Namaz Vakitleri

9 Şevvâl 1445
18 Nisan 2024
İmsak
04:42
Güneş
06:15
Öğle
13:09
İkindi
16:53
Akşam
19:53
Yatsı
21:19
Detaylı Arama

Gerçek İman ve Tezahürleri

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

10 Şevvâl 1421 / 05.01.2001 AKRA- Avustralya

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Ak-Radyo’da cuma günleri düzenli olarak konuşmalar yapmıştır. 31 Mart 1993’te başlayıp, vefatından önceki son cuma günü olan, 2 Şubat 2001’e kadar devam eden bu sohbetlerde, hocamız genellikle Râmûzül-Ehâdis’ten, bazen de Muhtârü’l-Ehâdis’ten veya Riyâzu’s-Sâlihîn’den bir miktar hadis-i şerif okuyup, izah etmiştir.

İçinde bulunulan zamanın, ayın, günlerin ihyâ edilmesiyle ilgili bilgiler vermiş ve hatırlatmalarda bulunmuştur. Ayrıca ülkemizi ve insanımızı ilgilendiren güncel konulara temas ettiği de görülmüştür.

Genellikle yurtdışında seyahatte olduğu için çoğu zaman bulunduğu yerden de bahsetmiştir.

Sekiz yıl içerisinde toplam 313 adet sohbet yapmışlardır.

Konuşma Metni

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh! es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh!

Allah'ın selâmı, rahmeti, bereketi, her türlü ikrâmı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun.Allah'ın selâmı, rahmeti, bereketi, her türlü ikrâmı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Sevdiklerinizle beraber Allah sizi dünyada ve âhirette mesut ve bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle beraber Allah sizi dünyada ve âhirette mesut ve bahtiyar eylesin.

Ramazan geçti, insanların maalesef Ramazan'daki değerlerini koruyamama,Ramazan geçti, insanların maalesef Ramazan'daki değerlerini koruyamama, Ramazan'da kazandıkları güzellikleri kaybetme ihtimalleri var.Ramazan'da kazandıkları güzellikleri kaybetme ihtimalleri var. Onun için, bugünkü sohbetimde gerçek imanla ve gerçek imanın tezâhürü olanOnun için, bugünkü sohbetimde gerçek imanla ve gerçek imanın tezâhürü olan dış durumlarla ilgili hadîs-i şerîfleri size nakletmeyi uygun gördüm. dış durumlarla ilgili hadîs-i şerîfleri size nakletmeyi uygun gördüm.

Birincisi: Ebû Said el-Hudrî radıyallahu anh hazretlerinden İbnü'n-Neccâr'ın rivayet ettiğine göre,Birincisi:

Ebû Said el-Hudrî radıyallahu anh hazretlerinden İbnü'n-Neccâr'ın rivayet ettiğine göre,
[Peygamber Efendimiz] imanı şöyle tarif buyurmuş: el-Îmânu es-salâtü.[Peygamber Efendimiz] imanı şöyle tarif buyurmuş:

el-Îmânu es-salâtü.
Fe-men ferrağa lehâ kalbehû ve hâfaza aleyhâ bi-ciddihâ ve vaktihâ ve sünenihâ fe-hüve mü'minün. Fe-men ferrağa lehâ kalbehû ve hâfaza aleyhâ bi-ciddihâ ve vaktihâ ve sünenihâ fe-hüve mü'minün.

İlginç bir ele alış... Peygamber Efendimiz'in namazı bu tarzda ele alması,İlginç bir ele alış... Peygamber Efendimiz'in namazı bu tarzda ele alması, namazın ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir belge... namazın ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir belge...

Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz; el-Îmân. "İnanç dediğimiz şey." es-Salâtü. "Tamamen namazdır." Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz;

el-Îmân. "İnanç dediğimiz şey." es-Salâtü. "Tamamen namazdır."

"Bu buna eşittir" gibi bir ifade... Arapça'da düz bir cümlede -el-Îmânu salâtün-"Bu buna eşittir" gibi bir ifade... Arapça'da düz bir cümlede -el-Îmânu salâtün- ikinci kelime yani yüklem durumunda olan kelime elif-lâmlı gelmez.ikinci kelime yani yüklem durumunda olan kelime elif-lâmlı gelmez. Elif-lâmlı gelirse tahsis ifade eder, özel bir mânası vardır. Elif-lâmlı gelirse tahsis ifade eder, özel bir mânası vardır.

el-Îmân es-sâlatü demek, "İman demek, namaz kılmak demektir.el-Îmân es-sâlatü demek, "İman demek, namaz kılmak demektir. Bu kadar namaz önemli!" mânasına geliyor; es-salâh diye târifli, elif-lâmlı geldiği için. Bu kadar namaz önemli!" mânasına geliyor; es-salâh diye târifli, elif-lâmlı geldiği için.

Demek ki iman, "namaz" demekmiş; müslüman kardeşlerimin namazları kılması gerekiyormuş. Demek ki iman, "namaz" demekmiş; müslüman kardeşlerimin namazları kılması gerekiyormuş.

Tabii bu Ramazan'da aşkla şevkle, kandillerle iftarlarla, teravihlere giden kardeşlerimizdenTabii bu Ramazan'da aşkla şevkle, kandillerle iftarlarla, teravihlere giden kardeşlerimizden eğer Ramazan'dan sonra namazda gevşeyenler varsa onları ikaz edecek bir hadîs-i şerîf oluyor. eğer Ramazan'dan sonra namazda gevşeyenler varsa onları ikaz edecek bir hadîs-i şerîf oluyor.

Devamında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; Fe-men ferrağa lehâ kalbehû.Devamında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki;

Fe-men ferrağa lehâ kalbehû.
Bu ifade; "Kim namaza kalbini tamamen açarsa, ona hazır hâle getirirse;Bu ifade; "Kim namaza kalbini tamamen açarsa, ona hazır hâle getirirse; kalbini başka şeylerden temizler de tamamen namaza gönül verirse,kalbini başka şeylerden temizler de tamamen namaza gönül verirse, gönlüne namazı yerleştirirse..." demek olabilir. gönlüne namazı yerleştirirse..." demek olabilir.

"Gönülden, kalbinden namazı iyice sever, kalbine namaz sevgisini iyice yerleştirirse..." "Gönülden, kalbinden namazı iyice sever, kalbine namaz sevgisini iyice yerleştirirse..."

Ve hâfaza aleyhâ bi-ciddihâ. "Bütün gayretiyle, ciddiyetiyle namaza devam ederse..." Ve hâfaza aleyhâ bi-ciddihâ. "Bütün gayretiyle, ciddiyetiyle namaza devam ederse..."

Hâfaza-yuhâfizu-muhâfazeten, "devam etmek" demek, "müdâvemet" mânasına geliyor.Hâfaza-yuhâfizu-muhâfazeten, "devam etmek" demek, "müdâvemet" mânasına geliyor. "O şeyin peşini hiç bırakmadan hıfz etmek, aynı kuralı yürütmek" mânasına... "O şeyin peşini hiç bırakmadan hıfz etmek, aynı kuralı yürütmek" mânasına...

Bu arada tabii Türkçe tenkitlerimize geçelim: Bu arada tabii Türkçe tenkitlerimize geçelim:

Kötü bir şey söylendiği zaman Türkçe'de, bir kimsenin yanında, mesela; Kötü bir şey söylendiği zaman Türkçe'de, bir kimsenin yanında, mesela;

"Falanca adama bir araba çarpmış, dokuz takla atmış,"Falanca adama bir araba çarpmış, dokuz takla atmış, on beş yerinden kırılmış, hastaneye kaldırılmış..." Hemen diyorlar ki; on beş yerinden kırılmış, hastaneye kaldırılmış..."

Hemen diyorlar ki;

"Allah muhafaza!" "Allah muhafaza..." bir kere cümle olarak yarım bir cümle oluyor."Allah muhafaza!"

"Allah muhafaza..." bir kere cümle olarak yarım bir cümle oluyor.
Öyle değil, yanlış olduğu oradan da belli. "Allah muhafaza..."Öyle değil, yanlış olduğu oradan da belli. "Allah muhafaza..." Eğer "muhafaza" sözü alınırsa "Allah devam ettirsin" demek olur. Yani tamamen ters bir mâna...Eğer "muhafaza" sözü alınırsa "Allah devam ettirsin" demek olur. Yani tamamen ters bir mâna... "Bu kazalar peş peşe devam etsin." gibi oluyor. İbârenin aslı nasıl? Allâhümme'hfaznâ. "Bu kazalar peş peşe devam etsin." gibi oluyor.

İbârenin aslı nasıl?

Allâhümme'hfaznâ.

Allâhümme sözü ihfaznâ sözüne bağlandığı için Allâhümme'hfaznâ oluyor,Allâhümme sözü ihfaznâ sözüne bağlandığı için Allâhümme'hfaznâ oluyor, halk da onu "Allah muhafaza" sanıyor. "Allah muhafaza" diye bir cümle zaten doğru olmaz. halk da onu "Allah muhafaza" sanıyor. "Allah muhafaza" diye bir cümle zaten doğru olmaz. Allâhümme'hfaznâ, "Yâ Rabbi! Sen bizi ondan koru!" demek. Allâhümme'hfaznâ, "Yâ Rabbi! Sen bizi ondan koru!" demek.

Aynı kökten, hafize-yahfazu-hıfz kökünden, mufâ'ale bâbına girince hâfaza-yuhâfizu-muhâfazaten,Aynı kökten, hafize-yahfazu-hıfz kökünden, mufâ'ale bâbına girince hâfaza-yuhâfizu-muhâfazaten, "müdâvemet" mânasına geliyor. Ve men hâfaza aleyhâ. "Kim namaza devam ederse..." "müdâvemet" mânasına geliyor.

Ve men hâfaza aleyhâ. "Kim namaza devam ederse..."

Yani bir kılıp bir bırakmak değil, Ramazan'da kılıp Şevval'de bırakmak değil... Yani bir kılıp bir bırakmak değil, Ramazan'da kılıp Şevval'de bırakmak değil...

"Ömrü boyunca devam ederse, sımsıkı sarılırsa ve bu âdeti kendisinde muhafaza ederse, bırakmazsa..." "Ömrü boyunca devam ederse, sımsıkı sarılırsa ve bu âdeti kendisinde muhafaza ederse, bırakmazsa..."

Bi-ciddihâ. "Bütün gayretiyle, bütün ciddiyetiyle namaza sarılırsa..." Bi-ciddihâ. "Bütün gayretiyle, bütün ciddiyetiyle namaza sarılırsa..."

