapıyor. İnsanı kamil yapıyor.

Eğitimin önünü kısarsan, sen şurada sanatla meşgul ol, çiftçilikle meşgul ol.Eğitimin önünü kısarsan, sen şurada sanatla meşgul ol, çiftçilikle meşgul ol. Tabi ümmi kavim, bir şey bilmiyor. Tabi ümmi kavim, bir şey bilmiyor. Hocaları kes bunlara doğruyu söyleyen insanları öldür, mektepleri açtırtma kapat dini mektepleri.Hocaları kes bunlara doğruyu söyleyen insanları öldür, mektepleri açtırtma kapat dini mektepleri. Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Rusya'da, Orta Asya'da olan hep aynen her yerde bu.Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Rusya'da, Orta Asya'da olan hep aynen her yerde bu. Din mekteplerinin kapatılması, hocaların öldürülmesi kesilmesi hafızların şehit edilmesi. Din mekteplerinin kapatılması, hocaların öldürülmesi kesilmesi hafızların şehit edilmesi.

Mesela Pergana Vadisine indikleri zaman orası çok hafızlar diyarıymış böyle bir mıntıkaymış.Mesela Pergana Vadisine indikleri zaman orası çok hafızlar diyarıymış böyle bir mıntıkaymış. Medine-i Münevvere'de bir ihtiyar anlattı. Benim de iki çocuğumu kestiler dedi hafızdı dedi.Medine-i Münevvere'de bir ihtiyar anlattı. Benim de iki çocuğumu kestiler dedi hafızdı dedi. Çok katliamlar olmuş. Din adamları gidiyor. Dini öğrenme imkanları kalmıyor.Çok katliamlar olmuş.

Din adamları gidiyor. Dini öğrenme imkanları kalmıyor.
Medreseler kapatılıyor. İslamı doğru düzgün anlatacak şey yok.Medreseler kapatılıyor. İslamı doğru düzgün anlatacak şey yok. Adam okutmuyor, seçme seçilme hakkı vermiyor haklarını savunacak kişiler yetişmesin diye.Adam okutmuyor, seçme seçilme hakkı vermiyor haklarını savunacak kişiler yetişmesin diye. Belli bir seviyede bırakıyor. Bakıyorsunuz yüreğiniz parçalanıyor.Belli bir seviyede bırakıyor. Bakıyorsunuz yüreğiniz parçalanıyor. Dünyanın her yerinde böyle olmuş. Gaddarlık devam ediyor. Dünyanın her yerinde böyle olmuş. Gaddarlık devam ediyor.

Şimdi mesela dün akşam Hindistan'ı okudum. Hindistan'ın tarihini.Şimdi mesela dün akşam Hindistan'ı okudum. Hindistan'ın tarihini. Lütfen sevgili dinleyiciler tarihi okuyun. Ama ibretle okuyun.Lütfen sevgili dinleyiciler tarihi okuyun. Ama ibretle okuyun. Sonra tarihi lütfen biraz Türkiye tarihini şöyle genişletin.Sonra tarihi lütfen biraz Türkiye tarihini şöyle genişletin. Hindistan'ı okuyun, İran'ı okuyun, Arabistan'ı okuyun, Afrika'yı okuyun, Mısır'ı okuyun.Hindistan'ı okuyun, İran'ı okuyun, Arabistan'ı okuyun, Afrika'yı okuyun, Mısır'ı okuyun. Yani başka tarihleri de okuyun bakalım nasıl olmuş. Şimdi ben Hindistan'ı okudum.Yani başka tarihleri de okuyun bakalım nasıl olmuş.

Şimdi ben Hindistan'ı okudum.
Hindistan'daki mücadeleler, Hindistan'ın Pakistan'ın birbirinden ayrılması. Hindistan'daki mücadeleler, Hindistan'ın Pakistan'ın birbirinden ayrılması. Yüz binlerce insan öldürülmüş. Yüz binlerce insan. Çeşitli dinler ortaya çıkıyor, çeşitli kuruluşlar...Yüz binlerce insan öldürülmüş. Yüz binlerce insan. Çeşitli dinler ortaya çıkıyor, çeşitli kuruluşlar... Tabi o mübarek insanların bir kısmı bizim istiklal harbimizi nasıl desteklemişler,Tabi o mübarek insanların bir kısmı bizim istiklal harbimizi nasıl desteklemişler, nasıl bize böyle yardımcı olmuşlar candan. Medyunu şükran-ı nur içinde yatsınlar Allah razı olsun. nasıl bize böyle yardımcı olmuşlar candan. Medyunu şükran-ı nur içinde yatsınlar Allah razı olsun.

Şimdi mesela şeyde şu anda Hindistan'daki Müslümanların durumu nasıl? Çok önemli.Şimdi mesela şeyde şu anda Hindistan'daki Müslümanların durumu nasıl? Çok önemli. Yani dünyanın her yerinde Müslümanlar baskı altındaysa, yönetime gelmiyorsa,Yani dünyanın her yerinde Müslümanlar baskı altındaysa, yönetime gelmiyorsa, seçme seçilme hakkı yoksa, bilmem ikinci sınıf vatandaş şeyi görüyorsa tabi bu bir zulümdür.seçme seçilme hakkı yoksa, bilmem ikinci sınıf vatandaş şeyi görüyorsa tabi bu bir zulümdür. İşte o zulümler ondan sonra da katliamlar. Yani masum mazlum insanlar. Zulmü yapıyor.İşte o zulümler ondan sonra da katliamlar. Yani masum mazlum insanlar. Zulmü yapıyor. Zulme razı olmayınca bir de katliam. Yani hiçbir şey yapmasa bile tamam her dediğinizi kabul ettik.Zulme razı olmayınca bir de katliam. Yani hiçbir şey yapmasa bile tamam her dediğinizi kabul ettik. Tarihten gelen bir hınçla katliam katliam katliam… Tarihten gelen bir hınçla katliam katliam katliam…

20. Yüzyılda insanlar hala olgunlaşmamışlar, olgunlaşamamışlar. Çünkü iman lazım.20. Yüzyılda insanlar hala olgunlaşmamışlar, olgunlaşamamışlar. Çünkü iman lazım. Çünkü ahiret inancı lazım. Ahiret inancı olmayınca sorumluluk olmuyor. İnsanlar böyle oluyor.Çünkü ahiret inancı lazım. Ahiret inancı olmayınca sorumluluk olmuyor. İnsanlar böyle oluyor. Allah'tan korkacak. Allah'tan korkan insan bulduğu şeyi götürüp veriyor. Haksızlık etmiyor. Parasını ödüyor. Allah'tan korkacak. Allah'tan korkan insan bulduğu şeyi götürüp veriyor. Haksızlık etmiyor. Parasını ödüyor.

