Namaz Vakitleri

9 Şevvâl 1445
18 Nisan 2024
İmsak
04:42
Güneş
06:15
Öğle
13:09
İkindi
16:53
Akşam
19:53
Yatsı
21:19
Detaylı Arama

İlim Yolcusunun Kazancı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

25 Ramazan 1411 / 10.04.1991 Melbourne/ Avustralya

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Hadis sohbetlerini 5 aşamada özetleyebiliriz.

a. İskenderpaşa Camii Sohbetleri (1977-1997)

Mehmed Zâhid KOTKU Hz. görevli oldukları İskenderpaşa Camii’nde, her pazar günü ikindiden sonra bir saat, cuma günleri öğleden önce 45 dakika Râmûzü’l-Ehàdis’ten hadis okuyup izah ederdi. 1977 yılının ilkbaharından itibaren bu dersler Mahmud Es’ad COŞAN tarafından yapılır oldu.

COŞAN, o yıllarda Ankara’da oturuyordu. Her hafta sonu İstanbul’a geliyor, pazar günkü hadis dersini yapıp geri dönüyordu. Tatillerde ve müsait zamanlarında cuma namazından önce de sohbet ettiği olurdu. Önemli bir engel olmadıkça, bu böyle devam etti.

13 Kasım 1980’de Mehmed Zâhid KOTKU Hazretleri’nin vefatından sonra da İskenderpaşa’daki dersler aynen devam etti. Hac veya başka bir seyahat nedeniyle yurtdışında olduğu zamanların dışında önemli bir aksama olmadı. 1997 Mayısında yurtdışına çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. İskenderpaşa’daki son sohbeti 4 Mayıs 1997 pazar günü oldu.
COŞAN, derse besmele ve hamdele ile başlardı. Arkasından, “Kitapların en efdali Allah’ın kitabıdır, yolların en faziletlisi Peygamber (s.a.s.)’in yoludur. Sonradan uydurulan şeyler bid’attir. Her bid’at dalâlettir. Her dalâlet ve dalâlet sahibi cehenneme gider.” anlamındaki Arapça giriş cümlelerini söylerdi. Sonra, sıradaki ilk hadisin Arapça metnini okurdu.

Ondan sonra okunan kitap hakkında kısa bilgi verir; hadislerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, başta Peygamber (s.a.s.) Efendimiz olmak üzere cümle enbiyânın, evliyânın, sülehànın; sâdât ve meşâyih-i kiramın ruhları için; kitabın müellifinin ve bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bizlere kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemânın, râvilerin ruhları için; caminin bânisi İskender Paşa’nın ruhu için; bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere oraya gelmiş olan kimselerin ahirete irtihal etmiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve Mehmed Zahid KOTKU Hazretleri’nin ruhu için, bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerif okunmasını isterdi.

Daha sonra, sıradaki hadis-i şerifin Arapça metnini okuyup, kelime kelime izahına geçerdi. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve diğer hadis-i şeriflerle meseleyi bir güzel açıklardı. Sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanırdı. Konunun iyi anlaşılması için misaller, hatıralar anlatır; şiirlere, Farsça ve Arapça beyitlere yer verirdi.

COŞAN, ilk yıllarda her sohbette 8-10 hadis-i şerif okuyup izah ederdi, sohbet süresi bir saati geçmezdi. Son yıllarda bu sayı 3’e kadar düşmüş, izah için daha çok vakit ayrılmış, sohbet süresi bir saati biraz aşmaya başlamıştı.

Sohbetin sonunda mutlaka Hatm-i Hàcegân yaptırırdı. Bazen, intisab etmek isteyenler için zikir dersi tarifi yapardı. Eğer vakit müsaitse, küçük notlarla soru gönderenlerin sorularına cevap verirdi.

Sohbetlere öncelikle gençler, öğrenciler, okumuş kimseler gelirlerdi. Fakat her yaştan ve her kesimden insana rastlamak mümkündü. Zamanla ilgi arttığı için, caminin etrafındaki evler satın alınarak cami genişletilmiş; hanımların ve erkeklerin sohbetleri takip edebilmesi için mekânlar yapılmıştır.

İskenderpaşa Camii’ndeki sohbetler, ilk yıllardan beri teyp kasetlerine kayıt edilmiştir. 1987’den sonra görüntülü video kayıtları yapılmıştır.

b. Ankara Özelif Camii Sohbetleri (1982-1996)

COŞAN, Mehmed Zâhid KOTKU Hz. vefat edip, irşad görevi kendisine intikal ettikten sonra, Ankara’da da hadis dersleri başlattı (1982). İlk önce çarşamba günleri evinin yanındaki Muradiye Camii’nde, daha sonra perşembe akşamları Özelif Camii’nde hadis dersi yapmaya başladı. Bir ara cumartesi günleri yapıldı. Emekli olup da Ankara’dan ayrıldıkları 1987 yılına kadar bu dersler devam etti. 1987’den sonra ise, her ayın ilk perşembe akşamı Ankara’ya gelip, bu hadis derslerini ayda bir yapmaya devam etti.

c. Sapanca Sohbetleri (1987-1989)

COŞAN emekli olduktan sonra Sapanca’ya yerleşmiştir. Orada oturdukları yıllarda (1987-1989), evinin yakınındaki Yüzevler Camii’nde cumartesi günleri, ikindiden sonra Muhtâru’l-Ehàdîs isimli kitaptan hadis dersleri yapmıştır.

Muhtâru’l-Ehâdîs kitabı muteber hadis kitaplarından seçilmiş ve ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmış bin dört yüz kadar hadis ihtivâ etmektedir. Mısırlı alim Seyyid Ahmed el-Hâşimî (1878-1943) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe’ye muhtelif tercümeleri yapılmıştır.

d. Anadolu’da Sohbetler

COŞAN, Türkiye’de bulunduğu 1980-1997 yılları arasında sık sık Anadolu’da seyahatler yaparlardı. Gittikleri illerde, uygun camilerde, halka açık hadis dersleri yapmıştır. Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, Adapazarı, Konya, Edirne gibi illerde sohbetler yapılmış hadis sohbetleri mevcuttur.

e. Ev Sohbetleri
Doğum, ölüm, düğün, sünnet vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği evlerde; kahvaltı vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği öğrenci evlerinde mutlaka yarım saat - 45 dakika civarında bir hadis sohbeti yaparlardı.

Konuşma Metni

Ve bi-hadîsin âhar; Men ğadâ yatlubü'l-ılme sallet aleyhi'l-melâiketüVe bi-hadîsin âhar;

Men ğadâ yatlubü'l-ılme sallet aleyhi'l-melâiketü
ve bûrike lehû fî maîşetihî ve lem yentekıs min rızkıhî ve kâne mübâraken aleyhi. ve bûrike lehû fî maîşetihî ve lem yentekıs min rızkıhî ve kâne mübâraken aleyhi.

Sadaka Rasûlullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. Sadaka Rasûlullah fî mâ kâl ev kemâ kâl.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek hadîs-i şerîflerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek hadîs-i şerîflerinden birkaç tanesinin izahını yapalım. birkaç tanesinin izahını yapalım. Fakat izaha geçmeden önce de Peygamber Efendimiz'in ve ashâbının, Fakat izaha geçmeden önce de Peygamber Efendimiz'in ve ashâbının, etbâının, sâdât ve meşâyıh-ı turuku aliyemizin, âhirete göçmüş olan dedelerimizin, etbâının, sâdât ve meşâyıh-ı turuku aliyemizin, âhirete göçmüş olan dedelerimizin, ninelerimizin, geçmişlerimizin, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, ninelerimizin, geçmişlerimizin, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, bu hadisleri bize rivaye etmiş olan alimlerin, ravilerin, bu kitabı yazanbu hadisleri bize rivaye etmiş olan alimlerin, ravilerin, bu kitabı yazan Gümüşhanevî Hocamızın, Mehmed Zahid Hocamızın ruhu için Gümüşhanevî Hocamızın, Mehmed Zahid Hocamızın ruhu için bir Fâtiha üç İhlâs-ı Şerîf okuyup öyle başlayalım buyurun. bir Fâtiha üç İhlâs-ı Şerîf okuyup öyle başlayalım buyurun.

Saffân radıyallahu anh'ten Taberânî tarafından rivayet edilmiş; Saffân radıyallahu anh'ten Taberânî tarafından rivayet edilmiş;

Men ğadâ yatlubü ılmen kâne fî sebîlillahi hattâ yerci'a. Men ğadâ yatlubü ılmen kâne fî sebîlillahi hattâ yerci'a. "Kim sabahleyin ilim öğrenmek için çıkarsa yola, bu yolculuğu fisebilillah sayılır,"Kim sabahleyin ilim öğrenmek için çıkarsa yola, bu yolculuğu fisebilillah sayılır, Allah yolunda yolculuktur." Allah yolunda yolculuktur."

