Namaz Vakitleri

13 Muharrem 1446
19 Temmuz 2024
İmsak
03:48
Güneş
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
Detaylı Arama

Peygamberlerin ve Salih İnsanların Anılması

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

4 Recep 1421 / 02.10.2000

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Hadis sohbetlerini 5 aşamada özetleyebiliriz.

a. İskenderpaşa Camii Sohbetleri (1977-1997)

Mehmed Zâhid KOTKU Hz. görevli oldukları İskenderpaşa Camii’nde, her pazar günü ikindiden sonra bir saat, cuma günleri öğleden önce 45 dakika Râmûzü’l-Ehàdis’ten hadis okuyup izah ederdi. 1977 yılının ilkbaharından itibaren bu dersler Mahmud Es’ad COŞAN tarafından yapılır oldu.

COŞAN, o yıllarda Ankara’da oturuyordu. Her hafta sonu İstanbul’a geliyor, pazar günkü hadis dersini yapıp geri dönüyordu. Tatillerde ve müsait zamanlarında cuma namazından önce de sohbet ettiği olurdu. Önemli bir engel olmadıkça, bu böyle devam etti.

13 Kasım 1980’de Mehmed Zâhid KOTKU Hazretleri’nin vefatından sonra da İskenderpaşa’daki dersler aynen devam etti. Hac veya başka bir seyahat nedeniyle yurtdışında olduğu zamanların dışında önemli bir aksama olmadı. 1997 Mayısında yurtdışına çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. İskenderpaşa’daki son sohbeti 4 Mayıs 1997 pazar günü oldu.
COŞAN, derse besmele ve hamdele ile başlardı. Arkasından, “Kitapların en efdali Allah’ın kitabıdır, yolların en faziletlisi Peygamber (s.a.s.)’in yoludur. Sonradan uydurulan şeyler bid’attir. Her bid’at dalâlettir. Her dalâlet ve dalâlet sahibi cehenneme gider.” anlamındaki Arapça giriş cümlelerini söylerdi. Sonra, sıradaki ilk hadisin Arapça metnini okurdu.

Ondan sonra okunan kitap hakkında kısa bilgi verir; hadislerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, başta Peygamber (s.a.s.) Efendimiz olmak üzere cümle enbiyânın, evliyânın, sülehànın; sâdât ve meşâyih-i kiramın ruhları için; kitabın müellifinin ve bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bizlere kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemânın, râvilerin ruhları için; caminin bânisi İskender Paşa’nın ruhu için; bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere oraya gelmiş olan kimselerin ahirete irtihal etmiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve Mehmed Zahid KOTKU Hazretleri’nin ruhu için, bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerif okunmasını isterdi.

Daha sonra, sıradaki hadis-i şerifin Arapça metnini okuyup, kelime kelime izahına geçerdi. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve diğer hadis-i şeriflerle meseleyi bir güzel açıklardı. Sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanırdı. Konunun iyi anlaşılması için misaller, hatıralar anlatır; şiirlere, Farsça ve Arapça beyitlere yer verirdi.

COŞAN, ilk yıllarda her sohbette 8-10 hadis-i şerif okuyup izah ederdi, sohbet süresi bir saati geçmezdi. Son yıllarda bu sayı 3’e kadar düşmüş, izah için daha çok vakit ayrılmış, sohbet süresi bir saati biraz aşmaya başlamıştı.

Sohbetin sonunda mutlaka Hatm-i Hàcegân yaptırırdı. Bazen, intisab etmek isteyenler için zikir dersi tarifi yapardı. Eğer vakit müsaitse, küçük notlarla soru gönderenlerin sorularına cevap verirdi.

Sohbetlere öncelikle gençler, öğrenciler, okumuş kimseler gelirlerdi. Fakat her yaştan ve her kesimden insana rastlamak mümkündü. Zamanla ilgi arttığı için, caminin etrafındaki evler satın alınarak cami genişletilmiş; hanımların ve erkeklerin sohbetleri takip edebilmesi için mekânlar yapılmıştır.

İskenderpaşa Camii’ndeki sohbetler, ilk yıllardan beri teyp kasetlerine kayıt edilmiştir. 1987’den sonra görüntülü video kayıtları yapılmıştır.

b. Ankara Özelif Camii Sohbetleri (1982-1996)

COŞAN, Mehmed Zâhid KOTKU Hz. vefat edip, irşad görevi kendisine intikal ettikten sonra, Ankara’da da hadis dersleri başlattı (1982). İlk önce çarşamba günleri evinin yanındaki Muradiye Camii’nde, daha sonra perşembe akşamları Özelif Camii’nde hadis dersi yapmaya başladı. Bir ara cumartesi günleri yapıldı. Emekli olup da Ankara’dan ayrıldıkları 1987 yılına kadar bu dersler devam etti. 1987’den sonra ise, her ayın ilk perşembe akşamı Ankara’ya gelip, bu hadis derslerini ayda bir yapmaya devam etti.

c. Sapanca Sohbetleri (1987-1989)

COŞAN emekli olduktan sonra Sapanca’ya yerleşmiştir. Orada oturdukları yıllarda (1987-1989), evinin yakınındaki Yüzevler Camii’nde cumartesi günleri, ikindiden sonra Muhtâru’l-Ehàdîs isimli kitaptan hadis dersleri yapmıştır.

Muhtâru’l-Ehâdîs kitabı muteber hadis kitaplarından seçilmiş ve ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmış bin dört yüz kadar hadis ihtivâ etmektedir. Mısırlı alim Seyyid Ahmed el-Hâşimî (1878-1943) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe’ye muhtelif tercümeleri yapılmıştır.

d. Anadolu’da Sohbetler

COŞAN, Türkiye’de bulunduğu 1980-1997 yılları arasında sık sık Anadolu’da seyahatler yaparlardı. Gittikleri illerde, uygun camilerde, halka açık hadis dersleri yapmıştır. Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, Adapazarı, Konya, Edirne gibi illerde sohbetler yapılmış hadis sohbetleri mevcuttur.

e. Ev Sohbetleri
Doğum, ölüm, düğün, sünnet vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği evlerde; kahvaltı vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği öğrenci evlerinde mutlaka yarım saat - 45 dakika civarında bir hadis sohbeti yaparlardı.

Salih İnsanların Anılması Günahların Affedilmesine Sebeptir, Ölümü Düşünmek, Tefekkür Etmek Sadakadır, Alimin Sermayesi | gibi konu başlıkları içeren dini sohbet.

Konuşma Metni

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillâhirrahmânirrahîm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillâhirrahmânirrahîm.

el-Hamdülillahi Rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran, tayyiben, mübâreken fîh.el-Hamdülillahi Rabbi'l-âlemîn. Hamden kesîran, tayyiben, mübâreken fîh. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihîAlâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîne't-tayyibîne't-tâhirîn. Emmâ ba'dü ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîne't-tayyibîne't-tâhirîn.

Emmâ ba'dü

Fe-kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Fe-kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

Zikrü'l-enbiyâi mine'l-ibâdeti ve zikrü's-sâlihîne keffâretü'z-zünûbi ve zikrü'l-mevti sadakatünZikrü'l-enbiyâi mine'l-ibâdeti ve zikrü's-sâlihîne keffâretü'z-zünûbi ve zikrü'l-mevti sadakatün ve zikrü'n-nâri mine'l-cihâdi ve zikrü'l-kabri yukarribüküm mine'l-cenneti ve zikrü'l-kıyâmetive zikrü'n-nâri mine'l-cihâdi ve zikrü'l-kabri yukarribüküm mine'l-cenneti ve zikrü'l-kıyâmeti yübâidüküm mine'n-nâri ve efdalü'l-ibâdeti terkü'l-hıyeli ve re'sü mâli'l-âlimi terkü'l-kibriyübâidüküm mine'n-nâri ve efdalü'l-ibâdeti terkü'l-hıyeli ve re'sü mâli'l-âlimi terkü'l-kibri ve semenü'l-cenneti terkü'l-hasedi ve'n-nedâmetü mine'z-zünûbi't-tevbetü's-sâdikatü. ve semenü'l-cenneti terkü'l-hasedi ve'n-nedâmetü mine'z-zünûbi't-tevbetü's-sâdikatü.

Bu hadîs-i şerîf,Bu hadîs-i şerîf, uzun bir hadîs-i şerîftir.uzun bir hadîs-i şerîftir. Pek çok konuları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bize öğretiyor.Pek çok konuları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bize öğretiyor. Bu hadîs-i şerîfi ed-Deylemî, Muaz radıyallahu anh'ten rivayet etmiş.Bu hadîs-i şerîfi ed-Deylemî, Muaz radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Cennetmekân Gümüşhânevî Ahmed Ziyâeddin Hocamız, Râmûzü'l-ehâdîs kitabının Cennetmekân Gümüşhânevî Ahmed Ziyâeddin Hocamız, Râmûzü'l-ehâdîs kitabının 286. sayfasının 6. hadisi olarak kaydetmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; 286. sayfasının 6. hadisi olarak kaydetmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki;

Zikrü'l-enbiyâi mine'l-ibâdeti. "Peygamberlerin zikredilmesi, anılması, anlatılması,Zikrü'l-enbiyâi mine'l-ibâdeti. "Peygamberlerin zikredilmesi, anılması, anlatılması, söylenmesi ibadettendir." "Musa aleyhisselam şöyle yaptı, İsa aleyhisselam böyle yaptı,söylenmesi ibadettendir."

"Musa aleyhisselam şöyle yaptı, İsa aleyhisselam böyle yaptı,
İbrahim aleyhisselam kavmine şöyle söyledi, Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dini anlattıİbrahim aleyhisselam kavmine şöyle söyledi, Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dini anlattı ve onlar şöyle yaptılar, Âdem aleyhisselam şöyle yaptı vesaire…"ve onlar şöyle yaptılar, Âdem aleyhisselam şöyle yaptı vesaire…" Peygamberlerin konuşulması, anlatılması ibadettendir.Peygamberlerin konuşulması, anlatılması ibadettendir. O halde peygamberleri tanımalıyız, peygamberleri güzel anlatan eserleri okumalıyızO halde peygamberleri tanımalıyız, peygamberleri güzel anlatan eserleri okumalıyız ve çoluk çocuğumuza da okutmalıyız. ve çoluk çocuğumuza da okutmalıyız.

Bu güzel eserlerden bir tanesi olarak rahmetli Asım Köksal hocaefendinin iki ciltlik eserini hatırlıyorum.Bu güzel eserlerden bir tanesi olarak rahmetli Asım Köksal hocaefendinin iki ciltlik eserini hatırlıyorum. O, birçok kaynaktan tarayarak yazıyor, İslâm Tarihi'ni de öyle yazmıştı.O, birçok kaynaktan tarayarak yazıyor, İslâm Tarihi'ni de öyle yazmıştı. O bakımdan onun uygun olacağını düşünüyorum. O bakımdan onun uygun olacağını düşünüyorum.

Bir de Ali Rıza Temel kardeşimizin Peygamberler Tarihi diye bir kitabını hatırlıyorum.Bir de Ali Rıza Temel kardeşimizin Peygamberler Tarihi diye bir kitabını hatırlıyorum. Daha başka kimselerin yazdıkları başka kitaplar var.Daha başka kimselerin yazdıkları başka kitaplar var. Eski kitaplardan da hatırladığım Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ isimli eseridir.Eski kitaplardan da hatırladığım Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ isimli eseridir. Onun başında peygamberleri anlatıyor. Onun başında peygamberleri anlatıyor. Sonra, muasır profesörlerden, üstatlardan Arap bir alimin yazdığı Peygamberler Tarihi diye Sonra, muasır profesörlerden, üstatlardan Arap bir alimin yazdığı Peygamberler Tarihi diye bir eser Türkçe'ye tercüme edilmiş. bir eser Türkçe'ye tercüme edilmiş. Böyle sağlam kişilerin yazdığı ciddi kitaplardan peygamberlerin hayatlarını okumalıyızBöyle sağlam kişilerin yazdığı ciddi kitaplardan peygamberlerin hayatlarını okumalıyız ve hanımlarımıza, çocuklarımıza öğretmeliyiz. Çünkü neymiş? İbadetmiş.ve hanımlarımıza, çocuklarımıza öğretmeliyiz.

Çünkü neymiş?

İbadetmiş.
Peygamber Efendimiz, "Peygamberlerin hallerini söylemek, anlatmak ibadettendir." buyuruyor. Peygamber Efendimiz, "Peygamberlerin hallerini söylemek, anlatmak ibadettendir." buyuruyor.