Çünkü namaz çok önemli bir ibadet. Ben de bu hadîs-i şerîfi okuyarak onu vurgulamaya çalışıyorum.Çünkü namaz çok önemli bir ibadet. Ben de bu hadîs-i şerîfi okuyarak onu vurgulamaya çalışıyorum. Bir başka hadîs-i şerîfte; "Namaz mü'minin mirâcı" deniliyor. Bir de; "Namaz dinin direği" deniliyor.Bir başka hadîs-i şerîfte; "Namaz mü'minin mirâcı" deniliyor. Bir de; "Namaz dinin direği" deniliyor. Burada da bu bilgilerin destekçisi bir başka ifade ile Efendimiz namazı anlatıyor. Burada da bu bilgilerin destekçisi bir başka ifade ile Efendimiz namazı anlatıyor.

"İman demek namaz demektir.Kalbini kim namaza tamamen açarsa, kalbine namazı yerleştirirse,"İman demek namaz demektir.Kalbini kim namaza tamamen açarsa, kalbine namazı yerleştirirse, tam mânasıyla gönlüne yerleştirir de namazı tam severse vetam mânasıyla gönlüne yerleştirir de namazı tam severse ve bütün ciddiyetiyle namaz kılmaya devam ederse..." bütün ciddiyetiyle namaz kılmaya devam ederse..."

Yani bir kılıp bir bırakmak değil, devamlı olmak. İbadetin devamlısı makbul. Yani bir kılıp bir bırakmak değil, devamlı olmak. İbadetin devamlısı makbul.

Aziz izleyiciler ve dinleyiciler! Aziz izleyiciler ve dinleyiciler!

Hem kendiniz, hem yakınlarınız ve dostlarınıza, hem de ulaşabildiğiniz her müslümana, herkese; Hem kendiniz, hem yakınlarınız ve dostlarınıza, hem de ulaşabildiğiniz her müslümana, herkese;

"Namaz öyle gelip geçici bir ibadet değildir. Namaz mü'minin mirâcıdır, çok şereflidir."Namaz öyle gelip geçici bir ibadet değildir. Namaz mü'minin mirâcıdır, çok şereflidir. Namaz kılınca insan Allah'ın huzuruna çıkmış oluyor. Namaz kılınca insan Allah'ın huzuruna çıkmış oluyor. Bunun zevkini kavramak lazım, büyüklüğünü anlamak lazım.Bunun zevkini kavramak lazım, büyüklüğünü anlamak lazım. Aman namaza devam edelim!" demeli ve teşvik etmeli. "Buyurun namaza beraber gidelim.Aman namaza devam edelim!" demeli ve teşvik etmeli.

"Buyurun namaza beraber gidelim.
Gel kardeşim namazı kılıverelim, ondan sonra sohbet ederiz." Gel kardeşim namazı kılıverelim, ondan sonra sohbet ederiz."

"Hadi abdestini al bakalım yavrum." diyerek etrafımızdaki insanları"Hadi abdestini al bakalım yavrum." diyerek etrafımızdaki insanları namaz kılmaya teşvik etmeliyiz, destek olmalıyız. namaz kılmaya teşvik etmeliyiz, destek olmalıyız.

Onların kıldığı namazlardan da tabii sevap kazanacağız. Buradaki ifade çok önemli: Onların kıldığı namazlardan da tabii sevap kazanacağız.

Buradaki ifade çok önemli:

el-Îmânu es-salâtü. "İman namaz demektir." el-Îmânu es-salâtü. "İman namaz demektir."

İmanlıysa mutlaka namaz kılacak ve kalbine namazın sevgisini yerleştirecek.İmanlıysa mutlaka namaz kılacak ve kalbine namazın sevgisini yerleştirecek. Bir de bütün ciddiyetiyle, gayretiyle, olanca gücüyle namaza devam edecek. Bir de bütün ciddiyetiyle, gayretiyle, olanca gücüyle namaza devam edecek.

Ve vaktihâ. "Vakitlerine." Ve sünenihâ. "Sünnetlerine..." Ve vaktihâ. "Vakitlerine." Ve sünenihâ. "Sünnetlerine..."

"Kim bütün ciddiyetiyle sımsıkı sarılarak devam ederse..." "Kim bütün ciddiyetiyle sımsıkı sarılarak devam ederse..."

Fe-hüve mü'minün. "İşte mü'min kimse o kimsedir." Aziz ve muhterem kardeşlerim! Fe-hüve mü'minün. "İşte mü'min kimse o kimsedir."

Aziz ve muhterem kardeşlerim!

O zaman, çeşitli şeytânî aldatmacaları aşalım, şeytana aldanmayalım!O zaman, çeşitli şeytânî aldatmacaları aşalım, şeytana aldanmayalım! Şeytan bizi kandırıp da karşımıza geçip ondan sonra kıs kıs gülmesin. Şeytan bizi kandırıp da karşımıza geçip ondan sonra kıs kıs gülmesin. "Bak aldattım, bu müslümanı Allah'ın sevmediği duruma düşürdüm." dedirtmeyelim. "Bak aldattım, bu müslümanı Allah'ın sevmediği duruma düşürdüm." dedirtmeyelim.

Diyarbakırlı Said Paşa'nın manzûmesinde; Üstüne güldürme öyle düşmen-i bed-sîreti dediği gibi,Diyarbakırlı Said Paşa'nın manzûmesinde;

Üstüne güldürme öyle düşmen-i bed-sîreti

dediği gibi,
o kötü gidişli düşmanı karşımıza geçirtip kendimize güldürtmeyelim. Namazı kılalım.o kötü gidişli düşmanı karşımıza geçirtip kendimize güldürtmeyelim. Namazı kılalım. Hem de kalbimizi açarak, kalbimizin tahtına namaz sevgisini yerleştirerek,Hem de kalbimizi açarak, kalbimizin tahtına namaz sevgisini yerleştirerek, bütün ciddiyetimizle namazı kılmaya gayret edelim. Aman Ramazan'dan sonra gevşemeyelim!bütün ciddiyetimizle namazı kılmaya gayret edelim.

Aman Ramazan'dan sonra gevşemeyelim!
Ramazan'dan sonra Ramazan'da kazandığımız güzel âdetleri bırakmayalım! Ramazan'dan sonra Ramazan'da kazandığımız güzel âdetleri bırakmayalım! Teravihi kılıyorduk, vitiriyle, yatsısıyla beraber 33 rekât oluyordu;Teravihi kılıyorduk, vitiriyle, yatsısıyla beraber 33 rekât oluyordu; artık biraz da azaltılmış oldu, Ramazan'ın dışında teravih yok.artık biraz da azaltılmış oldu, Ramazan'ın dışında teravih yok. Ama keşke olsa, ne kadar güzel bir ibadetti... Namaza devam edelim. Ama keşke olsa, ne kadar güzel bir ibadetti... Namaza devam edelim.

Namaza devam hususunda kendinizi yoklayın, gayrete getirin. Hanımınızı teşvik edin.Namaza devam hususunda kendinizi yoklayın, gayrete getirin. Hanımınızı teşvik edin. Çoluk çocuğunuzu teşvik edin. Çevrenizi teşvik edin. Çoluk çocuğunuzu teşvik edin. Çevrenizi teşvik edin.

Namazı sevmiyorsanız, neden sevmediğinizi kendi kendinize tahlil edin; Namazı sevmiyorsanız, neden sevmediğinizi kendi kendinize tahlil edin;

"Ben namazı niye sevmiyorum? Şeytan bana bunun neresini soğuk göstertiyor? "Ben namazı niye sevmiyorum? Şeytan bana bunun neresini soğuk göstertiyor?

Bu kadar faydalı bir şey... Elimi ayağımı yıkıyorum; serinlemek olsa o bile kârdır.Bu kadar faydalı bir şey... Elimi ayağımı yıkıyorum; serinlemek olsa o bile kârdır. Temizlik olsa, elimin ayağımın yıkanması, yüzümün yıkanması; o bile ne kadar kârlı... Temizlik olsa, elimin ayağımın yıkanması, yüzümün yıkanması; o bile ne kadar kârlı... Bir de eğilip kalmak, belli zamanlarda beden hareketi; ne kadar güzel...Bir de eğilip kalmak, belli zamanlarda beden hareketi; ne kadar güzel... Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor, Cenâb-ı Hak ile münâcaat eyliyor, mü'minin mirâcı..."diyerek,Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor, Cenâb-ı Hak ile münâcaat eyliyor, mü'minin mirâcı..."diyerek, namazın güzelliklerini anlamaya çalışıp kılmalıyız. Söylemek istediğim şeylerden birisi bu. namazın güzelliklerini anlamaya çalışıp kılmalıyız.

Söylemek istediğim şeylerden birisi bu.

Ramazan'da namazlarınıza dikkat ettiğiniz gibi Ramazan'dan sonra da aynı şekilde dikkatli olun! Ramazan'da namazlarınıza dikkat ettiğiniz gibi Ramazan'dan sonra da aynı şekilde dikkatli olun!

İkincisi: el-Îmânu ve'l-amelü şerîkâni fî karnin lâ yakbelu'llâhu teâlâ ehadehümâ illâ bi-sâhibihî. İkincisi:

el-Îmânu ve'l-amelü şerîkâni fî karnin lâ yakbelu'llâhu teâlâ ehadehümâ illâ bi-sâhibihî.

Bu hadîs-i şerîfi Deylemî, Hz. Ali Efendimiz'den rivayet etmiş. Bu hadîs-i şerîfi Deylemî, Hz. Ali Efendimiz'den rivayet etmiş.

Bu hadîs-i şerîfi Hz. Ali Efendimiz'i özel olarak sevenlere ithaf ediyorum. Bu hadîs-i şerîfi Hz. Ali Efendimiz'i özel olarak sevenlere ithaf ediyorum.

Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz?

el-Îmânu ve'l-amelü şerîkâni. "İman etmek, inanç ve amel eylemek..." el-Îmânu ve'l-amelü şerîkâni. "İman etmek, inanç ve amel eylemek..."

Yani ibadet, icraat; inancına göre davranışlarda bulunmak, hareket etmek. Yani ibadet, icraat; inancına göre davranışlarda bulunmak, hareket etmek.

"Bu ikisi..." Şerîkâni fî karnin. "Aynı zamanda bir arada ortaktırlar." Bir arada bulunurlar."Bu ikisi..."

Şerîkâni fî karnin. "Aynı zamanda bir arada ortaktırlar."