Çünkü ilim öğrenmeye çıkmış, ilim öğrenecek, öğrendiğini tatbik edecek.Çünkü ilim öğrenmeye çıkmış, ilim öğrenecek, öğrendiğini tatbik edecek. Kendisi faydalanacak, başkaları istifade edecekler, Allah'ın rızasını kazanacak. Kendisi faydalanacak, başkaları istifade edecekler, Allah'ın rızasını kazanacak. Bu ilim öğrenme faaliyetinin ecri ve sevabı çok olduğundan evinden bu çıkışı fisebilillah,Bu ilim öğrenme faaliyetinin ecri ve sevabı çok olduğundan evinden bu çıkışı fisebilillah, Allah yolunda çıkış olarak kabul ediliyor. Allah yolunda çıkış olarak kabul ediliyor.

Tabii umumiyetle insan çalışmaya, kazanmaya sabahleyin çıktığı için ğadâ fiiliyle söylenmiş, Tabii umumiyetle insan çalışmaya, kazanmaya sabahleyin çıktığı için ğadâ fiiliyle söylenmiş, yani "Kim sabahleyin çıkarsa." diye yani yani "Kim sabahleyin çıkarsa." diye yani "İşe gider gibi ilim öğrenmeye giderse." demek oluyor."İşe gider gibi ilim öğrenmeye giderse." demek oluyor. Aynı şey akşam için de olur. Yani insan akşamleyin de ilim öğrenmek için gitse aynı sevabı alır.Aynı şey akşam için de olur. Yani insan akşamleyin de ilim öğrenmek için gitse aynı sevabı alır. Camiye gelen bir insan; "Namaz şu vakitte kılınıyor ama ondan önce Camiye gelen bir insan; "Namaz şu vakitte kılınıyor ama ondan önce birkaç hadîs-i şerîf okunuyor onu dinlemeye geleyim." dese birkaç hadîs-i şerîf okunuyor onu dinlemeye geleyim." dese tabii o da gece olduğu halde ilim yolunda olur.tabii o da gece olduğu halde ilim yolunda olur. Gecesi gündüzü fark etmez, bir insan ilim yolunda adım attı mı yürüyüşü, attığı adım, Gecesi gündüzü fark etmez, bir insan ilim yolunda adım attı mı yürüyüşü, attığı adım, gidişi makbul bir gidiştir, Allah'ın sevdiği bir gidiştir ve fisebilillah bir gidiştir,gidişi makbul bir gidiştir, Allah'ın sevdiği bir gidiştir ve fisebilillah bir gidiştir, Allah yolunda bir çalışmadır. Ve inne'l-melâikete le-teda'u ecnihatehâ li-talebi'l-ılmi.Allah yolunda bir çalışmadır.

Ve inne'l-melâikete le-teda'u ecnihatehâ li-talebi'l-ılmi.
"Melekler kanatlarını gererler." diyor Peygamber Efendimiz."Melekler kanatlarını gererler." diyor Peygamber Efendimiz. "Melekler bu ilim öğrenmeye giden insanların üzerlerine kanatlarını gererler." "Melekler bu ilim öğrenmeye giden insanların üzerlerine kanatlarını gererler."

Melekler onları sevdiklerinden onları himaye eder.Melekler onları sevdiklerinden onları himaye eder. Kanat germek, "korumak, sevgiden himaye etmek" mânasına alınabilir.Kanat germek, "korumak, sevgiden himaye etmek" mânasına alınabilir. Meleklerin himayesinde, meleklerin sevgisine mazhar, meleklerle korunanMeleklerin himayesinde, meleklerin sevgisine mazhar, meleklerle korunan bir insan durumunda oluyor. bir insan durumunda oluyor.

İkinci hadîs-i şerîf Ebû Saîd el-Hudrî hazretlerinden rivayet edilmiş. O da; İkinci hadîs-i şerîf Ebû Saîd el-Hudrî hazretlerinden rivayet edilmiş. O da;

Men ğadâ yatlubü'l-ılme. "Kim ilim öğrenmeye çıkarsa." Men ğadâ yatlubü'l-ılme. "Kim ilim öğrenmeye çıkarsa." Sallet aleyhi'l-melâiketü ve bûrike lehû fî maîşetihî. deniliyor,Sallet aleyhi'l-melâiketü ve bûrike lehû fî maîşetihî. deniliyor, burada da; "Melekler dua eder." diye bildiriyor.burada da; "Melekler dua eder." diye bildiriyor. "İlim için yola çıkana melekler dua eder." "İlim için yola çıkana melekler dua eder."

Biliyorsunuz meleklerin insanlar için duaları Kur'ân-ı Kerîm'de anlatılıyor. Biliyorsunuz meleklerin insanlar için duaları Kur'ân-ı Kerîm'de anlatılıyor. Bazı âyet-i kerimelerde geçiyor, melekler yeryüzündeki müslümanlara dualar ederler. Bazı âyet-i kerimelerde geçiyor, melekler yeryüzündeki müslümanlara dualar ederler. Melekler masum mahluklar,Melekler masum mahluklar, Allah'ın mübarek varlıkları oldukları için onların duaları da güzel oluyor. Allah'ın mübarek varlıkları oldukları için onların duaları da güzel oluyor.

İnnellahe ve melâiketehû yüsallûne ale'n-nebiyyi. İnnellahe ve melâiketehû yüsallûne ale'n-nebiyyi. Peygamber Efendimiz'e de Allah ve meleklerinin salâtı yani duası var.Peygamber Efendimiz'e de Allah ve meleklerinin salâtı yani duası var. O da gösteriyor ki meleklerin böyle duaları değerli, aziz bir şey. O da gösteriyor ki meleklerin böyle duaları değerli, aziz bir şey. Melekler ilim öğrenen kimseye, ilim öğrenmeye çıkan kimseye dua eder. Melekler ilim öğrenen kimseye, ilim öğrenmeye çıkan kimseye dua eder.

Ve ne olur? Bir şeyi bildiriyor burada. Ve bûrike lehû fî maîşetihî.Ve ne olur?

Bir şeyi bildiriyor burada.

Ve bûrike lehû fî maîşetihî.
"Kazancı bereketlenir. Rızkı, kazancı artar." Bu büyük bir müjde."Kazancı bereketlenir. Rızkı, kazancı artar."

Bu büyük bir müjde.
Çünkü insanların ilim öğrenmekten geri kalmalarının sebepleri çok kere çalışma mecburiyetidir;Çünkü insanların ilim öğrenmekten geri kalmalarının sebepleri çok kere çalışma mecburiyetidir; "İşim var hocam ne yapayım. Evde çoluk çocuk var, bir şeyler yemeleri lazım,"İşim var hocam ne yapayım. Evde çoluk çocuk var, bir şeyler yemeleri lazım, onlara benim bir kazanç götürmem gerekiyor. onlara benim bir kazanç götürmem gerekiyor. Onun için kusura bakma yani gönlümüz buralarda ama ilim öğrenmek isteriz ama Onun için kusura bakma yani gönlümüz buralarda ama ilim öğrenmek isteriz ama ne yapalım işte işimiz var." filan der umumiyetle. ne yapalım işte işimiz var." filan der umumiyetle.

Mazeret her devirde böyle olmuştur. Kazanmak, geçinmek mecburiyetleri, Mazeret her devirde böyle olmuştur. Kazanmak, geçinmek mecburiyetleri, onun için çalışmak mecburiyetleri bu gibi faaliyetleri engelliyor. onun için çalışmak mecburiyetleri bu gibi faaliyetleri engelliyor. Engellediği için de insanlar böyle bir telaş içinde başlıyorlar hayata,Engellediği için de insanlar böyle bir telaş içinde başlıyorlar hayata, böyle bir gürültü içinde paldır küldür gidiyor ömür geçiyor. böyle bir gürültü içinde paldır küldür gidiyor ömür geçiyor. Yani küçükken çırak olarak giriyor kalfa oluyor, usta oluyor, evleniyor, Yani küçükken çırak olarak giriyor kalfa oluyor, usta oluyor, evleniyor, ihtiyarlıyor bu iş bitmiyor. ihtiyarlıyor bu iş bitmiyor.

İmam Ebû Yusuf yoldan geçiyormuş, İmam-ı Âzam hazretleri de büyük alim, o da bir delikanlı. İmam Ebû Yusuf yoldan geçiyormuş, İmam-ı Âzam hazretleri de büyük alim, o da bir delikanlı. Taze bir delikanlı, yiğit kimse gidiyor. Taze bir delikanlı, yiğit kimse gidiyor. Bakmış demiş; "Nereye gidiyorsun sen?" Bakmış demiş;

"Nereye gidiyorsun sen?"

