Namaz Vakitleri

21 Zilka'de 1445
29 Mayıs 2024
İmsak
03:35
Güneş
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:19
Detaylı Arama

Fethiniz Mübarek Olsun!

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

3 Safer 1419 / 29.05.1998
AKRA- Sydney/ Avustralya

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Ak-Radyo’da cuma günleri düzenli olarak konuşmalar yapmıştır. 31 Mart 1993’te başlayıp, vefatından önceki son cuma günü olan, 2 Şubat 2001’e kadar devam eden bu sohbetlerde, hocamız genellikle Râmûzül-Ehâdis’ten, bazen de Muhtârü’l-Ehâdis’ten veya Riyâzu’s-Sâlihîn’den bir miktar hadis-i şerif okuyup, izah etmiştir.

İçinde bulunulan zamanın, ayın, günlerin ihyâ edilmesiyle ilgili bilgiler vermiş ve hatırlatmalarda bulunmuştur. Ayrıca ülkemizi ve insanımızı ilgilendiren güncel konulara temas ettiği de görülmüştür.

Genellikle yurtdışında seyahatte olduğu için çoğu zaman bulunduğu yerden de bahsetmiştir.

Sekiz yıl içerisinde toplam 313 adet sohbet yapmışlardır.

Konuşma Metni

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh! es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh!

Allahu Teâlâ hazretleri ömrünüzü hayırlı eylesin. Gününüz hoş olsun,Allahu Teâlâ hazretleri ömrünüzü hayırlı eylesin. Gününüz hoş olsun, şen olsun, aydın olsun; feyizli, bereketli olsun. Allahu Teâlâ hazretleri Cuma'nın mükâfatlarından,şen olsun, aydın olsun; feyizli, bereketli olsun. Allahu Teâlâ hazretleri Cuma'nın mükâfatlarından, sevaplarından, ecirlerinden cümlenizi istifade ettirsin; hisseyâb eylesin,sevaplarından, ecirlerinden cümlenizi istifade ettirsin; hisseyâb eylesin, hissedar eylesin. Lütfuna mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. hissedar eylesin. Lütfuna mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.

Bugün Cuma; Cuma olması dolayısıyla müslümanların haftalık bayramı ve haftanın en kutlu,Bugün Cuma; Cuma olması dolayısıyla müslümanların haftalık bayramı ve haftanın en kutlu, en mutlu, en nurlu günü. Aynı zamanda da 29 Mayıs İstanbul'un fethininen mutlu, en nurlu günü. Aynı zamanda da 29 Mayıs İstanbul'un fethinin miladî seneye göre sene-i devriyesi. İstanbul 1453 yılı 29 Mayıs'ta fethedilmiş vemiladî seneye göre sene-i devriyesi.

İstanbul 1453 yılı 29 Mayıs'ta fethedilmiş ve
Konstantinapol iken İslambol olmuştur. "Konstantin'in şehri" iken "İslâm'ın şehri" haline gelmişti.Konstantinapol iken İslambol olmuştur. "Konstantin'in şehri" iken "İslâm'ın şehri" haline gelmişti. Çağ değişmişti; eski devir yıkılmış, yeni bir devir açılmıştı. Bu cihan tarihindeÇağ değişmişti; eski devir yıkılmış, yeni bir devir açılmıştı. Bu cihan tarihinde çok önemli bir nokta, çok mühim bir olay! Çok anlamlı bir fetih; bizim bayramımız! çok önemli bir nokta, çok mühim bir olay! Çok anlamlı bir fetih; bizim bayramımız!

Allahu Teâlâ hazretleri mübarek şehitlerimizin şefaatlerine cümlemizi nâil eylesin.Allahu Teâlâ hazretleri mübarek şehitlerimizin şefaatlerine cümlemizi nâil eylesin. Allahu Teâlâ hazretleri bizleri o savaşa iştirak eden o mübareklerle cennette buluştursun.Allahu Teâlâ hazretleri bizleri o savaşa iştirak eden o mübareklerle cennette buluştursun. Bütün İslâmî mücadelelerde, savaşlarda, malını, canını ortaya koyup çarpışırkenBütün İslâmî mücadelelerde, savaşlarda, malını, canını ortaya koyup çarpışırken şahadet mertebesine ermiş olan bütün şehitlerin ruhları şâd olsun. Allah müstesna ikramlar ileşahadet mertebesine ermiş olan bütün şehitlerin ruhları şâd olsun. Allah müstesna ikramlar ile onlara ikram eylesin, sevindirsin. Sevinç içinde olan insanın,onlara ikram eylesin, sevindirsin. Sevinç içinde olan insanın, daha çok sevinmesi için neler gerekirse Allahu Teâlâ hazretleri onlara ihsan eylesin. daha çok sevinmesi için neler gerekirse Allahu Teâlâ hazretleri onlara ihsan eylesin.

Ferihîne bimâ âtâhümullahü min fadlih. Ferihîne bimâ âtâhümullahü min fadlih.

Onlar zaten Allah'ın kendilerine şehit oldukları için verdiği mükâfatlardan memnun:Onlar zaten Allah'ın kendilerine şehit oldukları için verdiği mükâfatlardan memnun: Ama Allah sevineni de daha çok sevindirmesini bilir. Lütuflarının, ikramlarının sonu yoktur. Ama Allah sevineni de daha çok sevindirmesini bilir. Lütuflarının, ikramlarının sonu yoktur.

Allah bütün şehitlerin makamlarını âlâ, mükâfatlarını ziyade eylesin.Allah bütün şehitlerin makamlarını âlâ, mükâfatlarını ziyade eylesin. Gazilere; şehit olamayıp da savaştan "Şehit olamadık." diye boynu bükük sağ dönenlere deGazilere; şehit olamayıp da savaştan "Şehit olamadık." diye boynu bükük sağ dönenlere de selametler versin. Yaşayan gazilerimize hayırlı uzun ömürler versin.selametler versin.

Yaşayan gazilerimize hayırlı uzun ömürler versin.
Allahu Teâlâ hazretleri hepsinden razı olsun. Din, iman için, Allah rızası için,Allahu Teâlâ hazretleri hepsinden razı olsun.

Din, iman için, Allah rızası için,
adalet, hak için canlarını ortaya koydular da Allah, vefatlarını mukadder etmemiş, onların ömürleri daha uzunmuşadalet, hak için canlarını ortaya koydular da Allah, vefatlarını mukadder etmemiş, onların ömürleri daha uzunmuş da gazi oldular, savaşlardan geriye döndüler. Kimileri de fevz-i felâha erdi, şehit oldu. da gazi oldular, savaşlardan geriye döndüler. Kimileri de fevz-i felâha erdi, şehit oldu.

Aziz ve muhterem kardeşlerim! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem EfendimizAziz ve muhterem kardeşlerim!

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
müslümanların işkence gördüğü, ezâ-cefâ çektiği zamanlarda, çöllerde kızgın kumlara,müslümanların işkence gördüğü, ezâ-cefâ çektiği zamanlarda, çöllerde kızgın kumlara, ateşlerin üstünde sırtları yapıştırılıp yatırıldığı zamanlarda, kadınların bile işkence edilipateşlerin üstünde sırtları yapıştırılıp yatırıldığı zamanlarda, kadınların bile işkence edilip şehit edildiği zamanlarda ashabına "Sabredin!" diye tavsiye buyurmuştur.şehit edildiği zamanlarda ashabına "Sabredin!" diye tavsiye buyurmuştur. "Sabredin, Allahu Teâlâ hazretleri bu halleri değiştirecek! İslâm kıtalara yayılacak;"Sabredin, Allahu Teâlâ hazretleri bu halleri değiştirecek! İslâm kıtalara yayılacak; denizlerden, okyanuslardan, ummanlardan ötelere gidecek!" diye müjdelemişti. denizlerden, okyanuslardan, ummanlardan ötelere gidecek!" diye müjdelemişti.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah'ın kendisine bildirmesiyleResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah'ın kendisine bildirmesiyle ashabına haber verdiği füyuzât ve fütuhât kısa zamanda nasip oldu.ashabına haber verdiği füyuzât ve fütuhât kısa zamanda nasip oldu. Bir avuç mazlum, mağdur ve müstad'af müslüman, sayıları azken tâbi olanlar umumiyetle mazlum, mağdur,Bir avuç mazlum, mağdur ve müstad'af müslüman, sayıları azken tâbi olanlar umumiyetle mazlum, mağdur, köle, cariye kimseler iken Allahu Teâlâ hazretleri onları aziz eyledi.köle, cariye kimseler iken Allahu Teâlâ hazretleri onları aziz eyledi. İslâm düşmanlarını, Resûlullah düşmanlarını, Kur'ân-ı Kerîm düşmanlarını,İslâm düşmanlarını, Resûlullah düşmanlarını, Kur'ân-ı Kerîm düşmanlarını, adüvvallah, âdâullah olan kimseleri hor ve zelil eyledi. Allahu Teâlâ hazretlerinin kanunu budur.adüvvallah, âdâullah olan kimseleri hor ve zelil eyledi. Allahu Teâlâ hazretlerinin kanunu budur. Allahu Teâlâ hazretleri kendi düşmanlarını hem bu dünyada hor ve zelil eder...Allahu Teâlâ hazretleri kendi düşmanlarını hem bu dünyada hor ve zelil eder... Firavun bile olsalar, Nemrut bile olsalar onları mahv u perişan eyler. Hüsran ve hızlana uğratır. Firavun bile olsalar, Nemrut bile olsalar onları mahv u perişan eyler. Hüsran ve hızlana uğratır.

Ve'l-âkıbetu li'l-müttakîn. "Hüsn-i hâtime, âkıbet hayır müslümana olur." Ve'l-âkıbetu li'l-müttakîn. "Hüsn-i hâtime, âkıbet hayır müslümana olur."

Müslümanın en yüksek mükâfatı şehitliktir. En büyük mükâfat, ödül müslümanınMüslümanın en yüksek mükâfatı şehitliktir. En büyük mükâfat, ödül müslümanın Allah yolunda canını verip şehit olmasıdır ama ondan sonra geride,Allah yolunda canını verip şehit olmasıdır ama ondan sonra geride, Allah yolunda savaşan herkesin ecri, sevabı, derecesine göre ihsan olunur. Allah yolunda savaşan herkesin ecri, sevabı, derecesine göre ihsan olunur.

Vallâhu a'lemu bi-men yucâhidu fî sebîlihî.Vallâhu a'lemu bi-men yucâhidu fî sebîlihî. "Allahu Teâlâ hazretleri kimin ne maksatla cihat ettiğini de biliyor." "Allahu Teâlâ hazretleri kimin ne maksatla cihat ettiğini de biliyor."

Kimin hakiki mücahit olduğunu, kimin dünya malı için; dünya âlâyişi ârâyişi için,Kimin hakiki mücahit olduğunu, kimin dünya malı için; dünya âlâyişi ârâyişi için, debdebe, saltanat için bu işe kalkıştığını, ne maksatla hareket ettiğini; her şeyi en iyi biliyor. debdebe, saltanat için bu işe kalkıştığını, ne maksatla hareket ettiğini; her şeyi en iyi biliyor.

Li-tekûne kelimetullâhi hiye'l-ulyâ. "Allah'ın dini yücelsin,Li-tekûne kelimetullâhi hiye'l-ulyâ. "Allah'ın dini yücelsin, müslümanlar hor, mazlum, mağdur kalmasın. Allah'ın şânı herkes tarafından kabul edilsin." müslümanlar hor, mazlum, mağdur kalmasın. Allah'ın şânı herkes tarafından kabul edilsin."

