Namaz Vakitleri

13 Muharrem 1446
19 Temmuz 2024
İmsak
03:48
Güneş
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
Detaylı Arama

Hikmet ve Allah Korkusu: İnsanın Yolculuğu

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

5 Muharrem 1414 / 25.06.1993
İskenderpaşa Camii/ İstanbul

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Hadis sohbetlerini 5 aşamada özetleyebiliriz.

a. İskenderpaşa Camii Sohbetleri (1977-1997)

Mehmed Zâhid KOTKU Hz. görevli oldukları İskenderpaşa Camii’nde, her pazar günü ikindiden sonra bir saat, cuma günleri öğleden önce 45 dakika Râmûzü’l-Ehàdis’ten hadis okuyup izah ederdi. 1977 yılının ilkbaharından itibaren bu dersler Mahmud Es’ad COŞAN tarafından yapılır oldu.

COŞAN, o yıllarda Ankara’da oturuyordu. Her hafta sonu İstanbul’a geliyor, pazar günkü hadis dersini yapıp geri dönüyordu. Tatillerde ve müsait zamanlarında cuma namazından önce de sohbet ettiği olurdu. Önemli bir engel olmadıkça, bu böyle devam etti.

13 Kasım 1980’de Mehmed Zâhid KOTKU Hazretleri’nin vefatından sonra da İskenderpaşa’daki dersler aynen devam etti. Hac veya başka bir seyahat nedeniyle yurtdışında olduğu zamanların dışında önemli bir aksama olmadı. 1997 Mayısında yurtdışına çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. İskenderpaşa’daki son sohbeti 4 Mayıs 1997 pazar günü oldu.
COŞAN, derse besmele ve hamdele ile başlardı. Arkasından, “Kitapların en efdali Allah’ın kitabıdır, yolların en faziletlisi Peygamber (s.a.s.)’in yoludur. Sonradan uydurulan şeyler bid’attir. Her bid’at dalâlettir. Her dalâlet ve dalâlet sahibi cehenneme gider.” anlamındaki Arapça giriş cümlelerini söylerdi. Sonra, sıradaki ilk hadisin Arapça metnini okurdu.

Ondan sonra okunan kitap hakkında kısa bilgi verir; hadislerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, başta Peygamber (s.a.s.) Efendimiz olmak üzere cümle enbiyânın, evliyânın, sülehànın; sâdât ve meşâyih-i kiramın ruhları için; kitabın müellifinin ve bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bizlere kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemânın, râvilerin ruhları için; caminin bânisi İskender Paşa’nın ruhu için; bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere oraya gelmiş olan kimselerin ahirete irtihal etmiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve Mehmed Zahid KOTKU Hazretleri’nin ruhu için, bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerif okunmasını isterdi.

Daha sonra, sıradaki hadis-i şerifin Arapça metnini okuyup, kelime kelime izahına geçerdi. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve diğer hadis-i şeriflerle meseleyi bir güzel açıklardı. Sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanırdı. Konunun iyi anlaşılması için misaller, hatıralar anlatır; şiirlere, Farsça ve Arapça beyitlere yer verirdi.

COŞAN, ilk yıllarda her sohbette 8-10 hadis-i şerif okuyup izah ederdi, sohbet süresi bir saati geçmezdi. Son yıllarda bu sayı 3’e kadar düşmüş, izah için daha çok vakit ayrılmış, sohbet süresi bir saati biraz aşmaya başlamıştı.

Sohbetin sonunda mutlaka Hatm-i Hàcegân yaptırırdı. Bazen, intisab etmek isteyenler için zikir dersi tarifi yapardı. Eğer vakit müsaitse, küçük notlarla soru gönderenlerin sorularına cevap verirdi.

Sohbetlere öncelikle gençler, öğrenciler, okumuş kimseler gelirlerdi. Fakat her yaştan ve her kesimden insana rastlamak mümkündü. Zamanla ilgi arttığı için, caminin etrafındaki evler satın alınarak cami genişletilmiş; hanımların ve erkeklerin sohbetleri takip edebilmesi için mekânlar yapılmıştır.

İskenderpaşa Camii’ndeki sohbetler, ilk yıllardan beri teyp kasetlerine kayıt edilmiştir. 1987’den sonra görüntülü video kayıtları yapılmıştır.

b. Ankara Özelif Camii Sohbetleri (1982-1996)

COŞAN, Mehmed Zâhid KOTKU Hz. vefat edip, irşad görevi kendisine intikal ettikten sonra, Ankara’da da hadis dersleri başlattı (1982). İlk önce çarşamba günleri evinin yanındaki Muradiye Camii’nde, daha sonra perşembe akşamları Özelif Camii’nde hadis dersi yapmaya başladı. Bir ara cumartesi günleri yapıldı. Emekli olup da Ankara’dan ayrıldıkları 1987 yılına kadar bu dersler devam etti. 1987’den sonra ise, her ayın ilk perşembe akşamı Ankara’ya gelip, bu hadis derslerini ayda bir yapmaya devam etti.

c. Sapanca Sohbetleri (1987-1989)

COŞAN emekli olduktan sonra Sapanca’ya yerleşmiştir. Orada oturdukları yıllarda (1987-1989), evinin yakınındaki Yüzevler Camii’nde cumartesi günleri, ikindiden sonra Muhtâru’l-Ehàdîs isimli kitaptan hadis dersleri yapmıştır.

Muhtâru’l-Ehâdîs kitabı muteber hadis kitaplarından seçilmiş ve ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmış bin dört yüz kadar hadis ihtivâ etmektedir. Mısırlı alim Seyyid Ahmed el-Hâşimî (1878-1943) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe’ye muhtelif tercümeleri yapılmıştır.

d. Anadolu’da Sohbetler

COŞAN, Türkiye’de bulunduğu 1980-1997 yılları arasında sık sık Anadolu’da seyahatler yaparlardı. Gittikleri illerde, uygun camilerde, halka açık hadis dersleri yapmıştır. Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, Adapazarı, Konya, Edirne gibi illerde sohbetler yapılmış hadis sohbetleri mevcuttur.

e. Ev Sohbetleri
Doğum, ölüm, düğün, sünnet vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği evlerde; kahvaltı vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği öğrenci evlerinde mutlaka yarım saat - 45 dakika civarında bir hadis sohbeti yaparlardı.

Hikmeti Elde Edebilmenin Kaynağı, Allahtan Korkan Kimse Nasıl Davranmalı, Allahtan Korkan Kişi Her İşini Akla Ve Şeriate Uygun Yapmalı, | gibi konu başlıkları içeren dini sohbet.

Konuşma Metni

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

el-Hamdülillâhi rabbi'l-âlemîne hamden kesîran tayyiben mübâraken alâ külli hâlin ve fî külli hîn.el-Hamdülillâhi rabbi'l-âlemîne hamden kesîran tayyiben mübâraken alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtü ve's-selâmu alâ seyyidinâ ve senedinâ ve mededinâ ve üsvetine'l-hasanetiVe's-salâtü ve's-selâmu alâ seyyidinâ ve senedinâ ve mededinâ ve üsvetine'l-hasaneti ve tâc-i ruûsünâ ve tabîb-i kulûbinâ muhammedini'l-mustafâve tâc-i ruûsünâ ve tabîb-i kulûbinâ muhammedini'l-mustafâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ. ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ.