Bir arada bulunurlar.
Aynı anda ikisinin birden insanda olması lazım.Aynı anda ikisinin birden insanda olması lazım. Hem iman olacak hem de imanına göre icraat olacak, imanına göre yaşam olacak. Hem iman olacak hem de imanına göre icraat olacak, imanına göre yaşam olacak.

Lâ yakbelu'llâhu teâlâ. "Yüce Allah, Rabbimiz, âlemlerin Rabbi, her şeyin Rabbi,Lâ yakbelu'llâhu teâlâ. "Yüce Allah, Rabbimiz, âlemlerin Rabbi, her şeyin Rabbi, her şeyin hâliki, sahibi, râzıkı, Mevlâmız kabul etmiyor." Ehadehümâ. "Bunlardan sadece birisini..." her şeyin hâliki, sahibi, râzıkı, Mevlâmız kabul etmiyor." Ehadehümâ. "Bunlardan sadece birisini..."

Sadece imanı veyahut sadece ameli... İmanı var; icraatı, ameli yok. Ameli var ama imanı yok.Sadece imanı veyahut sadece ameli... İmanı var; icraatı, ameli yok. Ameli var ama imanı yok. 100 rekât namaz kılıyor ama inançsız. Neden kılıyor bilmem; ama yapıyor.100 rekât namaz kılıyor ama inançsız. Neden kılıyor bilmem; ama yapıyor. Veyahut oruç tutuyor veyahut şunu yapıyor; ama inancı yok... Veyahut oruç tutuyor veyahut şunu yapıyor; ama inancı yok...

Birisini ötekisi olmaksızın,Birisini ötekisi olmaksızın, beraber olmaksızın kabul etmez. beraber olmaksızın kabul etmez.

İllâ bi-sâhibihî. "Ancak beraber olursa kabul eder." İmanı da olacak, imanına göre icraatı da olacak.İllâ bi-sâhibihî. "Ancak beraber olursa kabul eder."

İmanı da olacak, imanına göre icraatı da olacak.
İkisi birden olduğu zaman Allah kabul eder; tek tek kabul etmez. "İmanım var, benim kalbim temiz!" İkisi birden olduğu zaman Allah kabul eder; tek tek kabul etmez.

"İmanım var, benim kalbim temiz!"

Temiz ama kardeşim, bak Allah'ın sadece imanı kabul etmeyeceğiniTemiz ama kardeşim, bak Allah'ın sadece imanı kabul etmeyeceğini Peygamber Efendimiz burada bildiriyor. Bakın hadîs-i şerîfler bizim ne kadar yanlışlarımızı düzeltiyor. Peygamber Efendimiz burada bildiriyor.

Bakın hadîs-i şerîfler bizim ne kadar yanlışlarımızı düzeltiyor.
Bizim kahve kültüründe, halk arasındaki avam sohbetlerinde "Kalbim temiz, yeter." gibiBizim kahve kültüründe, halk arasındaki avam sohbetlerinde "Kalbim temiz, yeter." gibi bir yetinme duygusu, tatmin duygusu yaygın. Herkes böyle söylüyor: bir yetinme duygusu, tatmin duygusu yaygın. Herkes böyle söylüyor:

"Benim kalbime bak kardeşim, benim kalbim temiz." "Benim kalbime bak kardeşim, benim kalbim temiz."

Her türlü şeyi yapıyor, günahı işliyor, her türlü iyi işi yapmamakta da tembelliğe devam ediyor;Her türlü şeyi yapıyor, günahı işliyor, her türlü iyi işi yapmamakta da tembelliğe devam ediyor; ondan sonra, "Benim kalbim temiz." diyor ve Allah'tan umuyor. ondan sonra, "Benim kalbim temiz." diyor ve Allah'tan umuyor. Ama Allahu Teâlâ hazretleri -kalbin temizliğinden öteye, iman daha yüksek bir şey- imanı varAma Allahu Teâlâ hazretleri -kalbin temizliğinden öteye, iman daha yüksek bir şey- imanı var ama ameli yoksa onu kabul etmiyor. Yani ille amel de olacak. Aziz ve muhterem kardeşlerim! ama ameli yoksa onu kabul etmiyor. Yani ille amel de olacak.

Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Biliyorum, mü'minsiniz, Allah'a inanıyorsunuz, Peygamber Efendimiz'i seviyorsunuz,Biliyorum, mü'minsiniz, Allah'a inanıyorsunuz, Peygamber Efendimiz'i seviyorsunuz, Kur'ân-ı Kerîm'e bağlısınız. İmanınızda şüphem yok, tamam, mü'minsiniz. Kur'ân-ı Kerîm'e bağlısınız. İmanınızda şüphem yok, tamam, mü'minsiniz. Hatta ben biliyorum ki meyhanede içki içen sarhoş bile, falanca yerde falanca günahı işleyen kimse bile,Hatta ben biliyorum ki meyhanede içki içen sarhoş bile, falanca yerde falanca günahı işleyen kimse bile, konuştuğun zaman; "Allah Allah..." insanı hayrete sevk edecek kadar sağlam sözler söylüyor. konuştuğun zaman; "Allah Allah..." insanı hayrete sevk edecek kadar sağlam sözler söylüyor.

Bir keresinde ben Ankara'ya gidiyordum. İstanbul'da uçağa bindim. Uçak tıklım tıklım dolu.Bir keresinde ben Ankara'ya gidiyordum. İstanbul'da uçağa bindim. Uçak tıklım tıklım dolu. Yanımda bir boş yer var, sanki sadece onu bekliyoruz...Yanımda bir boş yer var, sanki sadece onu bekliyoruz... Herkes yerine yerleşmiş, bir müşteri benim yanıma gelecek, oturacak.Herkes yerine yerleşmiş, bir müşteri benim yanıma gelecek, oturacak. Ben de "Kim bu?" filan diye merak ediyorum.Ben de "Kim bu?" filan diye merak ediyorum. Arka taraftan, en son anda -zaten sarhoşluğundan dolayı sona kalmış galiba-Arka taraftan, en son anda -zaten sarhoşluğundan dolayı sona kalmış galiba- çok zilzurna sarhoş bir adam geldi.Leş gibi -tabii içmeyene kokusu çok çirkin geliyor- içki kokuyor.çok zilzurna sarhoş bir adam geldi.Leş gibi -tabii içmeyene kokusu çok çirkin geliyor- içki kokuyor. Korkunç içmiş. Sallana sallana geldi, yanıma oturdu. Bir de döndü bana baktı; ben sakallıyım... Korkunç içmiş. Sallana sallana geldi, yanıma oturdu. Bir de döndü bana baktı; ben sakallıyım...

"Es-selâmu aleyküm hocam!" dedi. Ne diyeyim, selam verdi. "Aleyküm selam." dedim. "Es-selâmu aleyküm hocam!" dedi.

Ne diyeyim, selam verdi.

"Aleyküm selam." dedim.

Ondan sonra başladı... Çok fena halde sarhoş... Onun için yüksek sesle konuşuyor.Ondan sonra başladı... Çok fena halde sarhoş... Onun için yüksek sesle konuşuyor. Bütün uçaktakiler duyuyorlar. Artık o 165 kişilik uçaklar mıydı neydi, bilmiyorum. Bütün uçaktakiler duyuyorlar. Artık o 165 kişilik uçaklar mıydı neydi, bilmiyorum. Bir tarafta iki sıra, bir tarafta üç sıra, beş kişi bir sırada oluyor, o uçaklardandı... Bir tarafta iki sıra, bir tarafta üç sıra, beş kişi bir sırada oluyor, o uçaklardandı... Artık uçakların hangi modeliyse... Yani 160-170 kişilik uçaklardan... Artık uçakların hangi modeliyse... Yani 160-170 kişilik uçaklardan... Tıklım tıklım dolu; akşam vakti, pazar günü Ankara'ya gidiyoruz. Son uçak galiba... Artık bir başladı: Tıklım tıklım dolu; akşam vakti, pazar günü Ankara'ya gidiyoruz. Son uçak galiba... Artık bir başladı:

"Hocam, sen beni hor görme." "Tamam, hor görmüyorum." "İşte ben de mü'minim..." "Hocam, sen beni hor görme."

"Tamam, hor görmüyorum."

"İşte ben de mü'minim..."

"Mâşaallah..." "İşte bu insanlar böyle... İslâm'ın kıymetini bilmiyorlar..." "Mâşaallah..."

"İşte bu insanlar böyle... İslâm'ın kıymetini bilmiyorlar..."

Öyle laflar söyledi ki... Bana fırsat verseler hoca olarak, Ankara'ya kadar gidiyoruz, 45-50 dakika,Öyle laflar söyledi ki... Bana fırsat verseler hoca olarak, Ankara'ya kadar gidiyoruz, 45-50 dakika, "Hocam şurada mikrofonu al, vaaz ver." deseler; "Hocam şurada mikrofonu al, vaaz ver." deseler; dini öven, İslâm'ın güzelliğini anlatan neler söyleyeceksem o sarhoş onların hepsini söyledi!dini öven, İslâm'ın güzelliğini anlatan neler söyleyeceksem o sarhoş onların hepsini söyledi! Zaten sarhoş olduğundan çok samimi olarak da söylüyor... Garip bir de sarhoş oldu mu hancı, Zaten sarhoş olduğundan çok samimi olarak da söylüyor...

Garip bir de sarhoş oldu mu hancı,

Bütün dertlerini der yavaş yavaş gibi bir şiir hatırlıyorum.Bütün dertlerini der yavaş yavaş

gibi bir şiir hatırlıyorum.
Artık olduğu gibi içini samimi olarak söylüyor. İmanı var ama sarhoş... Artık olduğu gibi içini samimi olarak söylüyor.

İmanı var ama sarhoş...

Muhterem kardeşlerim! Demek ki kimseyi hor görmemek lazım.Muhterem kardeşlerim!

Demek ki kimseyi hor görmemek lazım.
Hiç beğenmediğin, dış görünüş itibariyle günahlı bir durumda olduğu içinHiç beğenmediğin, dış görünüş itibariyle günahlı bir durumda olduğu için sevemeyeceğin insanda bile iman olabilir. O da mü'min; ne sebeple o günaha bulaşmışsa bulaşmış... sevemeyeceğin insanda bile iman olabilir. O da mü'min; ne sebeple o günaha bulaşmışsa bulaşmış...