Lâ ilâhe illallah bayrağı her yerde dalgalansın diye çarpışanlar hakiki mücahitler;Lâ ilâhe illallah bayrağı her yerde dalgalansın diye çarpışanlar hakiki mücahitler; Viyanalar'a kadar gittiler. Katernberg tepesinde çadır kurdular, Viyana ovasına tepeden baktılar.Viyanalar'a kadar gittiler. Katernberg tepesinde çadır kurdular, Viyana ovasına tepeden baktılar. Orduları tanzim ettiler. Karadeniz'i bir müslüman denizi haline getirdiler,Orduları tanzim ettiler. Karadeniz'i bir müslüman denizi haline getirdiler, bütün kıyıları müslümanlarla meskûn bir deniz haline getirdiler.bütün kıyıları müslümanlarla meskûn bir deniz haline getirdiler. Akdeniz'in şarkına tamamen hâkim oldular, garbından izinsiz kuş uçurtmadılar. Akdeniz'in şarkına tamamen hâkim oldular, garbından izinsiz kuş uçurtmadılar. Barbaros Hayrettinler, Beşiktaş'ta yatan mübarek mücahit, amiral emirü'l-ma';Barbaros Hayrettinler, Beşiktaş'ta yatan mübarek mücahit, amiral emirü'l-ma'; deniz kuvvetlerinin başında olan, o sakallı, sarıklı, şalvarlı, cübbeli mübarekler… deniz kuvvetlerinin başında olan, o sakallı, sarıklı, şalvarlı, cübbeli mübarekler…

Allah onların şefaatlerine cümlemizi nâil eylesin. Allah onların şefaatlerine cümlemizi nâil eylesin.

Her zaman Barbaros Bulvarı'ndan aşağı inerken karşıma o türbe gelince heyecanlanıyorum. Her zaman Barbaros Bulvarı'ndan aşağı inerken karşıma o türbe gelince heyecanlanıyorum. Bizim Ertuğrul Düzdağ kardeşimizBizim Ertuğrul Düzdağ kardeşimiz bir gazete yayınları arasında Barbaros'un Hatıraları diye hatıraları iki cilt neşretmişti.bir gazete yayınları arasında Barbaros'un Hatıraları diye hatıraları iki cilt neşretmişti. Ne güzel, ne imanlı insanlarmış, Allah rızası için ne güzel çarpışmışlar?! Ne güzel, ne imanlı insanlarmış, Allah rızası için ne güzel çarpışmışlar?!

Ağabeyi Oruç Reis "Ben gazaya gideceğim." deyince Barbaros; "Ağabey! Bugünlerde hava müsait değil,Ağabeyi Oruç Reis "Ben gazaya gideceğim." deyince Barbaros; "Ağabey! Bugünlerde hava müsait değil, şartlar uygun değil; gel bu cihadı şimdi yapma, biraz istirahat eyle, sonra yaparsın!"diyor.şartlar uygun değil; gel bu cihadı şimdi yapma, biraz istirahat eyle, sonra yaparsın!"diyor. Ağabeyi aşk ile şevk ile Allah'ın dinine hizmet etmek istediğinden, tek tek, ada ada fethettikleriAğabeyi aşk ile şevk ile Allah'ın dinine hizmet etmek istediğinden, tek tek, ada ada fethettikleri Ege'nin bir adasına cihada gidiyor, çarpışıyorlar. Leventlerin bir kısmı şehit oluyor,Ege'nin bir adasına cihada gidiyor, çarpışıyorlar. Leventlerin bir kısmı şehit oluyor, bu da yaralanıyor, bacağını kesiyorlar. Böylece kaleyi fethedemeden dönüyorlar. bu da yaralanıyor, bacağını kesiyorlar. Böylece kaleyi fethedemeden dönüyorlar.

O satırları hiç unutmuyorum, tüylerimi diken diken ediyor. Barbaros hatıratında diyor ki; O satırları hiç unutmuyorum, tüylerimi diken diken ediyor. Barbaros hatıratında diyor ki;

"Ağabey! Ben sana söylemiştim ya mevsim müsait değil, şartlar müsait değil; biraz hazırlanalım,"Ağabey! Ben sana söylemiştim ya mevsim müsait değil, şartlar müsait değil; biraz hazırlanalım, öyle saldıralım. Böyle az bir leventle böyle bir şeye kalkışma. Bak öyle olmasaydıöyle saldıralım. Böyle az bir leventle böyle bir şeye kalkışma. Bak öyle olmasaydı bu bacağın da kesilmeyecekti..." deyince Barbaros diyor ki; bu bacağın da kesilmeyecekti..." deyince Barbaros diyor ki;

"Abim benden daha bilgiliydi, dinî konularda daha iyi eğitim görmüştü, alimdi,"Abim benden daha bilgiliydi, dinî konularda daha iyi eğitim görmüştü, alimdi, daha fakihti, fıkıh bilgisi daha kuvvetliydi…" "Ben, ‘Gitmeseydin bacağın kesilmeyecekti.'daha fakihti, fıkıh bilgisi daha kuvvetliydi…"

"Ben, ‘Gitmeseydin bacağın kesilmeyecekti.'
deyince benim yanlışımı yakaladı." diyor. Dedi ki; "Kardeşim! Sen bilmez misin kideyince benim yanlışımı yakaladı." diyor. Dedi ki;

"Kardeşim! Sen bilmez misin ki
Allahu Teâlâ hazretleri insanın alnına ezelde ne yazdıysa o olur.Allahu Teâlâ hazretleri insanın alnına ezelde ne yazdıysa o olur. Bu bizim kaderimizdir. Ne diye ‘Gitmeseydin kesilmeyecekti!' diyorsun? Bu bizim kaderimizdir. Ne diye ‘Gitmeseydin kesilmeyecekti!' diyorsun? Böyle şey olur mu? Allah yoluna bacak ne demek, canlar feda olsun." Böyle şey olur mu? Allah yoluna bacak ne demek, canlar feda olsun."

Bunlar nasıl kimseler? Bunların doğduğu yer neresi? Bunların doğduğu yer Midilli Adası,Bunlar nasıl kimseler?

Bunların doğduğu yer neresi?

Bunların doğduğu yer Midilli Adası,
onların vatanları Midilli Adası. Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin kabri nerede? onların vatanları Midilli Adası.

Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin kabri nerede?

Bir ötedeki adada, [Limni adasında.] Gelibolu'dan biraz ileride. Bir ötedeki adada, [Limni adasında.] Gelibolu'dan biraz ileride.

Rodoslar, diğer adalar, vs. bunların hepsi çarpışa çarpışa, cihat ede ede,Rodoslar, diğer adalar, vs. bunların hepsi çarpışa çarpışa, cihat ede ede, Allah rızası için canlarını ortaya koyan ve öldüğü zaman sevinen, ölenlere gıpta eden;Allah rızası için canlarını ortaya koyan ve öldüğü zaman sevinen, ölenlere gıpta eden; kaldığı zaman üzülen, yaralandığı zaman da "Ne yapalım? Allah'ın takdiri buymuş!" diyekaldığı zaman üzülen, yaralandığı zaman da "Ne yapalım? Allah'ın takdiri buymuş!" diye sabredip ecir kazanan mübarek ecdadımızın bize yadigârıydı.sabredip ecir kazanan mübarek ecdadımızın bize yadigârıydı. Allahu Teâlâ hazretleri bizlere de o güzel şuuru, o imanı, o ihlâsı, o irfanı ihsan eylesin. Allahu Teâlâ hazretleri bizlere de o güzel şuuru, o imanı, o ihlâsı, o irfanı ihsan eylesin.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'dan, Hicaz'dan bir gün hadîs-i şerîfinde buyurdu ki; Bismillahirrahmanirrahim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'dan, Hicaz'dan bir gün hadîs-i şerîfinde buyurdu ki;

Bismillahirrahmanirrahim,

Le-tüftehanne'l-Kostantîniyyyetü… "Konstantin, Konstantinopolis denilen şehir mutlaka fetholunacak.Le-tüftehanne'l-Kostantîniyyyetü… "Konstantin, Konstantinopolis denilen şehir mutlaka fetholunacak. Muhakkak, kesin olarak fetholunacak!" Nereden biliyor? "Gaybı Allah'tan başkası bilmez!"Muhakkak, kesin olarak fetholunacak!"

Nereden biliyor?

"Gaybı Allah'tan başkası bilmez!"
diyorlar. Bazı vaizler çıkıyor, kerameti inkâr etmek için böyle söylüyor.diyorlar. Bazı vaizler çıkıyor, kerameti inkâr etmek için böyle söylüyor. Hâlbuki kerâmâtü'l-evliyâi hakkun; evliyânın kerameti haktır. Enbiyânın mucizâtı haktır,Hâlbuki kerâmâtü'l-evliyâi hakkun; evliyânın kerameti haktır. Enbiyânın mucizâtı haktır, Peygamberler mucize gösterir! Hepsi Allahu Teâlâ hazretlerinin lütfuyla, ihsanıyla oluyor. Peygamberler mucize gösterir! Hepsi Allahu Teâlâ hazretlerinin lütfuyla, ihsanıyla oluyor.

Gaybten bir şeyi Allah bildirdikten sonra, bir kul Allah bildirdiği için bilir.Gaybten bir şeyi Allah bildirdikten sonra, bir kul Allah bildirdiği için bilir. Peygamber Efendimiz'in hayatında, sahâbe-i kirâmın hayatındaPeygamber Efendimiz'in hayatında, sahâbe-i kirâmın hayatında büyük âbid, zahid, salih kimselerin hayatında çok görülen bir şey. büyük âbid, zahid, salih kimselerin hayatında çok görülen bir şey.

Peygamber Efendimiz buyurdu ki; "Mutlak, muhakkak, kesin olarak Konstantiniyye fetholunacak!" Peygamber Efendimiz buyurdu ki;

"Mutlak, muhakkak, kesin olarak Konstantiniyye fetholunacak!"

Bunu bildirdi. Neden? Allahu Teâlâ hazretleri ona bildirdi. "Ey Resulüm! Mahzun olma…" Bunu bildirdi.

Neden?

Allahu Teâlâ hazretleri ona bildirdi. "Ey Resulüm! Mahzun olma…"

Hatta Allahu Teâlâ hazretleri: Bismillahirrahmanirrahim İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ.Hatta Allahu Teâlâ hazretleri:

Bismillahirrahmanirrahim

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ.
Alahu Teâlâ hazretleri "Biz sana aşikâr, gözle görülür, berrak, besbelli bir fütuhat yolu açtık. Alahu Teâlâ hazretleri "Biz sana aşikâr, gözle görülür, berrak, besbelli bir fütuhat yolu açtık. Ey Resûlüm! Sana fetihler vereceğiz!" dedi, Kur'ân-ı Kerîm'inde vaat eyledi. Ey Resûlüm! Sana fetihler vereceğiz!" dedi, Kur'ân-ı Kerîm'inde vaat eyledi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine okudu, daha Medine'deler iken,Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine okudu, daha Medine'deler iken, Mekke fethedilmemişken, Allah onun arkasından Mekke'nin fethini nasip eyledi.Mekke fethedilmemişken, Allah onun arkasından Mekke'nin fethini nasip eyledi. Onun arkasından daha başka kalelerin, şehirlerin fütuhâtı, başka ülkelerin fütuhâtı nasip oldu. Onun arkasından daha başka kalelerin, şehirlerin fütuhâtı, başka ülkelerin fütuhâtı nasip oldu.

Ta bizim diyarlarımıza, bugünkü Doğu Anadolu'muza kadarTa bizim diyarlarımıza, bugünkü Doğu Anadolu'muza kadar Hz. Ömer zamanında İslâm orduları ulaştılar ve oralara yerleştiler.Hz. Ömer zamanında İslâm orduları ulaştılar ve oralara yerleştiler. Diyar-ı Bekir; Benî Bekir kabilesinin yeri, Silvan kasabasında, eski adı Meyahhârikîn idi. Diyar-ı Bekir; Benî Bekir kabilesinin yeri, Silvan kasabasında, eski adı Meyahhârikîn idi.

