16 Şa'bân 1445
26 Şubat 2024Güneş
İmsak 06:16
Güneş 07:40
Öğle 13:22
İkindi 16:24
Akşam 18:55
Yatsı 20:14
- veya -
Detaylı Ara
Detaylar
Duanın Kabul Olduğu Vakitler
 • DİNLE
 • OKU
 • KAYDET
 • LİNK AL

Konuşma Metni

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

el-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn alâ külli hâlin ve fî külli hîn.el-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîn senedinâ ve mededinâ Muhammedini'l-MustafâVe's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidi'l-evvelîne ve'l-âhirîn senedinâ ve mededinâ Muhammedini'l-Mustafâ ve âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ'. Emmâ ba'd: ve âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ'.

Emmâ ba'd:

Fa'lemû eyyühe'l-ihvân fe-inne efdale'l-hadîsi kitâbullah ve efdale'l-hedyi hedyü seyyidinâFa'lemû eyyühe'l-ihvân fe-inne efdale'l-hadîsi kitâbullah ve efdale'l-hedyi hedyü seyyidinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem ve şerre'l-umûri muhdesâtühâMuhammedin sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem ve şerre'l-umûri muhdesâtühâ ve külle muhdesetin bid'atün ve külle bid'atin dalâletün ve külle dalâletin ve sâhibehâ fi'n-nâr.ve külle muhdesetin bid'atün ve külle bid'atin dalâletün ve külle dalâletin ve sâhibehâ fi'n-nâr. Ve bi's-senedi'l-muttasılı ile'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellemeVe bi's-senedi'l-muttasılı ile'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehû kâl: ennehû kâl:

İzâ reme'r-raculü cemrete'l-akabeti ve halaka re'sehû fekad halle lehû küllü şey'in ille'n-nisâ'. İzâ reme'r-raculü cemrete'l-akabeti ve halaka re'sehû fekad halle lehû küllü şey'in ille'n-nisâ'.

Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem cemaat-i müslimîn! Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl.

Aziz ve muhterem cemaat-i müslimîn!

Allahu Teâlâ hazretlerinin rahmeti, selâmı, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada âhirette üzerinize olsun.Allahu Teâlâ hazretlerinin rahmeti, selâmı, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada âhirette üzerinize olsun. Allah iki cihan saadetine cümlenizi ve cümlemizi sevdiklerimizle beraber nâil, sahip ve mazhar eylesin. Allah iki cihan saadetine cümlenizi ve cümlemizi sevdiklerimizle beraber nâil, sahip ve mazhar eylesin.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'inin mübarek hadîs-i şerîfleriniPeygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'inin mübarek hadîs-i şerîflerini okumak âdeti üzere burada toplanıyoruz.okumak âdeti üzere burada toplanıyoruz. Bu hadîs-i şerîflerin okunmasına başlamadan önce,Bu hadîs-i şerîflerin okunmasına başlamadan önce, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin ruh-i pâkine hediye olsun diye,başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin ruh-i pâkine hediye olsun diye, Ravza-i Mutahhara'sına hediye olsun diye,Ravza-i Mutahhara'sına hediye olsun diye, sonra cümle âl'inin, ashâbınının, etbâının, ahbâbının ruhlarına ve hâsseten sonra cümle âl'inin, ashâbınının, etbâının, ahbâbının ruhlarına ve hâsseten Peygamber Efendimiz'in halifeleri, mânevi vârisleri, ulema-i muhakkikîn, mürşidin-i kamilînPeygamber Efendimiz'in halifeleri, mânevi vârisleri, ulema-i muhakkikîn, mürşidin-i kamilîn ve meşâyih-i vâsılînimizin, turuk-u aliyyemiz sâdâtı, halifeleri ve onlara tâbi tarikat kardeşlerimizin,ve meşâyih-i vâsılînimizin, turuk-u aliyyemiz sâdâtı, halifeleri ve onlara tâbi tarikat kardeşlerimizin, bu beldeleri fethetmiş olan mübarek fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına; bu beldeleri fethetmiş olan mübarek fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına; cümle hayır ve hasenât sahiplerinin ve içinde oturup ibadet ettiğimiz şu caminin yapılmasınacümle hayır ve hasenât sahiplerinin ve içinde oturup ibadet ettiğimiz şu caminin yapılmasına ve ibadette hizmette devam etmesine sebep olanların, yardımcı olanların, destek olanların,ve ibadette hizmette devam etmesine sebep olanların, yardımcı olanların, destek olanların, az çok para verenlerin, maddî mânevî emek katanların kendilerine ve geçmişlerinin ruhlarına az çok para verenlerin, maddî mânevî emek katanların kendilerine ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye; uzaktan yakından bu hadîs-i şerîfleri dinlemek için zevkle şevkle, hediye olsun diye; uzaktan yakından bu hadîs-i şerîfleri dinlemek için zevkle şevkle, sevap niyetiyle buraya koşup gelen siz kıymetli kardeşlerimizin de âhirete göçmüş olan bütün müslümansevap niyetiyle buraya koşup gelen siz kıymetli kardeşlerimizin de âhirete göçmüş olan bütün müslüman geçmişlerinin, sevdiklerinin, analarının, babalarının, dedelerinin, ninelerinin, kardeşlerinin,geçmişlerinin, sevdiklerinin, analarının, babalarının, dedelerinin, ninelerinin, kardeşlerinin, evlatlarının ruhlarına hediye olsun diye; beldemizin medâr-ı iftihârı enbiyânın, sahabenin, evlatlarının ruhlarına hediye olsun diye; beldemizin medâr-ı iftihârı enbiyânın, sahabenin, Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin ve sâir salihlerin ruhlarına hediye olsun diye; Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin ve sâir salihlerin ruhlarına hediye olsun diye; sâir mü'minîn-i mü'minât ve müslimîn-i müslimât kardeşlerimize de Rabbimiz lütfuyla keremiylesâir mü'minîn-i mü'minât ve müslimîn-i müslimât kardeşlerimize de Rabbimiz lütfuyla keremiyle gayb hazinelerinden nice nice hayırlar, ecirler, sevaplar, mükâfatlar ihsan etsin, gayb hazinelerinden nice nice hayırlar, ecirler, sevaplar, mükâfatlar ihsan etsin, cümlesinin ruhları şâd olsun, makamları âlâ olsun, kabirleri cennet bahçesi olsun,cümlesinin ruhları şâd olsun, makamları âlâ olsun, kabirleri cennet bahçesi olsun, dereceleri yüksek olsun diye; yaşayan biz mü'minler de ömrümüzü gafletle değil uyanıklıkla,dereceleri yüksek olsun diye; yaşayan biz mü'minler de ömrümüzü gafletle değil uyanıklıkla, yanlış yollarda değil Cenâb-ı Hakk'ın rızası yolunda, Allahu Teâlâ hazretlerinin sevdiği şekilde,yanlış yollarda değil Cenâb-ı Hakk'ın rızası yolunda, Allahu Teâlâ hazretlerinin sevdiği şekilde, Ümmet-i Muhammed'e fâideli şekilde geçirelim diye, Rabbimiz'in huzuruna yüzümüz ak alnımız açık varalım, Ümmet-i Muhammed'e fâideli şekilde geçirelim diye, Rabbimiz'in huzuruna yüzümüz ak alnımız açık varalım, sevdiği razı olduğu kul olarak mükâfatlara erelim, cennetine girelim, cemâlini görelim, sevdiği razı olduğu kul olarak mükâfatlara erelim, cennetine girelim, cemâlini görelim, Habîbine komşu olalım diye, buyurun bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerîf okuyalım,Habîbine komşu olalım diye, buyurun bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerîf okuyalım, hediye edelim, öyle başlayalım. hediye edelim, öyle başlayalım.

Okuduğumuz hadîs-i şerîfler Gümüşhâneli Hocamız hazretlerinin toplamış olduğuOkuduğumuz hadîs-i şerîfler Gümüşhâneli Hocamız hazretlerinin toplamış olduğu Râmûzü'l-ehâdîs isimli hadis kitabının 49. sayfasındadır. Bütün nüshalarda sayfa numaraları aynıdır. Râmûzü'l-ehâdîs isimli hadis kitabının 49. sayfasındadır. Bütün nüshalarda sayfa numaraları aynıdır.

İkinci hadîs-i şerîf: İkinci hadîs-i şerîf:

İzâ reme'r-raculü cemrete'l-akabeti ve halaka re'sehû fekad halle lehû küllü şey'in ille'n-nisâ'. İzâ reme'r-raculü cemrete'l-akabeti ve halaka re'sehû fekad halle lehû küllü şey'in ille'n-nisâ'.

Hz. Âişe anamız, mü'minlerin annesi, başımızın tâcı, Peygamber Efendimiz'in mübarek zevcesi,Hz. Âişe anamız, mü'minlerin annesi, başımızın tâcı, Peygamber Efendimiz'in mübarek zevcesi, alim, fakih, zâhid Âişe validemiz rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: alim, fakih, zâhid Âişe validemiz rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş:

"Hac yapan kişi"Hac yapan kişi Akabe cemresini attı mı..." Akabe cemresini attı mı..."

Şeytan taşlama, [bayramın] birinci günü büyük şeytan taşlamaya "Akabe cemresi" derler.Şeytan taşlama, [bayramın] birinci günü büyük şeytan taşlamaya "Akabe cemresi" derler. Çünkü yerin adı Akabe'dir. "Büyük şeytanı taşladı mı,Çünkü yerin adı Akabe'dir.

"Büyük şeytanı taşladı mı,
sonra saçını da tıraş etti mi her şey helal olur." sonra saçını da tıraş etti mi her şey helal olur."

Hacı olduğu için, ihrama girmiş olduğu için yapmaması gereken koku sürünmek vs. vs. gibi yasaklarHacı olduğu için, ihrama girmiş olduğu için yapmaması gereken koku sürünmek vs. vs. gibi yasaklar meşrulaşır, hepsi serbest hâle gelir. Sadece hanımının helal olması olmaz.meşrulaşır, hepsi serbest hâle gelir. Sadece hanımının helal olması olmaz. Hanımın[ın] serbest olması farz tavafı yaptıktan sonradır. Ondan başka her şey serbest olur.Hanımın[ın] serbest olması farz tavafı yaptıktan sonradır. Ondan başka her şey serbest olur. Ve ihramını çıkartabilir. Normal elbiseleri giyebilir. Çünkü dikişli elbise giymesinde mahzur kalmaz.Ve ihramını çıkartabilir. Normal elbiseleri giyebilir. Çünkü dikişli elbise giymesinde mahzur kalmaz. Ancak farz tavafı yaptıktan sonra hanımı kendisine serbest olur. Ancak farz tavafı yaptıktan sonra hanımı kendisine serbest olur. Onun için buna "birinci tahallul" derler; helal olmaya ilk adım, ilk helal olma.Onun için buna "birinci tahallul" derler; helal olmaya ilk adım, ilk helal olma. İkinci asıl helal olma farz tavafını yaptıktan sonradır. İkinci asıl helal olma farz tavafını yaptıktan sonradır.

Hz. Âişe validemizle ilgili dün akşam İlksav'daki Tabakâtu's-sûfiyye kitabımızı okurkenHz. Âişe validemizle ilgili dün akşam İlksav'daki Tabakâtu's-sûfiyye kitabımızı okurken orada dipnotu okuduk...orada dipnotu okuduk... Mübarek validemiz -çünkü Peygamber Efendimiz'in hanımları müslümanların anneleridir-Mübarek validemiz -çünkü Peygamber Efendimiz'in hanımları müslümanların anneleridir- bütün sene oruç tutarmış. Öyle âbid, öyle zâhid ki... Kâne tesûmü'd-dehr.bütün sene oruç tutarmış. Öyle âbid, öyle zâhid ki... Kâne tesûmü'd-dehr. "Bütün sene oruç tutarmış.""Bütün sene oruç tutarmış." Haram, oruç tutmamak gereken bayram günleri hariç, sâir her zaman oruçlu.Haram, oruç tutmamak gereken bayram günleri hariç, sâir her zaman oruçlu. İbadetinde, taatinde... Çok bilgiliymiş, çok görgülüymüş, çok tecrübeliymiş,İbadetinde, taatinde... Çok bilgiliymiş, çok görgülüymüş, çok tecrübeliymiş, hafızası çok kuvvetliymiş, hadis bilgisi iyiymiş, fıkıh bilgisi iyiymiş, tefsir bilgisi çok iyiymiş,hafızası çok kuvvetliymiş, hadis bilgisi iyiymiş, fıkıh bilgisi iyiymiş, tefsir bilgisi çok iyiymiş, tıp bilgisi çok iyiymiş. Mübarek... Hatta yeğeni sormuş ki; tıp bilgisi çok iyiymiş. Mübarek...

Hatta yeğeni sormuş ki;

"Teyzeciğim, senin hadis bilmeni garipsemiyorum, Peygamber Efendimiz'in zevcesisin, elbet bileceksin."Teyzeciğim, senin hadis bilmeni garipsemiyorum, Peygamber Efendimiz'in zevcesisin, elbet bileceksin. Kur'ân-ı Kerîm bilmeni garipsemiyorum, elbet bileceksin. Ama bu tıbbı nereden öğrendin?" demiş. Kur'ân-ı Kerîm bilmeni garipsemiyorum, elbet bileceksin. Ama bu tıbbı nereden öğrendin?" demiş.

Tıbbı da doktor gibi bilirmiş mübarek... Tıbbı da doktor gibi bilirmiş mübarek...

Dün akşam arkadaşlarıma ben bir şey söyledim, birkaç yerde de bunu söyledim.Dün akşam arkadaşlarıma ben bir şey söyledim, birkaç yerde de bunu söyledim. Burada, kalabalıkta da söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'in zevceleri bizim annelerimiz. Burada, kalabalıkta da söyleyeyim.

Peygamber Efendimiz'in zevceleri bizim annelerimiz.

Hz. Âişe de bizim neyimiz? Annemiz. O zaman Arapça neyimiz oluyor? Anadilimiz oluyor. Hz. Âişe de bizim neyimiz?

Annemiz.

O zaman Arapça neyimiz oluyor?

Anadilimiz oluyor.

Arapça'yı öğrenin! Hoca tercüme edecek de anlayacağım...Arapça'yı öğrenin!

Hoca tercüme edecek de anlayacağım...
Taşıma su ile değirmenin çarkı dönmez.Taşıma su ile değirmenin çarkı dönmez. Annenizin dili olan Arapça'yı öğrenin. Tıkır tıkır anlayın, konuşun.Annenizin dili olan Arapça'yı öğrenin. Tıkır tıkır anlayın, konuşun. Bu kitaplar kütüphanelerde boynu bükük kalmasın.Bu kitaplar kütüphanelerde boynu bükük kalmasın. Kur'ân-ı Kerîmler duvarlarda cüz keselerinin içinde boynu bükük kalmasın. Okuyup anlayın. Kur'ân-ı Kerîmler duvarlarda cüz keselerinin içinde boynu bükük kalmasın. Okuyup anlayın. Okuduğunuz zaman mânasını bilin. Ne diyorsa; el-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn ne demek,Okuduğunuz zaman mânasını bilin. Ne diyorsa; el-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn ne demek, sübhanallah ne demek, Allahu ekber ne demek... sübhanallah ne demek, Allahu ekber ne demek... Âyet-i kerîmeleri okuduğu zaman insan nasıl, ne hâle gelir.... Âyet-i kerîmeleri okuduğu zaman insan nasıl, ne hâle gelir....

Yaygınlaşsın diye bu nükteyi söylüyorum, güzel bir şey. Yaygınlaşsın diye bu nükteyi söylüyorum, güzel bir şey.

Bunu ilk önce Hamidullah bey söylemiş. Duyunca ben çok sevindim.Bunu ilk önce Hamidullah bey söylemiş. Duyunca ben çok sevindim. Bizim Ali Rıza Temel kardeşimiz nakletmişti. Bizim Ali Rıza Temel kardeşimiz nakletmişti. Güzel bir nükte yakalamış. Madem hanımları bizim annelerimiz, o halde Arapça da anadilimiz.Güzel bir nükte yakalamış.

Madem hanımları bizim annelerimiz, o halde Arapça da anadilimiz.
Yabancı dil değil, anadilini öğrenmek. Onun için her müslüman Kur'an dilini öğrensin.Yabancı dil değil, anadilini öğrenmek. Onun için her müslüman Kur'an dilini öğrensin. Anasının dilini öğrensin. Anasıyla -Hz. Âişe validemizle- nasıl konuşacak?Anasının dilini öğrensin.

Anasıyla -Hz. Âişe validemizle- nasıl konuşacak?
Cennette ehlen ve sehlen, merhaben biküm diyecek, keyfe hâlüke diyecek;Cennette ehlen ve sehlen, merhaben biküm diyecek, keyfe hâlüke diyecek; torun anasıyla konuşamayacak. Öyle şey olur mu? Arapça'yı öğrenelim.torun anasıyla konuşamayacak. Öyle şey olur mu?

Arapça'yı öğrenelim.
İnşaallah bugünden tezi yok, bizim arkadaşlarımız burada da kurs başlatsın. İnşaallah bugünden tezi yok, bizim arkadaşlarımız burada da kurs başlatsın. Halka kolay kolay, basit basit; "Bak bu Arapça şu demektir, şöyle olur, böyle olur..."Halka kolay kolay, basit basit; "Bak bu Arapça şu demektir, şöyle olur, böyle olur..." yavaş yavaş şu kabuğu kıralım, civciv artık dışarı çıksın, büyüsün, yavaş yavaş şu kabuğu kıralım, civciv artık dışarı çıksın, büyüsün, yumurtanın içinde kapalı kalmasın inşaallah... Veya "civciv" demeyelim de "kartal" diyelim.yumurtanın içinde kapalı kalmasın inşaallah... Veya "civciv" demeyelim de "kartal" diyelim. Kartal yumurtasını kıracak, büyüyecek, uçacak; kartal olacak. Kartal yumurtasını kıracak, büyüyecek, uçacak; kartal olacak.

Haccın farzlarından birisi ihramdır, birisi vakfedir. Arafat'ta bulunacak.Haccın farzlarından birisi ihramdır, birisi vakfedir. Arafat'ta bulunacak. Arafat'ta bulunamazsa hacı olamaz. İhram yapamazsa hacı olamaz.Arafat'ta bulunamazsa hacı olamaz. İhram yapamazsa hacı olamaz. Bunlar [haccın] farzları... Bunlar [haccın] farzları...

Mikat mahalline girmeden evvel hacı ihrama girecek, ihramlanacak,Mikat mahalline girmeden evvel hacı ihrama girecek, ihramlanacak, ihram hâline yani olağanüstü hâle girecek. Olağanüstü hâlin çeşitli şartları var;ihram hâline yani olağanüstü hâle girecek. Olağanüstü hâlin çeşitli şartları var; koku sürünmeyecek, hanımına yanaşmayacak, dikişli elbise giymeyecek vs. vs. Onlardan bir şartı dakoku sürünmeyecek, hanımına yanaşmayacak, dikişli elbise giymeyecek vs. vs. Onlardan bir şartı da dikişli elbise giymemek olduğundan [altına] bir peştemal, üstüne bir [örtü];dikişli elbise giymemek olduğundan [altına] bir peştemal, üstüne bir [örtü]; iki parça örtü ile örtünecek. Dikişli elbise yok. Neden? iki parça örtü ile örtünecek. Dikişli elbise yok.

Neden?

Orası böbürlenme, fiyaka satma yeri değil. Orada Allah'ın huzurunda ibadet edeceksin.Orası böbürlenme, fiyaka satma yeri değil. Orada Allah'ın huzurunda ibadet edeceksin. Boynun bükük, fukarâ kıyafeti ile yürü bakalım... Boynun bükük, fukarâ kıyafeti ile yürü bakalım... Kefen gibi beyazlara sarınmış çık bakalım Allah'ın huzuruna, mahşer gününü hatırla bakalım... Kefen gibi beyazlara sarınmış çık bakalım Allah'ın huzuruna, mahşer gününü hatırla bakalım... Boynunu bir bük; saçın başın dağınık, üstün başın tozlu topraklı; "İşte kapına geldim yâ Rabbi!Boynunu bir bük; saçın başın dağınık, üstün başın tozlu topraklı; "İşte kapına geldim yâ Rabbi! Ben ettim, sen etme. Ben günah işledim, isyan eyledim; sen ihsan eyle, affet yâ Rabbi!" diyeBen ettim, sen etme. Ben günah işledim, isyan eyledim; sen ihsan eyle, affet yâ Rabbi!" diye yalvaracak, kendisini acındıracak. "Orası süslenme yeri değildir; tevazu ve mahviyet yeridir." demişler.yalvaracak, kendisini acındıracak. "Orası süslenme yeri değildir; tevazu ve mahviyet yeridir." demişler. Onun için dikişli ayakkabı giyemez, üstü kapalı, topuklu, çizmeli mesh vesaire giyemez. Terlik giyecek.Onun için dikişli ayakkabı giyemez, üstü kapalı, topuklu, çizmeli mesh vesaire giyemez. Terlik giyecek. Ayağının üstü açık olacak. Dikişli elbise giyemez; bir peştemal, bir üstlük giyecek. Ayağının üstü açık olacak. Dikişli elbise giyemez; bir peştemal, bir üstlük giyecek.