Tabii günahı mâzur görmek mümkün değil, günahı sevmek mümkün değil; günah sevilmez.Tabii günahı mâzur görmek mümkün değil, günahı sevmek mümkün değil; günah sevilmez. Ama günahkâra acımak lazım. Günahkârı günahtan kurtarmaya çalışmak lazım.Ama günahkâra acımak lazım. Günahkârı günahtan kurtarmaya çalışmak lazım. Günahkâra kızmamak, acımak lazım. Her mü'minin; "Bu günahkârı şeytan kandırıyor, yazık!Günahkâra kızmamak, acımak lazım. Her mü'minin; "Bu günahkârı şeytan kandırıyor, yazık! Bu hâliyle giderse cehenneme düşürecek, mahvedecek; aman bunu kurtarayım!" diye çalışması lazım. Bu hâliyle giderse cehenneme düşürecek, mahvedecek; aman bunu kurtarayım!" diye çalışması lazım.

İşte burada böyle kimselere de açıkça söyleyeceğimiz bir şey: İman yetmiyor kardeşim.İşte burada böyle kimselere de açıkça söyleyeceğimiz bir şey:

İman yetmiyor kardeşim.
İmanın güzel ama güzel icraatın da olacak. İmanın güzel ama güzel icraatın da olacak. Amel olacak, ilmiyle, bilgisiyle imanın gereği olan icraatı da yapacak. İmanın gereği nedir? Amel olacak, ilmiyle, bilgisiyle imanın gereği olan icraatı da yapacak.

İmanın gereği nedir?

Açık, kısa kısa özetlenmiş. Kitaplarda da teferruatlı bilgiler verilmiş. Açık, kısa kısa özetlenmiş. Kitaplarda da teferruatlı bilgiler verilmiş.

Bir müslümanın namaz kılması lazım; kesin.Ama pek çok müslüman kılmıyor. Bir müslümanın namaz kılması lazım; kesin.Ama pek çok müslüman kılmıyor. Zenginse zekât vermesi lazım. Hacca gitmesi lazım. Zenginse zekât vermesi lazım. Hacca gitmesi lazım. Oruç tutması lazım. Bazıları tutuyor da bazıları tutmuyor... Oruç tutması lazım. Bazıları tutuyor da bazıları tutmuyor...

Mesela bu sefer çok hayret ettim:Mesela bu sefer çok hayret ettim: Burada bir kardeş vardı, söylediler; bu Ramazan'da oruç tutmamış. Vah yazık!.. Niye tutmadı? Burada bir kardeş vardı, söylediler; bu Ramazan'da oruç tutmamış. Vah yazık!..

Niye tutmadı?

Allah cezalandırmış ki orucu nasip etmemiş. Allah cezalandırmış ki orucu nasip etmemiş.

Bir insan bir orucu tutmuyorsa, bir ibadeti yapamıyorsaBir insan bir orucu tutmuyorsa, bir ibadeti yapamıyorsa Cenâb-ı Hak onu cezalandırdığı için yapamıyor demektir. Çünkü sonunda cezaya çarpılacak.Cenâb-ı Hak onu cezalandırdığı için yapamıyor demektir. Çünkü sonunda cezaya çarpılacak. Onu yapmamakla cezaya çarpılmanın şartları oluşuyor. Onu yapmamakla cezaya çarpılmanın şartları oluşuyor.

Onun için, aslında hemen o zaman uyanması lazım.Onun için, aslında hemen o zaman uyanması lazım. Ama şeytan işte insanı bir yakaladı mı bir yerden, İslâm'ı sevdirtmemeye başlıyor.Ama şeytan işte insanı bir yakaladı mı bir yerden, İslâm'ı sevdirtmemeye başlıyor. Önce ibadeti sevdirtmiyor. Ondan sonra biraz daha üstüne yüklenirsen, bu sefer seni sevmiyor,Önce ibadeti sevdirtmiyor. Ondan sonra biraz daha üstüne yüklenirsen, bu sefer seni sevmiyor, müslümanları sevmiyor, derken imanı sevmiyor, derken Kur'an'ı sevmiyor, derken mahvolup gidiyor... müslümanları sevmiyor, derken imanı sevmiyor, derken Kur'an'ı sevmiyor, derken mahvolup gidiyor... Kâfir, dinsiz, imansız olarak bir yerde hayatı noktalanıyor, mahvolup gidiyor... Kâfir, dinsiz, imansız olarak bir yerde hayatı noktalanıyor, mahvolup gidiyor...

Bu akşam bana bir yakınım telefon etti, diyor ki; Bu akşam bana bir yakınım telefon etti, diyor ki;

"Bir kadın var, başını örttü, kapandı; kocası başladı dövmeye..." "Bir kadın var, başını örttü, kapandı; kocası başladı dövmeye..."

Hani yirminci yüzyıl, yirmibirinci yüzyıl? Hani çağdaşlık? Hani kadınlara el kalkmazdı?Hani yirminci yüzyıl, yirmibirinci yüzyıl? Hani çağdaşlık? Hani kadınlara el kalkmazdı? Hani centilmenlik vardı? Hani kadın hakları vardı? Hani feminizm vardı?Hani centilmenlik vardı? Hani kadın hakları vardı? Hani feminizm vardı? O kadının inancına göre başını örtmesi... Kocası olduysa kocası oldu, ne olmuş? Karışmaya ne hakkı var? O kadının inancına göre başını örtmesi... Kocası olduysa kocası oldu, ne olmuş? Karışmaya ne hakkı var?

Dövüyormuş... Kur'ân-ı Kerîm'i yerlere atmış, üstüne basmış, hakaret etmiş. Tam kâfirlik yani...Dövüyormuş... Kur'ân-ı Kerîm'i yerlere atmış, üstüne basmış, hakaret etmiş. Tam kâfirlik yani... Kur'an'a da inanmıyor. Şeytan bak ne noktalara getiriyor. Kur'an'a da inanmıyor. Şeytan bak ne noktalara getiriyor. Hem insâniyetten çıkartıyor -çünkü karşısındakinin hürriyetlerine müdahale ettiriyor, barbarlık...-Hem insâniyetten çıkartıyor -çünkü karşısındakinin hürriyetlerine müdahale ettiriyor, barbarlık...- hem de ondan sonra Allah'ın kelâmını ayaklar altına aldırıyor. Aslında kendisini mahvediyor. hem de ondan sonra Allah'ın kelâmını ayaklar altına aldırıyor. Aslında kendisini mahvediyor. O anda kendisi mahvoluyor, Allah'ın kahrına gazabına uğruyor. O anda kendisi mahvoluyor, Allah'ın kahrına gazabına uğruyor.

"Çoluk çocuğu, bir de kızı var; o da babası gibi, o da annesine karşı." Fesübhanallah!"Çoluk çocuğu, bir de kızı var; o da babası gibi, o da annesine karşı."

Fesübhanallah!
Bizim Türkiye'de ne oluyor ki insanlar şehit torunları, mü'minlerin evlatları,Bizim Türkiye'de ne oluyor ki insanlar şehit torunları, mü'minlerin evlatları, ahâlisinin %100'e yakın kısmı müslüman olan Türkiye'de ne hâle geldik! Nereden böyle oldu? ahâlisinin %100'e yakın kısmı müslüman olan Türkiye'de ne hâle geldik! Nereden böyle oldu?

Müstehcen dergilerden, gazetelerden, bozuk yayınlardan, yalan yanlış sözlerdenMüstehcen dergilerden, gazetelerden, bozuk yayınlardan, yalan yanlış sözlerden insanlar ne noktaya getirilmişler. Bu da tabii, her konuşmacının vebali... insanlar ne noktaya getirilmişler. Bu da tabii, her konuşmacının vebali...

Dün burada Türk kanalından bir televizyon oyununu seyrediyorum, orada birisi bir kadına diyor ki; Dün burada Türk kanalından bir televizyon oyununu seyrediyorum, orada birisi bir kadına diyor ki;

"Seni Allah affetmez, affetmeyecek!"Seni Allah affetmez, affetmeyecek! Bu günahlarından, suçlarından, yaptığın kötülüklerden dolayı cehenneme atacak!" diye bağırıyor. Bu günahlarından, suçlarından, yaptığın kötülüklerden dolayı cehenneme atacak!" diye bağırıyor.

Tabii kimi cehenneme atacağını Allah bilir, insanlar bilemez.Tabii kimi cehenneme atacağını Allah bilir, insanlar bilemez. "Böyle gidersen cehennemlik olabilirsin." deriz; ama öyle gideceğini de bilemeyiz."Böyle gidersen cehennemlik olabilirsin." deriz; ama öyle gideceğini de bilemeyiz. Sonunun nasıl olacağını Allah biliyor. Kimsenin kimseye "Sen cehennemliksin!" demeye hakkı yok. Sonunun nasıl olacağını Allah biliyor. Kimsenin kimseye "Sen cehennemliksin!" demeye hakkı yok.

Oyunu düzenleyen, filmi çeviren böyle düzenlemiş, böyle söyletiyor;Oyunu düzenleyen, filmi çeviren böyle düzenlemiş, böyle söyletiyor; "Allah seni cehenneme atacak!" Sen Allah'ın ona ne muamele yapacağını bilemezsin ki... "Allah seni cehenneme atacak!" Sen Allah'ın ona ne muamele yapacağını bilemezsin ki... Belki tevbe nasip eder, en son anda güzel bir hal ile cennetlik eder. Belki tevbe nasip eder, en son anda güzel bir hal ile cennetlik eder.

Bizim profesör büyüklerimizden, imtihanlarımıza, jürilerimize girenlerden bir tanesini sordum;Bizim profesör büyüklerimizden, imtihanlarımıza, jürilerimize girenlerden bir tanesini sordum; "Ne oldu falanca hocam?" diye. Seccadesinden kalkmıyormuş, boyuna kaza namazı ödüyormuş. "Ne oldu falanca hocam?" diye.

Seccadesinden kalkmıyormuş, boyuna kaza namazı ödüyormuş.

Nasıl sevindim, nasıl hoşuma gitti! Zaten ciddi bir hanımefendi, alim bir üniversite hocasıydı.Nasıl sevindim, nasıl hoşuma gitti! Zaten ciddi bir hanımefendi, alim bir üniversite hocasıydı. Çok memnun oldum, dualar ediyorum, Allah razı olsun. İnsanlar değişebilirler. Çok memnun oldum, dualar ediyorum, Allah razı olsun.

İnsanlar değişebilirler.

Onun ona; "Sen cehennemlik olacaksın!" demesi doğru değil. Onun ona; "Sen cehennemlik olacaksın!" demesi doğru değil.

Ama yazar bu sefer de cevapta diyor ki; Ama yazar bu sefer de cevapta diyor ki;

"Zaten ben Allah'ın rızasını ummuyorum, cenneti de istemiyorum,"Zaten ben Allah'ın rızasını ummuyorum, cenneti de istemiyorum, cehennemden de korkmuyorum!" cehennemden de korkmuyorum!"