Emmâ ba'dü: Aziz ve muhterem kardeşlerim! Emmâ ba'dü:

Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Cuma günü geçmişlerimiz bizden dua beklerler.Cuma günü geçmişlerimiz bizden dua beklerler. Bu hadîs-i şerîflerin okunmasına başlamadan önce cümle geçmişlerimizin ruhları için,Bu hadîs-i şerîflerin okunmasına başlamadan önce cümle geçmişlerimizin ruhları için, Peygamber Efendimiz'den Hocamız Muhammed Zâhid-i Bursevî'ye kadar turuk-u aliyyemiz silsilelerinePeygamber Efendimiz'den Hocamız Muhammed Zâhid-i Bursevî'ye kadar turuk-u aliyyemiz silsilelerine bağlı sâdât ve meşâyıh-ı turuk-u aliyyemizin ruhları için, tarikat kardeşlerimizin,bağlı sâdât ve meşâyıh-ı turuk-u aliyyemizin ruhları için, tarikat kardeşlerimizin, tarikat büyüklerimizin ruhları için, bu beldeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerinintarikat büyüklerimizin ruhları için, bu beldeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerinin ve daha önceleri fethetmek için gelip de burada şehit olmuş olan Ebû Eyyûb el-Ensârî Efendimiz ve daha önceleri fethetmek için gelip de burada şehit olmuş olan Ebû Eyyûb el-Ensârî Efendimiz ve sair sahâbe-i kirâmın, adını bildiğimiz bilmediğimiz enbiyâ ve evliyaullahın ruhları için,ve sair sahâbe-i kirâmın, adını bildiğimiz bilmediğimiz enbiyâ ve evliyaullahın ruhları için, uzaktan yakından buraya gelmiş siz kardeşlerimizin de âhirete göçmüş bütün sevdiklerinin,uzaktan yakından buraya gelmiş siz kardeşlerimizin de âhirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının ve istedikleri dilediklerinin ruhları için,yakınlarının ve istedikleri dilediklerinin ruhları için, camimizin etrafında metfun bulunan meftanın ruhları içincamimizin etrafında metfun bulunan meftanın ruhları için ve bu camiden güzerân eylemiş olan, bânîsi İskender Paşa'dan itibaren eimme, hutabâ, vâizîn,ve bu camiden güzerân eylemiş olan, bânîsi İskender Paşa'dan itibaren eimme, hutabâ, vâizîn, kayyimîn, müezzinîn ve cemaatin ruhları için, kayyimîn, müezzinîn ve cemaatin ruhları için, bir Fâtiha üç İhlâs-ı şerîf okuyun. bir Fâtiha üç İhlâs-ı şerîf okuyun.

Kur'ân-ı Kerîm'de âyet-i kerîme ile buyrulmuş ki; Kur'ân-ı Kerîm'de âyet-i kerîme ile buyrulmuş ki;

Ve men yü'te'l-hikmete fe-kad ûtiye hayran kesîrâ.Ve men yü'te'l-hikmete fe-kad ûtiye hayran kesîrâ. "Allah bir kimseye nasip etmişte hikmet vermişse, yani her şeyi şöyle akıllı,"Allah bir kimseye nasip etmişte hikmet vermişse, yani her şeyi şöyle akıllı, basiretli, ölçüp biçip karar verme, dengeli olma, dengeli düşünme,basiretli, ölçüp biçip karar verme, dengeli olma, dengeli düşünme, dengeli davranma kabiliyeti verebilmişse vermişse bir kimseye. dengeli davranma kabiliyeti verebilmişse vermişse bir kimseye. Bir kimse böyle bir şey yapabiliyorsa." Fe-kad ûtiye hayran kesîrâ. "Çok büyük hayırlar verilmiş o insana." Bir kimse böyle bir şey yapabiliyorsa." Fe-kad ûtiye hayran kesîrâ. "Çok büyük hayırlar verilmiş o insana."

Neden? Çünkü doğru işlerin mükâfatı cennet, Allah'ın rızası, dünya ve âhiretin hayrı, saadeti, selameti.Neden?

Çünkü doğru işlerin mükâfatı cennet, Allah'ın rızası, dünya ve âhiretin hayrı, saadeti, selameti.
Yanlış işlerin cezası da dünyada nedamet, pişmanlık,Yanlış işlerin cezası da dünyada nedamet, pişmanlık, saç yolmak, baş yolmak, diz dövmek, ah vah etmek;saç yolmak, baş yolmak, diz dövmek, ah vah etmek; âhirette de cehenneme atılıp cayır cayır kütük gibi yanmak. âhirette de cehenneme atılıp cayır cayır kütük gibi yanmak.

Demek ki yanlış iş yapmamak lazım, demek ki doğru iş yapmak lazım. Demek ki yanlış iş yapmamak lazım, demek ki doğru iş yapmak lazım.

İyi o zaman hocam hepimiz hikmete talibiz. Hepimiz hikmeti istiyoruz. Hepimize Allah hikmeti versin. İyi o zaman hocam hepimiz hikmete talibiz. Hepimiz hikmeti istiyoruz. Hepimize Allah hikmeti versin.

Ne yapalım, ne yapalım da Allah bize hikmeti versin? Ne yapalım, ne yapalım da Allah bize hikmeti versin?

Ha, "Hikmetin başı." diyor Peygamber Efendimiz. Ha, "Hikmetin başı." diyor Peygamber Efendimiz. Buradaki "baştan" maksat "kaynağı, temeli, esası, özü, mayası" demek. Buradaki "baştan" maksat "kaynağı, temeli, esası, özü, mayası" demek.

"Hikmetin esası, kökü, mayası, aslı, temeli, mahiyeti mehâfetullah."Hikmetin esası, kökü, mayası, aslı, temeli, mahiyeti mehâfetullah. Allahu Teâlâ hazretlerinden korkmaktır, havfullahtır." Allahu Teâlâ hazretlerinden korkmaktır, havfullahtır."

Şimdi kendi kendimizi bir yoklayalım, açlıktan korkuyor muyuz? Korkuyoruz. Şimdi kendi kendimizi bir yoklayalım, açlıktan korkuyor muyuz?

Korkuyoruz.

Yoksulluktan korkuyormuyuz? Korkuyoruz da sabahtan akşama çalışıyoruz.Yoksulluktan korkuyormuyuz?

Korkuyoruz da sabahtan akşama çalışıyoruz.
Dükkanımız var, işimiz var, memuriyetimiz var.Dükkanımız var, işimiz var, memuriyetimiz var. Ödümüz patlıyor, aç açık kalırız, eve maaş, yevmiye götüremeyiz, çoluk çocuk muhtaç duruma düşer,Ödümüz patlıyor, aç açık kalırız, eve maaş, yevmiye götüremeyiz, çoluk çocuk muhtaç duruma düşer, kirayı veremeyiz diye harıl harıl çalışıyoruz.kirayı veremeyiz diye harıl harıl çalışıyoruz. Onun için de patrondan korkuyoruz, memursak âmirden korkuyoruz, müdürden korkuyoruz, ödümüz patlıyor.Onun için de patrondan korkuyoruz, memursak âmirden korkuyoruz, müdürden korkuyoruz, ödümüz patlıyor. Bizi adam bir maaş veriyorum diye parmağında oynatıyor, fıldır fıldır döndürüyor; Bizi adam bir maaş veriyorum diye parmağında oynatıyor, fıldır fıldır döndürüyor;

Şuraya git. Başüstüne! Bunu yap. Başüstüne! Haydi bakalım yapmıyorum de! Şuraya git.

Başüstüne!

Bunu yap.

Başüstüne!

Haydi bakalım yapmıyorum de!

Olur mu hocam para alıyoruz, elbette itaat etmek lazım, hizmet vermek lazım. Olur mu hocam para alıyoruz, elbette itaat etmek lazım, hizmet vermek lazım.