Bu hal mikat hududuna girmeden evvel başlayacak, bu işler bitinceye kadar devam edecek,Bu hal mikat hududuna girmeden evvel başlayacak, bu işler bitinceye kadar devam edecek, günlerce o halde duracak. İşte o hâlin bitmesi... Hacı Arafat'a gitti. günlerce o halde duracak.

İşte o hâlin bitmesi... Hacı Arafat'a gitti.
Arafat'ta akşama kadar vakfeyi yaptılar. Yola çıktılar, Müzdelife'ye geldiler.Arafat'ta akşama kadar vakfeyi yaptılar. Yola çıktılar, Müzdelife'ye geldiler. Müzdelife'de sabah namazına kadar beklediler. Sabah namazını kıldılar. Müzdelife'de sabah namazına kadar beklediler. Sabah namazını kıldılar. Orada da dualar ettiler, Müzdelife vakfesini yaptılar.Orada da dualar ettiler, Müzdelife vakfesini yaptılar. Kurban kesme yeri, mahalli olan Mina'ya geldiler. Mina'da ilk gün en büyük şeytana yedi taş atılacak. Kurban kesme yeri, mahalli olan Mina'ya geldiler. Mina'da ilk gün en büyük şeytana yedi taş atılacak.

Şehre yakın taraftaki [yere]Şehre yakın taraftaki [yere] "büyük şeytan" diyoruz; yani "büyük şeytanın olduğu yer" demek istiyoruz."büyük şeytan" diyoruz; yani "büyük şeytanın olduğu yer" demek istiyoruz. Araplar oraya cemretü'l-akabe derler. Mevkinin adı Akabe mevkiidir. Akabe, "eşik" demek.Araplar oraya cemretü'l-akabe derler. Mevkinin adı Akabe mevkiidir. Akabe, "eşik" demek. Yani "iki dağın arasında bel" demek, "eşik, geçit yeri" demek. Mina vadisi orada bitiyor.Yani "iki dağın arasında bel" demek, "eşik, geçit yeri" demek. Mina vadisi orada bitiyor. Orada biraz yükselirmiş, dağ geçirilirmiş, öbür tarafa öyle gelinirmiş.Orada biraz yükselirmiş, dağ geçirilirmiş, öbür tarafa öyle gelinirmiş. Araplar şimdi dağ falan tanımamışlar, sokmuşlar büyük iş makinelerini, dağları kaşar peyniri gibi sıra sıra kesmişler.Araplar şimdi dağ falan tanımamışlar, sokmuşlar büyük iş makinelerini, dağları kaşar peyniri gibi sıra sıra kesmişler. Ondan sonra ne Akabesi kalmış, ne eşiği kalmış, ne gediği kalmış; dümdüz öbür tarafa doğru düzlemişler. Ondan sonra ne Akabesi kalmış, ne eşiği kalmış, ne gediği kalmış; dümdüz öbür tarafa doğru düzlemişler. Ama yeri Akabe. İlk gün gelecek, orada Akabe'de en büyük şeytanı taşlayacak.Ama yeri Akabe.

İlk gün gelecek, orada Akabe'de en büyük şeytanı taşlayacak.
Sembolik bir hareket; nice hikmetler var... Orada yedi taş atacak.Sembolik bir hareket; nice hikmetler var... Orada yedi taş atacak. Bismillâhi Allahu ekber rağmen li'ş-şeytân ve hizbihî rıden li'r-Rahmân, taşlamasını yapacak, tamam.Bismillâhi Allahu ekber rağmen li'ş-şeytân ve hizbihî rıden li'r-Rahmân, taşlamasını yapacak, tamam. Gitti orada tıraş da oldu, tamam. Gitti orada tıraş da oldu, tamam. Eğer kıran haccı ve temettü haccı yapmışsa gidecek kurbanını kesecek, ondan sonra tıraş olacak. Eğer kıran haccı ve temettü haccı yapmışsa gidecek kurbanını kesecek, ondan sonra tıraş olacak.

"Saç, baş, tıraş" diyorlar; sıralama böyle. Önce taş atacak, sonra kurban kesecek, sonra tıraş olacak."Saç, baş, tıraş" diyorlar; sıralama böyle. Önce taş atacak, sonra kurban kesecek, sonra tıraş olacak. Sırası da bize göre vâcib. Sırasına uymazsa o zaman cezalı duruma düşer. Bu sıraya dikkat edecek.Sırası da bize göre vâcib. Sırasına uymazsa o zaman cezalı duruma düşer. Bu sıraya dikkat edecek. Taşı atacak, gidecek kurbanı kesecek, tıraş olacak, ihramdan çıkacak.Taşı atacak, gidecek kurbanı kesecek, tıraş olacak, ihramdan çıkacak. Yani ihramın birinci kısmı, devresi tamam olmuştur. Yani ihramın birinci kısmı, devresi tamam olmuştur.

Eğer sadece hac yapmışsa, ifrad haccı yapmışsa, o zaman şeytanı taşladıktan sonra tıraş olur,Eğer sadece hac yapmışsa, ifrad haccı yapmışsa, o zaman şeytanı taşladıktan sonra tıraş olur, -zaten onun için kurban meselesi yok- ondan sonra dikişli elbise giyebilir,-zaten onun için kurban meselesi yok- ondan sonra dikişli elbise giyebilir, koku sürünebilir, taranabilir, donanabilir.koku sürünebilir, taranabilir, donanabilir. Hepsi tamam; yalnız farz tavafını yapıncaya kadar hanımı helal olmaz. Hepsi tamam; yalnız farz tavafını yapıncaya kadar hanımı helal olmaz. Asıl helal olma durumu farz tavaftan sonra. Efendimiz burada onu anlatıyor. Asıl helal olma durumu farz tavaftan sonra. Efendimiz burada onu anlatıyor.

Bu izahattan sonra bir daha okuyalım: Bu izahattan sonra bir daha okuyalım:

İzâ reme'r-raculü cemrete'l-akabeti. "Kişi Akabe'de cemresini attı mı..." Cemre, "taş" demek. İzâ reme'r-raculü cemrete'l-akabeti. "Kişi Akabe'de cemresini attı mı..."

Cemre, "taş" demek.

"Büyük şeytanı taşlamasını yaptı mı..." "Büyük şeytanı taşlamasını yaptı mı..."

Ve halaka re'sehû. "Saçını da tıraşladı mı..." Halle lehû küllü şey'in. "Her şey ona helal olur." Ve halaka re'sehû. "Saçını da tıraşladı mı..." Halle lehû küllü şey'in. "Her şey ona helal olur."

Yasak olan, hac dolayısıyla yapmaması gereken, memnû olan her şey onun için serbestleşir. Yasak olan, hac dolayısıyla yapmaması gereken, memnû olan her şey onun için serbestleşir.

İlle'n-nisâ'. "Kadınlar hariç." İlle'n-nisâ'. "Kadınlar hariç."

"O hariç hepsi helal olur." diyor. Bilinsin diye..."O hariç hepsi helal olur." diyor.

Bilinsin diye...
Hac yapanlar bunları bilemezlerse cezalı duruma düşerler, kurban kesmeleri gerekir.Hac yapanlar bunları bilemezlerse cezalı duruma düşerler, kurban kesmeleri gerekir. Cezanın büyüklüğüne göre çeşitli cezaları vardır. Bunları güzelce öğrenmek lazım. Cezanın büyüklüğüne göre çeşitli cezaları vardır. Bunları güzelce öğrenmek lazım.

Halaka demek, "tıraş etmek" demek. Arapça'da ha harfi üç tanedir.Halaka demek, "tıraş etmek" demek.

Arapça'da ha harfi üç tanedir.
Ha vardır, halaka'daki gibi, noktasız ha. Noktasız ama göbekli, küplü; aşağısı "küplü" derler.Ha vardır, halaka'daki gibi, noktasız ha. Noktasız ama göbekli, küplü; aşağısı "küplü" derler. Küp gibi göbeği var. Bir de khı vardır. Ondan sonra iki gözlü he vardır.Küp gibi göbeği var. Bir de khı vardır. Ondan sonra iki gözlü he vardır. Heleke dersen, "mahvoldu, helâk oldu" demek. Halaka dersen, "saçını tıraş etti" demek.Heleke dersen, "mahvoldu, helâk oldu" demek. Halaka dersen, "saçını tıraş etti" demek. Khalaka dersen, khı ile hırıltılı söylersen "yarattı" demek. Khalaka dersen, khı ile hırıltılı söylersen "yarattı" demek.

İnsan bu harfler arasındaki farkı bilmezse bir kelimeyi okuduğu zaman çok yanlışlıklar çıkabilir.İnsan bu harfler arasındaki farkı bilmezse bir kelimeyi okuduğu zaman çok yanlışlıklar çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Onun için Kur'an öğrenecek insanın da harflerin ne cins olduğunu,Dikkat etmek lazım. Onun için Kur'an öğrenecek insanın da harflerin ne cins olduğunu, ne mânaya geldiğini bilmesi gerekiyor. Halaka, "tıraş etmek" demek.ne mânaya geldiğini bilmesi gerekiyor.

Halaka, "tıraş etmek" demek.
Hallâk, "berber" demek; mesleği, çok tıraş ettiğinden hallâk derler.Hallâk, "berber" demek; mesleği, çok tıraş ettiğinden hallâk derler. Khallâk olursa, khı ile olursa, o da "yaratan" demek. Allahu Teâlâ hazretleri her şeyi yaratıyor.Khallâk olursa, khı ile olursa, o da "yaratan" demek. Allahu Teâlâ hazretleri her şeyi yaratıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım.

Kul eûzü bi-rabbi'l-felak min şerri mâ khalak. Khalak, khı ile mesela... Kul eûzü bi-rabbi'l-felak min şerri mâ khalak.

Khalak, khı ile mesela...

İşte bunları öğreneceksiniz. Ananızın dilini, anne dilini öğrendiğiniz zaman bunları öğreneceksiniz.İşte bunları öğreneceksiniz. Ananızın dilini, anne dilini öğrendiğiniz zaman bunları öğreneceksiniz. Öğrenmek de lazım. Tatlı... Sonra, bakın Arapça konuşan dünya üzerinde kocaman bir âlem var. Öğrenmek de lazım. Tatlı...

Sonra, bakın Arapça konuşan dünya üzerinde kocaman bir âlem var.

Nereleri var? Bir kere bütün Afrika'nın -haritanın- yukarısı hep Arapça konuşur. Hepsi Arapça konuşur.Nereleri var?

Bir kere bütün Afrika'nın -haritanın- yukarısı hep Arapça konuşur. Hepsi Arapça konuşur.
Tunus, Cezayir, Fas, Mısır, Libya, Sudan, şurası burası... Aşağı doğru da artık Somali... Tunus, Cezayir, Fas, Mısır, Libya, Sudan, şurası burası... Aşağı doğru da artık Somali... Şimdi Amerikalılar'ın çıkartma yaptığı Somali, fasih güzel Arapça konuşur. Daha başka nereleri varsa...Şimdi Amerikalılar'ın çıkartma yaptığı Somali, fasih güzel Arapça konuşur. Daha başka nereleri varsa... Çizginin de aşağı tarafına doğru... Afrika'da Arapça ile anlaşırsınız.Çizginin de aşağı tarafına doğru... Afrika'da Arapça ile anlaşırsınız. Irak, Ortadoğu, Suudi Arabistan, daha doğuya doğru İran'ın bazı kısımları ve müslüman oldukları içinIrak, Ortadoğu, Suudi Arabistan, daha doğuya doğru İran'ın bazı kısımları ve müslüman oldukları için Pakistan, Hindistan, Bangladeş'deki [insanlar] hepsi Arapça konuşur. Pakistan, Hindistan, Bangladeş'deki [insanlar] hepsi Arapça konuşur.

Arapça öğrendiğiniz zaman dünyanın çok büyük bir zümresinin,Arapça öğrendiğiniz zaman dünyanın çok büyük bir zümresinin, büyük bir kalabalığın bildiği bir lisanı öğrenmiş olursusunuz. Bu işte inat etmek lazım! büyük bir kalabalığın bildiği bir lisanı öğrenmiş olursusunuz.

Bu işte inat etmek lazım!

İngilizler kendi dillerini dünyaya kabul ettirmek için milyarları döküyorlar.İngilizler kendi dillerini dünyaya kabul ettirmek için milyarları döküyorlar. Milyarları döküyor ama buradan da yine milyarları alıyor.Milyarları döküyor ama buradan da yine milyarları alıyor. Kitaplar İngilizce basılıyor, herkes İngilizce lugat alıyor, onların neşriyatlarını takip ediyor. Kitaplar İngilizce basılıyor, herkes İngilizce lugat alıyor, onların neşriyatlarını takip ediyor. Bir dilin öğrenenlerinin çok olması o dile çok avantajlar sağlıyor. Hem o ülke gelişiyor. Bir dilin öğrenenlerinin çok olması o dile çok avantajlar sağlıyor. Hem o ülke gelişiyor.

Onun için Arapça'yı iyi öğrenmemiz lazım. Buna da inat etmemiz lazım.Onun için Arapça'yı iyi öğrenmemiz lazım. Buna da inat etmemiz lazım. Hem de bu kütüphanelerdeki kitaplar; "Tamam, Türkiye'deki müslümanlar yine Arapça öğrenmeye başladılar;Hem de bu kütüphanelerdeki kitaplar; "Tamam, Türkiye'deki müslümanlar yine Arapça öğrenmeye başladılar; bizi okuyacaklar, anlayacaklar!" diye, hepsi sevincinden bayram ederler. Üçüncü hadîs-i şerîfe geçelim. bizi okuyacaklar, anlayacaklar!" diye, hepsi sevincinden bayram ederler.

Üçüncü hadîs-i şerîfe geçelim.

İzâ remeyte bi'l-mi'râdi's-sayde fe-haraka fe-külhü ve in esâbehû bi-ardıhîİzâ remeyte bi'l-mi'râdi's-sayde fe-haraka fe-külhü ve in esâbehû bi-ardıhî fe-lâ te'külhü fe-innehû vakîzun. fe-lâ te'külhü fe-innehû vakîzun.

Bu avlanmakla ilgili bir hadîs-i şerîf. Zamanımızda önemi, şartları değişti. Çünkü şimdi ok kullanılmıyor. Bu avlanmakla ilgili bir hadîs-i şerîf. Zamanımızda önemi, şartları değişti. Çünkü şimdi ok kullanılmıyor.

Burada Peygamber Efendimiz diyor ki; Burada Peygamber Efendimiz diyor ki;

"Ava ok attığın zaman avı parçalarsa, hayvanın bir yerini yırtarsa, kanarsa, saplanırsa..." "Ava ok attığın zaman avı parçalarsa, hayvanın bir yerini yırtarsa, kanarsa, saplanırsa..."

Fe-külhü. "O zaman ye." Fe-külhü. "O zaman ye."

Yatırıp da koyun gibi kesemedi hayvanı ama o av oku ile vurmak ve yarasından kanın akması,Yatırıp da koyun gibi kesemedi hayvanı ama o av oku ile vurmak ve yarasından kanın akması, kesmesi, onu parçalaması, okesmesi, onu parçalaması, o kurban yerine geçer. Rabbü'l-âlemin avcılığın İslâm'da hükmünü böyle vermiş,kurban yerine geçer. Rabbü'l-âlemin avcılığın İslâm'da hükmünü böyle vermiş, böyle bir duruma müsaade etmiş. Ok isabet edip derisini parçalar kan akarsa av yenilebilir. böyle bir duruma müsaade etmiş. Ok isabet edip derisini parçalar kan akarsa av yenilebilir.

Ama ok döndü, 'tak' diye çarptı, hayvan 'küt' diye düştü; hiçbir yerinde bir şey yok. Öldü ama bu yenmez.Ama ok döndü, 'tak' diye çarptı, hayvan 'küt' diye düştü; hiçbir yerinde bir şey yok. Öldü ama bu yenmez. Öldü ama bir yerinden kanı akmadı. Öldü ama bir yerinden kanı akmadı. Bu mevkûzedir. Vakîz, "mevkûze" demek. YaniBu mevkûzedir. Vakîz, "mevkûze" demek. Yani darbe ile ölmüş leş gibi sayılır, o yenilmez. Murdar olmuş oluyor.darbe ile ölmüş leş gibi sayılır, o yenilmez. Murdar olmuş oluyor. Kesilerek olmadığı için "murdar" diyelim, o durumda oluyor. Kesilerek olmadığı için "murdar" diyelim, o durumda oluyor.

Mesela seyahat acenteleri biletlerinde,Mesela seyahat acenteleri biletlerinde, ikram ettikleri yemekler [için] yazıyorlar; "Bu -içindeki et- domuz eti değildir." ikram ettikleri yemekler [için] yazıyorlar;

"Bu -içindeki et- domuz eti değildir."

Yetmez ki... Kâfi değil. Müslüman domuz eti yemez, doğru. İçindeki şeyin domuz eti olmaması lazım.Yetmez ki... Kâfi değil. Müslüman domuz eti yemez, doğru. İçindeki şeyin domuz eti olmaması lazım. Ama sığır eti, koyun eti bile olsa hayvanın kesilmesi lazım, etin öyle olması lazım. Ama sığır eti, koyun eti bile olsa hayvanın kesilmesi lazım, etin öyle olması lazım.

Kesilmeden hayvanın kafasına bir tokmak vurdular, sersemledi, 'küt' gitti,Kesilmeden hayvanın kafasına bir tokmak vurdular, sersemledi, 'küt' gitti, soydular etini yemek pişirdiler. Yenir mi? Yenmez, murdar olur. soydular etini yemek pişirdiler.

Yenir mi?

Yenmez, murdar olur.

Yenmesi için kanın akması lazım. Dinimizin hükmü böyle. Yenmesi için kanın akması lazım. Dinimizin hükmü böyle.

Bizim arkadaşlardan birisi Amerika'ya gittiği zaman ikram etmişler,Bizim arkadaşlardan birisi Amerika'ya gittiği zaman ikram etmişler, bu izahatı verince adamların gözleri açılmış; "Yahu hakikaten böyle mi?" bu izahatı verince adamların gözleri açılmış;

"Yahu hakikaten böyle mi?"

"Evet, böyle; İslâm'ın hükmü bu." "Allah Allah..." şaşırmışlar. Demişler ki; "Evet, böyle; İslâm'ın hükmü bu."

"Allah Allah..." şaşırmışlar. Demişler ki;

"Yahu biz şimdi bilimsel araştırmalarda yeni anladık, hayvanın kesilmeyip kanı içinde kaldı mı kan bozuluyor,"Yahu biz şimdi bilimsel araştırmalarda yeni anladık, hayvanın kesilmeyip kanı içinde kaldı mı kan bozuluyor, et murdarlaşıyor, pis oluyor. Bilimsel bakımdan biz bunu düşünmeye başladık.et murdarlaşıyor, pis oluyor. Bilimsel bakımdan biz bunu düşünmeye başladık. Hayvana bir tokmak vuruyoruz, ondan sonra kesiyoruz, kasapta satıyoruz ama murdar oluyor." diye Hayvana bir tokmak vuruyoruz, ondan sonra kesiyoruz, kasapta satıyoruz ama murdar oluyor." diye şimdi şimdi, yeni yeni ilmî araştırmalarla ayıkmaya başlamışlar. şimdi şimdi, yeni yeni ilmî araştırmalarla ayıkmaya başlamışlar.

1400 yıl önceden dinimiz "kesilecek"diyor. Kesilmeden öldü mü aynı hayvan;1400 yıl önceden dinimiz "kesilecek"diyor. Kesilmeden öldü mü aynı hayvan; ok saplanır kanı akarsa helal, ok ters dönüp 'küt' vurup da öldürürse haram. Allah'ın hükmü.ok saplanır kanı akarsa helal, ok ters dönüp 'küt' vurup da öldürürse haram. Allah'ın hükmü. Allah'ın hükmüne [uyacağız]. Ama; İnna'llâhe lâ ye'muru bi'l-fahşâ'. "Allah kötü şeyi emretmez." Allah'ın hükmüne [uyacağız]. Ama;

İnna'llâhe lâ ye'muru bi'l-fahşâ'. "Allah kötü şeyi emretmez."