Selahaddin Eyyûbî'nin camisi, Diyarbakır surları içinde sahâbe kabirleri,Selahaddin Eyyûbî'nin camisi, Diyarbakır surları içinde sahâbe kabirleri, barajın suları altında kalan arazilerde ziyaretgâh olan sahabe türbeleri... barajın suları altında kalan arazilerde ziyaretgâh olan sahabe türbeleri... Daha o zamanlar, oralar lâ ilâhe illallah bayrağının altına girdi, fethedildi.Daha o zamanlar, oralar lâ ilâhe illallah bayrağının altına girdi, fethedildi. Oradaki kardeşlerimizin bazıları kendilerini Kürt sanıyor, bazıları şöyle sanıyor, böyle sanıyor.Oradaki kardeşlerimizin bazıları kendilerini Kürt sanıyor, bazıları şöyle sanıyor, böyle sanıyor. Onlar o fatihlerin torunları, o mücahitlerin torunları, çoğu o müslümanların torunları,Onlar o fatihlerin torunları, o mücahitlerin torunları, çoğu o müslümanların torunları, bir kısmı fatih geldiler, fethettiler, cihat ettiler, sevap kazandılar. bir kısmı fatih geldiler, fethettiler, cihat ettiler, sevap kazandılar. Bir kısım ahali de onların dinlerinin temizliğini hak olduğunu, doğru olduğunu,Bir kısım ahali de onların dinlerinin temizliğini hak olduğunu, doğru olduğunu, hak yol, tek yol olduğunu bildiği için onlar da hak yola girdiler. hak yol, tek yol olduğunu bildiği için onlar da hak yola girdiler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, yahudi alimlerinden,Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, yahudi alimlerinden, hrıstiyan büyüklerinden bazı kimseler, devlet adamlarından bazıları müslüman oldu.hrıstiyan büyüklerinden bazı kimseler, devlet adamlarından bazıları müslüman oldu. Habeş imparatoru Necaşî rahmetullahi aleyh müslüman oldu. "Ben o Muhammed'e iman ettim!" dedi.Habeş imparatoru Necaşî rahmetullahi aleyh müslüman oldu. "Ben o Muhammed'e iman ettim!" dedi. Ashabının uzaktan bildirmesi üzerine Habeşistan'a hicret eden Câfer-i Tayyâr hazretleri ve sâirAshabının uzaktan bildirmesi üzerine Habeşistan'a hicret eden Câfer-i Tayyâr hazretleri ve sâir sahâbenin münakaşalarda söylediği sözlerde "Siz haklısınız." dedi.sahâbenin münakaşalarda söylediği sözlerde "Siz haklısınız." dedi. Kureyş'in müşriklerini def etti, kovdu, hediyelerini iade etti.Kureyş'in müşriklerini def etti, kovdu, hediyelerini iade etti. Habeş imparatoru müslümanlara "Siz haklısınız, ben iman ettim!" dedi.Habeş imparatoru müslümanlara "Siz haklısınız, ben iman ettim!" dedi. Peygamber Efendimiz'e iman ettiğini bildirdi, hediyeler gönderdi. Habeş imparatoru vefat ettiği zamanPeygamber Efendimiz'e iman ettiğini bildirdi, hediyeler gönderdi. Habeş imparatoru vefat ettiği zaman Peygamber Efendimiz Hicaz'dan onun gıyabında, "Kardeşiniz Necaşî vefat etti." dedi. Peygamber Efendimiz Hicaz'dan onun gıyabında, "Kardeşiniz Necaşî vefat etti." dedi.

Bak, Allah gaybı, Allah'tan başkasının bilmediği şeyi nasıl bildiriyor.Bak, Allah gaybı, Allah'tan başkasının bilmediği şeyi nasıl bildiriyor. Allah bildirince -orada vefat ettiğini uzaktan, ne kadar uzaklardan- bildirdi.Allah bildirince -orada vefat ettiğini uzaktan, ne kadar uzaklardan- bildirdi. Tabi orada kavmi içinde başka müslüman yok ki ona cenaze namazı kılsınlar.Tabi orada kavmi içinde başka müslüman yok ki ona cenaze namazı kılsınlar. Peygamber Efendimiz ashabıyla, Habeş imparatoru Necaşî kardeşimiz için radıyallâhu anh,Peygamber Efendimiz ashabıyla, Habeş imparatoru Necaşî kardeşimiz için radıyallâhu anh, rahmetullahi aleyh gıyabında cenaze namazı kılıverdi, dua ediverdi. Ne mübarek bir imparatorrahmetullahi aleyh gıyabında cenaze namazı kılıverdi, dua ediverdi. Ne mübarek bir imparator Habeş imparatoru o Necaşî, o imparator ki Peygamber Efendimiz'in cenaze namazı kıldırdığı bir kimse! Habeş imparatoru o Necaşî, o imparator ki Peygamber Efendimiz'in cenaze namazı kıldırdığı bir kimse!

Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl ölecek; hastalanmış. Peygamberimiz yanına gittiğiMünafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl ölecek; hastalanmış. Peygamberimiz yanına gittiği zaman o ölüm döşeğinde. Dedi ki; "Yâ Resûlullah! Ben ölürsem benim namazımı kılar mısın?" zaman o ölüm döşeğinde. Dedi ki;

"Yâ Resûlullah! Ben ölürsem benim namazımı kılar mısın?"

Efendimiz de nezaketinden, zarafetinden, affediciliğinden, Allah'ın rahmetini umduğu için; Efendimiz de nezaketinden, zarafetinden, affediciliğinden, Allah'ın rahmetini umduğu için;

"Peki." dedi. Ve lâ tekum alâ kabrihî. Allahu Teâlâ hazretleri "Bir münafık ölürse"Peki." dedi.

Ve lâ tekum alâ kabrihî.

Allahu Teâlâ hazretleri "Bir münafık ölürse
onun kabri başında cenaze namazını kılma!" diye yasakladı. onun kabri başında cenaze namazını kılma!" diye yasakladı.

Yani o söz vermişti. Allah "Hayır, kılmayacaksın, kılma!" dedi. Yani o söz vermişti. Allah "Hayır, kılmayacaksın, kılma!" dedi.

Ve münafığın namazını kıldırmadı! Ama Necaşî'nin cenaze namazını kilometrelerce uzaktan kıldırdı.Ve münafığın namazını kıldırmadı! Ama Necaşî'nin cenaze namazını kilometrelerce uzaktan kıldırdı. Bak, bildirince Peygamber Efendimiz gaybı nasıl biliyor?! Zaten âyet-i kerîme de var: Bak, bildirince Peygamber Efendimiz gaybı nasıl biliyor?!

Zaten âyet-i kerîme de var:

Fe-lâ yuzhiru alâ ğaybihî ehaden. İlla meni'rtedâ min resûlin. İllâ'sı var. Fe-lâ yuzhiru alâ ğaybihî ehaden. İlla meni'rtedâ min resûlin.

İllâ'sı var.

"Allah kimseye gaybını bildirmez, ancak razı olduğu kimselere bildirirse bildirir;"Allah kimseye gaybını bildirmez, ancak razı olduğu kimselere bildirirse bildirir; o zaman o da bilir!" Ve mâ tedrî nefsün bi-eyyi ardın temût. o zaman o da bilir!"

Ve mâ tedrî nefsün bi-eyyi ardın temût.
"Bir kişi nerede öleceğini -hangi arazide, ülkede, şehirde, toprakta öleceğini- bilmez!" "Bir kişi nerede öleceğini -hangi arazide, ülkede, şehirde, toprakta öleceğini- bilmez!"

Bilmez ama Allah rüyasında gösterir de, "Ey kulum, senin yarın şurada canını alacağım." diyeBilmez ama Allah rüyasında gösterir de, "Ey kulum, senin yarın şurada canını alacağım." diye bildirmişse o zaman özel olarak o biliyor. Hususî bir durum. Yani genel olarakbildirmişse o zaman özel olarak o biliyor. Hususî bir durum. Yani genel olarak herkes bilmez ama Allah'ın bildirdiği [bilir]. Yef'alullâhu mâ yeşâ'. "Ne isterse onu yapar?" herkes bilmez ama Allah'ın bildirdiği [bilir].

Yef'alullâhu mâ yeşâ'. "Ne isterse onu yapar?"

Kerameti inkâr eden yarım bilgili insanlar, aklı kıt vaizler; "Gaybı Allah'tan başkası bilmez!" diyeKerameti inkâr eden yarım bilgili insanlar, aklı kıt vaizler; "Gaybı Allah'tan başkası bilmez!" diye Allah'ın bildirdiğine yasak mı koyacak? Allah bildirince biliyor.Allah'ın bildirdiğine yasak mı koyacak? Allah bildirince biliyor. Allah bildirdiği için peygamber de biliyor, evliyâ da biliyor, salih bir kul da biliyor. Allah bildirdiği için peygamber de biliyor, evliyâ da biliyor, salih bir kul da biliyor.

Benim Münih'te bir arkadaşım var. Akrabasından, tanıdığından hemşehrisinin birisi anlatıyor:Benim Münih'te bir arkadaşım var. Akrabasından, tanıdığından hemşehrisinin birisi anlatıyor: Yatakta yatıyormuş, etraftakiler teselli ediyorlarmış. Diyorlarmış ki; Yatakta yatıyormuş, etraftakiler teselli ediyorlarmış. Diyorlarmış ki;

"İnşaallah Allah şifa verir, kalkarsın. Üzülme, Allah afiyet versin, geçmiş olsun,"İnşaallah Allah şifa verir, kalkarsın. Üzülme, Allah afiyet versin, geçmiş olsun, yine iyi olursun da aramıza katılırsın filan…" "Yok. Ben öleceğim, ben öleceğimi biliyorum.yine iyi olursun da aramıza katılırsın filan…"

"Yok. Ben öleceğim, ben öleceğimi biliyorum.
Biraz sonra başıma şeyhim gelecek, onunla oturacağız, sonra ruhumu teslim edeceğim." demiş. Biraz sonra başıma şeyhim gelecek, onunla oturacağız, sonra ruhumu teslim edeceğim." demiş.

"Vallahi, biraz sonra kapı çalındı ve bu zâtın şeyhi geldi, başına oturdu."Vallahi, biraz sonra kapı çalındı ve bu zâtın şeyhi geldi, başına oturdu. Yâsîn okuyarak, kelime-i şehâdet getire getire mürit ruhunu teslim etti!" diyor. Yâsîn okuyarak, kelime-i şehâdet getire getire mürit ruhunu teslim etti!" diyor.

Bak, ölmeden nasıl bildi? Allah bildirince biliyor! Ve nihayet salih bir kul, hatta belkiBak, ölmeden nasıl bildi?

Allah bildirince biliyor! Ve nihayet salih bir kul, hatta belki
kusurları olan, hayatında çeşitli hatalar işlemiş bir kul! Ama kalbi temiz oldu mu Allah bazen bildiriyor. kusurları olan, hayatında çeşitli hatalar işlemiş bir kul! Ama kalbi temiz oldu mu Allah bazen bildiriyor.

Le-tuftehanne'l-Kostantîniyyyetü. "Konstantin şehri mutlaka, muhakkak, kesinlikle fetholunacak!" Le-tuftehanne'l-Kostantîniyyyetü. "Konstantin şehri mutlaka, muhakkak, kesinlikle fetholunacak!"

Allah vaat etmiş: İnnâ fetehnâ leke fethen mübînâ. Allah vaat etmiş:

İnnâ fetehnâ leke fethen mübînâ.

Allah; yolunda cihat eden kimselere Mekke fetholduğu gibi, daha başka şehirler, ülkeler fetholduğu gibi,Allah; yolunda cihat eden kimselere Mekke fetholduğu gibi, daha başka şehirler, ülkeler fetholduğu gibi, Doğu Anadolu, Kafkasya, Mısır, Kahire, İran, Mâverâünnehir, Hindistan toprakları fetholduğu gibi Doğu Anadolu, Kafkasya, Mısır, Kahire, İran, Mâverâünnehir, Hindistan toprakları fetholduğu gibi füyuzât ve fütuhât nasip etti. Onlar ilk önce savaşmak için de gitmiyorlardı. Diyorlardı ki;füyuzât ve fütuhât nasip etti.

Onlar ilk önce savaşmak için de gitmiyorlardı. Diyorlardı ki;
"Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah deyin, Allah'ın dinine girin."Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah deyin, Allah'ın dinine girin. Allah'ın davetine icabet edin, davetini kabul edin." Vallâhu yed‘û ilâ dâri's-selâm. Allah'ın davetine icabet edin, davetini kabul edin."

Vallâhu yed‘û ilâ dâri's-selâm.
"Allah sizi cennetine çağırıyor, gelin cennetlik olun!" derlerdi. "Allah sizi cennetine çağırıyor, gelin cennetlik olun!" derlerdi.

Onlar da; "Hayır. Biz dinimizi bırakmayacağız, biz ateşe tapacağız, biz puta tapacağız,Onlar da;

"Hayır. Biz dinimizi bırakmayacağız, biz ateşe tapacağız, biz puta tapacağız,
biz şuna tapacağız, buna tapacağız…" diye ısrar ederlerse o zaman; biz şuna tapacağız, buna tapacağız…" diye ısrar ederlerse o zaman;

"Hadi bakalım vergi verin, cizye verin." diye vergiye bağlarlardı. "Hadi bakalım vergi verin, cizye verin." diye vergiye bağlarlardı.