Şimdi burada gezi yaptık iki gündür. Meyvaları koymuş, pineapple ananas dediğimiz.Şimdi burada gezi yaptık iki gündür. Meyvaları koymuş, pineapple ananas dediğimiz. 3 tanesi 2dolar diye oraya bir de kumbara koymuş adam yok ortada.3 tanesi 2dolar diye oraya bir de kumbara koymuş adam yok ortada. Tarlanın önünden geçerken gittik üç tane kocaman tarlada yetişmiş tatlı ananası aldık 2 dolar attık geçtik. Tarlanın önünden geçerken gittik üç tane kocaman tarlada yetişmiş tatlı ananası aldık 2 dolar attık geçtik. Daha ilerde başka çeşit meyve var. Üstüne yazmış büyüklüğüne göre fiyatı şudur diye.Daha ilerde başka çeşit meyve var. Üstüne yazmış büyüklüğüne göre fiyatı şudur diye. Parayı veriyorsun geçiyorsun. Yani insan para vermeyip alsa gitse gider. Ama niye öyle yapmıyoruz? Parayı veriyorsun geçiyorsun. Yani insan para vermeyip alsa gitse gider. Ama niye öyle yapmıyoruz? Niye öyle yapmıyor? Dini terbiye aldığı için.Niye öyle yapmıyor?

Dini terbiye aldığı için.
Peki hocam sen Müslümansın dini terbiye aldın da sen parayı veriyorsunPeki hocam sen Müslümansın dini terbiye aldın da sen parayı veriyorsun öteki Avustralyalılarda ya vermeden geçerse? öteki Avustralyalılarda ya vermeden geçerse?

Onların da dini tahsili vardır. İki adımda bir kilise var harıl harıl kiliseler çalışıyor.Onların da dini tahsili vardır. İki adımda bir kilise var harıl harıl kiliseler çalışıyor. Papazlar, kanallar, televizyonlar, radyolar harıl harıl millete kendi dinlerini öğretiyor. Papazlar, kanallar, televizyonlar, radyolar harıl harıl millete kendi dinlerini öğretiyor.

Sidney'in güneyinde Budistler bir büyük geniş arazi aldılar.Sidney'in güneyinde Budistler bir büyük geniş arazi aldılar. Bilmem kaç milyar trilyon ne paralar harcadılar, ne büyük mabedler kurdular. Yani dinlerine bağlı.Bilmem kaç milyar trilyon ne paralar harcadılar, ne büyük mabedler kurdular. Yani dinlerine bağlı. Çinli dinine bağlı ve dinine bağlılığı devam etsin diye okulunu, mabedini yapıyor.Çinli dinine bağlı ve dinine bağlılığı devam etsin diye okulunu, mabedini yapıyor. Hıristiyan dinine bağlı, okulları var, hastaneleri var, mabedleri var, teşkilatları var, Hıristiyan dinine bağlı, okulları var, hastaneleri var, mabedleri var, teşkilatları var, vakıfları var, adamları var, papazları var anlatıyor. Yahudiler de öyle. vakıfları var, adamları var, papazları var anlatıyor. Yahudiler de öyle.

Şimdi bu kadar herkes çalışıp dururken Müslümanın mektebini kapatmak, Şimdi bu kadar herkes çalışıp dururken Müslümanın mektebini kapatmak, hocasını kesmek, tahsil imkânını engellemek ne demek bu? hocasını kesmek, tahsil imkânını engellemek ne demek bu?

Elini kolunu bağlayıp karşı tarafa al eline bıçağı sok bunun karnına öldür bunu demek.Elini kolunu bağlayıp karşı tarafa al eline bıçağı sok bunun karnına öldür bunu demek. Yani Müslümana böyle yapılıyor dünyanın her yerinde. Hindistan'da, Mısır'da, Cezayir'de...Yani Müslümana böyle yapılıyor dünyanın her yerinde. Hindistan'da, Mısır'da, Cezayir'de... Fransızlar oraya geldiğinde öyle yapmış. İtalyanlar buraya geldiğinde böyle yapmış.Fransızlar oraya geldiğinde öyle yapmış. İtalyanlar buraya geldiğinde böyle yapmış. İngilizler öbür tarafa geldiği zaman şöyle yapmış. Çinliler Türkistan'a girdiğinde böyle yapmış. İngilizler öbür tarafa geldiği zaman şöyle yapmış. Çinliler Türkistan'a girdiğinde böyle yapmış.

Bunların hepsi zulüm. Bu zulümleri yapmamak için Allaha inanması lazım.Bunların hepsi zulüm. Bu zulümleri yapmamak için Allaha inanması lazım. Müslüman olması lazım, ahiret inancı olması lazım. O olmadığından oluyor.Müslüman olması lazım, ahiret inancı olması lazım. O olmadığından oluyor. Çağımız onun için diyoruz ki biz; çağımız buhranda kurtuluş İslamda. Buhran bunalım demek. Çağımız onun için diyoruz ki biz; çağımız buhranda kurtuluş İslamda. Buhran bunalım demek.

İnsanlık bunalımda. Kardeşlerini öldürüyor komşularını öldürüyor.İnsanlık bunalımda. Kardeşlerini öldürüyor komşularını öldürüyor. Kendisi gibi kalbi olan duyguları olan insanları öldürüyor.Kendisi gibi kalbi olan duyguları olan insanları öldürüyor. Karısını öldürüyor, kocasını öldürüyor, çocuğu öldürüyor, ihtiyarı öldürüyor.Karısını öldürüyor, kocasını öldürüyor, çocuğu öldürüyor, ihtiyarı öldürüyor. Ağlama gözyaşı hep gördüğümüz televizyonlarda bunlar. Ağlama gözyaşı hep gördüğümüz televizyonlarda bunlar.

Evet, şimdi hiç şüphe yok ki innellezine amenu iman edenler. Vellezine hadu. Hadu bir fiil.Evet, şimdi hiç şüphe yok ki innellezine amenu iman edenler. Vellezine hadu. Hadu bir fiil. O kimseler ki hadu. Hadu ne demek? Diyor ki: Hadu muzari mazi sigası.O kimseler ki hadu. Hadu ne demek?

Diyor ki: Hadu muzari mazi sigası.
İnnellezine amenu daki amenu, el imandan mazi sigası. İnnellezine amenu daki amenu, el imandan mazi sigası. Vellezine hadu. Hadu da bir mazi sigası. Bu nerden geliyor? Vellezine hadu. Hadu da bir mazi sigası. Bu nerden geliyor?

Bir görüşe göre Hade yehudu hevadeten bu sevmek manasına gelen bir fiil yani meveddet gibi sevmek.Bir görüşe göre Hade yehudu hevadeten bu sevmek manasına gelen bir fiil yani meveddet gibi sevmek. O kimseler ki sevenler, seviyorlar. O kimseler ki sevenler, seviyorlar. Yani kelime anlamı bu da şimdi bir lugat anlamı vardır lugatta yazılı anlamı, Yani kelime anlamı bu da şimdi bir lugat anlamı vardır lugatta yazılı anlamı, kök anlamı vardır kelimenin bir de o kelime bir şeyde kullanılır.kök anlamı vardır kelimenin bir de o kelime bir şeyde kullanılır. Mesela kaptıkaçtı kapmak kaçmak kelimelerinden oluşmuş ama bir çeşit otomobilin adı oluyor. Mesela kaptıkaçtı kapmak kaçmak kelimelerinden oluşmuş ama bir çeşit otomobilin adı oluyor. Lugat manası kapmak şu, kaçmak bu. İkisi birleşince kaptıkaçtı yani hızlı gidiyor filan manasına. Lugat manası kapmak şu, kaçmak bu. İkisi birleşince kaptıkaçtı yani hızlı gidiyor filan manasına. Oradan bir otomobilin adı olmuş. Oradan bir otomobilin adı olmuş.