Ve zikrü's-sâlihîne keffâretü'z-zünûbi. "Salih insanların anılması da günahların affedilmesine sebeptir."Ve zikrü's-sâlihîne keffâretü'z-zünûbi. "Salih insanların anılması da günahların affedilmesine sebeptir." Günahlara kefarettir. Salih insanlar yani dindar insanlar, Allah'ın sevdiği yolda yürüyen,Günahlara kefarettir.

Salih insanlar yani dindar insanlar, Allah'ın sevdiği yolda yürüyen,
hayatını Allah'ın emirlerine uygun geçiren kimseler… Salah sahibi insanlar. hayatını Allah'ın emirlerine uygun geçiren kimseler… Salah sahibi insanlar. Onlar da salih insanlar olduğundan, salihlik mühim bir sıfat, onların da hayatlarının bilinmesi,Onlar da salih insanlar olduğundan, salihlik mühim bir sıfat, onların da hayatlarının bilinmesi, öğrenilmesi, anlatılması faydalıdır. Bu bakımdan bunları da okumalıyız ve onlara özenmeli, imrenmeliyiz.öğrenilmesi, anlatılması faydalıdır. Bu bakımdan bunları da okumalıyız ve onlara özenmeli, imrenmeliyiz. "O mübarek insan hayatını nasıl geçirmiş, neler yapmış." diye bize onlar yol gösterirler. "O mübarek insan hayatını nasıl geçirmiş, neler yapmış." diye bize onlar yol gösterirler. Kendi davranışları, halleri ile bize doğru yolu göstermiş olurlar.Kendi davranışları, halleri ile bize doğru yolu göstermiş olurlar. Onları okuduğun, andığın ve konuştuğun zaman günahlar affolunur. Onları okuduğun, andığın ve konuştuğun zaman günahlar affolunur.

Hatta salihlerin zikredildiği meclislere Allah'ın rahmeti yağar: Hatta salihlerin zikredildiği meclislere Allah'ın rahmeti yağar:

İnde zikri's-sâlihîne tenzîlü'r-rahmeti. "Rahmet-i Rahmân iner." buyuruluyor. İnde zikri's-sâlihîne tenzîlü'r-rahmeti. "Rahmet-i Rahmân iner." buyuruluyor.

Demek ki salih insanları da anlatmak lazım. Salih insanların en yüksek tabakası peygamberlerdir.Demek ki salih insanları da anlatmak lazım. Salih insanların en yüksek tabakası peygamberlerdir. Ondan sonra da peygamberlere tâbi olan iyi insanlar;Ondan sonra da peygamberlere tâbi olan iyi insanlar; peygamberlerin ashâbı ve etbâı salih insanlara dahil olurlar. peygamberlerin ashâbı ve etbâı salih insanlara dahil olurlar.

Peygamberlere "salih" denildiğini Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîflerinden öğreniyoruz.Peygamberlere "salih" denildiğini Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîflerinden öğreniyoruz. Miraca çıkarken gökte öbür peygamberlerle karşılaştığı zaman,Miraca çıkarken gökte öbür peygamberlerle karşılaştığı zaman, "Merhaba ey salih peygamber! Hoş geldin." diyorlar."Merhaba ey salih peygamber! Hoş geldin." diyorlar. "Salih" sıfatını Peygamber Efendimiz'e kullanıyorlar, kullanmışlar."Salih" sıfatını Peygamber Efendimiz'e kullanıyorlar, kullanmışlar. Peygamber Efendimiz de anlatırken bize hadîs-i şerîfinde bunu zikrediyor. Peygamber Efendimiz de anlatırken bize hadîs-i şerîfinde bunu zikrediyor.

Demek ki salih insan olmak çok yüksek bir sıfat! Salih insan olmaya çalışmalıyız.Demek ki salih insan olmak çok yüksek bir sıfat! Salih insan olmaya çalışmalıyız. Salih insanların hayatlarını da okumalıyız ki onlar bize ışık tutsunlar, numune olsunlar;Salih insanların hayatlarını da okumalıyız ki onlar bize ışık tutsunlar, numune olsunlar; biz de hayatımızı ona göre geçirelim. biz de hayatımızı ona göre geçirelim.

Bu bakımdan hocalarımız, şeyhlerimiz salih insanların hayatını anlatan kitapları yazmışlar,Bu bakımdan hocalarımız, şeyhlerimiz salih insanların hayatını anlatan kitapları yazmışlar, neşretmişler ve okutmuşlardı. Mesela, Tezkiretü'l-evliyâ… Tezkiretü'l-evliyâ ne demek? neşretmişler ve okutmuşlardı. Mesela, Tezkiretü'l-evliyâ…

Tezkiretü'l-evliyâ ne demek?

Evliyâullahın hayatlarının, menâkıbının anlatıldığı, onları hatırlatan, anan kitap demek.Evliyâullahın hayatlarının, menâkıbının anlatıldığı, onları hatırlatan, anan kitap demek. Bu konuda yazılmış en ciddi eserlerden birisi, Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin Hilyetü'l-evliyâ isimli kitabıdır.Bu konuda yazılmış en ciddi eserlerden birisi, Ebû Nuaym el-İsfahânî'nin Hilyetü'l-evliyâ isimli kitabıdır. On ciltlik muazzam bir eser olarak Arapça basılmıştır. On ciltlik muazzam bir eser olarak Arapça basılmıştır. Kimin kütüphanesinde varsa bir devlet, bir nimettir.Kimin kütüphanesinde varsa bir devlet, bir nimettir. Sahâbe-i kirâmdan başlayıp onun yaşadığı zamana kadar her asırdakiSahâbe-i kirâmdan başlayıp onun yaşadığı zamana kadar her asırdaki mübarek zâtların hayatlarını çok güzel bir tarzda anlatmıştır. O bakımdan mümkünse o kitabı okumalı. mübarek zâtların hayatlarını çok güzel bir tarzda anlatmıştır. O bakımdan mümkünse o kitabı okumalı.

İbnü'l-Cevzî'nin Sıfatü's-safve veya Saffetü's-safve isimli eseri bu konuda bir eserdir.İbnü'l-Cevzî'nin Sıfatü's-safve veya Saffetü's-safve isimli eseri bu konuda bir eserdir. Böyle güzel eserleri okumak lazım... Kütüphanemizdeki salih insanlarla ilgili menâkıbları da…Böyle güzel eserleri okumak lazım...

Kütüphanemizdeki salih insanlarla ilgili menâkıbları da…
Ama palavra değil, uydurma değil!..Ama palavra değil, uydurma değil!.. Bu konuda yazılan eserlerin ciddi eser olması, Bu konuda yazılan eserlerin ciddi eser olması, salih ve vicdanlı, insaflı bir alim tarafından yazılması çok önemli.salih ve vicdanlı, insaflı bir alim tarafından yazılması çok önemli. Çünkü bazı insanlar, hiç önemli olmayan bazı kimseleri havalarda uçurup, onlara metihler yazıpÇünkü bazı insanlar, hiç önemli olmayan bazı kimseleri havalarda uçurup, onlara metihler yazıp Allah'ın sevmediği, bidatçi, kötü insanı göklere çıkartmışlardır.Allah'ın sevmediği, bidatçi, kötü insanı göklere çıkartmışlardır. Kendilerini ve onlar hakkındaki kitap yazanları biliyorum.Kendilerini ve onlar hakkındaki kitap yazanları biliyorum. Böyle sahte salihlerin eserlerini okumayalım, kanmayalım diye çok dikkat edip, çok soruşturup,Böyle sahte salihlerin eserlerini okumayalım, kanmayalım diye çok dikkat edip, çok soruşturup, öyle kitapları seçip çok kıymetli eserleri okumalı… öyle kitapları seçip çok kıymetli eserleri okumalı…

Değeri şüpheli, yazarı belli olmayan eserleri okumamalıyız.Değeri şüpheli, yazarı belli olmayan eserleri okumamalıyız. Zaten okunacak kitap çok olduğundan hepimizin kafasında, aklında mühim bir bilgi olarak kalmalı.Zaten okunacak kitap çok olduğundan hepimizin kafasında, aklında mühim bir bilgi olarak kalmalı. Seçeceğimiz, okuyacağımız eseri mutlaka birkaç yerden, "Evet, bu okunmalı.Seçeceğimiz, okuyacağımız eseri mutlaka birkaç yerden, "Evet, bu okunmalı. Güzel eserdir, bunu okumak lazım.Güzel eserdir, bunu okumak lazım. Bu kıymetli ve doğru bir eserdir." diye iyice tavsiye aldıktan sonra okumalıyız. Bu kıymetli ve doğru bir eserdir." diye iyice tavsiye aldıktan sonra okumalıyız.

Çünkü insan yalan yanlış eseri okuduğu zaman belki onu yazan kötü niyetli olduğundan, sapıtabilir bile.Çünkü insan yalan yanlış eseri okuduğu zaman belki onu yazan kötü niyetli olduğundan, sapıtabilir bile. Görüyorsunuz bu devirde rektörler, profesörler çıkıyor,Görüyorsunuz bu devirde rektörler, profesörler çıkıyor, İslâm namına bir şeyler söylüyor ama İslâm'a aykırı…İslâm namına bir şeyler söylüyor ama İslâm'a aykırı… Kadın dizlerinin üstünde mini etek giyiyor, "Ben, Türkiye'nin ilk kadın vaiziyim." diye övünüyor. Kadın dizlerinin üstünde mini etek giyiyor, "Ben, Türkiye'nin ilk kadın vaiziyim." diye övünüyor.

Madem kadın vaizsin niye örtünmüyorsun, dizlerin açık, gazeteciye poz vermişsin? Madem kadın vaizsin niye örtünmüyorsun, dizlerin açık, gazeteciye poz vermişsin?

Halbuki İslâm'a göre kadının o kısımlarının örtünmesi lazımdır.Halbuki İslâm'a göre kadının o kısımlarının örtünmesi lazımdır. "Ben takvâ örtüsü ile örtünüyorum." diyor. Takvâ örtüsü görünmeyen bir şey mi?"Ben takvâ örtüsü ile örtünüyorum." diyor.

Takvâ örtüsü görünmeyen bir şey mi?
Çıplak gezersen de takvâ örtüsü ile örtünüyorum mu diyeceksin? Öyle saçma şey mi olur? Çıplak gezersen de takvâ örtüsü ile örtünüyorum mu diyeceksin? Öyle saçma şey mi olur?

Gösterilmeyecek yerlerini tamamen örteceksin. İmam bile cübbe, şalvar giyiyor. Neden giyiyor? Gösterilmeyecek yerlerini tamamen örteceksin. İmam bile cübbe, şalvar giyiyor.

Neden giyiyor?

Bir sebebi var. Giyimin üç tane esası var: 1. Çıplak yerleri örtecek.Bir sebebi var. Giyimin üç tane esası var:

1. Çıplak yerleri örtecek.
Açıkta olursa, örtünmezse olmaz. Göğüs açık, kalça açık, kol açık, bacak açık; örtünme olmaz. Açıkta olursa, örtünmezse olmaz. Göğüs açık, kalça açık, kol açık, bacak açık; örtünme olmaz.

"Takvâ örtüsü ile örtünüyorum." Olmaz! Yalan! Senin bu sözün takvâya aykırı!"Takvâ örtüsü ile örtünüyorum."

Olmaz! Yalan! Senin bu sözün takvâya aykırı!
Çünkü açık kalmış olursa takvâ örtüsü ile, palavra ile orası örtülmez. Çünkü açık kalmış olursa takvâ örtüsü ile, palavra ile orası örtülmez. Muhakkak bir örtü ile örtülmesi lazım. 2. Örttüğü şey şeffaf olmayacak. Muhakkak bir örtü ile örtülmesi lazım.

2. Örttüğü şey şeffaf olmayacak.

"Ben çok kalın bir naylonla örtündüm. Çok kalın, şeffaf bir naylonla örtündüm hocam."Ben çok kalın bir naylonla örtündüm. Çok kalın, şeffaf bir naylonla örtündüm hocam. İşte tam örtündüm, bak ne kadar kalın. Senin giydiğin kumaştan bile daha kalın hocam." İşte tam örtündüm, bak ne kadar kalın. Senin giydiğin kumaştan bile daha kalın hocam."

İyi ama altı görünüyor, şeffaf. Şeffaf olursa örtünme olur mu? Olmaz!İyi ama altı görünüyor, şeffaf.

Şeffaf olursa örtünme olur mu?