Sabahtan akşama kadar kazma, kürek savuruyoruz,Sabahtan akşama kadar kazma, kürek savuruyoruz, yani âmirden, açlıktan vesaireden bir korku varyani âmirden, açlıktan vesaireden bir korku var ama şu kâinatı yaratan, mülkün sahibi ve her işi olduran, döndüren Allah, kâinatın mutasarrıfı.ama şu kâinatı yaratan, mülkün sahibi ve her işi olduran, döndüren Allah, kâinatın mutasarrıfı. Güneşi döndüren, geceyi gündüzü peş peşe getiren, yağmuru yağdıran, nebatı bitiren, insanı doğuran,Güneşi döndüren, geceyi gündüzü peş peşe getiren, yağmuru yağdıran, nebatı bitiren, insanı doğuran, yaşatan, öldüren, kabre koyan, kabirden sonra tekrar diriltecek olan, her etrafımızda olan, dönen,yaşatan, öldüren, kabre koyan, kabirden sonra tekrar diriltecek olan, her etrafımızda olan, dönen, yapılan işi tasarruf eden, yapan, hükmünü veren Allah celle celalühü.yapılan işi tasarruf eden, yapan, hükmünü veren Allah celle celalühü. Eğer Allah istemezse bir insan çocuk sahibi olamıyor, Allah istemezse ömrünü bir saniye uzatamıyor,Eğer Allah istemezse bir insan çocuk sahibi olamıyor, Allah istemezse ömrünü bir saniye uzatamıyor, Allah istemezse ölmek istese ölemiyor. İnliyor hastalıktan, "Al yâ Rabbi canımı." [diyor,] almayınca olmuyor.Allah istemezse ölmek istese ölemiyor. İnliyor hastalıktan, "Al yâ Rabbi canımı." [diyor,] almayınca olmuyor. Olmuyor yani, olursa oluyor olmazsa olmuyor. Her işi yaptıran Allah mı? Olmuyor yani, olursa oluyor olmazsa olmuyor.

Her işi yaptıran Allah mı?

Âmennâ ve saddaknâ. E her şeye gücü yeter mi? Âmennâ ve saddaknâ. Âmennâ ve saddaknâ.

E her şeye gücü yeter mi?

Âmennâ ve saddaknâ.

Ve hüve alâ külli şey'in kadir. İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün fe-yekûn.Ve hüve alâ külli şey'in kadir.

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün fe-yekûn.
"Bir şeyi murad etti mi Allah celle celâlühü o şeye "Ol!" buyurur." Kün "ol" demek. "Bir şeyi murad etti mi Allah celle celâlühü o şeye "Ol!" buyurur." Kün "ol" demek. "Ol ey olay, ey hadise, ey olacak olan iş." "Ol!" dedi mi olur. Kün dedi mi, fe-yekün. "Ne olursa olur." "Ol ey olay, ey hadise, ey olacak olan iş." "Ol!" dedi mi olur. Kün dedi mi, fe-yekün. "Ne olursa olur."

Allah onu öyle oldurur yani yapar. Olduran, öldüren Allahu Teâlâ hazretleri.Allah onu öyle oldurur yani yapar. Olduran, öldüren Allahu Teâlâ hazretleri. Cezayı veren Allah, mükafatı veren Allah, rızkı veren Allah, sıhhati veren Allah,Cezayı veren Allah, mükafatı veren Allah, rızkı veren Allah, sıhhati veren Allah, amansız hastalığı veren Allah, inleten Allah, yalvartan Allah, şifayı verecek olan Allah,amansız hastalığı veren Allah, inleten Allah, yalvartan Allah, şifayı verecek olan Allah, rızkı verecek olan Allah ama Allah'ın bu âciz nâçiz karınca gibi bîçare kulları Allah'tan korkmuyor. rızkı verecek olan Allah ama Allah'ın bu âciz nâçiz karınca gibi bîçare kulları Allah'tan korkmuyor.

Allah'tan korksa yapar mı bu işleri? Şu sırp şu zulmü Allah'tan korksa yapar mı? Allah'tan korksa yapar mı bu işleri?

Şu sırp şu zulmü Allah'tan korksa yapar mı?

Dini hak din olsa yapar mı? Papazı aklı başında bir insan olsaydı yapar mıydı bunu? Dini hak din olsa yapar mı?

Papazı aklı başında bir insan olsaydı yapar mıydı bunu?

Bak biz bir kimseyi öldürün diyor muyuz, diyemez miyiz? Bizim elimiz yok mu, bizim kolumuz bağlı mı? Bak biz bir kimseyi öldürün diyor muyuz, diyemez miyiz? Bizim elimiz yok mu, bizim kolumuz bağlı mı?

Falanca yerde şunlar şöyle yapmış. Ey cemaati müslimin! Siz de falanca yerde şöyle yapın!Falanca yerde şunlar şöyle yapmış. Ey cemaati müslimin! Siz de falanca yerde şöyle yapın! Vurun, kırın, öldürün! Tamam, bizden size müsaade, fetva diyor muyuz? Demiyoruz. Niye? Vurun, kırın, öldürün! Tamam, bizden size müsaade, fetva diyor muyuz?

Demiyoruz.

Niye?

Canı Allah verir, cana kıymak doğru değildir. Canı Allah verir, cana kıymak doğru değildir.

Ve men yaktül mü'minen müte'ammiden fe-cezâühû cehennemü hâliden fîhâ.Ve men yaktül mü'minen müte'ammiden fe-cezâühû cehennemü hâliden fîhâ. "Bir müslümanı insan nâhak yere öldürürse cezası ebedî cehennemde kalmaktır." "Bir müslümanı insan nâhak yere öldürürse cezası ebedî cehennemde kalmaktır."

Kafir bile öldürülmez. Kafire İslâm teklif edilir,Kafir bile öldürülmez. Kafire İslâm teklif edilir, İslâm'ı kabul ederse müslüman olur, İslâm'ı kabul etmezse denir ki;İslâm'ı kabul ederse müslüman olur, İslâm'ı kabul etmezse denir ki; "İslâm'ın hükmüne gir, müslümanın hakimiyetini kabul et." denilir. "Kabul ettim." derse tebaa olarak yaşar. "İslâm'ın hükmüne gir, müslümanın hakimiyetini kabul et." denilir. "Kabul ettim." derse tebaa olarak yaşar. Şimdi mesela Midilli adasına motorla gitmiş, Pakistanlı kaçakları Midilli adasına, Şimdi mesela Midilli adasına motorla gitmiş, Pakistanlı kaçakları Midilli adasına, Yunanistan'a iltica ettirmek için bir motor götürmüş.Yunanistan'a iltica ettirmek için bir motor götürmüş. Midilli adasına yanaşırken tıkır tıkır, tıkır tıkır makineli tüfekle ateş açmışlar,Midilli adasına yanaşırken tıkır tıkır, tıkır tıkır makineli tüfekle ateş açmışlar, üç tane kaptanımız ölmüş. üç tane kaptanımız ölmüş.

Yani kaçak yolcu taşıyorlar, yapmasalar daha iyi amaYani kaçak yolcu taşıyorlar, yapmasalar daha iyi ama yani bizim sahilimize bir gemi yanaşsa bizim askerimiz, gümrükçümüz, jandarmamız hemen silah mı atar? yani bizim sahilimize bir gemi yanaşsa bizim askerimiz, gümrükçümüz, jandarmamız hemen silah mı atar?

Hayır. İhtar eder, dur der, önünü çevirir, teslim ol der, teslim alır.Hayır. İhtar eder, dur der, önünü çevirir, teslim ol der, teslim alır. Ama bak öteki kâfir tıkır tıkır, tıkır tıkır öldürüyor. Neden? Ama bak öteki kâfir tıkır tıkır, tıkır tıkır öldürüyor.

Neden?

Allah'tan korkmuyor, hesap verme duygusu yok, imanı yok.Allah'tan korkmuyor, hesap verme duygusu yok, imanı yok. Kini var, nefsi var, şeytanı var, zalim. Hayvandan daha şaşkın, daha aşağı, daha sapık, ondan. Kini var, nefsi var, şeytanı var, zalim. Hayvandan daha şaşkın, daha aşağı, daha sapık, ondan.