"İslâm'ı da kabul etmiyoruz, vergi de vermiyoruz!" deyince"İslâm'ı da kabul etmiyoruz, vergi de vermiyoruz!" deyince o zaman "Sizin gibi adamlar eksik olsun." diye cihat ediyorlardı. o zaman "Sizin gibi adamlar eksik olsun." diye cihat ediyorlardı.

Çünkü halk direnmiyor. Direnenler; menfaati olan birtakım yöneticiler, saray ahalisi,Çünkü halk direnmiyor. Direnenler; menfaati olan birtakım yöneticiler, saray ahalisi, mütegallibe, çeteler. O zamanın siyasî çeteleri, onlar menfaatleri elden gidecek diye kabul etmiyor.mütegallibe, çeteler. O zamanın siyasî çeteleri, onlar menfaatleri elden gidecek diye kabul etmiyor. Mekke'de de öyle oldu, Medine'de de öyle… Menfaati ayaklar altına alınan bazı kimselerMekke'de de öyle oldu, Medine'de de öyle… Menfaati ayaklar altına alınan bazı kimseler "Menfaatlerimiz gitti." diye karşı çıktılar. "Menfaatlerimiz gitti." diye karşı çıktılar.

Peygamber Efendimiz hicret etmeseydi o münafıkların reisi de Medine'ye reis seçilecekti.Peygamber Efendimiz hicret etmeseydi o münafıkların reisi de Medine'ye reis seçilecekti. İki kabile anlaşmıştı. Evs ve Hazrec kabileleri onu kendilerine hükümdar yapacaklardı.İki kabile anlaşmıştı. Evs ve Hazrec kabileleri onu kendilerine hükümdar yapacaklardı. Peygamber Efendimiz gelince hükümdarlık işi de suya düşünce Peygamber Efendimiz'e kızdı. Peygamber Efendimiz gelince hükümdarlık işi de suya düşünce Peygamber Efendimiz'e kızdı. Razı olmadı, memnun olmadı; münafık olarak gitti. Razı olmadı, memnun olmadı; münafık olarak gitti.

Bak Allah; "Onun namazını kılma!" diyor. Peygamber Efendimiz kılmaya razıydı. Bak Allah; "Onun namazını kılma!" diyor. Peygamber Efendimiz kılmaya razıydı.

Cenaze namazı nedir? Allahu Ekber diyecek, "Yâ Rabbi, Sen bunu afv u mağfiret eyle diye,Cenaze namazı nedir?

Allahu Ekber diyecek, "Yâ Rabbi, Sen bunu afv u mağfiret eyle diye,
dua edecek. Allah, Resûlü'ne o münafığa dua ettirtmiyor, nasip etmiyor.dua edecek. Allah, Resûlü'ne o münafığa dua ettirtmiyor, nasip etmiyor. Allahu Teâlâ hazretleri vaat ettiği için "Ey Resûlüm! Mahzun olma,Allahu Teâlâ hazretleri vaat ettiği için "Ey Resûlüm! Mahzun olma, bu müşrikler şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bu din düşmanları müslümanlara ezâ cefâ ediyor,bu müşrikler şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bu din düşmanları müslümanlara ezâ cefâ ediyor, hatta şehit ediyorlar ama sen üzülme biz sana fütuhât nasip ettik.hatta şehit ediyorlar ama sen üzülme biz sana fütuhât nasip ettik. Önüne ülkeler açılacak, kıtalar sizin olacak, dünya sizin olacak…" diye vaat ettiğinden… Önüne ülkeler açılacak, kıtalar sizin olacak, dünya sizin olacak…" diye vaat ettiğinden…

O zamanın iki büyük devleti vardı; en önemli iki büyük devlet, iki blok.O zamanın iki büyük devleti vardı; en önemli iki büyük devlet, iki blok. Hani şimdi Doğu bloğu, Batı bloğu gibi. Veyahut artık Doğu Batı bloğu da birleşti deHani şimdi Doğu bloğu, Batı bloğu gibi. Veyahut artık Doğu Batı bloğu da birleşti de bu sefer Kuzey bloğu, Güney bloğu… Yani müslüman olanlarla müslüman olmayanların savaşı başladı. bu sefer Kuzey bloğu, Güney bloğu… Yani müslüman olanlarla müslüman olmayanların savaşı başladı.

Müslüman ülkelerdeki idarecileri, yetkilileri de kandırıp kaleyi içten fethetmeye çalışıyorlar.Müslüman ülkelerdeki idarecileri, yetkilileri de kandırıp kaleyi içten fethetmeye çalışıyorlar. İslâm'ı içeriden de söndürmeye çalışıyorlar. Mısır'da, Suriye'de, Irak'taİslâm'ı içeriden de söndürmeye çalışıyorlar. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta başka ülkelerde bir sürü münafık var. Müslüman gibi görünüyor, o ülkeden gibi görünüyor amabaşka ülkelerde bir sürü münafık var. Müslüman gibi görünüyor, o ülkeden gibi görünüyor ama dıştaki hainlerin ajanları olarak çalışıyor. Müslümanların aleyhine çalışıyor.dıştaki hainlerin ajanları olarak çalışıyor. Müslümanların aleyhine çalışıyor. İslâm'ın gerilemesine çalışıyor, eğitimini engelliyor, öğretimine engel vuruyor,İslâm'ın gerilemesine çalışıyor, eğitimini engelliyor, öğretimine engel vuruyor, mekteplerini engelliyor, teşkilatlanmasını engelliyor, ibadetini engelliyor, camisini engelliyor;mekteplerini engelliyor, teşkilatlanmasını engelliyor, ibadetini engelliyor, camisini engelliyor; her şeyini engelliyor. Zikrini, fikrini, her şeyini engelliyor! her şeyini engelliyor. Zikrini, fikrini, her şeyini engelliyor!

Peygamber Efendimiz dedi ki; "İstanbul mutlaka, kesinlikle fetholunacak!" Peygamber Efendimiz dedi ki;

"İstanbul mutlaka, kesinlikle fetholunacak!"

Kaç asır önceden? İstanbul hicrî ne zaman fetholdu? Kaç asır önceden?

İstanbul hicrî ne zaman fetholdu?

857 hicrî tarihinde, hicretten 857 yıl geçtikten sonra İstanbul fetholdu. 857 hicrî tarihinde, hicretten 857 yıl geçtikten sonra İstanbul fetholdu.

Peygamber Efendimiz "Bu şehir fetholacaktır!" dediği, bir de fetheden orduyu,Peygamber Efendimiz "Bu şehir fetholacaktır!" dediği, bir de fetheden orduyu, askeri methettiği için o zamana kadar çok kimseler İstanbul'u fethetmeye geldiler. askeri methettiği için o zamana kadar çok kimseler İstanbul'u fethetmeye geldiler.

Fe-leni‘me'l-emîru emîruhâ. "O fethi yapan ordunun komutanı, emîri ne mübarek bir komutandır,Fe-leni‘me'l-emîru emîruhâ. "O fethi yapan ordunun komutanı, emîri ne mübarek bir komutandır, ne iyi bir komutandır!" Ve leni‘me'l-ceyşu zâlike'l-ceyş. "O fütühâtı yapan,ne iyi bir komutandır!" Ve leni‘me'l-ceyşu zâlike'l-ceyş. "O fütühâtı yapan, İstanbul'u fetheden ordu da ne iyi ordudur, ne mübarek, ne müslüman,İstanbul'u fetheden ordu da ne iyi ordudur, ne mübarek, ne müslüman, ne ihlâslı ordudur!" diye methetti. "Peygamber Efendimiz'in methi bize nasip olsun." diyene ihlâslı ordudur!" diye methetti.

"Peygamber Efendimiz'in methi bize nasip olsun." diye
İstanbul'u fethetmeye yürüdüler. Araplar daha Anadolu fethedilmemişken İstanbul'u fethetmeye geldi. İstanbul'u fethetmeye yürüdüler. Araplar daha Anadolu fethedilmemişken İstanbul'u fethetmeye geldi.

Muaviye zamanında Emevî orduları İstanbul'u kaç kere fethetmeye geldiler ama fethedemediler.Muaviye zamanında Emevî orduları İstanbul'u kaç kere fethetmeye geldiler ama fethedemediler. Çünkü muhkem surları vardı, surların önünde derin hendekleri vardı, havuzları vardı,Çünkü muhkem surları vardı, surların önünde derin hendekleri vardı, havuzları vardı, kendilerinin çağlarına göre ileri sayılan müdafaa silahları vardı. Rum ateşi dedikleri bir ateş vardı,kendilerinin çağlarına göre ileri sayılan müdafaa silahları vardı. Rum ateşi dedikleri bir ateş vardı, attıkları yere yapışırdı, sönmezdi. Katranlı bir ateşti, suya soksan sönmez,attıkları yere yapışırdı, sönmezdi. Katranlı bir ateşti, suya soksan sönmez, gittiği yeri cayır cayır yakar… Onun için savunmacıları; Bizans askerlerini, ordusunu, yenemiyorlardı.gittiği yeri cayır cayır yakar… Onun için savunmacıları; Bizans askerlerini, ordusunu, yenemiyorlardı. Geri dönüyorlardı. Geri dönüyorlardı.

Hatta İstanbul'da türbesi bulunan İstanbullular'ın medâr-ı iftihârı, başlarının tâcı Hatta İstanbul'da türbesi bulunan İstanbullular'ın medâr-ı iftihârı, başlarının tâcı Peygamber Efendimiz'in mihmandârı Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri sağken -bak, daha sahâbePeygamber Efendimiz'in mihmandârı Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri sağken -bak, daha sahâbe İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içinde- ihtiyar haliyle yer aldı. İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içinde- ihtiyar haliyle yer aldı.

Çünkü bir gün evinde Kur'ân-ı Kerîm okuyordu, okurken baktı kiÇünkü bir gün evinde Kur'ân-ı Kerîm okuyordu, okurken baktı ki Allah âyette; "Ey müslümanlar! Cihat edin!" diyor. Düşündü.Allah âyette; "Ey müslümanlar! Cihat edin!" diyor. Düşündü. "Ben müslümanım, benim de cihat etmem lazım…" "Ben müslümanım, benim de cihat etmem lazım…"

Dedi ki; "Benim kılıcımı, kalkanımı, silahımı, zırhımı hazırlayın; ben cihada gideceğim!" Dedi ki;

"Benim kılıcımı, kalkanımı, silahımı, zırhımı hazırlayın; ben cihada gideceğim!"

"Dede, sen yaşlandın artık, vazifelerini çoktan, çok defa yaptın."Dede, sen yaşlandın artık, vazifelerini çoktan, çok defa yaptın. Allah senden hoşnuttur, razıdır. Sen gitme, senin yerine biz gideriz. Yaşlısın, senin Allah senden hoşnuttur, razıdır. Sen gitme, senin yerine biz gideriz. Yaşlısın, senin orduda askerle ne işin var?!.." filan dediler. O dedi ki; "Âyet-i kerîmede ‘İhtiyarlar müstesna!orduda askerle ne işin var?!.." filan dediler.

O dedi ki;

"Âyet-i kerîmede ‘İhtiyarlar müstesna!
Cihada gitmeyecek!' diyor mu? Onun için getirin benim silahımı!" Cihada gitmeyecek!' diyor mu? Onun için getirin benim silahımı!"

Orduya katıldı, İstanbul'a kadar geldi ama ihtiyarlığından hastalandı,Orduya katıldı, İstanbul'a kadar geldi ama ihtiyarlığından hastalandı, yorgunluğundan, yaşlılığından, Eyüp semtinde, ordunun, ordugâhın içindeyorgunluğundan, yaşlılığından, Eyüp semtinde, ordunun, ordugâhın içinde arkadaşları savaşırken o da orada şehit oldu, vefat etti. arkadaşları savaşırken o da orada şehit oldu, vefat etti. Savaş halindeki ordunun içinde hasta, seferde olduğu için, savaş için sefere gitmiş olduğundan,Savaş halindeki ordunun içinde hasta, seferde olduğu için, savaş için sefere gitmiş olduğundan, savaşta şehit olmuş oldu, o sevapları kazandı. Başımızın tâcı. Oraya gömdüler. savaşta şehit olmuş oldu, o sevapları kazandı. Başımızın tâcı. Oraya gömdüler.

