16 Şa'bân 1445
26 Şubat 2024Güneş
İmsak 06:16
Güneş 07:40
Öğle 13:22
İkindi 16:24
Akşam 18:55
Yatsı 20:14
- veya -
Detaylı Ara
Detaylar
Allah'ın Dinine Hizmet
 • DİNLE
 • OKU
 • KAYDET
 • LİNK AL

Konuşma Metni

Bismillâhirrahmânirrahîm. el-Hamdülillahi rabbi'l-âlemine alâ külli hâlin ve fî külli hîn.Bismillâhirrahmânirrahîm.

el-Hamdülillahi rabbi'l-âlemine alâ külli hâlin ve fî külli hîn.
Alâ ni'amihi'z-zâhirati ve'l-bâtıneh Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîneAlâ ni'amihi'z-zâhirati ve'l-bâtıneh Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîne ve şefî'i'l-müznibîne ve üsvetine'l-haseneti muhammedini'l-mustafâ ve âlihî ve sahbihîve şefî'i'l-müznibîne ve üsvetine'l-haseneti muhammedini'l-mustafâ ve âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ. ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ.

Çok değerli müslüman kardeşlerim! es-Selâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Çok değerli müslüman kardeşlerim!

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh.

Allahu Teâlâ hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı Allahu Teâlâ hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünya ve âhirette üzerinize olsun. dünya ve âhirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine sizleri ve bizleri nail eylesin. Rabbimiz iki cihan saadetine sizleri ve bizleri nail eylesin.

Bizi, yaratmış olduğu güzel bir diyarda, kendisinin ibadeti için müslümanların gayreti ile Bizi, yaratmış olduğu güzel bir diyarda, kendisinin ibadeti için müslümanların gayreti ile inşa edilmiş güzel bir mabedde, çeşitli dillere sahip muhtelif gruplardan insanlar olarakinşa edilmiş güzel bir mabedde, çeşitli dillere sahip muhtelif gruplardan insanlar olarak kulluğunda bir araya getiren Allah'a hamd ü senâlar olsun. kulluğunda bir araya getiren Allah'a hamd ü senâlar olsun.

Dillerimizin farklılığı ilk bakışta bir kusur gibi görünüyorsa daDillerimizin farklılığı ilk bakışta bir kusur gibi görünüyorsa da dinimizin dünya üzerinde nasıl her tarafa yayıldığını gösterdiği için de sevindiricidir. dinimizin dünya üzerinde nasıl her tarafa yayıldığını gösterdiği için de sevindiricidir. Hepimiz Hz. Âdem atamız aleyhisselam'ın evlatları, torunlarıyız.Hepimiz Hz. Âdem atamız aleyhisselam'ın evlatları, torunlarıyız. Rabbimiz bizi, biribirimizi tanıyalım sevelim diye milletler ve kabileler halinde yaratmıştır. Rabbimiz bizi, biribirimizi tanıyalım sevelim diye milletler ve kabileler halinde yaratmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de bunu; Ve ce'alnâküm şu'ûben ve kabâile li-te'ârafû diye kendisi beyan ediyor. Kur'ân-ı Kerîm'de bunu;

Ve ce'alnâküm şu'ûben ve kabâile li-te'ârafû diye kendisi beyan ediyor.

Muhtelif ırklardan, şubelerden ve kabilelerden olduğumuz haldeMuhtelif ırklardan, şubelerden ve kabilelerden olduğumuz halde bizi imanda kardeş eden Allah'a hamd ü senâlar olsun. bizi imanda kardeş eden Allah'a hamd ü senâlar olsun.

Allahu Teâlâ hazretleri bizi yarattı ve yeryüzüne hangimiz daha güzel kulluk edeceğiz diyeAllahu Teâlâ hazretleri bizi yarattı ve yeryüzüne hangimiz daha güzel kulluk edeceğiz diye imtihan etmek için gönderdi; imtihan etmek için gönderdi;

Ellezî halaka'l-mevte ve'l-hayâte li-yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelen. Ellezî halaka'l-mevte ve'l-hayâte li-yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelen.