Onun gibi hade yehudu hevadeten. Yani sevmek kökünden bir kelime olabilir. O kimseler ki seviyor.Onun gibi hade yehudu hevadeten. Yani sevmek kökünden bir kelime olabilir. O kimseler ki seviyor. Yani neyi seviyor? Birbirlerine karşı muhabbetleri olduğundan böyle demiş yani birbirini sevenler.Yani neyi seviyor?

Birbirlerine karşı muhabbetleri olduğundan böyle demiş yani birbirini sevenler.
Muhibban zümresi gibi yani. Oradan geliyor denilebilir diyorlar. Muhibban zümresi gibi yani. Oradan geliyor denilebilir diyorlar. Arapçada kökenini araştırıyorlar. Yahut minettevehhüt.Arapçada kökenini araştırıyorlar. Yahut minettevehhüt. Tefa'ul babından bir mastar bu da. Tehevvüt Arapçada ne demek? Tevbe demek.Tefa'ul babından bir mastar bu da. Tehevvüt Arapçada ne demek?

Tevbe demek.
Tabe yetubu gibi yani vellezine tabu der gibi. O kimseler ki tevbe ettiler. O kimseler ki iman ettiler.Tabe yetubu gibi yani vellezine tabu der gibi. O kimseler ki tevbe ettiler. O kimseler ki iman ettiler. O kimseler ki tevbe ettiler ama bu tevbe ettilerO kimseler ki tevbe ettiler ama bu tevbe ettiler veya birbirlerini sevdiler denilen insanlardan kastedilen kim? veya birbirlerini sevdiler denilen insanlardan kastedilen kim?

Hade yehudu. Yahudiler. Yani onlar neden tevbe ettiler? Hade yehudu. Yahudiler. Yani onlar neden tevbe ettiler?

Onlar Mısır'dan kurtulduktan sonra beri tarafa geçince buzağı heykelini yaptılar,Onlar Mısır'dan kurtulduktan sonra beri tarafa geçince buzağı heykelini yaptılar, ona tapınmaya kalktılar yani eski Mısır inancından kurtulamıyor kolay kolay. ona tapınmaya kalktılar yani eski Mısır inancından kurtulamıyor kolay kolay. Ama sonradan tevbe ettiler. Onun için onlara, hadu yehud deniliyor. Ama sonradan tevbe ettiler. Onun için onlara, hadu yehud deniliyor. Yani tevbe etmiş kavim, buzağıya tapmaktan tevbe etmiş kavim. Yani Yahudiler. Yani tevbe etmiş kavim, buzağıya tapmaktan tevbe etmiş kavim. Yani Yahudiler. Birbirini seven insanlar yani Yahudiler. Yani muhabbetli muhibban grubu. Birbirlerine tutkun grup. Birbirini seven insanlar yani Yahudiler. Yani muhabbetli muhibban grubu. Birbirlerine tutkun grup.

Halen de çok tutkundur dünyanın her yerinde birbirlerine tutkun, birbirlerini destekliyorlar.Halen de çok tutkundur dünyanın her yerinde birbirlerine tutkun, birbirlerini destekliyorlar. Sayıları az olduğu halde sayısal azlıklarına rağmen tahsilli oldukları için, ticarete atıldıkları için,Sayıları az olduğu halde sayısal azlıklarına rağmen tahsilli oldukları için, ticarete atıldıkları için, şirketler kurdukları için, bankalara sahip olduklarından, paraya piyasaya sahip olduklarından, şirketler kurdukları için, bankalara sahip olduklarından, paraya piyasaya sahip olduklarından, sonra siyasete hakim olduklarından bir çok devletin yönetiminde etkili olduklarındansonra siyasete hakim olduklarından bir çok devletin yönetiminde etkili olduklarından dünyada istediklerini yaptırtıyorlar. Tabi bu bir şeyden oluyor birbirlerine tutkunluklarından oluyor.dünyada istediklerini yaptırtıyorlar. Tabi bu bir şeyden oluyor birbirlerine tutkunluklarından oluyor. Birbirine tutkunlar yani Yahudiler. Yahut buzağıya tapmaktan dönmüş olanlar yani Yahudiler. Birbirine tutkunlar yani Yahudiler. Yahut buzağıya tapmaktan dönmüş olanlar yani Yahudiler.

Veyahut da bu nerden geliyor diye bir ihtimal de yehuda diye bir kelime var.Veyahut da bu nerden geliyor diye bir ihtimal de yehuda diye bir kelime var. Yakup aleyhisselamın 12 evladından bir tanesinin en büyüğünün adı da Yehuda imiş.Yakup aleyhisselamın 12 evladından bir tanesinin en büyüğünün adı da Yehuda imiş. Bu Yahudi dediğimiz şeyler de onun soyundan gelenler. Bu Yahudi dediğimiz şeyler de onun soyundan gelenler. Tabi öteki 11 evladın soyundan gelenler de Yahudi ama niye bunun isminden bunlara gelsinTabi öteki 11 evladın soyundan gelenler de Yahudi ama niye bunun isminden bunlara gelsin buna tagdib derler yani geneleme, galip gelmesi suretiyle.buna tagdib derler yani geneleme, galip gelmesi suretiyle. Bu bana biraz zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Kastedilenler Yahudiler yani.Bu bana biraz zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Kastedilenler Yahudiler yani. Mazi sigasıyla fiil sigasıyla böyle anlatılmış. Yani buzağıya tapmaktan dönenler yani Yahudiler. Mazi sigasıyla fiil sigasıyla böyle anlatılmış. Yani buzağıya tapmaktan dönenler yani Yahudiler.

Üçüncü bir ihtimal söylüyor Ebu Amr ibnül Alam. Diyor ki: Üçüncü bir ihtimal söylüyor Ebu Amr ibnül Alam. Diyor ki:

Kale Ebu Amr ibnül Alam. biennehüm yeteennebun.Kale Ebu Amr ibnül Alam. biennehüm yeteennebun. Tehevede bir de hareket etmek demekmiş. Yeteharrebune inne kıratit Tevrat.Tehevede bir de hareket etmek demekmiş. Yeteharrebune inne kıratit Tevrat. Tevratı okurken çok böyle öne arkaya hareket ettiklerinden, Tevratı okurken çok böyle öne arkaya hareket ettiklerinden, hadu yani Tevrat okurken böyle sallananlar manasına, oradan geliyor da diyorlar. hadu yani Tevrat okurken böyle sallananlar manasına, oradan geliyor da diyorlar.

Burada da bir hatıramı anlatayım.Burada da bir hatıramı anlatayım. Avustralya'ya uçakla giderken ben namaz vakti gelince seccademi aldım Avustralya'ya uçakla giderken ben namaz vakti gelince seccademi aldım şöyle uçağın boş yerinde Allahu Ekber namaza durdum.şöyle uçağın boş yerinde Allahu Ekber namaza durdum. Çünkü uzun bir seyahat saatlerce sürüyor havada. Çünkü uzun bir seyahat saatlerce sürüyor havada. Biniyorsunuz, gidiyorsunuz, abdest alıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz,Biniyorsunuz, gidiyorsunuz, abdest alıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, uyuyorsunuz uyanıyorsunuz öyle varılıyor Avustralya'ya. uyuyorsunuz uyanıyorsunuz öyle varılıyor Avustralya'ya.