Olmaz!
Örtünen insanı belki yağmurdan korur ama günahtan ve vebalden korumaz.Örtünen insanı belki yağmurdan korur ama günahtan ve vebalden korumaz. Örtecek, altı görünmeyecek. 3. Vücudun mahrem yerlerinin hatları, çizgileri,Örtecek, altı görünmeyecek.

3. Vücudun mahrem yerlerinin hatları, çizgileri,
şekilleri belli olmayacak şekilde bol olacak.şekilleri belli olmayacak şekilde bol olacak. Eğer vücuda tam yapışık, mahrem uzuvları belli olacak şekilde sımsıkı olursa o da örtülmüş olmaz.Eğer vücuda tam yapışık, mahrem uzuvları belli olacak şekilde sımsıkı olursa o da örtülmüş olmaz. Çünkü örtünmeden murat, kötü nazarlardan korunmaktır.Çünkü örtünmeden murat, kötü nazarlardan korunmaktır. Kötü fikirleri hatıra getirmeyecek şekilde örtmektir. Kötü fikirleri hatıra getirmeyecek şekilde örtmektir.

Yoksa kötü fikirleri daha beter tahrik edecek, tahrikkâr bir şekilde sıkı giyinmek; giyinmek sayılmaz.Yoksa kötü fikirleri daha beter tahrik edecek, tahrikkâr bir şekilde sıkı giyinmek; giyinmek sayılmaz. Şimdi bu devirde kot pantolon giyiyor ama terziye nasıl yaptırıyorlarsa vücuduna tıpa tıp uyduruyorlar.Şimdi bu devirde kot pantolon giyiyor ama terziye nasıl yaptırıyorlarsa vücuduna tıpa tıp uyduruyorlar. Her tarafı belli oluyor. Olmaz. Kadın için de olmaz, erkek için de olmaz.Her tarafı belli oluyor. Olmaz. Kadın için de olmaz, erkek için de olmaz. Erkeğin de tesettürü vardır. Bir; erkeğin de örtündüğü kumaşın altını göstermemesi lazım. Erkeğin de tesettürü vardır.

Bir; erkeğin de örtündüğü kumaşın altını göstermemesi lazım.

İki; mahrem uzuvlarının belli olmaması lazım. İki; mahrem uzuvlarının belli olmaması lazım.

Demek ki öyle insanlar çıkıyor, böyle yamuk sözler söylüyor. Bir tanesi çıkıyor;Demek ki öyle insanlar çıkıyor, böyle yamuk sözler söylüyor. Bir tanesi çıkıyor; "İslâm'da tesettür yoktur." diyor. Eğer kendisi inanmıyorsa kâfir olur."İslâm'da tesettür yoktur." diyor. Eğer kendisi inanmıyorsa kâfir olur. Çünkü tesettür emirleri vardır. İnandığı için söylüyorsaÇünkü tesettür emirleri vardır. İnandığı için söylüyorsa kandırmak için söylüyor. Müslümanın kanmaması lazım. Nereden baksan doğru olmuyor.kandırmak için söylüyor. Müslümanın kanmaması lazım. Nereden baksan doğru olmuyor. O halde unvana aldanmayalım.O halde unvana aldanmayalım. Bir insan yazı yazdığı konuda hakikaten insaflı, hakiki bir alim mi değil mi; onu anlamaya çalışalım. Bir insan yazı yazdığı konuda hakikaten insaflı, hakiki bir alim mi değil mi; onu anlamaya çalışalım.

Şimdi bir eser okuyorum. Gece de uykum kaçtı, kaça kadar okudum.Şimdi bir eser okuyorum. Gece de uykum kaçtı, kaça kadar okudum. Yazdığı bilgilerin hepsi oradan buradan toplama… Aşağıda kaynak gösterdiği, filanca profesörün eseri…Yazdığı bilgilerin hepsi oradan buradan toplama… Aşağıda kaynak gösterdiği, filanca profesörün eseri… O adamlara bakıyorum; on tanesini bir araya getirsen bir adam etmez. O adamlara bakıyorum; on tanesini bir araya getirsen bir adam etmez. Profesör ama o konunun uzmanı değil. Profesör ama o konunun uzmanı değil. Uzman olmayan insanların kitaplarından cümleler alıp ortaya koymak,Uzman olmayan insanların kitaplarından cümleler alıp ortaya koymak, bir ilimde bilimsel bir sonuç ortaya çıkartmaz.bir ilimde bilimsel bir sonuç ortaya çıkartmaz. Öyle insanları aşağıya dipnota alacaktı ki o konuda uzman olacaktı. Uzman olmayan insanı alırsan… Öyle insanları aşağıya dipnota alacaktı ki o konuda uzman olacaktı. Uzman olmayan insanı alırsan…

Falanca demirci diyor ki, "Şu ilacı içersen şu hastalıktan kurtulursun." Falanca demirci diyor ki, "Şu ilacı içersen şu hastalıktan kurtulursun."

Adam, "Demirci demirciliğini bilsin." der.Adam, "Demirci demirciliğini bilsin." der. İlaçtan anlayan eczacıdır, doktordur; demircinin ilaçla ne ilgisi var! İlaçtan anlayan eczacıdır, doktordur; demircinin ilaçla ne ilgisi var!

Falanca terzi diyor ki, "Evi şöyle yapmak lazım." Falanca terzi diyor ki, "Evi şöyle yapmak lazım."

Yahu terzi kumaşı diksin, evin nasıl olması gerektiğini mimar, mühendis kararlaştırsın. Yahu terzi kumaşı diksin, evin nasıl olması gerektiğini mimar, mühendis kararlaştırsın.

Uzmanı olması lazım! Uzmanı olmayınca kendi sahasının dışında konuşma aldatıcı oluyor.Uzmanı olması lazım! Uzmanı olmayınca kendi sahasının dışında konuşma aldatıcı oluyor. Bizim fakülteden profesör kalkıyor Hürriyet Gazetesi'nde İslâm konusunda yazı yazıyorBizim fakülteden profesör kalkıyor Hürriyet Gazetesi'nde İslâm konusunda yazı yazıyor ve "Şu şöyledir, bu böyledir." diyor. İyi ama o tarih profesörü; konuştuğu konu, fıkıh...ve "Şu şöyledir, bu böyledir." diyor. İyi ama o tarih profesörü; konuştuğu konu, fıkıh... Fıkhı bilmez, Arapça'yı bilmez, öteki ilmi bilmez... Hatta kendi konusunu bile iyi bilmez.Fıkhı bilmez, Arapça'yı bilmez, öteki ilmi bilmez... Hatta kendi konusunu bile iyi bilmez. Onunla mücadele edip karşısına çıktığın zaman kendi konusunu bile iyi bilmediğini anlarsın.Onunla mücadele edip karşısına çıktığın zaman kendi konusunu bile iyi bilmediğini anlarsın. Ama profesör diye yutturuyor. Olmaz! Bazen müftüler de, "İşte şöyle, işte böyle." diyor.Ama profesör diye yutturuyor. Olmaz!

Bazen müftüler de, "İşte şöyle, işte böyle." diyor.
Demek ki bir ilmi bir de ihlâsı, takvâsı olacak. Allah'tan korkmadığı zaman her şeyi söyler. Demek ki bir ilmi bir de ihlâsı, takvâsı olacak. Allah'tan korkmadığı zaman her şeyi söyler.

O nasıl anlaşılır? Müftünün karısına, kızına, yaşayışına, gidişine bakarsın.O nasıl anlaşılır?

Müftünün karısına, kızına, yaşayışına, gidişine bakarsın.
Oradan müftünün müftülüğü belli olur. Müftü mü, muhti mi olduğu ortaya çıkar.Oradan müftünün müftülüğü belli olur. Müftü mü, muhti mi olduğu ortaya çıkar. Müftü, "fetva veren"; muhti de, "hata eden" demek.Müftü, "fetva veren"; muhti de, "hata eden" demek. O zaman müftü mü, muhti mi ortaya çıkar, belli olur. Onun için sağlam yerden bilgi almak lazım.O zaman müftü mü, muhti mi ortaya çıkar, belli olur.

Onun için sağlam yerden bilgi almak lazım.
Bu bilgiler insanın dindarlığına yön verecek bilgiler olduğu içinBu bilgiler insanın dindarlığına yön verecek bilgiler olduğu için kimden alındığının bilinmesi çok önemlidir. Bilmediğin bir yerden su içiyor musun?kimden alındığının bilinmesi çok önemlidir.

Bilmediğin bir yerden su içiyor musun?
Bilmediğin bir yerden et yiyor musun? Bilmediğin bir yerden çok para verip bir kıymetli şey alıyor musun?Bilmediğin bir yerden et yiyor musun? Bilmediğin bir yerden çok para verip bir kıymetli şey alıyor musun? Bilmediğin marka bir cihazı alıyor musun? Bilmediğin marka bir cihazı alıyor musun?

İçmiyorsun, yemiyorsun, almıyorsun. İyi ise almaya çalışıyorsun. Neden? İçmiyorsun, yemiyorsun, almıyorsun. İyi ise almaya çalışıyorsun.

Neden?

"Ya bozuk çıkarsa…" diye düşünüyorsun. Teminatlı, garantili olan yerden almaya çalışıyorsun."Ya bozuk çıkarsa…" diye düşünüyorsun. Teminatlı, garantili olan yerden almaya çalışıyorsun. Din ilimlerini de öyle yerden almak lazım! "Ben İzmir'de falanca hocadan duydum.Din ilimlerini de öyle yerden almak lazım!

"Ben İzmir'de falanca hocadan duydum.
Bankadan faiz yersen bir şey olmaz." Ama Allah, Kur'ân-ı Kerîm'de, "Faiz haram." diyor. Bankadan faiz yersen bir şey olmaz."

Ama Allah, Kur'ân-ı Kerîm'de, "Faiz haram." diyor.
Bu hoca da, "Yersen bir şey olmaz." diyor. Buyur... Neye dayanıyor? Bu hoca da, "Yersen bir şey olmaz." diyor. Buyur...

Neye dayanıyor?

Hiçbir yere dayanmıyor. "İlahiyattan mezunmuş." İlahiyattan mezun olması yetmiyor demek ki. Hiçbir yere dayanmıyor.

"İlahiyattan mezunmuş."

İlahiyattan mezun olması yetmiyor demek ki.

Ben buradan şuna kanaat getiriyorum ki bu devirde hakkı bulmak kolay değil! Zor! Ben buradan şuna kanaat getiriyorum ki bu devirde hakkı bulmak kolay değil! Zor!

İslâm'la ilgili eserlerin çoğu Batı dillerinde neşrediliyor.İslâm'la ilgili eserlerin çoğu Batı dillerinde neşrediliyor. İslâm ülkelerinde neşredilen eserlerden kat kat daha fazla Avrupa'da neşrediliyor.İslâm ülkelerinde neşredilen eserlerden kat kat daha fazla Avrupa'da neşrediliyor. Ama gayrimüslim yazmış; Kur'an'ı gayrimüslim tercüme etmiş,Ama gayrimüslim yazmış; Kur'an'ı gayrimüslim tercüme etmiş, İslâm hakkında gayrimüslim adamlar kitap yazmış.İslâm hakkında gayrimüslim adamlar kitap yazmış. Avrupalılar kendi adamlarının ne kadar yamukluklar yaptıklarını bildikleri için müslüman olursaAvrupalılar kendi adamlarının ne kadar yamukluklar yaptıklarını bildikleri için müslüman olursa ilk önce Arap ülkelerine gidiyor. Bir Arapça öğreniyor, bir dinî tahsil yapıyor.ilk önce Arap ülkelerine gidiyor. Bir Arapça öğreniyor, bir dinî tahsil yapıyor. Kur'ân-ı Kerîm'i doğru düzgün anlamaya çalışıyor.Kur'ân-ı Kerîm'i doğru düzgün anlamaya çalışıyor. Bu arada bir yazı yazıldığı zaman herkese gayet güzel, kökünden araştırmalı cevap veriyor. Bu arada bir yazı yazıldığı zaman herkese gayet güzel, kökünden araştırmalı cevap veriyor.

Biz de böyle yapacağız.Biz de böyle yapacağız. Her devirde hatta Peygamber Efendimiz'in zamanında bile insanın, Her devirde hatta Peygamber Efendimiz'in zamanında bile insanın, imanını şaşırtıp yoldan çıkartmak isteyen kötü niyetliler çıkmıştır. Onlara kanmamak gerekiyor. imanını şaşırtıp yoldan çıkartmak isteyen kötü niyetliler çıkmıştır. Onlara kanmamak gerekiyor.