Ve biz insanları akıl nimeti ile şereflendirdi, diğer mahlûkatının hepsinden üstün kıldı.Ve biz insanları akıl nimeti ile şereflendirdi, diğer mahlûkatının hepsinden üstün kıldı. Ve akıllı insanlara hitap ederek onlara Allah'ın rızası yollarını göstermek için deVe akıllı insanlara hitap ederek onlara Allah'ın rızası yollarını göstermek için de zaman zaman haberciler ve peygamberler gönderdi.zaman zaman haberciler ve peygamberler gönderdi. Ve bize de âlemlere rahmetinin eseri olarak Muhammed-i Mustafâ'sını gönderdi. Ve bize de âlemlere rahmetinin eseri olarak Muhammed-i Mustafâ'sını gönderdi.

Her Peygamber, ana inanç itibariyle Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu Her Peygamber, ana inanç itibariyle Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu ve bizim İslâm diye isimlendirdiğimiz öz iman hakikatlerini öğretmiştir. ve bizim İslâm diye isimlendirdiğimiz öz iman hakikatlerini öğretmiştir. Ama insanlar asırların geçmesiyle ve muhtelif yerlere yayılmaları sebebiyleAma insanlar asırların geçmesiyle ve muhtelif yerlere yayılmaları sebebiyle ve eğitim ve öğretim vasıtaları bu zamandaki gibi ileri seviyede olmadığı içinve eğitim ve öğretim vasıtaları bu zamandaki gibi ileri seviyede olmadığı için Allah'ın dininin hakikatlerini unuttular, değiştirdiler, tebdil ettiler, tağyir ettiler, bozdular. Allah'ın dininin hakikatlerini unuttular, değiştirdiler, tebdil ettiler, tağyir ettiler, bozdular. Her bozulmadan sonra Allahu Teâlâ hazretleri hak dinini öğretmek için Her bozulmadan sonra Allahu Teâlâ hazretleri hak dinini öğretmek için yeni bir peygamber gönderdi.yeni bir peygamber gönderdi. Ve hiçbir kavmi kendi has inancını öğrenmekten mahrum bırakmadı; Ve hiçbir kavmi kendi has inancını öğrenmekten mahrum bırakmadı;

Ve in min ümmetin illâ halâ fihâ nezîr.Ve in min ümmetin illâ halâ fihâ nezîr. "Hiç mümkün değil, her kavme mutlaka bir haberci göndermiş." "Hiç mümkün değil, her kavme mutlaka bir haberci göndermiş."

Akıllı olan insanlara gün gibi aşikardır ki, güneş gibi parlak bir hakikattır ki Akıllı olan insanlara gün gibi aşikardır ki, güneş gibi parlak bir hakikattır ki aynı kaynaktan gelen bu din ve bu haberlerin en muteberi en sonuncusudur.aynı kaynaktan gelen bu din ve bu haberlerin en muteberi en sonuncusudur. Çünkü aynı yerden geliyor, en son haber mutlaka uyulması gereken haberdir. Çünkü aynı yerden geliyor, en son haber mutlaka uyulması gereken haberdir.

O bakımdan bizi en doğru inanca, en sağlam itikada, kendisinin razı olduğu dine sahip kılan O bakımdan bizi en doğru inanca, en sağlam itikada, kendisinin razı olduğu dine sahip kılan Allah'a hamd ü senalar olsun. Allah'a hamd ü senalar olsun.

el-Yevme ekmeltü leküm dîneküm ve etmemtü aleyküm ni'metî ve radîtü lekümü'l-islâme dînen. el-Yevme ekmeltü leküm dîneküm ve etmemtü aleyküm ni'metî ve radîtü lekümü'l-islâme dînen.

Allah'ın razı olduğu dinde olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Allah'ın razı olduğu dinde olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır.

Dünya üzerinde hiçbir insanın hayatı bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Dünya üzerinde hiçbir insanın hayatı bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı kadar tefarruatlı ve sağlam bir şekilde tesbit edilmemiştir. hayatı kadar tefarruatlı ve sağlam bir şekilde tesbit edilmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek saçlarının,Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek saçlarının, sakallarının kılları bile muhafaza edilmiştir.sakallarının kılları bile muhafaza edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin günlük hayatı bile bize nakledilmiştir.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin günlük hayatı bile bize nakledilmiştir. Sözleri kelime kelime tesbit edilmiştir, yüzlerce cilt tutacak kitaplara kaydedilmiştir.Sözleri kelime kelime tesbit edilmiştir, yüzlerce cilt tutacak kitaplara kaydedilmiştir. Hiçbir beşere nasip olmayacak bir açıklıkla Peygamber Efendimiz'in hayatı bize kadar ulaşmıştır. Hiçbir beşere nasip olmayacak bir açıklıkla Peygamber Efendimiz'in hayatı bize kadar ulaşmıştır.