Benim Libya'dan bir misafirim gelmişti, Mustafa et-Trekî isimli bir İlâhiyat Fakültesi dekanı gelmişti.Benim Libya'dan bir misafirim gelmişti, Mustafa et-Trekî isimli bir İlâhiyat Fakültesi dekanı gelmişti. Biz onu gezdirdik. Bilmiyor sandık, Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin camisine, türbesine götürdük. Biz onu gezdirdik. Bilmiyor sandık, Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin camisine, türbesine götürdük.

"Bu Peygamber Efendimiz'in sahabîsi." "Bilmez olur muyum? Bilirim! Bu zât"Bu Peygamber Efendimiz'in sahabîsi."

"Bilmez olur muyum? Bilirim! Bu zât
yaşıyorken de mücahitti, vefatından sonra da mücahitti." dedi. Biz şaşırdık; Allah Allah!yaşıyorken de mücahitti, vefatından sonra da mücahitti." dedi.

Biz şaşırdık; Allah Allah!
Bir insan yaşarken cihat eder ama vefatından sonra mücahitliği nedir bilemedik. Bir insan yaşarken cihat eder ama vefatından sonra mücahitliği nedir bilemedik.

O açıkladı.O açıkladı. Demek ki Arap kaynaklarını daha iyi okumuş, oralarda daha geniş bilgiler var demek ki. Demek ki Arap kaynaklarını daha iyi okumuş, oralarda daha geniş bilgiler var demek ki. Ebû Eyyûb el-Ensârî Hâlid b. Zeyd hazretleri hastalanınca, öleceğini anlayınca Ebû Eyyûb el-Ensârî Hâlid b. Zeyd hazretleri hastalanınca, öleceğini anlayınca silah arkadaşlarına vasiyet etmiş. Demiş ki; silah arkadaşlarına vasiyet etmiş. Demiş ki;

"Öldükten sonra; vazifemi gördükten, namazımı kıldıktan sonra, benim tabutumu alın,"Öldükten sonra; vazifemi gördükten, namazımı kıldıktan sonra, benim tabutumu alın, düşmana hücum edin. Surlara doğru çarpışa çarpışa gidin; ben de aranızda olayım düşmana hücum edin. Surlara doğru çarpışa çarpışa gidin; ben de aranızda olayım -yani tabutum aranızda olsun demek istiyor--yani tabutum aranızda olsun demek istiyor- düşmanın surlarına çok yakın bir yere yanaşabildiğiniz kadar yanaşın, beni orada gömün.düşmanın surlarına çok yakın bir yere yanaşabildiğiniz kadar yanaşın, beni orada gömün. Gidebileceğiniz en ileri noktaya gömün!" demiş, vasiyet etmiş, vefat etmiş. Gidebileceğiniz en ileri noktaya gömün!" demiş, vasiyet etmiş, vefat etmiş.

Allah şefaatine erdirsin. Türbesine gittiği zaman insanı bir ruhâniyet sarıyor, Allah şefaatine erdirsin.

Türbesine gittiği zaman insanı bir ruhâniyet sarıyor,
tüyleri diken diken oluyor, ne yapacağını şaşırıyor. Öyle güzel bir ruhanî makam,tüyleri diken diken oluyor, ne yapacağını şaşırıyor. Öyle güzel bir ruhanî makam, öyle bir tesir var. Vefat etmiş, surlara doğru bir hücuma gitmişler, gidebildikleri yere kadar,öyle bir tesir var.

Vefat etmiş, surlara doğru bir hücuma gitmişler, gidebildikleri yere kadar,
karşı tarafın siperlerinin müsaade ettiği kadar gitmişler, karşı tarafın siperlerinin müsaade ettiği kadar gitmişler, gidemedikleri yerde durmuşlar; orayı kazmışlar, gömüyorlar. gidemedikleri yerde durmuşlar; orayı kazmışlar, gömüyorlar.

Surlardan birisi bağırmış. Tercüman vasıtasıyla demiş ki; "Ne yapıyorsunuz orada?" Surlardan birisi bağırmış. Tercüman vasıtasıyla demiş ki;

"Ne yapıyorsunuz orada?"

"Bizim Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan aramızda mübarek bir kişi vardı, "Bizim Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan aramızda mübarek bir kişi vardı, vefat etti, onu buraya gömüyoruz." Oradan bağıran adam demiş ki; "Yahu sizin aklınız yok mu?" vefat etti, onu buraya gömüyoruz."

Oradan bağıran adam demiş ki;

"Yahu sizin aklınız yok mu?"

"Ne olmuş?" "Siz bu muhasaradan gittikten sonra biz o mezarı açarız, o cesedi oradan çıkartırız,"Ne olmuş?"

"Siz bu muhasaradan gittikten sonra biz o mezarı açarız, o cesedi oradan çıkartırız,
ne hakaretler ederiz; parça parça ederiz şöyle ederiz böyle ederiz." deyince;ne hakaretler ederiz; parça parça ederiz şöyle ederiz böyle ederiz." deyince; o zaman komutan -halifenin de adamı, sıradan bir insan değil; komutan kardeşi- demiş ki; "Onlara söyleyin. o zaman komutan -halifenin de adamı, sıradan bir insan değil; komutan kardeşi- demiş ki;

"Onlara söyleyin.
Bakın, bu kabri biz burada bırakacağız, geri döneceğiz. Bu kabrin bir taşına dokunulsun, Bakın, bu kabri biz burada bırakacağız, geri döneceğiz. Bu kabrin bir taşına dokunulsun, bizim fethettiğimiz ülkelerde bir tek kilise bırakmayız!bizim fethettiğimiz ülkelerde bir tek kilise bırakmayız! Bütün kiliselerin yıkılmasını ve hepsinin mukabeleten sizin bu yaptığınız tecavüze karşılıkBütün kiliselerin yıkılmasını ve hepsinin mukabeleten sizin bu yaptığınız tecavüze karşılık yerle bir edilmesini istemezseniz bunu korursunuz!" demiş. Gitmişler. yerle bir edilmesini istemezseniz bunu korursunuz!" demiş. Gitmişler.

Hakikaten o zamandan beri dokunamazlarmış, Hakikaten o zamandan beri dokunamazlarmış, kabre dokunmamışlar ve hatta bazı mânevî halleri gördükleri için kendilerini ziyarete gelirlermiş. kabre dokunmamışlar ve hatta bazı mânevî halleri gördükleri için kendilerini ziyarete gelirlermiş. Sonradan toprak altında kalmış, unutulmuş, Akşemseddin hazretleri bulmuş. Sonradan toprak altında kalmış, unutulmuş, Akşemseddin hazretleri bulmuş.

Rivayete göre, kitapların yazdığına göre Fatih Sultan Mehmed diyor ki; Rivayete göre, kitapların yazdığına göre Fatih Sultan Mehmed diyor ki;

"Hocam, Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri buraya orduyla gelmiş, burada bir yere gömmüşler,"Hocam, Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri buraya orduyla gelmiş, burada bir yere gömmüşler, acaba keşf-i keramet ile bilebilir misiniz, kabri nerededir?" acaba keşf-i keramet ile bilebilir misiniz, kabri nerededir?"

O mübarek de dua etmiş, yalvarmış, yakarmış. O mübarek de dua etmiş, yalvarmış, yakarmış. Akşemseddin hazretleri; Allahu Teâlâ hazretlerinin sevgili kulu, Allah şefaatine erdirsin, Akşemseddin hazretleri; Allahu Teâlâ hazretlerinin sevgili kulu, Allah şefaatine erdirsin, Şehabeddîn-i Sühreverdî Efendimiz'in ahfâdından, neslinden mübarek bir insan.Şehabeddîn-i Sühreverdî Efendimiz'in ahfâdından, neslinden mübarek bir insan. Bunlar mübarek oğlu, mübarek oğlu, mübarek insanlar, asaletleri, diyanetleri sülaleden geliyor,Bunlar mübarek oğlu, mübarek oğlu, mübarek insanlar, asaletleri, diyanetleri sülaleden geliyor, babadan oğula güzel terbiye intikal ediyor. babadan oğula güzel terbiye intikal ediyor.

Dualar etmiş, gözyaşları içinde secde-i Rahmân'a kapanmış, yalvarmış, ordunun muzafferiyeti için dualar eylemiş, Dualar etmiş, gözyaşları içinde secde-i Rahmân'a kapanmış, yalvarmış, ordunun muzafferiyeti için dualar eylemiş, ondan sonra Allahu Teâlâ hazretleri ona yerini bildirmiş. ondan sonra Allahu Teâlâ hazretleri ona yerini bildirmiş.

Zaten evliyâullahın ilk mertebelerinde olanların ilk mazhariyetleri kabirlerin içindekilerin halini görmektir, diyorlar. Zaten evliyâullahın ilk mertebelerinde olanların ilk mazhariyetleri kabirlerin içindekilerin halini görmektir, diyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sahabesiyle bir yerden geçiyordu, Hani Peygamber Efendimiz sahabesiyle bir yerden geçiyordu, "Burada iki kabir var, azap görüyor." dedi. Başkaları görmüyor ama Peygamber Efendimiz görüyor. "Burada iki kabir var, azap görüyor." dedi. Başkaları görmüyor ama Peygamber Efendimiz görüyor. Demek ki Allah gösterdi mi görülüyor. Sultanın yanına geldi. Demek ki Allah gösterdi mi görülüyor.

Sultanın yanına geldi.

"Göster bakalım hocam. Tahminen mübareğin kabri nerede?" "Göster bakalım hocam. Tahminen mübareğin kabri nerede?"

Toprağın üzerinde bir yer işaret etti. Bir taş koydular. "İşte burası Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin kabrinin olduğu yerin üstüdür."Toprağın üzerinde bir yer işaret etti. Bir taş koydular. "İşte burası Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin kabrinin olduğu yerin üstüdür." Sonra Fatih Sultan Mehmed, Hoca'yı meşgul etti; konuşurken işaret etti, taşı başka yere aldırttı. Sonra Fatih Sultan Mehmed, Hoca'yı meşgul etti; konuşurken işaret etti, taşı başka yere aldırttı.

"Hocam, taş yerinden oynamış, bir daha gösterir misin, şurası mıydı?" "Hocam, taş yerinden oynamış, bir daha gösterir misin, şurası mıydı?"

"Hayır." dedi. Taşı oradan aldı, tekrar eski yerine götürdü. "Hayır." dedi. Taşı oradan aldı, tekrar eski yerine götürdü.

"Orayı kazdılar ve yazılı kabir taşıyla Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin kabrini buldular." diye "Orayı kazdılar ve yazılı kabir taşıyla Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin kabrini buldular." diye kitaplar Ebû Eyyûb hazretlerinin menâkıbını, Akşemseddin hazretlerinin menâkıbını yazıyor. kitaplar Ebû Eyyûb hazretlerinin menâkıbını, Akşemseddin hazretlerinin menâkıbını yazıyor.

Bu fütuhât kime nasip oldu? Bu fütuhât kime nasip oldu?

Fatih Sultan Muhammed Hân hazretlerine nasip oldu.Fatih Sultan Muhammed Hân hazretlerine nasip oldu. Tabi bu konuda söylenecek çok sözler var, ciltler dolusu sözler söylenebilir. Tabi bu konuda söylenecek çok sözler var, ciltler dolusu sözler söylenebilir.

İkinci Murad, Hacı Bayrâm-ı Velî'yi Edirne'ye çağırmış. Gitmiş. İkinci Murad, Hacı Bayrâm-ı Velî'yi Edirne'ye çağırmış. Gitmiş.

Sonra İkinci Murad; Fatih'in babası; "Hocam, Sonra İkinci Murad; Fatih'in babası;

"Hocam,
bu İstanbul'u fethetmek -dua edin- bize nasip olsun… Acababu İstanbul'u fethetmek -dua edin- bize nasip olsun… Acaba fethedebilir miyiz, ne dersiniz?" diye Hacı Bayrâm-ı Velî Efendimiz'e soruyor. fethedebilir miyiz, ne dersiniz?" diye Hacı Bayrâm-ı Velî Efendimiz'e soruyor. Hacı Bayrâm-ı Velî hazretleri; Hacı Bayrâm-ı Velî hazretleri;

"Sultanım! Sana ve bana bu fütuhâtı görmek nasip olmayacak!" demiş. İkinci Murad için ve kendisi için."Sultanım! Sana ve bana bu fütuhâtı görmek nasip olmayacak!" demiş. İkinci Murad için ve kendisi için. "Bu şu Ak köseyle şu küçük çocuğa nasip olacak!" diye işaret etmiş. Akşemseddin kendisinin müridi, "Bu şu Ak köseyle şu küçük çocuğa nasip olacak!" diye işaret etmiş.