Salihlerin hayatlarını okuyacağız ama hem o salihlerin hayatlarını yazan şahıs kimmiş ona dikkat edeceğiz,Salihlerin hayatlarını okuyacağız ama hem o salihlerin hayatlarını yazan şahıs kimmiş ona dikkat edeceğiz, hem de salih diye anlatılan şahıs hakikaten salih mi ona dikkat edeceğiz. hem de salih diye anlatılan şahıs hakikaten salih mi ona dikkat edeceğiz.

Zındık, rakı içen herifin birisini "evliyâ, havada uçuyor" diye anlatıyorsa bir kıymeti var mı? Zındık, rakı içen herifin birisini "evliyâ, havada uçuyor" diye anlatıyorsa bir kıymeti var mı?

"Olur mu hocam bu kadar saçma sapan sapık işler?" "Olur mu hocam bu kadar saçma sapan sapık işler?"

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı Arnavutluk'a gitmiş. Orada bir Bektaşî tekkesine misafir olmuş.Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı Arnavutluk'a gitmiş. Orada bir Bektaşî tekkesine misafir olmuş. Orada muhabiri güzel ağırlamışlar, adam da resimler çekmiş. Orada muhabiri güzel ağırlamışlar, adam da resimler çekmiş. Röportajı da, mülakatı da Cumhuriyet Gazetesi'nde döşenmiş.Röportajı da, mülakatı da Cumhuriyet Gazetesi'nde döşenmiş. Tekkenin sahipleri, başındaki adamlar da buna ikram olarakTekkenin sahipleri, başındaki adamlar da buna ikram olarak elleri ile yapma halis rakı ikram etmişler, o da içmiş. "Rakı çok da lezzetli." diyor. elleri ile yapma halis rakı ikram etmişler, o da içmiş. "Rakı çok da lezzetli." diyor. Onlar rakıları evlerde yapıyorlarmış. Arnavutluk'un yüzde kırk beşi ayyaş, içiyormuş; duydum, üzüldüm. Onlar rakıları evlerde yapıyorlarmış. Arnavutluk'un yüzde kırk beşi ayyaş, içiyormuş; duydum, üzüldüm.

Olmaz! "Niye olmaz hocam?" Çünkü Kur'ân-ı Kerîm'de, "İçki içmeyin." diye emir var.Olmaz!

"Niye olmaz hocam?"

Çünkü Kur'ân-ı Kerîm'de, "İçki içmeyin." diye emir var.
Kur'ân-ı Kerîm'i doğru düzgün okursan anlarsın.Kur'ân-ı Kerîm'i doğru düzgün okursan anlarsın. Allahu Teâlâ hazretleri içkiyi yasak etmiş, bunun artık şöylesi böylesi olmaz! Allahu Teâlâ hazretleri içkiyi yasak etmiş, bunun artık şöylesi böylesi olmaz!

"Biz içkiyi senin bildiğin maksatla içmiyoruz. Aşkullahı, muhabbetullahı coşturalım diye içiyoruz." "Biz içkiyi senin bildiğin maksatla içmiyoruz. Aşkullahı, muhabbetullahı coşturalım diye içiyoruz."

Hadi oradan! Yalancı! Şeytanın maskarası! Şeytanın insanlar arasındaki temsilcisi!Hadi oradan! Yalancı! Şeytanın maskarası! Şeytanın insanlar arasındaki temsilcisi! Kadehi ağızlarına ilahi aşkı coşturmak için atıyorlarmış. Bunu da diyenler var. Kadehi ağızlarına ilahi aşkı coşturmak için atıyorlarmış. Bunu da diyenler var.

Demek ki kanmayacağız.Demek ki kanmayacağız. Hakiki salihlerin, hakiki salih kimseler tarafından yazılmış kitaplardanHakiki salihlerin, hakiki salih kimseler tarafından yazılmış kitaplardan doğru rivayetlerini okumamız lazım. doğru rivayetlerini okumamız lazım.

Salih kimselerin başındakiler peygamberlerdir, sonra sahâbe-i kirâmdır,Salih kimselerin başındakiler peygamberlerdir, sonra sahâbe-i kirâmdır, sonra derya gibi alimlerdir. Bizim silsilelerimizde isimleri geçen hocalarımızın hepsi hadise,sonra derya gibi alimlerdir. Bizim silsilelerimizde isimleri geçen hocalarımızın hepsi hadise, tefsire, fıkha dair nice nice eserler yazmış allame insanlardır. Çünkü cahillikle bu iş yürümez.tefsire, fıkha dair nice nice eserler yazmış allame insanlardır. Çünkü cahillikle bu iş yürümez. Cahillikle çok yerde ayakları kayar; hem kendileri sapıtırlar, hem de başkalarını saptırırlar.Cahillikle çok yerde ayakları kayar; hem kendileri sapıtırlar, hem de başkalarını saptırırlar. Hem dâll hem de mudill, saptırıcı olurlar. Allahu Teâlâ hazretleri korusun. Hem dâll hem de mudill, saptırıcı olurlar.

Allahu Teâlâ hazretleri korusun.

Üçüncü cümleye geçiyoruz, çok önemli bir takım bilgileri öğreneceğiz; Üçüncü cümleye geçiyoruz, çok önemli bir takım bilgileri öğreneceğiz;

Ve zikrü'l-mevti sadakatün.Ve zikrü'l-mevti sadakatün. "Ölümü düşünmek, tefekkür etmek, söylemek, anmak da ona sadakadır.""Ölümü düşünmek, tefekkür etmek, söylemek, anmak da ona sadakadır." İnsana zekât gibi, sadaka gibi sevap kazandırır. Neden? İnsana zekât gibi, sadaka gibi sevap kazandırır.

Neden?

Ne kadar genç olursak olalım bir gün herkes yaşlanacak, herkesin ömrü bitecekNe kadar genç olursak olalım bir gün herkes yaşlanacak, herkesin ömrü bitecek ve herkes âhirete göçecek. Âhirete hazırlanmak lazım. Ölüm var, gafil olma! ve herkes âhirete göçecek. Âhirete hazırlanmak lazım. Ölüm var, gafil olma!

Fâni dünya hoştur amma âkıbet mevt olmasa. Akıbet mevt... Fâni dünya hoştur amma âkıbet mevt olmasa.

Akıbet mevt...

Ölümden kurtulmuş, kurtulacak hiç kimse var mı? Yok! Herkes ölecek.Ölümden kurtulmuş, kurtulacak hiç kimse var mı?

Yok! Herkes ölecek.
Çünkü buraya muvakkaten geldi. Durma yeri değil, gitme yeri; mutlaka gidecek. Çünkü buraya muvakkaten geldi. Durma yeri değil, gitme yeri; mutlaka gidecek. Ölümü, "Ben öldükten sonra halim nice olacak?" diye şimdiden düşünecek, tedbirini alacak.Ölümü, "Ben öldükten sonra halim nice olacak?" diye şimdiden düşünecek, tedbirini alacak. Tedbirini almadan, paldır küldür dünyasını değiştirmeyecek.Tedbirini almadan, paldır küldür dünyasını değiştirmeyecek. Kimisi meyhane köşesinde, kimisi gazinoda, pavyonda sekte-i kalpten ölüyor; öyle olmayacak!Kimisi meyhane köşesinde, kimisi gazinoda, pavyonda sekte-i kalpten ölüyor; öyle olmayacak! Hazırlanmak lazım. Onun için ölümü düşünmek sadakadır. Hazırlanmak lazım. Onun için ölümü düşünmek sadakadır.

Ve zikrü'n-nâri mine'l-cihâdi. "Cehennemi düşünmek, hatırlamak cihadın bir çeşididir." Ve zikrü'n-nâri mine'l-cihâdi. "Cehennemi düşünmek, hatırlamak cihadın bir çeşididir."

Aman yâ Rabbi! O cehennemde acaba o kâfirler ne türlü azaplara uğrayacaklar,Aman yâ Rabbi! O cehennemde acaba o kâfirler ne türlü azaplara uğrayacaklar, ne türlü cezalar çekecekler… Bunları düşünmek nedir? Cihadın bir çeşididir.ne türlü cezalar çekecekler…

Bunları düşünmek nedir?

Cihadın bir çeşididir.
O halde cehennemi de bileceğiz ve cehennemin ne kadar kötü olduğunu çoluk çocuğumuza öğreteceğiz.O halde cehennemi de bileceğiz ve cehennemin ne kadar kötü olduğunu çoluk çocuğumuza öğreteceğiz. Cehenneme düşmemek için ne yapmak gerekiyorsa onları da öğreneceğiz.Cehenneme düşmemek için ne yapmak gerekiyorsa onları da öğreneceğiz. Cehennem hakkında bilgi sahibi olacağız. Cehennem hakkında bilgi sahibi olacağız.

Ve zikrü'l-kabri yukarribüküm mine'l-cenneti. "Kabri düşünmek de sizi cennete yakınlaştırır." Ve zikrü'l-kabri yukarribüküm mine'l-cenneti. "Kabri düşünmek de sizi cennete yakınlaştırır."

İnsan ne kadar sevilen, muhabbet ve saygı duyulan bir insan olursa olsunİnsan ne kadar sevilen, muhabbet ve saygı duyulan bir insan olursa olsun öldüğü zaman yıkıyorlar, kefenliyorlar, aralarından alıyorlar, tabuta koyuyorlar,öldüğü zaman yıkıyorlar, kefenliyorlar, aralarından alıyorlar, tabuta koyuyorlar, kabre götürüyorlar ve kara toprağın altına gömüyorlar.kabre götürüyorlar ve kara toprağın altına gömüyorlar. "Sen gece burada ne yapacaksın?" demeden, "Sen gece burada ne yapacaksın?" demeden, çarçabuk gömdükten sonra oradan ayrılıp gidiyorlar.çarçabuk gömdükten sonra oradan ayrılıp gidiyorlar. "Ne yapalım, vazifemizi yaptık." diyorlar. Kara toprağın altında kalıyorsun."Ne yapalım, vazifemizi yaptık." diyorlar. Kara toprağın altında kalıyorsun. O daracık kabir içinde, üstün örtülmüş ve kefene sarılı olarak kalıyor. Bunu unutmayacak! O daracık kabir içinde, üstün örtülmüş ve kefene sarılı olarak kalıyor. Bunu unutmayacak!

Kabri düşünmek, insanı cennete yaklaştırır. Kabirde insan ya azap görecek, ya sefa sürecek.Kabri düşünmek, insanı cennete yaklaştırır. Kabirde insan ya azap görecek, ya sefa sürecek. Günahkârlar kabirde azap görmeye başlayacaklar.Günahkârlar kabirde azap görmeye başlayacaklar. Kabir azabı haktır, dünyada yaptığı kusurlardan dolayı kabirde azap görmeye başlayacak.Kabir azabı haktır, dünyada yaptığı kusurlardan dolayı kabirde azap görmeye başlayacak. Hatta kabre girer girmez melekler başına bir topuz vurduğu zaman Hatta kabre girer girmez melekler başına bir topuz vurduğu zaman kabrin içi duman ve ateş dolacak. Böyle şeyler anlatılıyor. kabrin içi duman ve ateş dolacak. Böyle şeyler anlatılıyor. Hatta bir defasında gömenlerden birisinin kıymetli bir şeyi içerde kalmış diye, Hatta bir defasında gömenlerden birisinin kıymetli bir şeyi içerde kalmış diye, gömüldükten sonra o şey alınmak için mezar açıldığı zamangömüldükten sonra o şey alınmak için mezar açıldığı zaman kabrin içinin yanık olduğunu gördüklerini yazan kitaplar var.kabrin içinin yanık olduğunu gördüklerini yazan kitaplar var. Böyle kitaplar okudum. Kısa bir zaman içinde.Böyle kitaplar okudum. Kısa bir zaman içinde. Demek ki kısa bir zaman içinde kabre girer girmez kabir azabı başlamış, kabrin içi ateş dolmuş.Demek ki kısa bir zaman içinde kabre girer girmez kabir azabı başlamış, kabrin içi ateş dolmuş. Allah da onu göstertiyor, düşürttürüyor, ibret olsun diye tekrar açtırtıyor. Allah da onu göstertiyor, düşürttürüyor, ibret olsun diye tekrar açtırtıyor.