Şu kâinatın tadını tuzunu kaçıran, şu dünyayı insanoğluna zindan eden kafirlerdir.Şu kâinatın tadını tuzunu kaçıran, şu dünyayı insanoğluna zindan eden kafirlerdir. Bak bizim emrimizin altında asırlarca herkes yaşamış.Bak bizim emrimizin altında asırlarca herkes yaşamış. Kiliseleri çalışmış, havraları çalışmış, yahudi tüccarı ticaret yapmış, ermeni sanat yapmış,Kiliseleri çalışmış, havraları çalışmış, yahudi tüccarı ticaret yapmış, ermeni sanat yapmış, vezir olmuş, paşa olmuş, Marko Paşa olmuş, sağlık bakanı olmuş, dış işleri bakanı olmuş hiç şey yapmamışız. vezir olmuş, paşa olmuş, Marko Paşa olmuş, sağlık bakanı olmuş, dış işleri bakanı olmuş hiç şey yapmamışız.

Neden? Neden?

Biz insanız. Biz Allah'tan korkuyoruz, hesaptan korkuyoruz. Biz insanız. Biz Allah'tan korkuyoruz, hesaptan korkuyoruz. Yani biz gizli yerde bir şeyler yapmasını biliriz.Yani biz gizli yerde bir şeyler yapmasını biliriz. Herkes gibi biz de bizi frenleyen bir şey olmasa biz de yapardık, yani kendimizi de temize de çıkartmıyoruz.Herkes gibi biz de bizi frenleyen bir şey olmasa biz de yapardık, yani kendimizi de temize de çıkartmıyoruz. Yapabiliyor da zaten, imanı zayıf olan da cinsi sapıklıkta yapıyor,Yapabiliyor da zaten, imanı zayıf olan da cinsi sapıklıkta yapıyor, hırsızlıkta yapıyor, düzenbazlıkta yapıyor zaten. hırsızlıkta yapıyor, düzenbazlıkta yapıyor zaten. Ama dürüst insanlar sayesinde ayaktayız. Onları da kötülük yapmaktan men eden ne? Ama dürüst insanlar sayesinde ayaktayız.

Onları da kötülük yapmaktan men eden ne?

Allah korkusu. Allah'tan korku iki şekildedir. Bir, Allah celle celalühüAllah korkusu.

Allah'tan korku iki şekildedir. Bir, Allah celle celalühü
zalime zulmünün cezasını hem dünyada hem âhirette tattırır. zalime zulmünün cezasını hem dünyada hem âhirette tattırır.

Elbette olur ev yıkanın hanesi vîrân. Elbette olur ev yıkanın hanesi vîrân.

Birisine sen bir kötülük yaparsan ettiğini bulursunBirisine sen bir kötülük yaparsan ettiğini bulursun sen de bu dünyada da çekersin âhirette de azabı olur.sen de bu dünyada da çekersin âhirette de azabı olur. Mutlaka kişi ettiğini dünyada âhirette bulur. Ceza var yani, bir ceza korkusu var.Mutlaka kişi ettiğini dünyada âhirette bulur. Ceza var yani, bir ceza korkusu var. Allah'tan insan bir cezadan dolayı korkar. Bu bir. Bu normal insanların korkusudur.Allah'tan insan bir cezadan dolayı korkar. Bu bir. Bu normal insanların korkusudur. Cayır cayır cehennem ateşi var, zebaniler var, azaplar var, zakkum var, Cayır cayır cehennem ateşi var, zebaniler var, azaplar var, zakkum var, şiddetli elim feci cehennem azapları, işkenceler var, korkar titrer.şiddetli elim feci cehennem azapları, işkenceler var, korkar titrer. Hele insan bir kıyameti rüyasında görse, hele Allah şöyle gözünden perdeyi kaldırsa Hele insan bir kıyameti rüyasında görse, hele Allah şöyle gözünden perdeyi kaldırsa cehennemin bir sahnesini görse, ağzının tadı kalmaz. Korkar, azaptan korkar, bu bir.cehennemin bir sahnesini görse, ağzının tadı kalmaz. Korkar, azaptan korkar, bu bir. Bir de Allah'ın lütfunun elinden gitmesinden korkmak var. Bir de Allah'ın lütfunun elinden gitmesinden korkmak var. Bak elhamdülillah müslümanız, çok şükür yâ Rabbi! Allah bizi bu imandan ayırmasın. Bak elhamdülillah müslümanız, çok şükür yâ Rabbi!

Allah bizi bu imandan ayırmasın.

Elhamdülillah nimet içindeyiz. Bak sağız, selametteyiz, elhamdülillah huzur içinde yaşıyoruz,Elhamdülillah nimet içindeyiz. Bak sağız, selametteyiz, elhamdülillah huzur içinde yaşıyoruz, elhamdülillah camimiz açık, elhamdülillah namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz.elhamdülillah camimiz açık, elhamdülillah namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Elhamdülillah işimize gücümüze gidiyoruz, kazanıyoruz, kazandığımızla kiramızı veriyoruz,Elhamdülillah işimize gücümüze gidiyoruz, kazanıyoruz, kazandığımızla kiramızı veriyoruz, çoluk çocuğumuza aldığımızı alıyoruz, taksit vereceksek taksit veriyoruz. Mutluyuz, elhamdülillah çok şükür. çoluk çocuğumuza aldığımızı alıyoruz, taksit vereceksek taksit veriyoruz. Mutluyuz, elhamdülillah çok şükür.

Ya Allah nimetleri elinden alırsa? Ya Allah bize darılırsa?Ya Allah nimetleri elinden alırsa? Ya Allah bize darılırsa? Ya Allah bize yaptığımız şeyden dolayı rahmetini çekerse? Rızasından mahrum kalırsak? Ya Allah bize yaptığımız şeyden dolayı rahmetini çekerse? Rızasından mahrum kalırsak?

Bir de bu var.Bir de bu var. Yani yüksek insanların, büyük mutasavvıfların, büyük dervişlerin,Yani yüksek insanların, büyük mutasavvıfların, büyük dervişlerin, büyük şeyhlerin, büyük âriflerin korktukları, titredikleri şey bu. büyük şeyhlerin, büyük âriflerin korktukları, titredikleri şey bu.

Yani ya Allah'ın rızasını elimden bir kaçırıverirsem?Yani ya Allah'ın rızasını elimden bir kaçırıverirsem? Ya o geceleyin tesbih çekerken gördüğüm o güzel hallerden mahrum düşüverirsem?Ya o geceleyin tesbih çekerken gördüğüm o güzel hallerden mahrum düşüverirsem? Ya Allah'ın o mânevî mükafatlarına ermiş iken hepsi gidiverirse? Ya Allah'ın o mânevî mükafatlarına ermiş iken hepsi gidiverirse? Ya gönlüm kararı verirse? Ya mertebem alınırsa? Ya gönlüm kararı verirse? Ya mertebem alınırsa?

Cehennemden, ateşten korktuğundan, kesilmekten, elinin kesilmesinden, hapse atılmasından korkmasından,Cehennemden, ateşten korktuğundan, kesilmekten, elinin kesilmesinden, hapse atılmasından korkmasından, Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağım diye daha çok korkar.Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağım diye daha çok korkar. Tabii bu da yüksek bir duygudur, çok yüksek bir duygudur. Tabii bu da yüksek bir duygudur, çok yüksek bir duygudur.

Yunus Emre'nin şiirlerine şöyle bakıyorum, her sözünü biraz kurcalayınca mübareğin [sözleri] hazine sanki,Yunus Emre'nin şiirlerine şöyle bakıyorum, her sözünü biraz kurcalayınca mübareğin [sözleri] hazine sanki, kurcalayınca elmas çıkıyor, yakut çıkıyor, inci mercan çıkıyor, kurcalayınca elmas çıkıyor, yakut çıkıyor, inci mercan çıkıyor, yani şiirlerinin şöyle eşeledikçe mânaları derinleşiyor. Demiş ki; yani şiirlerinin şöyle eşeledikçe mânaları derinleşiyor. Demiş ki;

Salâ oldu kastımıza. Yani essalâtü vesselâmü aleyke yâ resûallah.Salâ oldu kastımıza.