Şimdi ben orada namaz kıldım namazı bitirdim oturdum. Yakınımızda bir Yahudi aile vardı.Şimdi ben orada namaz kıldım namazı bitirdim oturdum. Yakınımızda bir Yahudi aile vardı. Böyle bey anne baba hanım filan 5-6 kişilerdi böyle. Onlar bana dikkatle baktılar. Böyle bey anne baba hanım filan 5-6 kişilerdi böyle. Onlar bana dikkatle baktılar. Ben tabi kimse baksın diye değil ama namazım geçmesin diye, Ben tabi kimse baksın diye değil ama namazım geçmesin diye, oturduğum yerden de kılınabilir fakat ayakta da kılınabiliyor uçak sarsılmıyor. Namazımı kıldım. oturduğum yerden de kılınabilir fakat ayakta da kılınabiliyor uçak sarsılmıyor. Namazımı kıldım.

Onlar da heveslendiler veyahut eskiden beri adetleridir belki.Onlar da heveslendiler veyahut eskiden beri adetleridir belki. Adam kalktı o da Yahudi usulüne göre orada ibadet etmeye başladı. Adam kalktı o da Yahudi usulüne göre orada ibadet etmeye başladı. Benim dikkatimi çeken ben daha önce hiç böyle havraya filan gitmemiştimBenim dikkatimi çeken ben daha önce hiç böyle havraya filan gitmemiştim onların nasıl ibadet ettiklerini bilmiyorum.onların nasıl ibadet ettiklerini bilmiyorum. Böyle titreşim öne arkaya çok kısa fasılalarla sallanarak titreşerek böyle başını beline, gövdesine kadarBöyle titreşim öne arkaya çok kısa fasılalarla sallanarak titreşerek böyle başını beline, gövdesine kadar belini vücudunu titreştirerek böyle hareketli bir biçimde ibadeti dikkatimi çekmişti. belini vücudunu titreştirerek böyle hareketli bir biçimde ibadeti dikkatimi çekmişti.

Şimdi tabi burada bu Ebu Amr ibnül Ala'nın şeyi de ilginç yani.Şimdi tabi burada bu Ebu Amr ibnül Ala'nın şeyi de ilginç yani. Tevrat okurken Yeteharrebune böyle öne arkaya hareket edip sallandıkları içinTevrat okurken Yeteharrebune böyle öne arkaya hareket edip sallandıkları için işte böyle sallananlar kitaplarını okurken manasına oradan gelir diyor. Bu Yahudiler.işte böyle sallananlar kitaplarını okurken manasına oradan gelir diyor. Bu Yahudiler. Ama ne zamandan ne zamana? Ama ne zamandan ne zamana?

Yahudilik devrinde yani Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselam gönderilene kadarki devrede.Yahudilik devrinde yani Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselam gönderilene kadarki devrede. Tabi bu devrede Yahudilik yayılmış muhtelif yerlere. Belki duymamışsınızdır, hayret edersiniz. Tabi bu devrede Yahudilik yayılmış muhtelif yerlere. Belki duymamışsınızdır, hayret edersiniz. Türklerden bazı boylar da, Hazar Türkleri filan, oralara kadar yayılmış Yahudilik.Türklerden bazı boylar da, Hazar Türkleri filan, oralara kadar yayılmış Yahudilik. Yahudi olmuşlar yani Türk, ırk olarak Türk ama Yahudi dinine girmişler.Yahudi olmuşlar yani Türk, ırk olarak Türk ama Yahudi dinine girmişler. Hazar Denizi'nin ismini veren, oralardaki kuzeydeki bazı Türk boyları Yahudi olmuş. Hazar Denizi'nin ismini veren, oralardaki kuzeydeki bazı Türk boyları Yahudi olmuş.

Evet, Afrika'da da Palaşalar biliyorsunuz keşfedildi yakın zamanda.Evet, Afrika'da da Palaşalar biliyorsunuz keşfedildi yakın zamanda. Aaa bunlar Tevrat okuyorlar, Yahudi tamam ama zenci Afrikalı ırk olarak ayrı. Aaa bunlar Tevrat okuyorlar, Yahudi tamam ama zenci Afrikalı ırk olarak ayrı. Demek ki oraya da o zaman hak din olduğu zaman o din o zaman geçerli din olduğu için gidip anlatmışlar.Demek ki oraya da o zaman hak din olduğu zaman o din o zaman geçerli din olduğu için gidip anlatmışlar. O ahali o dine girmiş ve devam ettirmiş.O ahali o dine girmiş ve devam ettirmiş. Şimdi bunlar da ama şartları var; Allah'a inanacak, ahirete inanacak, Salih amel işleyecek. Şimdi bunlar da ama şartları var; Allah'a inanacak, ahirete inanacak, Salih amel işleyecek.

İkincisi vennasara; nasraniler de.İkincisi vennasara; nasraniler de. Nasara sözü Arapçada Nasran sözünün, Nasran sekran gibi hayran gibiNasara sözü Arapçada Nasran sözünün, Nasran sekran gibi hayran gibi Arapça'da bir sıfatı müşebbehedir. Sıfattır yani. Bu mübalağa için sonuna i geliyor Nasranî oluyor.Arapça'da bir sıfatı müşebbehedir. Sıfattır yani. Bu mübalağa için sonuna i geliyor Nasranî oluyor. Çoğulu da Nasara geliyor. Yani Nasara sözünün tekili Nasranî oluyor.Çoğulu da Nasara geliyor. Yani Nasara sözünün tekili Nasranî oluyor. Neden böyle bu isimle isimlendirilmişler? Bu kök Nasara kökü yardım etmek kökü. Niye isimlendirilmişler? Neden böyle bu isimle isimlendirilmişler?

Bu kök Nasara kökü yardım etmek kökü. Niye isimlendirilmişler?

Deniliyor ki. Liinnehüm sümmu bi zalike. Bu şekilde isimlendirirler.Deniliyor ki. Liinnehüm sümmu bi zalike. Bu şekilde isimlendirirler. Litenasünuhum fima beynehum. Aralarındaki bu birbirleriyle yardımlaşmadan dolayı. Litenasünuhum fima beynehum. Aralarındaki bu birbirleriyle yardımlaşmadan dolayı.

Tabi bu bana biraz uzak bir ihtimal gibi göründü. Her dinin mensubu birbirleriyle yardımlaşır.Tabi bu bana biraz uzak bir ihtimal gibi göründü. Her dinin mensubu birbirleriyle yardımlaşır. Yahudilerin yardımlaşması da ortada. Müslümanlar da elinden geldiğince Çeçenistan'a yardım ettiler,Yahudilerin yardımlaşması da ortada. Müslümanlar da elinden geldiğince Çeçenistan'a yardım ettiler, zekatlarını gönderdiler kardeşlerimiz.zekatlarını gönderdiler kardeşlerimiz. Dünyanın her yerinden Türkiye'den, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, Pakistan'dan…Dünyanın her yerinden Türkiye'den, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, Pakistan'dan… Boşnak kardeşlerimize yardım ettiler. Somali'ye biz yardım gönderdik, asker gönderdik.Boşnak kardeşlerimize yardım ettiler. Somali'ye biz yardım gönderdik, asker gönderdik. Her yere yani yardımlaşma her yerde var. Her yere yani yardımlaşma her yerde var.