Emrettiği her şeyde bir güzellik vardır. Yasakladığı her şeyde de incelenirse bir çirkinlik vardır. Emrettiği her şeyde bir güzellik vardır. Yasakladığı her şeyde de incelenirse bir çirkinlik vardır.

Domuz etinde çeşitli hastalıklar var. Ben Almanya'ya gittiğim zaman arkadaş;Domuz etinde çeşitli hastalıklar var. Ben Almanya'ya gittiğim zaman arkadaş; "Hocam, televizyonda doktorun birisi domuz etinin fenalıkları üzerine, domuz eti aleyhine"Hocam, televizyonda doktorun birisi domuz etinin fenalıkları üzerine, domuz eti aleyhine burada bir haftadır program yapıyor." dedi. Almanya'da, hıristiyan ülkesinde... burada bir haftadır program yapıyor." dedi. Almanya'da, hıristiyan ülkesinde...

Bizim dinimiz yasaklamış. Hiç mikroskopluk araştırmalar vesaire yokken "yasak" demiş,Bizim dinimiz yasaklamış. Hiç mikroskopluk araştırmalar vesaire yokken "yasak" demiş, "Hayvan kesilip de kanı akıtılmazsa olmaz." demiş, işi bitirmiş. "Hayvan kesilip de kanı akıtılmazsa olmaz." demiş, işi bitirmiş.

Emrinde hikmet var, yasaklamasında hikmet var. Emrinde hikmet var, yasaklamasında hikmet var.

İçkiyi yasaklamış; şimdi trafik polisi de yasaklıyor. "Sakın ha! Araba kullanırken içmeyin!" diyor. İçkiyi yasaklamış; şimdi trafik polisi de yasaklıyor. "Sakın ha! Araba kullanırken içmeyin!" diyor.

Adam içiyor. Polis görmez diye içiyor. Ne oluyor? Boğaz köprüsünden aşağı uçuyor, ne olacak...Adam içiyor. Polis görmez diye içiyor.

Ne oluyor?

Boğaz köprüsünden aşağı uçuyor, ne olacak...
Ya da direğe çarpıyor ya da arabası parça parça oluyor, karısı ile çoluk çocuğu ile hadi bakalım...Ya da direğe çarpıyor ya da arabası parça parça oluyor, karısı ile çoluk çocuğu ile hadi bakalım... Eğlenceden geliyorlar, boğazın [sularına] yuvarlanıp gidiyor. Neden? İçki içti. Eğlenceden geliyorlar, boğazın [sularına] yuvarlanıp gidiyor.

Neden?

İçki içti.

Allah "İçki içmeyin!" demişti. Tutsaydın ya! Niye emrine âsi oldun? Allah "İçki içmeyin!" demişti. Tutsaydın ya! Niye emrine âsi oldun?

Allah bir şeyi yasaklamışsa güzeldir, sebebi vardır. Bir şeyi emretmişse faydası vardır.Allah bir şeyi yasaklamışsa güzeldir, sebebi vardır. Bir şeyi emretmişse faydası vardır. Bunu böyle bileceğiz. Bunu böyle bileceğiz.

"Allah bir şeyi emretmiş ama dur ben inceleyeyim, mantığıma uyarsa kabul ederim, uymazsa kabul etmem." "Allah bir şeyi emretmiş ama dur ben inceleyeyim, mantığıma uyarsa kabul ederim, uymazsa kabul etmem."

Böyle şeyi de Allah sevmez. Müslüman olmak ne demek? Böyle şeyi de Allah sevmez.

Müslüman olmak ne demek?

"Allah'a teslim olmak" demek."Allah'a teslim olmak" demek. Ben sana teslim oldum yâ Rabbi! Ne dersen baş üstüne yâ Rabbi!Ben sana teslim oldum yâ Rabbi! Ne dersen baş üstüne yâ Rabbi! Emrin fermanın başım gözüm üstüne yâ Rabbi!" demek. Esleme ne demek? Emrin fermanın başım gözüm üstüne yâ Rabbi!" demek.

Esleme ne demek?

Esleme fiili, "insanın kendisini Allah'a teslim etmesi" demek. Esleme fiili, "insanın kendisini Allah'a teslim etmesi" demek.

Eslemtü. "Ben İslâm oldum." ne demek? "Ben sana kendimi teslim ettim yâ Rabbi! Sana teslim oldum.Eslemtü. "Ben İslâm oldum." ne demek?

"Ben sana kendimi teslim ettim yâ Rabbi! Sana teslim oldum.
Ne buyurursan tamam, bekliyorum, ne dersen öyle yapacağım.Ne buyurursan tamam, bekliyorum, ne dersen öyle yapacağım. İster kes, ister as, ister sat, ister tut, ister sev, ne yaparsan yap..." İster kes, ister as, ister sat, ister tut, ister sev, ne yaparsan yap..."

"Tabii sevmeni istiyoruz yâ Rabbi!" deriz de... Teslim olmak..."Tabii sevmeni istiyoruz yâ Rabbi!" deriz de...

Teslim olmak...
Biz Allah'ın emrine teslim olmuşuz, buyruğu başımızın tâcıdır, yasaklarından kaçınırız. Biz Allah'ın emrine teslim olmuşuz, buyruğu başımızın tâcıdır, yasaklarından kaçınırız. Helallerini yaparız, haramlarını yapmayız. Peki niye Allah bazı şeyleri haram etmiş? Helallerini yaparız, haramlarını yapmayız.

Peki niye Allah bazı şeyleri haram etmiş?

Ve yuharrimu aleyhimü'l-habâis. Allah habis şeyleri yasaklamıştır. Ve yuharrimu aleyhimü'l-habâis. Allah habis şeyleri yasaklamıştır.

İçkiyi yasaklamıştır; çünkü içki içti mi adam mayhoşlaşıyor.İçkiyi yasaklamıştır; çünkü içki içti mi adam mayhoşlaşıyor. Direğe sarılıyor, duvarla konuşuyor, yalpalıyor, otomobilin altına gidiyor, midesi bulanıyor, kusuyor, Direğe sarılıyor, duvarla konuşuyor, yalpalıyor, otomobilin altına gidiyor, midesi bulanıyor, kusuyor, çamurlara düşüyor, üstü başı perişan oluyor, rezil oluyor. Ölebilir, çatlayabilir...çamurlara düşüyor, üstü başı perişan oluyor, rezil oluyor. Ölebilir, çatlayabilir... Karaciğeri siroz oluyor. Allah ondan yasaklamış. Her şeyin hikmeti var. Karaciğeri siroz oluyor. Allah ondan yasaklamış. Her şeyin hikmeti var.

Üçüncü hadisimize, sayfanın dördüncü hadisine [gelelim]. Yine o da avlanmakla ilgili: Üçüncü hadisimize, sayfanın dördüncü hadisine [gelelim]. Yine o da avlanmakla ilgili:

İzâ remeyte sehmeke ve ğâbe selâsete eyyâmin ve edrektehû fe-kül mâ lâm yüntin. İzâ remeyte sehmeke ve ğâbe selâsete eyyâmin ve edrektehû fe-kül mâ lâm yüntin.

Ebî Sa'lebe'den rivayet edilmiş. Okunu attığın zaman hayvanı çalıların arasında aradın bulamadın...Ebî Sa'lebe'den rivayet edilmiş.

Okunu attığın zaman hayvanı çalıların arasında aradın bulamadın...
Bazen öyle oluyormuş. Ben hiç avlanmadım ama...Bazen öyle oluyormuş. Ben hiç avlanmadım ama... Bazen insan avladığı hayvanı, oraya buraya düşüyor, bulamıyor. Vurdu ama bulamadı.Bazen insan avladığı hayvanı, oraya buraya düşüyor, bulamıyor. Vurdu ama bulamadı. Onun için köpek tutuyorlar ya; gidiyor, kokluyor, ağzıyla alıp getiriyor. O da câiz. Onun için köpek tutuyorlar ya; gidiyor, kokluyor, ağzıyla alıp getiriyor. O da câiz. İslâm'da köpek kullanmak da câiz. Onu salarken bismillâhi Allahu ekber diyecek.İslâm'da köpek kullanmak da câiz. Onu salarken bismillâhi Allahu ekber diyecek. O da yemeyip ağzıyla tutup getirirse, taşıyıcılık yaparsa olur. Parçalarsa olmaz. O da yemeyip ağzıyla tutup getirirse, taşıyıcılık yaparsa olur. Parçalarsa olmaz.

O gün bulamadın, daha sonra buldun; ne olacak? Üç gün içinde bulduğun zaman, kokmamışsa av yenir.O gün bulamadın, daha sonra buldun; ne olacak?

Üç gün içinde bulduğun zaman, kokmamışsa av yenir.
Hava soğuktur, kar vardır, kış vardır, kokmamıştır; yenir. Kokmuşsa yenmez.Hava soğuktur, kar vardır, kış vardır, kokmamıştır; yenir. Kokmuşsa yenmez. Kokmuş [et de] murdar oluyor. Tabii doktorlar "Tamam, iyi oldu." diyorlar.Kokmuş [et de] murdar oluyor. Tabii doktorlar "Tamam, iyi oldu." diyorlar. Çünkü et kokmuş, mikroplanmış artık... Çünkü et kokmuş, mikroplanmış artık...

İzâ zene'l-abdu harece minhü'l-îmânu fe-kâne alâ re'sihî ke'z-zulletiİzâ zene'l-abdu harece minhü'l-îmânu fe-kâne alâ re'sihî ke'z-zulleti fe-izâ kalea racea ileyhi'l-îmânu. fe-izâ kalea racea ileyhi'l-îmânu.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten tehlikeli bir manzaranın anlatılması var. Muhterem kardeşlerim! Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten tehlikeli bir manzaranın anlatılması var.

Muhterem kardeşlerim!

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; "Bir kulPeygamber Efendimiz buyuruyor ki;

"Bir kul
zina etti mi iman kalbinde kalmaz." zina etti mi iman kalbinde kalmaz."

Harece minhü'l-îmânu. "İman ondan çıkar gider." Fe-kâne alâ re'sihî ke'z-zulleti.Harece minhü'l-îmânu. "İman ondan çıkar gider." Fe-kâne alâ re'sihî ke'z-zulleti. "Başında bulut gibi durur." İmanı dışarıda durur. Çünkü zina ediyor, günah işliyor. Başında durur. "Başında bulut gibi durur."

İmanı dışarıda durur. Çünkü zina ediyor, günah işliyor. Başında durur.

Fe-izâ kalea [racea ileyhi'l-îmânu]. "O günahtan kendini çekince iman döner." Fe-izâ kalea [racea ileyhi'l-îmânu]. "O günahtan kendini çekince iman döner."

Ama bu geldi gitti oyuncak değil. yani Günah demek ki Haramı işlerken Ama bu geldi gitti oyuncak değil.

yani Günah demek ki Haramı işlerken

Haramı işlerken iman gönülde durmuyor.Haramı işlerken iman gönülde durmuyor. Harama hiç yanaşmamak lazım.Harama hiç yanaşmamak lazım. Çıkan [iman] dönmeyiverirse, kuş kafesten uçtu, bir daha girmezse insan imansız gider, Allah korusun!Çıkan [iman] dönmeyiverirse, kuş kafesten uçtu, bir daha girmezse insan imansız gider, Allah korusun! Her haram böyledir. Haram işlerken iman o haram işleyenin yanında durmuyor, çıkıp gidiyor.Her haram böyledir. Haram işlerken iman o haram işleyenin yanında durmuyor, çıkıp gidiyor. Sonra özür dileyince, dönünce geliyor. Sonra özür dileyince, dönünce geliyor.

Allah insanı âsi, günahkâr, şeytana uyan, kanan, aldanan insan durumuna düşürmesin.Allah insanı âsi, günahkâr, şeytana uyan, kanan, aldanan insan durumuna düşürmesin. En iyisi Rabbimiz bizi hiç hatalara, günahlara bulaşmadan, edebiyle, ahlâkıyla, hâlis, muhlis,En iyisi Rabbimiz bizi hiç hatalara, günahlara bulaşmadan, edebiyle, ahlâkıyla, hâlis, muhlis, temiz, pak, dürüst insan olarak yaşatsın. Yüzümüzü iki cihanda ak eylesin. Günahlar nedir? temiz, pak, dürüst insan olarak yaşatsın. Yüzümüzü iki cihanda ak eylesin.

Günahlar nedir?

Yüz karalığıdır. Günahlar nedir? Zehirdir. Günahlar nedir? İnsana ardır, utançtır.Yüz karalığıdır.

Günahlar nedir?

Zehirdir.

Günahlar nedir?

İnsana ardır, utançtır.
Âhirette başının belasıdır. Cehenneme düşmesinin sebebidir. Cayır cayır yanmasının sebebidir. Âhirette başının belasıdır. Cehenneme düşmesinin sebebidir. Cayır cayır yanmasının sebebidir.

Allah bizi haramlara, günahlara yanaştırmasın. Hocamız ders tarif ederken derdi ki; Allah bizi haramlara, günahlara yanaştırmasın.

Hocamız ders tarif ederken derdi ki;

"Haram olan yola ayağını bile atma. Öbür tarafında haram varsa"Haram olan yola ayağını bile atma. Öbür tarafında haram varsa ayağını bile atma o yola! Dönüp girme bile o yola!" Çünkü yaklaştın mı şeytan kandırır.ayağını bile atma o yola! Dönüp girme bile o yola!"

Çünkü yaklaştın mı şeytan kandırır.
Şeytan aldatmasını ve günahları süslemeyi çok iyi bilir. Şeytan aldatmasını ve günahları süslemeyi çok iyi bilir. Görmüyor musun luna parkların ışıklarını;Görmüyor musun luna parkların ışıklarını; gazinoların, barların, pavyonların reklamlarını, ışıl ışıl çekiciliğini?.. Neden? gazinoların, barların, pavyonların reklamlarını, ışıl ışıl çekiciliğini?..

Neden?

İnsanı kandırmak için. Günah, çalgılar, türküler...İnsanı kandırmak için.

Günah, çalgılar, türküler...
Gazinonun sesini buradan açıyor, ta dağın yamacındaki öbür mahalledeki insan namaz kılacak, rahatsız oluyor.Gazinonun sesini buradan açıyor, ta dağın yamacındaki öbür mahalledeki insan namaz kılacak, rahatsız oluyor. Camide namaz kılacağız, gazinonun sesinden insan rekâtı şaşırıyor. Neden? Camide namaz kılacağız, gazinonun sesinden insan rekâtı şaşırıyor.

Neden?

Bangır bangır bağırıyor ki zavallılar sese tutulsunlar, cezbolsunlar, gelsinler. Avlamak için... Bangır bangır bağırıyor ki zavallılar sese tutulsunlar, cezbolsunlar, gelsinler. Avlamak için...

Günahlar tatlıdır ama; "Güle güle günah işleyen ağlaya ağlaya cezasını çeker." demişler.Günahlar tatlıdır ama; "Güle güle günah işleyen ağlaya ağlaya cezasını çeker." demişler. Günahlara yanaşmamak esastır. Takvâ ehli olmak esastır. Günahlara yanaşmamak esastır. Takvâ ehli olmak esastır.

Hele hele dervişin en büyük sermayesi takvâdır. Hele hele dervişin en büyük sermayesi takvâdır.

Kur'ân-ı Kerîm'le sabit. Allah celle celâlühû âyet-i kerîmesinde ne buyuruyor? Kur'ân-ı Kerîm'le sabit. Allah celle celâlühû âyet-i kerîmesinde ne buyuruyor?

Ve libâsü't-takvâ zâlike hayr. Ve tezevvedû fe-inne hayre'z-zâdi't-takvâ.Ve libâsü't-takvâ zâlike hayr.

Ve tezevvedû fe-inne hayre'z-zâdi't-takvâ.
"Yol azığı hazırlayın. En iyi azık, yol hazırlığı takvâdır." buyuruyor. "Yol azığı hazırlayın. En iyi azık, yol hazırlığı takvâdır." buyuruyor.

Takvâ, mü'minin en önemli vasfıdır. Dervişin, has müslümanın en önemli vasfı nedir? Takvâ. Takvâ, mü'minin en önemli vasfıdır.

Dervişin, has müslümanın en önemli vasfı nedir?

Takvâ.

Takvâ ne demek? Takvâ ne demek?

Haramdan, günahtan sakınmak. Harama günaha karşı müteyakkız olmak, yanaşmamak, bulaşmamak. Haramdan, günahtan sakınmak. Harama günaha karşı müteyakkız olmak, yanaşmamak, bulaşmamak.

Sabahleyin kitapta bir mübarek zâtın hayatını okudum. Diyor ki; Komutandan izin istemiş.Sabahleyin kitapta bir mübarek zâtın hayatını okudum. Diyor ki;

Komutandan izin istemiş.
Savaşçı, mücahit... "Bir günlüğüne evime gideyim." demiş. Ondan sonra yolda bir camiye girmiş.Savaşçı, mücahit... "Bir günlüğüne evime gideyim." demiş. Ondan sonra yolda bir camiye girmiş. Birisiyle karşılaşmış. Sabaha kadar ibadet etmiş. Ondan sonra kışlaya dönecek, arkadaşı demiş ki; Birisiyle karşılaşmış. Sabaha kadar ibadet etmiş. Ondan sonra kışlaya dönecek, arkadaşı demiş ki;

"Ya evine gidecektin, gitmedin. Evine git de öyle gel. Artık komutandan izin aldın." "Ya evine gidecektin, gitmedin. Evine git de öyle gel. Artık komutandan izin aldın."

"Hayır! Ben komutandan bir günlük izin istedim. 'Bir gün' dedi. Dönmem lazım." Sözüne sâdık. "Hayır! Ben komutandan bir günlük izin istedim. 'Bir gün' dedi. Dönmem lazım."

Sözüne sâdık.

"Ben ahdimden, verdiğim sözden dönmem." demiş. "Ben ahdimden, verdiğim sözden dönmem." demiş.

Derviş de tarikate girerken söz veriyor; itaat edecek, günaha dalmayacak, takvâ ehli olacak.Derviş de tarikate girerken söz veriyor; itaat edecek, günaha dalmayacak, takvâ ehli olacak. Onlara uyması lazım. Haramlardan, günahlardan sakınması lazım. Gözünü harama çevirmeyecek.Onlara uyması lazım. Haramlardan, günahlardan sakınması lazım. Gözünü harama çevirmeyecek. Haram lokma yemeyecek. Elini harama uzatmayacak. Ayağıyla yasak, haram yere gitmeyecek.Haram lokma yemeyecek. Elini harama uzatmayacak. Ayağıyla yasak, haram yere gitmeyecek. Eğlence yerine, gazinoya, günah haram yerine, kumar içki yerine, meyhaneye gitmeyecek.Eğlence yerine, gazinoya, günah haram yerine, kumar içki yerine, meyhaneye gitmeyecek. Sakınacak, çekinecek. Yediği lokmanın helal olmasına, yaptığı işin sevap olmasına,Sakınacak, çekinecek. Yediği lokmanın helal olmasına, yaptığı işin sevap olmasına, günah olmamasına dikkat edecek. Bu çok önemli. günah olmamasına dikkat edecek. Bu çok önemli.

İzâ zâleti'l-efyâu ve râhati'l-ervâhu fa'tlubû ila'llâhi havâiceküm fe-innehâ sâatü'l-evvâbîneİzâ zâleti'l-efyâu ve râhati'l-ervâhu fa'tlubû ila'llâhi havâiceküm fe-innehâ sâatü'l-evvâbîne ve innehû kâne li'l-evvâbîne ğafûrâ. Hz. Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf. ve innehû kâne li'l-evvâbîne ğafûrâ.

Hz. Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf.

Peygamber Efendimiz buyurmuş ki; İzâ zâleti'l-efyâu.Peygamber Efendimiz buyurmuş ki;

İzâ zâleti'l-efyâu.
"Gölgeler istikâmet değiştirip zâil olunca, kayınca...""Gölgeler istikâmet değiştirip zâil olunca, kayınca..." Ve râhati'l-ervâhu. "Rüzgarlar da esince, serinlik çöküp esinti başlayınca...Ve râhati'l-ervâhu. "Rüzgarlar da esince, serinlik çöküp esinti başlayınca... " Fa'tlubû ila'llâhi havâiceküm. "Allah'tan dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeyleri, isteklerinizi isteyin." Fa'tlubû ila'llâhi havâiceküm. "Allah'tan dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeyleri, isteklerinizi isteyin. Hâcetlerinizi Allah'tan dileyin." "Çünkü o saat Allah'a dönen evvâb kulların, evvâbînin saatidir." Hâcetlerinizi Allah'tan dileyin."