Bizi, âhir zaman peygamberi, hayatı gün gibi ortada olan, Bizi, âhir zaman peygamberi, hayatı gün gibi ortada olan, Allah'ın en sevgili kulu olan o mübarek Muhammed-i Mustafâ'ya ümmet edenAllah'ın en sevgili kulu olan o mübarek Muhammed-i Mustafâ'ya ümmet eden Allah'a hamd ü senâlar olsun. Allah'a hamd ü senâlar olsun.

Gayri müslimler bizi iyi tanımıyorlar. Gayri müslimler bizi iyi tanımıyorlar. Biz yahudilerin peygamberi Hz. Musa'yı da peygamber biliyoruz. Biz yahudilerin peygamberi Hz. Musa'yı da peygamber biliyoruz. Onların peygamber tanıdıkları Hz. İbrahim'e de sonsuz saygı duyuyoruz.Onların peygamber tanıdıkları Hz. İbrahim'e de sonsuz saygı duyuyoruz. Hıristiyanların kendilerine uydukları Hz. İsa'yı da Allah'ın kulu ve peygamberi biliyoruz,Hıristiyanların kendilerine uydukları Hz. İsa'yı da Allah'ın kulu ve peygamberi biliyoruz, onu da seviyoruz. onu da seviyoruz.

Hz. Âdem atamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere Hz. Âdem atamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere sonsuz sevgi ve saygı duyuyoruz.sonsuz sevgi ve saygı duyuyoruz. Salavâtullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn. Amma Hz. İsa ne söyledi? Nerede? Salavâtullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn.

Amma Hz. İsa ne söyledi? Nerede?

Müslüman olmuş olan bir büyük hıristiyan alimi Prof. Abdul Ahad Davud, Müslüman olmuş olan bir büyük hıristiyan alimi Prof. Abdul Ahad Davud, İngiltere'de doktora yapmış, Roma'da bulunmuş, İngiltere'de doktora yapmış, Roma'da bulunmuş, İran'da üniversitelerde profesörlük yapmış, sonra müslüman olmuş.İran'da üniversitelerde profesörlük yapmış, sonra müslüman olmuş. İncil ve Salîb, haç üzerine, Hristiyanlık ve Müslümanlık üzerine kitaplar yazmış.İncil ve Salîb, haç üzerine, Hristiyanlık ve Müslümanlık üzerine kitaplar yazmış. Yazdığı eserler Arapça'ya tercüme edilmiş.Yazdığı eserler Arapça'ya tercüme edilmiş. Diyor ki, "Hz. İsa'nın ekseriye konuşmaları, kendisinden sonra gelecek olanDiyor ki, "Hz. İsa'nın ekseriye konuşmaları, kendisinden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdelemek idi." bir peygamberi müjdelemek idi."

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ve iz kâle îsebnü meryeme yâ benî isrâîle innî rasûlullâhi ileyküm musaddikan limâ beyne Ve iz kâle îsebnü meryeme yâ benî isrâîle innî rasûlullâhi ileyküm musaddikan limâ beyne yedeyye mine't-tevrâti ve mübeşşiran bi-rasûlin ye'tî min ba'di's-mühû ahmedü. yedeyye mine't-tevrâti ve mübeşşiran bi-rasûlin ye'tî min ba'di's-mühû ahmedü.

Kur'ân-ı Kerîm şehadet ediyor bu sözün doğruluğuna. Kur'ân-ı Kerîm şehadet ediyor bu sözün doğruluğuna. Mübeşşir, müjdeliyor, Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeliyor;Mübeşşir, müjdeliyor, Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeliyor; Mübeşşiran bi-rasûlin ye'tî min ba'di's-mühû ahmedü. Mübeşşiran bi-rasûlin ye'tî min ba'di's-mühû ahmedü.