Akşemseddin kendisinin müridi,
Fatih Sultan Mehmed de küçük, İkinci Murad'ın çocuğu. "Bunlara nasip olacak!" diye söylemiş şeklindeFatih Sultan Mehmed de küçük, İkinci Murad'ın çocuğu. "Bunlara nasip olacak!" diye söylemiş şeklinde tarih kitaplarımız yazar. Keşke gençlerimiz tarih kitaplarını okusalar, bunları bilseler. tarih kitaplarımız yazar.

Keşke gençlerimiz tarih kitaplarını okusalar, bunları bilseler.

Muhterem kardeşlerim! Bu arada aklıma hemen yeni şeyler geliveriyor,Muhterem kardeşlerim!

Bu arada aklıma hemen yeni şeyler geliveriyor,
sevinirsiniz diye söylüyorum. Burada bir Avustralyalı kimseyle tanıştık, sevinirsiniz diye söylüyorum. Burada bir Avustralyalı kimseyle tanıştık, Ahmet ismini almış, eski Avustralya ismini bilmiyorum. Kökenini sordum, İrlandalıymış.Ahmet ismini almış, eski Avustralya ismini bilmiyorum. Kökenini sordum, İrlandalıymış. Ecdadı, buraya, Avustralya'ya ilk gelen gemilerle gelmiş. Ecdadı, buraya, Avustralya'ya ilk gelen gemilerle gelmiş. "Bizim burada iki asırlık tarihimiz var." dedi. Soylu bir kimse, temiz bir insan. "Bizim burada iki asırlık tarihimiz var." dedi. Soylu bir kimse, temiz bir insan.

Bu nasıl müslüman olmuş? Arkadaşlar dediler ki; Bu nasıl müslüman olmuş?

Arkadaşlar dediler ki;

"Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş ve öyle müslüman olmuş!" "Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş ve öyle müslüman olmuş!"

Bakın Avustralyalı ama rüyada Peygamber Efendimiz'i görüyor ve müslüman oluyor. Bakın Avustralyalı ama rüyada Peygamber Efendimiz'i görüyor ve müslüman oluyor.

"Sen nasıl müslüman olursun…" filan diye karısı kızmış, bağırmış, çağırmış;"Sen nasıl müslüman olursun…" filan diye karısı kızmış, bağırmış, çağırmış; üç çocuğu olduğu halde adamı bırakmış gitmiş. Ama adam müslüman, terbiyeli, edepli. üç çocuğu olduğu halde adamı bırakmış gitmiş. Ama adam müslüman, terbiyeli, edepli.

"Hocam, bu müslüman olmadan önce de pis işlere bulaşmamış, temiz bir kimseymiş." diyorlar. "Hocam, bu müslüman olmadan önce de pis işlere bulaşmamış, temiz bir kimseymiş." diyorlar.

Arkadaşlar camiye çağırmışlar, bizim konuşmamızı dinlemeye gelmiş, sonra eve geldi.Arkadaşlar camiye çağırmışlar, bizim konuşmamızı dinlemeye gelmiş, sonra eve geldi. Bu Ahmet isimli kardeşimizle oturduk, Bu Ahmet isimli kardeşimizle oturduk, arkadaşımızın evinde kahvaltı masasında konuşuyoruz. arkadaşımızın evinde kahvaltı masasında konuşuyoruz.

"Bu işler nasıl kurtulacak…" filan diye konuşurken kendisine İrlanda'yı sorduk, "Bu işler nasıl kurtulacak…" filan diye konuşurken kendisine İrlanda'yı sorduk, kendi ülkesi filan diye. Söz sözü açtı. Dedi ki; "Bu işler Osmanlı terbiyesiyle düzelecek!" kendi ülkesi filan diye. Söz sözü açtı. Dedi ki;

"Bu işler Osmanlı terbiyesiyle düzelecek!"

Biz şaşırdık! Yani biz söylemiyoruz,Biz şaşırdık! Yani biz söylemiyoruz, o söylüyor. Biz o konuda bir şey de açmadık, bir şey söylemedik. Dedi ki; o söylüyor. Biz o konuda bir şey de açmadık, bir şey söylemedik. Dedi ki;

"Osmanlı bir büyük olgun ağaçtı, yaşlanmış bir ağaçtı ama olgun meyveleri vardı."Osmanlı bir büyük olgun ağaçtı, yaşlanmış bir ağaçtı ama olgun meyveleri vardı. O meyveler her yere dağılacak, her yerde Osmanlı ağacı bitecek. O meyveler her yere dağılacak, her yerde Osmanlı ağacı bitecek. O Osmanlı terbiyesi bizi kurtaracak." O Osmanlı terbiyesi bizi kurtaracak."

İngilizce konuşuyoruz… Biz dedik ki; "Bu Osmanlı terbiyesi ile neyi kastediyorsunuz? İngilizce konuşuyoruz… Biz dedik ki;

"Bu Osmanlı terbiyesi ile neyi kastediyorsunuz?
Sizin nazarınızda, aklınızda, tasavvurunuzda Osmanlı deyince nasıl bir insan tasavvur ediyorsunuz?" Sizin nazarınızda, aklınızda, tasavvurunuzda Osmanlı deyince nasıl bir insan tasavvur ediyorsunuz?"

Dedi ki; "Osmanlı zalim değildi. Herkese iyi niyetle bakıyordu.Dedi ki;

"Osmanlı zalim değildi. Herkese iyi niyetle bakıyordu.
Allah'ın dinine hâlis muhlis hizmet ediyordu. Allah'ın dinine hâlis muhlis hizmet ediyordu. İstila ettiği yerlerde bile kimsenin hakkını yememişti. Harama el uzatmamıştı, İstila ettiği yerlerde bile kimsenin hakkını yememişti. Harama el uzatmamıştı, zulüm yapmamıştı, yemeği mütevazıydı, kıyafeti mütevazıydı, tavrı mütevazıydı;zulüm yapmamıştı, yemeği mütevazıydı, kıyafeti mütevazıydı, tavrı mütevazıydı; işte Osmanlılık budur." Mesela bizim kahvaltı masasındaki çok yemeklere baktı; işte Osmanlılık budur."

Mesela bizim kahvaltı masasındaki çok yemeklere baktı;

"Endonezya'daki kardeşlerimiz aç! Bu kadar yemeğe lüzum yok!" dedi. "Endonezya'daki kardeşlerimiz aç! Bu kadar yemeğe lüzum yok!" dedi.

Ben de dedim ki; "Bizim örfümüzde misafire ikram sevap olduğundan arkadaşlarBen de dedim ki;

"Bizim örfümüzde misafire ikram sevap olduğundan arkadaşlar
bu kadar çeşidi kahvaltıya koymuşlar. Yoksa herhalde kendileri bu kadar şey değildir." bu kadar çeşidi kahvaltıya koymuşlar. Yoksa herhalde kendileri bu kadar şey değildir."

Sade yemeği de başka müslümanlarla da ilgilenmeyi düşünüyor. Dedi ki; Sade yemeği de başka müslümanlarla da ilgilenmeyi düşünüyor.

Dedi ki;

"Bir de, Osmanlılar vefat ederlerken arkasında bir şey bırakmazlardı."Bir de, Osmanlılar vefat ederlerken arkasında bir şey bırakmazlardı. Hepsini hayra hasenâta harcarlardı." İki güzel vasfa takılmış, onları söylemiş oldu. Hepsini hayra hasenâta harcarlardı."

İki güzel vasfa takılmış, onları söylemiş oldu.

Birisi; merhamet, başka müslümanları düşünmek, onlara yardımcı olmak. Birisi; merhamet, başka müslümanları düşünmek, onlara yardımcı olmak.

İkincisi; dünya malı biriktirmeyip hayır hasenât yapmak, mütevazı olmak.İkincisi; dünya malı biriktirmeyip hayır hasenât yapmak, mütevazı olmak. Osmanlı deyince bunu anlıyor. Hayatına İslâm terbiyesini en güzel sindirmiş,Osmanlı deyince bunu anlıyor. Hayatına İslâm terbiyesini en güzel sindirmiş, ahlâkını intikal ettirmiş, örfüne âdetine geçirmiş ve müslümanca yaşamış toplum ahlâkını intikal ettirmiş, örfüne âdetine geçirmiş ve müslümanca yaşamış toplum olarak Osmanlılar'ı gördüğü için. olarak Osmanlılar'ı gördüğü için.

"Şimdi Osmanlılar yok ama onların tohumları inşaallah her yerde yeniden gelişecek!" dedi. "Şimdi Osmanlılar yok ama onların tohumları inşaallah her yerde yeniden gelişecek!" dedi.

Biz şaşırdık, hayran kaldık. Dalkavuk bir insan da değil, iltifat edecek bir insan da değil;Biz şaşırdık, hayran kaldık. Dalkavuk bir insan da değil, iltifat edecek bir insan da değil; dertli bir insan, mahzun, kalbi kırık bir insan! dertli bir insan, mahzun, kalbi kırık bir insan!

Zaten karısı kendisinden ayrılmış filan… Çocuklarına bakma durumunda ciddi bir insan. Zaten karısı kendisinden ayrılmış filan… Çocuklarına bakma durumunda ciddi bir insan.

Bizim dedelerimizin faziletini bunlar anlıyorlar, biliyorlar; bizimkiler bilmiyorlar, okumuyorlar. Bizim dedelerimizin faziletini bunlar anlıyorlar, biliyorlar; bizimkiler bilmiyorlar, okumuyorlar.

Bunlar biliyor; televizyonda bunların muhariplerinden Çanakkale'ye gelmiş savaşçılarından birisini konuşturmuşlar. Bunlar biliyor; televizyonda bunların muhariplerinden Çanakkale'ye gelmiş savaşçılarından birisini konuşturmuşlar.

Demişler ki; "Nasıl? Çanakkale'yi anlat bakalım! Gelibolu savaşları nasıl oldu?" Demişler ki;

"Nasıl? Çanakkale'yi anlat bakalım! Gelibolu savaşları nasıl oldu?"

Çünkü Avustralya, Gelibolu savaşını kendi tarihinin önemli bir olayı olarak görüyor.Çünkü Avustralya, Gelibolu savaşını kendi tarihinin önemli bir olayı olarak görüyor. Bu olay için Gelibolu'da müzeler yapmış. Bu olay için Gelibolu'da müzeler yapmış. Anzaklar diye Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan topladığı insanları götürmüşler, oradaAnzaklar diye Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan topladığı insanları götürmüşler, orada bizim dedelerimizle çarpıştırmışlar. Rakamlar 250 bin veya 500 bine kadar çıkıyor… bizim dedelerimizle çarpıştırmışlar. Rakamlar 250 bin veya 500 bine kadar çıkıyor… Şehit vermişiz. Osmanlı'nın kanını, iliğini kurutmuş; nice kimseleri şehit etmişler. Şehit vermişiz. Osmanlı'nın kanını, iliğini kurutmuş; nice kimseleri şehit etmişler.

Bu savaşçılardan bir tanesini televizyona çıkartmışlar; Bu savaşçılardan bir tanesini televizyona çıkartmışlar;

"Bu Gelibolu savaşlarını anlat bakalım! Nasıl oldu? İntibaların nedir?" "Bu Gelibolu savaşlarını anlat bakalım! Nasıl oldu? İntibaların nedir?"