"Ben kuyumcunun yanında çalışıyorum. "Ben kuyumcunun yanında çalışıyorum. Kuyumcunun yanında çalışmaya gidiyorum, geçimim o." demiş.Kuyumcunun yanında çalışmaya gidiyorum, geçimim o." demiş. Yani aylık haftalık alınıyor ya, işte oradan geçinecek. Yani aylık haftalık alınıyor ya, işte oradan geçinecek.

Ne kadar alıyorsun? Şu kadar alıyorum. Ne kadar alıyorsun?

Şu kadar alıyorum.

"Tamam, aynı parayı ben sana vereyim sen benim ilim meclisime gel." demiş. "Tamam, aynı parayı ben sana vereyim sen benim ilim meclisime gel." demiş.

Bu da İmâm-ı Âzam Efendimiz'in ferasetini, büyüklüğünü, cömertliğini, Bu da İmâm-ı Âzam Efendimiz'in ferasetini, büyüklüğünü, cömertliğini, daha daha nice nice hasletleri olduğunu gösteriyor.daha daha nice nice hasletleri olduğunu gösteriyor. Nasıl Allah yolunda kesesini açıyor, nasıl dışarıdan, dünya için çalışan dünya ehli insanı Nasıl Allah yolunda kesesini açıyor, nasıl dışarıdan, dünya için çalışan dünya ehli insanı nasıl din yoluna çekiyor.nasıl din yoluna çekiyor. Sonra Ebû Yusuf mezhebin en büyük alimi olmuş.Sonra Ebû Yusuf mezhebin en büyük alimi olmuş. Anası; "Camiye, medreseye [gidecek] ilim öğrenecek filan diye sen benim çocuğumu kandırıyorsun." filan diyerek razı olmak istememiş. Anası; "Camiye, medreseye [gidecek] ilim öğrenecek filan diye sen benim çocuğumu kandırıyorsun." filan diyerek razı olmak istememiş.

"Tasalanma, parasını vereceğim, parasıyla değil mi? "Tasalanma, parasını vereceğim, parasıyla değil mi? Parasını vereceğim işte!" deyince tabii para meselesi hallolunca iş bitiyor. Parasını vereceğim işte!" deyince tabii para meselesi hallolunca iş bitiyor.

Bir çok insanlar, muazzam zeki insanlar, fevkalade zeki insanlar bu geçim gailesi, Bir çok insanlar, muazzam zeki insanlar, fevkalade zeki insanlar bu geçim gailesi, geçim telaşı, para kazanacağım düşüncesiyle ilimden geri kalıyorlar. geçim telaşı, para kazanacağım düşüncesiyle ilimden geri kalıyorlar. Bir Amerikalı müslüman diyor ki, Amerikalı kendisi; Bir Amerikalı müslüman diyor ki, Amerikalı kendisi;

"Siz ey müslüman kardeşlerim! Çok büyük alimler yetiştirmiş bir ümmetsiniz. "Siz ey müslüman kardeşlerim! Çok büyük alimler yetiştirmiş bir ümmetsiniz. Dâhîler yetiştirmişsiniz, yani dini ilimlerde, mânevî ilimlerde yetiştirdiğiniz alimlerin Dâhîler yetiştirmişsiniz, yani dini ilimlerde, mânevî ilimlerde yetiştirdiğiniz alimlerin kıymetine paha biçilemeyecek kadar yüksek büyük alimler yetiştirmişsiniz." kıymetine paha biçilemeyecek kadar yüksek büyük alimler yetiştirmişsiniz."

Çünkü dâhî adam, yani süper, süperin süperi zeki insan din adamı olmuş. Çünkü dâhî adam, yani süper, süperin süperi zeki insan din adamı olmuş. Zeki bir insan hangi mesleğe girse güzel iş yapar. Yani süper insan o meslekte birinci olur. Zeki bir insan hangi mesleğe girse güzel iş yapar. Yani süper insan o meslekte birinci olur.

"Bu büyük önderlerin, ilim önderlerinin hayatlarını ve yazmış oldukları eserleri okuyun "Bu büyük önderlerin, ilim önderlerinin hayatlarını ve yazmış oldukları eserleri okuyun çünkü eserleri çok mükemmel yazmışlar.çünkü eserleri çok mükemmel yazmışlar. Ben de şu anda Endülüs'ün yetiştirmiş olduğu büyük alim Ben de şu anda Endülüs'ün yetiştirmiş olduğu büyük alim İmam Şâtıbî'yi incelemekte ve okumaktayım." diyor. İmam Şâtıbî'yi incelemekte ve okumaktayım." diyor. Amerikalı... "Siz yetiştirdiğiniz kendi kültürünüzün büyük şahsiyetlerini öğrenin. Amerikalı... "Siz yetiştirdiğiniz kendi kültürünüzün büyük şahsiyetlerini öğrenin. Öğrenin, ben de okuyorum. Bak Şâtıbî'yi okuyorum çok memnunum, muhteşem bir zât, belli.Öğrenin, ben de okuyorum. Bak Şâtıbî'yi okuyorum çok memnunum, muhteşem bir zât, belli. İslâm'ın eski devirlerinde en büyük zekalar, en zeki insanlar, süper zekalar, İslâm'ın eski devirlerinde en büyük zekalar, en zeki insanlar, süper zekalar, dâhî olan insanlar hep Allah'ın rızasını kazanalım diye din ilimlerine rağbet etmiş dâhî olan insanlar hep Allah'ın rızasını kazanalım diye din ilimlerine rağbet etmiş ve din ilimlerinde çok dâhîler, muhteşem insanlar yetişmiş.ve din ilimlerinde çok dâhîler, muhteşem insanlar yetişmiş. Hayata yani dünyada eşi böyle yüzyılda bir, bin yılda bir gelen insanlar yetişmiş.Hayata yani dünyada eşi böyle yüzyılda bir, bin yılda bir gelen insanlar yetişmiş. Maalesef şimdi süper zekalar ya doktor oluyor ya mühendis oluyor yani o tarafa kayıyor." diyor. Maalesef şimdi süper zekalar ya doktor oluyor ya mühendis oluyor yani o tarafa kayıyor." diyor.

Neden? Para meselesi. Menfaat şeyinden. Eskiden mânevî menfaati öne alıyormuş, Neden?

Para meselesi. Menfaat şeyinden. Eskiden mânevî menfaati öne alıyormuş,
"Allah sevsin, Allah'ın sevgili kulu olayım." diye o yola giriyormuş. "Allah sevsin, Allah'ın sevgili kulu olayım." diye o yola giriyormuş. İmam Gazaliler, İmam Buhariler böyle muhteşem şahıslar.İmam Gazaliler, İmam Buhariler böyle muhteşem şahıslar. E şimdi de tabii iman öğretildiği için, anlatılmadığı için madde esas olmuş,E şimdi de tabii iman öğretildiği için, anlatılmadığı için madde esas olmuş, ya doktor oluyor ya mühendis oluyor ya profesör oluyor. ya doktor oluyor ya mühendis oluyor ya profesör oluyor. "Maalesef şimdi zekalar hep din dışı sahalara kayıyorlar ama eskiler hep dine kaymış." diyor. "Maalesef şimdi zekalar hep din dışı sahalara kayıyorlar ama eskiler hep dine kaymış." diyor.

Neden eskiler dine kaymış? Sevabı var. Neden eskiler dine kaymış?

Sevabı var.

Peki o eskiler dine kaymış da rızıkları eksik mi kalmış, aç mı kalmışlar, açık mı kalmışlar? Peki o eskiler dine kaymış da rızıkları eksik mi kalmış, aç mı kalmışlar, açık mı kalmışlar?

Hayır, [hadis] ne diyor? Bûrike lehû fî maîşetihî.Hayır, [hadis] ne diyor?

Bûrike lehû fî maîşetihî.
Peygamber Efendimiz garanti veriyor ki; "Rızkı geniş olur, bereketlenir."Peygamber Efendimiz garanti veriyor ki; "Rızkı geniş olur, bereketlenir." Yani Allah onu nereden rızıklandırırsa rızıklandıracak. O gönderiyor. Yani Allah onu nereden rızıklandırırsa rızıklandıracak. O gönderiyor.

Ve lem yentekıs min rızkıhî ve kâne mübâraken aleyhi. Ve lem yentekıs min rızkıhî ve kâne mübâraken aleyhi. Rızkından bir şey eksilmez, rızkı ona bol bol gelir." Mesela İmam Mâlik.Rızkından bir şey eksilmez, rızkı ona bol bol gelir."