"Çünkü o saat Allah'a dönen evvâb kulların, evvâbînin saatidir."

Ve innehû kâne li'l-evvâbîne ğafûrâ.Ve innehû kâne li'l-evvâbîne ğafûrâ. "Çünkü o evvâb kullara mağfiret ile muamele eder, onlara çok mağfiret edicidir." buyurdu. "Çünkü o evvâb kullara mağfiret ile muamele eder, onlara çok mağfiret edicidir." buyurdu.

Gölgenin kaydığı ve rüzgârların estiği zaman hangi zamandır? Gölgenin kaydığı ve rüzgârların estiği zaman hangi zamandır?

Kitapta "sabah ile öğlenin arasındaki vakit, duha saati" diye yazılmış.Kitapta "sabah ile öğlenin arasındaki vakit, duha saati" diye yazılmış. İkindiden sonraki saat de olur.İkindiden sonraki saat de olur. Sabah güneşin doğmasından sonra günün başlaması vakti ileSabah güneşin doğmasından sonra günün başlaması vakti ile akşamın güneşin batmasından önceki zamanlar çok kıymetlidir.akşamın güneşin batmasından önceki zamanlar çok kıymetlidir. Onun için Peygamber Efendimiz sabah namazından sonra otururdu, güneş doğup duha vakti, Onun için Peygamber Efendimiz sabah namazından sonra otururdu, güneş doğup duha vakti, işrak vakti gelinceye kadar ibadetle meşgul olurdu.işrak vakti gelinceye kadar ibadetle meşgul olurdu. İkindi vaktinden sonra da akşama kadar, gölgeler kayıp [kaybolduğu] -güneş batıncaya kadar,İkindi vaktinden sonra da akşama kadar, gölgeler kayıp [kaybolduğu] -güneş batıncaya kadar, bir gün bitiyor- zaman da çok sevaplı, kıymetli vakitlerdir.bir gün bitiyor- zaman da çok sevaplı, kıymetli vakitlerdir. O vakitlerde Allah'tan dilek dilemek, isteklerini istemek lazım. "Çünkü o evvâbların saatidir.O vakitlerde Allah'tan dilek dilemek, isteklerini istemek lazım. "Çünkü o evvâbların saatidir. Allah evvâb kullarına mükâfatlar veriyor." diye bildiriyor. Demek ki bu vakitlerin kıymetini bilmeli. Allah evvâb kullarına mükâfatlar veriyor." diye bildiriyor.

Demek ki bu vakitlerin kıymetini bilmeli.

Abdullah b. Mübarek Efendimiz'in hayatını okudum.Abdullah b. Mübarek Efendimiz'in hayatını okudum. Günün bazı saatlerini zikrullaha, ibadete ayırmış; kimseyi kabul etmemiş. Dünya yıkılsa umurunda değil.Günün bazı saatlerini zikrullaha, ibadete ayırmış; kimseyi kabul etmemiş. Dünya yıkılsa umurunda değil. O saatleri de hiçbir şeyle değişmezmiş, ibadet edermiş. O saatleri de hiçbir şeyle değişmezmiş, ibadet edermiş.

İnsan o saatleri seçmeli, o saatleri ibadete tahsis etmeli, öbür vakitlerinde günlük işlerini yapmalı. İnsan o saatleri seçmeli, o saatleri ibadete tahsis etmeli, öbür vakitlerinde günlük işlerini yapmalı.

Sabahın başladığı, güneşin doğmasına kadar geçen, işrak vaktine kadar olan zaman, bir. Sabahın başladığı, güneşin doğmasına kadar geçen, işrak vaktine kadar olan zaman, bir.

Ondan sonra akşamın olmasından evvelki zaman, iki. Ondan sonra akşamın olmasından evvelki zaman, iki.

Bir de gecenin sonunda, artık vakit yaklaştığı sahur zamanları, üç. Bir de gecenin sonunda, artık vakit yaklaştığı sahur zamanları, üç.

Bunlar duaların çok kabul olduğu, göğün kapılarının açıldığı...Bunlar duaların çok kabul olduğu, göğün kapılarının açıldığı... Hele geceleyin o sahur vakti yani teheccüt namazı kılınan zaman, o vakit göğün kapılarının açıldığı;Hele geceleyin o sahur vakti yani teheccüt namazı kılınan zaman, o vakit göğün kapılarının açıldığı; "Yok mu benden bir şey isteyen; haydi istesin, istediğini vereceğim!" diye"Yok mu benden bir şey isteyen; haydi istesin, istediğini vereceğim!" diye Allah'ın kullarına mânevî bakımdan seslenip durduğu zamandır. Allah'ın kullarına mânevî bakımdan seslenip durduğu zamandır.

Bu vakitlerin kıymetini bilip ibadet edenler mükâfatları kazanırlar.Bu vakitlerin kıymetini bilip ibadet edenler mükâfatları kazanırlar. Pazara çıkanlar küfelerini, heybelerini doldururlar, kazançlı dönerler. Pazara çıkanlar küfelerini, heybelerini doldururlar, kazançlı dönerler.

Pazardan haberi olmayıp horul horul uyuyanlar; pazar biter, alan alır, satan satar,Pazardan haberi olmayıp horul horul uyuyanlar; pazar biter, alan alır, satan satar, mallar biter, çöpler kalır; güneş doğduktan sonra kalkar ki pazar yeri çöplüğe dönmüş. mallar biter, çöpler kalır; güneş doğduktan sonra kalkar ki pazar yeri çöplüğe dönmüş. Her şey bitti, bir şey kalmadı. Lahana istesen yok, pırasa istesen yok, havuç istesen yok.Her şey bitti, bir şey kalmadı. Lahana istesen yok, pırasa istesen yok, havuç istesen yok. Domateslerin çürüklerini yere dökmüşler. Orası çöplük olmuş. Artık onları toplasan; sığıra ver, yesin.Domateslerin çürüklerini yere dökmüşler. Orası çöplük olmuş. Artık onları toplasan; sığıra ver, yesin. Asıl pazar zamanında gidecektin ki o meyvelerin tatlısını, tazesini bulacaktın. Asıl pazar zamanında gidecektin ki o meyvelerin tatlısını, tazesini bulacaktın.

İbadet zamanı da öyle. Geceleyin kalk, sahur vaktinde abdestini al, ibadet et;İbadet zamanı da öyle. Geceleyin kalk, sahur vaktinde abdestini al, ibadet et; göğün kapıları açık, Allah'tan istediğini iste. Allah sesleniyor zaten;göğün kapıları açık, Allah'tan istediğini iste. Allah sesleniyor zaten; "Hadi bir şey isteyin, istediğinizi vereceğim!" Herkes uyuyor. Uyumayan, isteyen mükâfatı kazanıyor. "Hadi bir şey isteyin, istediğinizi vereceğim!" Herkes uyuyor. Uyumayan, isteyen mükâfatı kazanıyor.

Sabahleyin de öyle. Camiye gelecek, namazı kılacak, güneş doğup biraz işrak vaktine kadar bekleyecek.Sabahleyin de öyle. Camiye gelecek, namazı kılacak, güneş doğup biraz işrak vaktine kadar bekleyecek. Akşamleyin de camiye biraz erken gidip akşamdan evvel dua edecek, isteyecek. Akşamleyin de camiye biraz erken gidip akşamdan evvel dua edecek, isteyecek.

Hatta Abdülaziz HocamızHatta Abdülaziz Hocamız Tabii dua ediyor, mükâfatını görüyor. Tabii dua ediyor, mükâfatını görüyor.

bir yakınına demiş ki; "Galiba bu akşam vakti sabahtan daha kârlı." bir yakınına demiş ki;

"Galiba bu akşam vakti sabahtan daha kârlı."

Sabah da çok kârlı ama akşam vaktini methetmiş. Allah o zamana neden çok mükâfat koymuş? Sabah da çok kârlı ama akşam vaktini methetmiş.

Allah o zamana neden çok mükâfat koymuş?

Herkesin tam işinde gücünde olduğu zamandır. İşini gücünü bitir mübarek. Bu da bir iş. Bu da kulluk işi.Herkesin tam işinde gücünde olduğu zamandır. İşini gücünü bitir mübarek. Bu da bir iş. Bu da kulluk işi. Burada çok sevap var, çok kazanç var. İkindiden evvel işini bitir, akşamdan evvel camiye gel. Burada çok sevap var, çok kazanç var. İkindiden evvel işini bitir, akşamdan evvel camiye gel.

Ne olur mübarek? Allah'ın evinde rahat mı edemedin? Saray mı güzel, burası mı güzel? Ne olur mübarek? Allah'ın evinde rahat mı edemedin? Saray mı güzel, burası mı güzel?

Allah'ın evinde biraz akşam vaktine kadar ibadet et, sevapları kazan. Allah nasip etsin. Allah'ın evinde biraz akşam vaktine kadar ibadet et, sevapları kazan.

Allah nasip etsin.

Tabii insan biliyor da yapamıyor. Mesela ben söylüyorum, her zaman yapabiliyor muyum? Tabii insan biliyor da yapamıyor.

Mesela ben söylüyorum, her zaman yapabiliyor muyum?

Bazen başımı kaşıyamıyorum, ayakkabımı bağlayamıyorum.Bazen başımı kaşıyamıyorum, ayakkabımı bağlayamıyorum. İşin çokluğundan kendimizi kaptırmışız, bir telaştır gidiyor. İşin çokluğundan kendimizi kaptırmışız, bir telaştır gidiyor.

"Ne oluyor ya?!" diyebilelim; biraz efe olalım, biraz kabadayı olalım. Kendi kendimize; başkasına değil."Ne oluyor ya?!" diyebilelim; biraz efe olalım, biraz kabadayı olalım. Kendi kendimize; başkasına değil. "Ne oluyorsun ya?! Dinlemeyeceğim seni! Var mı bir diyeceğin?! "Ne oluyorsun ya?! Dinlemeyeceğim seni! Var mı bir diyeceğin?! Camiye gideceğim, namaz kılacağım!" dersek diyebiliriz. Ne olacak? Kim ne diyecek bize?Camiye gideceğim, namaz kılacağım!" dersek diyebiliriz.

Ne olacak? Kim ne diyecek bize?
Akşam saatinden 45 dakika önce camiye gelsek, 45 dakika hatmimizden bir cüz okusak, dua etsek,Akşam saatinden 45 dakika önce camiye gelsek, 45 dakika hatmimizden bir cüz okusak, dua etsek, ibadet etsek, tesbihimizi çeksek, ne olur? Kim ne der?.. Tabii memurlar gelemez. ibadet etsek, tesbihimizi çeksek, ne olur? Kim ne der?..

Tabii memurlar gelemez.
Memurları biliyorum, onlar bağlı. Onlar satılmış. Ne yapsın, mesâisini bağlamış.Memurları biliyorum, onlar bağlı. Onlar satılmış. Ne yapsın, mesâisini bağlamış. Onların da tabii cumartesi pazarı var. Yani isterse yapabilir.Onların da tabii cumartesi pazarı var. Yani isterse yapabilir. Ama cumartesi pazarı da yapmadığına göre kusur yine kendisinde. Hadi o gün yapmadın... Neden? Ama cumartesi pazarı da yapmadığına göre kusur yine kendisinde. Hadi o gün yapmadın...

Neden?

"Hocam memurdum da ondan." Peki pazar niye yapmadın? Ensesini kaşıyor, cevap veremiyor. "Hocam memurdum da ondan."

Peki pazar niye yapmadın?

Ensesini kaşıyor, cevap veremiyor.

Pazar günü niye derse gelmedin? Pazar günü niye derse gelmedin?

Bak işte burası şimdi tam gölgelerin döndüğü, duaların kabul olduğu saatin içinde, caminin içindeyiz. Bak işte burası şimdi tam gölgelerin döndüğü, duaların kabul olduğu saatin içinde, caminin içindeyiz.

Elhamdülillah! Allah bizi bu yerden ayırmasın. Yolundan ayırmasın. Herkes buraya gelemez.Elhamdülillah! Allah bizi bu yerden ayırmasın. Yolundan ayırmasın.

Herkes buraya gelemez.
Ben kendim biliyorum. Ankara'da camide hadis okurduk, Kurtûbî tefsirini okurduk;Ben kendim biliyorum. Ankara'da camide hadis okurduk, Kurtûbî tefsirini okurduk; o camiye gitmeyeyim diye şeytan önümde dokuz takla atardı, ne oyunlar çevirirdi...o camiye gitmeyeyim diye şeytan önümde dokuz takla atardı, ne oyunlar çevirirdi... Ben o camiye gitmeyeyim diye ne mazeretler bulurdu, önüme ne misafirler sürüp getirirdi,Ben o camiye gitmeyeyim diye ne mazeretler bulurdu, önüme ne misafirler sürüp getirirdi, ne mâniler getirirdi... ne mâniler getirirdi... Hissederdim ki şeytan o camiye gitmeyeyim diye oyun ediyor. Misafiri de alıp gidersen kurtuluyorsun. Hissederdim ki şeytan o camiye gitmeyeyim diye oyun ediyor. Misafiri de alıp gidersen kurtuluyorsun.

Bir mücadele... Hayat böyle; şeytanla mücadele, nefisle mücadele, düşmanla mücadele,Bir mücadele... Hayat böyle; şeytanla mücadele, nefisle mücadele, düşmanla mücadele, tabiatın şartlarıyla, soğukla mücadele, sıcakla mücadele... Ne yapalım, hayat böyle...tabiatın şartlarıyla, soğukla mücadele, sıcakla mücadele... Ne yapalım, hayat böyle... Allah bu dünyayı imtihan yeri yaratmış. Gözümüzü açacağız, bileceğiz ki Allah görüyor,Allah bu dünyayı imtihan yeri yaratmış. Gözümüzü açacağız, bileceğiz ki Allah görüyor, her yerde hâzır ve nâzır. O'nun gördüğünü bilerek her hareketimizi rızasına uygun yapmaya çalışacağız. her yerde hâzır ve nâzır. O'nun gördüğünü bilerek her hareketimizi rızasına uygun yapmaya çalışacağız.

İzâ zevvece ehadiküm hâdimehû... Bunları atlayalım, iki tanesi kölelikle ilgili; şimdi yok. İzâ zevvece ehadiküm hâdimehû...

Bunları atlayalım, iki tanesi kölelikle ilgili; şimdi yok.

Hocamız bana "Râmûz'u okut, Esat" dediği zaman, demişti ki; "İstediğini oku, istediğini atla." Hocamız bana "Râmûz'u okut, Esat" dediği zaman, demişti ki;

"İstediğini oku, istediğini atla."

Onun tavsiyesi yerine gelsin. Aşağıya çabuk yetişelim. Onun tavsiyesi yerine gelsin. Aşağıya çabuk yetişelim.

İzâ zülzilet ta'dilü nısfe'l-Kur'âni ve kul yâ eyyühe'l-kâfirûne ta'dilü rubua'l-Kur'âni İzâ zülzilet ta'dilü nısfe'l-Kur'âni ve kul yâ eyyühe'l-kâfirûne ta'dilü rubua'l-Kur'âni ve kul hüvallâhu ehad ta'dilü sülüse'l-Kur'âni. ve kul hüvallâhu ehad ta'dilü sülüse'l-Kur'âni.

Oh, yaşadınız yine... Bak atladık ama iyi yere atladık. Oh, yaşadınız yine... Bak atladık ama iyi yere atladık.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah b. Abbas'ınPeygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah b. Abbas'ın bize naklettiğine göre, buyurmuş ki; bize naklettiğine göre, buyurmuş ki;

İzâ zülzilet sûresi... İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ, küçücük bir sûre. Tıkır tıkır... İzâ zülzilet sûresi... İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ, küçücük bir sûre. Tıkır tıkır...

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ. Ve ahreceti'l-ardu eskâlehâ.Bismillâhirrahmânirrahîm.

İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ. Ve ahreceti'l-ardu eskâlehâ.
Ve kâle'l-insânu mâ lehâ.Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ. Bi-enne rabbeke evhâ lehâ.Ve kâle'l-insânu mâ lehâ.Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ. Bi-enne rabbeke evhâ lehâ. Yevme izin yesturu'n-nâsu eştâten li-yürav a'mâlehüm. Fe-men ya'mel miskâle zerretin hayran yerahû.Yevme izin yesturu'n-nâsu eştâten li-yürav a'mâlehüm. Fe-men ya'mel miskâle zerretin hayran yerahû. Ve men ya'mel miskâle zerretin şerran yerahû. Sevabı ne kadarmış? Ve men ya'mel miskâle zerretin şerran yerahû.

Sevabı ne kadarmış?

Nısfe'l-Kur'ân. Yarım Kur'an okumuş gibi sevabı varmış! Nısfe'l-Kur'ân. Yarım Kur'an okumuş gibi sevabı varmış!

Allahu ekber tabii... Nasıl seviniyor... Peşin parayı görünce gülersiniz, değil mi? Allahu ekber tabii... Nasıl seviniyor... Peşin parayı görünce gülersiniz, değil mi?

Tabii asıl mânasını da öğrenmek lazım. Asıl mânası önemli. Neden bahsediyor? Tabii asıl mânasını da öğrenmek lazım. Asıl mânası önemli.

Neden bahsediyor?

"Kıyamet koptuğu zaman..." İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ. "Yer sallım sallım sallandığı zaman...""Kıyamet koptuğu zaman..."

İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ. "Yer sallım sallım sallandığı zaman..."
Ve ahreceti'l-ardu eskâlehâ. Ve ahreceti'l-ardu eskâlehâ. "İçindeki ağırlıklarını, madenlerini, nesi varsa dışarıya fışkırttığı, attığı zaman..." "İçindeki ağırlıklarını, madenlerini, nesi varsa dışarıya fışkırttığı, attığı zaman..."

Yeryüzü -mevtâları [vs.]- altı üstüne geldiği zaman... Yeryüzü -mevtâları [vs.]- altı üstüne geldiği zaman...

Ve kâle'l-insânu mâ lehâ. "'Ya buna ne oluyor?!' diye, insanda şafak attığı zaman..." Ve kâle'l-insânu mâ lehâ. "'Ya buna ne oluyor?!' diye, insanda şafak attığı zaman..." Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ. "Haberlerini o zaman bildirecek, yeryüzü ne haberler verecekse verecek." "Haberlerini o zaman bildirecek, yeryüzü ne haberler verecekse verecek."

Bi-enne rabbeke evhâ lehâ. "Çünkü Allah vahyediyor, 'konuş' diyor." Bi-enne rabbeke evhâ lehâ. "Çünkü Allah vahyediyor, 'konuş' diyor."

"Konuş" dedi mi Allah, taş da konuşur, duvar da konuşur, ağaç da konuşur,"Konuş" dedi mi Allah, taş da konuşur, duvar da konuşur, ağaç da konuşur, yer de konuşur, gök de konuşur. Bi-enne rabbeke evhâ lehâ. yer de konuşur, gök de konuşur.

Bi-enne rabbeke evhâ lehâ.

"Konuş, şahitlik et bakalım! Bu kul günah işledi mi? Sevap işledi mi? İskenderpaşa camiine geldi mi?.." "Konuş, şahitlik et bakalım! Bu kul günah işledi mi? Sevap işledi mi? İskenderpaşa camiine geldi mi?.."

Şu duvarlar, "Şahit ol!" dediği zaman, tıkır tıkır konuşacak.Şu duvarlar, "Şahit ol!" dediği zaman, tıkır tıkır konuşacak. Halı konuşacak, toprak konuşacak, gök konuşacak. Allah vahyetti mi ne yapacak?.. Halı konuşacak, toprak konuşacak, gök konuşacak. Allah vahyetti mi ne yapacak?..

Bi-enne rabbeke evhâ lehâ. Yevme izin yesturu'n-nâsu eştâten li-yürav a'mâlehüm.Bi-enne rabbeke evhâ lehâ.

Yevme izin yesturu'n-nâsu eştâten li-yürav a'mâlehüm.
"İnsanlar kabirden kalkacaklar, amelleri görülsün, tartılsın diye." "İnsanlar kabirden kalkacaklar, amelleri görülsün, tartılsın diye."

"Zerre kadar, bir miskal ağırlığında hayrı olan onun mükâfatını görecek."Zerre kadar, bir miskal ağırlığında hayrı olan onun mükâfatını görecek. [Küçücük] şerri olan cezasını görecek." [Küçücük] şerri olan cezasını görecek."