Bu da küfrü, bir oyunun içinde insanların, seyredenlerin, duyanların kafasına sokmak demek.Bu da küfrü, bir oyunun içinde insanların, seyredenlerin, duyanların kafasına sokmak demek. Bu da çok yanlış bir şey! İnsan cenneti, mutluluğu, âhireti, âhiretteki ebedî saadeti istemezse; Bu da çok yanlış bir şey!

İnsan cenneti, mutluluğu, âhireti, âhiretteki ebedî saadeti istemezse;
dünyada güzelliği, adaleti, mutluluğu istemezse o insan mahvolmuş demektir.dünyada güzelliği, adaleti, mutluluğu istemezse o insan mahvolmuş demektir. Böyle bir yürek, böyle bir zihniyet, reklamı yapılacak bir zihniyet değil! Böyle bir yürek, böyle bir zihniyet, reklamı yapılacak bir zihniyet değil!

Ama maalesef işte böyle oyunlarla, romanlarla, filmlerle insanların kafası bozuluyor,Ama maalesef işte böyle oyunlarla, romanlarla, filmlerle insanların kafası bozuluyor, bozuluyor, bozuluyor; sonunda insanlar birbirlerine hücum eden, döven, bozuluyor, bozuluyor; sonunda insanlar birbirlerine hücum eden, döven, kıran geçiren, ezen, -barbarlaşıyorlar- kötü insanlar oluyorlar. Bu da toplumun bir [problemi...] kıran geçiren, ezen, -barbarlaşıyorlar- kötü insanlar oluyorlar. Bu da toplumun bir [problemi...]

Mesela Avustralya toplumunda, bir adam bir kadını dövsün; bütün Avustralya hükümeti peşine düşer!Mesela Avustralya toplumunda, bir adam bir kadını dövsün; bütün Avustralya hükümeti peşine düşer! Adamı cezalandırırlar.Adamı cezalandırırlar. Bir defa döver, polise şikâyet [edildi mi] ikincide dövdüğünün haberi gelirse hapse atarlar. Kesin! Bir defa döver, polise şikâyet [edildi mi] ikincide dövdüğünün haberi gelirse hapse atarlar. Kesin!

Ama Türkiye'de dövülüyor, sövülüyor, hakarete uğruyor, çok çeşitli haksızlıklar yapılıyor...Ama Türkiye'de dövülüyor, sövülüyor, hakarete uğruyor, çok çeşitli haksızlıklar yapılıyor... Âdet olmuş. Hatta kendisine haksızlık yapılan da sesini çıkartmıyor, hakkını da aramıyor.Âdet olmuş. Hatta kendisine haksızlık yapılan da sesini çıkartmıyor, hakkını da aramıyor. Acayip bir şey! İçtimâî terbiyemizde çok eksik taraflar var. Acayip bir şey! İçtimâî terbiyemizde çok eksik taraflar var.

Üçüncü hadîs-i şerîf: el-Îmânu nısfâni: Nısfun fi's-sabri ve nısfun fi'ş-şükri. Üçüncü hadîs-i şerîf:

el-Îmânu nısfâni: Nısfun fi's-sabri ve nısfun fi'ş-şükri.

Deylemî, Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. İmanın tezahürü ne olacak? Deylemî, Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş.

İmanın tezahürü ne olacak?

Bir insan, bir kadın, bir çocuk, bir delikanlı, neyse; "Ben mü'minim" diyor.Bir insan, bir kadın, bir çocuk, bir delikanlı, neyse; "Ben mü'minim" diyor. Bunun sonucu ne olacak, hayatta bu nasıl görünecek? Deminki hadîs-i şerîflerden: Bunun sonucu ne olacak, hayatta bu nasıl görünecek?

Deminki hadîs-i şerîflerden:

İmanına göre icraatı olması lazım. Müslümanca yaşantısı olması lazım.İmanına göre icraatı olması lazım. Müslümanca yaşantısı olması lazım. Bir kere namazı kılması lazım; namaz dinin direği... Bunları anlıyoruz. Burada da neyi anlıyoruz? Bir kere namazı kılması lazım; namaz dinin direği... Bunları anlıyoruz.

Burada da neyi anlıyoruz?

el-Îmânu nısfâni. "İman iki kısımdır." Yarı yarıya iki yarımdan meydana gelir, iki yarımdır. el-Îmânu nısfâni. "İman iki kısımdır."

Yarı yarıya iki yarımdan meydana gelir, iki yarımdır.

Nısfun fi's-sabri. "Yarısı sabırdadır." Ve nısfun fi'ş-şükri. "Yarısı da şükürdedir." Nısfun fi's-sabri. "Yarısı sabırdadır." Ve nısfun fi'ş-şükri. "Yarısı da şükürdedir."

Bir insanın cennetlik olması için dünyadaki, İslâmî yaşantısındaki olaylarıBir insanın cennetlik olması için dünyadaki, İslâmî yaşantısındaki olayları iki grupta toplamak mümkündür.Bir kısmı üzücü olaylardır; tahammül edilmesi,iki grupta toplamak mümkündür.Bir kısmı üzücü olaylardır; tahammül edilmesi, diş sıkılması gereken olaylardır, sabrı gerektiren olaylardır.diş sıkılması gereken olaylardır, sabrı gerektiren olaylardır. O sabırdan dolayı mü'min sabrederse sevap alır.Misal: İşte Ramazan geçti, oruç; sabır. Ramazan ne idi? O sabırdan dolayı mü'min sabrederse sevap alır.Misal: İşte Ramazan geçti, oruç; sabır.

Ramazan ne idi?

Sabır ayıydı. Ramazan demek, "sabır ayı" demektir. Sabır ayıydı. Ramazan demek, "sabır ayı" demektir.

Yemedi içmedi... Sıcak yerlerde, Avustralya'da Ramazan uzun sürdü, İsveç'te kısa sürdü.Yemedi içmedi... Sıcak yerlerde, Avustralya'da Ramazan uzun sürdü, İsveç'te kısa sürdü. Sabır mesela... Sonra başka ne sabırdır? Mesela cihat, sabırdır. Sonra başka ne sabırdır? Sabır mesela...

Sonra başka ne sabırdır?

Mesela cihat, sabırdır.

Sonra başka ne sabırdır?

Sen İslâm'ı yaşamak istiyorsun, kâfir de seni ezmek istiyor; kâfirin cevr ü cefâsına sabır.Sen İslâm'ı yaşamak istiyorsun, kâfir de seni ezmek istiyor; kâfirin cevr ü cefâsına sabır. Dünyadaki kaderin cilvelerine sabır. İnsana fakirlik gelir, yorgunluk gelir, hastalık gelir...Dünyadaki kaderin cilvelerine sabır. İnsana fakirlik gelir, yorgunluk gelir, hastalık gelir... Sabır sabır sabır... İşte müslüman bunlardan sevap kazanır. Sabır sabır sabır...

İşte müslüman bunlardan sevap kazanır.

Demek ki sevap kazanmak için sebeplerin yarısı sabır. Sabırdan sevap kazanır, cennetlik olur. Demek ki sevap kazanmak için sebeplerin yarısı sabır. Sabırdan sevap kazanır, cennetlik olur.

Yarısı da nereden? Şükür. Yarısı da nereden?

Şükür.

Cenâb-ı Hak nimetler veriyor; yiyecekler, içecekler, sağlık, âfiyet, çoluk çocuk, akraba,Cenâb-ı Hak nimetler veriyor; yiyecekler, içecekler, sağlık, âfiyet, çoluk çocuk, akraba, eş dost, samimi arkadaşlar veriyor... İnsan yeri gelince her birisiyle ayrı mutlu oluyor. eş dost, samimi arkadaşlar veriyor... İnsan yeri gelince her birisiyle ayrı mutlu oluyor.

"Çok şükür yâ Rabbi! Çok şükür yâ Rabbi! Çok şükür yâ Rabbi!" "Çok şükür yâ Rabbi! Çok şükür yâ Rabbi! Çok şükür yâ Rabbi!"

Bir müslüman şükrettikçe de sevap kazanır, sevap kazanır, sevap kazanır... Bir müslüman şükrettikçe de sevap kazanır, sevap kazanır, sevap kazanır...

Ramazan'da gündüz oruç tutuyorduk, sevap kazanıyorduk; akşam iftar ediyorduk, nimetlereRamazan'da gündüz oruç tutuyorduk, sevap kazanıyorduk; akşam iftar ediyorduk, nimetlere "Elhamdülillah!" diyorduk, dua ediyorduk, şükürden sevap kazanıyorduk. "Elhamdülillah!" diyorduk, dua ediyorduk, şükürden sevap kazanıyorduk. Hayat boyunca da böyle, sadece Ramazan'da değil.Hayat boyunca da böyle, sadece Ramazan'da değil. Mutlu olaylara şükredince sevap kazanırsınız; sıkıcı, üzücü, baskılı olaylara da tahammül edince,Mutlu olaylara şükredince sevap kazanırsınız; sıkıcı, üzücü, baskılı olaylara da tahammül edince, sabredince sevap kazanırsınız. Hem sabırdan sevap hem şükürden sevap vardır. sabredince sevap kazanırsınız. Hem sabırdan sevap hem şükürden sevap vardır.

Onun için, "İman iki bölüktür.Onun için, "İman iki bölüktür. Bir bölüğü sabırdadır, bir bölüğü şükürdedir." buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir bölüğü sabırdadır, bir bölüğü şükürdedir." buyuruyor Peygamber Efendimiz.

O halde müslüman kardeşlerim! Siz de başınıza gelen olaylara bakın.O halde müslüman kardeşlerim!

Siz de başınıza gelen olaylara bakın.
Sevindirici olaylarsa; "Yâ Rabbi! Çok şükür!" deyin.Sevindirici olaylarsa; "Yâ Rabbi! Çok şükür!" deyin. Çünkü her şeyin, mukadderâtın bütün kararları Cenâb-ı Hak'tan... Onları nasip eden Allah.Çünkü her şeyin, mukadderâtın bütün kararları Cenâb-ı Hak'tan... Onları nasip eden Allah. Sevindirici şeyleri veren Allah. Allah'a şükredin. Sevindirici şeyleri veren Allah. Allah'a şükredin.

Üzücü olaylar; ölüm, hastalık, dert, sıkıntı, heyecan...Üzücü olaylar; ölüm, hastalık, dert, sıkıntı, heyecan... Onlar da Allah'ın imtihanı. Peygamberlere de gelmiş. Eyyüb aleyhiselâm'ı duymadık mı? Onlar da Allah'ın imtihanı. Peygamberlere de gelmiş.