Ama şunu da söyleyelim ki bu Nasranîlerin birbirleriyle yardımlaşmasıAma şunu da söyleyelim ki bu Nasranîlerin birbirleriyle yardımlaşması hakikaten dikkat çekecek, imrenilecek bir tarzda.hakikaten dikkat çekecek, imrenilecek bir tarzda. Dileriz ki Müslümanlar da birbirleriyle örnek alsın, ibret alsın böyle teşkilatlı bir şekilde yardımlaşsınlar.Dileriz ki Müslümanlar da birbirleriyle örnek alsın, ibret alsın böyle teşkilatlı bir şekilde yardımlaşsınlar. Uluslar arası teşkilatlar kursunlar. Uluslar arası teşkilatlar kursunlar.

Amerika kuruyor, İngiltere kuruyor, Fransa kuruyor Müslümanlar da kursunlar.Amerika kuruyor, İngiltere kuruyor, Fransa kuruyor Müslümanlar da kursunlar. Zaten Türkleri seven o kadar çok insan var ki dünyada. Yani içiniz açılır.Zaten Türkleri seven o kadar çok insan var ki dünyada. Yani içiniz açılır. Pakistanlılar seviyor, Hintliler seviyor, Libya'ya gittik orada seviyorlar, Suriye'de vesairede. Pakistanlılar seviyor, Hintliler seviyor, Libya'ya gittik orada seviyorlar, Suriye'de vesairede. Yani Türkleri ecdadımız İslam için çalıştı diye sevenler çok. Şimdi bir ihtimal bu diyorlar. Yani Türkleri ecdadımız İslam için çalıştı diye sevenler çok.

Şimdi bir ihtimal bu diyorlar.

Bir de veyugalillehum ensar ayzan kema kale İsa aleyhisselam men ensari ilallah. Bir de veyugalillehum ensar ayzan kema kale İsa aleyhisselam men ensari ilallah.

Evet, bir rivayet de, bir ihtimal de hazreti İsa aleyhisselamın vazifeyi alınca,Evet, bir rivayet de, bir ihtimal de hazreti İsa aleyhisselamın vazifeyi alınca, Peygamberlik vazifesini Allah emredip kendisine Peygamber olunca o zaman dedi ki: Men ensari ilallah. Peygamberlik vazifesini Allah emredip kendisine Peygamber olunca o zaman dedi ki: Men ensari ilallah. Bu Allah'ın dinini yapmak hususunda faaliyetlerde kim bana yardımcı olabilir? Bu Allah'ın dinini yapmak hususunda faaliyetlerde kim bana yardımcı olabilir?

Kale havariyyune nahme ensarullah. Havariler dediler ki biz sana yardımcı oluruz dediler.Kale havariyyune nahme ensarullah. Havariler dediler ki biz sana yardımcı oluruz dediler. Onun için hazreti İsa ve ona yardımcılar; ensar, ondan dolayı bunlara Nasranî ve Nasara denildi.Onun için hazreti İsa ve ona yardımcılar; ensar, ondan dolayı bunlara Nasranî ve Nasara denildi. Yardımcılar yani havarilerden dolayı denildi diye zikrediliyor. Yardımcılar yani havarilerden dolayı denildi diye zikrediliyor.

Üçüncü bir ihtimal İbni Abbas radıyallahuanhuma onu daha çok uygun görmüş.Üçüncü bir ihtimal İbni Abbas radıyallahuanhuma onu daha çok uygun görmüş. Hazreti İsa vazife olarak Nasıra isimli, Nasiret filan diye geçiyor batı dillerinde geçiyor isim.Hazreti İsa vazife olarak Nasıra isimli, Nasiret filan diye geçiyor batı dillerinde geçiyor isim. Nasıra Kasabasında yetişmiş orada faaliyet göstermiş ve başka yerlere de gitmiştir. Nasıra Kasabasında yetişmiş orada faaliyet göstermiş ve başka yerlere de gitmiştir. İşte bu Nasıra kelimesinden o Nasıra Kasabasına, şehrine mensup olanlar; İşte bu Nasıra kelimesinden o Nasıra Kasabasına, şehrine mensup olanlar; Nasranî ve Nasara ordan gelmiş deniliyor. Evet, bu şekilde kelime neye delalet ediyor? Nasranî ve Nasara ordan gelmiş deniliyor.

Evet, bu şekilde kelime neye delalet ediyor?

Hıristiyanlara. Peki niye biz Nasrani demiyoruz Araplar diye de Hıristiyan demişiz? Hıristiyanlara. Peki niye biz Nasrani demiyoruz Araplar diye de Hıristiyan demişiz?

Onu da Christos kelimesinden geliyor. Christos kurtarıcı demek.Onu da Christos kelimesinden geliyor. Christos kurtarıcı demek. Yani hazreti İsa'yı kurtarıcı gibi gördüklerinden, fidyeyi necat vererek Yani hazreti İsa'yı kurtarıcı gibi gördüklerinden, fidyeyi necat vererek yani birisi esirse parasını verip düşmanın elinden kurtaran filan manasına geliyor.yani birisi esirse parasını verip düşmanın elinden kurtaran filan manasına geliyor. Hazreti İsa da kurtarıcı, Hıristiyanları kurtaracak diye düşündüklerinden oradan christos demişler.Hazreti İsa da kurtarıcı, Hıristiyanları kurtaracak diye düşündüklerinden oradan christos demişler. Biz de oradan Hıristiyan Christosa bağlı kimseler demek yani. Oradan Hıristiyan sözünü kullanmışız. Biz de oradan Hıristiyan Christosa bağlı kimseler demek yani. Oradan Hıristiyan sözünü kullanmışız.

Tabi İngilizce'de bu Christos herhalde Rumca, Latince, Yunanca olmalı.Tabi İngilizce'de bu Christos herhalde Rumca, Latince, Yunanca olmalı. Batılılar Christ, Christian diyorlar onun için. Christos aynı kelimenin başka dillerdeki çeşitli okunuşu.Batılılar Christ, Christian diyorlar onun için. Christos aynı kelimenin başka dillerdeki çeşitli okunuşu. Christian diyorlar Hıristiyanlara. Christian diyorlar Hıristiyanlara.

Buradaki Ayeti Kerimede iman edenler Yahudiler ve Hıristiyanlar demiş olduBuradaki Ayeti Kerimede iman edenler Yahudiler ve Hıristiyanlar demiş oldu böylece açıkladığımız manaya geldiğine göre bu kelimeler Ayeti Kerimede bunlar. böylece açıkladığımız manaya geldiğine göre bu kelimeler Ayeti Kerimede bunlar.

