Namaz Vakitleri

15 Muharrem 1446
21 Temmuz 2024
İmsak
03:51
Güneş
05:42
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
Detaylı Arama

Kurban Bayramı ve Peygamberimiz'in Öğretileri

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

10 Zilhicce 1416 / 28.04.1996
Mekke

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın hac ve umre dolayısıyla Medine’de ve Mekke’de bulunduğu zamanlarda yaptığı sohbetlerdir. Bu sohbetler, çoğu zaman hacıların ve umrecilerin kaldığı otellerde, Mina’da ve Arafat’ta yapılmıştır.

Konuşmalarda hac ibadetinin faziletleri üzerinde durulmuş; Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, Kâbe-i Müşerrefe, Mina, Arafat gibi mübârek yerler ve yapılabilecek sevaplı ameller anlatılmıştır. Çok rastlanan hatalı uygulamalar ve yanlış davranışlar örneklerle anlatılmış; haccın incelikleri, karşılıklı muamelelerde dikkat edilecek noktalar, sevgi ve saygıyı artıracak güzel davranışlar hatırlatılmıştır.

İhram, istîlâm, tavaf, vakfe, şeytan taşlama gibi hacda yapılan çeşitli görevlerin mânevî ve sembolik yönü üzerinde durulmuş; huzurlu, duygulu ve feyizli bir hac yapmanın yolları gösterilmiştir.

Allah'ın Kurban Bayramında En Sevdiği İbadet Kesilmiş Kurbandır, Kurban Bayramının Diğer Bir Sevaplı İşi Sıla-i Rahîmdir, Arefe Günü | gibi konu başlıkları içeren dini sohbet.

Konuşma Metni

Size bu bayram mesajımı elhamdülillah Mekke-i Mükerreme'mizden, en mukaddes beldemizden veriyorum. Size bu bayram mesajımı elhamdülillah Mekke-i Mükerreme'mizden, en mukaddes beldemizden veriyorum.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vardığı zamanPeygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman oradaki insanların birtakım merasimler yaptıklarını, eğlenceler, oyunlar tertiplediğini gördü ve sordu; oradaki insanların birtakım merasimler yaptıklarını, eğlenceler, oyunlar tertiplediğini gördü ve sordu;

"Ne yapıyorsunuz, bunlar nedir?" diye. Dediler ki: "Bunlar bizim âdetimiz ya Resûlullah, "Ne yapıyorsunuz, bunlar nedir?" diye.

Dediler ki:

"Bunlar bizim âdetimiz ya Resûlullah,
evvelki yıllardan beri babalarımızdan gördüğümüz şekilde yapıyoruz,evvelki yıllardan beri babalarımızdan gördüğümüz şekilde yapıyoruz, bugünleri böyle kutluyoruz." dediler. Nedir bugünler? bugünleri böyle kutluyoruz." dediler.

Nedir bugünler?

Nevruz ve mihrican günleri; gecenin gündüzün eşit olduğu ilkbahar ve sonbahar günleri. Nevruz ve mihrican günleri; gecenin gündüzün eşit olduğu ilkbahar ve sonbahar günleri. Eski İranlıların ananevi bayramları. Eski İranlıların ananevi bayramları.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri onu öğrenince buyurdu ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri onu öğrenince buyurdu ki:

"Allahu Teâlâ hazretleri size bunları değiştirdi."Allahu Teâlâ hazretleri size bunları değiştirdi. Bunların yerine bunlardan çok daha hayırlı iki bayram ihsan etti. Bunların yerine bunlardan çok daha hayırlı iki bayram ihsan etti. Onlardan birisi Ramazan bayramıdır, oruç tuttuktan sonra yaptığınız Ramazan bayramı, iydu'l-fıtr;Onlardan birisi Ramazan bayramıdır, oruç tuttuktan sonra yaptığınız Ramazan bayramı, iydu'l-fıtr; ötekisi de Kurban bayramıdır, hacıların hac vazifesini yaptığı,ötekisi de Kurban bayramıdır, hacıların hac vazifesini yaptığı, Arafat'tan sonra Mina'ya geldikleri günkü bayramdır." dedi. Arafat'tan sonra Mina'ya geldikleri günkü bayramdır." dedi.

O halde bizim bu Kurban bayramı dediğimiz bayram ve Ramazan'dan sonra yaptığımız bayram,O halde bizim bu Kurban bayramı dediğimiz bayram ve Ramazan'dan sonra yaptığımız bayram, bu iki bayram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bildirdiğine görebu iki bayram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bildirdiğine göre Allah'ın bize emrettiği, tavsiye ettiği, ihsan ettiği, ikram ettiği iki mübarek bayram günüdür.Allah'ın bize emrettiği, tavsiye ettiği, ihsan ettiği, ikram ettiği iki mübarek bayram günüdür. Hakiki bayram günleridir. Bu Kurban bayramı, kamerî ayların, Zilhicce ayının onuncu gününe rastlar.Hakiki bayram günleridir.

Bu Kurban bayramı, kamerî ayların, Zilhicce ayının onuncu gününe rastlar.
Zilhicce ayının onuncu günü yani hacıların Arafat'a çıkış tarihleri Zilhicce'nin dokuzudur, Zilhicce ayının onuncu günü yani hacıların Arafat'a çıkış tarihleri Zilhicce'nin dokuzudur, onuncu günde Arafat'tan Müzdelife'ye gelip Müzdelefi'den sabah namazını kıldıktan sonra,onuncu günde Arafat'tan Müzdelife'ye gelip Müzdelefi'den sabah namazını kıldıktan sonra, sabah namazından sonra Mina'ya hareket ettikleri gün Kurban bayramının birinci günüdür.sabah namazından sonra Mina'ya hareket ettikleri gün Kurban bayramının birinci günüdür. Mina'ya gelince Cemretü'l Akabe'ye atarlar ve kurbanlarını keserler. Mina'ya gelince Cemretü'l Akabe'ye atarlar ve kurbanlarını keserler.