Mesela İmam Mâlik.
İmam Mâlik, Harun er-Reşîd kendisine talip olmuş, yani hükümdarlar etrafındaİmam Mâlik, Harun er-Reşîd kendisine talip olmuş, yani hükümdarlar etrafında pervane gibi dönmüşler.pervane gibi dönmüşler. Hükümdarlar yalvarmışlar; "Aman yazdığınız kitabı bize okutsanız, saraya buyursanız, Hükümdarlar yalvarmışlar; "Aman yazdığınız kitabı bize okutsanız, saraya buyursanız, ders verseniz." ders verseniz."

Yok saraya gelmem, sen bizim eve gel." Olur. Yok saraya gelmem, sen bizim eve gel."

Olur.

Yani hükümdarların itibar ettiği, rağbet ettiği kimseler olmuşlar. Yani hükümdarların itibar ettiği, rağbet ettiği kimseler olmuşlar.

Rızık azalmıyor, azalmıyor ama işte onu babaların yetiştirmesi lazım.Rızık azalmıyor, azalmıyor ama işte onu babaların yetiştirmesi lazım. Yani çocuk onu bilemez babalar onu bilecek.Yani çocuk onu bilemez babalar onu bilecek. Siz mesela birer baba olarak evlatlarınıza [din ilmini] siz sevdireceksiniz.Siz mesela birer baba olarak evlatlarınıza [din ilmini] siz sevdireceksiniz. Ben diyorum ki, Türkiye'de de söylüyorum burada da söyleyeceğim,Ben diyorum ki, Türkiye'de de söylüyorum burada da söyleyeceğim, evlatlarınızdan bir tanesini özel desteğinize alın din ilmine sevk edin; evlatlarınızdan bir tanesini özel desteğinize alın din ilmine sevk edin;

"Evladım, sen üniversitede okuyacağım, mühendis olacağım, doktor olacağım, "Evladım, sen üniversitede okuyacağım, mühendis olacağım, doktor olacağım, muayenehane açacağım, eczacı olacağım, eczane açacağım para kazanacağım,muayenehane açacağım, eczacı olacağım, eczane açacağım para kazanacağım, geçimimi öyle rahat sağlayacağım filan diye telaş etme.geçimimi öyle rahat sağlayacağım filan diye telaş etme. Sen telaş etme ben sana araba da alacağım, daire de alacağım, maaş da bağlayacağım.Sen telaş etme ben sana araba da alacağım, daire de alacağım, maaş da bağlayacağım. Müsterih ol, geçim endişesini kafandan sil at, sen din ilmine, Müsterih ol, geçim endişesini kafandan sil at, sen din ilmine, şöyle bir rahat derin nefes alarak huzurlu bir şekilde gir, arkanda ben varım.şöyle bir rahat derin nefes alarak huzurlu bir şekilde gir, arkanda ben varım. Sağ oldukça seni destekleyeceğim. Sağ oldukça seni destekleyeceğim. Haydi bakalım sen de bizim aileden din yoluna gir bakalım." diye desteklemesi lazım. Haydi bakalım sen de bizim aileden din yoluna gir bakalım." diye desteklemesi lazım.

Herkes hiç olmazsa bir çocuğunu, hepsini alim yetiştirirse ne güzel olur ama Herkes hiç olmazsa bir çocuğunu, hepsini alim yetiştirirse ne güzel olur ama hiç olmazsa bir tanesini, en kabiliyetli gördüğü, en halim selim, en zeki gördüğühiç olmazsa bir tanesini, en kabiliyetli gördüğü, en halim selim, en zeki gördüğü bir tanesini kendisine rahmet okusun diye, ailesine nur yağsın diye, kabrine nur yağsın diye,bir tanesini kendisine rahmet okusun diye, ailesine nur yağsın diye, kabrine nur yağsın diye, ailesinin namı asırlarca devam etsin diye din yolunda desteklemesi lazım. ailesinin namı asırlarca devam etsin diye din yolunda desteklemesi lazım.

Bak Meryem validemizin annesi babası dindar insanlardı. Asil bir aile. Bak Meryem validemizin annesi babası dindar insanlardı. Asil bir aile. İmran babalarının adı, hanımı hamile kalınca, "Yâ Rabbi!" diyor; İmran babalarının adı, hanımı hamile kalınca, "Yâ Rabbi!" diyor;

Rabbi innî nezertü leke mâ fî batnî muharraran fe-tekabbel minnî. Rabbi innî nezertü leke mâ fî batnî muharraran fe-tekabbel minnî. "Şu doğacak çocuğumu ibadethaneye vakfedeceğim." "Şu doğacak çocuğumu ibadethaneye vakfedeceğim."

Vakıf, hiç duydunuz mu vakıf çocuk? "İbadethaneye vakfedeceğim." Vakıf, hiç duydunuz mu vakıf çocuk?

"İbadethaneye vakfedeceğim."
Fe-tekabbel minnî. "Kabul et benden yâ Rabbi!" Fe-tekabbel minnî. "Kabul et benden yâ Rabbi!"

"Bu evladım doğunca senin dinine hizmet etsin diye ibadethaneye "Bu evladım doğunca senin dinine hizmet etsin diye ibadethaneye vakfedeceğim bu çocuğu." diyor. vakfedeceğim bu çocuğu." diyor.

Ne güzel düşünce! Ne güzel düşünce!.. Sonra Meryem validemiz dünyaya gelmiş. Ne güzel düşünce! Ne güzel düşünce!..

Sonra Meryem validemiz dünyaya gelmiş.
Yani demek ki oymuş karnındaki. Meryem validemiz doğmuş; Yani demek ki oymuş karnındaki. Meryem validemiz doğmuş;

Rabbi innî veda'tühâ ünsâ. "Yâ Rabbi! Ben erkek olacak sanıyordum kız oldu. Rabbi innî veda'tühâ ünsâ. "Yâ Rabbi! Ben erkek olacak sanıyordum kız oldu. Kızmış, ne bileyim, sen kız nasip ettin. Eh..." Vallâhu âlemü bimâ vada'at. Kızmış, ne bileyim, sen kız nasip ettin. Eh..."

Vallâhu âlemü bimâ vada'at.
"Çocuğun kız mı erkek mi olacağını Allah celle celâlühû en âlâsını bilir."Çocuğun kız mı erkek mi olacağını Allah celle celâlühû en âlâsını bilir. Yaradan O." Sözünde durdu, Meryem validemizi din yoluna hizmete,Yaradan O."

Sözünde durdu, Meryem validemizi din yoluna hizmete,
dine hizmet etsin, din yolunda çalışsın diye vakfetti o da Hz. Meryem oldu,dine hizmet etsin, din yolunda çalışsın diye vakfetti o da Hz. Meryem oldu, cennet hatunlarının en başta gelen ismi. cennet hatunlarının en başta gelen ismi.

Biri Meryem Hatun idi âşikar. Bir tanesi Peygamber Efendimiz'in kızı Fâtımatü'z-zehrâ. Biri Meryem Hatun idi âşikar. Bir tanesi Peygamber Efendimiz'in kızı Fâtımatü'z-zehrâ. Cennetlik olduğu Peygamber Efendimiz'in mübarek lisanından garantilenmiş olan mübarek bir evlat. Cennetlik olduğu Peygamber Efendimiz'in mübarek lisanından garantilenmiş olan mübarek bir evlat.

Neden? Neden?

Anasının niyetinden belli, daha doğmadan; "Yâ Rabbi! Bu doğacak çocuğumu senin hizmetine,Anasının niyetinden belli, daha doğmadan; "Yâ Rabbi! Bu doğacak çocuğumu senin hizmetine, dini yaysın diye hizmete tahsis edeceğim." diyor. dini yaysın diye hizmete tahsis edeceğim." diyor.

Biz de böyle yapabilirsek ne mutlu, ne kadar güzel olur! Hem de ben diyorum ki, Biz de böyle yapabilirsek ne mutlu, ne kadar güzel olur!

Hem de ben diyorum ki,
böyle köyden vesaireden filan [gelmiş, getirilmiş] öksüz çocuklar oluyor. böyle köyden vesaireden filan [gelmiş, getirilmiş] öksüz çocuklar oluyor. İşte bu baştan savurmak kabilinden filan şey yapıyorlar, [onlara yardım edip okutuyorlar]. İşte bu baştan savurmak kabilinden filan şey yapıyorlar, [onlara yardım edip okutuyorlar]. Diyorum ki öyle değil. Zengin bir adam en zeki çocuğunu koysun ortaya Diyorum ki öyle değil. Zengin bir adam en zeki çocuğunu koysun ortaya ve o hoca olduğu zaman İmâm-ı Âzam gibi yoldan geçene para versin. ve o hoca olduğu zaman İmâm-ı Âzam gibi yoldan geçene para versin.