Bir de vesSabiin. Sabiinler.Bir de vesSabiin. Sabiinler. Bu Sabiinler kimlerdir diye, bu nerden geliyor bu kelime diye çeşitli açıklamalar var.Bu Sabiinler kimlerdir diye, bu nerden geliyor bu kelime diye çeşitli açıklamalar var. Açıklamalardan bir tanesi bir kere Arapların Peygamber Efendimiz zamanındaAçıklamalardan bir tanesi bir kere Arapların Peygamber Efendimiz zamanında Kur'anı Kerim'in indiği o devirde bu kelimeyi kullanış şekilleri şöyle. Kur'anı Kerim'in indiği o devirde bu kelimeyi kullanış şekilleri şöyle.

Sebaa hulanun demek yani dinden mevcut, mütedavin, çevresinde olan dinden çıkıpSebaa hulanun demek yani dinden mevcut, mütedavin, çevresinde olan dinden çıkıp bir başka dine girdi manasına geliyor. Sonra sebaatin nücun diyorlar yani yıldız çıktı manasına.bir başka dine girdi manasına geliyor. Sonra sebaatin nücun diyorlar yani yıldız çıktı manasına. Şeyde de sebaa ulanun yani toplumdaki dini inançtan çıktı demek oluyor. Çıkmak manasına.Şeyde de sebaa ulanun yani toplumdaki dini inançtan çıktı demek oluyor. Çıkmak manasına. Sabiin de işte bu kökten gelen çıkan kimseler manasına geliyor.Sabiin de işte bu kökten gelen çıkan kimseler manasına geliyor. Bunlar kimler ama, kim kastediliyor yani bunlar nereden çıkmış? Bunlar kimler ama, kim kastediliyor yani bunlar nereden çıkmış?

Çevrelerindeki inancın dairesinden ayrılmışlar çıkmışlar onun için bunlara Sabiin denmiş.Çevrelerindeki inancın dairesinden ayrılmışlar çıkmışlar onun için bunlara Sabiin denmiş. Mesela eğer şeyde yaşıyorlarsa Kuzey Irak'ta o zaman Mecusilik varsa orada, ona uymamış, Mesela eğer şeyde yaşıyorlarsa Kuzey Irak'ta o zaman Mecusilik varsa orada, ona uymamış, ondan aykırı çıkış yapmış ayrı bir yol tutturmuşsa ondan denilmiş olabilir. ondan aykırı çıkış yapmış ayrı bir yol tutturmuşsa ondan denilmiş olabilir.

Şimdi bu Sabiileri de Yahudiler gibi sıraya koyuyor Ayeti Kerime.Şimdi bu Sabiileri de Yahudiler gibi sıraya koyuyor Ayeti Kerime. İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler. Şimdi bunlar hakkında söylenen sözler bazısı şunlar. İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler. Şimdi bunlar hakkında söylenen sözler bazısı şunlar.

Deniliyor ki bunlar İdris aleyhisselama bağlı veyahut Nuh aleyhisselama bağlı inancı sürdüren insanlar.Deniliyor ki bunlar İdris aleyhisselama bağlı veyahut Nuh aleyhisselama bağlı inancı sürdüren insanlar. Tabi sonradan bunlar da bu inançları PeygamberlerinTabi sonradan bunlar da bu inançları Peygamberlerin öğrettiği şekilde koruyamadıklarından düzelmek için kendilerine ikazlar gitmiş.öğrettiği şekilde koruyamadıklarından düzelmek için kendilerine ikazlar gitmiş. İbrahim aleyhisselam bunların dinindeki hataları düzeltmek için çalıştı deniliyor. İbrahim aleyhisselam bunların dinindeki hataları düzeltmek için çalıştı deniliyor. Demek ki İbrahim aleyhisselam bunları ıslah etmeye çalışmış. Bunların arasında bulunmuş.Demek ki İbrahim aleyhisselam bunları ıslah etmeye çalışmış. Bunların arasında bulunmuş. Onlara hitap etmiş, Sabiiler. Onlara hitap etmiş, Sabiiler.

Tabi bunların inançları hakkında mesela meleklere tapınırlardıTabi bunların inançları hakkında mesela meleklere tapınırlardı sözü var bilmem yıldızlara tapınırlardı sözü var.sözü var bilmem yıldızlara tapınırlardı sözü var. Ama burada iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler dediğine göreAma burada iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler dediğine göre asıl Sabiilerin bu böyle bozulma durumuna düşmeden önce Sabiilerin o zamanasıl Sabiilerin bu böyle bozulma durumuna düşmeden önce Sabiilerin o zaman Nuh aleyhisselamın dinini devam ettiren veya İdris aleyhisselamın Nuh aleyhisselamın dinini devam ettiren veya İdris aleyhisselamın dinini devam ettirenlerin olduğunu düşünmek daha makul.dinini devam ettirenlerin olduğunu düşünmek daha makul. Çünkü bunların iman edip, Allah'a iman edip, ahirete iman edip Salih amel işleyenlerininÇünkü bunların iman edip, Allah'a iman edip, ahirete iman edip Salih amel işleyenlerinin amellerinin makbul olacağı, korkuya ve mahzunluğa uğramayacakları, mükafatları alacakları bildiriliyor. amellerinin makbul olacağı, korkuya ve mahzunluğa uğramayacakları, mükafatları alacakları bildiriliyor.

Demek ki aslı doğru bir akide üzere doğru bir Peygambere bağlı bir insanlar.Demek ki aslı doğru bir akide üzere doğru bir Peygambere bağlı bir insanlar. Sonradan İbrahim aleyhisselam zamanında şu veya bu sebeple neden insan aya yıldıza güneşe tapar?Sonradan İbrahim aleyhisselam zamanında şu veya bu sebeple neden insan aya yıldıza güneşe tapar? Bir yorumu vardır. Meleklere niye tapar? Bir yorumu vardır. Bir yorumu vardır. Meleklere niye tapar? Bir yorumu vardır.

Kimisi diyor ki melekler Allahın kızlarıdır. Kur'anı Kerimde diyor ki.Kimisi diyor ki melekler Allahın kızlarıdır. Kur'anı Kerimde diyor ki. Yaradılışına şahit mi oldunuz cinsiyetini nereden çıkarttınız? Yani olmaz böyle şey demek. Yaradılışına şahit mi oldunuz cinsiyetini nereden çıkarttınız? Yani olmaz böyle şey demek.

Şimdi sonradan bozuk inançları bazı kimseler diyor ki mesela burada verilen isimlerden,Şimdi sonradan bozuk inançları bazı kimseler diyor ki mesela burada verilen isimlerden, Ebu Aliye, Rebi İbni Enes, Tü'di, Ebu Sar, Cabir ibni Zeyd, Dahhar, İshak İbni Rahve. Ebu Aliye, Rebi İbni Enes, Tü'di, Ebu Sar, Cabir ibni Zeyd, Dahhar, İshak İbni Rahve.