İşte bu mânayı düşünmek insana çok yarıyor ki bu sûreye Allah,İşte bu mânayı düşünmek insana çok yarıyor ki bu sûreye Allah, Kur'ân-ı Kerîm'in yarısını okumuş hafızın kazandığı sevap gibi sevap veriyor. Yarısı... Neden? Kur'ân-ı Kerîm'in yarısını okumuş hafızın kazandığı sevap gibi sevap veriyor. Yarısı...

Neden?

İnsan âhirette hesap göreceğinin şuurunda yaşarsa nasıl insan olur? Kâmil müslüman olur. İnsan âhirette hesap göreceğinin şuurunda yaşarsa nasıl insan olur?

Kâmil müslüman olur.

İşin yarısı bu, önemli bir noktası bu. "Yarın ben hesap göreceğim.İşin yarısı bu, önemli bir noktası bu.

"Yarın ben hesap göreceğim.
Zerre kadar hayır işlemişsem mükâfatını göreceğim, zerre kadar şer işlemişsemZerre kadar hayır işlemişsem mükâfatını göreceğim, zerre kadar şer işlemişsem onun da orada cezasını çekeceğim. Terleyeceğim, mahkemede hesap vereceğim." derseonun da orada cezasını çekeceğim. Terleyeceğim, mahkemede hesap vereceğim." derse insan, bu şuurda olursa ne yapar? insan, bu şuurda olursa ne yapar?

Hayırlara koşar, günahlardan vazgeçer, iyi insan olur. İşte işin yarısı bitti. İnsan anlıyor. Hayırlara koşar, günahlardan vazgeçer, iyi insan olur. İşte işin yarısı bitti.

İnsan anlıyor.

İzâ zülzileti'l-ardu ta'dilü nısfe'l-Kur'âni. "Kur'ân-ı Kerîm'in yarısıdır." İzâ zülzileti'l-ardu ta'dilü nısfe'l-Kur'âni. "Kur'ân-ı Kerîm'in yarısıdır."

Bilmeyen de ezberler. Besmeleyi sayarsanız dokuz, saymazsanız sekiz ayet. Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn ?.. Bilmeyen de ezberler. Besmeleyi sayarsanız dokuz, saymazsanız sekiz ayet.

Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn ?..

Onu da okuyalım. Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn. Lâ a'budu mâ ta'budûn.Onu da okuyalım.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn. Lâ a'budu mâ ta'budûn.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud.Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. Leküm dînüküm ve liye dîn. Kâfirlere rest çekiyoruz. Bu sûrenin mânası ne? Leküm dînüküm ve liye dîn.

Kâfirlere rest çekiyoruz.

Bu sûrenin mânası ne?

Allah celle celâlühû bizlere diyor ki; -Peygamber Efendimiz'e söylemiş, oradan hitap bize geliyor,Allah celle celâlühû bizlere diyor ki; -Peygamber Efendimiz'e söylemiş, oradan hitap bize geliyor, bizim de öyle yapmamız lazım.- Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn. "Ey kâfirler!" bizim de öyle yapmamız lazım.-

Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn. "Ey kâfirler!"

Sırpı, Ermenisi, yahudisi, İngilizi, Amerikalısı, Almanı... "Ey kâfir!" Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn. Sırpı, Ermenisi, yahudisi, İngilizi, Amerikalısı, Almanı...

"Ey kâfir!"

Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn.

Lâ a'budu mâ ta'budûn. "Ben sizin taptığınıza tapmam!" Lâ a'budu mâ ta'budûn. "Ben sizin taptığınıza tapmam!"

"Siz dünyaya tapıyorsunuz, puta tapıyorsunuz, teslise inanmışsınız."Siz dünyaya tapıyorsunuz, puta tapıyorsunuz, teslise inanmışsınız. Aklınız fesat, kalbiniz yanlış, imanınız sakat. Sizin taptığınıza ben tapmam!" Aklınız fesat, kalbiniz yanlış, imanınız sakat. Sizin taptığınıza ben tapmam!"

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. "Tabii siz de inat edersiniz, benim taptığıma siz de tapmazsınız." Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. "Tabii siz de inat edersiniz, benim taptığıma siz de tapmazsınız."

Ama o benimki gibi değil... Ama o benimki gibi değil...

Ve lâ ene âbidun mâ abedtüm. "Ben sizin taptığınıza tapacak da değilim." Ve lâ ene âbidun mâ abedtüm. "Ben sizin taptığınıza tapacak da değilim."

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. "Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz." Ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. "Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz."

Leküm dînüküm ve liye dîn. "Sizin dininiz başınıza çalınsın; sizin dininiz size, benim dinim bana!" Leküm dînüküm ve liye dîn. "Sizin dininiz başınıza çalınsın; sizin dininiz size, benim dinim bana!"

"Ben doğru yoldayım. Ben sizin hiçbir şeyinize uymam."Ben doğru yoldayım. Ben sizin hiçbir şeyinize uymam. Evet, inat ediyorsunuz, doğru yola gelmiyorsunuz ama ne yaparsanız yapın..." Evet, inat ediyorsunuz, doğru yola gelmiyorsunuz ama ne yaparsanız yapın..."

Din, bir de "mükâfat" mânasına gelir. Din, bir de "mükâfat" mânasına gelir.

"Benim ecrim, sevabım bana; sizin de âhirette başınıza gelecek cezalar size..."Benim ecrim, sevabım bana; sizin de âhirette başınıza gelecek cezalar size... Siz ettiğinizin, yanlış inancınızın, bâtıl dininizin cezasına uğrayacaksınız.Siz ettiğinizin, yanlış inancınızın, bâtıl dininizin cezasına uğrayacaksınız. Ben de benim yolumun sevabını bulacağım." demek. Ben de benim yolumun sevabını bulacağım." demek.

Bu da -kul yâ eyyühe'l-kâfirûn sûresi- Kur'ân-ı Kerîm'in dörtte biri. Bu da -kul yâ eyyühe'l-kâfirûn sûresi- Kur'ân-ı Kerîm'in dörtte biri.

Şimdi biz Arapça'yı bilsek, Hz. Âişe anamızın dilini bilsek, biz bu sûrelerin mânasını bilsek,Şimdi biz Arapça'yı bilsek, Hz. Âişe anamızın dilini bilsek, biz bu sûrelerin mânasını bilsek, biz gâvuru taklit eder miyiz ya? Gâvurun kıyafetine uyar mıyız? biz gâvuru taklit eder miyiz ya? Gâvurun kıyafetine uyar mıyız? Gâvurun tıraşına, âdetine, örfüne, yaşayışına, selâmına, sabahına, ıvırına zıvırına itibar eder miyiz? Gâvurun tıraşına, âdetine, örfüne, yaşayışına, selâmına, sabahına, ıvırına zıvırına itibar eder miyiz?

Bize gâvurun hiçbir şeyi gerekmez! Tecrübesi var, ilim öğrenmiş, bir şeyler becermiş, gözünü açmış, tamam.Bize gâvurun hiçbir şeyi gerekmez!

Tecrübesi var, ilim öğrenmiş, bir şeyler becermiş, gözünü açmış, tamam.
İlim müslümanın malıdır. Peygamber Efendimiz diyor ki; el-İlmü dâlletü'l-mü'mini. İlim müslümanın malıdır. Peygamber Efendimiz diyor ki;

el-İlmü dâlletü'l-mü'mini.

Adamın kendi devesi var, kayboldu; bulduğu zaman ne yapar? Alır. Damgası var, deve kendisinin. Adamın kendi devesi var, kayboldu; bulduğu zaman ne yapar?

Alır. Damgası var, deve kendisinin.

İlim müslümanın kaybolmuş malıdır, kendi malıdır. Nerede bulursa alır.İlim müslümanın kaybolmuş malıdır, kendi malıdır. Nerede bulursa alır. Çin'de de olsa, Almanya'da da olsa, Amerika'da da olsa... İlim çünkü Allah'ın yarattıkları hakkında bilgi.Çin'de de olsa, Almanya'da da olsa, Amerika'da da olsa... İlim çünkü Allah'ın yarattıkları hakkında bilgi. Bilgi müslümanın malıdır, müslümana yakışır. Müslüman onu nerede olsa öğrenecek. Bilgi müslümanın malıdır, müslümana yakışır. Müslüman onu nerede olsa öğrenecek.

Ben ilmi alacağım. Ben ilmi almak için İngilizce öğreneceğim. Adam geliyor bana; Ben ilmi alacağım. Ben ilmi almak için İngilizce öğreneceğim. Adam geliyor bana;

"Sabahleyin good morning de, karşılaştığın zaman how are you? de, how do you do? de..." "Sabahleyin good morning de, karşılaştığın zaman how are you? de, how do you do? de..."

Kendi örfünü âdetini [dayatıyor]. Hadi oradan! Ben es-selâmu aleyküm derim.Kendi örfünü âdetini [dayatıyor].

Hadi oradan! Ben es-selâmu aleyküm derim.
es-Selâmu aleyküm'ü İngilizler de öğrensin. Gitsin işine... God diyor. es-Selâmu aleyküm'ü İngilizler de öğrensin. Gitsin işine...

God diyor.

Senin God'ın başına çalınsın. Ben Allah'a tapıyorum! God, "tanrı" demek. Ben Allah diyorum. Senin God'ın başına çalınsın. Ben Allah'a tapıyorum!

God, "tanrı" demek. Ben Allah diyorum.

In the name of God. "Allah'ın adıyla." Olmaz! In the name of Allah de. "Allah'ın adıyla" de. In the name of God. "Allah'ın adıyla."

Olmaz! In the name of Allah de. "Allah'ın adıyla" de.

"Tanrı'nın adıyla" başka... Sen "tanrı" dersin; -kepaze- ben senin maksadın anlıyorum!"Tanrı'nın adıyla" başka... Sen "tanrı" dersin; -kepaze- ben senin maksadın anlıyorum! Sen "tanrı" derken, "Tanrı'nın adıyla başlıyorum." derken kendi tanrını, putunu düşünüyorsun. Sen "tanrı" derken, "Tanrı'nın adıyla başlıyorum." derken kendi tanrını, putunu düşünüyorsun. Seni fitneci fesatçı seni!.. Kalbinin fesatlığından başka şey düşünüyorsun. Seni fitneci fesatçı seni!.. Kalbinin fesatlığından başka şey düşünüyorsun.

Alman, karşılaştığı zaman Grüß Gott diyor. Münih'te karşılaşıyorsun; Grüß Gott. Ne demek? Alman, karşılaştığı zaman Grüß Gott diyor. Münih'te karşılaşıyorsun;

Grüß Gott.

Ne demek?

"Tanrı'nın selâmı üzerine olsun." "Tanrı'nın selâmı üzerine olsun."

İyi ama sen "Tanrı" derken... Gel bakayım buraya, kaçma... Sen "Tanrı" derken neyi kast ediyorsun? İyi ama sen "Tanrı" derken... Gel bakayım buraya, kaçma... Sen "Tanrı" derken neyi kast ediyorsun?

"Hık mık..." Söyle; Hz. İsa'yı kastetmiyor musun? Öyle şey olmaz! Grüß Gott olmaz! "Hık mık..."

Söyle; Hz. İsa'yı kastetmiyor musun?

Öyle şey olmaz! Grüß Gott olmaz!

es-Selâmu aleyküm olur! Neden? es-Selâmu aleyküm olur!

Neden?

es-selâmu aleyküm; dobra dobra, resmen "Allah'ın selâmeti senin üzerine olsun." demek.es-selâmu aleyküm; dobra dobra, resmen "Allah'ın selâmeti senin üzerine olsun." demek. Öyle ıvırma kıvırma, aldatmaca, kandırmaca yok. Öyle ıvırma kıvırma, aldatmaca, kandırmaca yok.

Demek ki kul yâ eyyühe'l-kâfirûn sûresini bilsek efe olacakmışız ya...Demek ki kul yâ eyyühe'l-kâfirûn sûresini bilsek efe olacakmışız ya... Ben bile bu hâlimle -ufacık tefecik adam- efeleştim; burada kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'un mânasından efeleştim.Ben bile bu hâlimle -ufacık tefecik adam- efeleştim; burada kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'un mânasından efeleştim. Kusura bakmayın, size karşı değil; adamlara... Kâfir başka şeye tapıyor da ona, buğzumuz ondan... Kusura bakmayın, size karşı değil; adamlara... Kâfir başka şeye tapıyor da ona, buğzumuz ondan... Doğru yola gelse onu da seviyoruz. Yusuf İslâm müslüman olmuş, seviyorum. Doğru yola gelse onu da seviyoruz.

Yusuf İslâm müslüman olmuş, seviyorum.
Canım kardeşim, biz hastayken bizi ziyarete geldi. Biz de Londra'ya gidersek onu ziyarete gideriz.Canım kardeşim, biz hastayken bizi ziyarete geldi. Biz de Londra'ya gidersek onu ziyarete gideriz. Yunanlıymış, İngilizmiş; müslüman olmuş, kardeşim olmuş.Yunanlıymış, İngilizmiş; müslüman olmuş, kardeşim olmuş. Yani kâfir olduğundan, yanlış yolda olduğundan söylüyoruz. Yani kâfir olduğundan, yanlış yolda olduğundan söylüyoruz.

Biz gittik, konferans verdik, Hocamız'ı anma toplantısı yaptık.Biz gittik, konferans verdik, Hocamız'ı anma toplantısı yaptık. Kiliseyi restore etmek bahanesine getirmişler koca haçı, orada meydana çıkartmışlar.Kiliseyi restore etmek bahanesine getirmişler koca haçı, orada meydana çıkartmışlar. Kocaman bir haç. Dedelerimiz burayı fethetmiş. Fethetti mi cami yapıyor, kiliseyi puttan kurtarıyor.Kocaman bir haç. Dedelerimiz burayı fethetmiş. Fethetti mi cami yapıyor, kiliseyi puttan kurtarıyor. Peygamber Efendimiz'in Kâbe'yi putlardan kurtardığı gibi Fatih de Peygamber Efendimiz'in Kâbe'yi putlardan kurtardığı gibi Fatih de Ayasofya'yı puttan kurtarmış, cami yapmış. Ayasofya Fatih'e; "Hay Allah razı olsun!Ayasofya'yı puttan kurtarmış, cami yapmış. Ayasofya Fatih'e; "Hay Allah razı olsun! İçimde Allah'a ibadet etmeyi sağladın. Ne mübarek emirsin sen!" diye dua ediyor. İçimde Allah'a ibadet etmeyi sağladın. Ne mübarek emirsin sen!" diye dua ediyor. Mânevî bakımdan seviniyor. O da seviniyor. Mânevî bakımdan seviniyor. O da seviniyor. Çünkü o da titriyor; Allah'tan gayriye tapıldığı zaman içinde taşlar titriyor... Çünkü o da titriyor; Allah'tan gayriye tapıldığı zaman içinde taşlar titriyor...

Çıktım bangır bangır âyetleri okudum. "Yirminci yüzyılda kula tapmak olur mu? Kul kula tapar mı?Çıktım bangır bangır âyetleri okudum.

"Yirminci yüzyılda kula tapmak olur mu? Kul kula tapar mı?
Yaratılmış, yaratılmışa tapar mı? Âlemlerin Rabbi... el-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Yaratılmış, yaratılmışa tapar mı? Âlemlerin Rabbi... el-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. 'Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.' Yeri göğü yaradan Allah'a tapılır. 'Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.' Yeri göğü yaradan Allah'a tapılır. Aya, güneşe, insana, tapılır mı?" dedim. Hz. İsa, bizim başımızın tâcı. Aya, güneşe, insana, tapılır mı?" dedim.

Hz. İsa, bizim başımızın tâcı.
Bizim arkadaşlarımızın bazısının ismi Musa'dır, bazısının İsa'dır, bazısının İbrahim'dir.Bizim arkadaşlarımızın bazısının ismi Musa'dır, bazısının İsa'dır, bazısının İbrahim'dir. Seviyoruz, evlatlarımıza o ismi koyuyoruz. Sevmiyor değiliz ama tapılmaz. Sevmek başka...Seviyoruz, evlatlarımıza o ismi koyuyoruz. Sevmiyor değiliz ama tapılmaz. Sevmek başka... Kul olduğunu bileceksin.Kul olduğunu bileceksin. Ona tapınıyorlar. Öyle şey olur mu yirminci yüzyılda? Bangır bangır bağırdım. Ona tapınıyorlar. Öyle şey olur mu yirminci yüzyılda?

Bangır bangır bağırdım.

"Hocam tavan bir kalktı bir indi. İyi oldu." diyorlar. "Hocam tavan bir kalktı bir indi. İyi oldu." diyorlar.

Ertesi gün Amerikan sefâretinden birisi buraya telefon açmış. Rastlaşamadık, ne diyecekti bilmiyorum.Ertesi gün Amerikan sefâretinden birisi buraya telefon açmış. Rastlaşamadık, ne diyecekti bilmiyorum. "Ben de inanıyorum." mu diyecekti, yoksa "Ne diye bağırdın bizim putumuza?!" mı diyecekti,"Ben de inanıyorum." mu diyecekti, yoksa "Ne diye bağırdın bizim putumuza?!" mı diyecekti, bilmiyorum ama ne demek istediğini anlayamadık. bilmiyorum ama ne demek istediğini anlayamadık.

Fakat sonradan gazetelerde -geçen aydaki Türkiye gazetesi, Zaman gazetesi, filanca gazete,Fakat sonradan gazetelerde -geçen aydaki Türkiye gazetesi, Zaman gazetesi, filanca gazete, falanca gazete- okuduk ki papazlar da inançlarını değiştirmişler, falanca gazete- okuduk ki papazlar da inançlarını değiştirmişler, ilmihâl gibi din kitaplarında değişiklik yapmışlar.ilmihâl gibi din kitaplarında değişiklik yapmışlar. Hz. İsa'ya "Allah'ın oğlu" demiyorlarmış, üçlemeyi bırakmışlar. Yine ben kuşkudayım.Hz. İsa'ya "Allah'ın oğlu" demiyorlarmış, üçlemeyi bırakmışlar.

Yine ben kuşkudayım.
Üçlemeyi bırakmışlarsa ötekileri silmişlerdir, Üçlemeyi bırakmışlarsa ötekileri silmişlerdir, yine Hz. İsa'ya tapıyorlardır.yine Hz. İsa'ya tapıyorlardır. Yine vardır bir bit yeniği... İyi takip etmek lazım. Dobra dobra karşına alıp oturtup konuşmak lazım. Yine vardır bir bit yeniği... İyi takip etmek lazım. Dobra dobra karşına alıp oturtup konuşmak lazım. "Açık söyle bakalım. Öyle müphem konuşma!" demek lazım. "Açık söyle bakalım. Öyle müphem konuşma!" demek lazım.

Ama bir dönüş yapmışlar. Üçün bir, birin üç olmayacağını anlamışlar. Triniteyi, teslisi bırakmışlar. Ama bir dönüş yapmışlar. Üçün bir, birin üç olmayacağını anlamışlar. Triniteyi, teslisi bırakmışlar.

Bu [hadis] beni çok sevinirdi ya... İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ, iki defa okudun muBu [hadis] beni çok sevinirdi ya...

İzâ zülzileti'l-ardu zilzâlehâ, iki defa okudun mu
Kur'ân-ı Kerîm'in tamamı kadar sevap.Kur'ân-ı Kerîm'in tamamı kadar sevap. Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'u dört defa okudun mu bir hatim indirmiş gibi sevap. Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'u dört defa okudun mu bir hatim indirmiş gibi sevap.

Elhamdüllillah! Verdiğin lütuflara, nimetlere çok şükür yâ Rabbi! Elhamdüllillah! Verdiğin lütuflara, nimetlere çok şükür yâ Rabbi!

Ve kul hüvallâhu ehad ta'dilü sülüse'l-Kur'âni.Ve kul hüvallâhu ehad ta'dilü sülüse'l-Kur'âni. "Kul hüvallah sûresi Kur'ân-ı Kerîm'in üçte birine muâdildir." "Kul hüvallah sûresi Kur'ân-ı Kerîm'in üçte birine muâdildir."

Tamam, bizim torunlar da yaşadı; onlar da bunu biliyor. Bismillâhirrahmânirrahîm. Tamam, bizim torunlar da yaşadı; onlar da bunu biliyor.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul hüvallâhu ehad. Allâhu's-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Kul hüvallâhu ehad. Allâhu's-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Herkes bilir. Üçte bir Kur'ân-ı Kerîm sevabı var. Allah bu sûreye nereden bu sevabı veriyor? Herkes bilir.

Üçte bir Kur'ân-ı Kerîm sevabı var.

Allah bu sûreye nereden bu sevabı veriyor?

Olur olmaz sebepten değil; mânasından. Muhterem kardeşlerim! Olur olmaz sebepten değil; mânasından.