Kurban kesmek bu bayramın en önemli faaliyetlerden birisi. Kurban kesmek bu bayramın en önemli faaliyetlerden birisi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mübarek sözlerini tekrar ederek okuyayım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mübarek sözlerini tekrar ederek okuyayım, buyurmuşlar ki: buyurmuşlar ki:

Sohbetteki Arapça metin ile koyulan Arapça metin aynı değil… Sohbetteki Arapça metin ile koyulan Arapça metin aynı değil…

Mâ amile'bnu âdeme yevme'n-nahri ehabbe ilallâhi min demin yuhrâkuMâ amile'bnu âdeme yevme'n-nahri ehabbe ilallâhi min demin yuhrâku illâ en yekûne rahimen tûsalu ve innehu le'tî yevme'l-kıyameti bi-kurûniha azlâ fîha ve eş'ârihaillâ en yekûne rahimen tûsalu ve innehu le'tî yevme'l-kıyameti bi-kurûniha azlâ fîha ve eş'âriha ve inne'd-deme le-yekau indellahi bi-mekânin kable en yekaa ile'l-ardı fetayyibû bi-hâ nefsenve inne'd-deme le-yekau indellahi bi-mekânin kable en yekaa ile'l-ardı fetayyibû bi-hâ nefsen fe-innehâ sünnetü ebîküm İbrahîme aleyhisselam. buyurdu. fe-innehâ sünnetü ebîküm İbrahîme aleyhisselam. buyurdu.

Hadîs-i şerîf bu. Şimdi bunun güzel mânasını açıklayalım. Hadîs-i şerîf bu. Şimdi bunun güzel mânasını açıklayalım.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; Peygamber Efendimiz buyuruyor ki;

Yevmi'n-nahir'de, kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde… Yevmi'n-nahir'de, kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde… Develerin kurban edilmesine "nahretmek" deniliyor. Develerin kurban edilmesine "nahretmek" deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine "zebhetmek" deniliyor.Koyunların, keçilerin kurban edilmesine "zebhetmek" deniliyor. Arapça'da ikisi farklı kelimelerle ifade ediliyor.Arapça'da ikisi farklı kelimelerle ifade ediliyor. Bu yevmi'n-nahr, Kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin 10'u. Bu yevmi'n-nahr, Kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin 10'u.

"Bu yevmi'n-nahır'da Âdemoğlu Allah'a, Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de"Bu yevmi'n-nahır'da Âdemoğlu Allah'a, Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, Allah'ın daha çok sevdiği başka bir şey işlemiş olamaz." onun kanını akıtmaktan daha sevimli, Allah'ın daha çok sevdiği başka bir şey işlemiş olamaz."

Allah'ın Kurban bayramında en sevdiği ibadet kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır.Allah'ın Kurban bayramında en sevdiği ibadet kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illâ en yekûne rahimen tûsalu Allahu Teâlâ hazretleri başka neyi seviyor? Ancak illâ en yekûne rahimen tûsalu

Allahu Teâlâ hazretleri başka neyi seviyor?

"Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itana gösterilmesi." "Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itana gösterilmesi." Peygamber Efendimiz "O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir." buyurmuş. Peygamber Efendimiz "O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir." buyurmuş.

Ve buyurmuş ki: "Kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek.Ve buyurmuş ki:

"Kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek.
Ve karşısında işte 'ben senin dünyadayken kesmiş olduğun kurbanım' diye kurban,Ve karşısında işte 'ben senin dünyadayken kesmiş olduğun kurbanım' diye kurban, kesenin sevineceği bir durumda görünecek ve kurbanın kanı yere daha damlamadankesenin sevineceği bir durumda görünecek ve kurbanın kanı yere daha damlamadan Allahu Teâlâ hazretlerinin huzurunda kabul mekânına ulaşır.Allahu Teâlâ hazretlerinin huzurunda kabul mekânına ulaşır. Allahu Teâlâ hazretleri daha kanı yere düşmeden kabul eder." Allahu Teâlâ hazretleri daha kanı yere düşmeden kabul eder."

O halde bunu güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım, O halde bunu güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz; "Bu babanız, atanız İbrahim aleyhisselam'ın sünnetidir." buyurmuş. çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz; "Bu babanız, atanız İbrahim aleyhisselam'ın sünnetidir." buyurmuş.

Demek ki bu Kurban bayramı hepimize mübarek olsun. Demek ki bu Kurban bayramı hepimize mübarek olsun. Allahu Teâlâ hazretleri bu güzel günün hayrını, bereketini, sevabını,Allahu Teâlâ hazretleri bu güzel günün hayrını, bereketini, sevabını, mânevî nimetlerini, ikramlarını hepimize ihsan eylesin.mânevî nimetlerini, ikramlarını hepimize ihsan eylesin. Böyle güzel bayramlara mutlu olarak, rahat olarak, huzurlu olarak, âfiyet ve saadet üzereBöyle güzel bayramlara mutlu olarak, rahat olarak, huzurlu olarak, âfiyet ve saadet üzere nice seneler ulaşmayı nasip eylesin. Hele böyle Mekke-i Mükerreme gibi güzel bir yerdenice seneler ulaşmayı nasip eylesin. Hele böyle Mekke-i Mükerreme gibi güzel bir yerde hac yaparak bu bayramı karşılamayı sizlere de temenni ediyorum, Allah sizlere de nasip eylesin. hac yaparak bu bayramı karşılamayı sizlere de temenni ediyorum, Allah sizlere de nasip eylesin.

Bu bayramda en önemli işlerden birisi kurban kesmektir. Bu bayramda en önemli işlerden birisi kurban kesmektir. Bu hadîs-i şerîfinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan ediyor.Bu hadîs-i şerîfinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan ediyor. Bunun hakkında izahatı yapacağım. Bir de akrabayı gözetmek, hem ziyaret ederek gözetmek Bunun hakkında izahatı yapacağım. Bir de akrabayı gözetmek, hem ziyaret ederek gözetmek hem de malî bakımdan destek olarak gözetmek,hem de malî bakımdan destek olarak gözetmek, ikisi de çok önemli olduğunu bu hadîs-i şerîfte öğrenmiş oluyoruz. ikisi de çok önemli olduğunu bu hadîs-i şerîfte öğrenmiş oluyoruz.