Gel bakalım, nereye gidiyorsun sen? Eczacı kalfası olacağım. Gel bakalım, nereye gidiyorsun sen?

Eczacı kalfası olacağım.

Gel buraya. Benim dersime devam et sana şu kadar para. Gel buraya. Benim dersime devam et sana şu kadar para.

Böyle desin, yani para veren hoca [olsun]. Ne güzel bir şey! Böyle desin, yani para veren hoca [olsun]. Ne güzel bir şey! Allah rızası için böyle hizmet etsin. Altında arabası ordan oraya hizmete koşsun,Allah rızası için böyle hizmet etsin. Altında arabası ordan oraya hizmete koşsun, gidilmeyen köylere gitsin, ulaşılmayan yerlere gitsin, yapılmayan hizmetleri yapsın.gidilmeyen köylere gitsin, ulaşılmayan yerlere gitsin, yapılmayan hizmetleri yapsın. Önder olsun, lider olsun, insanları hayra teşvik etsin ve onları alsın götürsün. Önder olsun, lider olsun, insanları hayra teşvik etsin ve onları alsın götürsün. Korkmasın, yani "Ben böyle yaparsam acaba parasız kalır mıyım,Korkmasın, yani "Ben böyle yaparsam acaba parasız kalır mıyım, maaş giderse halim nice olur?" demesin.maaş giderse halim nice olur?" demesin. Babasının desteği var, şeyin desteği var cesur olsun yani annesi babası ona cesaret versin. Babasının desteği var, şeyin desteği var cesur olsun yani annesi babası ona cesaret versin.

Ne olur öyle bir evlat yetiştiren? Ne olur öyle bir evlat yetiştiren?

Öyle bir evlat yetiştiren dünyası âhireti mamur olur çok kar eder. Neden? Öyle bir evlat yetiştiren dünyası âhireti mamur olur çok kar eder.

Neden?

Çünkü o evlâdı yetiştiren anne ve baba o evlat bütün hayırlı işleri yaptığı müddetçe,Çünkü o evlâdı yetiştiren anne ve baba o evlat bütün hayırlı işleri yaptığı müddetçe, ölseler bile kabirlerine nur yağar, sevap gelir, defterlerinden günahlar silinir durur, ölseler bile kabirlerine nur yağar, sevap gelir, defterlerinden günahlar silinir durur, sevaplar yazılır durur.sevaplar yazılır durur. Kabre dağlar kadar günahla girmişse bile kabirden dağlar gibi sevapla kalkarKabre dağlar kadar günahla girmişse bile kabirden dağlar gibi sevapla kalkar çünkü evlâdı biriktirdi yığdı üstüne sevabı.çünkü evlâdı biriktirdi yığdı üstüne sevabı. Sevap yağdırdı, rahmet yağdırdı üstüne. Sevap yağdırdı, rahmet yağdırdı üstüne.

Böyle şey yapalım, yani burada bir okul açalım veya hafız okulu açalım. Böyle şey yapalım, yani burada bir okul açalım veya hafız okulu açalım. Bak hafız kardeşlerimiz var, durumları müsait. Herkes kendi çocuğunu koysun.Bak hafız kardeşlerimiz var, durumları müsait. Herkes kendi çocuğunu koysun. Ve din alimi yetiştirecek çocuğumuzu küçükten sayalım, kendimiz sayalım, Ve din alimi yetiştirecek çocuğumuzu küçükten sayalım, kendimiz sayalım, ona konuşurken saygıdeğer bir hitapla konuşalım çünkü o din adamı olacak.ona konuşurken saygıdeğer bir hitapla konuşalım çünkü o din adamı olacak. Din adamı olacak; "Hafız gel! Otur şuraya! Kenara çekil! Kalk, oku, bitir, sus!.." Din adamı olacak; "Hafız gel! Otur şuraya! Kenara çekil! Kalk, oku, bitir, sus!.." Böyle şey olmaz ki! Böyle olmasın yani. Böyle şey olmaz ki! Böyle olmasın yani. Peygamber Efendimiz; "Çocuklarınıza asaletli insan muamelesi yapın." diyor. Peygamber Efendimiz; "Çocuklarınıza asaletli insan muamelesi yapın." diyor.

Çocuklarınıza ne kadar asaletli insan muamelesi yaparsanız çocuk o kadar asil olur.Çocuklarınıza ne kadar asaletli insan muamelesi yaparsanız çocuk o kadar asil olur. İngilizce tabiriyle o kadar centilmen olur, o kadar böyle şey olur, temiz olur. İngilizce tabiriyle o kadar centilmen olur, o kadar böyle şey olur, temiz olur. Ne kadar tatmin ederseniz çocuk o kadar durulmuş olur.Ne kadar tatmin ederseniz çocuk o kadar durulmuş olur. Ne kadar tatmin etmezseniz, ne kadar sıkarsanız o kadar haşarı, sağa sola saldırgan şey olur. Ne kadar tatmin etmezseniz, ne kadar sıkarsanız o kadar haşarı, sağa sola saldırgan şey olur.

Yani bunu size ciddi olarak, çok ciddi olarak teklif ediyorum. Yani bunu size ciddi olarak, çok ciddi olarak teklif ediyorum. Herkes yapabileceği kadar imkanını göz önüne getirsin.Herkes yapabileceği kadar imkanını göz önüne getirsin. Nasıl Meryem validemizin anası; "Yâ Rabbi! Ben şu doğacak çocuğumu senin yoluna vakfediyorum." demiş,Nasıl Meryem validemizin anası; "Yâ Rabbi! Ben şu doğacak çocuğumu senin yoluna vakfediyorum." demiş, siz de bir çocuğunuzu Allah yoluna vakfedin. siz de bir çocuğunuzu Allah yoluna vakfedin.

Bak, din gidince, iman gidince insanlar ne kadar vahşileşiyor ne kadar âdîleşiyor! Bak, din gidince, iman gidince insanlar ne kadar vahşileşiyor ne kadar âdîleşiyor! Ne günahlar işliyorlar, ne zulümler işliyorlar. İnsaf yok, merhamet yok.Ne günahlar işliyorlar, ne zulümler işliyorlar. İnsaf yok, merhamet yok. Napalm bombası kullanırlar, çocuklar ölür, açlıktan kırılır, insanlar yerinden yurdundan sürülür. Napalm bombası kullanırlar, çocuklar ölür, açlıktan kırılır, insanlar yerinden yurdundan sürülür.

Neden oluyor? Bunların hepsi Allah korkusu olmadığından oluyor. Neden oluyor?

Bunların hepsi Allah korkusu olmadığından oluyor.

Re'sü'l-hikmeti mehâfetullah. Re'sü'l-hikmeti mehâfetullah. "Her türlü asaletin, edebin, güzelliğin, olgunluğun pınarı, kaynağı, ana damarı, "Her türlü asaletin, edebin, güzelliğin, olgunluğun pınarı, kaynağı, ana damarı, coşup coşup besleyen gelen yeri Allah korkusu."coşup coşup besleyen gelen yeri Allah korkusu." Allah'ı bilecek, Allah'tan korkacak, Allah için çalışacak insanlar olacak.Allah'ı bilecek, Allah'tan korkacak, Allah için çalışacak insanlar olacak. Reisicumhurlar öyle olursa, komutanlar öyle olursa, Reisicumhurlar öyle olursa, komutanlar öyle olursa, devlet yöneticileri öyle olursa, müdürler öyle olursa, bakanlar öyle olursa bir ülke ihyâ olur. devlet yöneticileri öyle olursa, müdürler öyle olursa, bakanlar öyle olursa bir ülke ihyâ olur.

Aksine her birisi aç kurtlar gibi olursa, sırtlanlar gibi olursa, canavar gibi olursa ne olur? Aksine her birisi aç kurtlar gibi olursa, sırtlanlar gibi olursa, canavar gibi olursa ne olur?

Âlem harap olur. Buyurun şimdi Iraklı olmak ister miydiniz? Âlem harap olur.

Buyurun şimdi Iraklı olmak ister miydiniz?

Iraklı olmak ne Irak'a yakın bir yerde oturmak bile istemez insan. "Irak'tan ırak olayım!" diyeIraklı olmak ne Irak'a yakın bir yerde oturmak bile istemez insan. "Irak'tan ırak olayım!" diye düşünür insan, yani aman Irak benden ırak olsun, uzak olsun diye düşünür. düşünür insan, yani aman Irak benden ırak olsun, uzak olsun diye düşünür.