Ve Hıristiyanlık mensupları Peygamber Efendimiz'in doğmasından evvel Ve Hıristiyanlık mensupları Peygamber Efendimiz'in doğmasından evvel Peygamber Efendimiz'in geleceğini biliyorlar ve bekliyorlardı.Peygamber Efendimiz'in geleceğini biliyorlar ve bekliyorlardı. O halde bütün yahudilerin müslüman olması lazım.O halde bütün yahudilerin müslüman olması lazım. O halde bütün hıristiyanların müslüman olması lazım. O halde bütün hıristiyanların müslüman olması lazım.

Niçin müslüman olması lazım, bana fayda sağlayacakları için mi? Hayır! Niçin müslüman olması lazım, bana fayda sağlayacakları için mi?

Hayır!
Benim rızkımı Allah veriyor onların rızkını da Allah veriyor.Benim rızkımı Allah veriyor onların rızkını da Allah veriyor. Âhiretlerini kurtarmak için Hz. Muhammed'e iman etmeleri ve İslâm'a gelmeleri lazım.Âhiretlerini kurtarmak için Hz. Muhammed'e iman etmeleri ve İslâm'a gelmeleri lazım. Amellerinin boşa gitmemesi için. Yolda görüyoruz, gezdiğimiz başka ülkelerde görüyoruzAmellerinin boşa gitmemesi için. Yolda görüyoruz, gezdiğimiz başka ülkelerde görüyoruz adım başına kilise kurmuşlar. adım başına kilise kurmuşlar. Okullar açmışlar, gayret gösteriyorlar, çalışıyorlar ama iman lazım. Okullar açmışlar, gayret gösteriyorlar, çalışıyorlar ama iman lazım. Allah'ın sevdiği razı olduğu inanca sahip olmak lazım. Allah'ın sevdiği razı olduğu inanca sahip olmak lazım.

Elhamdülillah Allah bizi müslüman eylemiş. Burada iki şeyi yapmamız gerekiyor.Elhamdülillah Allah bizi müslüman eylemiş.

Burada iki şeyi yapmamız gerekiyor.
Bir, kendimize ve çocuklarımıza ve zürriyetlerimize Bir, kendimize ve çocuklarımıza ve zürriyetlerimize Allah'ın bu hak dinini öğretmeli ve benimsetmeliyiz.Allah'ın bu hak dinini öğretmeli ve benimsetmeliyiz. Çünkü zaman kötüleşmiştir, fitne ve fesat artmıştır, zevk ü sefâ yaygınlaşmıştır,Çünkü zaman kötüleşmiştir, fitne ve fesat artmıştır, zevk ü sefâ yaygınlaşmıştır, insanların edep ve hayâ duyguları zayıflamıştır. insanların edep ve hayâ duyguları zayıflamıştır. Şeytanın yoluna giden insanlar çoğalmıştır.Şeytanın yoluna giden insanlar çoğalmıştır. Rahman olan Allah'ın yoluna gelen ve imanını yaşayan insanlar azalmıştır.Rahman olan Allah'ın yoluna gelen ve imanını yaşayan insanlar azalmıştır. Adalete riayet edenler azalmıştır. Ahlaka sahip olanlar azalmıştır, haksızlık edenler,Adalete riayet edenler azalmıştır. Ahlaka sahip olanlar azalmıştır, haksızlık edenler, edepsizlik edenler çoğalmıştır. edepsizlik edenler çoğalmıştır. Bu hengamede bu yangında çocuklarımızı korumalıyız, ailelerimizi korumalıyız,Bu hengamede bu yangında çocuklarımızı korumalıyız, ailelerimizi korumalıyız, zürriyetlerimizi korumalıyız ki yangında yanmasınlar. zürriyetlerimizi korumalıyız ki yangında yanmasınlar.

Onun için şu camiyi yapan kardeşlerimden velev küçük bir miktarda yardımda bulunan Onun için şu camiyi yapan kardeşlerimden velev küçük bir miktarda yardımda bulunan kardeşlerimden Allah razı olsun. kardeşlerimden Allah razı olsun.

Çünkü bir iman merkezi kurmuşlar. Çünkü bir iman merkezi kurmuşlar. Fakat bu caminin içinde bu camiyi dolduracak cemaati hazırlamaları lazım.Fakat bu caminin içinde bu camiyi dolduracak cemaati hazırlamaları lazım. Evlatlarını, hanımlarını, çocuklarını, zürriyetlerini müslüman yetiştirmeleri lazım. Evlatlarını, hanımlarını, çocuklarını, zürriyetlerini müslüman yetiştirmeleri lazım.