Yani essalâtü vesselâmü aleyke yâ resûallah.
Minareden böyle namaz dışında bir ses duyunca ne yapıyoruz? Minareden böyle namaz dışında bir ses duyunca ne yapıyoruz?

"Eyvah bir şey var!" diyoruz, "Herhalde mahalleden birisi vefat etti!" diyoruz."Eyvah bir şey var!" diyoruz, "Herhalde mahalleden birisi vefat etti!" diyoruz. "Salâ okunuyor." diyoruz mesela. Cuma salâsı ayrı."Salâ okunuyor." diyoruz mesela.

Cuma salâsı ayrı.
Cuma günü minareden Resûlullah Efendimiz'e salât ü selâm getirmek âdet, tamam,Cuma günü minareden Resûlullah Efendimiz'e salât ü selâm getirmek âdet, tamam, o zaman vefat yok da ama başka bir zaman minareden birşey duyduk mu; o zaman vefat yok da ama başka bir zaman minareden birşey duyduk mu; "Eyvah birisi vefat etti yine yakınlardan." diyoruz. Ha, Yunus diyor ki; "Eyvah birisi vefat etti yine yakınlardan." diyoruz. Ha, Yunus diyor ki;

Salâ oldu kastımıza. Gider olduk dostumuza. Salâ oldu kastımıza.

Gider olduk dostumuza.

Yani vefat geldi ölmek üzereyiz, öleceğiz, gitmeye başladık.Yani vefat geldi ölmek üzereyiz, öleceğiz, gitmeye başladık. Âhiret yolcusuyuz, ecel geliyor ama "Ölüyorum." demiyor da, Âhiret yolcusuyuz, ecel geliyor ama "Ölüyorum." demiyor da,

Salâ oldu kastımıza. Gider olduk dostumuza diyor. Düşünceye bak, ölüm demiyor.Salâ oldu kastımıza.

Gider olduk dostumuza

diyor. Düşünceye bak, ölüm demiyor.
Ölüm demiyor, dostumuza gitmeye yola çıktık, hareket başladı yani yolculuk emareleri göründü,Ölüm demiyor, dostumuza gitmeye yola çıktık, hareket başladı yani yolculuk emareleri göründü, hazırlıkları tamam dostumuza gidiyoruz diyor. Ne güzel bir şey!hazırlıkları tamam dostumuza gidiyoruz diyor. Ne güzel bir şey! Demek ki dost olarak yaşamış, dost olarak bilmiş;Demek ki dost olarak yaşamış, dost olarak bilmiş; Allahu Teâlâ hazretlerine öyle bağlanmış, öyle sevmiş, öyle anmış, öyle zikretmiş,Allahu Teâlâ hazretlerine öyle bağlanmış, öyle sevmiş, öyle anmış, öyle zikretmiş, O'na öyle ibadet etmiş, kullara O'nun rızasını kazanmak için öyle davranmış, şimdi ölüm gelince;O'na öyle ibadet etmiş, kullara O'nun rızasını kazanmak için öyle davranmış, şimdi ölüm gelince; "Oh oh oh!" diyor seviniyor; "Oh gider olduk dostumuza." [diyor.] "Oh oh oh!" diyor seviniyor; "Oh gider olduk dostumuza." [diyor.]

Salâ oldu kastımıza. Gider olduk dostumuza. Allahaısmarladık!Salâ oldu kastımıza.

Gider olduk dostumuza.

Allahaısmarladık!
Size haydi hoşcakalın, Allah imtihanınızı kolaylıkla vermeyi nasip etsin. Allah size de yardımcı olsun.Size haydi hoşcakalın, Allah imtihanınızı kolaylıkla vermeyi nasip etsin. Allah size de yardımcı olsun. Biz elhamdülillah bu dünya imtihanı tamam, bitti, bizim kağıtlar tamam, Biz elhamdülillah bu dünya imtihanı tamam, bitti, bizim kağıtlar tamam, imzalar tamam, notu aldık dostumuza gidiyoruz, eyvallah. imzalar tamam, notu aldık dostumuza gidiyoruz, eyvallah. Sevinerek gidiyor, "Gider olduk dostumuza." diyor. Ne güzel! Sevinerek gidiyor, "Gider olduk dostumuza." diyor. Ne güzel!

Hacda, bizim tatlı dilli, güleç yüzlü, sesi güzel bir kardeşimiz var,Hacda, bizim tatlı dilli, güleç yüzlü, sesi güzel bir kardeşimiz var, Yunus'un bir başka ilahisini daha okudu, ona da hayran kaldım. Diyor ki; Yunus'un bir başka ilahisini daha okudu, ona da hayran kaldım. Diyor ki;

İhram bezini belime Saram ağlayu ağlayu. İlahisinde böyle söylemiş.İhram bezini belime

Saram ağlayu ağlayu.

İlahisinde böyle söylemiş.
Yani; Nasip olsa Medine'de Muhammedi Görem ağlayu ağlayu. Yani;

Nasip olsa Medine'de Muhammedi

Görem ağlayu ağlayu.

Filan diye böyle bir ilahisi var, bir yerinde de böyle diyor. Filan diye böyle bir ilahisi var, bir yerinde de böyle diyor.

İhram bezini belime Saram ağlayu ağlayu. İhram bezini belime

Saram ağlayu ağlayu.

Şimdi düşündüm, hacca gidiyor kardeşlerimiz, biz de gidiyoruz.Şimdi düşündüm, hacca gidiyor kardeşlerimiz, biz de gidiyoruz. Ama ihram bezini beline bağlarken gözünden şıpır şıpır gözyaşı dökmek.Ama ihram bezini beline bağlarken gözünden şıpır şıpır gözyaşı dökmek. Yani Yunus öyle ağlayarak ihramını beline sarıyor. Ağlıyor, neden? Yani Yunus öyle ağlayarak ihramını beline sarıyor.

Ağlıyor, neden?

Ne oldu hayrola, bir yerine bir şey mi battı? Ne oldu, kesilen bir yerin mi var? Hayır.Ne oldu hayrola, bir yerine bir şey mi battı? Ne oldu, kesilen bir yerin mi var?

Hayır.
İşte Kâbe'ye gidiyor, tutamıyor kendisini gözlerinden yaşlar bırakıyor. İşte Kâbe'ye gidiyor, tutamıyor kendisini gözlerinden yaşlar bırakıyor.

İhram bezini belime Saram ağlayu ağlayu. İhram bezini belime

Saram ağlayu ağlayu.

Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlam seni. Dağlar ile taşlar ile

Çağırayım Mevlam seni.

Seherlerde kuşlar ile Çağırayım Mevlam seni. Ne kadar hoşuma gidiyor. Seherlerde kuşlar ile

Çağırayım Mevlam seni.

Ne kadar hoşuma gidiyor.

Muhterem kardeşlerim! Muhterem kardeşlerim!