Neden? Bir zalim geçmiş başına, köpek gibi bir o tarafa saldırıyor bir o tarafa saldırıyor, Neden?

Bir zalim geçmiş başına, köpek gibi bir o tarafa saldırıyor bir o tarafa saldırıyor,
bir o tarafa saldırıyor bir o tarafa saldırıyor. bir o tarafa saldırıyor bir o tarafa saldırıyor. Bir içeriyi ısırıyor bir dışarıyı ısırmaya çalışıyor. Ve bir milletin sosyal terbiyesinde Bir içeriyi ısırıyor bir dışarıyı ısırmaya çalışıyor. Ve bir milletin sosyal terbiyesinde ne kadar düşme olmuş ki böyle bir zalimi başından def edemiyor.ne kadar düşme olmuş ki böyle bir zalimi başından def edemiyor. Yani bir kişi! Bir kişi hiçbir şey yapamaz. Bir kişi bir kişidir, ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Yani bir kişi! Bir kişi hiçbir şey yapamaz. Bir kişi bir kişidir, ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Tepeden tırnağa ateş olsa işte birkaç metrelik bir yeri yakar o kadar.Tepeden tırnağa ateş olsa işte birkaç metrelik bir yeri yakar o kadar. Ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Zalimi zalim yapan etrafındaki dalkavuklardır,Ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Zalimi zalim yapan etrafındaki dalkavuklardır, yardakçılardır, destekçilerdir, yardımcılardır.yardakçılardır, destekçilerdir, yardımcılardır. Onun içi onların vebali de onun kadar büyüktür.Onun içi onların vebali de onun kadar büyüktür. Kim bir zalimi desteklerse o da zalimle aynı cezaya çarptırılacak, Kim bir zalimi desteklerse o da zalimle aynı cezaya çarptırılacak, o da cehennemde aynı şekilde yanacak. o da cehennemde aynı şekilde yanacak.

Ve lâ terkenû ile'l-lezîne zâlemû fe-temessekümü'n-nâru. Ve lâ terkenû ile'l-lezîne zâlemû fe-temessekümü'n-nâru. "Sakın zalimlere meyletmeyin, destek olmayın, onların yanında yer almayın sonra"Sakın zalimlere meyletmeyin, destek olmayın, onların yanında yer almayın sonra size de cehennem ateşi zarar verir, siz de cehenneme gidersiniz." diye âyet-i kerîme ihtar ediyor. size de cehennem ateşi zarar verir, siz de cehenneme gidersiniz." diye âyet-i kerîme ihtar ediyor.

İnsan bir zalime tebessüm bile etmeyecek. İnsan bir zalime tebessüm bile etmeyecek. Tebessüm etmesi bile günahtır, yüzüne bile gülmeyecek.Tebessüm etmesi bile günahtır, yüzüne bile gülmeyecek. Desteklemek değil yanında olmak değil yüzüne bile gülmeyecek zalime dur diyecek. Desteklemek değil yanında olmak değil yüzüne bile gülmeyecek zalime dur diyecek.

Bakın enteresan bir hadîs-i şerîftir. Hiç daha önce duydunuz mu [bilmiyorum]. Bakın enteresan bir hadîs-i şerîftir. Hiç daha önce duydunuz mu [bilmiyorum]. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki; "Mütekebbire, kibirli insana, burnu havada kibirli insana tekebbür sadakadır." diyor. "Mütekebbire, kibirli insana, burnu havada kibirli insana tekebbür sadakadır." diyor.

Hani biz genel İslâm ahlakını nasıl biliyoruz? Hani biz genel İslâm ahlakını nasıl biliyoruz?

Mütevâzi olmak diye biliyoruz. Mütevâzi olacak, koyun gibi olacak. Mütevâzi olmak diye biliyoruz. Mütevâzi olacak, koyun gibi olacak. Yunus Emre'nin ilahisindeki gibi koyundan yavaş olacak.Yunus Emre'nin ilahisindeki gibi koyundan yavaş olacak. Dövene elsiz olacak, sövene dilsiz olacak, gönülsüz olacak, sabırlı olacak filan böyle yumuşak, Dövene elsiz olacak, sövene dilsiz olacak, gönülsüz olacak, sabırlı olacak filan böyle yumuşak, hamur gibi, pamuk gibi filan.hamur gibi, pamuk gibi filan. Böyle tarif ediliyor. Böyle tarif ediliyor ama Müslümanlık tek taraflı bir din değildir. Böyle tarif ediliyor. Böyle tarif ediliyor ama Müslümanlık tek taraflı bir din değildir. Müslümanlık tek kanatlı değildir, tek ayaklı değildir.Müslümanlık tek kanatlı değildir, tek ayaklı değildir. Topal değildir, kırık kanatlı değildir Müslümanlığın her şeyi tamamdır, dört köşesi mamurdur,Topal değildir, kırık kanatlı değildir Müslümanlığın her şeyi tamamdır, dört köşesi mamurdur, dört başı mamurdur. dört başı mamurdur. Müslümanlıkta hem böyle yumuşaklık var hem de yerine göre hareket var. Müslümanlıkta hem böyle yumuşaklık var hem de yerine göre hareket var.

Yerine göre hareket ne? Karşındaki mütekebbir mi, Allah Allah! Yerine göre hareket ne?

Karşındaki mütekebbir mi, Allah Allah!
"Büyük dağları ben yarattım, küçük dağları ben yarattım!" diye dolaşıyor ortada. "Büyük dağları ben yarattım, küçük dağları ben yarattım!" diye dolaşıyor ortada. Tamam, "Mütekebbire tekebbür göstermek sadaka." diyor. Neden? Tamam, "Mütekebbire tekebbür göstermek sadaka." diyor.

Neden?

Sen kimsin be! Ciğeri beş para etmez adamsın! Sana adam diyenin anlını karışlarım! Sen kimsin be! Ciğeri beş para etmez adamsın! Sana adam diyenin anlını karışlarım! Bakmıyorum sana!" filan deyince iki kişiden böyle laf duysa balona iğne batırılmış gibiBakmıyorum sana!" filan deyince iki kişiden böyle laf duysa balona iğne batırılmış gibi tısss susacak, tekebbür edecek hali kalmayacak.tısss susacak, tekebbür edecek hali kalmayacak. Doğru değil, yüz vermek doğru değil. Yüz veriliyor, yüz veriliyor, yüz veriliyor şişiriliyor, Doğru değil, yüz vermek doğru değil. Yüz veriliyor, yüz veriliyor, yüz veriliyor şişiriliyor, şişiriliyor ondan sonra her birisi bir cebbar oluyor. şişiriliyor ondan sonra her birisi bir cebbar oluyor.

Aziz ve muhterem kardeşlerim! Demek ki İslâm böyle.Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Demek ki İslâm böyle.
İşte bunların hepsi yani ahlakın güzelliği, incelikleri, tarafları, detayları,İşte bunların hepsi yani ahlakın güzelliği, incelikleri, tarafları, detayları, hayata uygun olan yönü, bunların hepsi ilimle öğrenilir. hayata uygun olan yönü, bunların hepsi ilimle öğrenilir. Onun için ilme sarılacağız. Onun için ilme sarılacağız, nasıl sarılacağız? Onun için ilme sarılacağız.

Onun için ilme sarılacağız, nasıl sarılacağız?

Kitaba mı sarılacağız? Kitapla beraber mi yatacağız? Hayır. Kitaba mı sarılacağız?

Kitapla beraber mi yatacağız?

Hayır.
İlme sarılmak ilmi kalkındırmakla olur. Destek olacaksın. İlme sarılmak ilmi kalkındırmakla olur. Destek olacaksın. Hocaya destek olacaksın, çocuğuna destek olacaksın, camiye destek olacaksın,Hocaya destek olacaksın, çocuğuna destek olacaksın, camiye destek olacaksın, beğendiğin insana destek olacaksın. beğendiğin insana destek olacaksın. Ölçeceksin biçeceksin tamam, şu insan hayırlı bir şeyler yapmak istiyor yanında yer alacaksın.Ölçeceksin biçeceksin tamam, şu insan hayırlı bir şeyler yapmak istiyor yanında yer alacaksın. Destek olacaksın ki ilim gelişsin. Bir kasabaya, bir şehre gittik burada. konuşma yaptık. Destek olacaksın ki ilim gelişsin.

Bir kasabaya, bir şehre gittik burada. konuşma yaptık.

Arkadaşlardan Allah razı olsun. Dedim ki; "İnsan yaşamak için neye muhtaç?" Arkadaşlardan Allah razı olsun.