Birtakım olaylarla, hatıralarla konuşmamı şöyle hatırda kalacak hâle getirmek istiyorum. Birtakım olaylarla, hatıralarla konuşmamı şöyle hatırda kalacak hâle getirmek istiyorum. Bedevinin birisi bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanına gelmiş, Bedevinin birisi bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanına gelmiş, Peygamber Efendimiz'e, selam verecek, dışarıdan geldi…Peygamber Efendimiz'e, selam verecek, dışarıdan geldi… Bedevi, çölden gelen, böyle temiz, tertemiz zihinli, açık kalpli insanlar, bunlar sade kimseler. Bedevi, çölden gelen, böyle temiz, tertemiz zihinli, açık kalpli insanlar, bunlar sade kimseler. Demiş ki: Demiş ki:

es-Selâmu aleyke yebne'z-zebîhayn. es-Selâmu aleyke yebne'z-zebîhayn.

Peygamber Efendimiz'e "Yâ Resûlullah, sana selam olsun" demiyor da, Peygamber Efendimiz'e "Yâ Resûlullah, sana selam olsun" demiyor da, Yebne'z-zebîhayn "Ey iki kurbanın torunu, oğlu olan peygamber, sana selam olsun." diyeYebne'z-zebîhayn "Ey iki kurbanın torunu, oğlu olan peygamber, sana selam olsun." diye böyle selam vermiş. Yebne'z-zebîhayn, "iki kurban" demek.böyle selam vermiş. Yebne'z-zebîhayn, "iki kurban" demek. "İki kurbanın oğlu, sana selam olsun." demiş."İki kurbanın oğlu, sana selam olsun." demiş. Peygamber Efendimiz de bu ifadeden tebessüm buyurmuşlar, gülmüşler. Sorulmuş; Peygamber Efendimiz de bu ifadeden tebessüm buyurmuşlar, gülmüşler. Sorulmuş;

Ne demek iki tane kurban? İki kurban; Ne demek iki tane kurban?

İki kurban;

Şu birinci kurban İsmail aleyhisselam,Şu birinci kurban İsmail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in eski büyük dedelerinden birisi İsmail aleyhisselam'dı.Peygamber Efendimiz'in eski büyük dedelerinden birisi İsmail aleyhisselam'dı. İbrahim aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teâlâ hazretleri İbrahim aleyhisselam'ınİbrahim aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teâlâ hazretleri İbrahim aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakârlığı denemek içinkendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakârlığı denemek için "Kes bakalım oğlun İsmail'i" diye emredince, o da tereddütsüz,"Kes bakalım oğlun İsmail'i" diye emredince, o da tereddütsüz, "Allah emretti, yapayım" diye ona kalkışınca,"Allah emretti, yapayım" diye ona kalkışınca, "Tamam, sen emri tutucağını gösterdin, sadakatini ispat ettin."Tamam, sen emri tutucağını gösterdin, sadakatini ispat ettin. Bunun yerine koyun kurban edilsin." diye Allahu Teâlâ hazretleri bir koç gönderdi;Bunun yerine koyun kurban edilsin." diye Allahu Teâlâ hazretleri bir koç gönderdi; koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz okumuş olduğum hadîs-i şerîfte diyor ki; koç kurban edildi.

Onun için Peygamber Efendimiz okumuş olduğum hadîs-i şerîfte diyor ki;

Sevgili dinleyiciler, Sevgili dinleyiciler,

Fe-innehâ sünneti ebîküm "Bu babanız İbrahim aleyhisselam'ın âdetidir, sünnetidir." diyor.Fe-innehâ sünneti ebîküm "Bu babanız İbrahim aleyhisselam'ın âdetidir, sünnetidir." diyor. Kurbanı, vacib olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz. Kurbanı, vacib olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki:

Men vecede se'aten fe-lem yudahhi fe-lâ yakrabenne musallânâ. Men vecede se'aten fe-lem yudahhi fe-lâ yakrabenne musallânâ.

Bu ağır bir söz, size bunu da nakletmek istedim. Bu ağır bir söz, size bunu da nakletmek istedim.

"Kim elinde maddî imkânı varken, malî genişliği varken, "Kim elinde maddî imkânı varken, malî genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkânı varken kurban kesmezse, kurban kesebilecek parası, pulu, imkânı varken kurban kesmezse, bizim şu namaz kıldığımız namazgâhımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin." buyurmuş. bizim şu namaz kıldığımız namazgâhımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin." buyurmuş.

Peygamber Efendimiz sevmiyor, kesmeyeni sevmeyecek. Peygamber Efendimiz sevmiyor, kesmeyeni sevmeyecek. "Gelmesin yanımıza, madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum." mânasına."Gelmesin yanımıza, madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum." mânasına. "İyi müslüman değil" demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay. "İyi müslüman değil" demek oluyor.

O bakımdan kurban önemli bir olay.
Hz. Fatıma anamızla, Hz. Ali Efendimiz'den iki söz nakletmek istiyorum. Hz. Fatıma anamızla, Hz. Ali Efendimiz'den iki söz nakletmek istiyorum.

Birisi: Hz. Fatıma anamız'a kurban kesildiği zamanBirisi: Hz. Fatıma anamız'a kurban kesildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki:

"Kalk! "Kalk!

Kûmî ilâ udhiyedike fe'şhedîhâ "Git kurbanının başında bulun, kurban edilişine şahit ol." Kûmî ilâ udhiyedike fe'şhedîhâ "Git kurbanının başında bulun, kurban edilişine şahit ol." fe-inne leke bi-külli kadretin takturu min demihâ en yağfireleki mâ selefe min zünûbiki.fe-inne leke bi-külli kadretin takturu min demihâ en yağfireleki mâ selefe min zünûbiki. "Geçmiş günahlarından ne varsa onların ilk damlayla beraber affedilmesi mükâfatı var. "Geçmiş günahlarından ne varsa onların ilk damlayla beraber affedilmesi mükâfatı var. Git, kurbanın kesilmesini seyret." demiş Fatıma anamıza.Git, kurbanın kesilmesini seyret." demiş Fatıma anamıza. Demek ki onun bir hatırası, onu çok sevdiğimiz için söylüyorum. Demek ki onun bir hatırası, onu çok sevdiğimiz için söylüyorum.

Hz. Ali Efendimiz de, ondan da bir söz nakledeyim. Hz. Ali Efendimiz de, ondan da bir söz nakledeyim. Hz. Ali'yi seven kardeşlerimiz memnun olsunlar diye söylüyorum, okuyorum. Hz. Ali'yi seven kardeşlerimiz memnun olsunlar diye söylüyorum, okuyorum.