Evet işte bu sözlerin sonunda [da anlaşıldığı gibi] hikmetin başı Allah korkusudur.Evet işte bu sözlerin sonunda [da anlaşıldığı gibi] hikmetin başı Allah korkusudur. Korkan ya ceza çekeceğim diye korkar, hapse gireceğim, azap göreceğim, cehenneme atılacağım,Korkan ya ceza çekeceğim diye korkar, hapse gireceğim, azap göreceğim, cehenneme atılacağım, yanacağım diye korkar ya da Allah'ın rızasını kaybederim, lütfundan mahrum kalırım,yanacağım diye korkar ya da Allah'ın rızasını kaybederim, lütfundan mahrum kalırım, mânevî makamından düşerim diye korkar. mânevî makamından düşerim diye korkar. O âriflerin korkusu, ötekisi normal vatandaşların korkusu O âriflerin korkusu, ötekisi normal vatandaşların korkusu ama bunun her ikisinde kaynak bu, esas duygu bu.ama bunun her ikisinde kaynak bu, esas duygu bu. İnsan Allah'tan korkacak, hem sevecek hem korkacak.İnsan Allah'tan korkacak, hem sevecek hem korkacak. Hem dost hem de dostun dostluğunu kaybederim diye insanın yüreği titreyecek, Hem dost hem de dostun dostluğunu kaybederim diye insanın yüreği titreyecek, Allah'tan korkacak her işini ona göre yapacak.Allah'tan korkacak her işini ona göre yapacak. Sözüne dikkat edecek, alışverişine dikkat edecek, karısıyla, çoluk çocuğuyla,Sözüne dikkat edecek, alışverişine dikkat edecek, karısıyla, çoluk çocuğuyla, akrabasıyla işine dikkat edecek, muamelesine dikkat edecek, arkadaşlığına, akrabasıyla işine dikkat edecek, muamelesine dikkat edecek, arkadaşlığına, komşuluğuna dikkat edecek, sabredecek. Ele geleni yemeyecek, dile geleni demeyecek.komşuluğuna dikkat edecek, sabredecek. Ele geleni yemeyecek, dile geleni demeyecek. Artık Yunus gibi vaaz etmeye başladık bugün. Artık Yunus gibi vaaz etmeye başladık bugün.

Ele geleni yersin Dile geleni dersin. Böyle dervişlik mi olur? Soruyor? Ele geleni yersin

Dile geleni dersin.

Böyle dervişlik mi olur?

Soruyor?

Eline geleni yoklayacaksın, düşüneceksin bu bana geldi ama haram mı, helal mi? Eline geleni yoklayacaksın, düşüneceksin bu bana geldi ama haram mı, helal mi?

Haramsa almayacaksın, istemem diyeceksin. E al ya! Haram, istemem! Haramsa almayacaksın, istemem diyeceksin.

E al ya!

Haram, istemem!

E dile geleni demeyeceksin. Olmaz.E dile geleni demeyeceksin.

Olmaz.
Ağzına içerden her geleni söylersen bu dil insanı çok zararlara uğratır, çok başına belaya sokar.Ağzına içerden her geleni söylersen bu dil insanı çok zararlara uğratır, çok başına belaya sokar. Bülbülün çektiği dili belasıdır, insanın çektiği de dili belasıdır. Bülbülün çektiği dili belasıdır, insanın çektiği de dili belasıdır.

Peygamber Efendimiz; "İnsanı cehenneme iki şey götürür." diyor.Peygamber Efendimiz; "İnsanı cehenneme iki şey götürür." diyor. Kısaca müeddeb bir şekilde söylüyor; "İki dudağının arası iki bacağının arası." diyor. Kısaca müeddeb bir şekilde söylüyor; "İki dudağının arası iki bacağının arası." diyor.

İki dudağının arasında ne var? Dil var, işte bu.İki dudağının arasında ne var?

Dil var, işte bu.
Lambur lumbur konuşursa ileri geri. Elfâz-ı küfür, yanlış söz, şaka, ıvır zıvır filan gider gümbürtüye. Lambur lumbur konuşursa ileri geri. Elfâz-ı küfür, yanlış söz, şaka, ıvır zıvır filan gider gümbürtüye.

Bir de tabii iki bacağının arası. İnsanları zaten en çok işte cinsî sapıklık diyoruz, hapis diyoruz.Bir de tabii iki bacağının arası. İnsanları zaten en çok işte cinsî sapıklık diyoruz, hapis diyoruz. Bugün gazete baktım adamın üç defa idamı istenmiş.Bugün gazete baktım adamın üç defa idamı istenmiş. Yani bir kere asılacak, bir kere daha asılacak, bir kere daha asılacak kadar suçu çok. Yani bir kere asılacak, bir kere daha asılacak, bir kere daha asılacak kadar suçu çok. Üç defa idamı istenmiş. Neden? Üç defa idamı istenmiş.

Neden?

Bilmem filancanın yanında çalıştığı patronunu filan öldürmüş galiba. Teferruatını da okuyamadım. Bilmem filancanın yanında çalıştığı patronunu filan öldürmüş galiba. Teferruatını da okuyamadım.

E neden yapıyor bunları? Neden yapıyor? E neden yapıyor bunları? Neden yapıyor?

İşte iki bacağının arası insanı felakete sürüklüyor. İki dudağın arası da insanı felakete sürüklüyebilir. İşte iki bacağının arası insanı felakete sürüklüyor. İki dudağın arası da insanı felakete sürüklüyebilir.

Allah cümlemize, kalbimizi mâmur eylesin, canlı eylesin, sevgisini versin, bir de mehâfetullahı versin.Allah cümlemize, kalbimizi mâmur eylesin, canlı eylesin, sevgisini versin, bir de mehâfetullahı versin. Yani Allah'tan korkarak her yaptığı şeyi düşünerek yapma duygusunu versin. Yani Allah'tan korkarak her yaptığı şeyi düşünerek yapma duygusunu versin.

Bu da hikmetin esası, temeli oluyor.Bu da hikmetin esası, temeli oluyor. Yani o zaman Allah'tan korkunca insan doğru hüküm verecek, hikmetli iş yapacak, yerli yerince iş yapacak.Yani o zaman Allah'tan korkunca insan doğru hüküm verecek, hikmetli iş yapacak, yerli yerince iş yapacak. Allah'tan korktuğu zaman akla ve şeraite uygun iş yapacak.Allah'tan korktuğu zaman akla ve şeraite uygun iş yapacak. Allah'tan korkmadığı zaman aldatacak, besbelli kandıracak. Allah'tan korkmadığı zaman aldatacak, besbelli kandıracak. Müdür tayin edeceksin hıyanet edecek, memur tayin edeceksin rüşvet alacak,Müdür tayin edeceksin hıyanet edecek, memur tayin edeceksin rüşvet alacak, filancaya tayin edeceksin arkandan hançerleyecek, şunu yapacaksın [şöyle yapacak.] Neden? filancaya tayin edeceksin arkandan hançerleyecek, şunu yapacaksın [şöyle yapacak.]

Neden?

Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korktuğu zaman her iş yerli yerine gelecek.Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korktuğu zaman her iş yerli yerine gelecek. İşte tasavvuf dediğimiz şey de bu. Tasavvufun başı, esası, ana meselesi ne? Takvâ. İşte tasavvuf dediğimiz şey de bu.

Tasavvufun başı, esası, ana meselesi ne?

Takvâ.

Takvâ ne demek? O da sakınmak, çekinmek, korkmak demek.Takvâ ne demek?

O da sakınmak, çekinmek, korkmak demek.
O da havfullahtan kaynaklanıyor. Aralarında ince mâna farkları var ama öyle. O da havfullahtan kaynaklanıyor. Aralarında ince mâna farkları var ama öyle.

Mü'min nasıl olacak? Mü'min beyne'l-havfi ve'r-recâi olacak.Mü'min nasıl olacak?

Mü'min beyne'l-havfi ve'r-recâi olacak.
Yani Allah'tan korkuyorum diye de titreyip bir köşede felç gelmiş gibi olmayacak.Yani Allah'tan korkuyorum diye de titreyip bir köşede felç gelmiş gibi olmayacak. Allah'tan ben çok korkuyorum. Eyvah onu yapamam, bunu yapamam, bilmem ne filan.Allah'tan ben çok korkuyorum. Eyvah onu yapamam, bunu yapamam, bilmem ne filan. Yemek yemiyor, uyumuyor, şey yapmıyor, ağlıyor. Yok o kadar da değil.Yemek yemiyor, uyumuyor, şey yapmıyor, ağlıyor. Yok o kadar da değil. Allah'tan da ümidini kesme. Allah çok müjdeli âyet-i kerîmeler indirmiş Kur'ân-ı Kerîm'de. Allah'tan da ümidini kesme. Allah çok müjdeli âyet-i kerîmeler indirmiş Kur'ân-ı Kerîm'de.