İkinci mühim işimiz, Allah'ın dinini müslüman olmayan İkinci mühim işimiz, Allah'ın dinini müslüman olmayan ve Hz. Âdem'den kardeşimiz olan diğer insanlara anlatmalıyız ki o kardeşlerimizi de kurtaralım. ve Hz. Âdem'den kardeşimiz olan diğer insanlara anlatmalıyız ki o kardeşlerimizi de kurtaralım.

Onlarda bizim Hz. Adem aleyhisselam'dan kardeşlerimizdir, yeğenlerimizdir, Onlarda bizim Hz. Adem aleyhisselam'dan kardeşlerimizdir, yeğenlerimizdir, yakınlarımızdır, hemcinsimizdir, bizim gibi insandır. yakınlarımızdır, hemcinsimizdir, bizim gibi insandır. Kalbi vardır, ateşte yanmaktan zarar görecekler, azaba uğramaktan zarar görecekler.Kalbi vardır, ateşte yanmaktan zarar görecekler, azaba uğramaktan zarar görecekler. Biz kimsenin kötülüğünü istemediğimiz için onları da doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Biz kimsenin kötülüğünü istemediğimiz için onları da doğru yola çekmeye çalışmalıyız.

Allahu Teâlâ hazretleri bizlerden kendisinin dinine yardımcı olmamızı istiyor. Allahu Teâlâ hazretleri bizlerden kendisinin dinine yardımcı olmamızı istiyor. Saff sûresinde buyuyor ki; Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühellezîne âmenû kûnû ensârallahi.Saff sûresinde buyuyor ki;

Bismillahirrahmanirrahim.

Yâ eyyühellezîne âmenû kûnû ensârallahi.
"Ey iman edenler! Allahın dininin yardımcıları olun." "Ey iman edenler! Allahın dininin yardımcıları olun." Kemâ kâle îsebnü meryeme li'l-havâriyyîne men ensârî ilellâhi.Kemâ kâle îsebnü meryeme li'l-havâriyyîne men ensârî ilellâhi. "İsa aleyhisselam'ın hayatında havarilere hitap ederek,"İsa aleyhisselam'ın hayatında havarilere hitap ederek, 'Kim bana Allah yolunda yardım edecek?' diye sorduğu gibi." 'Kim bana Allah yolunda yardım edecek?' diye sorduğu gibi." Kâle'l-havâriyyûne nahnü ensârullâhi. "Onun o davetine, o sorusuna havariler demişlerdi ki, Kâle'l-havâriyyûne nahnü ensârullâhi. "Onun o davetine, o sorusuna havariler demişlerdi ki, 'Biz Allah'ın dinine yardım edeceğiz.'" 'Biz Allah'ın dinine yardım edeceğiz.'"

Senin emrindeyiz, senin için çalışacağız, senin emrettiğin şekilde gayret göstereceğiz. Senin emrindeyiz, senin için çalışacağız, senin emrettiğin şekilde gayret göstereceğiz.

Fe-âmene't-dâifetün min benî isrâîle ve kefere't-dâifetün. Fe-âmene't-dâifetün min benî isrâîle ve kefere't-dâifetün. "Beni İsrail'den bir gurup insan iman etti, Hz. İsa'ya yardımcı oldu" "Beni İsrail'den bir gurup insan iman etti, Hz. İsa'ya yardımcı oldu"

Allah'ın dinini muhtelif yerlere götürdüler, öğrettiler.Allah'ın dinini muhtelif yerlere götürdüler, öğrettiler. Izdırap çektiler, işkenceye uğradılar ama Allah'ın dinine yardımcı oldular. Izdırap çektiler, işkenceye uğradılar ama Allah'ın dinine yardımcı oldular.

Ve kefere't-dâifetün. "Bir gurup da kabul etmedi." Ve kefere't-dâifetün. "Bir gurup da kabul etmedi."

Allah'ın peygamberini ve onun emirlerini kabul etmedi, onlar ne oldu? Allah'ın peygamberini ve onun emirlerini kabul etmedi, onlar ne oldu?