Dedim ki; "İnsan yaşamak için neye muhtaç?"

Suya, havaya, gıdaya. Bunların hepsinden daha önce insana dinini öğreten insan lazım. Suya, havaya, gıdaya.

Bunların hepsinden daha önce insana dinini öğreten insan lazım.

Neden? Dinini öğrenmedi mi kâfir oluyor, kâfir oldu mu cehenneme gidiyor. Neden?

Dinini öğrenmedi mi kâfir oluyor, kâfir oldu mu cehenneme gidiyor.
İngiliz olmuş, gezdiğimiz zaman gördük, İngiliz olmuş, gezdiğimiz zaman gördük, Türk asıllı, Kıbrıs asıllı bir kimse İngilizden hiç farkı kalmamış. Neden? Türk asıllı, Kıbrıs asıllı bir kimse İngilizden hiç farkı kalmamış.

Neden?

İlim gitmemiş. İlim gitmeyince İngilizleşiyor. Yarın öbür gün onun torunu kiliseye gitmeye başlar İlim gitmemiş. İlim gitmeyince İngilizleşiyor. Yarın öbür gün onun torunu kiliseye gitmeye başlar . Benim dedelerim adı şöyleymiş böyleymiş filan der o kadar, bir şey kalmaz ortada. . Benim dedelerim adı şöyleymiş böyleymiş filan der o kadar, bir şey kalmaz ortada.

İnsan bu dünyada iyi bir müslüman olarak, Allah'ın sevgili bir kulu olarak İnsan bu dünyada iyi bir müslüman olarak, Allah'ın sevgili bir kulu olarak mahrumiyet içinde yaşasa zararı var mı? mahrumiyet içinde yaşasa zararı var mı?

Yok, âhirette cennete gidecek. Peygamber Efendimiz çok lüks bir hayat mı yaşadı? Yok, âhirette cennete gidecek.

Peygamber Efendimiz çok lüks bir hayat mı yaşadı?

Hayır. Sahabe-i kirâm çok lüks bir hayat mı yaşadılar? Hayır. Hayır.

Sahabe-i kirâm çok lüks bir hayat mı yaşadılar?

Hayır.

Yani bu dünyada lüks hayat yaşamak çok önemli değil çünkü dünya hayatı geçici. Yani bu dünyada lüks hayat yaşamak çok önemli değil çünkü dünya hayatı geçici. Göz yumup açıncaya kadar rüya gibi birşey kısa geçiyor.Göz yumup açıncaya kadar rüya gibi birşey kısa geçiyor. Asıl hayat âhiret hayatı olduğu içinAsıl hayat âhiret hayatı olduğu için Peygamber Efendimiz istememiş bile şeyi, [bu dünya zenginliğini]. Peygamber Efendimiz istememiş bile şeyi, [bu dünya zenginliğini].

Cebrail aleyhisselam gelmiş, selam vermiş, demiş ki; Cebrail aleyhisselam gelmiş, selam vermiş, demiş ki; "Yâ Resûlallah! Rabbülalemin beni sana gönderdi."Yâ Resûlallah! Rabbülalemin beni sana gönderdi. Dilersen şu karşıdaki dağları senin için altın yapacak. Dilersen şu karşıdaki dağları senin için altın yapacak. Zengin olacaksın, dağlar altın olacak?" "İstemem." dedi Peygamberimiz.Zengin olacaksın, dağlar altın olacak?"

"İstemem." dedi Peygamberimiz.
"Ben bir gün yemek yiyip Rabbime şükredeyim, iki gün aç kalayım aç durayım sabredeyim, "Ben bir gün yemek yiyip Rabbime şükredeyim, iki gün aç kalayım aç durayım sabredeyim, sabırdan bir sevap kazanayım şükürden bir sevap kazanayım. sabırdan bir sevap kazanayım şükürden bir sevap kazanayım. İstemem fazla öyle zenginlik." dedi istemedi.İstemem fazla öyle zenginlik." dedi istemedi. İsteseydi zaten Cebrail aleyhisselam dağları altın yapmasa bile gelen paraları biriktirseydi İsteseydi zaten Cebrail aleyhisselam dağları altın yapmasa bile gelen paraları biriktirseydi zaten hazinesi olurdu.zaten hazinesi olurdu. Markos'tan fazla parası olurdu, Saddam'dan fazla parası olurdu.Markos'tan fazla parası olurdu, Saddam'dan fazla parası olurdu. Diktatörlerin hepsinin İsviçre'de bilmem nerede şurada burada dünya kadar paraları var.Diktatörlerin hepsinin İsviçre'de bilmem nerede şurada burada dünya kadar paraları var. Ama Peygamber Efendimiz böyle sofra örtüsünü yaydıkları zaman ganimetleri, Ama Peygamber Efendimiz böyle sofra örtüsünü yaydıkları zaman ganimetleri, altınları, paraları "Gürrr!.." diye böyle üstüne dökerlerdi, Efendimiz avuç avuç dağıtırdı.altınları, paraları "Gürrr!.." diye böyle üstüne dökerlerdi, Efendimiz avuç avuç dağıtırdı. Bir gün içinde bitirirdi akşama bırakmazdı, sabaha bir şey yok.Bir gün içinde bitirirdi akşama bırakmazdı, sabaha bir şey yok. Akşama hepsini dağıtırdı, biriktirmezdi.Akşama hepsini dağıtırdı, biriktirmezdi. Yarına bir şey saklamazdı, [saklamayı] sevmezdi, saklamaktan rahatsız olurdu. Yarına bir şey saklamazdı, [saklamayı] sevmezdi, saklamaktan rahatsız olurdu. Yanında bir şey bulundurmaktan rahatsız olurdu, [dünden birşey kalmışsa] uykusu arasında kalkar verir ondan sonra yatardı.Yanında bir şey bulundurmaktan rahatsız olurdu, [dünden birşey kalmışsa] uykusu arasında kalkar verir ondan sonra yatardı. Çünkü Allah'ın en sevgili kuluydu. Çünkü öylesi güzel. Çünkü Allah'ın en sevgili kuluydu. Çünkü öylesi güzel.

O halde insan fakir olabilir, hasta da olabilir. Hastalıkta geliyor insana. O halde insan fakir olabilir, hasta da olabilir. Hastalıkta geliyor insana. Bu dünya hayatı şöyle veya böyle geçer.Bu dünya hayatı şöyle veya böyle geçer. Bir zât memleketinde yaşıyor olur, hiç suçu olmadığı halde inim inim de inleyebilir. Bir zât memleketinde yaşıyor olur, hiç suçu olmadığı halde inim inim de inleyebilir.

Rusya'da doğsaydık, bizim yaşımızdaki insanlar Rusya'da ne yaptılar kim bilir? Rusya'da doğsaydık, bizim yaşımızdaki insanlar Rusya'da ne yaptılar kim bilir?

Bulgaristan'da doğsaydık [ne halde olacaktık?] Bulgaristan'da doğsaydık [ne halde olacaktık?]

Şimdi Yugoslavya'da yine bir sürü gürültü patırtı şey oluyormuş. Şimdi Yugoslavya'da yine bir sürü gürültü patırtı şey oluyormuş. O kahraman Arnavut kardeşlerimizin olduğu yerlerde nice baskılar, kavgalar gürültüler oluyormuş.O kahraman Arnavut kardeşlerimizin olduğu yerlerde nice baskılar, kavgalar gürültüler oluyormuş. Mert millettir. E orada olsaydık bu gürültünün içinde olacaktık. Mert millettir. E orada olsaydık bu gürültünün içinde olacaktık. Irak'ta olsaydık Saddam'ın zulmüne uğrayacaktık. Irak'ta olsaydık Saddam'ın zulmüne uğrayacaktık. Afganistan'da olsaydık Rus'un zulmüne uğrayacaktık. Afganistan'da olsaydık Rus'un zulmüne uğrayacaktık. Bangladeş'te olsaydık hinduların şeyine uğrayacaktık. Bangladeş'te olsaydık hinduların şeyine uğrayacaktık. Kader, böyle şeyler olabilir, bunlar mühim değil âhiret önemli.Kader, böyle şeyler olabilir, bunlar mühim değil âhiret önemli. Onun için âhirete rağbet etmek lazım. Onun için âhirete rağbet etmek lazım.