Muhterem kardeşlerim!

Bunların sevaplarının mânasından dolayı olduğu gün gibi âşikâr. Anladık: Bunların sevaplarının mânasından dolayı olduğu gün gibi âşikâr.

Anladık:

İzâ zülzile; "Âhirette hesap var ey mü'min!İzâ zülzile; "Âhirette hesap var ey mü'min! Gözünü aç; zerre kadar hayır, zerre kadar şer, hepsi hesaba girecek. Günah işleme, sevap işle." diyor. Gözünü aç; zerre kadar hayır, zerre kadar şer, hepsi hesaba girecek. Günah işleme, sevap işle." diyor.

Bu fikrin önemini anlıyoruz.Bu fikrin önemini anlıyoruz. Bu sûreye yarım Kur'ân-ı Kerîm kadar sevap verilmesinin sebebini ben böyle anlıyorum. Bu sûreye yarım Kur'ân-ı Kerîm kadar sevap verilmesinin sebebini ben böyle anlıyorum.

Ötekisine -kul yâ eyyühe'l-kâfirûn- dörtte bir Kur'ân-ı Kerîm kadar sevap veriliyor. Neden? Ötekisine -kul yâ eyyühe'l-kâfirûn- dörtte bir Kur'ân-ı Kerîm kadar sevap veriliyor.

Neden?

"Ey kâfirler! Biz sizin dininize tâbi olmayız!" Çünkü yanlış..."Ey kâfirler! Biz sizin dininize tâbi olmayız!"

Çünkü yanlış...
Evet, sen de inat edersin, sen de müslümana kızarsın; Sırplar'ı saldırtırsın, Ermeniler'i saldırtırsın,Evet, sen de inat edersin, sen de müslümana kızarsın; Sırplar'ı saldırtırsın, Ermeniler'i saldırtırsın, kesersin, köyleri yakarsın, toplu mezarlara müslümancıkları tıkarsın...kesersin, köyleri yakarsın, toplu mezarlara müslümancıkları tıkarsın... Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da ne zulümler yaptın!Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da ne zulümler yaptın! Ama eh, ne yapalım, kader... İmanla göçen tabii cennete gidiyor, onların elinde [öldürülen] şehit oluyor.Ama eh, ne yapalım, kader... İmanla göçen tabii cennete gidiyor, onların elinde [öldürülen] şehit oluyor. Sen de bizim dinimize girmezsin... Sen yanlış yoldasın.Sen de bizim dinimize girmezsin... Sen yanlış yoldasın. Benim girmemem senin yolunun yanlışlığından; senin girmemen sen inatçı olduğundan,Benim girmemem senin yolunun yanlışlığından; senin girmemen sen inatçı olduğundan, sen şeytânî olduğundan...İkimizin farkı bu...sen şeytânî olduğundan...İkimizin farkı bu... Ben Allah'a inandığım için, mantıklı yolda olduğum için,Ben Allah'a inandığım için, mantıklı yolda olduğum için, taşa, ağaca, aya, güneşe tapılmayacağı için bu taraftayım. taşa, ağaca, aya, güneşe tapılmayacağı için bu taraftayım. Sen de inat ediyorsun, şeytana uyuyorsun, Allah'ın sevdiği yola gelmiyorsun.Sen de inat ediyorsun, şeytana uyuyorsun, Allah'ın sevdiği yola gelmiyorsun. Halbuki Hz. İsa da Allah'ın gönderdiği peygamberdi. Hz. İsa bile sana üzülüyor. Halbuki Hz. İsa da Allah'ın gönderdiği peygamberdi. Hz. İsa bile sana üzülüyor. Hz. Musa bile sana üzülüyor ya... "Allah celle celâlühû kıyamet gününde Hz. Musa bile sana üzülüyor ya...

"Allah celle celâlühû kıyamet gününde
İsa aleyhisselâm'ı karşısına alacak, soracak." diyor Kur'ân-ı Kerîm: İsa aleyhisselâm'ı karşısına alacak, soracak." diyor Kur'ân-ı Kerîm:

E ente kulte li'n-nâsi't-tehizûnî ve ümmiye ilâheyni min dûnillah? E ente kulte li'n-nâsi't-tehizûnî ve ümmiye ilâheyni min dûnillah? "'Allah'ı bırakıp da bana ve benim annem Meryem'e tapının.' diye bunlara sen mi söyledin ya İsa?" "'Allah'ı bırakıp da bana ve benim annem Meryem'e tapının.' diye bunlara sen mi söyledin ya İsa?"

"Hayır! Söylemedim yâ Rabbi! Seni tenzih ederim, tesbih ederim. Estağfirullah."Hayır! Söylemedim yâ Rabbi! Seni tenzih ederim, tesbih ederim. Estağfirullah. Sübhanallah. Nasıl olur? Der miyim yâ Rabbi?! Sübhanallah. Nasıl olur? Der miyim yâ Rabbi?!

Şakaklarından terliyor, pembe pembe yanakları... Terbiyeli, edepli... İn küntü kultühû fekad alimtehû. Şakaklarından terliyor, pembe pembe yanakları... Terbiyeli, edepli...

İn küntü kultühû fekad alimtehû.
"Demiş olsam sana mâlumdur, bilirsin yâ Rabbi! Kahredersin, mahvedersin. Demedim." "Demiş olsam sana mâlumdur, bilirsin yâ Rabbi! Kahredersin, mahvedersin. Demedim."

Mâ kultü lehüm illâ mâ emertenî bihî. "Sen bana ne emretmişsen ben onlara ancak onu söyledim."Mâ kultü lehüm illâ mâ emertenî bihî. "Sen bana ne emretmişsen ben onlara ancak onu söyledim." Eni'budu'llâhe rabbî ve rabbeküm. Eni'budu'llâhe rabbî ve rabbeküm. "'Sizinle benim yaradanım olan, rabbim olan Allah'a tapın.' dedim yâ Rabbi! "'Sizinle benim yaradanım olan, rabbim olan Allah'a tapın.' dedim yâ Rabbi! 'Bana tapın.' der miyim? Sonradan uydurdular." diyecek. 'Bana tapın.' der miyim? Sonradan uydurdular." diyecek.

Bunların yaptığından Hz. İsa da memnun değil. Heykele tapıyor.Bunların yaptığından Hz. İsa da memnun değil. Heykele tapıyor. Heykel, ellerinden ayaklarından çivilenmiş, mum gibi bir şey asılmış; bunun karşısına geçiyor, tapınıyor.Heykel, ellerinden ayaklarından çivilenmiş, mum gibi bir şey asılmış; bunun karşısına geçiyor, tapınıyor. Bir kere sakat bir zihniyet. Bir facianın tablosu karşısında...Bir kere sakat bir zihniyet. Bir facianın tablosu karşısında... İnsanın gözünü kapattığı zaman cenneti, güzel şeyleri hatırlaması nerede,İnsanın gözünü kapattığı zaman cenneti, güzel şeyleri hatırlaması nerede, mum gibi sararmış bir ölüyü karşısında görmesi [nerede?] Ne biçim din bu? mum gibi sararmış bir ölüyü karşısında görmesi [nerede?] Ne biçim din bu?

[Önüne] bir örtü örtülmüş.[Önüne] bir örtü örtülmüş. Olmaz böyle şey! Zaten Kur'ân-ı Kerîm; Olmaz böyle şey!

Zaten Kur'ân-ı Kerîm;

Ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu. "Onu asamadılar, öldürmediler." diyor. Ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu. "Onu asamadılar, öldürmediler." diyor.

Hz. İsa o duruma gelmedi zaten. O da bir uydurma. Hz. İsa o duruma gelmedi zaten. O da bir uydurma.

Onun için, kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'da, "Biz kâfirlerin dinine girmeyiz." diyor. Onun için, kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'da, "Biz kâfirlerin dinine girmeyiz." diyor.

Ama işin acı tarafı şu ki; buradan oraya tahsile gideceğim derken gönderdiğiniz kimselerAma işin acı tarafı şu ki; buradan oraya tahsile gideceğim derken gönderdiğiniz kimseler orada dinden imandan çıkıp boynuna haç takabiliyorlar. İşin acı tarafı da bu. Neden? orada dinden imandan çıkıp boynuna haç takabiliyorlar. İşin acı tarafı da bu.

Neden?

Biz anamızın dilini öğrenmediğimizden. Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'u öğrenmediğimizden.Biz anamızın dilini öğrenmediğimizden. Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn'u öğrenmediğimizden. Çocuğumuzu müslüman yetiştirmediğimizden. Çocuğumuzu müslüman yetiştirmediğimizden.

Çocuk gidiyor, orada bir hıristiyan kızına gönlünü kaptırıyor veya bir papazın tuzağına düşüyorÇocuk gidiyor, orada bir hıristiyan kızına gönlünü kaptırıyor veya bir papazın tuzağına düşüyor veya oranın rahatı veya kilisenin maaşı [cezbediyor.] veya oranın rahatı veya kilisenin maaşı [cezbediyor.]

Yehova şahitleri geliyorlarmış, kapı kapı kandırmaya çalışıyorlarmış.Yehova şahitleri geliyorlarmış, kapı kapı kandırmaya çalışıyorlarmış. İkna ettiklerine maaş bağlıyorlarmış. Paradan yakalamaya çalışıyor. Yani satın almaya çalışıyor. İkna ettiklerine maaş bağlıyorlarmış. Paradan yakalamaya çalışıyor. Yani satın almaya çalışıyor.

İki kuruşluk parayla âhiretin saadeti satılır mı? Cehenneme girmeye razı olunur mu? İki kuruşluk parayla âhiretin saadeti satılır mı? Cehenneme girmeye razı olunur mu?

"Sana şu kadar para vereceğim, sen yarın cehenneme gir." Girer mi insan? Bizimkilere demişler ki; "Sana şu kadar para vereceğim, sen yarın cehenneme gir."

Girer mi insan?

Bizimkilere demişler ki;

"Sizinle konuşma yapmak istiyoruz." Bizim arkadaşlar; "Olur, gelin konuşalım." demişler. "Sizinle konuşma yapmak istiyoruz."

Bizim arkadaşlar;

"Olur, gelin konuşalım." demişler.

Münih'te... Konuşmuşlar, bir gün anlaşmışlar. O gün toplanmışlar, kalabalık;Münih'te... Konuşmuşlar, bir gün anlaşmışlar. O gün toplanmışlar, kalabalık; Yehova şahitlerinden üç-beş kişi gelmiş, bizim kardeşlerimizden de [gelmişler], toplanmışlar. Yehova şahitlerinden üç-beş kişi gelmiş, bizim kardeşlerimizden de [gelmişler], toplanmışlar.

"Din üzerine konuşma yapacağız." "Tamam, yapalım." Demişler ki; "Din üzerine konuşma yapacağız."

"Tamam, yapalım."

Demişler ki;

"Yalnız herkes konuşacak ama öbür tarafı dinleyecek, yarı yolda bırakıp kaçmak yok." "Yalnız herkes konuşacak ama öbür tarafı dinleyecek, yarı yolda bırakıp kaçmak yok."

Ondan sonra, "Anlatın bakalım." demişler. Yehova şahitleri; Ondan sonra, "Anlatın bakalım." demişler.

Yehova şahitleri;

"Hz. İsa Allah'ın oğludur da..." hıktır da mıktır da... İncil de bilmem ne de..."Hz. İsa Allah'ın oğludur da..." hıktır da mıktır da... İncil de bilmem ne de... Eğri büğrü, yalan yanlış... Hıristiyanlık'ta yeni çıkmış bir mezhep,Eğri büğrü, yalan yanlış...

Hıristiyanlık'ta yeni çıkmış bir mezhep,
Hz. İsa zamanında yok, ondokuzuncu yüzyılda yok. Yeni çıkmış bir şey. Uyduruk bir şey. Ayrı mabedleri var. Hz. İsa zamanında yok, ondokuzuncu yüzyılda yok. Yeni çıkmış bir şey. Uyduruk bir şey. Ayrı mabedleri var.

Hık mık... Söylemişler söylemişler... Hık mık... Söylemişler söylemişler...

Bizimkiler bir almış ele; Allah'ın varlığından, delillerden, Peygamber Efendimiz'in İncil'de,Bizimkiler bir almış ele; Allah'ın varlığından, delillerden, Peygamber Efendimiz'in İncil'de, Tevrat'ta bildirilmiş olmasından, İncil'den âyetlerden, Tevrat'tan âyetlerden delillerle... Tevrat'ta bildirilmiş olmasından, İncil'den âyetlerden, Tevrat'tan âyetlerden delillerle...

Yerlerinden kalkmaya başlamışlar; "Bizim işimiz var, gideceğiz, geç kalıyoruz." Yerlerinden kalkmaya başlamışlar;

"Bizim işimiz var, gideceğiz, geç kalıyoruz."

"Yok, pazarlık öyle değildi. Otur bakalım. Siz bize söylediniz."Yok, pazarlık öyle değildi. Otur bakalım. Siz bize söylediniz. Her şeyin hakkını, hakikatini şu cemaat de bir duysun bakalım..." demişler. Kaçırtmışlar. Her şeyin hakkını, hakikatini şu cemaat de bir duysun bakalım..." demişler. Kaçırtmışlar.

Hindistan'da bir münâzara olmuş. Rahmetullâhi Hindî hazretleri, daha başka kimseler bir ekip olmuşlar.Hindistan'da bir münâzara olmuş. Rahmetullâhi Hindî hazretleri, daha başka kimseler bir ekip olmuşlar. Papazlar da bir ekip olmuş. Büyük bir salonda bir münâzara tertiplemişler. Papazlar da bir ekip olmuş. Büyük bir salonda bir münâzara tertiplemişler.

"Müslümanlık mı hak din, Hıristiyanlık mı hak din?" Bizimkiler buldozer gibi hepsini ezmiş geçmiş!"Müslümanlık mı hak din, Hıristiyanlık mı hak din?"

Bizimkiler buldozer gibi hepsini ezmiş geçmiş!
Kaçırtmışlar, yenmişler. Konuştukları şeylerin haklılığından dolayı... Kaçırtmışlar, yenmişler. Konuştukları şeylerin haklılığından dolayı... Kilise karar almış; "Bir daha müslümanlarla böyle münâzara, açıkta toplantı yapmayın." diye. Kilise karar almış; "Bir daha müslümanlarla böyle münâzara, açıkta toplantı yapmayın." diye.

Sinsi sinsi yapacak, bilmeyeni aldatacak. "Gel bakalım evlâdım, hoş geldin. Senin yurdun yok mu?Sinsi sinsi yapacak, bilmeyeni aldatacak.

"Gel bakalım evlâdım, hoş geldin. Senin yurdun yok mu?
Londra'da kalacak yer mi bulamadın? Parasız mı kaldın? Gel bakalım, hadi kilisenin yurduna...Londra'da kalacak yer mi bulamadın? Parasız mı kaldın? Gel bakalım, hadi kilisenin yurduna... Yemek ye ama şurada ilk önce gel bir İsa'nın önünde tapın. Haça şöyle yap böyle yap..." Yemek ye ama şurada ilk önce gel bir İsa'nın önünde tapın. Haça şöyle yap böyle yap..."

Bizim çocukları böyle kandırıyorlar. Nikâh kıyafetinde gelinin kıyafeti beyaz duvak, beyaz gelinlik,Bizim çocukları böyle kandırıyorlar.

Nikâh kıyafetinde gelinin kıyafeti beyaz duvak, beyaz gelinlik,
hıristiyanların nikâh kıydırmak için kiliseye papazın önüne giderken giydikleri kıyafet. hıristiyanların nikâh kıydırmak için kiliseye papazın önüne giderken giydikleri kıyafet. Bizim an'anevî, gelin kıyafeti değil. Bizim an'anevî gelin kıyafetimiz; gelin başına duvak takar,Bizim an'anevî, gelin kıyafeti değil.

Bizim an'anevî gelin kıyafetimiz; gelin başına duvak takar,
omzundan aşağı allı pullu bir şey örter, gelinin yüzü görülmez. omzundan aşağı allı pullu bir şey örter, gelinin yüzü görülmez. Onun için bizde "gelin" deyince "allı pullu gelin" hatıra gelir. Bu eskiden böyleydi. Onun için bizde "gelin" deyince "allı pullu gelin" hatıra gelir. Bu eskiden böyleydi.

Şimdi beyaz duvak çıktı, tülden altı görünsün diye... Örtünüyor ama çıplak. Şeytânî olacak ille...Şimdi beyaz duvak çıktı, tülden altı görünsün diye... Örtünüyor ama çıplak. Şeytânî olacak ille... Hem örtü var, kumaş var ama işe yaramaz çünkü altı görünüyor. Yirmi kat olsa altı görünüyor. Hem örtü var, kumaş var ama işe yaramaz çünkü altı görünüyor. Yirmi kat olsa altı görünüyor.

Ondan sonra ne yapacak? Nikâh kıyıldıktan sonra duvağı kaldıracak, gelinin yüzünü [açacak],Ondan sonra ne yapacak?

Nikâh kıyıldıktan sonra duvağı kaldıracak, gelinin yüzünü [açacak],
birbirlerine sarılacaklar, şapur şupur kutlama öpücüğü... birbirlerine sarılacaklar, şapur şupur kutlama öpücüğü...

Şimdi burada da yapılıyor. Oradan gördüklerini aynen yapıyorlar. Kilise kıyafeti... Şimdi burada da yapılıyor. Oradan gördüklerini aynen yapıyorlar. Kilise kıyafeti...

Bizim zavallı subaylarımız, generallerimiz, ağalarımız, paşalarımız ölüyor; askerî mızıka geliyorBizim zavallı subaylarımız, generallerimiz, ağalarımız, paşalarımız ölüyor; askerî mızıka geliyor "dın dın dın dın..." Bu kilise marşı, kilise ilâhisi."dın dın dın dın..." Bu kilise marşı, kilise ilâhisi. Bu cenazeyi götürürken çaldıkları nağmeli ilâhi, kilise ilâhisi, Hıristiyanlık ilâhisi. Bu cenazeyi götürürken çaldıkları nağmeli ilâhi, kilise ilâhisi, Hıristiyanlık ilâhisi.

Bak görüyor musun, paşayı nasıl kandırıyorlar? Bak görüyor musun, paşayı nasıl kandırıyorlar?

Ben o ilâhinin adını da öğreneceğim, ne mânaya geldiğini... Ben o ilâhinin adını da öğreneceğim, ne mânaya geldiğini...

Ey Meryem anamız! Şu oldu bu kaldı...." vesaire, ne diyor bakalım o ilâhinin içinde... Ey Meryem anamız! Şu oldu bu kaldı...." vesaire, ne diyor bakalım o ilâhinin içinde...

Yahu bu müslüman! Bir mafya lideri -Antep'ten mi neredense...- Kumkapı'da insaflı bir papaza gitmiş.Yahu bu müslüman!

Bir mafya lideri -Antep'ten mi neredense...- Kumkapı'da insaflı bir papaza gitmiş.
Çok günah işlemiş, pişman olmuş, tevbekâr olmak istemiş. Kumkapı'da kiliseye gitmiş. Demiş ki; Çok günah işlemiş, pişman olmuş, tevbekâr olmak istemiş. Kumkapı'da kiliseye gitmiş. Demiş ki;

"Ben çok günah işledim, pişmanım. Cenâb-ı Hakk'ın yoluna girmek istiyorum." "Ben çok günah işledim, pişmanım. Cenâb-ı Hakk'ın yoluna girmek istiyorum."

Papaz sormuş: "Senin adın ne? Nerelisin?" "A evlâdım! Sen yanlış geldin.Papaz sormuş:

"Senin adın ne? Nerelisin?"

"A evlâdım! Sen yanlış geldin.
Sen müslümansın, burası kilise." demiş. Sen müslümansın, burası kilise." demiş.

Bizim adamlar, zavallılar tevbekâr olacağı zaman kiliseye mi gidecek, [camiye] mi gidecek, bilmiyor! Bizim adamlar, zavallılar tevbekâr olacağı zaman kiliseye mi gidecek, [camiye] mi gidecek, bilmiyor!

Bu televizyon kanallarından birisinin bir sahibi varmış. Aynı zamanda gazete sahibiymiş.Bu televizyon kanallarından birisinin bir sahibi varmış. Aynı zamanda gazete sahibiymiş. Noellerde kiliseye gidiyormuş.Noellerde kiliseye gidiyormuş. Sebep neyse... "Niye gidiyorsun?" diyorlarmış. Sebep neyse... "Niye gidiyorsun?" diyorlarmış. Adı güya Türk ismi ama Noel kutlamasında kiliseye gidiyormuş. Adı güya Türk ismi ama Noel kutlamasında kiliseye gidiyormuş.