Essabiun firkatün min ehli kitap. Yani kitap ehlinden bir gruptur bunlar.Essabiun firkatün min ehli kitap. Yani kitap ehlinden bir gruptur bunlar. Yekeunezzebur. Bunlar Zeburu okurlardı.Yekeunezzebur. Bunlar Zeburu okurlardı. Veluhaza kale Ebu Hanife İshak la beise izebanihim veminekanahihim. Veluhaza kale Ebu Hanife İshak la beise izebanihim veminekanahihim. Tabi bunlar Zebur'u okuduklarından, ehli kitaptan olduklarından, ehli kitabın hanımları alınabiliyor diyeTabi bunlar Zebur'u okuduklarından, ehli kitaptan olduklarından, ehli kitabın hanımları alınabiliyor diye İmamı Azam Efendimiz ve başka alimler bunların kestikleri,İmamı Azam Efendimiz ve başka alimler bunların kestikleri, çünkü inançlı Allaha inanıyorlar yenilebilirçünkü inançlı Allaha inanıyorlar yenilebilir ve bunların kızları hanımları hanım olarak nikahlanabilir diye zikretmişler. ve bunların kızları hanımları hanım olarak nikahlanabilir diye zikretmişler. Başka görüşlerde olanlar da var. Başka görüşlerde olanlar da var.

Demek ki o zaman böyle Zebur'u filan okuyan bir kavim olarak anlayacağız.Demek ki o zaman böyle Zebur'u filan okuyan bir kavim olarak anlayacağız. Yine Allaha inananlar yani meleklere tapıyorsa yıldıza tapıyorsa yine onlar putperest oluyorlar tabi.Yine Allaha inananlar yani meleklere tapıyorsa yıldıza tapıyorsa yine onlar putperest oluyorlar tabi. Bu şeye girmez asıl Sabiilere girmez. Bozulmuş halleridir onlar herhalde. Bu şeye girmez asıl Sabiilere girmez. Bozulmuş halleridir onlar herhalde.

İşte bunların iman edenleri Allah'a, ahiret gününe inananları ve güzel güzel ibadet edipİşte bunların iman edenleri Allah'a, ahiret gününe inananları ve güzel güzel ibadet edip hayratu hasenatı yapanlarının mükafatlarını Allah verecek.hayratu hasenatı yapanlarının mükafatlarını Allah verecek. Ve bunlar için bir korku bahis konusu olmayacak, mahzun da olmayacaklar. Ama şimdi değil. Ve bunlar için bir korku bahis konusu olmayacak, mahzun da olmayacaklar. Ama şimdi değil. Çağlarında. Devreleri içinde. Devreleri bittikten sonra yeni gelen Peygambere tabi olacaklardı.Çağlarında. Devreleri içinde. Devreleri bittikten sonra yeni gelen Peygambere tabi olacaklardı. Şimdi ne olacak? Şimdi evet Türkiye'de Sabiiler var duyuyorum ben.Şimdi ne olacak?

Şimdi evet Türkiye'de Sabiiler var duyuyorum ben.
Hatta Türkiye'de olsam belki onların bazılarıyla da belki konuşup dergilerimizde, gazetemizde,Hatta Türkiye'de olsam belki onların bazılarıyla da belki konuşup dergilerimizde, gazetemizde, radyomuzda şey de yapabilirdik.radyomuzda şey de yapabilirdik. Onların benim duyduğuma göre Türkiye'de bir din adamı böyle reislerinden birisiOnların benim duyduğuma göre Türkiye'de bir din adamı böyle reislerinden birisi Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelmiş, bizim elimizde. Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelmiş, bizim elimizde. Peygamber aleyhisselam tarafından Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam tarafından Peygamber aleyhisselam tarafından Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam tarafından bizi İslama davet için yazılmış bir mektup da var. Onu da gösterebilirim demiş. O da önemli. bizi İslama davet için yazılmış bir mektup da var. Onu da gösterebilirim demiş. O da önemli.

Yani biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz Mısıra, Bahreyne,Yani biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz Mısıra, Bahreyne, Bizansa muhtelif yerlere mektuplar göndererek hepsini, Ben Allahın Resulüyüm,Bizansa muhtelif yerlere mektuplar göndererek hepsini, Ben Allahın Resulüyüm, ahir zaman Peygamberiyim, Müslüman olun, bana tabi olun, Allah beni vazifelendirdi, ahir zaman Peygamberiyim, Müslüman olun, bana tabi olun, Allah beni vazifelendirdi, siz de iman ederseniz dünya ve ahiretleriniz kurtulursiz de iman ederseniz dünya ve ahiretleriniz kurtulur ve size tabi olanların sevabını da kazanırsınız ecriniz sevabınız kat kat olur.ve size tabi olanların sevabını da kazanırsınız ecriniz sevabınız kat kat olur. Eğer inkar ederseniz vebal yani kabul etmezseniz kafir olursanız vebal size ait. Diye mektuplar yazdı. Eğer inkar ederseniz vebal yani kabul etmezseniz kafir olursanız vebal size ait. Diye mektuplar yazdı.

Bu mektuplar biliyorsunuz Hamidullah Beyin Profesör Hamidullah Beyin el-Vesaikü's Siyasiye,Bu mektuplar biliyorsunuz Hamidullah Beyin Profesör Hamidullah Beyin el-Vesaikü's Siyasiye, Siyasi Vesikalar isimli kitabında var. Bunun batı dillerine çevrilmişi var Türk diline çevrilmişi var.Siyasi Vesikalar isimli kitabında var. Bunun batı dillerine çevrilmişi var Türk diline çevrilmişi var. Sonra hadis kitaplarında Buhari'de ve diğer kitaplarda Peygamberimizin gönderdiği bu mektuplarınSonra hadis kitaplarında Buhari'de ve diğer kitaplarda Peygamberimizin gönderdiği bu mektupların ve gönderdiği elçilerin haberleri mevcut yani bunlar bir gerçek.ve gönderdiği elçilerin haberleri mevcut yani bunlar bir gerçek. Bir Müslüman olarak biz bunları kesin olarak sağlam kitaplardan vuku bulduğunu biliyoruz. Bir Müslüman olarak biz bunları kesin olarak sağlam kitaplardan vuku bulduğunu biliyoruz.

Demek ki Peygamber Efendimiz bu Sabiilere de gelin Müslüman olun Kur'ana uyun diye mektup göndermiş. Demek ki Peygamber Efendimiz bu Sabiilere de gelin Müslüman olun Kur'ana uyun diye mektup göndermiş.

Allahu Teâlâ hazretleri sonsuz hamdü senalar olsun bizi Müslüman yaratmış da,Allahu Teâlâ hazretleri sonsuz hamdü senalar olsun bizi Müslüman yaratmış da, Müslüman anne babadan doğmuşuz, Müslüman bir ülkede yetişmişiz de gene de Müslüman kalmışız.Müslüman anne babadan doğmuşuz, Müslüman bir ülkede yetişmişiz de gene de Müslüman kalmışız. Dinimizi kitaplardan okuyoruz. Bizi yetiştiren hocalarımızdan, babalarımızdan Allah razı olsun.Dinimizi kitaplardan okuyoruz. Bizi yetiştiren hocalarımızdan, babalarımızdan Allah razı olsun. Büyüklerimizden Allah razı olsun, hocalarımızdan. Elhamdülillah. Büyüklerimizden Allah razı olsun, hocalarımızdan. Elhamdülillah.

Tabi başka bir ülkede yetişseydik de gene inceleyip sonunda Müslüman olmamız lazımdı. Tabi başka bir ülkede yetişseydik de gene inceleyip sonunda Müslüman olmamız lazımdı.