"Bizi dünyanın en asil, en temiz, en ahlâklı, en dürüst milletiyle çarpıştırdılar."Bizi dünyanın en asil, en temiz, en ahlâklı, en dürüst milletiyle çarpıştırdılar. Biz çok haksız bir iş yaptık! Oraya gitmeye, o işi yapmaya hakkımız yoktu. Çok asil insanlardı. Biz çok haksız bir iş yaptık! Oraya gitmeye, o işi yapmaya hakkımız yoktu. Çok asil insanlardı. Esirlerine çok insanî muamele yapıyorlardı. Çok temiz insanlardı, dindar insanlardı." diye Esirlerine çok insanî muamele yapıyorlardı. Çok temiz insanlardı, dindar insanlardı." diye dedelerimizin methini yapmışlar.dedelerimizin methini yapmışlar. İn tensurullâhe yensurküm ve yusebbit akdâmeküm. "Allah'ın dinine yardımcı olursanız İn tensurullâhe yensurküm ve yusebbit akdâmeküm. "Allah'ın dinine yardımcı olursanız Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sağlam bastırır, her türlü yardımı size yapar. Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sağlam bastırır, her türlü yardımı size yapar. Ve sizi galip, üstün eyler." Ve sizi galip, üstün eyler."

Dedelerimiz buna göre yaşamışlar; İslâm için çalışmışlar, Dedelerimiz buna göre yaşamışlar; İslâm için çalışmışlar, mallarını, canlarını ortaya koymuşlar. Allah mallarını, canlarını ortaya koymalarından, mallarını, canlarını ortaya koymuşlar. Allah mallarını, canlarını ortaya koymalarından, ihlâslarından onları sevdiği için onlara ülkeler vermiş. ihlâslarından onları sevdiği için onlara ülkeler vermiş.

"Siz kulluğunuzla cömert davranıyorsunuz; mal cömertliği, can cömertliği yapıyorsunuz, "Siz kulluğunuzla cömert davranıyorsunuz; mal cömertliği, can cömertliği yapıyorsunuz, benim yoluma canınızı ortaya koyuyorsunuz, sevdim sizi. benim yoluma canınızı ortaya koyuyorsunuz, sevdim sizi. Hadi bakalım, şu ülkeler sizin olsun…" diye kıtaları vermiş, ülkeleri vermiş. Hadi bakalım, şu ülkeler sizin olsun…" diye kıtaları vermiş, ülkeleri vermiş.

Bizim Osmanlı Devlet-i Aliyye'si topraklarında kaç tane devlet var?Bizim Osmanlı Devlet-i Aliyye'si topraklarında kaç tane devlet var? Şimdi hepsi birbirleriyle çarpışıyor! Ve gidin, hepsinin yaşlılarıyla konuşun,Şimdi hepsi birbirleriyle çarpışıyor! Ve gidin, hepsinin yaşlılarıyla konuşun, "Ah Osmanlı devletinin, devrinin, zamanının güzelliği!.." diyorlar. "Ah Osmanlı devletinin, devrinin, zamanının güzelliği!.." diyorlar.

Biz bunları alıp geliştirebilirdik. Bu muhabbetin üstünde ilerleyebilirdik. Biz bunları alıp geliştirebilirdik. Bu muhabbetin üstünde ilerleyebilirdik.

Biz Libya'ya gittiğimiz zaman Suriyeli, Lübnanlı alimlerle karşılaştık. Dediler ki; Biz Libya'ya gittiğimiz zaman Suriyeli, Lübnanlı alimlerle karşılaştık. Dediler ki;

"Sizin ecdadınız mübarek insanlardı." "Sizin ecdadınız mübarek insanlardı."

Bizi devlet İran'a gönderdi, gittik. Tahran'da toplantılara katıldık, Bizi devlet İran'a gönderdi, gittik. Tahran'da toplantılara katıldık, orada bir Pakistanlı'yla karşılaştık: "Sizin dedeleriniz çok mübarek insanlardı, orada bir Pakistanlı'yla karşılaştık:

"Sizin dedeleriniz çok mübarek insanlardı,
benim dedem onlar için kaside yazmıştı, Pakistan'da ‘Osmanlı…' derken ağlıyordu!" diye benim dedem onlar için kaside yazmıştı, Pakistan'da ‘Osmanlı…' derken ağlıyordu!" diye bize dedesinden hatıralarını anlattı. bize dedesinden hatıralarını anlattı.

Libya'da 43 milletten misafirlerle müzeleri gezerken o misafirler bize dönüp dönüp Libya'da 43 milletten misafirlerle müzeleri gezerken o misafirler bize dönüp dönüp "Bu eserler sizin eserleriniz!" diyorlardı. "Bu eserler sizin eserleriniz!" diyorlardı.

Biz dedelerimizin mirasının kıymetini bilsek onları korumayı bilsek; Biz dedelerimizin mirasının kıymetini bilsek onları korumayı bilsek; o yolda cihanda çok muazzam itibarımız var. o yolda cihanda çok muazzam itibarımız var. Avrupa bize muhalefet ediyor diye,Avrupa bize muhalefet ediyor diye, kendimizi onlara beğendireceğiz diye yöneticiler akla karayı seçiyor, her türlü fedakârlığı yapıyor. kendimizi onlara beğendireceğiz diye yöneticiler akla karayı seçiyor, her türlü fedakârlığı yapıyor.

Aslına dön! Kendi şahsiyetine dön! Kendi şahsiyetini takın! Bak nasıl onlar da hizaya gelir. Aslına dön! Kendi şahsiyetine dön! Kendi şahsiyetini takın! Bak nasıl onlar da hizaya gelir. Allahu Teâlâ hazretleri bir insana imanın izzetini verdi mi cümle cihan, önünde diz çöker. Allahu Teâlâ hazretleri bir insana imanın izzetini verdi mi cümle cihan, önünde diz çöker.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi İslâm'ın kıymetini bilenlerden eylesin.Allahu Teâlâ hazretleri bizi İslâm'ın kıymetini bilenlerden eylesin. İmanın ne kadar kıymetli bir cevher olduğunu idrak edenlerden, İmanın ne kadar kıymetli bir cevher olduğunu idrak edenlerden, o imanı elden kaçırmamak için çalışanlardan ve kendi dinine hâlisâne hizmet edenlerden eylesin. o imanı elden kaçırmamak için çalışanlardan ve kendi dinine hâlisâne hizmet edenlerden eylesin.

Herkes bir kafaya, bir ideolojiye hizmet ediyor. Herkes bir kafaya, bir ideolojiye hizmet ediyor.

En güzel hizmet nereye yapılan hizmettir? En güzel hizmet nereye yapılan hizmettir?

Rabbu'l-âlemîn Allahu azîmu'ş-şân; Âlemlerin Rabbi'ne yapılan hizmet en güzel hizmettir.Rabbu'l-âlemîn Allahu azîmu'ş-şân; Âlemlerin Rabbi'ne yapılan hizmet en güzel hizmettir. Ona hizmet etmek varken insan kula kul olur mu? Basit, batıl, yanlış ideolojilere kapılır mı? Ona hizmet etmek varken insan kula kul olur mu? Basit, batıl, yanlış ideolojilere kapılır mı?

Yok komünizmmiş, yok kapitalizmmiş, yok egzistansiyalizm, yok falanca felsefî görüşmüş,Yok komünizmmiş, yok kapitalizmmiş, yok egzistansiyalizm, yok falanca felsefî görüşmüş, falanca siyasî kanaatmiş, filanca iktisadî doktrinmiş… Bunların lafı mı olur? falanca siyasî kanaatmiş, filanca iktisadî doktrinmiş… Bunların lafı mı olur?

Sen kendi öz benliğine dön, kendi kıymetini bil! Sen kendi öz benliğine dön, kendi kıymetini bil!

Allahu Teâlâ hazretleri seni aziz kılmışken Küntüm hayra ümmetin,Allahu Teâlâ hazretleri seni aziz kılmışken Küntüm hayra ümmetin, ümmetlerin en hayırlısı eylemişken sen izzeti, itibarı nerede arıyorsun?! ümmetlerin en hayırlısı eylemişken sen izzeti, itibarı nerede arıyorsun?!

İzzet ve itibar İslâm'da, müslüman olmakta! Öyle olduğu zaman Allah fütuhât veriyor.İzzet ve itibar İslâm'da, müslüman olmakta! Öyle olduğu zaman Allah fütuhât veriyor. Öyle olmadığı zaman hezimet, zillet, esaret geliyor. Öyle olmadığı zaman hezimet, zillet, esaret geliyor. İslâm ülkelerinin çoğu İslâm'dan ayrıldığı için hezimete uğradılar. İslâm ülkelerinin çoğu İslâm'dan ayrıldığı için hezimete uğradılar.

Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u fethetti ama nasıl fethetti? Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u fethetti ama nasıl fethetti?

Bunu incelemek lazım. Fatih Ssultan Mehmed fütuhâtın, bütün maddî, teknik ve ilmî şartlarını;Bunu incelemek lazım. Fatih Ssultan Mehmed fütuhâtın, bütün maddî, teknik ve ilmî şartlarını; her şeyini hazırladı. Tabanını hazırladı. Boğazın iki tarafında boğazdan gelecek yardımları kesenher şeyini hazırladı. Tabanını hazırladı. Boğazın iki tarafında boğazdan gelecek yardımları kesen iki tane hisar yaptırdı. Oradan izinsiz geçmek isteyen gemiye bir bomba attı, batırdı. iki tane hisar yaptırdı. Oradan izinsiz geçmek isteyen gemiye bir bomba attı, batırdı. Bir top patlattı. Baktı ki buradan izinsiz geçilmiyor. O zaman Avrupa'dan, Tuna'dan yardım gelemez.Bir top patlattı. Baktı ki buradan izinsiz geçilmiyor. O zaman Avrupa'dan, Tuna'dan yardım gelemez. Fatih Sultan Mehmed Çanakkale'ye, Kilitbahir arkasına, benim ülkeme, şehrime kısa zamanda bir kale yaptırdı… Fatih Sultan Mehmed Çanakkale'ye, Kilitbahir arkasına, benim ülkeme, şehrime kısa zamanda bir kale yaptırdı…

Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı kalenin kitabesini, Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı kalenin kitabesini, bir yüzbaşı mı bilmem ne çıkmış, harf devrimi yaptık vs. diye emretmiş; kazıtmışlar. bir yüzbaşı mı bilmem ne çıkmış, harf devrimi yaptık vs. diye emretmiş; kazıtmışlar.

Tarihî eser kitabesini kazımak cinayettir! Öyle saçma şey mi olur? O Fatih'in yaptırdığı kaleydi!Tarihî eser kitabesini kazımak cinayettir! Öyle saçma şey mi olur? O Fatih'in yaptırdığı kaleydi! Ben gezdim, insanın tüyleri diken diken oluyor. Çanakkale'den düşman geçemez.Ben gezdim, insanın tüyleri diken diken oluyor. Çanakkale'den düşman geçemez. Edirne müslümanların elinde, orada tertibat alınmış. Boğazlardan düşman geçemez… Edirne müslümanların elinde, orada tertibat alınmış. Boğazlardan düşman geçemez…

Üç ayda Rumelihisarı'nı yaptırdı, oraya asker yığdı.Üç ayda Rumelihisarı'nı yaptırdı, oraya asker yığdı. Ustalar getirdi, o ağır topları; şâhî toplarını döktürdü.Ustalar getirdi, o ağır topları; şâhî toplarını döktürdü. Şimdi Ayasofya, Topkapı Sarayı önünde bazıları teşhir edilen toplarla tahkimât yaptı.Şimdi Ayasofya, Topkapı Sarayı önünde bazıları teşhir edilen toplarla tahkimât yaptı. Böyle yapsak olur." diyerek havan topunu -aşırtma topu- kendisi icat etti… Böyle yapsak olur." diyerek havan topunu -aşırtma topu- kendisi icat etti…

Barutla, silahla donanmayı yığdı. Donanmayı, Dolmabahçe Sarayı'nın yanındakiBarutla, silahla donanmayı yığdı. Donanmayı, Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki dereden Kasımpaşa tarafına, dere tarafına çektirtip, indirtip Haliç'in zincirle kapatılmış kısmınadereden Kasımpaşa tarafına, dere tarafına çektirtip, indirtip Haliç'in zincirle kapatılmış kısmına Türk donanmasını indirdi ve fütuhâtı 50 küsur gün inatla devam ettirerek öyle sağladı. Türk donanmasını indirdi ve fütuhâtı 50 küsur gün inatla devam ettirerek öyle sağladı.

Fatih'in komutanları çok kere korktular, çekindiler. Fatih'in komutanları çok kere korktular, çekindiler.