Lâ yezbah dahayâküm e'l-yahûdu ve le'n-nasârâ Lâ yezbah dahayâküm e'l-yahûdu ve le'n-nasârâ

"Kurbanlarınızı yahudi ve nasranîler kesmesin, onlara kestirmeyin, kendiniz kesin." "Kurbanlarınızı yahudi ve nasranîler kesmesin, onlara kestirmeyin, kendiniz kesin." "Mü'min olarak, mü'min kimse kessin." diye tavsiye buyurmuş. "Mü'min olarak, mü'min kimse kessin." diye tavsiye buyurmuş.

Şimdi gelelim bedevinin Peygamber Efendimiz'e "Ey iki kurbanın oğlu" demesine. Şimdi gelelim bedevinin Peygamber Efendimiz'e "Ey iki kurbanın oğlu" demesine.

Birinci kurban İsmail aleyhisselam'dı. İbrahim aleyhisselam'dan bu koyun kurbanı ananevî olarak,Birinci kurban İsmail aleyhisselam'dı. İbrahim aleyhisselam'dan bu koyun kurbanı ananevî olarak, vacib olarak geldi, kesiyoruz. Allah kabul eylesin.vacib olarak geldi, kesiyoruz. Allah kabul eylesin. Durumu müsait olup da kesmeyi nasip eylesin.Durumu müsait olup da kesmeyi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz keserdi, şöyle onun hatırası: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz keserdi, şöyle onun hatırası:

Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ize'n-sarafa min ıydi'l-adhaKâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ize'n-sarafa min ıydi'l-adha "Kurban bayramı namazını kıldıktan sonra.""Kurban bayramı namazını kıldıktan sonra." Yü'tâ bi-kebşeyn semîneyn akraneyn emlahayn fî musallâhu.Yü'tâ bi-kebşeyn semîneyn akraneyn emlahayn fî musallâhu. "Peygamber Efendimiz'e Namaz kıldığı yere iki tane etli, boynuzlu, beyazı siyahından daha çok olan koç getirilirdi." "Peygamber Efendimiz'e Namaz kıldığı yere iki tane etli, boynuzlu, beyazı siyahından daha çok olan koç getirilirdi."

Bakın ne kadar hoşunuza gidecek…Bakın ne kadar hoşunuza gidecek… O, mescitte daha ayaktayken ve bir tanesi Peygamber Efendimiz'in kendisi tarafından kesilirdiO, mescitte daha ayaktayken ve bir tanesi Peygamber Efendimiz'in kendisi tarafından kesilirdi ve Peygamber Efendimiz şöyle dua buyururmuş: ve Peygamber Efendimiz şöyle dua buyururmuş:

Allahümme hâzâ an ümmetî cemîan men şehide leke bi't-tevhîdi ve şehide lî bi'l-belâği. Allahümme hâzâ an ümmetî cemîan men şehide leke bi't-tevhîdi ve şehide lî bi'l-belâği. "Yâ Rabbî, bu kestiğim birinci kurban bütün senin birliğini kabul eden ümmetim, "Yâ Rabbî, bu kestiğim birinci kurban bütün senin birliğini kabul eden ümmetim, benim peygamberliğimi kabul eden bütün ümmetim namınadır,benim peygamberliğimi kabul eden bütün ümmetim namınadır, onlar için kesiyorum bu birinci kurbanımı." derdi. onlar için kesiyorum bu birinci kurbanımı." derdi.

Sonra ikinci kurban getirilirdi. Onu da kendisi için keserdi ve derdi ki: Sonra ikinci kurban getirilirdi. Onu da kendisi için keserdi ve derdi ki:

Fe-yekûlu hâzâ an Muhammedin ve âli Muhammedin.Fe-yekûlu hâzâ an Muhammedin ve âli Muhammedin. "Bu Muhammed'indir" -yani kendi adını kendisi söylüyor-"Bu Muhammed'indir" -yani kendi adını kendisi söylüyor- "Bu Muhammed'indir yâ Rabbî ve Muhammed'in ailesinindir, âl-i Muhammed'indir." "Bu Muhammed'indir yâ Rabbî ve Muhammed'in ailesinindir, âl-i Muhammed'indir."

Ne yapardı? Feyut'imuhumâ cemîan li'l-mesâkin.Ne yapardı?

Feyut'imuhumâ cemîan li'l-mesâkin.
"Bütün bu kestiği iki kurbanının etlerini fakirlere dağıttırırdı.""Bütün bu kestiği iki kurbanının etlerini fakirlere dağıttırırdı." Ve ye'kulu hüve ve ehlu. "Kurbanın etinden kendisi de, ailesi de yerdi.Ve ye'kulu hüve ve ehlu. "Kurbanın etinden kendisi de, ailesi de yerdi. Yenmesi yanlış ve yasak olmadığını gösteriyor bunlar. Yenmesi yanlış ve yasak olmadığını gösteriyor bunlar.

Hz. İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir âdet;Hz. İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir âdet; fukara istifade ediyor, bayram ediyor…fukara istifade ediyor, bayram ediyor… Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan, bu et yemeğini bulamayan fakirlerYemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan, bu et yemeğini bulamayan fakirler Kurban bayramında ziyafet oluyor, müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor,Kurban bayramında ziyafet oluyor, müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor, saymakla bitmeyecek kadar çok hikmetleri var... bir bolluk oluyor, saymakla bitmeyecek kadar çok hikmetleri var...

Birinci kurban İsmail aleyhisselam'dı. İki kurbanın oğlu nasıl oluyor Peygamber Efendimiz,Birinci kurban İsmail aleyhisselam'dı. İki kurbanın oğlu nasıl oluyor Peygamber Efendimiz, onu da merak ediyorsunuzdur. Onu da [açıklayalım.] onu da merak ediyorsunuzdur. Onu da [açıklayalım.]

Feinne abde'l-muttalibi lemma emere bi-hafri zemzem. Feinne abde'l-muttalibi lemma emere bi-hafri zemzem.