Büyük bir aldatmaca var. "Hadi bakalım, hangimiz haklıyız?Büyük bir aldatmaca var.

"Hadi bakalım, hangimiz haklıyız?
Gel bakalım, 'Allah bir mi, değil mi?' konuşalım. Gel bakalım, 'Hz. İsa Allah'ın kulu mu, Allah'ın oğlu mu?'Gel bakalım, 'Allah bir mi, değil mi?' konuşalım. Gel bakalım, 'Hz. İsa Allah'ın kulu mu, Allah'ın oğlu mu?' Hâşâ sümme hâşâ! 'Meryem validemiz Allah'ın hanımı mı, hâşâ sümme hâşâ, kulu mu?' Hâşâ sümme hâşâ! 'Meryem validemiz Allah'ın hanımı mı, hâşâ sümme hâşâ, kulu mu?' Gel bakalım, konuşalım." Konuşmak yok. Ne var? Gel bakalım, konuşalım."

Konuşmak yok.

Ne var?

Sen şu tarafa baktığın zaman ben senin çocuğunu çalaçağım. Sessiz sedasız aldatmaca...Sen şu tarafa baktığın zaman ben senin çocuğunu çalaçağım. Sessiz sedasız aldatmaca... Filmlerde gizliden gizliye Hıristiyanlık propagandası, kıyıdan köşeden hırsızlama sokuşturma. Filmlerde gizliden gizliye Hıristiyanlık propagandası, kıyıdan köşeden hırsızlama sokuşturma.

Millet merakından filmi seyrediyor. Filmin icabı adamlar kilisede toplanıyor, papaz konuşma yapıyor.Millet merakından filmi seyrediyor. Filmin icabı adamlar kilisede toplanıyor, papaz konuşma yapıyor. Zaten o filmi çeviren o papazın o nutkunu, vaazını dinlettirmek için çevirmiş. Zaten o filmi çeviren o papazın o nutkunu, vaazını dinlettirmek için çevirmiş. Adamlar yüzde nispetini, dozajını az tutup öyle film çeviriyorlar.Adamlar yüzde nispetini, dozajını az tutup öyle film çeviriyorlar. Hıristiyanlık propagandasını yaptığı zaman, "İlle hıristiyan ol!", dangur dungur davul zurna ileHıristiyanlık propagandasını yaptığı zaman, "İlle hıristiyan ol!", dangur dungur davul zurna ile "Hıristiyanlığa gel!" demiyor. Papazı konuşturuyor. "Hıristiyanlığa gel!" demiyor. Papazı konuşturuyor.

Hepimiz kilisenin içinin nasıl olduğunu öğrendik mi öğremedik mi? Hepimiz kilisenin içinin nasıl olduğunu öğrendik mi öğremedik mi?

Herkes öğrendi. Nereden öğrendi? Herkes öğrendi.

Nereden öğrendi?

Kilise herkesin evine girdi. Ne varsa telefisyon makinesinin içinden çıkıyor... Kilise herkesin evine girdi. Ne varsa telefisyon makinesinin içinden çıkıyor...

Eskiden hokkabazın şapkası vardı, tavşan filan çıkıyordu.Eskiden hokkabazın şapkası vardı, tavşan filan çıkıyordu. Şimdi bu televizyon makinesinin içinden her şey çıkıyor. Meyhane çıkıyor, kilise çıkıyor, papaz çıkıyor...Şimdi bu televizyon makinesinin içinden her şey çıkıyor. Meyhane çıkıyor, kilise çıkıyor, papaz çıkıyor... Kulağından tut, elini daldır, televizyonun kutusunun içinden her şey çıkıyor. Kulağından tut, elini daldır, televizyonun kutusunun içinden her şey çıkıyor. Meyhane de çıkıyor, afedersiniz daha başka şey de çıkıyor. Meyhane de çıkıyor, afedersiniz daha başka şey de çıkıyor. Başkasının evi de çıkıyor, yanlışlıkla yatak odası da çıkıyor, karı koca da çıkıyor, şarkıcı da çıkıyor... Başkasının evi de çıkıyor, yanlışlıkla yatak odası da çıkıyor, karı koca da çıkıyor, şarkıcı da çıkıyor...

Burası kimin eviydi ya? Sen evin reisi misin? "Evet reisiyim." Burası kimin eviydi ya?

Sen evin reisi misin?

"Evet reisiyim."

Senin karın sen evde yokken, kapıyı birisi 'tık tık' çalsa, tanımadığı bir insanıSenin karın sen evde yokken, kapıyı birisi 'tık tık' çalsa, tanımadığı bir insanı eve alsa akşam hesap sorar mısın, sormaz mısın? "Ya tanımadığın insanı ne diye aldın?" "E kadın!" eve alsa akşam hesap sorar mısın, sormaz mısın?

"Ya tanımadığın insanı ne diye aldın?"

"E kadın!"

"Kadın ama olsun. Şöyle olur, böyle olur..."Kadın ama olsun. Şöyle olur, böyle olur... Ne diye tanımadığın insanı aldın?" diye kadını bile sorarsın. Erkek alsa ne yaparsın? Ne diye tanımadığın insanı aldın?" diye kadını bile sorarsın.

Erkek alsa ne yaparsın?

"Hocam, o kadar da uzun değil. Ben Anadolu çocuğuyum; çekerim bıçağı, tabancayı..." demez misin? "Hocam, o kadar da uzun değil. Ben Anadolu çocuğuyum; çekerim bıçağı, tabancayı..." demez misin?

Eve erkek alır mısın, aldırtır mısın? Hanımın alır mı? Eve erkek alır mısın, aldırtır mısın? Hanımın alır mı?

Evin içinde elin erkekleri dolaşıp duruyor. Dolaşmıyor mu? Evin içinde yok mu? Evin içinde elin erkekleri dolaşıp duruyor.

Dolaşmıyor mu? Evin içinde yok mu?

Ben geçen gün Ankara'da, işte Yusuf İslâm varmış programda diye,Ben geçen gün Ankara'da, işte Yusuf İslâm varmış programda diye, "Hadi bakalım Yusuf İslâm ne diyecekmiş?" diye televizyonu açtırdım."Hadi bakalım Yusuf İslâm ne diyecekmiş?" diye televizyonu açtırdım. Arımdan, utancımdan çatlayacaktım!Arımdan, utancımdan çatlayacaktım! "Yusuf İslâm, yani müslüman olmuş bir kardeşimiz, bakalım ne diyecek?" diye... O av..."Yusuf İslâm, yani müslüman olmuş bir kardeşimiz, bakalım ne diyecek?" diye...

O av...
Ama avı uzağa koymuş. Sen "o avı alacağım" diye televizyonu açıyorsun,Ama avı uzağa koymuş. Sen "o avı alacağım" diye televizyonu açıyorsun, ondan önce müstehcen sahne koymuş, yatak sahnesi koymuş. Muhterem kardeşlerim! ondan önce müstehcen sahne koymuş, yatak sahnesi koymuş.

Muhterem kardeşlerim!

Yatak sahnesi koymuş o Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programı içinde... Mehmet Ali BirandYatak sahnesi koymuş o Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programı içinde... Mehmet Ali Birand müstehcenlikle alay ediyor. Müstehcenlik kurgulu Temel İçgüdü diye bir film varmış.müstehcenlikle alay ediyor. Müstehcenlik kurgulu Temel İçgüdü diye bir film varmış. Onu müstehcenlik kurulundan savcı gitmiş, daha ilk sahnelerde -hoca değil, hacı değil- savcı bile dayanamamış,Onu müstehcenlik kurulundan savcı gitmiş, daha ilk sahnelerde -hoca değil, hacı değil- savcı bile dayanamamış, yasaklamış. On sinemaya baskın yapılmış, toplanmış.yasaklamış. On sinemaya baskın yapılmış, toplanmış. Onunla alay ediyor; "Ya yirminci yüzyıldayız, böyle [film] yasaklanır mı? Bu film engellenir mi?" diyor. Onunla alay ediyor; "Ya yirminci yüzyıldayız, böyle [film] yasaklanır mı? Bu film engellenir mi?" diyor. Misal koymuş;Misal koymuş; çıplak kadın, çıplak erkek, bütün olanlar gösteriliyor ve "Bu yasaklanır mıymış?" diyor. çıplak kadın, çıplak erkek, bütün olanlar gösteriliyor ve "Bu yasaklanır mıymış?" diyor.

Muhterem kardeşlerim! Evin içine bu böyle girerse insan ölür!Muhterem kardeşlerim!

Evin içine bu böyle girerse insan ölür!
Bir başka kadınla bir başka erkeğin zinasını televizyon gösteriyor! Bu evin içinde melek kalır mı? Bir başka kadınla bir başka erkeğin zinasını televizyon gösteriyor!

Bu evin içinde melek kalır mı?
Bereket kalır mı? Bunu seyreden insanın gözü gönlü ne olur? Kararır mı, kararmaz mı?Bereket kalır mı? Bunu seyreden insanın gözü gönlü ne olur? Kararır mı, kararmaz mı? Allah bu insanı affeder mi, affetmez mi? Allah affetsin. Evin içi oldu gazino...Allah bu insanı affeder mi, affetmez mi?

Allah affetsin.

Evin içi oldu gazino...
Evin içi oldu meyhane...Evin içi oldu papazhane... Evin içi oldu hıristiyan kabristanı, mezarlığı...Evin içi oldu meyhane...Evin içi oldu papazhane... Evin içi oldu hıristiyan kabristanı, mezarlığı... Evin içi oldu yahudi maşatlığı... Evin içi oldu kumarhane... Evin içi oldu zinahane... Evin içi oldu yahudi maşatlığı... Evin içi oldu kumarhane... Evin içi oldu zinahane...

Aklımızı başımıza toplayalım. Makul olalım. Sen nesin? Müslümansın. Aklımızı başımıza toplayalım. Makul olalım.

Sen nesin?

Müslümansın.

Tamam, Müslümanlığın kâideleri var; onlara uygun yaşayacaksın demek. Sen nesin? Kâfirsin. Tamam, Müslümanlığın kâideleri var; onlara uygun yaşayacaksın demek.

Sen nesin?

Kâfirsin.

İlâ cehenneme zümerâ... Nereye gidersen git. İlâ cehenneme zümerâ... Nereye gidersen git.

Ben sana o şerri de yaptırmam; çünkü ben hastalığın yayılmasını da istemiyorum. Ben sana o şerri de yaptırmam; çünkü ben hastalığın yayılmasını da istemiyorum.

Aynı zamanda çevreciyim de... Pazartesi günü ormana dikmeye gideceğiz.Aynı zamanda çevreciyim de... Pazartesi günü ormana dikmeye gideceğiz. Ben kesilen ağaçların yerine ağaç dikmeye çalışıyorum. Güzelliğin hayranıyım ben... Ben kesilen ağaçların yerine ağaç dikmeye çalışıyorum. Güzelliğin hayranıyım ben...

Müslüman olarak iyi şeyleri yapmak istiyorum. Kötü şeyleri engellemek vazifem. Müslüman olarak iyi şeyleri yapmak istiyorum. Kötü şeyleri engellemek vazifem.

Birisi ötekisinin cebine elini daldırıyorsa ben ne yapacağım? Birisi ötekisinin cebine elini daldırıyorsa ben ne yapacağım?

Tutacağım, "Bunu yapamazsın!" diyeceğim, hırsızlığa mâni olacağım. Tutacağım, "Bunu yapamazsın!" diyeceğim, hırsızlığa mâni olacağım.

Birisi edepsizlik yapıyorsa ne yapacağım? Mâni olacağım. Birisi zulüm yapıyorsa ne yapacağım? Birisi edepsizlik yapıyorsa ne yapacağım?

Mâni olacağım.

Birisi zulüm yapıyorsa ne yapacağım?

Mâni olacağım. Çünkü ben aktif müslümanım. Ben pasif, uyuşuk bir insan değilim.Mâni olacağım.

Çünkü ben aktif müslümanım. Ben pasif, uyuşuk bir insan değilim.
Allah beni, Allah'ın emirlerini yeryüzünde uygulayayım diye görevlendirmiş. Ümmetimin vazifesi bu. Allah beni, Allah'ın emirlerini yeryüzünde uygulayayım diye görevlendirmiş. Ümmetimin vazifesi bu.

Şimdi bu ümmet evine bu [televizyonu] almış; kanallarda her çeşit mühtehcen şey var. Şimdi bu ümmet evine bu [televizyonu] almış; kanallarda her çeşit mühtehcen şey var.

Bir insan televizyonun, müstehcenliğin karşısına çıkınca gerici, çağdışı oluyor. Bir insan televizyonun, müstehcenliğin karşısına çıkınca gerici, çağdışı oluyor.

"Hangi devirde yaşıyorsun? Bırak zina etsinler. Bırak herkes görsün." Böyle mantık olur mu? "Hangi devirde yaşıyorsun? Bırak zina etsinler. Bırak herkes görsün."

Böyle mantık olur mu?

Aklımızı başımıza toplayacağız. Aklımızı başımıza toplayacağız.

Müslümanın bu meseleyi çözümlemesi lazım.Müslümanın bu meseleyi çözümlemesi lazım. Evin içine kocasının izni olmadan kadın bile almayan İslâm aile anlayışı şimdi ne hâle geldi? Evin içine kocasının izni olmadan kadın bile almayan İslâm aile anlayışı şimdi ne hâle geldi?

Beraber okuyorlar. Beraber okuyorlar.

Şimdi bu adamın kulaklarının arkasından çatal çatal bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi bu adamın kulaklarının arkasından çatal çatal bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı?

Onuncu hadîs-i şerîf: İzâ se'ele ehadüküm rabbehû mes'eleten fe-tearrefe'l-icâbete fe'l-yekul:Onuncu hadîs-i şerîf:

İzâ se'ele ehadüküm rabbehû mes'eleten fe-tearrefe'l-icâbete fe'l-yekul:
el-Hamdü lillâhi'llezî bi ni'metihî tetimmü's-sâlihâtu.el-Hamdü lillâhi'llezî bi ni'metihî tetimmü's-sâlihâtu. Ve men ebta'e anhu zâlike fe'l-yekul: el-Hamdü lillâhi alâ külli hâl. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten. Ve men ebta'e anhu zâlike fe'l-yekul: el-Hamdü lillâhi alâ külli hâl.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ten.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş:

Sonuncu hadis. Dokuz hadis okumuş oluyoruz. Biraz da konu icabet etti. Çünkü bizim maksadımız nedir? Sonuncu hadis. Dokuz hadis okumuş oluyoruz. Biraz da konu icabet etti.

Çünkü bizim maksadımız nedir?

Biz hocayız. Biz sizi günahtan korumakla vazifeliyiz. Hakkı söylemekle vazifeliyiz.Biz hocayız. Biz sizi günahtan korumakla vazifeliyiz. Hakkı söylemekle vazifeliyiz. Darılırsınız, darılmazsınız...Ben üniversite profesörüyüm.Darılırsınız, darılmazsınız...Ben üniversite profesörüyüm. "Gerici" dersiniz, "ilerici" dersiniz, "aklı eriyor, çağdışı, çağiçi, çağ üstü, çağ ötesi...""Gerici" dersiniz, "ilerici" dersiniz, "aklı eriyor, çağdışı, çağiçi, çağ üstü, çağ ötesi..." ne derse desin, benim aldırdığım yok. Ama günah oluyor. ne derse desin, benim aldırdığım yok. Ama günah oluyor.

Bunu seyreden kadında da hayır kalmaz, bunu seyreden çocukta da hayır kalmaz.Bunu seyreden kadında da hayır kalmaz, bunu seyreden çocukta da hayır kalmaz. Allah korusun, siz evde yokken çoluk çocuk onları açıyor, seyrediyorsa düşünün bir kere... Allah korusun, siz evde yokken çoluk çocuk onları açıyor, seyrediyorsa düşünün bir kere... Siz seyretmiyorsunuz ama eve o makine girmişse... Radyasyonlu çay bile eve sokmuyorsunuz...Siz seyretmiyorsunuz ama eve o makine girmişse... Radyasyonlu çay bile eve sokmuyorsunuz... Bunu söylememiz gerekiyor. Yaparsak güzelini, İslâmcasını yapmak lazım.Bunu söylememiz gerekiyor.

Yaparsak güzelini, İslâmcasını yapmak lazım.
Nasıl ecdâdımız kilisenin karşısına cami yapmışsa bizim de her şeyin İslâmcasını yapmamız şart. Nasıl ecdâdımız kilisenin karşısına cami yapmışsa bizim de her şeyin İslâmcasını yapmamız şart.

Peki, bu kadar laftan sonra ne olacak? Peki, bu kadar laftan sonra ne olacak?

"Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.""Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur." Konuşuyorsunuz, güzel konuşuyorsunuz. Sonuca bağlayacağız: Konuşuyorsunuz, güzel konuşuyorsunuz. Sonuca bağlayacağız:

"Sizden biriniz Rabbi'nden bir şey dilediği zaman..." "Sizden biriniz Rabbi'nden bir şey dilediği zaman..."

Mes'eleten. "Bir istek istediği zaman..." Fe-tearrefe'l-icâbete. "Baktı ki duası kabul oldu." Mes'eleten. "Bir istek istediği zaman..." Fe-tearrefe'l-icâbete. "Baktı ki duası kabul oldu."

"Kabul olduğunu anladığı zaman desin ki;" "Kabul olduğunu anladığı zaman desin ki;"

el-Hamdü lillâhi'llezî bi ni'metihî tetimmü's-sâlihâtu.el-Hamdü lillâhi'llezî bi ni'metihî tetimmü's-sâlihâtu. "Salih amellerin lütfu ile tamam olduğu Allah'a hamd ü senâlar olsun." "Salih amellerin lütfu ile tamam olduğu Allah'a hamd ü senâlar olsun."

Lütfediyor da, gayret veriyor da, ihsan ediyor da güzel şeyler tamam oluyor, nasip oluyor, vukua geliyor. Lütfediyor da, gayret veriyor da, ihsan ediyor da güzel şeyler tamam oluyor, nasip oluyor, vukua geliyor.

"O Allah'a hamd olsun. Çünkü nasip etti, istediği oldu." diye, böyle hamd etsin. "O Allah'a hamd olsun. Çünkü nasip etti, istediği oldu." diye, böyle hamd etsin.

Ve men ebta'e anhu zâlike. "Dua etti ama duasının neticesinin gelmesi ona göre geciktiyse..." Ve men ebta'e anhu zâlike. "Dua etti ama duasının neticesinin gelmesi ona göre geciktiyse..."

Allah her dua eden kula mükâfat veriyor.Allah her dua eden kula mükâfat veriyor. Mükâfat veriyor ama mükâfatın görünenini görür de görünmeyenini görmez. Mükâfat veriyor ama mükâfatın görünenini görür de görünmeyenini görmez. Allah ya görünen mükâfat verir ya görünmeyen mükâfat verir, duasını kabul eder. Allah ya görünen mükâfat verir ya görünmeyen mükâfat verir, duasını kabul eder.

Ben mesela Ankara'da "Yâ Rabbi! Beni merde nâmerde muhtaç etme;Ben mesela Ankara'da "Yâ Rabbi! Beni merde nâmerde muhtaç etme; şu evden çıktığım zaman artık kirada kalmayayım, kendi evime gideyim yâ Rabbi!" diye dua etmiştim. şu evden çıktığım zaman artık kirada kalmayayım, kendi evime gideyim yâ Rabbi!" diye dua etmiştim.

Bir gecekonduda oturuyordum. Öteki gecekonduya... Gecekondu değil de o bir bahçenin müştemilâtıydı.Bir gecekonduda oturuyordum. Öteki gecekonduya... Gecekondu değil de o bir bahçenin müştemilâtıydı. Ötekisi de bir konağın dörtte biriydi.Ötekisi de bir konağın dörtte biriydi. O da gecekondu değildi ama bir oda bir mutfaktı, eski külüstür bir şeydi. O da gecekondu değildi ama bir oda bir mutfaktı, eski külüstür bir şeydi.

Buradan öteki yere çıkarken dedim ki; "Yâ Rabbi! Bu kiradan öbür kiraya gidiyorum ama..." Buradan öteki yere çıkarken dedim ki;

"Yâ Rabbi! Bu kiradan öbür kiraya gidiyorum ama..."

Bu bir taşınma. Babamlar da çok taşındı; bu ev senin bu ev benim, o semt senin bu semt benim...Bu bir taşınma. Babamlar da çok taşındı; bu ev senin bu ev benim, o semt senin bu semt benim... Bir sürü taşınmalar geçtik. Eşyalar yırtıldı, levhaların camları kırıldı. Taşınmalar zor oluyor. Bir sürü taşınmalar geçtik. Eşyalar yırtıldı, levhaların camları kırıldı. Taşınmalar zor oluyor.