Şimdi Almanya'dan bir kardeşim telefon ediyor bana bugün. Bir mimarla görüşmüş Alman mimar.Şimdi Almanya'dan bir kardeşim telefon ediyor bana bugün. Bir mimarla görüşmüş Alman mimar. Konuştuk konuştuk diyor meğer Alman mimar Müslümanmış diyor. Müslüman olmuş diyor.Konuştuk konuştuk diyor meğer Alman mimar Müslümanmış diyor. Müslüman olmuş diyor. Hem de bir şeyh Efendi intisabı da varmış, dervişmiş, tasavvuf ehli bir kimseymiş diyor. Hem de bir şeyh Efendi intisabı da varmış, dervişmiş, tasavvuf ehli bir kimseymiş diyor. Bakın Almanya'da ama Müslüman olmuş. Kimse de zorlamış değil. Kendiliğinden incelemesiyle Müslüman olmuş. Bakın Almanya'da ama Müslüman olmuş. Kimse de zorlamış değil. Kendiliğinden incelemesiyle Müslüman olmuş.

Tabi biz de başka bir diyarda doğsaydık bizim de yapacağımız iş neydi? Tabi biz de başka bir diyarda doğsaydık bizim de yapacağımız iş neydi?

Allah'ın dinini, razı olduğu dini öğrenip kabul edip ona göre hayatımızı Salih amel işleyerek geçirmekti.Allah'ın dinini, razı olduğu dini öğrenip kabul edip ona göre hayatımızı Salih amel işleyerek geçirmekti. Allah'a hamdolsun bu işler bize kolaylaştırılmış babalarımızla ailelerimizle Müslüman olarak yaşamışız.Allah'a hamdolsun bu işler bize kolaylaştırılmış babalarımızla ailelerimizle Müslüman olarak yaşamışız. Doğmuşuz yaşıyoruz. Allah bu imandan bizi mahrum etmesin. Doğmuşuz yaşıyoruz. Allah bu imandan bizi mahrum etmesin. Dedelerimiz İslama hizmet ettiği gibi bize de 20. Yüzyılda çağdaş bir şekilde çok güzel usullerleDedelerimiz İslama hizmet ettiği gibi bize de 20. Yüzyılda çağdaş bir şekilde çok güzel usullerle İslama en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip etsin. İslama en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip etsin.

İslamın şu anda biliyorsunuz herhangi bir sahibi yok.İslamın şu anda biliyorsunuz herhangi bir sahibi yok. Hani Hıristiyanların bir papalık müessesesi var, Yahudilerin Siyonizm teşkilatı var,Hani Hıristiyanların bir papalık müessesesi var, Yahudilerin Siyonizm teşkilatı var, devletleri var Yahudi devleti var ama Müslümanların İslamı böyle koruyan kollayan,devletleri var Yahudi devleti var ama Müslümanların İslamı böyle koruyan kollayan, Müslümanlara her yerde yardımcı olan imkanları az.Müslümanlara her yerde yardımcı olan imkanları az. Müslüman devletler var ama Müslüman devletler kendi görüşlerine göre, kişisel demeyelim deMüslüman devletler var ama Müslüman devletler kendi görüşlerine göre, kişisel demeyelim de yani kendi devlet görüşlerine göre çalışma yapıyorlar. yani kendi devlet görüşlerine göre çalışma yapıyorlar.

Mısır mesela Müslüman bir ülke ama oradaki Müslümanlara bir çeşit baskı yapıyorlar.Mısır mesela Müslüman bir ülke ama oradaki Müslümanlara bir çeşit baskı yapıyorlar. Cezayir Müslüman bir ülke ama çeşitli baskılar oluyor.Cezayir Müslüman bir ülke ama çeşitli baskılar oluyor. Suriye Müslüman bir ülke ama ne kadar acayiplikler var.Suriye Müslüman bir ülke ama ne kadar acayiplikler var. Irak Müslüman bir ülke ama Müslümanlar ne kadar sıkıntıda biliyorsunuz. Çoğaltmayalım.Irak Müslüman bir ülke ama Müslümanlar ne kadar sıkıntıda biliyorsunuz. Çoğaltmayalım. Çoğaltalım veyahut istediğiniz kadar misalleri. Çoğaltalım veyahut istediğiniz kadar misalleri.

Yani şöyle İslama canı gönülden, livazsız, garazsız, Allahın rızasına uygun,Yani şöyle İslama canı gönülden, livazsız, garazsız, Allahın rızasına uygun, akla mantığa 20. Yüzyıla uygun tarzda hizmet eden insanları Allah çoğaltsın.akla mantığa 20. Yüzyıla uygun tarzda hizmet eden insanları Allah çoğaltsın. Bizi de o güzel hizmet edenlerden eylesin. Rızasına vasıl eylesin.Bizi de o güzel hizmet edenlerden eylesin. Rızasına vasıl eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna yüzü ak, alnı açık sevdiği kullar olarak varalım. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna yüzü ak, alnı açık sevdiği kullar olarak varalım.

Rabbımız bizi la havfun aleyhim velahum yahzenun korkmayan, korkuya uğramayan,Rabbımız bizi la havfun aleyhim velahum yahzenun korkmayan, korkuya uğramayan, korkmayacak olan, mahzun olmayacak olan insanlardan eylesin.korkmayacak olan, mahzun olmayacak olan insanlardan eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin.Peygamber Efendimize komşu eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi veberekatühü. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi veberekatühü.

Konuşmacı: Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Kategori:

 • Gurbet Sohbetleri
 • Tefsir Dersleri
 • Tarih: 6 Rebîü'l-Evvel 1420 / 19.06.1999

  Yer: Avustralya

  Açıklama:

  Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması için yaptığı sohbetler Ak-Radyo’da başladı (29. 09. 1998).

  Bu sohbetler bir saat kadar sürüyordu ve salı akşamları Ak-Radyodan yayınlanıyordu. 4 Şubat 2001 günü elim bir trafik kazası sonucu vefat edinceye kadar devam etti. Vefat etmeden önce yaptıkları son sohbette, Bakara Sûresi’nin 223. ayeti anlatılmıştır.

  Hocamız bu sohbetlerinde İbn-i Kesir tefsirini takip ediyordu. Zaman zaman Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsirinden ve İsmâil Hakkı Bursevî Hazretleri’nin tefsirinden nakiller yaptığı da oluyordu. Fâtiha’dan başlayıp, sırayla her sohbette birkaç ayet okuyup izah ederek sohbetlerini sürdürüyordu. 30 Ocak 2001 günü yaptığı son tefsir sohbetinde, Bakara Sûresi’nin 224. ayetine kadar gelmişti.

  Derslerde, önce o gün izah edilecek ayet-i kerimelerin metinleri okunuyor, kısaca meali veriliyor. Sonra ayetlerin sebeb-i nüzûlü hadis-i şeriflerle izah ediliyor. Ondan sonra, ilgili diğer ayetlerle ve hadis-i şeriflerle ayeti kerimelerin açıklaması yapılıyor. Ashaptan, tabiinden görüşler naklediliyor. Sohbetin sonunda da çıkartılacak dersler anlatılıyor ve günümüzde neler yapmamız gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunuluyor.

  İçerik:

  Konuşma Hakkında