Abdulmuttalib Peygamber Efendimiz'in dedesi, Mekke'ye hâkim oldu, biliyor;Abdulmuttalib Peygamber Efendimiz'in dedesi, Mekke'ye hâkim oldu, biliyor; bu Kâbe'nin yanında bir zemzem kuyusu vardı, ama düşmanlar geldi, bunu kapattılar, içini doldurdular,bu Kâbe'nin yanında bir zemzem kuyusu vardı, ama düşmanlar geldi, bunu kapattılar, içini doldurdular, yerini de kaybettiler, acaba bu meydanın neresiydi bu kuyu, bilinmiyor; onu çıkartmak istiyor. yerini de kaybettiler, acaba bu meydanın neresiydi bu kuyu, bilinmiyor; onu çıkartmak istiyor.

Eğer işim kolay olur, kuyuyu bulursam ve suyu çıkartabilirsem evladımdan bir tanesini Allah yoluna kurban edeceğim diye nezretmiş. Eğer işim kolay olur, kuyuyu bulursam ve suyu çıkartabilirsem evladımdan bir tanesini Allah yoluna kurban edeceğim diye nezretmiş. Ve çalışmalar sonunda zemzem kuyusunun yerini buldular. Ve çalışmalar sonunda zemzem kuyusunun yerini buldular. Zemzem kuyusu Çok aşağılarda kalmıştı; kumlar gelmişti, orayı düşmanlar doldurmuştu,Zemzem kuyusu Çok aşağılarda kalmıştı; kumlar gelmişti, orayı düşmanlar doldurmuştu, istila eden Cürhum kabilesinden düşmanlar, içine bir şeyler atmış, tıkamış, doldurmuşlar, istila eden Cürhum kabilesinden düşmanlar, içine bir şeyler atmış, tıkamış, doldurmuşlar, üstü de örtülmüştü. Onu buldu. Çocuklarından bir tanesini kurban edecek, kura çekti.üstü de örtülmüştü. Onu buldu. Çocuklarından bir tanesini kurban edecek, kura çekti. Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah'a çıktı, onu kurban etmesi lazım. Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah'a çıktı, onu kurban etmesi lazım.

Abdullah da güzeller güzeli bir zât idi. Sokakta yürürken herkes kendisine, güzelliğine bakarlardı. Abdullah da güzeller güzeli bir zât idi. Sokakta yürürken herkes kendisine, güzelliğine bakarlardı. Hanımlar keşke bununla ben evlensem diye, bizimle düğün yap,Hanımlar keşke bununla ben evlensem diye, bizimle düğün yap, bizimle evlen diye kendileri teklif ederlerdi. Öyle bir güzelliği vardı. bizimle evlen diye kendileri teklif ederlerdi. Öyle bir güzelliği vardı.

Halaları dayanamadılar, Abdulmuttalib'e dediler ki: Halaları dayanamadılar, Abdulmuttalib'e dediler ki: "Bunu kurban etme; evet sözün söz ama bunu kurban etme, bunun yerine Allah'a deve nezret, "Bunu kurban etme; evet sözün söz ama bunu kurban etme, bunun yerine Allah'a deve nezret, kaç deve olursa, işte kaç deveye razı olursa, Allah'ın rızası kaç devede olduğu anlaşılırsakaç deve olursa, işte kaç deveye razı olursa, Allah'ın rızası kaç devede olduğu anlaşılırsa onları kesersin." dediler.onları kesersin." dediler. Böylece Abdullah kurban edilecekken, halalarının onu çok sevmesi ve korumak istemesi dolayısıylaBöylece Abdullah kurban edilecekken, halalarının onu çok sevmesi ve korumak istemesi dolayısıyla iş deveye döndürüldü. Kuralar çekildi; yüz deve çıktı. iş deveye döndürüldü. Kuralar çekildi; yüz deve çıktı.

Mukabilinde o yüz deveyi Abdulmuttalib kurban kesti. Böylece Abdullah da yaşadı. Mukabilinde o yüz deveyi Abdulmuttalib kurban kesti. Böylece Abdullah da yaşadı. Amine Hatun ile evlendi, oradan Peygamber-i Zîşânımız, Server-i Kâinat Muhammed-i Mustafâ dünyaya geldi. Amine Hatun ile evlendi, oradan Peygamber-i Zîşânımız, Server-i Kâinat Muhammed-i Mustafâ dünyaya geldi.

Allah onu kurbanlık olarak Allah onu kurbanlık olarak kurada öyle çıktı ama kestirtmedi,kurada öyle çıktı ama kestirtmedi, böylece Peygamber Efendimiz hem İsmail aleyhisselam'ın torunu olduğu için, böylece Peygamber Efendimiz hem İsmail aleyhisselam'ın torunu olduğu için, bir kurbanlığın oğlu oluyor, hem de babası Abdullah da kurban edilecek gibi olduğundanbir kurbanlığın oğlu oluyor, hem de babası Abdullah da kurban edilecek gibi olduğundan ikinci kurbanlığı oluyor. İki kurbanlığın oğlu diye bunu bilen bedevi gelmiş, öyle selam vermiş.ikinci kurbanlığı oluyor. İki kurbanlığın oğlu diye bunu bilen bedevi gelmiş, öyle selam vermiş. "Ey iki kurbanlığın oğlu, selam olsun sana." diye selâmı öyle vermiş. "Ey iki kurbanlığın oğlu, selam olsun sana." diye selâmı öyle vermiş.

Bu Kurban bayramında kurbanın mükâfatı çok büyük.Bu Kurban bayramında kurbanın mükâfatı çok büyük. Ashaptan Zeyd b. Erkam radıyallahu anh sordu, kendisi "Peygamber Efendimiz'e sordum" diyor. Ashaptan Zeyd b. Erkam radıyallahu anh sordu, kendisi "Peygamber Efendimiz'e sordum" diyor.

Kultü yâ Resûlallah, mâ lenâ fi'l-a'dâhî.Kultü yâ Resûlallah, mâ lenâ fi'l-a'dâhî. "Biz bu kurbanları kesiyoruz, yâ Resûlallah, bu kurbandan bize gelecek sevap, fayda nedir? "Biz bu kurbanları kesiyoruz, yâ Resûlallah, bu kurbandan bize gelecek sevap, fayda nedir?

Fekâlâ bi-külli şaaratin haseneh.Fekâlâ bi-külli şaaratin haseneh. "Her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, bir büyük mükâfat ihsan edecek." dedi. "Her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, bir büyük mükâfat ihsan edecek." dedi. Bu da kurban kesenlerin ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor. Bu da kurban kesenlerin ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor.