Eyyüb aleyhiselâm'ı duymadık mı?

Ne kadar sabretmiş, kaç yıl rahatsız yatmış, neler çekmiş...Ne kadar sabretmiş, kaç yıl rahatsız yatmış, neler çekmiş... Peygamber, Allahu Teâlâ hazretlerinin sevgili kulu, Eyyüb aleyhisselam ne kadar sıkıntı çekmiş. Peygamber, Allahu Teâlâ hazretlerinin sevgili kulu, Eyyüb aleyhisselam ne kadar sıkıntı çekmiş.

Sıkıntılardan da insan sevap kazanıyor. Sıkıntılardan da insan sevap kazanıyor.

O halde mü'min olarak, başımıza sıkıcı olaylar gelince gevşemeyeceğiz.O halde mü'min olarak, başımıza sıkıcı olaylar gelince gevşemeyeceğiz. Bileceğiz ki oradan da sevap kazanılıyor; tahammül edeceğiz, "imtihandır" diyeceğiz.Bileceğiz ki oradan da sevap kazanılıyor; tahammül edeceğiz, "imtihandır" diyeceğiz. Yine imanımız, zevkimiz, şevkimiz aynen devam edecek. Yine imanımız, zevkimiz, şevkimiz aynen devam edecek.

Hatta ârif kullar, evliyâ, Allah'ın sevgili, mübarek kulları belalardan, musibetlerden sabredinceHatta ârif kullar, evliyâ, Allah'ın sevgili, mübarek kulları belalardan, musibetlerden sabredince daha çok mükâfat geldiğini bilirler, onlara daha çok sevinirler.daha çok mükâfat geldiğini bilirler, onlara daha çok sevinirler. Çünkü rahat vakit geçirdiği zaman oradan bir şey yok; ama sıkıntılı vakit geçirip deÇünkü rahat vakit geçirdiği zaman oradan bir şey yok; ama sıkıntılı vakit geçirip de tahammül ettiği zaman, Allah sabredenlerle beraberdir. Duymadınız mı; İnna'llâhe mea's-sâbirîn. tahammül ettiği zaman, Allah sabredenlerle beraberdir. Duymadınız mı;

İnna'llâhe mea's-sâbirîn.

"Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir." İnnemâ yüveffe's-sâbirûne ecrehüm bi-ğayri hisâb."Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir."

İnnemâ yüveffe's-sâbirûne ecrehüm bi-ğayri hisâb.
"Allah sabredenlere ecr ü sevaplarını, mükâfatlarını hesaba sığmayacak kadar çok çok verecek. "Allah sabredenlere ecr ü sevaplarını, mükâfatlarını hesaba sığmayacak kadar çok çok verecek.

Onun için, büyük evliyâullah ve Allah'ın mübarek kulları, peygamberler çok sabırlar etmişlerdir.Onun için, büyük evliyâullah ve Allah'ın mübarek kulları, peygamberler çok sabırlar etmişlerdir. Nuh aleyhisselâm'ın kavmine sabrı... Musa aleyhisselâm'ın Firavun'un zulmüne sabrı... Nuh aleyhisselâm'ın kavmine sabrı... Musa aleyhisselâm'ın Firavun'un zulmüne sabrı... İbrahim aleyhisselâm'ın Nemrud'a karşı, çeşitli zulümlere karşı sabrı...İbrahim aleyhisselâm'ın Nemrud'a karşı, çeşitli zulümlere karşı sabrı... İsa aleyhisselâm'ın ve havârîlerin sabırları...İsa aleyhisselâm'ın ve havârîlerin sabırları... Peygamber Efendimiz'in ve ashâbının çeşitli çeşitli sabırları... Onları göz önüne getireceğiz. Peygamber Efendimiz'in ve ashâbının çeşitli çeşitli sabırları... Onları göz önüne getireceğiz.

Tabii şükredilecek olaylarla da karşılaşınca bileceğiz ki onları Cenâb-ı Hak gönderdi, nasip etti;Tabii şükredilecek olaylarla da karşılaşınca bileceğiz ki onları Cenâb-ı Hak gönderdi, nasip etti; "Çok şükür bu nimetlere yâ Rabbi!" diye içten, cân u gönülden şükran duygusuyla dolacağız."Çok şükür bu nimetlere yâ Rabbi!" diye içten, cân u gönülden şükran duygusuyla dolacağız. Rabbimiz'e karşı sevgimiz artacak. Rabbimiz'e karşı sevgimiz artacak.

Diğer bir hadîs-i şerîf: Diğer bir hadîs-i şerîf:

el-Îmânu afîfun ani'l-mehârimi afîfun ani'l-metâmi'i. Hulvânî rivayet etmiş. el-Îmânu afîfun ani'l-mehârimi afîfun ani'l-metâmi'i.

Hulvânî rivayet etmiş.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

"İman..." Afîfun. "İffetlidir, tokgözlüdür..." Ani'l-mehârimi. "Haramlara karşı..." "İman..." Afîfun. "İffetlidir, tokgözlüdür..." Ani'l-mehârimi. "Haramlara karşı..."

"Haram olan şeylere karşı iman tokgözlüdür." Yani aldırmaz, istemez, o tarafa meyletmez."Haram olan şeylere karşı iman tokgözlüdür."

Yani aldırmaz, istemez, o tarafa meyletmez.
Şurada tatlı tatlı haramlar, zevkler, eğlenceler, keyifler var; mü'min o tarafa meyletmez. Neden? Şurada tatlı tatlı haramlar, zevkler, eğlenceler, keyifler var; mü'min o tarafa meyletmez.

Neden?

"Onlar günah, haram" diye onlara karşı iffetli davranır, yaklaşmaz. "Onlar günah, haram" diye onlara karşı iffetli davranır, yaklaşmaz.

Afîfun ani'l-metâmi'i. "İman tamahlardan da afiftir." Afîfun ani'l-metâmi'i. "İman tamahlardan da afiftir."

Mü'min tamahkârlıklara da düşmez, süflî tamahlara da tenezzül eylemez.Mü'min tamahkârlıklara da düşmez, süflî tamahlara da tenezzül eylemez. İmanlı olan bir insanın davranışı asaletlidir. İmanlı insan müstağnî tavırlıdır. İmanlı olan bir insanın davranışı asaletlidir. İmanlı insan müstağnî tavırlıdır. Karşısına haram şeyler geldiği zaman kale gibi sağlam durur. "Buyur kardeşim..." Karşısına haram şeyler geldiği zaman kale gibi sağlam durur.

"Buyur kardeşim..."

"Yok, teşekkür ederim. Bunu bana teklif etme; ben mü'minim, ben böyle haramlara bulaşmam!" "Yok, teşekkür ederim. Bunu bana teklif etme; ben mü'minim, ben böyle haramlara bulaşmam!"

"Yahu ye işte! Rüşveti aldık, beş arkadaş, dairede bir tanesi de sensin; al bunun da beşte biri senin!" "Yahu ye işte! Rüşveti aldık, beş arkadaş, dairede bir tanesi de sensin; al bunun da beşte biri senin!"

"Yok! Ben öyle rüşvet müşvet, haram maram yemem." [diyor,] kale gibi gayet sağlam duruyor. "Yok! Ben öyle rüşvet müşvet, haram maram yemem." [diyor,] kale gibi gayet sağlam duruyor.

Sonra tamahkârlıklara da, ummalara da, heveslenmelere de, gönlün süflî meyillerine karşı da iffetlidir,Sonra tamahkârlıklara da, ummalara da, heveslenmelere de, gönlün süflî meyillerine karşı da iffetlidir, onlara da tenezzül etmez. Herkes tamah eder, olmadık şeyi yapar.onlara da tenezzül etmez. Herkes tamah eder, olmadık şeyi yapar. "Falanca adam bana biraz menfaat sağlayacak, filanca adam belki şunu verecek..." diye, "Falanca adam bana biraz menfaat sağlayacak, filanca adam belki şunu verecek..." diye, tamahkârlığından dolayı çok yanlış işleri yapar. Mü'min öyle yapmaz, tamah etmez. tamahkârlığından dolayı çok yanlış işleri yapar. Mü'min öyle yapmaz, tamah etmez.

"Ya bunu böyle yaparsan kardeşim eline çok şeyler geçecek..." "Ya bunu böyle yaparsan kardeşim eline çok şeyler geçecek..."

"Hayır, istemem! Ben haramdan kazanç istemem, haramdan menfaat istemem." "Hayır, istemem! Ben haramdan kazanç istemem, haramdan menfaat istemem."

"Yahu sana deniz kenarında bir yalı alacağız! Son model Mercedes alacağız, 500 Mercedes..." "Yahu sana deniz kenarında bir yalı alacağız! Son model Mercedes alacağız, 500 Mercedes..."

"İstemem!" Haram olduktan sonra, Allah'ın sevmediği yol olduktan sonra... Mü'min iffetlidir. "İstemem!"

Haram olduktan sonra, Allah'ın sevmediği yol olduktan sonra...

Mü'min iffetlidir.

İşte bu da, cazibeli günahlara, tamahkârlıklara, menfaatlere karşı direnebilmek de imandandır.İşte bu da, cazibeli günahlara, tamahkârlıklara, menfaatlere karşı direnebilmek de imandandır. İman bu demektir. Aziz ve muhterem kardeşlerim! İman bu demektir.

Aziz ve muhterem kardeşlerim!

O halde, şeytan bazı şeyleri karşımıza süsleyerek çıkartırsa, "Ye bunu! İç bunu! Yap bunu!O halde, şeytan bazı şeyleri karşımıza süsleyerek çıkartırsa, "Ye bunu! İç bunu! Yap bunu! Gel buraya, işle şunu!" diye; imanlıysak, "Hayır, ben yapmam!" diyebileceğiz, diyebilmeliyiz.Gel buraya, işle şunu!" diye; imanlıysak, "Hayır, ben yapmam!" diyebileceğiz, diyebilmeliyiz. İmanın gereği budur, mü'min böyle yapar; "İstemiyorum!" der. "Ne biçim adamsın sen ya!İmanın gereği budur, mü'min böyle yapar; "İstemiyorum!" der.

"Ne biçim adamsın sen ya!
Yirmibirinci yüzyılda böyle adam olur mu? Ne kadar safsın! Herkes balıklama atlıyor böyle şeye..." Yirmibirinci yüzyılda böyle adam olur mu? Ne kadar safsın! Herkes balıklama atlıyor böyle şeye..."

