Namaz Vakitleri

15 Muharrem 1446
21 Temmuz 2024
İmsak
03:51
Güneş
05:42
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
Detaylı Arama

Müslümanların Basın ve Yayın Faaliyetleri Önem ve Sorumluluklar

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

22 Şa'bân 1420 / 30.11.1999
Avustralya

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın Hadis sohbetlerini 5 aşamada özetleyebiliriz.

a. İskenderpaşa Camii Sohbetleri (1977-1997)

Mehmed Zâhid KOTKU Hz. görevli oldukları İskenderpaşa Camii’nde, her pazar günü ikindiden sonra bir saat, cuma günleri öğleden önce 45 dakika Râmûzü’l-Ehàdis’ten hadis okuyup izah ederdi. 1977 yılının ilkbaharından itibaren bu dersler Mahmud Es’ad COŞAN tarafından yapılır oldu.

COŞAN, o yıllarda Ankara’da oturuyordu. Her hafta sonu İstanbul’a geliyor, pazar günkü hadis dersini yapıp geri dönüyordu. Tatillerde ve müsait zamanlarında cuma namazından önce de sohbet ettiği olurdu. Önemli bir engel olmadıkça, bu böyle devam etti.

13 Kasım 1980’de Mehmed Zâhid KOTKU Hazretleri’nin vefatından sonra da İskenderpaşa’daki dersler aynen devam etti. Hac veya başka bir seyahat nedeniyle yurtdışında olduğu zamanların dışında önemli bir aksama olmadı. 1997 Mayısında yurtdışına çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. İskenderpaşa’daki son sohbeti 4 Mayıs 1997 pazar günü oldu.
COŞAN, derse besmele ve hamdele ile başlardı. Arkasından, “Kitapların en efdali Allah’ın kitabıdır, yolların en faziletlisi Peygamber (s.a.s.)’in yoludur. Sonradan uydurulan şeyler bid’attir. Her bid’at dalâlettir. Her dalâlet ve dalâlet sahibi cehenneme gider.” anlamındaki Arapça giriş cümlelerini söylerdi. Sonra, sıradaki ilk hadisin Arapça metnini okurdu.

Ondan sonra okunan kitap hakkında kısa bilgi verir; hadislerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, başta Peygamber (s.a.s.) Efendimiz olmak üzere cümle enbiyânın, evliyânın, sülehànın; sâdât ve meşâyih-i kiramın ruhları için; kitabın müellifinin ve bu kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bizlere kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemânın, râvilerin ruhları için; caminin bânisi İskender Paşa’nın ruhu için; bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere oraya gelmiş olan kimselerin ahirete irtihal etmiş olan cümle yakınlarının ruhları için ve Mehmed Zahid KOTKU Hazretleri’nin ruhu için, bir Fâtiha, üç İhlâs-ı Şerif okunmasını isterdi.

Daha sonra, sıradaki hadis-i şerifin Arapça metnini okuyup, kelime kelime izahına geçerdi. Konuyla ilgili ayet-i kerimeler ve diğer hadis-i şeriflerle meseleyi bir güzel açıklardı. Sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanırdı. Konunun iyi anlaşılması için misaller, hatıralar anlatır; şiirlere, Farsça ve Arapça beyitlere yer verirdi.

COŞAN, ilk yıllarda her sohbette 8-10 hadis-i şerif okuyup izah ederdi, sohbet süresi bir saati geçmezdi. Son yıllarda bu sayı 3’e kadar düşmüş, izah için daha çok vakit ayrılmış, sohbet süresi bir saati biraz aşmaya başlamıştı.

Sohbetin sonunda mutlaka Hatm-i Hàcegân yaptırırdı. Bazen, intisab etmek isteyenler için zikir dersi tarifi yapardı. Eğer vakit müsaitse, küçük notlarla soru gönderenlerin sorularına cevap verirdi.

Sohbetlere öncelikle gençler, öğrenciler, okumuş kimseler gelirlerdi. Fakat her yaştan ve her kesimden insana rastlamak mümkündü. Zamanla ilgi arttığı için, caminin etrafındaki evler satın alınarak cami genişletilmiş; hanımların ve erkeklerin sohbetleri takip edebilmesi için mekânlar yapılmıştır.