Malî durumu müsait olmayanlar kesemez. Benî Hâşim, Peygamber Efendimiz'in kabilesi,Malî durumu müsait olmayanlar kesemez. Benî Hâşim, Peygamber Efendimiz'in kabilesi, yakın akrabaları, uzun seneler borçtan dolayı, kıtlıktan dolayı kurban kesememişler mesela, olabilir.yakın akrabaları, uzun seneler borçtan dolayı, kıtlıktan dolayı kurban kesememişler mesela, olabilir. Malî durumu müsait olmadığı zaman kesilmeyebilir. Malî durumu müsait olmadığı zaman kesilmeyebilir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde yüz deve ayırmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde yüz deve ayırmış hayır kurban etmek için, altmış üç tanesini kendisi nahretmiş.hayır kurban etmek için, altmış üç tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek, "deveyi kesme şekli" diye söylemiştim, geriye kalanNahretmek, "deveyi kesme şekli" diye söylemiştim, geriye kalan otuz yedi tanesini de ashaptan kesmişler. Yüz deveyi tamamlamış. Altmış üçünü kendisi kesmiş. otuz yedi tanesini de ashaptan kesmişler. Yüz deveyi tamamlamış. Altmış üçünü kendisi kesmiş.

Bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor?

Altmış üç yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Altmış üç yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor.

Evet, Kurban bayramının bir sevaplı işi kurban kesmek, diğer bir sevaplı işi sıla-i rahîm. Evet, Kurban bayramının bir sevaplı işi kurban kesmek, diğer bir sevaplı işi sıla-i rahîm.

Sıla-i rahîm ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla-i rahîm ne demek?

Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek.
Sıla "bağlantı" demek, rahim de "akrabalar" demek.Sıla "bağlantı" demek, rahim de "akrabalar" demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak? Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak.

Ne yapacak?

Herkes dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Herkes dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek.

Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahîm kuru bir ziyaret midir? Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahîm kuru bir ziyaret midir?

Hayır! Mektup olur, selam olur, ziyaret olur, bir ziyaret; sevap ama Hayır! Mektup olur, selam olur, ziyaret olur, bir ziyaret; sevap ama sıla-i rahîm aynı zamanda malî bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, sıla-i rahîm aynı zamanda malî bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek mânasına da geliyor. bir şeyler vermek mânasına da geliyor. Arapça'da sıla hem bağlantı demek, hem de ikram ve bağış ve ihsan mânasına da geliyor.Arapça'da sıla hem bağlantı demek, hem de ikram ve bağış ve ihsan mânasına da geliyor. Sıla-i rahîm, akrabaya da bir şeyler verecek. Sıla-i rahîm, akrabaya da bir şeyler verecek.

Peygamber Efendimiz insanların sıla-i rahîme en çok riayet edeniydi. Peygamber Efendimiz insanların sıla-i rahîme en çok riayet edeniydi. Peygamber Efendimiz bütün bağlara riayet ederdi. Akrabalarını unutmazdı. Peygamber Efendimiz bütün bağlara riayet ederdi. Akrabalarını unutmazdı. Hicret yolunda kendisine süt ikram etmiş olan kadını hiç unutmadı, her zaman iltifat ederdi.Hicret yolunda kendisine süt ikram etmiş olan kadını hiç unutmadı, her zaman iltifat ederdi. Kendisini küçükken bakmış, süt vermiş olan sütannesini unutmadı, sütkardeşlerini unutmadı. Kendisini küçükken bakmış, süt vermiş olan sütannesini unutmadı, sütkardeşlerini unutmadı.

Hatta Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz Kuba köyüne geldi. Hatta Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz Kuba köyüne geldi. Birkaç gün orada kaldı. Ondan sonra bir cuma namazında giderken yolda Cuma sûresi indi.Birkaç gün orada kaldı. Ondan sonra bir cuma namazında giderken yolda Cuma sûresi indi. Cuma namazı kıldı, Medine'ye öyle girdiler.Cuma namazı kıldı, Medine'ye öyle girdiler. Ondan sonra her cumartesi âdeti oldu, Kuba'ya ziyaret ederdi.Ondan sonra her cumartesi âdeti oldu, Kuba'ya ziyaret ederdi. Uzak bir mesafe, yürünerek böyle bayağı bir mesafe, zor gidilir Uzak bir mesafe, yürünerek böyle bayağı bir mesafe, zor gidilir ama her cumartesi Kuba'ya sevgisini, vefasını devam ettirdi. Hadîs-i şerîfi var: ama her cumartesi Kuba'ya sevgisini, vefasını devam ettirdi.

Hadîs-i şerîfi var:

"Kim cumartesi, evinde boy abdesti alır, tertemiz temizlenir,"Kim cumartesi, evinde boy abdesti alır, tertemiz temizlenir, ondan sonra Kuba Mescidi'ne gelir de orada iki rekât namaz kılarsa, bir umre sevabı kazanır." diye. ondan sonra Kuba Mescidi'ne gelir de orada iki rekât namaz kılarsa, bir umre sevabı kazanır." diye. Elhamdülillah, Medine-i Münevvere'ye ziyarete gittiğiniz zaman cumartesileri biz de Elhamdülillah, Medine-i Münevvere'ye ziyarete gittiğiniz zaman cumartesileri biz de bu emrini, tavsiyesini yerine getirmeye çalışıyoruz.bu emrini, tavsiyesini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir umre sevabı büyük bir sevap, umre yapmış gibi sevap kazanıyor. Bir umre sevabı büyük bir sevap, umre yapmış gibi sevap kazanıyor.

Efendimiz mekânlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi.Efendimiz mekânlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hz. Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hz. Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez, herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu.Hiç kimseyi ihmal etmez, herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor; bu birisi benim ümmetim için buyuruyor, birisi de kendisi için buyuruyor.Bakın iki kurban kesiyor; bu birisi benim ümmetim için buyuruyor, birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere, fakirlere dağıtıyor.Hepsini yoksullara, miskinlere, fakirlere dağıtıyor. Peygamber Efendimiz çok cömert idi; yemez, yedirir; giymez, giydirirdi.Peygamber Efendimiz çok cömert idi; yemez, yedirir; giymez, giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahîm de önemli.Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı.

Demek ki sıla-i rahîm de önemli.
Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız,Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız, malî durumda ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız… malî durumda ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız…

Sadece akrabalar mı? Hayır! Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız, Sadece akrabalar mı?