Kişinin dünyadaki yamukluğuna göre kabirde azap var.Kişinin dünyadaki yamukluğuna göre kabirde azap var. Dünyadaki iyiliğine göre kabri cennet bahçesi olabilir. Dünyadaki iyiliğine göre kabri cennet bahçesi olabilir. "O kabrimi ne yaparım da cennet bahçesi hâline getiririm." diye kabri bilecek "O kabrimi ne yaparım da cennet bahçesi hâline getiririm." diye kabri bilecek ve kabrini cennet bahçesi yapmak için tedbirler alacak. ve kabrini cennet bahçesi yapmak için tedbirler alacak.

Kabri nurlandırmak için ne namazı kılmak lazım? Ne tesbih çekmek lazım?Kabri nurlandırmak için ne namazı kılmak lazım? Ne tesbih çekmek lazım? Kabirde insana neler yoldaş olacak? Kur'ân-ı Kerîm yoldaş olacak.Kabirde insana neler yoldaş olacak?

Kur'ân-ı Kerîm yoldaş olacak.
Namazı, orucu, zekâtı, haccı, zikri yoldaş olacak.Namazı, orucu, zekâtı, haccı, zikri yoldaş olacak. Hatta hadîs-i şerîfte çok açık bir şekilde geçiyor, adam orada yalnızlıktan titrerken,Hatta hadîs-i şerîfte çok açık bir şekilde geçiyor, adam orada yalnızlıktan titrerken, korkarken güleç yüzlü, sevimli, cana yakın bir kimseyi görecek. Diyecek ki; korkarken güleç yüzlü, sevimli, cana yakın bir kimseyi görecek. Diyecek ki;

"Ben burada çok korkmuş, ürkmüşken seni görünce canım rahatladı, hoşuma gittin."Ben burada çok korkmuş, ürkmüşken seni görünce canım rahatladı, hoşuma gittin. Sen kimsin mübarek, bu yalnızlığımda benim yanıma geldin?" diye soracak.Sen kimsin mübarek, bu yalnızlığımda benim yanıma geldin?" diye soracak. Peygamber Efendimiz söylüyor. O da tebessümle diyecekmiş ki; Peygamber Efendimiz söylüyor. O da tebessümle diyecekmiş ki;

"Ben senin dünyada iken okuduğun Tebâreke suresiyim."Ben senin dünyada iken okuduğun Tebâreke suresiyim. Allah beni bu surete büründürüp senin yanına yoldaş gönderdi." Allah beni bu surete büründürüp senin yanına yoldaş gönderdi."

İnsanlar ancak bu şekilde anladığından Cenâb-ı Hak,İnsanlar ancak bu şekilde anladığından Cenâb-ı Hak, onu okuyan kimsenin yanına Tebâreke suresini insan suretinde gönderiyor, yoldaş oluyor.onu okuyan kimsenin yanına Tebâreke suresini insan suretinde gönderiyor, yoldaş oluyor. Çok açık, gayet kesin olarak anlaşılıyor. O da onunla ahbaplık, dostluk, yarenlik ediyor. Çok açık, gayet kesin olarak anlaşılıyor. O da onunla ahbaplık, dostluk, yarenlik ediyor.

Kabirde binlerce yıl kalacak.Kabirde binlerce yıl kalacak. Allah kabri cennet bahçesi yaptığı zaman kabirde mü'minin kalması bir dert değil. Allah kabri cennet bahçesi yaptığı zaman kabirde mü'minin kalması bir dert değil. Elli bin yıl diz çöküp Cenâb-ı Hakk'ın divanında mahkeme-i kübrâ kurulsun diye duracaklar. Elli bin yıl diz çöküp Cenâb-ı Hakk'ın divanında mahkeme-i kübrâ kurulsun diye duracaklar. Allah salih kuluna, sevdiği kuluna mahşer yerindeki uzun beklemeyi bir göz yumupAllah salih kuluna, sevdiği kuluna mahşer yerindeki uzun beklemeyi bir göz yumup açıncaya kadar kısa gösterecek. açıncaya kadar kısa gösterecek. Cenâb-ı hak her şeye kâdir.Cenâb-ı hak her şeye kâdir. Bunları bilmemiz lazım. Kabri düşünmek neymiş? İnsanı cennete yaklaştırırmış. Bunları bilmemiz lazım.

Kabri düşünmek neymiş?

İnsanı cennete yaklaştırırmış.

Ve zikrü'l-kıyâmeti yübâidüküm mine'n-nâri. "Kıyameti düşünmek…" Ve zikrü'l-kıyâmeti yübâidüküm mine'n-nâri. "Kıyameti düşünmek…"

Kıyamet kopacak! Eyvah! Dünya altüst olacak.Kıyamet kopacak! Eyvah! Dünya altüst olacak. İnsanlar kabirden kalkacaklar, mahşer yerinde toplanacaklar.İnsanlar kabirden kalkacaklar, mahşer yerinde toplanacaklar. Mahkeme-i kübrâ kurulacak, mizan ortaya getirilecek. Sevaplar, günahlar tartılacak. Mahkeme-i kübrâ kurulacak, mizan ortaya getirilecek. Sevaplar, günahlar tartılacak. İyiler cennete götürülecek, kötüler cehenneme atılacak. İyiler cennete götürülecek, kötüler cehenneme atılacak. Cehennem alevleri insanların üstüne üstüne saldıracak. Çılgın ateş ne demek? Cehennem alevleri insanların üstüne üstüne saldıracak.

Çılgın ateş ne demek?

Laf dinlemez, deli gibi alevler sağa sola saldıracak.Laf dinlemez, deli gibi alevler sağa sola saldıracak. İnsanlar sırat köprüsünden geçerken korkacak. Bazı kimselere sırat köprüsü karanlık olacak.İnsanlar sırat köprüsünden geçerken korkacak. Bazı kimselere sırat köprüsü karanlık olacak. İbadet ehli insanlarda da ibadetleri yolu aydınlatacak: İbadet ehli insanlarda da ibadetleri yolu aydınlatacak:

Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vağfir lenâ. Bu duayı ede ede gidecekler.Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vağfir lenâ. Bu duayı ede ede gidecekler. "Aman yâ Rabbi! Nurumuzu söndürme. Bizi karanlıkta koyma." diyecekler. "Aman yâ Rabbi! Nurumuzu söndürme. Bizi karanlıkta koyma." diyecekler.

Sırat köprüsünü geçerken bazıları cehenneme yuvarlanacak.Sırat köprüsünü geçerken bazıları cehenneme yuvarlanacak. Cehennemin çıkıntılarına, çengellerine takılıp aşağıya düşecekler Cehennemin çıkıntılarına, çengellerine takılıp aşağıya düşecekler Bunların hepsi hadîs-i şerîflerde anlatılıyor.Bunların hepsi hadîs-i şerîflerde anlatılıyor. Râmûzü'l-ehâdîs kitabının al, arka tarafını aç, cennetle ve cehennemle ilgili hadîs-i şerîfleri oku. Râmûzü'l-ehâdîs kitabının al, arka tarafını aç, cennetle ve cehennemle ilgili hadîs-i şerîfleri oku.

Bunun dışında ayrıca İmam Kurtubî'nin âhiretle ilgili kitabı var, cenneti ve cehennemi anlatıyor.Bunun dışında ayrıca İmam Kurtubî'nin âhiretle ilgili kitabı var, cenneti ve cehennemi anlatıyor. İhyâ-i Ulûm'da bölümler var…İhyâ-i Ulûm'da bölümler var… Boş şeylerle vakit geçireceğine çoluk çocuğunu karşına al,Boş şeylerle vakit geçireceğine çoluk çocuğunu karşına al, "Bu akşam size cenneti, cennetle ilgili bölümü anlatacağım." de, oku."Bu akşam size cenneti, cennetle ilgili bölümü anlatacağım." de, oku. Bir akşam da, "Cehennemle ilgili şeyleri anlatacağım." de. Millet bilsin, çoluk çocuk bilsin. Bir akşam da, "Cehennemle ilgili şeyleri anlatacağım." de. Millet bilsin, çoluk çocuk bilsin. Sen de Rabbine dersin ki; "Yâ Rabbi! Ben çoluk çocuğuma cenneti, cehennemi anlattım.Sen de Rabbine dersin ki;

"Yâ Rabbi! Ben çoluk çocuğuma cenneti, cehennemi anlattım.
İyi insan olmalarını söyledim. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalıştım.İyi insan olmalarını söyledim. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalıştım. Ben öldükten sonra ne yaptılarsa yaptılar. Onlara hesaplarını sor." Ben öldükten sonra ne yaptılarsa yaptılar. Onlara hesaplarını sor."

Çünkü âhirette akrabalık, annelik, babalık kalmayacak.Çünkü âhirette akrabalık, annelik, babalık kalmayacak. Anne, baba, kardeş, evlat, karı, koca; hiçbir şey kalmayacak. Anne, baba, kardeş, evlat, karı, koca; hiçbir şey kalmayacak. Sadece muttakî insanların hâlisâne dostlukları kalacak.Sadece muttakî insanların hâlisâne dostlukları kalacak. Allah rızası için dostluk yapanların dostluğu kalacak. Bunları anlatmak lazım... Allah rızası için dostluk yapanların dostluğu kalacak. Bunları anlatmak lazım...

Ne oluyormuş? "Kıyameti düşünmek insanı cehennemden uzaklaştırıyormuş." Ne oluyormuş?

"Kıyameti düşünmek insanı cehennemden uzaklaştırıyormuş."

Ve efdalü'l-ibâdeti terkü'l-hıyeli. "İbadetlerin en faziletlisi hileleri terk etmektir." Ve efdalü'l-ibâdeti terkü'l-hıyeli. "İbadetlerin en faziletlisi hileleri terk etmektir."

Hile ne demek? Hile ne demek?

Hîle-i şer'iyye demek.Hîle-i şer'iyye demek. Yani Allah bir şey buyurmuş ama adam o işi yapmamak için bahane arıyor.Yani Allah bir şey buyurmuş ama adam o işi yapmamak için bahane arıyor. Allah "oruç tut" demiş, "tansiyonum var, bilmem ne" diyor.Allah "oruç tut" demiş, "tansiyonum var, bilmem ne" diyor. Müsaade arıyor, çare arıyor ki Ramazan'da oruç tutmasın. Halbuki tutabilir ama çare, bahane arıyor. Müsaade arıyor, çare arıyor ki Ramazan'da oruç tutmasın. Halbuki tutabilir ama çare, bahane arıyor.

"Hangi hoca benim derdime çare bulur?" diye onu da soruyor. Diyorlar ki, "Hangi hoca benim derdime çare bulur?" diye onu da soruyor. Diyorlar ki,

"Adana'da bir hoca var. Bu hususta çok şey yapıyor…" Uçağa atlıyor, gidiyor; "Adana'da bir hoca var. Bu hususta çok şey yapıyor…" Uçağa atlıyor, gidiyor;

"Hocam! Benim şöyle bir derdim var." "Tamam kardeşim, sen bildiğin gibi yap." diyor."Hocam! Benim şöyle bir derdim var."

"Tamam kardeşim, sen bildiğin gibi yap." diyor.
Ondan sonra o hoca meşhur oluyor. Dillere destan, başlara taç oluyor. Niye? Ondan sonra o hoca meşhur oluyor. Dillere destan, başlara taç oluyor.

Niye?

O hoca herkese, "Ne istersen yap kardeşim." diyormuş.O hoca herkese, "Ne istersen yap kardeşim." diyormuş. Ne kadar yumuşak bir insanmış. Kadınlara, "Başını aç."; erkeklere, Ne kadar yumuşak bir insanmış. Kadınlara, "Başını aç."; erkeklere, "Namaz kılmasan da gönlün temiz olursa yeter." diyor. "Bira içkiden sayılmaz." diyor."Namaz kılmasan da gönlün temiz olursa yeter." diyor. "Bira içkiden sayılmaz." diyor. "Faiz az olursa yiyebilirsin. Kıyısından, kenarından fare gibi tırtıklayabilirsin." diyor. "Faiz az olursa yiyebilirsin. Kıyısından, kenarından fare gibi tırtıklayabilirsin." diyor.