"Yâ Rabbi! Bu evden beni kendi evime nasip et, oraya çıkayım." dedim. Ankara'da, ilk taşınmam da... "Yâ Rabbi! Bu evden beni kendi evime nasip et, oraya çıkayım." dedim. Ankara'da, ilk taşınmam da...

Ondan sonra, çeşitli olaylar vesaire derken biz bu evden bir başka eve yine kiraya gittik.Ondan sonra, çeşitli olaylar vesaire derken biz bu evden bir başka eve yine kiraya gittik. Ama güzel bir ev; iki katlı, bahçeli. Bir arkadaşla anlaştık; alt katı onlar tuttu, üst katı ben tuttum. Ama güzel bir ev; iki katlı, bahçeli. Bir arkadaşla anlaştık; alt katı onlar tuttu, üst katı ben tuttum. 700 metrekare bahçeli, manzaralı, balkonlu bir eve taşındık. 700 metrekare bahçeli, manzaralı, balkonlu bir eve taşındık.

Ben içimden geçirdim, kendi kendime dedim ki; Ben içimden geçirdim, kendi kendime dedim ki;

"Yâ Rabbim! Ben sana 'Bundan sonra gidersem kiraya gitmeyeyim, kendi evime gideyim.' demiştim."Yâ Rabbim! Ben sana 'Bundan sonra gidersem kiraya gitmeyeyim, kendi evime gideyim.' demiştim. Herhalde duam kabul olmadı." Çünkü ikinci evden gittiğimiz bahçeli ev ve kiraya gittim. Herhalde duam kabul olmadı."

Çünkü ikinci evden gittiğimiz bahçeli ev ve kiraya gittim.

Muhterem kardeşlerim! Orada bir müddet kirada oturduk, oturduk, oturduk...Muhterem kardeşlerim!

Orada bir müddet kirada oturduk, oturduk, oturduk...
İstanbul'dan bir haber; allem oldu kallem oldu, param yok pulum yok; hadi o evi almak bize nasip oldu. İstanbul'dan bir haber; allem oldu kallem oldu, param yok pulum yok; hadi o evi almak bize nasip oldu. Kendi evimize gelmişiz. Meğer duam kabul olmuş ama ben kaç yıl sonra işi anladım. Kendi evimize gelmişiz. Meğer duam kabul olmuş ama ben kaç yıl sonra işi anladım.

Allah duaları kabul ediyor. Bunu şundan söylüyorum, burada diyor ki; Allah duaları kabul ediyor.

Bunu şundan söylüyorum, burada diyor ki;

Ve men ebta'e anhu zâlike. "Duasının kabul olması ondan gecikirse..." İnsan bazen gecikti sanıyor. Ve men ebta'e anhu zâlike. "Duasının kabul olması ondan gecikirse..."

İnsan bazen gecikti sanıyor.

Sakın gecikti sanıp da edebinizi, güveninizi kaybetmeyin. Allah'a bağlılığınızı, sevginizi kaybetmeyin.Sakın gecikti sanıp da edebinizi, güveninizi kaybetmeyin. Allah'a bağlılığınızı, sevginizi kaybetmeyin. Çünkü o ne zaman vereceğini, nasıl vereceğini, hangisini vereceğini daha iyi bilir. Çünkü o ne zaman vereceğini, nasıl vereceğini, hangisini vereceğini daha iyi bilir.

Bir hasta; "Aman! Midem ağrıyor, bir aspirin yâ Rabbi!" dese;Bir hasta; "Aman! Midem ağrıyor, bir aspirin yâ Rabbi!" dese; aspirin de midede ülseri olanlara dokunduğundanaspirin de midede ülseri olanlara dokunduğundan Allah şimdi buna aspirin verse iyi mi olur, kötü mü olur? Fena olur.Allah şimdi buna aspirin verse iyi mi olur, kötü mü olur?

Fena olur.
Bu işi doktorlar biliyor. Aspirin midesini kanatır. Bu işi doktorlar biliyor. Aspirin midesini kanatır.

Şimdi o midesinin ağrısı geçsin diye aspirin istese de Allah aspirin verseŞimdi o midesinin ağrısı geçsin diye aspirin istese de Allah aspirin verse bu adam mide kanaması olur, hastanelik olur, ölür. O zaman aspirin [içmemesi] lazım. bu adam mide kanaması olur, hastanelik olur, ölür. O zaman aspirin [içmemesi] lazım.

Yangının üstüne benzin hortumu sıkılır mı? Benzin söndürür mü yangını? Yangının üstüne benzin hortumu sıkılır mı? Benzin söndürür mü yangını?

Su söndürür. Benzin alevleri arttırır. Su söndürür. Benzin alevleri arttırır.

Onun için, "Yâ Rabbi! Sen bana aspirin ver." dedin, öyle istedin; "Hayırlısını ver." demedin.Onun için, "Yâ Rabbi! Sen bana aspirin ver." dedin, öyle istedin; "Hayırlısını ver." demedin. Marka verdin. "Aspirin ver." dedin.Marka verdin. "Aspirin ver." dedin. Allah senin iyiliğini istiyorsa aspirin vermez, midene iyi gelecek Allah senin iyiliğini istiyorsa aspirin vermez, midene iyi gelecek başka bir ilaç verir; onu içersin, iyi olursun.başka bir ilaç verir; onu içersin, iyi olursun. İstediğini vermedi ama istediğinden başkasını, daha hayırlısını verdi. Bazen de öyle şey istersin ki...İstediğini vermedi ama istediğinden başkasını, daha hayırlısını verdi.

Bazen de öyle şey istersin ki...
Eskiler şaka yapıyor: Çömlekçi güneş istermiş, ekinci de yağmur. Eskiler şaka yapıyor: Çömlekçi güneş istermiş, ekinci de yağmur. Âlemlerin Rabbi çömlekçinin duasını kabul edip güneş çıkarsa susuzluktan ekinler, mahsuller kuruyacak.Âlemlerin Rabbi çömlekçinin duasını kabul edip güneş çıkarsa susuzluktan ekinler, mahsuller kuruyacak. Ekinci, bostancının duasını kabul etse, yağmur yağdırsa çömlekçi ıslak çömlekleriEkinci, bostancının duasını kabul etse, yağmur yağdırsa çömlekçi ıslak çömlekleri kurusun diye çıkartmış, ıslanacak, bozulacak. Böyle durumlar oluyor. Mesela Hocamız [için] dedik ki; kurusun diye çıkartmış, ıslanacak, bozulacak. Böyle durumlar oluyor.

Mesela Hocamız [için] dedik ki;

"Yâ Rabbi! Hocamız yaşasın." "Yâ Rabbi! Hocamız yaşasın."

Sanki Allah'ın hazinelerinde ömür yokmuş gibi kimimiz de dedik ki; Sanki Allah'ın hazinelerinde ömür yokmuş gibi kimimiz de dedik ki;

"Yâ Rabbi! Benim ömrümden al, ona ver." Kıtlık mı var? Darlık mı var?"Yâ Rabbi! Benim ömrümden al, ona ver."

Kıtlık mı var? Darlık mı var?
Allah dilerse seni de bin yıl yaşatır, onu da bin yaşatır. Ama böyle dualar ettik. Allah dilerse seni de bin yıl yaşatır, onu da bin yaşatır. Ama böyle dualar ettik.

Hocamız vefat etti. Neden? Hocamız vefat etti.

Neden?

İzâ câe ecelühüm fe-lâ yeste'hirûne sâaten ve lâ yestekdimûn.İzâ câe ecelühüm fe-lâ yeste'hirûne sâaten ve lâ yestekdimûn. "Bir insanın eceli geldi mi bir an ileriye gitmez, bir an geriye kalmaz." "Bir insanın eceli geldi mi bir an ileriye gitmez, bir an geriye kalmaz."

Senin duandan evvel bu hüküm böyle konulmuş. Tabii sen dua ettin, ne olacak? Senin duandan evvel bu hüküm böyle konulmuş.

Tabii sen dua ettin, ne olacak?

Onun da âhirette mükâfatını göreceksin. O zaman da âhirette mükâfat var. Onun da âhirette mükâfatını göreceksin. O zaman da âhirette mükâfat var.

Abdulkadir Geylânî hazretleri diyor ki... Hadisten almış, kitabında, vaazında geçmiş.Abdulkadir Geylânî hazretleri diyor ki... Hadisten almış, kitabında, vaazında geçmiş. Aslında hadîs-i şerîftir: Aslında hadîs-i şerîftir:

Kul âhirette bakacak ki defterinde çok sevaplar var. Sevinecek ama merak da edecek; Kul âhirette bakacak ki defterinde çok sevaplar var. Sevinecek ama merak da edecek;

"Yâ Rabbi! Ben bu sevapları nereden kazandım, bilemedim."Yâ Rabbi! Ben bu sevapları nereden kazandım, bilemedim. Kazanmışım; iyi, güzel, hoş ama nereden kazandım, bilemedim. Bir şey yapmamıştım.Kazanmışım; iyi, güzel, hoş ama nereden kazandım, bilemedim. Bir şey yapmamıştım. O gün yine sevap yazılmış." Denilecekmiş ki; O gün yine sevap yazılmış."

Denilecekmiş ki;

"Ey kulum! Bunlar senin dünyada yaptığın dualarının mükâfatı."Ey kulum! Bunlar senin dünyada yaptığın dualarının mükâfatı. O zaman istediğin şey benim kaderime uygun olmadığından o istediğini orada vermedimO zaman istediğin şey benim kaderime uygun olmadığından o istediğini orada vermedim ama bu mükâfatı verdim. Defterinde onun için bu mükâfat yazıldı." Çünkü; ama bu mükâfatı verdim. Defterinde onun için bu mükâfat yazıldı."

Çünkü;

ed-Duâu hüve'l-ibâdetü. "Allah'a dua etmek ibadettir." ed-Duâu hüve'l-ibâdetü. "Allah'a dua etmek ibadettir."

Bunun sevabı var. İstediğini ya aynen verir, ya daha âlâsını verir, ya âhirette mükâfatını verir. Bunun sevabı var. İstediğini ya aynen verir, ya daha âlâsını verir, ya âhirette mükâfatını verir.

Ve men ebta'e anhu zâlike. "Dua etti de duasının karşılığını görmedi." Ve men ebta'e anhu zâlike. "Dua etti de duasının karşılığını görmedi."

"Yâ Rabbi! Ben şimdi istiyorum ki gökten"Yâ Rabbi! Ben şimdi istiyorum ki gökten önüme bir kese altın düşsün." İyi ama sen şimdi işin kolayına kaçıyorsun.önüme bir kese altın düşsün."

İyi ama sen şimdi işin kolayına kaçıyorsun.
Allah "çalış, çabala, kazan" demiş. Allah "çalış, çabala, kazan" demiş.

Allah ona da kâdir.Allah ona da kâdir. Bakarsın bir torba altın da düşer. Düşen de olmuştur. Allah dilerse yapar. Bakarsın bir torba altın da düşer. Düşen de olmuştur. Allah dilerse yapar.

Ama bazen olduğunu görmezsen o zaman ne diyeceksin? Yine hamd edeceksin. Ama bazen olduğunu görmezsen o zaman ne diyeceksin?

Yine hamd edeceksin.

Fe'l-yekul: el-Hamdü lillâhi alâ külli hâl. "Her halde Allah'a hamd olsun." Fe'l-yekul: el-Hamdü lillâhi alâ külli hâl. "Her halde Allah'a hamd olsun."

Nasıl hâl olursa olsun; öyle veya böyle, müspet veya menfî, kabul veya başka şey...Nasıl hâl olursa olsun; öyle veya böyle, müspet veya menfî, kabul veya başka şey... Her halde Allah'a hamd olsun. Verince Allah'ı seveceğiz de vermeyince başka bir şey mi olacak? Her halde Allah'a hamd olsun.

Verince Allah'ı seveceğiz de vermeyince başka bir şey mi olacak?

Yine seveceğiz. Yine sevmeyi öğreneceğiz. Yine seveceğiz. Yine sevmeyi öğreneceğiz.

Güneş de doğsa yağmur da olsa, sıcak da olsa soğuk da olsa, hoşnutluk da olsa üzüntü de olsa,Güneş de doğsa yağmur da olsa, sıcak da olsa soğuk da olsa, hoşnutluk da olsa üzüntü de olsa, sevinç de olsa bayram da olsa, üzüntü de olsa keder de olsa biz Allah'ın kuluyuz; sevinç de olsa bayram da olsa, üzüntü de olsa keder de olsa biz Allah'ın kuluyuz; Allah'a bağlılığımız sarsılmayacak. Öyle devam etmek lazım. Allah'a bağlılığımız sarsılmayacak. Öyle devam etmek lazım.

el-Hamdü lillâhi alâ külli hâl. "Her halde Allah'a hamd olsun." demeyi öğreneceğiz. el-Hamdü lillâhi alâ külli hâl. "Her halde Allah'a hamd olsun." demeyi öğreneceğiz.

Hoştur bana senden gelen, Ya goncagül, yahut diken dediği gibi... Hoştur bana senden gelen,

Ya goncagül, yahut diken

dediği gibi...

Muhterem kardeşlerim! Allah bizi sevdiği kul etsin. Günahların, haramların her çeşidinden korusun.Muhterem kardeşlerim!

Allah bizi sevdiği kul etsin. Günahların, haramların her çeşidinden korusun.
Sevdiği kul olarak yaşamayı nasip etsin. Bir şeyleri öğreniyoruz; öğrendiğimizi uygulamak nasip etsin.Sevdiği kul olarak yaşamayı nasip etsin. Bir şeyleri öğreniyoruz; öğrendiğimizi uygulamak nasip etsin. Öğrendiklerimizden istifa etmek nasip etsin. Öğrendiklerimizden istifa etmek nasip etsin. Rabbimiz'in huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varalım, rızasına erelim, Rabbimiz'in huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varalım, rızasına erelim, cenneti ile cemali ile müşerref olalım.cenneti ile cemali ile müşerref olalım. Allah bize sonunda pişman olacak bir ömür geçirtmesin; nefse, şeytana uydurtmasın. Allah bize sonunda pişman olacak bir ömür geçirtmesin; nefse, şeytana uydurtmasın.

Fâtiha-i Şerîfe mea'l-Besmele. Fâtiha-i Şerîfe mea'l-Besmele.

Konuşmacı: Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Kategori:

 • Hadis Dersleri (MEC)
 • Tarih: 1 Şa'bân 1413 / 24.01.1993

  Yer: İskenderpaşa Camii/ İstanbul

  Açıklama:

  Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Hadis sohbetlerini 5 aşamada özetleyebiliriz.

  a. İskenderpaşa Camii Sohbetleri (1977-1997)

  Mehmed Zâhid KOTKU Hz. görevli oldukları İskenderpaşa Camii’nde, her pazar günü ikindiden sonra bir saat, cuma günleri öğleden önce 45 dakika Râmûzü’l-Ehàdis’ten hadis okuyup izah ederdi. 1977 yılının ilkbaharından itibaren bu dersler Mahmud Es’ad COŞAN tarafından yapılır oldu.

  COŞAN, o yıllarda Ankara’da oturuyordu. Her hafta sonu İstanbul’a geliyor, pazar günkü hadis dersini yapıp geri dönüyordu. Tatillerde ve müsait zamanlarında cuma namazından önce de sohbet ettiği olurdu. Önemli bir engel olmadıkça, bu böyle devam etti.

  13 Kasım 1980’de Mehmed Zâhid KOTKU Hazretleri’nin vefatından sonra da İskenderpaşa’daki dersler aynen devam etti. Hac veya başka bir seyahat nedeniyle yurtdışında olduğu zamanların dışında önemli bir aksama olmadı. 1997 Mayısında yurtdışına çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. İskenderpaşa’daki son sohbeti 4 Mayıs 1997 pazar günü oldu.
  COŞAN, derse besmele ve hamdele ile başlardı. Arkasından, “Kitapların en efdali Allah’ın kitabıdır, yolların en faziletlisi Peygamber (s.a.s.)’in yoludur. Sonradan uydurulan şeyler bid’attir. Her bid’at dalâlettir. Her dalâlet ve dalâlet sahibi cehenneme gider.” anlamındaki Arapça giriş cümlelerini söylerdi. Sonra, sıradaki ilk hadisin Arapça metnini okurdu.

  Ondan sonra okunan kitap hakkında kısa bilgi verir; hadislerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, başta Peygamber (s.a.s.) Efendimiz olmak üzere cümle enbiyânın, evliyânın, sülehànın; sâdât ve meşâyih-i kiramın ruhları için; kitabın müellifinin ve bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bizlere kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemânın, râvilerin ruhları için; caminin bânisi İskender Paşa’nın ruhu için; bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere oraya gelmiş olan kimselerin ahirete irtihal etmiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve Mehmed Zahid KOTKU Hazretleri’nin ruhu için, bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerif okunmasını isterdi.

  Daha sonra, sıradaki hadis-i şerifin Arapça metnini okuyup, kelime kelime izahına geçerdi. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve diğer hadis-i şeriflerle meseleyi bir güzel açıklardı. Sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanırdı. Konunun iyi anlaşılması için misaller, hatıralar anlatır; şiirlere, Farsça ve Arapça beyitlere yer verirdi.

  COŞAN, ilk yıllarda her sohbette 8-10 hadis-i şerif okuyup izah ederdi, sohbet süresi bir saati geçmezdi. Son yıllarda bu sayı 3’e kadar düşmüş, izah için daha çok vakit ayrılmış, sohbet süresi bir saati biraz aşmaya başlamıştı.

  Sohbetin sonunda mutlaka Hatm-i Hàcegân yaptırırdı. Bazen, intisab etmek isteyenler için zikir dersi tarifi yapardı. Eğer vakit müsaitse, küçük notlarla soru gönderenlerin sorularına cevap verirdi.

  Sohbetlere öncelikle gençler, öğrenciler, okumuş kimseler gelirlerdi. Fakat her yaştan ve her kesimden insana rastlamak mümkündü. Zamanla ilgi arttığı için, caminin etrafındaki evler satın alınarak cami genişletilmiş; hanımların ve erkeklerin sohbetleri takip edebilmesi için mekânlar yapılmıştır.

  İskenderpaşa Camii’ndeki sohbetler, ilk yıllardan beri teyp kasetlerine kayıt edilmiştir. 1987’den sonra görüntülü video kayıtları yapılmıştır.

  b. Ankara Özelif Camii Sohbetleri (1982-1996)

  COŞAN, Mehmed Zâhid KOTKU Hz. vefat edip, irşad görevi kendisine intikal ettikten sonra, Ankara’da da hadis dersleri başlattı (1982). İlk önce çarşamba günleri evinin yanındaki Muradiye Camii’nde, daha sonra perşembe akşamları Özelif Camii’nde hadis dersi yapmaya başladı. Bir ara cumartesi günleri yapıldı. Emekli olup da Ankara’dan ayrıldıkları 1987 yılına kadar bu dersler devam etti. 1987’den sonra ise, her ayın ilk perşembe akşamı Ankara’ya gelip, bu hadis derslerini ayda bir yapmaya devam etti.

  c. Sapanca Sohbetleri (1987-1989)

  COŞAN emekli olduktan sonra Sapanca’ya yerleşmiştir. Orada oturdukları yıllarda (1987-1989), evinin yakınındaki Yüzevler Camii’nde cumartesi günleri, ikindiden sonra Muhtâru’l-Ehàdîs isimli kitaptan hadis dersleri yapmıştır.

  Muhtâru’l-Ehâdîs kitabı muteber hadis kitaplarından seçilmiş ve ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmış bin dört yüz kadar hadis ihtivâ etmektedir. Mısırlı alim Seyyid Ahmed el-Hâşimî (1878-1943) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe’ye muhtelif tercümeleri yapılmıştır.

  d. Anadolu’da Sohbetler

  COŞAN, Türkiye’de bulunduğu 1980-1997 yılları arasında sık sık Anadolu’da seyahatler yaparlardı. Gittikleri illerde, uygun camilerde, halka açık hadis dersleri yapmıştır. Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, Adapazarı, Konya, Edirne gibi illerde sohbetler yapılmış hadis sohbetleri mevcuttur.

  e. Ev Sohbetleri
  Doğum, ölüm, düğün, sünnet vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği evlerde; kahvaltı vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği öğrenci evlerinde mutlaka yarım saat - 45 dakika civarında bir hadis sohbeti yaparlardı.

  İçerik:

  Konuşma Hakkında