Fe-eyyednellezîne âmenû alâ aduvvihim fe-asbehû zâhirîne. Fe-eyyednellezîne âmenû alâ aduvvihim fe-asbehû zâhirîne. "Allah'ın dinine yardım edenleri Allahu Teâlâ hazretleri destekledi, takviye eyledi,"Allah'ın dinine yardım edenleri Allahu Teâlâ hazretleri destekledi, takviye eyledi, yardım eyledi onlara, onlar galip oldular, onlar hakim oldular." yardım eyledi onlara, onlar galip oldular, onlar hakim oldular."

Onun için bizler de Allahu Teâlâ hazretlerinin dinine hizmet etmeliyiz ki Onun için bizler de Allahu Teâlâ hazretlerinin dinine hizmet etmeliyiz ki Allahu Teâlâ hazretleri bizi de nusretiyle teyid ve takviye eylesin.Allahu Teâlâ hazretleri bizi de nusretiyle teyid ve takviye eylesin. Ve bizi de ehl-i küfre, ehl-i şirke galip eylesin.Ve bizi de ehl-i küfre, ehl-i şirke galip eylesin. Ehl-i şirke ve ehl-i küfre galip gelmenin şartı Allahu Teâlâ hazretlerinin dinine hizmet etmektir. Ehl-i şirke ve ehl-i küfre galip gelmenin şartı Allahu Teâlâ hazretlerinin dinine hizmet etmektir.

Burada bulunan kardeşlerimizle, onların dedeleriyle bizim dedelerimiz bir bayrak altındaydı. Burada bulunan kardeşlerimizle, onların dedeleriyle bizim dedelerimiz bir bayrak altındaydı. Bir zamanlar aynı bayrak altındalardı. Bir zamanlar aynı bayrak altındalardı. Fakat Allah'ın kaderi bizi muhtelif ülkelere dağıttı. Fakat Allah'ın kaderi bizi muhtelif ülkelere dağıttı.

Mesela Mısır neresi, Avustralya neresi? Türkiye neresi, Avustralya nerede? Mesela Mısır neresi, Avustralya neresi?

Türkiye neresi, Avustralya nerede?

Arnavutluk neresi, Yugoslavya neresi, Avustralya nerede? Arnavutluk neresi, Yugoslavya neresi, Avustralya nerede?

Rabbimizin kaderinin sırlarını belki bilemeyiz amaRabbimizin kaderinin sırlarını belki bilemeyiz ama Rabbimiz kendi dinini dünyanın her yerine yayalım diye bizi dağıtmış olabilir.Rabbimiz kendi dinini dünyanın her yerine yayalım diye bizi dağıtmış olabilir. Çünkü biz oralarda kalsaydık Avustralya'ya gelmek hatırımıza bile gelmezdi.Çünkü biz oralarda kalsaydık Avustralya'ya gelmek hatırımıza bile gelmezdi. Ama mecburi, kaderin bir sevki ile mecburi bir şekilde oralardan buralara geldik. Ama mecburi, kaderin bir sevki ile mecburi bir şekilde oralardan buralara geldik. Ve belki buralarda kendi yurtlarımızdan daha müreffeh ve daha rahatız ve belki daha serbestiz, Ve belki buralarda kendi yurtlarımızdan daha müreffeh ve daha rahatız ve belki daha serbestiz, istediğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. istediğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. Bu bize Allah'ın bir imkanıdır, bir sevap fırsatıdır, âhireti kazanma vesilesidir.Bu bize Allah'ın bir imkanıdır, bir sevap fırsatıdır, âhireti kazanma vesilesidir. O bakımdan burada Allah'ın verdiği bu nimetlere şükür olsun diye bu güzel havaya,O bakımdan burada Allah'ın verdiği bu nimetlere şükür olsun diye bu güzel havaya, bu temiz havaya, bu güzel manzaraya, bu çeşitli meyvelere, bu bolluğa, bu berekete, bu temiz havaya, bu güzel manzaraya, bu çeşitli meyvelere, bu bolluğa, bu berekete, bu rahatlığa şükür olsun diye bizlerin de Allahu Teâlâ hazretlerinin dininebu rahatlığa şükür olsun diye bizlerin de Allahu Teâlâ hazretlerinin dinine hizmeti ana mesleğimiz yapmamız akıllıca ve kârlı olan iştir. hizmeti ana mesleğimiz yapmamız akıllıca ve kârlı olan iştir.