"Tamam ya! Nereden çıktı o kara sakallı, kaşları çatık hocalar!"Tamam ya! Nereden çıktı o kara sakallı, kaşları çatık hocalar! Kürsüye çıktılar mı insanı cehennemle korkutuyorlar. Çatık kaşlı… Kürsüye çıktılar mı insanı cehennemle korkutuyorlar. Çatık kaşlı… Olur mu böyle ya... Biraz güzel şeylerden bahsetsene… Nedir böyle, içimizi kararttın…" Olur mu böyle ya... Biraz güzel şeylerden bahsetsene… Nedir böyle, içimizi kararttın…"

Tamam, o hoca makbul. Kadınlar, sosyetikler hemen onun peşinde.Tamam, o hoca makbul. Kadınlar, sosyetikler hemen onun peşinde. Hangi toplantıya giderse, nerede konuşmaya giderse oraya gidiyorlar.Hangi toplantıya giderse, nerede konuşmaya giderse oraya gidiyorlar. Gazeteler röportaj yapıyor. Resimleri çıkıyor, televizyonlara konuşuyorlar.Gazeteler röportaj yapıyor. Resimleri çıkıyor, televizyonlara konuşuyorlar. O da artık kasılıyor, kuruluyor, tavırlar... Şu şöyledir, ulema hata etmiş, müçtehitler yanılmış,O da artık kasılıyor, kuruluyor, tavırlar... Şu şöyledir, ulema hata etmiş, müçtehitler yanılmış, dört mezhebin büyük âlimleri hepsi yanlış yolda bu doğru yolda! Ya sen yanlış yoldaysan…dört mezhebin büyük âlimleri hepsi yanlış yolda bu doğru yolda! Ya sen yanlış yoldaysan… Şöyle etrafına bak, senden başka senin gibi konuşan kimse yok? Eğer kimse yoksa anla ki sen yanlışsın.Şöyle etrafına bak, senden başka senin gibi konuşan kimse yok? Eğer kimse yoksa anla ki sen yanlışsın. Adamın birisi otobanda yanlış yola girmiş. Bakıyor ki bütün arabalar kendi önüne doğru geliyor.Adamın birisi otobanda yanlış yola girmiş. Bakıyor ki bütün arabalar kendi önüne doğru geliyor. Radyodan da dinliyormuş. Filanca numaralı yol, tamam kendisinin gittiği yol. Radyodan da dinliyormuş. Filanca numaralı yol, tamam kendisinin gittiği yol.

"Filanca numaralı yolda bir araba yanlış girdi. Ey sürücüler dikkat edin diye anons oluyor." "Filanca numaralı yolda bir araba yanlış girdi. Ey sürücüler dikkat edin diye anons oluyor."

"Radyo yanlış söylüyor, ne bir arabası, bir sürü araba yanlış geliyor." diyor. "Radyo yanlış söylüyor, ne bir arabası, bir sürü araba yanlış geliyor." diyor.

Hâlbuki kendisi yanlış yola girdi, karşıdan gelenleri yanlış sanıyor. Aynı bunun gibi. Hâlbuki kendisi yanlış yola girdi, karşıdan gelenleri yanlış sanıyor. Aynı bunun gibi.

Hileleri terk edecek! Allah'ın emri [neyse] Allah ne dediyse dinleyecek! Hileleri terk edecek! Allah'ın emri [neyse] Allah ne dediyse dinleyecek!

Onun için en iyi dindarlık kimlerde Onun için en iyi dindarlık kimlerde

İhtiyarlarda, ihtiyar kadınlarda! O hacı nineler, mübarekler, Allah... Ne sofudurlar ne dindardırlar! İhtiyarlarda, ihtiyar kadınlarda! O hacı nineler, mübarekler, Allah... Ne sofudurlar ne dindardırlar!

Öteki cingözlü, cin fikirli profesörler ibadeti yaptırmamak için kırk tane bahane bulur! Öteki cingözlü, cin fikirli profesörler ibadeti yaptırmamak için kırk tane bahane bulur!

"Başını örtmeye lüzum yok, kalbin temiz olursa yeter..." "Başını örtmeye lüzum yok, kalbin temiz olursa yeter..."

Ama o ihtiyar kadın örtülü. Bir de elinin de rengi belli olmasın diye eline eldiven giyer. Ama o ihtiyar kadın örtülü. Bir de elinin de rengi belli olmasın diye eline eldiven giyer.

"Yahu sen zaten kocakarısın! Seni pazarda satılığa çıkarsalar kaç para edersin?"Yahu sen zaten kocakarısın! Seni pazarda satılığa çıkarsalar kaç para edersin? Kırk yıl beklersin, kim gelir seni ister?! Yahu niye örtünüyorsun?.." Kırk yıl beklersin, kim gelir seni ister?! Yahu niye örtünüyorsun?.."

Ama Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor örtünüyor. Ötekisi; Ama Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor örtünüyor. Ötekisi;

Torunu açık, anneannesi örtülü; yan yana gidiyorlar. Tersine bu işler yahu! Torunu açık, anneannesi örtülü; yan yana gidiyorlar. Tersine bu işler yahu!

Nasreddin Hoca gelseydi şaşırır kalırdı. "Bu ne biçim memleket!Nasreddin Hoca gelseydi şaşırır kalırdı. "Bu ne biçim memleket! Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar." demiş. Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar." demiş.

Nasreddin Hoca bir köye girmiş. Köpek saldırınca eğilmiş, bir taş alacak.Nasreddin Hoca bir köye girmiş. Köpek saldırınca eğilmiş, bir taş alacak. Bakmış köklü bir taş, yerinden çıkmıyor: "Fesubhanallah! Yahu ne biçim köy?Bakmış köklü bir taş, yerinden çıkmıyor:

"Fesubhanallah! Yahu ne biçim köy?
Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar!" demiş. Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar!" demiş.

Genç kız, 18 yaşında, selvi boylu, elma yanaklı, kiraz dudaklı, sırma saçlı, samur kaşlı, badem gözlü…Genç kız, 18 yaşında, selvi boylu, elma yanaklı, kiraz dudaklı, sırma saçlı, samur kaşlı, badem gözlü… Açılmış. Onun yanında anneannesi; kapanmış, eldivenleri de var, mantosu aşağıya kadar uzun.Açılmış. Onun yanında anneannesi; kapanmış, eldivenleri de var, mantosu aşağıya kadar uzun. Zaten o açılsa kimse ona bakmaz. Asıl kızın kapanması lazım. Kız açık! Tersine…Zaten o açılsa kimse ona bakmaz. Asıl kızın kapanması lazım. Kız açık! Tersine… Nasreddin Hoca'nın gittiği köy galiba! "Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar!" Nasreddin Hoca'nın gittiği köy galiba!

"Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar!"

Örtünmesi gereken insanlar açılmış, açılsa da mahsuru olmayacak insanlar sımsıkı örtünmüş! Örtünmesi gereken insanlar açılmış, açılsa da mahsuru olmayacak insanlar sımsıkı örtünmüş!

Aklımızı başımıza toplayalım. Şeytan herkesi aldatıyor. Aklımızı başımıza toplayalım. Şeytan herkesi aldatıyor.

Efdalü'l-ibâdeti terkü'l-hiyeli. "İbadetin en üstünü tarifsiz, kaçamaksız, çare aramadan;Efdalü'l-ibâdeti terkü'l-hiyeli. "İbadetin en üstünü tarifsiz, kaçamaksız, çare aramadan; 'Şu ibadeti yapmamak için ne bahane bulabilirim?..' diye'Şu ibadeti yapmamak için ne bahane bulabilirim?..' diye kıvırttırma çalışmaları aramadan ibadeti dosdoğru yapmaktır." Çok güzel anlaşılıyor. kıvırttırma çalışmaları aramadan ibadeti dosdoğru yapmaktır."

Çok güzel anlaşılıyor.

Ve re'sü mâli'l-âlimi terkü'l-kibri. "Ve alimin sermayesi…" Ve re'sü mâli'l-âlimi terkü'l-kibri. "Ve alimin sermayesi…"

Alimler kıymetli ama ona asıl ne lazım? Tevazu lazım! Alimler kıymetli ama ona asıl ne lazım?

Tevazu lazım!

Ve re'sü mâli'l-âlimi. Alimin asıl sermayesi nedir? Terkü'l-kibri. "Kibri terk etmesidir." Ve re'sü mâli'l-âlimi.

Alimin asıl sermayesi nedir?

Terkü'l-kibri. "Kibri terk etmesidir."

Allah yâ Rabbi! Aman Allah'ım, sen bizi koru yâ Rabbi!.. Allah yâ Rabbi! Aman Allah'ım, sen bizi koru yâ Rabbi!..

Eski mübarek zatlardan birisi; "Bizim bu zamanımızda alimin kibri sultanların kibrini geçmiştir.Eski mübarek zatlardan birisi;

"Bizim bu zamanımızda alimin kibri sultanların kibrini geçmiştir.
Azamet, saltanat bakımından, burnunun havada olması bakımından alim, sultanları geride bırakmıştır!" diyor. Azamet, saltanat bakımından, burnunun havada olması bakımından alim, sultanları geride bırakmıştır!" diyor.

Yanına yanaşılmaz, laf söylenmez, yan bakarsan yan çakar… Neden? Kibirli! Yanına yanaşılmaz, laf söylenmez, yan bakarsan yan çakar…

Neden?

Kibirli!

Hâlbuki Allah'ın seveceği alimin işi nedir? Tevazu! Terkü'l-kibirdir!Hâlbuki Allah'ın seveceği alimin işi nedir?

Tevazu! Terkü'l-kibirdir!
Alimin sermayesi kibri terk etmesidir. Mütevazı olacak, şöyle bir kenara oturuverecek. Alimin sermayesi kibri terk etmesidir. Mütevazı olacak, şöyle bir kenara oturuverecek.

İmâm-ı Mâlik'e kaç tane soru sormuşlar; "Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum…" demiş.İmâm-ı Mâlik'e kaç tane soru sormuşlar; "Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum…" demiş. Bilmediğini söyleyecek. Hz. Ali de öyle: Kürsüye çıkmış, konuşurken soru sormuşlar;Bilmediğini söyleyecek.

Hz. Ali de öyle: Kürsüye çıkmış, konuşurken soru sormuşlar;
"Bilmiyorum." demiş. Soru sormuşlar; "Bilmiyorum." demiş. Hakiki alim, bilmediği zaman "Bilmiyorum." der."Bilmiyorum." demiş. Soru sormuşlar; "Bilmiyorum." demiş.

Hakiki alim, bilmediği zaman "Bilmiyorum." der.
Ama cahil olup cesur olup da mütekebbir olan alim bozuntusu her şeyi bildiğini iddia eder!Ama cahil olup cesur olup da mütekebbir olan alim bozuntusu her şeyi bildiğini iddia eder! Her şeyi bildiğini iddia eder, her şeye cevap vermeye kalkar. Her şeyi bildiğini iddia eder, her şeye cevap vermeye kalkar.

Yahu dur! Bırak da biraz şu konuşsun… Allah her çeşit afetten hepimizi korusun. Yahu dur! Bırak da biraz şu konuşsun…

Allah her çeşit afetten hepimizi korusun.

Ve semenü'l-cenneti terkü'l-hasedi. Ve semenü'l-cenneti terkü'l-hasedi.

Cennetin bedeli, duhuliyesi, girişi, giriş parası nedir? Cennetin bedeli, duhuliyesi, girişi, giriş parası nedir?

Cennete gireceksin, cennette bir arsa, bir köşk sahibi olacaksın.Cennete gireceksin, cennette bir arsa, bir köşk sahibi olacaksın. Bunun parasını nasıl sağlayabiliriz, cennetin bedeli nedir? Terkü'l-hasedi. "Hasedi terk etmektir." Bunun parasını nasıl sağlayabiliriz, cennetin bedeli nedir?

Terkü'l-hasedi. "Hasedi terk etmektir."

Haset ne demek? "Kıskanmak, bir insanın elindeki nimeti kıskanıp o nimetin gitmesini istemek" demek. Haset ne demek?

"Kıskanmak, bir insanın elindeki nimeti kıskanıp o nimetin gitmesini istemek" demek.

İyi bir müslüman hasetçi olmayacak, kıskanmayacak!İyi bir müslüman hasetçi olmayacak, kıskanmayacak! Birisinin elindeki nimeti kıskanmayacak. "Allah vermiş, daha çok versin." diyecek, o kadar.Birisinin elindeki nimeti kıskanmayacak. "Allah vermiş, daha çok versin." diyecek, o kadar. O nimetin karşısındakinin elinden gitmesini istemeyecek. O nimetin karşısındakinin elinden gitmesini istemeyecek.

Ve'n-nedâmetü mine'z-zünûbi't-tevbetü's-sâdikatü.Ve'n-nedâmetü mine'z-zünûbi't-tevbetü's-sâdikatü. "İnsanın günahlarına pişman olması, hakiki dosdoğru tevbe işte budur." Günahlarına pişman oldu mu? "İnsanın günahlarına pişman olması, hakiki dosdoğru tevbe işte budur."