Hayır! Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız,
bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak.bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet, sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak, dostluğu devam ettirmek, Muhabbet, sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak, dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslâm'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor.samimi olmak İslâm'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Selam vereceksin, tanışacaksın, davetine icabet edeceksin, hastalandığı zaman ziyaret edeceksin, Selam vereceksin, tanışacaksın, davetine icabet edeceksin, hastalandığı zaman ziyaret edeceksin, vefat ettiği zaman cenaze namazını kılacaksın, vefatından sonra vefa göstereceksin,vefat ettiği zaman cenaze namazını kılacaksın, vefatından sonra vefa göstereceksin, çoluk çocuğuna, geride bıraktıklarına göz kulak olacaksın, bakacaksın… çoluk çocuğuna, geride bıraktıklarına göz kulak olacaksın, bakacaksın…

Hâsılı İslâm çok güzel bir din. Bayramda bunu da unutmayalım,Hâsılı İslâm çok güzel bir din. Bayramda bunu da unutmayalım, aman dargınlar barışsın,aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar; bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.dargınlığı bıraksınlar; bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar. Dargınlar barışsın, akrabalar birbirlerini ziyaret etsin,Dargınlar barışsın, akrabalar birbirlerini ziyaret etsin, dost olsunlar, muhabbet olsun, dostluklar gelişsin, kuvvetlensin. dost olsunlar, muhabbet olsun, dostluklar gelişsin, kuvvetlensin.

Sonra kabir ziyaretleri çok önemli.Sonra kabir ziyaretleri çok önemli. Biz İstanbul'dayken Ebû Eyyüb el-Ensarî Efendimiz'in kabrini ziyaret ediyorduk. Biz İstanbul'dayken Ebû Eyyüb el-Ensarî Efendimiz'in kabrini ziyaret ediyorduk. Çok sevdiğimiz, İstanbul'umuzun medar-ı iftiharı sahabi.Çok sevdiğimiz, İstanbul'umuzun medar-ı iftiharı sahabi. Tabi her beldede oturan kardeşlerimizin ziyaret edeceği mübarek insanlar vardır,Tabi her beldede oturan kardeşlerimizin ziyaret edeceği mübarek insanlar vardır, kabirlerini ziyaret edecek annesi babası vardır, dedeleri vardır, kabristanda nice akrabaları vardır.kabirlerini ziyaret edecek annesi babası vardır, dedeleri vardır, kabristanda nice akrabaları vardır. Onları ziyaret edecek, selam verecek, dualar edecek, Yâsinler okuyacak, onları da bayramda sevindirecek. Onları ziyaret edecek, selam verecek, dualar edecek, Yâsinler okuyacak, onları da bayramda sevindirecek. Çünkü onlar da sevinirler. Kendisini ziyaret edenden, kendisine Kur'an okuyandan çok memnun olurlar. Çünkü onlar da sevinirler. Kendisini ziyaret edenden, kendisine Kur'an okuyandan çok memnun olurlar.

Onları da sevindireceğiz, akrabaları da ziyaret edeceğiz, kurban da keseceğiz,Onları da sevindireceğiz, akrabaları da ziyaret edeceğiz, kurban da keseceğiz, o mânevî sevapları alacağız, haseneleri, koyunun tüyleri sayısınca haseneleri kazanacağız. o mânevî sevapları alacağız, haseneleri, koyunun tüyleri sayısınca haseneleri kazanacağız. Birlik ve beraberlik olacak, sevgi olacak, yardımlaşma olacak,Birlik ve beraberlik olacak, sevgi olacak, yardımlaşma olacak, müslümanlar birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirecekler.müslümanlar birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirecekler. İslâm dini sosyal yönü ve böyle insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetli olmasına çok dikkat eden bir din. İslâm dini sosyal yönü ve böyle insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetli olmasına çok dikkat eden bir din.

Almanya'daki bir kardeşimiz anlatmıştı. Bir Alman varmış, hep Türklerle düşüp kalkıyor,Almanya'daki bir kardeşimiz anlatmıştı. Bir Alman varmış, hep Türklerle düşüp kalkıyor, oturuyor konuşuyor, onların arasına sokuluyor. Demişler ki: oturuyor konuşuyor, onların arasına sokuluyor. Demişler ki:

"Ya sen Almansın, niye böyle Türklerin yanında çok görünüyorsun,"Ya sen Almansın, niye böyle Türklerin yanında çok görünüyorsun, hep onların yanına gidiyorsun?" Demiş ki: "Bunların arasında öyle sevgi var, öyle muhabbet var,hep onların yanına gidiyorsun?" Demiş ki:

"Bunların arasında öyle sevgi var, öyle muhabbet var,
öyle bağlılık var, öyle fedakârlık var ki Almanlar arasında bu yok, Almanlar birbirleriyle soğuk,öyle bağlılık var, öyle fedakârlık var ki Almanlar arasında bu yok, Almanlar birbirleriyle soğuk, onun için ben bunu sevdiğim için bunların arasına sokuluyor,onun için ben bunu sevdiğim için bunların arasına sokuluyor, bunların bu muhabbetinden zevk duyuyorum, bunlara hayranlık duyuyorum." demiş. bunların bu muhabbetinden zevk duyuyorum, bunlara hayranlık duyuyorum." demiş.

Türkiye'de biliyorsunuz bir Alman usûlü diye bir şey vardır;Türkiye'de biliyorsunuz bir Alman usûlü diye bir şey vardır; herkes otobüse bindi mi cebine kendisi sokar elini, parasını çıkartır, kendi biletini kendi verir. herkes otobüse bindi mi cebine kendisi sokar elini, parasını çıkartır, kendi biletini kendi verir. Bu Alman usulü, herkes kendi işini kendisi görüyor.Bu Alman usulü, herkes kendi işini kendisi görüyor. Tabi bu bir şeye dayanıyor, bir âdet… Herkes kendi masrafını çeksin ama Alman âdeti bu. Tabi bu bir şeye dayanıyor, bir âdet… Herkes kendi masrafını çeksin ama Alman âdeti bu.

Bizim âdetimiz nasıl? Bir tanemiz çıkar, ikram olsun diye herkesin biletini alır. Bizim âdetimiz nasıl?