Lâ takmetû min rahmetillâhi. "Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin." diye emir buyurmuş. Lâ takmetû min rahmetillâhi. "Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin." diye emir buyurmuş.

Nebbi' ıbâdî ennî ene'l-ğafûru'r-rahîmü. Kâbe'nin örtüsüne yazılı.Nebbi' ıbâdî ennî ene'l-ğafûru'r-rahîmü.

Kâbe'nin örtüsüne yazılı.
Şööyle Hacer-i Esved'i selamlayıpta şöyle kapısının önünden,Şööyle Hacer-i Esved'i selamlayıpta şöyle kapısının önünden, Kâbe'nin rükn ile Makâm-ı İbrahim'in arasından geçipte şöyle dolaştın mı Hicr-i İsmail tarafına,Kâbe'nin rükn ile Makâm-ı İbrahim'in arasından geçipte şöyle dolaştın mı Hicr-i İsmail tarafına, Kâbe'ye başını çevirip baktın mı orada âyet-i kerîmeyi yazmışlar insanın yüreği ağzına geliyor. Kâbe'ye başını çevirip baktın mı orada âyet-i kerîmeyi yazmışlar insanın yüreği ağzına geliyor.

Nebbi' ıbâdî ennî ene'l-ğafûru'r-rahîmü. "Ey Resûlüm! O kullarıma bildir ki." Nebbi' ıbâdî ennî ene'l-ğafûru'r-rahîmü. "Ey Resûlüm! O kullarıma bildir ki."

Nebbi'. "Haber ver, bildir ki." Peygamber Efendimiz Nebi ya. Nebbi'. "Bildir!" Nebbi'. "Haber ver, bildir ki." Peygamber Efendimiz Nebi ya. Nebbi'. "Bildir!"

Nebbi' ıbâdî. "Kullarıma bildir ki." Ennî ene'l-ğafûru'r-rahîmü.Nebbi' ıbâdî. "Kullarıma bildir ki." Ennî ene'l-ğafûru'r-rahîmü. "Gafûr ve Rahîm olanın ta kendisiyim ben." Ben azîmüşşân, ben Allahu azîmüşşân Gafûr ve Rahîm'im."Gafûr ve Rahîm olanın ta kendisiyim ben." Ben azîmüşşân, ben Allahu azîmüşşân Gafûr ve Rahîm'im. Gafûr ve Rahîm olanın ta kendisi benim. Gafûr ne demek? Gafûr ve Rahîm olanın ta kendisi benim.

Gafûr ne demek?

Çok mağfireti geniş demek. Rahîm ne demek? Rahmeti sonsuz geniş demek. Gafûr ve Rahîm. Çok mağfireti geniş demek.

Rahîm ne demek?

Rahmeti sonsuz geniş demek.

Gafûr ve Rahîm.

Tabii kullar buna takılıp da laubali de olmasınlar diye arkasındanda buyuruyor ki; Tabii kullar buna takılıp da laubali de olmasınlar diye arkasındanda buyuruyor ki;

Ve enne azabî hüve'l-azâbü'l-elîmü. "Azabım da öyle dikkate alınmayacak gibi değildir ha.Ve enne azabî hüve'l-azâbü'l-elîmü. "Azabım da öyle dikkate alınmayacak gibi değildir ha. Kızdığım kulu da, gazabıma uğrayan kulu da elim bir azaba uğratırım feleğini şaşırır,Kızdığım kulu da, gazabıma uğrayan kulu da elim bir azaba uğratırım feleğini şaşırır, mahvolur, perişan olur." demek. mahvolur, perişan olur." demek.

Onun için mü'min kul Allah'ın rahmetine ümidini bağlayacak, edebini takınacak,Onun için mü'min kul Allah'ın rahmetine ümidini bağlayacak, edebini takınacak, Allah'tan korkarak hayatını öyle sürecek. Allah'tan korkarak hayatını öyle sürecek. Her işinde mizanı, terazisi, ölçüsü, elindeki rehberi havfullah, mehâfetullah olacak,Her işinde mizanı, terazisi, ölçüsü, elindeki rehberi havfullah, mehâfetullah olacak, her yaptığı işi akla ve şeriate uygun yapacak. Akla ve şeriate uygun yapmak için iki şey lazım.her yaptığı işi akla ve şeriate uygun yapacak. Akla ve şeriate uygun yapmak için iki şey lazım. Sözden anlaşılıyor, bir, aklı olması lazım insanın bir de şeriati bilmesi lazım. Akılsıza bir şey yok. Sözden anlaşılıyor, bir, aklı olması lazım insanın bir de şeriati bilmesi lazım. Akılsıza bir şey yok.

Dîvâne râ kalem nîst demişler Farsça. "Deliye mesuliyet yok.Dîvâne râ kalem nîst demişler Farsça. "Deliye mesuliyet yok. Sorgu sual, hesap, makbuz, ceza makbuzu, bir şey yok." Sorgu sual, hesap, makbuz, ceza makbuzu, bir şey yok."

Dîvâne râ kalem nîst. "Divaneye bir şey yok." Aklı olacak insanın. Dîvâne râ kalem nîst. "Divaneye bir şey yok." Aklı olacak insanın.

Allah bize aklı selim versin. Bir de nesi olacak? Şeriate dair bilgisi olacak. Allah bize aklı selim versin.

Bir de nesi olacak?

Şeriate dair bilgisi olacak.

Hocam sende mi şeriati methediyorsun? Hoppala! Olur mu şimdi?Hocam sende mi şeriati methediyorsun? Hoppala! Olur mu şimdi? Bak filanca bakan şeriate çatıyor.Bak filanca bakan şeriate çatıyor. Reisicumhur, "Biz şeriate karşıyız!" diyor. Falanca şöyle yapıyor böyle yapıyor. Reisicumhur, "Biz şeriate karşıyız!" diyor. Falanca şöyle yapıyor böyle yapıyor. Sen de şimdi camide açmışsın "Şeriati bilmek lazım!" diyorsun!? Sen de şimdi camide açmışsın "Şeriati bilmek lazım!" diyorsun!?

Haa, şeriat demek Allahu Teâlâ hazretlerinin emirleri, yasakları ve kanûn-u ilahîsi demek. Haa, şeriat demek Allahu Teâlâ hazretlerinin emirleri, yasakları ve kanûn-u ilahîsi demek.

Li-küllin ce'alnâ minküm şir'aten ve minhâcâ.Li-küllin ce'alnâ minküm şir'aten ve minhâcâ. "Allah her kavme peygamber indirmiş kitap göndermiştir, ahkam emretmiş." "Allah her kavme peygamber indirmiş kitap göndermiştir, ahkam emretmiş."

İçki içmeyin, domuz eti yemeyin, faiz yemeyin, zina etmeyin, nikahla yaşayın çoğalın,İçki içmeyin, domuz eti yemeyin, faiz yemeyin, zina etmeyin, nikahla yaşayın çoğalın, aile yuvası kurun, helal lokma yiyin... Bunlar Allah'ın emirleri, yasakları yani şeriati. aile yuvası kurun, helal lokma yiyin... Bunlar Allah'ın emirleri, yasakları yani şeriati. Şeriate karşı olmak demek Allah'a karşı olmak demektir. Şeriate karşı olmak demek Allah'a karşı olmak demektir. Yani bir kimse "Şeriate karşıyım!" diyorsa ya çok cahil. Allah ıslah etsin, akıl fikir versin. Yani bir kimse "Şeriate karşıyım!" diyorsa ya çok cahil.

Allah ıslah etsin, akıl fikir versin.