Allahu Teâlâ hazretleri cümlemizi kendisinin dinine en güzel tarzda Allahu Teâlâ hazretleri cümlemizi kendisinin dinine en güzel tarzda hizmet etmeye muvaffak eylesin. hizmet etmeye muvaffak eylesin.

Eğer biz arkamızda salih ve mü'min bir evlat bırakırsak,Eğer biz arkamızda salih ve mü'min bir evlat bırakırsak, biz âhirete göçtükten sonra bile amel bizim defterimize o evladımız dolayısıyla sevaplar gelir.biz âhirete göçtükten sonra bile amel bizim defterimize o evladımız dolayısıyla sevaplar gelir. Yani biz hayatımızı bitirdiğimiz halde sevap kazanmayı devam ettirme şerefine ereriz. Yani biz hayatımızı bitirdiğimiz halde sevap kazanmayı devam ettirme şerefine ereriz. Eğer biz bir gayri müslimi diyelim ki aborjin, diyelim ki Avustralya'lı, diyelim ki Malezya'lı,Eğer biz bir gayri müslimi diyelim ki aborjin, diyelim ki Avustralya'lı, diyelim ki Malezya'lı, diyelim ki Filipin'li veyahut daha başka bir Afrika'lı bir kimseyi doğru yola getirebilirsek,diyelim ki Filipin'li veyahut daha başka bir Afrika'lı bir kimseyi doğru yola getirebilirsek, hak yola sokabilirsek onun bütün ömrü boyunca yapmış olduğu sevaplı işlerinhak yola sokabilirsek onun bütün ömrü boyunca yapmış olduğu sevaplı işlerin ve hayırların her birinin, onun sevabından hiç bir şey eksilmeden, bir misli de bize verilecek. ve hayırların her birinin, onun sevabından hiç bir şey eksilmeden, bir misli de bize verilecek.

Demek ki bir kimseyi İslâm'a kazanmak kazanan insan için,Demek ki bir kimseyi İslâm'a kazanmak kazanan insan için, bizim için hayatımıza bir hayat daha katmak gibidir. bizim için hayatımıza bir hayat daha katmak gibidir. Yani ben 90 sene yaşayacaksam, bir başka bir kimseyi müslüman etmişsem o da 90 sene yaşayacaksa, Yani ben 90 sene yaşayacaksam, bir başka bir kimseyi müslüman etmişsem o da 90 sene yaşayacaksa, ben 180 sene yaşamış gibi olacağım. ben 180 sene yaşamış gibi olacağım. Üç kişiyi, beş kişiyi, yedi kişiyi, on kişiyi doğru yola çekebilirsemÜç kişiyi, beş kişiyi, yedi kişiyi, on kişiyi doğru yola çekebilirsem belki binlerce sene yaşamış gibi olacağım, o kadar sevap alacağım. belki binlerce sene yaşamış gibi olacağım, o kadar sevap alacağım.

O bakımdan hepimizin ana çalışması Allah'ın dinine hizmet olmalı. O bakımdan hepimizin ana çalışması Allah'ın dinine hizmet olmalı. Bizim asıl mesleğimiz Allah'ın dinine hizmettir. Yan mesleklerimiz, hobilerimiz, tefarruat olan Bizim asıl mesleğimiz Allah'ın dinine hizmettir. Yan mesleklerimiz, hobilerimiz, tefarruat olan çalışmalarımız doktorluktur, mühendisliktir, işçiliktir, ustalıktır, ticarettir. çalışmalarımız doktorluktur, mühendisliktir, işçiliktir, ustalıktır, ticarettir. Bunlar yan meslek, biz buraya, dünyaya ticaret yapmaya gelmedik. Bunlar yan meslek, biz buraya, dünyaya ticaret yapmaya gelmedik. Biz dünyaya işçi olmak için gelmedik, dünyaya hizmet edelim diye Biz dünyaya işçi olmak için gelmedik, dünyaya hizmet edelim diye gelmedik Allah'a hizmet edelim diye geldik.gelmedik Allah'a hizmet edelim diye geldik. Ticaret yapalım diye gelmedik âhiret sevabı kazanalım diye geldik. Ana mesleğimiz unutmayalım.Ticaret yapalım diye gelmedik âhiret sevabı kazanalım diye geldik. Ana mesleğimiz unutmayalım. Ana işimiz, ana mesleğimiz Allahu Teâlâ hazretlerinin rızasını kazanmaktır, sevabını kazanmaktır.Ana işimiz, ana mesleğimiz Allahu Teâlâ hazretlerinin rızasını kazanmaktır, sevabını kazanmaktır. Onun için büyüklerimiz buyurmuşlar ki, İlâhî ente maksûdî ve rıdâke matlûbî. Onun için büyüklerimiz buyurmuşlar ki,