Bir tanemiz çıkar, ikram olsun diye herkesin biletini alır.
"Tamam, rica ederim." "Rica ederim, önce ben vereyim..." filan diye de hatta bazen"Tamam, rica ederim." "Rica ederim, önce ben vereyim..." filan diye de hatta bazen o sevabı kazanmak için birisi ötekisinin önüne geçmek ister.o sevabı kazanmak için birisi ötekisinin önüne geçmek ister. Ötekisi "Yok, rica ederim, ben vereceğim." der filan. Bu neyi gösteriyor? Ötekisi "Yok, rica ederim, ben vereceğim." der filan.

Bu neyi gösteriyor?

Müslümanların birbirleriyle olan fedakârlıklarını, ikramlarını, hediyeleşmelerini gösteriyor.Müslümanların birbirleriyle olan fedakârlıklarını, ikramlarını, hediyeleşmelerini gösteriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki; "Hediyeleşin; sevginiz, muhabbetiniz artar."Peygamber Efendimiz diyor ki; "Hediyeleşin; sevginiz, muhabbetiniz artar." Hediye, hediyeleşmek bence bir sanat. Hediye seçmek bir sanat.Hediye, hediyeleşmek bence bir sanat. Hediye seçmek bir sanat. Karşısındakinin gönlünü hoş edecek hediyeler bulmak çok güzel bir şey. Karşısındakinin gönlünü hoş edecek hediyeler bulmak çok güzel bir şey.

Biz her şeyden önce Allah'ın kuluyuz, her şeyimiz Allah'ın rızasını kazanmak esasına bağlıdır, Biz her şeyden önce Allah'ın kuluyuz, her şeyimiz Allah'ın rızasını kazanmak esasına bağlıdır, her şeyden önce âhireti düşünürüz, sevabı düşünürüz. Onun için, sevaplı şeyleri kaçırmayacağız. her şeyden önce âhireti düşünürüz, sevabı düşünürüz. Onun için, sevaplı şeyleri kaçırmayacağız.

Bayram namazı, bayram namazına da çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, Bayram namazı, bayram namazına da çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. tertemiz gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz.

Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz.

Efendim bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz.Efendim bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu?

Olmaz.
Farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür.

Rahmetli Yahya Kemal Beyatlı, büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de, Rahmetli Yahya Kemal Beyatlı, büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de, muhteşem bir namazını nasıl şiire geçirmiş, anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor…muhteşem bir namazını nasıl şiire geçirmiş, anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor… Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil.Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Çok önemli şeyler. Çocuklar o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar.

Bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından, bayram namazı vakti işrak vaktidir,Sabah namazından, bayram namazı vakti işrak vaktidir, işrak vaktine kadar camide oturmayı öğrenecekler. işrak vaktine kadar camide oturmayı öğrenecekler. İşrak vaktine kadar bekleyip de iki rekât namaz kılmak başka zamanlarda da çok sevap.İşrak vaktine kadar bekleyip de iki rekât namaz kılmak başka zamanlarda da çok sevap. Bayramın dışındaki zamanlarda da çok sevap. Kabul olmuş tam bir hac ve umre sevabı var.Bayramın dışındaki zamanlarda da çok sevap. Kabul olmuş tam bir hac ve umre sevabı var. Allah razı olsun, Hocamız Mehmed Zahid Kotku cennetmekân, Allah razı olsun, Hocamız Mehmed Zahid Kotku cennetmekân, bize bunu, bu âdeti aramıza yerleştirdi, İskenderpaşa'da her sabah bunu yapardı, biz de öğrendik. bize bunu, bu âdeti aramıza yerleştirdi, İskenderpaşa'da her sabah bunu yapardı, biz de öğrendik. Peygamber Efendimiz'in bu sünnetini tatbik etmeye başladık. Peygamber Efendimiz'in bu sünnetini tatbik etmeye başladık.

Sabahleyin kalkacak, gusül abdesti alacak, sabah namazına gidecek, sabah namazını kılacak.Sabahleyin kalkacak, gusül abdesti alacak, sabah namazına gidecek, sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve umre sevabı kazandırıyor.Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve umre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramı namazını kılacak, hutbeyi dinleyecek.Onu kazanacak. Kurban bayramı namazını kılacak, hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek, çoluk çocuk işte bayram geldi, kapıda karşılayacaklar, Ondan sonra evine gidecek, çoluk çocuk işte bayram geldi, kapıda karşılayacaklar, el öpecekler, hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak el öpecekler, hediyeler verilecek.

Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak
çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra, o işlemler, telaşlarçünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra, o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak, büyükleri küçükler ziyaret edecekler.kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak, büyükleri küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram çok güzel bir şey olacak. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram çok güzel bir şey olacak.

Ben bu arada size iki şey hatırlatmak istiyorum: Ben bu arada size iki şey hatırlatmak istiyorum:

Arefe günü orucu çok sevap, hacca gelmeyenler için,Arefe günü orucu çok sevap, hacca gelmeyenler için, kurbandan bir gün önceki arefe günü oruç tutmak bir geçmiş senenin günahını affettiriyor, kurbandan bir gün önceki arefe günü oruç tutmak bir geçmiş senenin günahını affettiriyor, bir de gelecek senenin günahlarını affettiriyor, çok sevap.bir de gelecek senenin günahlarını affettiriyor, çok sevap. Bir de bayram gecesi, arefeyi bayram gününe bağlayan gece ibadet son derece sevap.Bir de bayram gecesi, arefeyi bayram gününe bağlayan gece ibadet son derece sevap. Peygamber Efendimiz hadîs-i şerîflerde bildirmiş. Peygamber Efendimiz hadîs-i şerîflerde bildirmiş. Sevabı arayan müslümanların onları da kaçırmaması lazım.Sevabı arayan müslümanların onları da kaçırmaması lazım. Ondan sonra da bayramın güzelliklerinden istifade etmesi lazım. Ondan sonra da bayramın güzelliklerinden istifade etmesi lazım.

Allahu Teâlâ hazretleri,Allahu Teâlâ hazretleri, hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım, hepinizi tebrik ederim.hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım, hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşatsın. Âhirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşatsın. Âhirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Âhirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına eripÂhirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini, cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin. cennetini, cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin.

es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühû. es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2