"Bırakalım Padişahım. Bütün Avrupa üstümüze gelecek, Haçlı orduları hücum edecek, bu iş olmuyor."Bırakalım Padişahım. Bütün Avrupa üstümüze gelecek, Haçlı orduları hücum edecek, bu iş olmuyor. Bu kadar gün geçti…" dedikçe Akşemseddin hazretleri ısrar ediyordu. Padişahı o zorluyordu: Bu kadar gün geçti…" dedikçe Akşemseddin hazretleri ısrar ediyordu. Padişahı o zorluyordu:

"Hayır Padişahım! Muhasarayı kaldırma, devam Padişahım!"Hayır Padişahım! Muhasarayı kaldırma, devam Padişahım! Allah'ın vaadi var, bu zafer olacak!.." diyordu. Hatta Fatih Sultan Mehmed; Allah'ın vaadi var, bu zafer olacak!.." diyordu. Hatta Fatih Sultan Mehmed;

"Olacak, olacak!' diyorsun Hocam, ama olmuyor!" diye tereddütlü, şüpheli bakış zamanlarında bile; "Olacak, olacak!' diyorsun Hocam, ama olmuyor!" diye tereddütlü, şüpheli bakış zamanlarında bile;

"Tereddüt etme Padişahım, olacak!" diye bildiriyordu. "Tereddüt etme Padişahım, olacak!" diye bildiriyordu.

Çünkü geceleri çadırına gidip gözyaşları içinde, secdede Allah'a dua ediyordu. Çünkü geceleri çadırına gidip gözyaşları içinde, secdede Allah'a dua ediyordu.

Allahu Teâlâ hazretleri kendisine bildirmişti. İki aya yakın bir zaman muhasara muhasara,Allahu Teâlâ hazretleri kendisine bildirmişti. İki aya yakın bir zaman muhasara muhasara, mücadele mücadele ama bütün teknik şartlarını hazırlamış; fütuhât öyle oldu.mücadele mücadele ama bütün teknik şartlarını hazırlamış; fütuhât öyle oldu. Ahali zaten müslümanların gelmesine taraftardı, çünkü ötekiler daha zalimdi. Ahali zaten müslümanların gelmesine taraftardı, çünkü ötekiler daha zalimdi.

Demek ki zulüm sevilmiyor, demek ki yöneticilerin zalim olmaması lazım. Demek ki zulüm sevilmiyor, demek ki yöneticilerin zalim olmaması lazım.

Onlar zaten Türkleri istiyorlardı, Hristiyanları istemiyorlardı. Onlar zaten Türkleri istiyorlardı, Hristiyanları istemiyorlardı.

"Kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz!" diyorlardı."Kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz!" diyorlardı. Hapiste papazları vardı, hapisten papazları Fatih çıkarttı.Hapiste papazları vardı, hapisten papazları Fatih çıkarttı. Doğruyu söylüyorlar diye papazları hapse atmışlardı. Aziz ve muhterem kardeşlerim! Doğruyu söylüyorlar diye papazları hapse atmışlardı.

Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Allahu Teâlâ hazretlerinin dinine hizmet etmek ciddi bir iştir; oyuncak değildir, palavra değildir.Allahu Teâlâ hazretlerinin dinine hizmet etmek ciddi bir iştir; oyuncak değildir, palavra değildir. Müslümanın her türlü tedbiri alması lazım. Müslümanın atom bombası olması lazım.Müslümanın her türlü tedbiri alması lazım. Müslümanın atom bombası olması lazım. Müslümanın cihanı titretecek satveti, kuvveti, silahı olması lazım.Müslümanın cihanı titretecek satveti, kuvveti, silahı olması lazım. Ondan sonra da yapılması doğru olmayan bir şeye "O yapılmasın!"Ondan sonra da yapılması doğru olmayan bir şeye "O yapılmasın!" diye uzaktan müdahale ettiği zaman karşı taraftaki düşmanın dizlerinin bağının çözülmesi lazım. diye uzaktan müdahale ettiği zaman karşı taraftaki düşmanın dizlerinin bağının çözülmesi lazım.

Eskiden bizim Devlet-i Aliyyemiz'in yöneticileri Avrupa'ya; "Şu yapılmasın, şu şöyle olmasın, şu hapisten çıkartılsın, serbest bırakılsın…" diye emir gönderirlerdi.Eskiden bizim Devlet-i Aliyyemiz'in yöneticileri Avrupa'ya; "Şu yapılmasın, şu şöyle olmasın, şu hapisten çıkartılsın, serbest bırakılsın…" diye emir gönderirlerdi. uyumsus kısım"165 karakter"Bu kadar; 1.5 milyar müslüman var, onların liderleri kim olacak? uyumsus kısım"165 karakter"Bu kadar; 1.5 milyar müslüman var, onların liderleri kim olacak?

Tir tir titreyip dediğini yaparlardı. Tir tir titreyip dediğini yaparlardı.

Türkiye olabilir! Türkiye onu bırakıyor; İslâm'a düşman, tarihe düşman, Osmanlı'ya düşman!..Türkiye olabilir! Türkiye onu bırakıyor; İslâm'a düşman, tarihe düşman, Osmanlı'ya düşman!.. Birtakım insanlar Avrupalılar'ın pabucunun altını yalayacak! Ne var, ne oluyor? Birtakım insanlar Avrupalılar'ın pabucunun altını yalayacak!

Ne var, ne oluyor?

Müslümanın izzeti, itibarı var. Teknik bakımdan Japonya da Avrupa'dan geriydiMüslümanın izzeti, itibarı var. Teknik bakımdan Japonya da Avrupa'dan geriydi ama şahsiyetinden fedakârlık yapmadan Batı'yı dize getirecek, fethettirecek gelişmeler gösteriyor.ama şahsiyetinden fedakârlık yapmadan Batı'yı dize getirecek, fethettirecek gelişmeler gösteriyor. Çin şimdi gelişiyor; Hindistan'da, Çin'de atom bombası var. Japonya atom bombası yapabilecek durumda.Çin şimdi gelişiyor; Hindistan'da, Çin'de atom bombası var. Japonya atom bombası yapabilecek durumda. Dünya üzerinde Batı'dan başka, Avrupa'dan başka ülke mi yok?! Dünya üzerinde Batı'dan başka, Avrupa'dan başka ülke mi yok?!

Allah'ın nice dostları, nice candan dostluk yapacak milletleri var.Allah'ın nice dostları, nice candan dostluk yapacak milletleri var. Biz onlara sırtımızı dönmüşüz, tepeden bakıyoruz, ilgilenmiyoruz. Uzakdoğu'dan haberimiz yok,Biz onlara sırtımızı dönmüşüz, tepeden bakıyoruz, ilgilenmiyoruz. Uzakdoğu'dan haberimiz yok, Afrika'dan haberimiz yok, yöneticilerin bir ilgisi yok! Komşularla iyi geçinmek yok… Afrika'dan haberimiz yok, yöneticilerin bir ilgisi yok! Komşularla iyi geçinmek yok…

Ama her seferinde onlar da bir tekme vurmaya çalışıyorlar, haksızlık yapmaya çalışıyorlar,Ama her seferinde onlar da bir tekme vurmaya çalışıyorlar, haksızlık yapmaya çalışıyorlar, ticaretimizi baltalamaya çalışıyorlar. Siyasette vaat ettikleri şeyleri yapmıyorlar,ticaretimizi baltalamaya çalışıyorlar. Siyasette vaat ettikleri şeyleri yapmıyorlar, anlaşmalarla gerekli olan şeyleri yerine getirmiyorlar; biz ahitlerimizi yerine getiriyoruz, onlar getirmiyorlar. anlaşmalarla gerekli olan şeyleri yerine getirmiyorlar; biz ahitlerimizi yerine getiriyoruz, onlar getirmiyorlar.

Yöneticilere tavsiye ediyorum: Avrupalılar'ın Türkiye'yi yok etmek içinYöneticilere tavsiye ediyorum: Avrupalılar'ın Türkiye'yi yok etmek için ta Osmanlı zamanından beri düşündükleri planlar var.ta Osmanlı zamanından beri düşündükleri planlar var. "Türkiye'yi Yok Etmek İçin 100 Plan" diye tercüme edilmiş, bunun özeti. "Türkiye'yi Yok Etmek İçin 100 Plan" diye tercüme edilmiş, bunun özeti.

Bu kitabı okusunlar! Bu Avrupalılar durmazlar!Bu kitabı okusunlar!

Bu Avrupalılar durmazlar!
Bu Rodos şövalyeleri, Malta şövalyeleri, St. Jain şövalyeleri, Franciscen vs;Bu Rodos şövalyeleri, Malta şövalyeleri, St. Jain şövalyeleri, Franciscen vs; bunların hepsi dinî teşkilat. Bunlar kilisenin emrinde, bu işleribunların hepsi dinî teşkilat. Bunlar kilisenin emrinde, bu işleri yapmak için asırlardır uğraşıyorlar ve bunu değiştirecek bir durum olmadı. yapmak için asırlardır uğraşıyorlar ve bunu değiştirecek bir durum olmadı.

Almanya'nın başındaki adam papaz asıllı, onlarAlmanya'nın başındaki adam papaz asıllı, onlar hırıstiyan oldukları için "Siz bize gelmeyin." diyorlar ama biz dehırıstiyan oldukları için "Siz bize gelmeyin." diyorlar ama biz de siyaseten uygun görmüşüz, "Aralarına girelim." vs. Yapmıyorlar! Tedbirini alacaksın. siyaseten uygun görmüşüz, "Aralarına girelim." vs. Yapmıyorlar! Tedbirini alacaksın.

Allahu Teâlâ hazretleri basiret ihsan etsin. Allahu Teâlâ hazretleri basiret ihsan etsin.

İnsanın şahsiyeti olunca, imanı, basireti, takvâsı olunca Allah yardım eder. İnsanın şahsiyeti olunca, imanı, basireti, takvâsı olunca Allah yardım eder.

Aziz ve muhterem kardeşlerim! Kur'an'a sarılmak, İslâm'a sarılmak, Allah'ın yolunda yürümek lazım.Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Kur'an'a sarılmak, İslâm'a sarılmak, Allah'ın yolunda yürümek lazım.
Çünkü bir gün herkes O'nun huzuruna çıkacak,Çünkü bir gün herkes O'nun huzuruna çıkacak, bu dünyada yaptıklarının hesabını verecek ve yanlış yolda yürüyenlerbu dünyada yaptıklarının hesabını verecek ve yanlış yolda yürüyenler çok korkunç bir pişmanlığa uğrayacaklar ama faydası olmayan bir pişmanlık!.. çok korkunç bir pişmanlığa uğrayacaklar ama faydası olmayan bir pişmanlık!..

Allah hatalı hareket edenlere doğru zamanda, fayda verecek zamanda hatasından dönüpAllah hatalı hareket edenlere doğru zamanda, fayda verecek zamanda hatasından dönüp doğru yola gelmeye uyanıklık versin. Gözlerindeki perdeleri kaldırsın,doğru yola gelmeye uyanıklık versin. Gözlerindeki perdeleri kaldırsın, kalplerindeki pası izale etsin. Şeytanın, nefsin ve kâfirlerin hilelerine kanmamayı nasip eylesin.kalplerindeki pası izale etsin. Şeytanın, nefsin ve kâfirlerin hilelerine kanmamayı nasip eylesin. Müslümanlara da sabır versin, gayret versin, kuvvet versin. Müslümanlara da sabır versin, gayret versin, kuvvet versin. Nimetlerine şükür, kendisine zikir hususunda yardımcı olsun.Nimetlerine şükür, kendisine zikir hususunda yardımcı olsun. Halis müslümanlar olarak yaşayıp huzuruna vazifesini yapmış,Halis müslümanlar olarak yaşayıp huzuruna vazifesini yapmış, yüzü ak, alnı açık müslümanlar olarak varmayı cümlemize nasip eylesin. yüzü ak, alnı açık müslümanlar olarak varmayı cümlemize nasip eylesin.

Cumanız ve fütuhâtınız ve feth-i mübîn-i İslâmbol mübarek olsun.Cumanız ve fütuhâtınız ve feth-i mübîn-i İslâmbol mübarek olsun. Allah nice fütuhâtlara, füyuzâtlara cümlenizi eriştirsin, evlatlarınızın her birini Fatih eylesin! Allah nice fütuhâtlara, füyuzâtlara cümlenizi eriştirsin, evlatlarınızın her birini Fatih eylesin!

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh! es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh!

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2