Günahlarına pişman oldu mu?

"Ah, cahillik zamanımda ben neler ettim, o işleri niye yaptım, benim hâlim nice olacak?!.." diye"Ah, cahillik zamanımda ben neler ettim, o işleri niye yaptım, benim hâlim nice olacak?!.." diye günahına pişmanlık, nedamet duydu mu? Duydu. günahına pişmanlık, nedamet duydu mu?

Duydu.

Günahlardan nedamet, pişmanlık duymak, insanın içinin yanması; hakiki tevbe budur.Günahlardan nedamet, pişmanlık duymak, insanın içinin yanması; hakiki tevbe budur. Yoksa lafla değildir. Hatta Hz. Ali Efendimiz ne buyurmuş? Yoksa lafla değildir.

Hatta Hz. Ali Efendimiz ne buyurmuş?

Camiye girmiş bakmış ki orada birisi tesbihle estağfirullah çekiyor, estağfirullah diyor. Camiye girmiş bakmış ki orada birisi tesbihle estağfirullah çekiyor, estağfirullah diyor.

Estağfirullah: "Beni afv umağfiret eyle Allah'ım! Affet beni Allah'ım!" demek. Tevbe. Estağfirullah: "Beni afv umağfiret eyle Allah'ım! Affet beni Allah'ım!" demek. Tevbe.

Onun yanına yanaşmış, ikaz etmiş. Demiş ki; Onun yanına yanaşmış, ikaz etmiş. Demiş ki;

"Ey falanca, böyle sadece sözle estağfirullah,"Ey falanca, böyle sadece sözle estağfirullah, 'Affet beni Allah'ım, tevbe yâ Rabbi!..' demek yalancıların tevbesidir. Öyle sadece dille olmaz." 'Affet beni Allah'ım, tevbe yâ Rabbi!..' demek yalancıların tevbesidir. Öyle sadece dille olmaz."

Tevbe eden ne olacak, tevbesi nereden belli olacak? Tevbe eden ne olacak, tevbesi nereden belli olacak?

Hareketinden belli olacak, kötü yoldan dönecek. İçki içiyorsa meyhaneye gitmemeye başlayacak.Hareketinden belli olacak, kötü yoldan dönecek. İçki içiyorsa meyhaneye gitmemeye başlayacak. Kumar oynuyorsa kumarhaneye gitmemeye başlayacak… Hâli değişecek! Kumar oynuyorsa kumarhaneye gitmemeye başlayacak… Hâli değişecek!

Bizim üniversitenin bir görevlisi vardı. Evvelden tanıdığımız bir adam.Bizim üniversitenin bir görevlisi vardı. Evvelden tanıdığımız bir adam. Biz üniversiteye gidiyoruz, geliyoruz, o da üniversitenin bahçesinin tanzimi ile meşgul bir kimse idi.Biz üniversiteye gidiyoruz, geliyoruz, o da üniversitenin bahçesinin tanzimi ile meşgul bir kimse idi. Sonra dedi ki; "Ben falanca zata intisap ettim, tarikata girdim." Sonra dedi ki;

"Ben falanca zata intisap ettim, tarikata girdim."

Ondan sonra adam değişti. Adamın evveliyatını biliyoruz, daha önceki hâlini biliyoruz.Ondan sonra adam değişti. Adamın evveliyatını biliyoruz, daha önceki hâlini biliyoruz. Konuşması değişti, düşüncesi değişti. Konuşması değişti, düşüncesi değişti. Tavrı yumuşadı, yüzü güleçleşti, daha sabırlı, daha şükürlü bir şey oldu.Tavrı yumuşadı, yüzü güleçleşti, daha sabırlı, daha şükürlü bir şey oldu. Daha bir tatlı oldu, cana yakın oldu. Hanımı diyormuş ki; Daha bir tatlı oldu, cana yakın oldu. Hanımı diyormuş ki;

"Yahu efendi! Sana bir şey oldu, sen bir değiştin!.." diyormuş. "Yahu efendi! Sana bir şey oldu, sen bir değiştin!.." diyormuş.

Tabii değişti, tarikate girdi. Tarikate, tasavvuf yoluna girdi, nefsin kusurlarını biliyor.Tabii değişti, tarikate girdi. Tarikate, tasavvuf yoluna girdi, nefsin kusurlarını biliyor. İyi insan olmaya yöneldi. Kötü huylarını atmaya çalışıyor, sabrediyor. Kendini tutuyor, elbet değişecek. İyi insan olmaya yöneldi. Kötü huylarını atmaya çalışıyor, sabrediyor. Kendini tutuyor, elbet değişecek.

Tevbe edenin hâli değişecek! Tevbe edenin hâli değişecek!

Hâli değişmiyor.Hâli değişmiyor. Eski hamam, eski tas; aynen doludizgin gidiyor. Dilinde tevbe, estağfirullah...Eski hamam, eski tas; aynen doludizgin gidiyor. Dilinde tevbe, estağfirullah... Bu yalancıların tövbesidir. Lafla kalmayacak. İş, davranışlarına intikal edecek. Bu yalancıların tövbesidir. Lafla kalmayacak. İş, davranışlarına intikal edecek. Adam adam olacak! Böyle söylüyor. Çok şumüllü, kapsamlı, bize her şeyi anlatan bir hadîs-i şerîf. Adam adam olacak! Böyle söylüyor. Çok şumüllü, kapsamlı, bize her şeyi anlatan bir hadîs-i şerîf.

Ne yapacağız? Peygamberlerin hayatlarını okuyacağız.Ne yapacağız?

Peygamberlerin hayatlarını okuyacağız.
Salih insanların biyografilerini, terceme-i hâllerini, hayatlarını, fikirlerini, okuyacağız Salih insanların biyografilerini, terceme-i hâllerini, hayatlarını, fikirlerini, okuyacağız ama iyi insanların yazdığı iyi kitaplardan okuyacağız. Uyduruk kitaplardan değil!ama iyi insanların yazdığı iyi kitaplardan okuyacağız. Uyduruk kitaplardan değil! Bize şapı şeker diye yutturmasınlar. Zehri ilaç diye yutturmasınlar. Hapı yutmayalım!Bize şapı şeker diye yutturmasınlar. Zehri ilaç diye yutturmasınlar. Hapı yutmayalım! Çünkü akşamdan yutarsan bu hapı, sabaha karşı Edirnekapı!Çünkü akşamdan yutarsan bu hapı, sabaha karşı Edirnekapı! Öyle olmasın, hayatından olmasın diye hapı yutmamak için dikkat edeceğiz. Öyle olmasın, hayatından olmasın diye hapı yutmamak için dikkat edeceğiz.

Ölümü düşüneceğiz, kabri, âhireti düşüneceğiz. Hadîs-i şerîften bunları anladık.Ölümü düşüneceğiz, kabri, âhireti düşüneceğiz. Hadîs-i şerîften bunları anladık. Bunların hepsinin faydası var, sevabı var. Bunların hepsinin faydası var, sevabı var.

Günaha, günahımıza pişmanlık duyacağız, âhirete hazırlanacağız.Günaha, günahımıza pişmanlık duyacağız, âhirete hazırlanacağız. İşin aslı esası bu! Yoksa bir insan böyle yapmazsa bu dünya hayatı rüzgâr gibi geçiverir,İşin aslı esası bu! Yoksa bir insan böyle yapmazsa bu dünya hayatı rüzgâr gibi geçiverir, hiç anlamadığı bir zamanda, hiç beklemediği bir sırada karşısına Azrail gelir: hiç anlamadığı bir zamanda, hiç beklemediği bir sırada karşısına Azrail gelir:

"Ver bakalım emaneti!" der. "Ne emaneti yahu, ben kimseden bir şey almadım…" "Ver bakalım emaneti!" der.

"Ne emaneti yahu, ben kimseden bir şey almadım…"

"Senin canın emanet, ver bakalım canını!" "Senin canın emanet, ver bakalım canını!"

"Acaba bunun bir yolu yöntemi yok mu, biraz daha yaşasam da daha çocuğu evlendiremedim,"Acaba bunun bir yolu yöntemi yok mu, biraz daha yaşasam da daha çocuğu evlendiremedim, borcumu ödeyemedim, tevbe edemedim, hacca gidemedim, namazlarımın kazasını yapamadım..." borcumu ödeyemedim, tevbe edemedim, hacca gidemedim, namazlarımın kazasını yapamadım..."

"Geçmiş olsun!" "Böyle apansız birden gelinir mi, hiç hazırlanamadım." "Geçmiş olsun!"

"Böyle apansız birden gelinir mi, hiç hazırlanamadım."

"Ben sana önceden çok haberler gönderdim de sen almadın." Azrail'in haberleri nedir? Hastalıklar! "Ben sana önceden çok haberler gönderdim de sen almadın."

Azrail'in haberleri nedir?

Hastalıklar!

Hastalık nedir? Azrail'den bir ikaz mektubu, haberdir. "Bak dikkat et.Hastalık nedir?

Azrail'den bir ikaz mektubu, haberdir.

"Bak dikkat et.
Hasta oluyorsun, bir gün bu hastalık iyi olacak ama bir gün bir hasta olduğun zamanHasta oluyorsun, bir gün bu hastalık iyi olacak ama bir gün bir hasta olduğun zaman iyi olmayacaksın. Alacağım o zaman canını, dikkat et!.." diye ikaz. Hastalıklar nedir? İkazdır. iyi olmayacaksın. Alacağım o zaman canını, dikkat et!.." diye ikaz.

Hastalıklar nedir?

İkazdır.

Başkalarının ölümü nedir? İkazdır. Mezarlığı ziyaret, hastaneyi ziyaret nedir? Başkalarının ölümü nedir?

İkazdır.

Mezarlığı ziyaret, hastaneyi ziyaret nedir?

İnsana uyanması için vesiledir. Hastaneye bir gidiyorsun; Allah, adamda bir âfet, bir hastalık!İnsana uyanması için vesiledir. Hastaneye bir gidiyorsun; Allah, adamda bir âfet, bir hastalık! Aklın başından gidiyor, yüzüne bakamıyorsun, korkuyorsun! Elhamdülillah, sende o hastalık yok. Aklın başından gidiyor, yüzüne bakamıyorsun, korkuyorsun! Elhamdülillah, sende o hastalık yok.

Hastaneye ziyarete gitmek lazım. Hasta ziyareti sevap. Kabirleri ziyaret etmek lazım.Hastaneye ziyarete gitmek lazım. Hasta ziyareti sevap. Kabirleri ziyaret etmek lazım. âhireti hatırlatır, sevap. Kabri düşünmek lazım. Mahşer yerini düşünmek lazım… âhireti hatırlatır, sevap. Kabri düşünmek lazım. Mahşer yerini düşünmek lazım…

Salih insanlar ömrü nasıl geçirmiş? Bodrum'da, Marmaris'te mi geçirmişler?Salih insanlar ömrü nasıl geçirmiş? Bodrum'da, Marmaris'te mi geçirmişler? Salih insanlar vaktini nerede nasıl geçirmiş? Bunların akılları yok mu idi, paraları yok mu idi.Salih insanlar vaktini nerede nasıl geçirmiş? Bunların akılları yok mu idi, paraları yok mu idi. Bunların içinde zengin olanları yok mu idi?.. Bunların içinde zengin olanları yok mu idi?..

"Vardı hocam ama bunlar paralarını cami yapmağa falan verdiler." "Vardı hocam ama bunlar paralarını cami yapmağa falan verdiler."

Türkiye'nin her tarafı cami, hayır hasenât, çeşme, yol, medrese, aşevi, hastane, öyle şeylerle dolu;Türkiye'nin her tarafı cami, hayır hasenât, çeşme, yol, medrese, aşevi, hastane, öyle şeylerle dolu; hâlâ da öyle. Allah rızası için veriyorlar. Salih insanları okumak lazım.hâlâ da öyle. Allah rızası için veriyorlar.

Salih insanları okumak lazım.
Belki bunlarda hatalar olabilir. En iyisi, peygamberlerin hayatlarını okumak lazım. Belki bunlarda hatalar olabilir. En iyisi, peygamberlerin hayatlarını okumak lazım.

Peygamberler bu hayatta en çok neye önem vermiş?Peygamberler bu hayatta en çok neye önem vermiş? En çok neye bastırmışlar, neyin karşısına çıkmışlar?.. En çok neye bastırmışlar, neyin karşısına çıkmışlar?..