"Herkes balıklama atlayabilir; ben mü'minim, ben âhirete inanıyorum."Herkes balıklama atlayabilir; ben mü'minim, ben âhirete inanıyorum. Ben haramlardan uzak durmaya ahdetmişim, Allah'ın buyruğunu tutmaya niyet etmişim.Ben haramlardan uzak durmaya ahdetmişim, Allah'ın buyruğunu tutmaya niyet etmişim. Allah'ın verdiği helaller bana yeter, ben haramlara tenezzül etmem!" Allah'ın verdiği helaller bana yeter, ben haramlara tenezzül etmem!"

Gazetelerdeki suistimal, hortumlama olaylarını -haberleri- okudukça hayret ediyorum.Gazetelerdeki suistimal, hortumlama olaylarını -haberleri- okudukça hayret ediyorum. Biliyorum, adamın milyarları var.Biliyorum, adamın milyarları var. Ömrünün sonuna kadar çalışmadan bir kenarda otursa mevcutları yiye yiye bitiremez.Ömrünün sonuna kadar çalışmadan bir kenarda otursa mevcutları yiye yiye bitiremez. Ama yine de devletin malını çarpıyor, usulsüz krediler hortumluyor. Ye babam, ye babam, ye babam...Ama yine de devletin malını çarpıyor, usulsüz krediler hortumluyor. Ye babam, ye babam, ye babam... Yemekten patlayacak! Ama sülük gibi yapışmış, milletin kanını emmeye devam ediyor.Yemekten patlayacak! Ama sülük gibi yapışmış, milletin kanını emmeye devam ediyor. Patlayıncaya kadar şişmiş, şişmiş, şişmiş... Patlayıncaya kadar şişmiş, şişmiş, şişmiş... Artık ne zaman patlayacak, Cenâb-ı Hak cezasını ne zaman verecek?.. Artık ne zaman patlayacak, Cenâb-ı Hak cezasını ne zaman verecek?..

Aldıklarını yemesi mümkün değil. Mirasçılara kalacak veya yine bir yerden, haydan gelen huya gidecek.Aldıklarını yemesi mümkün değil. Mirasçılara kalacak veya yine bir yerden, haydan gelen huya gidecek. Ama o haramı yiyor. Mü'min öyle yapmaz. Ama o haramı yiyor.

Mü'min öyle yapmaz.
Mü'min Allah'tan korkar; menfaatli de olsa haramlara, günahlara, herkesin tamah ettiği şeylere yanaşmaz. Mü'min Allah'tan korkar; menfaatli de olsa haramlara, günahlara, herkesin tamah ettiği şeylere yanaşmaz.

Ve nihayet en yüksek durum, bu sohbetimdeki son hadîs-i şerîf: Ve nihayet en yüksek durum, bu sohbetimdeki son hadîs-i şerîf:

Deylemî ve İbnü'n-Neccâr rahmetullahi aleyhimâ, Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Deylemî ve İbnü'n-Neccâr rahmetullahi aleyhimâ, Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler.

Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz; el-Îmânu fî kalbi'r-raculi en yuhibba'llâhe azze ve celle. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz;

el-Îmânu fî kalbi'r-raculi en yuhibba'llâhe azze ve celle.

"Mü'minin gönlünde iman; aziz ve celil olan -çok izzetli, çok celâlli olan;"Mü'minin gönlünde iman; aziz ve celil olan -çok izzetli, çok celâlli olan; sonsuz izzet, sonsuz celâl sahibi olan- Allah'ı sevmesidir." sonsuz izzet, sonsuz celâl sahibi olan- Allah'ı sevmesidir."

"Adamın kalbinde..." Adam da tabii, kadın da; hepsi girer. Burada "kişi" demek."Adamın kalbinde..."

Adam da tabii, kadın da; hepsi girer. Burada "kişi" demek.
Arapça'da racul, "adam" demek; ama kişi makamında kullanılıyor. Erkek olsun kadın olsun... Arapça'da racul, "adam" demek; ama kişi makamında kullanılıyor. Erkek olsun kadın olsun...

"Kalbinden..." Kalp de "gönül" demek. "Kalbinden..."

Kalp de "gönül" demek.

"İçinden, gönlünden aziz ve celil olan Allah'ı seviyorsa, işte o mü'mindir." "İçinden, gönlünden aziz ve celil olan Allah'ı seviyorsa, işte o mü'mindir."

O sevgi uyanmamışsa iyi mü'min değildir. Şimdi siz kendinizi ölçün. O sevgi uyanmamışsa iyi mü'min değildir.

Şimdi siz kendinizi ölçün.

Şöyle ölçün, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler: Neyi seviyorsunuz? Şöyle ölçün, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler:

Neyi seviyorsunuz?

Sevdiğiniz basit şeyleri kâğıda yazın. "Tarçınlı sütlacı seviyorum." "Tavuk göğsünü seviyorum." Sevdiğiniz basit şeyleri kâğıda yazın.

"Tarçınlı sütlacı seviyorum."

"Tavuk göğsünü seviyorum."

"Kaymaklı kadayıfı çok seviyorum." "Sıcak günde, buzdolabında soğumuş karpuzu çok seviyorum." "Kaymaklı kadayıfı çok seviyorum."

"Sıcak günde, buzdolabında soğumuş karpuzu çok seviyorum."

"Kış gününde sabahleyin sütü, sahlebi çok seviyorum." "Kış gününde sabahleyin sütü, sahlebi çok seviyorum."

Basitinden yükseğine doğru sevdiğiniz şeyleri sıralayın. "Hanımımı çok seviyorum." Basitinden yükseğine doğru sevdiğiniz şeyleri sıralayın.

"Hanımımı çok seviyorum."

"Annemi daha çok seviyorum, babamı daha çok seviyorum." "Annemi daha çok seviyorum, babamı daha çok seviyorum."

İnsanın sevdiği şeylere karşı davranışları bellidir. Sevdiği bir şeyi almak ister.İnsanın sevdiği şeylere karşı davranışları bellidir. Sevdiği bir şeyi almak ister. Parası olsa hemen gidip alacak. Hemen sahlebi içecek. Hemen karpuzu alacak.Parası olsa hemen gidip alacak. Hemen sahlebi içecek. Hemen karpuzu alacak. Hemen baklavayı alacak. Yani alıp, elde edip onu yemek ister. Hemen baklavayı alacak. Yani alıp, elde edip onu yemek ister.

Çocuklar arabayı çok seviyor; annesine babasına yalvarıyor: Çocuklar arabayı çok seviyor; annesine babasına yalvarıyor:

"Büyüdüm artık, ehliyeti aldım; ne olur bana güzel bir araba..."Büyüdüm artık, ehliyeti aldım; ne olur bana güzel bir araba... BMW olsun, spor olsun, şöyle olsun, böyle olsun..." "Yapma evlâdım, etme evlâdım, biraz daha [dur!]" BMW olsun, spor olsun, şöyle olsun, böyle olsun..."

"Yapma evlâdım, etme evlâdım, biraz daha [dur!]"

"Yok, çok istiyorum!" İnsan sevdiği şeyi içinden istiyor. "Yok, çok istiyorum!"

İnsan sevdiği şeyi içinden istiyor.

İnsanın içinde hakikî iman varsa Allahu Teâlâ hazretlerini sever. İnsanın içinde hakikî iman varsa Allahu Teâlâ hazretlerini sever.

Ama ben size toplumu az çok tanıyan, toplumla ilişkileri çok olan bir insan olarak söyleyeyim,Ama ben size toplumu az çok tanıyan, toplumla ilişkileri çok olan bir insan olarak söyleyeyim, siz de kendinizi yoklayın, etrafınızdaki insanları yoklayın: siz de kendinizi yoklayın, etrafınızdaki insanları yoklayın:

Bir sütlacı, bir kaymaklı kadayıfı, kâğıdın üzerine yazdığınız bir şeyi sevdiğiniz kadarBir sütlacı, bir kaymaklı kadayıfı, kâğıdın üzerine yazdığınız bir şeyi sevdiğiniz kadar canlı bir şekilde acaba sevginiz Allahu Teâlâ hazretlerine karşı nasıl? Onu bir ölçün. canlı bir şekilde acaba sevginiz Allahu Teâlâ hazretlerine karşı nasıl?

Onu bir ölçün.

Pek öyle bariz bir şey yoksa; Pek öyle bariz bir şey yoksa;

"Ben bu sevgiye 'yok' demeye utanıyorum ama 'var' da diyecek bir alâmetini görmüyorum." "Ben bu sevgiye 'yok' demeye utanıyorum ama 'var' da diyecek bir alâmetini görmüyorum."

O zaman utanın! Utanın ki her türlü güzelliğin sahibi olan Allah,O zaman utanın! Utanın ki her türlü güzelliğin sahibi olan Allah, her türlü güzelliği yaratan Allah, her türlü kemâlâta, güzelliklerin doruğuna,her türlü güzelliği yaratan Allah, her türlü kemâlâta, güzelliklerin doruğuna, en yüksek noktasında, en fazla miktarda sahip olanen yüksek noktasında, en fazla miktarda sahip olan âlemlerin Rabbi Allahu Teâlâ hazretlerini sevememişsiniz! Bu neden oluyor? âlemlerin Rabbi Allahu Teâlâ hazretlerini sevememişsiniz!

Bu neden oluyor?

Tanımamaktan oluyor. Tanımadığı için, görmediği için, düşünmediği için... Tanımamaktan oluyor. Tanımadığı için, görmediği için, düşünmediği için...

"O konuda hiç düşünmedim hocam!" Pek çok kimse düşünmediği için sevmiyor. "O konuda hiç düşünmedim hocam!"

Pek çok kimse düşünmediği için sevmiyor.

Tabii laf olarak küçük çocuklara -en küçükten- annesi babası, anneannesi, babaannesi, dedesi öğretiyor: Tabii laf olarak küçük çocuklara -en küçükten- annesi babası, anneannesi, babaannesi, dedesi öğretiyor:

"Evlâdım, en çok neyi sevmek lazım?" "Balonu seviyorum, cikleti seviyorum, çikolatayı seviyorum..." "Evlâdım, en çok neyi sevmek lazım?"

"Balonu seviyorum, cikleti seviyorum, çikolatayı seviyorum..."

"Yok, yok... En çok Allah'ı sevmek lazım! Neyi sevmek lazım, söyle bakayım?" "Yok, yok... En çok Allah'ı sevmek lazım! Neyi sevmek lazım, söyle bakayım?"

"Ben en çok Allah'ı seviyorum!" "Hah, aferin!" diye öğretiyoruz. "Ben en çok Allah'ı seviyorum!"

"Hah, aferin!" diye öğretiyoruz.