Ya da kâfir. Ya çok cahil bilmiyor, şeriat deyince softalık anlıyor, yobazlık anlıyor, mutaassıplık anlıyor.Ya da kâfir. Ya çok cahil bilmiyor, şeriat deyince softalık anlıyor, yobazlık anlıyor, mutaassıplık anlıyor. Yani "Ben şeriate karşıyım!" deyince o zihninden,Yani "Ben şeriate karşıyım!" deyince o zihninden, "Yoo, ben Allah'a inanıyorum, peygambere inanıyorum, Kur'ân-ı Kerîm başımın tacı!" diye düşünüyor da cahil."Yoo, ben Allah'a inanıyorum, peygambere inanıyorum, Kur'ân-ı Kerîm başımın tacı!" diye düşünüyor da cahil. Yani "Ben şeriate karşıyım!" deyince yani "Kaba softaya karşıyım, Yani "Ben şeriate karşıyım!" deyince yani "Kaba softaya karşıyım, hani bilmem laf anlamaz, söz dinlemez, sağı solu hırpalar, hani bilmem laf anlamaz, söz dinlemez, sağı solu hırpalar, hani böyle yıkıp döken insana karşıyım!" diye düşünüp ondan söylüyor galiba, böyle tevil edelim. hani böyle yıkıp döken insana karşıyım!" diye düşünüp ondan söylüyor galiba, böyle tevil edelim.

Yoksa ben şeriate karşıyım demek ne demek? Ben Allah'ın ahkamını filan dinlemem demek. Yoksa ben şeriate karşıyım demek ne demek?

Ben Allah'ın ahkamını filan dinlemem demek.

Ben kâfirim! Ne demek böyle Allah'ın ahkamı, Kur'an filan ne demek? Allah'ın emri yasağı ne demek? Ben kâfirim! Ne demek böyle Allah'ın ahkamı, Kur'an filan ne demek? Allah'ın emri yasağı ne demek?

Heyt istemem onları, ben kâfirim, Allah ile ben harbetmişim,Heyt istemem onları, ben kâfirim, Allah ile ben harbetmişim, Allah'ın emrini filan dinlemiyorum, ben kendi bildiğimi okurum demek. Allah'ın emrini filan dinlemiyorum, ben kendi bildiğimi okurum demek. Kâfirlik bu, Allah ile harbetmeye kalkmak demektir. Kâfirlik bu, Allah ile harbetmeye kalkmak demektir.

Onun için böyle ıvır zıvır, saçma sapan laf söylemelim diye Allah bize akıl versin bir,Onun için böyle ıvır zıvır, saçma sapan laf söylemelim diye Allah bize akıl versin bir, bir de şeriatinin ahkamını bilelim. Çünkü hikmetli hareket etmenin iki şartı var. Bir, akıl.bir de şeriatinin ahkamını bilelim. Çünkü hikmetli hareket etmenin iki şartı var. Bir, akıl. Akıllı olması lazım insanın. İki, bilgili olması lazım, şeriati bilmesi lazım.Akıllı olması lazım insanın. İki, bilgili olması lazım, şeriati bilmesi lazım. Ne haram, ne helal onu bilmesi lazım. İçki haram, domuz eti haram. Ne haram, ne helal onu bilmesi lazım. İçki haram, domuz eti haram. Haramların şöyle sıralanması lazım. Bunun gibi gıybet de haram. Haramların şöyle sıralanması lazım. Bunun gibi gıybet de haram. Şimdi burada her zaman söylüyorum her zaman da söylenmesi lazım zaten. Şimdi burada her zaman söylüyorum her zaman da söylenmesi lazım zaten.

Şu camide ben bir tane, ihvanımızdan cemaatimizden bir tane insan tasavvur etmiyorum ki domuz eti yesin.Şu camide ben bir tane, ihvanımızdan cemaatimizden bir tane insan tasavvur etmiyorum ki domuz eti yesin. Yemez, "Allah korusun!" der. "Aman Allah saklasın!" der. Neden? Hocam hınzır eti yasak. Yemez, "Allah korusun!" der. "Aman Allah saklasın!" der.

Neden?

Hocam hınzır eti yasak.

Bunu bilir ama gıybet de haram, Allah gıybeti de haram etmiş.Bunu bilir ama gıybet de haram, Allah gıybeti de haram etmiş. Şu cemaatten şu parmaklarımın sayısı kadar insan belki müstesnadır;Şu cemaatten şu parmaklarımın sayısı kadar insan belki müstesnadır; "Gel, seni ayıralım, sen melek gibisin hiç gıybet etmiyorsun. Gel sen de gel sen de..."Gel, seni ayıralım, sen melek gibisin hiç gıybet etmiyorsun. Gel sen de gel sen de... On tane insan çıkarsa iyidir." Herkes gıybet ediyor. On tane insan çıkarsa iyidir." Herkes gıybet ediyor. iftira da haram, suizan da haram. Demek ki neyi öğreneceğiz? iftira da haram, suizan da haram.

Demek ki neyi öğreneceğiz?

Hem zâhirî ahkâmı öğreneceğiz hem ahlâki ahkâmı öğreneceğiz.Hem zâhirî ahkâmı öğreneceğiz hem ahlâki ahkâmı öğreneceğiz. Yani hem şu yapılmaz bu yapılmaz diye muamelatla ilgili bilgileri öğreneceğiz. Yani hem şu yapılmaz bu yapılmaz diye muamelatla ilgili bilgileri öğreneceğiz. Kötü olan şeyleri de iyi olan şeyleri de bileceğiz. Allah bizi akıl sahibi eylesin.Kötü olan şeyleri de iyi olan şeyleri de bileceğiz.

Allah bizi akıl sahibi eylesin.
Şeriat hakkında bilgisi görgüsü sağlam ve tam olan bilgili görgülü müslüman eylesin.Şeriat hakkında bilgisi görgüsü sağlam ve tam olan bilgili görgülü müslüman eylesin. Edepli müslüman eylesin. Ârif müslüman eylesin.Edepli müslüman eylesin. Ârif müslüman eylesin. Zarif müslüman eylesin ve sevdiği kul eylesin, sevdiği kullarından eylesin.Zarif müslüman eylesin ve sevdiği kul eylesin, sevdiği kullarından eylesin. Habîb-i Edîbine en güzel tarzda onu anlayıp en güzel tarzda ittiba etmiş olan kullarından eylesin.Habîb-i Edîbine en güzel tarzda onu anlayıp en güzel tarzda ittiba etmiş olan kullarından eylesin. Ömrünü tam böyle Kur'ân-ı Kerîm yolunda, tam sünnet-i seniyyeye uygun,Ömrünü tam böyle Kur'ân-ı Kerîm yolunda, tam sünnet-i seniyyeye uygun, tam sahâbe-i kirâmın ahlâkı gibi ahlâklanmış olarak, her yaptığı iş helal olarak, tam sahâbe-i kirâmın ahlâkı gibi ahlâklanmış olarak, her yaptığı iş helal olarak, haramların her çeşidinden korunmuş olarak böyle Cadde-i Kübrâ-i İslâmiye'de şeriatin, haramların her çeşidinden korunmuş olarak böyle Cadde-i Kübrâ-i İslâmiye'de şeriatin, o Şeriat-i Garrâ-i Ahmediye'de o muazzam nurlu caddede, o yolda yürüyerek geçirenlerden eylesin.o Şeriat-i Garrâ-i Ahmediye'de o muazzam nurlu caddede, o yolda yürüyerek geçirenlerden eylesin. O caddenin sonu zaten cennet-i âlâdır, Firdevs-i Âlâ'dır.O caddenin sonu zaten cennet-i âlâdır, Firdevs-i Âlâ'dır. Firdevs-i Âlâ'sına bigayri hisab dahil eylesin. Habîb-i Edîbine komşu eylesin.Firdevs-i Âlâ'sına bigayri hisab dahil eylesin. Habîb-i Edîbine komşu eylesin. Cemalini müşahede zevkine, şerefine nâil eylesin. Bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha. Cemalini müşahede zevkine, şerefine nâil eylesin.

Bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha.

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2