Namaz Vakitleri

15 Muharrem 1446
21 Temmuz 2024
İmsak
03:51
Güneş
05:42
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
Detaylı Arama

Hocanın Rızası

Mehmed Zahid KOTKU

5 Şevvâl 1398 / 07.09.1978
İskenderpaşa Camii/ İstanbul

Açıklama

Gönül dostu, âlim Mehmed Zahid Kotku Hocamız İskenderpaşa Camii’nde 1958’den 1977 yılına kadar Ramûzü’l-Ehâdîs isimli hadis kitabından dersler yapmıştır. Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî'nin derlediği Râmûzü’l-Ehâdis, alfabetik olarak sıralanmış hadislerden oluşmaktadır.

İlk zamanlar düzenli olarak Pazar günleri ikindiden sonra bir saat, Cuma günleri öğleden önce 45 dakika hadis dersleri yaparlarken, son yıllarında hadis derslerini Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocamız’a bırakmışlar, kendileri Cuma namazından sonra 10-15 dakikalık kısa konuşmalar yapmaya başlamışlardır. Bu konuşmalar irticalen yapılmış, bazen bir sahabeden bahsetmişler, bazen güncel bir olayı konu edinmişlerdir. Bu konuşmalar 1978 yılında başlamış, vefatına kadar devam etmiştir. Son konuşmaları vefatından bir hafta önce, 6 Kasım 1980’de Medine’de kaydedilmiştir.

Konuşma Metni

Cenâb-ı Peygamber SAS buyuruyorlar ki:Cenâb-ı Peygamber SAS buyuruyorlar ki: (Tirmizî, Sünen, c.IV, s.310, no:1899) Rida’llàhi fî rida’l-vâlideyn ...

(Tirmizî, Sünen, c.IV, s.310, no:1899) Rida’llàhi fî rida’l-vâlideyn ...
Hayattaki bütün sa’yü gayretimizden netice, Allah-u Teàlâ’nın rızasını kazanabilmektir.

Hayattaki bütün sa’yü gayretimizden netice, Allah-u Teàlâ’nın rızasını kazanabilmektir.
Bu rızà-i ilâhîyi kazanabilmek için Cenâb-ı Peygamber: Sizin bu gayretinizBu rızà-i ilâhîyi kazanabilmek için Cenâb-ı Peygamber: Sizin bu gayretiniz ananızın-babanızın sizden razı olmasına bağlıdır (diyor) .ananızın-babanızın sizden razı olmasına bağlıdır (diyor) . Ananız ve babanız sizden razı ise Allah da sizden razı olur.Ananız ve babanız sizden razı ise Allah da sizden razı olur. Eğer onlar sizden razı değillerse Allah da sizden razı olmaz neticesi çıkar.Eğer onlar sizden razı değillerse Allah da sizden razı olmaz neticesi çıkar. Ana babanın vazifesi, bizim dünyaya gelmemize sebep olmuşlardır.

Ana babanın vazifesi, bizim dünyaya gelmemize sebep olmuşlardır.
Ve bizim yetişmemize, büyümemize vesile olmaktır.Ve bizim yetişmemize, büyümemize vesile olmaktır. Bundan dolayı kendilerine şükür etmek vazifemizdir.Bundan dolayı kendilerine şükür etmek vazifemizdir. Fakat dünya hayatı cîfeden ibarettir.Fakat dünya hayatı cîfeden ibarettir. Bütün meşakkatler, felâketler hep bu dünyanın içerisinde...Bütün meşakkatler, felâketler hep bu dünyanın içerisinde... Bizim bu dünyadan bir de ahirete geçişimiz var.Bizim bu dünyadan bir de ahirete geçişimiz var. Asıl selâmet bu ahirete geçiştedir.Asıl selâmet bu ahirete geçiştedir. Binâen aleyh, ikinci bir varis daha lazım ki bizi dünyaya getiren anababalarımızdan başka,

Binâen aleyh, ikinci bir varis daha lazım ki bizi dünyaya getiren anababalarımızdan başka,
bizi ahirete sevk edecekbizi ahirete sevk edecek (ikinci) bir vâlideyne daha ihtiyacımız var.(ikinci) bir vâlideyne daha ihtiyacımız var. Buna hocalarımız, üstadlarımız, mürebbîlerimiz, mürşidlerimiz diyoruz.Buna hocalarımız, üstadlarımız, mürebbîlerimiz, mürşidlerimiz diyoruz. Binâen aleyh, bunların rızası da valideynin rızasındanBinâen aleyh, bunların rızası da valideynin rızasından daha a’lâ, daha üstün, daha mukaddemdir.daha a’lâ, daha üstün, daha mukaddemdir. Çünkü, birisi dünyaya gelmemize sebep...Çünkü, birisi dünyaya gelmemize sebep... Dünya fani; üç-beş gün yaşarız, o kadar.

Dünya fani; üç-beş gün yaşarız, o kadar.
Ahiret ise bâkî, selâmet ve saadet de orada...Ahiret ise bâkî, selâmet ve saadet de orada... Dünyada felâketler içinde kıvranır insan.Dünyada felâketler içinde kıvranır insan. Ahirette ise bunların hiç birisi yok.Ahirette ise bunların hiç birisi yok. Binâen aleyh, ahiret saadetini kazanabilmek,Binâen aleyh, ahiret saadetini kazanabilmek, dünya saadetini kazanabilmekten daha a’lâ ve daha üstündür.dünya saadetini kazanabilmekten daha a’lâ ve daha üstündür. Binâen aleyh, valideynin rızasını kazanmak nasıl borcumuzsa,Binâen aleyh, valideynin rızasını kazanmak nasıl borcumuzsa, üstadlarımızın da duasını kazanmak öylece borcumuzdur.üstadlarımızın da duasını kazanmak öylece borcumuzdur. Üstadların duasını kazanabilmek için de, onların gösterdiği yolda yürümek lâzım!

Üstadların duasını kazanabilmek için de, onların gösterdiği yolda yürümek lâzım!
Onların gösterdiği yolda yürümeden;Onların gösterdiği yolda yürümeden; nasıl ki, ananın babanın sözü dinlenilmeden rızası kazanılmıyorsa;nasıl ki, ananın babanın sözü dinlenilmeden rızası kazanılmıyorsa; üstadların da sözü dinlenilmeden ahireti kazanmak mümkün değildir.üstadların da sözü dinlenilmeden ahireti kazanmak mümkün değildir. Allah kusurlarımızı affetsin...

Allah kusurlarımızı affetsin...
Tevfîkàt-ı samedâniyyesine mazhar etsin...Tevfîkàt-ı samedâniyyesine mazhar etsin... O ahiret saadetine cümlemizi eriştirsin...O ahiret saadetine cümlemizi eriştirsin... El-fâtiha!El-fâtiha!
Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2