Ben o gittiğim şehirde dedim ki; Ben o gittiğim şehirde dedim ki; "Size sudan da önce, ekmekten de önce, havadan da önce, "Size sudan da önce, ekmekten de önce, havadan da önce, yaşam için gerekli tüm şartların hepsinden daha önce dininizi öğretecek insan bulmak farzdır, farz.yaşam için gerekli tüm şartların hepsinden daha önce dininizi öğretecek insan bulmak farzdır, farz. Boynunuza borçtur çünkü öğrenmezseniz çocuğunuz kâfir olacak, Boynunuza borçtur çünkü öğrenmezseniz çocuğunuz kâfir olacak, çocuğunuz kâfir olunca da Allah sizden soracak." çocuğunuz kâfir olunca da Allah sizden soracak."

Gel buraya. Ben sana bu çocuğu [emanet etmedim mi?] Bu senin mi? Gel buraya. Ben sana bu çocuğu [emanet etmedim mi?]

Bu senin mi?

Değil. Emanet. Bu emaneti ne yaptın sen? Ne yapmışsın? Cehenneme odun yapmışsın sen bunu. Değil. Emanet.

Bu emaneti ne yaptın sen? Ne yapmışsın? Cehenneme odun yapmışsın sen bunu.
Ben sana bunun için mi verdim bunu? Ben bu evlâdı sana bunun için mi verdim? Ben sana bunun için mi verdim bunu? Ben bu evlâdı sana bunun için mi verdim?

Keşke kısır olaydın! Keşke doğmasaydı bu! Sen bunu kâfir ettin! Keşke kısır olaydın! Keşke doğmasaydı bu! Sen bunu kâfir ettin! Sen bunu benim varlığımdan, birliğimden, dinimden, imanımdan, sevgili peygamberimden, Sen bunu benim varlığımdan, birliğimden, dinimden, imanımdan, sevgili peygamberimden, yüce Kur'an'ımdan haberdar etmedin diye babanın yakasına yapışacak! yüce Kur'an'ımdan haberdar etmedin diye babanın yakasına yapışacak!

Babanın yakasına, ananın yakasına yapışacak, onun için kendisi deBabanın yakasına, ananın yakasına yapışacak, onun için kendisi de mahvolacak çocuğu da mahvolacak. mahvolacak çocuğu da mahvolacak. Ama Allah'ın dinini öğrenirse, Allah'ın dinini öğrendiği zamanAma Allah'ın dinini öğrenirse, Allah'ın dinini öğrendiği zaman hem kendisini vebalden kurtaracak hem çocuğunu cehennemden kurtaracak. hem kendisini vebalden kurtaracak hem çocuğunu cehennemden kurtaracak.

Bir ihtimal kalıyor, acaba dünyası biraz sarsılır mı maddî bakımdan biraz sıkıntısı olur mu? Bir ihtimal kalıyor, acaba dünyası biraz sarsılır mı maddî bakımdan biraz sıkıntısı olur mu?

İşte burada okuduğumuz hadîs-i şerîflerde diyor ki Peygamber Efendimiz; İşte burada okuduğumuz hadîs-i şerîflerde diyor ki Peygamber Efendimiz; "Rızkı da geniş olur. Rızkına da Allah bereket verir."Rızkı da geniş olur. Rızkına da Allah bereket verir. Melekler dua eder. Melekler dua eder rızkı az olmaz." Melekler dua eder. Melekler dua eder rızkı az olmaz."

Az olmaz, Allah ona nice rızıklar verir, nice yerden kazançlar gelir,Az olmaz, Allah ona nice rızıklar verir, nice yerden kazançlar gelir, Allah maddî mânevî imkanları bahşeder kimseye muhtaç etmez. Allah maddî mânevî imkanları bahşeder kimseye muhtaç etmez. Tok gözlü oldu mu insan, tok gözlü oldu mu, dünyaya meyletmedi mi, kaderde yazılmış olan Tok gözlü oldu mu insan, tok gözlü oldu mu, dünyaya meyletmedi mi, kaderde yazılmış olan rızkı arkasından köpeği kovsan da geldiği gibi gelir. rızkı arkasından köpeği kovsan da geldiği gibi gelir. Rızkı arkasından sâdık köpeği gibi gelir çünkü Allah vermiştir. Rızkı arkasından sâdık köpeği gibi gelir çünkü Allah vermiştir.

Allah bizi hem dini öğrenenlerden eylesin, hem dini o güzel inceliklerini sezip,Allah bizi hem dini öğrenenlerden eylesin, hem dini o güzel inceliklerini sezip, o tatlı duyguları yaşayıp has müslüman olarak böyle ağız tadıyla, o tatlı duyguları yaşayıp has müslüman olarak böyle ağız tadıyla, Allah'ın sevgili kulu olarak, nurlu kulu olarak yaşamayı bize nasip etsin.Allah'ın sevgili kulu olarak, nurlu kulu olarak yaşamayı bize nasip etsin. Şu Ramazan'da büyük bir inkılap olsun bizde. Şu Ramazan'da büyük bir inkılap olsun bizde. Bizim hayatımızda büyük bir patlama, büyük bir değişme,Bizim hayatımızda büyük bir patlama, büyük bir değişme, Allah'ın böyle has halis evliyâ kulları gibi yaşamayı Allah bize nasip etsin. Allah'ın böyle has halis evliyâ kulları gibi yaşamayı Allah bize nasip etsin. Dine de malımızla, evladımızla, kendi şahsi gayretimizle hizmet etmeyi Allah nasip etsin.Dine de malımızla, evladımızla, kendi şahsi gayretimizle hizmet etmeyi Allah nasip etsin. Şu dîn-i mübîn-i İslâm aziz olsun, lâ ilâhe illallah bayrağı yerlere sürünmesin,Şu dîn-i mübîn-i İslâm aziz olsun, lâ ilâhe illallah bayrağı yerlere sürünmesin, çamurlara bulaşmasın, direkten, gönderden aşağı düşmesin, dalgalansın;çamurlara bulaşmasın, direkten, gönderden aşağı düşmesin, dalgalansın; lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah diye göklerde dalgalansın, zirvelerde dalgalansın. lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah diye göklerde dalgalansın, zirvelerde dalgalansın.

Bu tabii elemanla olur, kadroyla olur. Bu tabii elemanla olur, kadroyla olur. Kadro sen, bir çocuğunu sen verirsin bir kadro o olur. Kadro sen, bir çocuğunu sen verirsin bir kadro o olur. Öteki çocuğunu o verir öteki kadro o. Öteki çocuğunu o verir öteki kadro o. Buradaki bir hafız kardeşimiz onların hocalığını yapar hafız yetiştirir buyur. Buradaki bir hafız kardeşimiz onların hocalığını yapar hafız yetiştirir buyur. Peki kardeşimiz Arapça biliyordur Arapça öğretir... Peki kardeşimiz Arapça biliyordur Arapça öğretir...

Allah inşaallah sizleri bu yeni kıtada, bu yeni bâkir, taze, genç kıtada İslâm'ın temelleriniAllah inşaallah sizleri bu yeni kıtada, bu yeni bâkir, taze, genç kıtada İslâm'ın temellerini atanlardan eylesin. atanlardan eylesin. Önümüzdeki asırlarda İslâm'ın burada şâşâlı bir şekilde gelişmesinin temellerini atmanızıÖnümüzdeki asırlarda İslâm'ın burada şâşâlı bir şekilde gelişmesinin temellerini atmanızı Allah sizlere nasip eylesin.Allah sizlere nasip eylesin. Kabirde nur içinde yatmanızı nasip etsin. Kabrinize rahmet yağmasını nasip etsin. Kabirde nur içinde yatmanızı nasip etsin. Kabrinize rahmet yağmasını nasip etsin. Kabirden kalktığınız zaman Allah'ın sevgili kulları olarak; Kabirden kalktığınız zaman Allah'ın sevgili kulları olarak;

Yâ eyyetühe'n-nefsü'l-mutmainneh ırcı'î ilâ rabbike râdiyeten merdıyyeh Yâ eyyetühe'n-nefsü'l-mutmainneh ırcı'î ilâ rabbike râdiyeten merdıyyeh fe'd-hulî fî ıbâdî ve'd-hulî cennetî. diye Allah'ın cennetine; fe'd-hulî fî ıbâdî ve'd-hulî cennetî. diye Allah'ın cennetine; "Buyur kulum, gel kulum, gir cennetime kulum." diye"Buyur kulum, gel kulum, gir cennetime kulum." diye iltifat ederek cennetine dahil ettiği cemaliyle müşerref ettiği kullarından eylesin. iltifat ederek cennetine dahil ettiği cemaliyle müşerref ettiği kullarından eylesin.

Bi-hürmeti şehr-i ramazan ve bi-hürmeti nebiyyi ekrem ve bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha. Bi-hürmeti şehr-i ramazan ve bi-hürmeti nebiyyi ekrem ve bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha.

Konuşma Hakkında
Server Kürsü
Tema 1
Tema 2