"Hocam, ben peygamberlerin hayatını okudum. Yahu biz çok yanlış yolda imişiz."Hocam, ben peygamberlerin hayatını okudum. Yahu biz çok yanlış yolda imişiz. Peygamberlerin hep üzerine gidip gidip de yapmayın dediği şeyleri biz hep yapıyormuşuz…" Peygamberlerin hep üzerine gidip gidip de yapmayın dediği şeyleri biz hep yapıyormuşuz…"

Tabii ya! Sen geç uyandın. Bütün insanlar yamuk gidiyorlar. Bir sel akıp gidiyor.Tabii ya! Sen geç uyandın. Bütün insanlar yamuk gidiyorlar. Bir sel akıp gidiyor. Muson rüzgârları yağmur getirmiş, Bangladeş, Vietnam sular altında kalmış.Muson rüzgârları yağmur getirmiş, Bangladeş, Vietnam sular altında kalmış. Hindistan, Pakistan… Yüzlerce insan evsiz kalmış, şu kadar heyelan olmuş, Hindistan, Pakistan… Yüzlerce insan evsiz kalmış, şu kadar heyelan olmuş, şu kadar hayvan sulara kapılmış, şu kadar tahribat, zayiat, bu kadar telefat, bu kadar ölüm!..şu kadar hayvan sulara kapılmış, şu kadar tahribat, zayiat, bu kadar telefat, bu kadar ölüm!.. Bir sel afeti gibi insanlara bir dünya sevgisi, bir hırs gelmiş. Bir sel afeti gibi insanlara bir dünya sevgisi, bir hırs gelmiş.

Mercedesler güzel, yalılar, köşkler, villalar güzel; televizyonlarda, radyolarda zenginleri görüyorlar; Mercedesler güzel, yalılar, köşkler, villalar güzel; televizyonlarda, radyolarda zenginleri görüyorlar; nasıl şaşaalı salonlarda karılarla dans ettiklerini, içkileri, yemekleri nasıl masaların başında yediklerini…nasıl şaşaalı salonlarda karılarla dans ettiklerini, içkileri, yemekleri nasıl masaların başında yediklerini… Çatallar sol elle, bıçaklar sağ elle kibar kibar nasıl geviş getirdiklerini vs. Çatallar sol elle, bıçaklar sağ elle kibar kibar nasıl geviş getirdiklerini vs. göre göre köydeki kız heves ediyor. "Hadi, ben köyden kaçacağım şehre gideceğim." göre göre köydeki kız heves ediyor.

"Hadi, ben köyden kaçacağım şehre gideceğim."

"Kız, şehri ne yapacaksın?" "Artist olacağım." "Artist olup ne olacak?" "Kız, şehri ne yapacaksın?"

"Artist olacağım."

"Artist olup ne olacak?"

"Uçağa bineceğim, kürk giyeceğim; herkes alkışlayacak, cebim para dolacak…" "Uçağa bineceğim, kürk giyeceğim; herkes alkışlayacak, cebim para dolacak…"

Şimdi toplumun akışı böyle! Uçakta yanıma kürklü bir kadın oturdu. Şimdi toplumun akışı böyle!

Uçakta yanıma kürklü bir kadın oturdu.
Türkiye içinde Ankara-İstanbul şehir hatları.Türkiye içinde Ankara-İstanbul şehir hatları. Ben camın kenarına geldim, etrafı seyrederek giderim diye seviniyorum.Ben camın kenarına geldim, etrafı seyrederek giderim diye seviniyorum. Sonra kürklü bir kız geldi, yanıma oturdu: "Ayy, bana camın kenarını verir misiniz?" dedi. Sonra kürklü bir kız geldi, yanıma oturdu:

"Ayy, bana camın kenarını verir misiniz?" dedi.

Fesubhanallah! Hiç de canım istemiyor ama; "Peki." dedim. Hadi geldi oraya oturdu. Fesubhanallah! Hiç de canım istemiyor ama;

"Peki." dedim.

Hadi geldi oraya oturdu.

"Ne kadar güzel, havadan ne kadar güzel görünüyor…" Hiç görmemiş. Köyden şehre gelmiş."Ne kadar güzel, havadan ne kadar güzel görünüyor…"

Hiç görmemiş. Köyden şehre gelmiş.
Batakhaneye, kadın tüccarlarının eline düşmüş.Batakhaneye, kadın tüccarlarının eline düşmüş. Oradan para kazanınca ne konuşmasını biliyor ne telaffuzunu düzeltmiş ne örf âdet,Oradan para kazanınca ne konuşmasını biliyor ne telaffuzunu düzeltmiş ne örf âdet, nezaket, kâide biliyor! Aşağıya bakarken ağzının suyu akıyor, görgüsüzlüğü her şeyi ile görülüyor.nezaket, kâide biliyor! Aşağıya bakarken ağzının suyu akıyor, görgüsüzlüğü her şeyi ile görülüyor. İşte zavallı kandırılmış bir kimse! Hâlbuki köyde, namazında, niyazında, ibadetinde,İşte zavallı kandırılmış bir kimse!

Hâlbuki köyde, namazında, niyazında, ibadetinde,
taatinde, tarlasında, bağında, çalışsa Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazansataatinde, tarlasında, bağında, çalışsa Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazansa ömür bitse ne olur şehre gelip barda, pavyonda ömrü geçse ne olur?!.. ömür bitse ne olur şehre gelip barda, pavyonda ömrü geçse ne olur?!..

Şahsen ben köy hayatını da biliyorum şehir hayatını da biliyorum.Şahsen ben köy hayatını da biliyorum şehir hayatını da biliyorum. Cahillerin yaşam tarzını da biliyorum sosyetenin yaşam tarzını da görüyoruz.Cahillerin yaşam tarzını da biliyorum sosyetenin yaşam tarzını da görüyoruz. İçine girmekten kaçıyoruz, kaçtık. İçine girmekten kaçıyoruz, kaçtık. Nefret ettik, Ankara'da bulunduğumuz hâlde bile her çağrıldığımız yerde uzak durduk,Nefret ettik, Ankara'da bulunduğumuz hâlde bile her çağrıldığımız yerde uzak durduk, hepsine gitmedik vs. ama biliyoruz. hepsine gitmedik vs. ama biliyoruz. Bence Cenâb-ı Hak belki tatmin olduğumuzdan bize bu duyguyu verdi: Hiç değmez! Bence Cenâb-ı Hak belki tatmin olduğumuzdan bize bu duyguyu verdi: Hiç değmez!

Köylünün sade yağı ile peyniri, sütü, ineği, kuzusu ile bağında tarlasında ibadet edipKöylünün sade yağı ile peyniri, sütü, ineği, kuzusu ile bağında tarlasında ibadet edip yaşayıp Cenâb-ı Hakk'a güzel kulluk edip mü'min olarak gözü yaşlı,yaşayıp Cenâb-ı Hakk'a güzel kulluk edip mü'min olarak gözü yaşlı, bir Yunus Emre gibi köylü olarak ömrünü geçirmesi, şehre gelip de Beyoğlu'nda, bir Yunus Emre gibi köylü olarak ömrünü geçirmesi, şehre gelip de Beyoğlu'nda, Taksimler'de eğlence yerlerinde şaşaalı, ışıklı, danslı, valsli, Tarabya otellerinde,Taksimler'de eğlence yerlerinde şaşaalı, ışıklı, danslı, valsli, Tarabya otellerinde, Çırağan otellerinde ömür geçirmesinden çok daha güzel! Aklı olan iğrenir, istemez! Çırağan otellerinde ömür geçirmesinden çok daha güzel! Aklı olan iğrenir, istemez!

Ama büyük akış o tarafa doğru sel gibi, sel felaketi gibi her şeyi önüne alıp götürüyor.Ama büyük akış o tarafa doğru sel gibi, sel felaketi gibi her şeyi önüne alıp götürüyor. Anlatamıyorsun da, yakınlarına da anlatamıyorsun!Anlatamıyorsun da, yakınlarına da anlatamıyorsun! Bir dünya sevgisi, bütün hataların başı olan dünya sevgisi, para sevgisi, mevkii makam,Bir dünya sevgisi, bütün hataların başı olan dünya sevgisi, para sevgisi, mevkii makam, lüks yaşam sevgisi herkesi kaplamış, sürükleyip götürüyor.lüks yaşam sevgisi herkesi kaplamış, sürükleyip götürüyor. İnsan; Allah rızası için âhireti sevip de âhiret için çalışan, sükûnetli bir hayat geçirecek, İnsan; Allah rızası için âhireti sevip de âhiret için çalışan, sükûnetli bir hayat geçirecek, onların o göz boyayıcı hayatına hayır diyebilecek bir terbiyeyi alamıyor. Radyolar, televizyonlar… onların o göz boyayıcı hayatına hayır diyebilecek bir terbiyeyi alamıyor.

Radyolar, televizyonlar…

Bizim televizyonda dört tane kanalizasyon var! Bakıyorum, haber çıkar mı falan;Bizim televizyonda dört tane kanalizasyon var! Bakıyorum, haber çıkar mı falan; bir ona basıyorum bir ona basıyorum, iğreniyorum. Bizim hanıma diyorum ki; bir ona basıyorum bir ona basıyorum, iğreniyorum. Bizim hanıma diyorum ki;

"Hanım, biz bu dünyanın adamı, insanı değiliz. Bu dünya çok değişmiş."Hanım, biz bu dünyanın adamı, insanı değiliz. Bu dünya çok değişmiş. Ben onlara çok yabancıyım onlar bana çok yabancı!" Ben onlara çok yabancıyım onlar bana çok yabancı!"

Gördüklerimden hem korkuyorum hem de iğreniyorum.Gördüklerimden hem korkuyorum hem de iğreniyorum. Öbür tarafta zaten İsveç kanalları var. Onların dillerini anlamıyoruz. Öbür tarafta zaten İsveç kanalları var. Onların dillerini anlamıyoruz.

Allahu Teâlâ hazretleri her türlü günahtan, haramdan, yanlıştan, gafletten, cahillikten bizi korusun.Allahu Teâlâ hazretleri her türlü günahtan, haramdan, yanlıştan, gafletten, cahillikten bizi korusun. Gözümüzden perdeyi kaldırıp gerçekleri görmeyi, hakiki saadetin ne olduğunu, Gözümüzden perdeyi kaldırıp gerçekleri görmeyi, hakiki saadetin ne olduğunu, nerede olduğunu anlamayı nasip etsin. Kendisine güzel kulluk yapmayı nasip etsin.nerede olduğunu anlamayı nasip etsin. Kendisine güzel kulluk yapmayı nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin.Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Günahlarımıza pişmanız, perişanız, nâdimiz. Allah günahlarımızı affetsin.Günahlarımıza pişmanız, perişanız, nâdimiz. Allah günahlarımızı affetsin. Kul haklarına bulaştık, birbirimize ikramlarımız oldu. Kul haklarına bulaştık, birbirimize ikramlarımız oldu. O kardeşimizin hakkı, bizim üstümüze geçti, bizim hakkımız onun üstüne geçti;O kardeşimizin hakkı, bizim üstümüze geçti, bizim hakkımız onun üstüne geçti; bulaşık, karışık bir şeyler oldu... Birbirimizle helalleşmeden kul hakkından kurtulamayız.bulaşık, karışık bir şeyler oldu... Birbirimizle helalleşmeden kul hakkından kurtulamayız. Allah kul haklarını da ödemeyi nasip etsin. Günahlarımızı da affetsin.Allah kul haklarını da ödemeyi nasip etsin. Günahlarımızı da affetsin. Üzerimizdeki her türlü hatayı kötü huyları da alsın.Üzerimizdeki her türlü hatayı kötü huyları da alsın. Sevdiği kul olarak gönül tokluğuyla, göz tokluğuyla, merdâne, dosdoğru, tertemiz yaşayıp tertemiz yiyip,Sevdiği kul olarak gönül tokluğuyla, göz tokluğuyla, merdâne, dosdoğru, tertemiz yaşayıp tertemiz yiyip, helal lokma yiyip öyle kahramanca yaşayıp, fedakârca yaşayıp helal lokma yiyip öyle kahramanca yaşayıp, fedakârca yaşayıp huzuruna sevdiği kul olarak varmaya bizi muvaffak etsin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin.huzuruna sevdiği kul olarak varmaya bizi muvaffak etsin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Cehenneme düşmekten, kahrına gazabına uğramaktan, o bizi lütfuyla, keremiyle, şiddetle korusun. Cehenneme düşmekten, kahrına gazabına uğramaktan, o bizi lütfuyla, keremiyle, şiddetle korusun.

el-Fâtiha. el-Fâtiha.

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2