Ama "Hakikaten Allah'ı sevmek insanın kalbine nasıl yerleşecek?" diye,Ama "Hakikaten Allah'ı sevmek insanın kalbine nasıl yerleşecek?" diye, bunun çaresini dede de aramıyor, anne de aramıyor, anneanne de aramıyor.bunun çaresini dede de aramıyor, anne de aramıyor, anneanne de aramıyor. Çokları bu işi bilmiyorlar. Kendilerinin kafalarında birtakım bilgi kırıntıları var; küçüklüğünden, Çokları bu işi bilmiyorlar. Kendilerinin kafalarında birtakım bilgi kırıntıları var; küçüklüğünden, belli zamanlardaki hayatının olaylarından edindiği birtakım izlenimler var.belli zamanlardaki hayatının olaylarından edindiği birtakım izlenimler var. Onlara göre o zanların içinde ama gerçek ilâhî aşkı bulabilmiş değil. Onlara göre o zanların içinde ama gerçek ilâhî aşkı bulabilmiş değil.

Çünkü ilâhî aşkı bulan insanın hâli belli olur. Aşkın hâli her hâlinden anlaşılır.Çünkü ilâhî aşkı bulan insanın hâli belli olur. Aşkın hâli her hâlinden anlaşılır. Oturmasından, kalkmasından, konuşmasından, bakışından, sesinin titremesinden anlaşılır. Oturmasından, kalkmasından, konuşmasından, bakışından, sesinin titremesinden anlaşılır.

Cenâb-ı Hakk'ın sevgisinin hakikîsine, sahtesine değil, lafına değilCenâb-ı Hakk'ın sevgisinin hakikîsine, sahtesine değil, lafına değil kendisine hakikaten sahip olmak kolay bir şey değil. Bunun yolu nedir? kendisine hakikaten sahip olmak kolay bir şey değil.

Bunun yolu nedir?

Tasavvuftur, zikrullahtır, mârifetullaha erişmektir. Tasavvuftur, zikrullahtır, mârifetullaha erişmektir.

Mârifetullaha eren, yani Allah'ın bilgisine, Allah'ı yakından tanımaMârifetullaha eren, yani Allah'ın bilgisine, Allah'ı yakından tanıma seviyesine yükselen insan tanıyınca mutlaka sever. seviyesine yükselen insan tanıyınca mutlaka sever.

Peygamber Efendimiz'i de tarif ederken sahâbe-i kirâm diyor ki; Peygamber Efendimiz'i de tarif ederken sahâbe-i kirâm diyor ki;

"Peygamber Efendimiz'i uzaktan gören, heybeti karşısında 'Resûlullah bu!' diye ürperirdi."Peygamber Efendimiz'i uzaktan gören, heybeti karşısında 'Resûlullah bu!' diye ürperirdi. Heybetinin altında ezilirdi. Ama birkaç sohbetine devam edip sözünü dinledi mi,Heybetinin altında ezilirdi. Ama birkaç sohbetine devam edip sözünü dinledi mi, mübarek cemâline baktı mı severdi ve artık âşık olurdu." mübarek cemâline baktı mı severdi ve artık âşık olurdu."

Güzelliği yakından tanıyınca o zaman seviyor, âşık oluyor; aşkı da çok yüksek noktalara çıkıyor. Güzelliği yakından tanıyınca o zaman seviyor, âşık oluyor; aşkı da çok yüksek noktalara çıkıyor.

Allahu Teâlâ hazretlerini de mârifetullahı nispetinde tanıyınca o zaman aşkı muhabbeti artıyor,Allahu Teâlâ hazretlerini de mârifetullahı nispetinde tanıyınca o zaman aşkı muhabbeti artıyor, o zaman başka türlü bir insan oluyor. "Nasıl bir insan oluyor hocam? o zaman başka türlü bir insan oluyor.

"Nasıl bir insan oluyor hocam?
Şöyle bizim bildiğimiz bir misal verebilir misin?" İşte Yunus Emre; buyur, herkesin bildiği bir misal...Şöyle bizim bildiğimiz bir misal verebilir misin?"

İşte Yunus Emre; buyur, herkesin bildiği bir misal...
Okuyun Yunus Emre'nin şiirlerini... Okuyorsunuz zaten, ilâhilerini biliyorsunuz; görün. Okuyun Yunus Emre'nin şiirlerini... Okuyorsunuz zaten, ilâhilerini biliyorsunuz; görün.

"Beni yaksalar, küllerimi havaya savursalar, küllerimin her bir tanesi yine;"Beni yaksalar, küllerimi havaya savursalar, küllerimin her bir tanesi yine; 'Yâ Rabbi! Ben seni istiyorum! Yâ Rabbi! Ben seni istiyorum!' der." diyor. Sevgiye bak!'Yâ Rabbi! Ben seni istiyorum! Yâ Rabbi! Ben seni istiyorum!' der." diyor.

Sevgiye bak!
Yunus'un ilâhilerindeki sözlerin altında yatan mânaya bak! Yunus'un sözlerinin büyüklüğüne bak!Yunus'un ilâhilerindeki sözlerin altında yatan mânaya bak! Yunus'un sözlerinin büyüklüğüne bak! Oradan onun Allah sevgisini anlarsın. Oradan onun Allah sevgisini anlarsın.

Bizim mâzimizde, medeniyetimizde, irfan tarihimizde Yunus tek misal değil; milyarlarca misal var.Bizim mâzimizde, medeniyetimizde, irfan tarihimizde Yunus tek misal değil; milyarlarca misal var. Allah'ın sevgisine ulaşmış mübarek evliyâullah zâtlar;Allah'ın sevgisine ulaşmış mübarek evliyâullah zâtlar; her işi Allah rızası, Allah sevgisi için yapan büyük evliyâullah... her işi Allah rızası, Allah sevgisi için yapan büyük evliyâullah...

Hayır yapmışlar, hasenât yapmışlar, iyilikler yapmışlar, mescitler yapmışlar, hastaneler yapmışlar,Hayır yapmışlar, hasenât yapmışlar, iyilikler yapmışlar, mescitler yapmışlar, hastaneler yapmışlar, Allah rızası için çeşmeler yapmışlar, köprüler yapmışlar... Allah rızası için çeşmeler yapmışlar, köprüler yapmışlar... İnsanlardan hayır dua almak için, Allah'ın rızasını kazanmak içinİnsanlardan hayır dua almak için, Allah'ın rızasını kazanmak için Allah dostlarının, Allah âşıklarının çok büyük hizmetleri olmuş. Allah dostlarının, Allah âşıklarının çok büyük hizmetleri olmuş.

Allah'ı sevmeyen bir insandan da bir hayır gelmiyor. Allah'ı sevmeyen bir insandan da bir hayır gelmiyor. Menfaatperest, hain, dönek, aldatıcı, palavracı, kendini beğenmiş oluyor; bir fayda gelmiyor. Menfaatperest, hain, dönek, aldatıcı, palavracı, kendini beğenmiş oluyor; bir fayda gelmiyor.

Eğer insanlığın, hükümetlerin, eğitim teşkilâtlarının aklı varsaEğer insanlığın, hükümetlerin, eğitim teşkilâtlarının aklı varsa insanlara Allah'ı tanıtmak, sevdirmek yolunda çalışmalı! insanlara Allah'ı tanıtmak, sevdirmek yolunda çalışmalı!

Allah'ı seven Allah yolunda güzel işler yapar ve herkese de faydalı olur;Allah'ı seven Allah yolunda güzel işler yapar ve herkese de faydalı olur; toplumuna, devletine, milletine faydalı olur. toplumuna, devletine, milletine faydalı olur.

Dedelerimizin Allah yolunda canlarını vermesi, şehit olması, o büyük kahramanlıklar nasıl oldu? Dedelerimizin Allah yolunda canlarını vermesi, şehit olması, o büyük kahramanlıklar nasıl oldu?

Allah aşkından oldu, Allah rızası için oldu. "Allah Allah..." diye diye cihat etmediler mi? Allah aşkından oldu, Allah rızası için oldu.

"Allah Allah..." diye diye cihat etmediler mi?

İşte o, Allah aşkından oluyor. Şehit olmadıkları zaman;İşte o, Allah aşkından oluyor.

Şehit olmadıkları zaman;
"Ben niye şehit olamıyorum?Allah bana şehitliği nasip etmeyecek mi?" diye siperlerde ağlamadılar mı? "Ben niye şehit olamıyorum?Allah bana şehitliği nasip etmeyecek mi?" diye siperlerde ağlamadılar mı?

İşte o, hakikî imandan oluyor. İşte o, hakikî imandan oluyor.

Demek ki hakikî iman, insanın gönlünde Allah sevgisinin yerleşmesiymiş. Bunun için ne yapacaksınız? Demek ki hakikî iman, insanın gönlünde Allah sevgisinin yerleşmesiymiş.

Bunun için ne yapacaksınız?

Çok Kur'an okuyacaksınız. Evliyâullahın hayatlarını ve sözlerini çok okuyacaksınız.Çok Kur'an okuyacaksınız. Evliyâullahın hayatlarını ve sözlerini çok okuyacaksınız. Allah'ı çok zikredeceksiniz. Allah'tan isteyeceksiniz.Allah'ı çok zikredeceksiniz. Allah'tan isteyeceksiniz. Allah'ın istediği iyi kul olmaya gayret edeceksiniz. Allah'ın istediği iyi kul olmaya gayret edeceksiniz.

Allah'ın istediği iyi işleri yapınca, iyi kul oluncaAllah'ın istediği iyi işleri yapınca, iyi kul olunca Allah size sevgisini, aşkını, muhabbetini kendisi ihsan edecek.Allah size sevgisini, aşkını, muhabbetini kendisi ihsan edecek. Herkese vermiyor; mükâfât olarak sevdiği işleri yapanlara veriyor. Herkese vermiyor; mükâfât olarak sevdiği işleri yapanlara veriyor.

Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışın ki Allah size sevgisini ihsan etsin.Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışın ki Allah size sevgisini ihsan etsin. Hakikî dostları arasına sizleri, bizleri, cümlemizi kabul etsin.Hakikî dostları arasına sizleri, bizleri, cümlemizi kabul etsin. Hem dünyada hem de âhirette aziz ve bahtiyar olalım. Hem dünyada hem de âhirette aziz ve bahtiyar olalım.

Allahu Teâlâ hazretleri iki cihan saadetine cümlemizi erdirsin. Allahu Teâlâ hazretleri iki cihan saadetine cümlemizi erdirsin.

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühû! es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühû!

Konuşma Hakkında
Server Kürsü
Tema 1
Tema 2