İlâhî ente maksûdî ve rıdâke matlûbî.
"Ya Rabbi! Ben seni istiyorum, benim gayem senin rızanı kazanmaktır." "Ya Rabbi! Ben seni istiyorum, benim gayem senin rızanı kazanmaktır."

Bizim de bu güzel söz bayrağımız olsun. Bizim de bu güzel söz bayrağımız olsun. Ana mesleğimiz, Allah'ın dinine hizmet etmek olsun, sahabe mesleği olsun, peygamber mesleği olsun. Ana mesleğimiz, Allah'ın dinine hizmet etmek olsun, sahabe mesleği olsun, peygamber mesleği olsun. Ana mesleğimiz peygamber mesleği olsun, sahabe-i kirâmın mesleği olsun ki Ana mesleğimiz peygamber mesleği olsun, sahabe-i kirâmın mesleği olsun ki âhirette peygamber efendimize komşu olalım, sahabe-i kirâmla komşu olalım. âhirette peygamber efendimize komşu olalım, sahabe-i kirâmla komşu olalım.

Allahu Teâlâ hazretleri cümlemizi her türlü hayra muvaffak eylesin. Allahu Teâlâ hazretleri cümlemizi her türlü hayra muvaffak eylesin. Dünya ve âhiretin her türlü şerrinden korusun.Dünya ve âhiretin her türlü şerrinden korusun. Cennetinin en yüksek yeri olan Firdevs-i Âlâ'yı bizlere nasip eylesin.Cennetinin en yüksek yeri olan Firdevs-i Âlâ'yı bizlere nasip eylesin. Ve cennet içre cemalini görmeyi cümlenize ve cümlemize nasip eylesin. Ve cennet içre cemalini görmeyi cümlenize ve cümlemize nasip eylesin.

Hepinize en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Hepinize en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Hepinizden beni duanızda unutmamanızı dilerim. Hepinizden beni duanızda unutmamanızı dilerim.

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. es-Selâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh.

Konuşmacı: Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Kategori:

 • Tefsir Dersleri
 • Açıklama:

  Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması için yaptığı sohbetler Ak-Radyo’da başladı (29. 09. 1998).

  Bu sohbetler bir saat kadar sürüyordu ve salı akşamları Ak-Radyodan yayınlanıyordu. 4 Şubat 2001 günü elim bir trafik kazası sonucu vefat edinceye kadar devam etti. Vefat etmeden önce yaptıkları son sohbette, Bakara Sûresi’nin 223. ayeti anlatılmıştır.

  Hocamız bu sohbetlerinde İbn-i Kesir tefsirini takip ediyordu. Zaman zaman Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsirinden ve İsmâil Hakkı Bursevî Hazretleri’nin tefsirinden nakiller yaptığı da oluyordu. Fâtiha’dan başlayıp, sırayla her sohbette birkaç ayet okuyup izah ederek sohbetlerini sürdürüyordu. 30 Ocak 2001 günü yaptığı son tefsir sohbetinde, Bakara Sûresi’nin 224. ayetine kadar gelmişti.

  Derslerde, önce o gün izah edilecek ayet-i kerimelerin metinleri okunuyor, kısaca meali veriliyor. Sonra ayetlerin sebeb-i nüzûlü hadis-i şeriflerle izah ediliyor. Ondan sonra, ilgili diğer ayetlerle ve hadis-i şeriflerle ayeti kerimelerin açıklaması yapılıyor. Ashaptan, tabiinden görüşler naklediliyor. Sohbetin sonunda da çıkartılacak dersler anlatılıyor ve günümüzde neler yapmamız gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunuluyor.

  İçerik:

  Konuşma Hakkında