İskenderpaşa Camii’ndeki sohbetler, ilk yıllardan beri teyp kasetlerine kayıt edilmiştir. 1987’den sonra görüntülü video kayıtları yapılmıştır.

b. Ankara Özelif Camii Sohbetleri (1982-1996)

COŞAN, Mehmed Zâhid KOTKU Hz. vefat edip, irşad görevi kendisine intikal ettikten sonra, Ankara’da da hadis dersleri başlattı (1982). İlk önce çarşamba günleri evinin yanındaki Muradiye Camii’nde, daha sonra perşembe akşamları Özelif Camii’nde hadis dersi yapmaya başladı. Bir ara cumartesi günleri yapıldı. Emekli olup da Ankara’dan ayrıldıkları 1987 yılına kadar bu dersler devam etti. 1987’den sonra ise, her ayın ilk perşembe akşamı Ankara’ya gelip, bu hadis derslerini ayda bir yapmaya devam etti.

c. Sapanca Sohbetleri (1987-1989)

COŞAN emekli olduktan sonra Sapanca’ya yerleşmiştir. Orada oturdukları yıllarda (1987-1989), evinin yakınındaki Yüzevler Camii’nde cumartesi günleri, ikindiden sonra Muhtâru’l-Ehàdîs isimli kitaptan hadis dersleri yapmıştır.

Muhtâru’l-Ehâdîs kitabı muteber hadis kitaplarından seçilmiş ve ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmış bin dört yüz kadar hadis ihtivâ etmektedir. Mısırlı alim Seyyid Ahmed el-Hâşimî (1878-1943) tarafından hazırlanmıştır. Türkçe’ye muhtelif tercümeleri yapılmıştır.

d. Anadolu’da Sohbetler

COŞAN, Türkiye’de bulunduğu 1980-1997 yılları arasında sık sık Anadolu’da seyahatler yaparlardı. Gittikleri illerde, uygun camilerde, halka açık hadis dersleri yapmıştır. Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, Adapazarı, Konya, Edirne gibi illerde sohbetler yapılmış hadis sohbetleri mevcuttur.

e. Ev Sohbetleri
Doğum, ölüm, düğün, sünnet vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği evlerde; kahvaltı vs. gibi sebeplerle ziyaret ettiği öğrenci evlerinde mutlaka yarım saat - 45 dakika civarında bir hadis sohbeti yaparlardı.

Müslümanların Basın Yayın Organlarına Önem Vermesi Gerekir, Şeytanın Vesveseleri, Yusuf Aleyhisselamın Rüyası, Abdulkadir | gibi konu başlıkları içeren dini sohbet.

Konuşma Metni

el-Hamdülillahi rabbilâlemîn hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhiel-Hamdülillahi rabbilâlemîn hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihîalâ külli hâlin ve fî külli hîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ile yevmi'd-dîn. ve men tebi'ahû bi-ihsânin ile yevmi'd-dîn.

Hassan b. Sâbit hem Resûlullah'ı methedici sözlerHassan b. Sâbit hem Resûlullah'ı methedici sözler hem İslâm'ı müdafaa edici sözler düzenlemiş şiir olarak.hem İslâm'ı müdafaa edici sözler düzenlemiş şiir olarak. Sonra Kâb b. Mâlik el-Ensârî hatırlı, itibarlı, güzel söz söyleyen kimse. Sonra Kâb b. Mâlik el-Ensârî hatırlı, itibarlı, güzel söz söyleyen kimse. Sonra daha başka kimseler de hakkı söylüyorlardı. Ve hatta Kur'ân-ı Kerîm'de sûrelerden birisi de nedir? Sonra daha başka kimseler de hakkı söylüyorlardı. Ve hatta Kur'ân-ı Kerîm'de sûrelerden birisi de nedir?

Şu'arâ sûresi.Şu'arâ sûresi. Orada şairlerin ne kadar abartıcı ne kadar yalan ve hayal şeyler söyledikleri,Orada şairlerin ne kadar abartıcı ne kadar yalan ve hayal şeyler söyledikleri, nasıl günahları işledikleri anlatılıyor. nasıl günahları işledikleri anlatılıyor. Ve onların bu kötü hallerinden dolayı Allah'ın kahrına uğrayacağı belirtiliyor bu sûrede. Ve onların bu kötü hallerinden dolayı Allah'ın kahrına uğrayacağı belirtiliyor bu sûrede.

İlle'llezîne âmenû. Şairlerin mü'min olanları hariç. İlle'llezîne âmenû. Şairlerin mü'min olanları hariç.

Ve 'amilü's-sâlihâti.Ve 'amilü's-sâlihâti. Ve ibadetlerini yapıp, amel-i salihleri işleyen, namaz kılan, oruç tutan, hayır yapan, dürüst olanları; Ve ibadetlerini yapıp, amel-i salihleri işleyen, namaz kılan, oruç tutan, hayır yapan, dürüst olanları;

İlle'llezîne âmenû ve amilü's-sâlihâti ve zekeru'llahe kesîran ve'ntesarû min ba'di mâ zulimû.İlle'llezîne âmenû ve amilü's-sâlihâti ve zekeru'llahe kesîran ve'ntesarû min ba'di mâ zulimû. Karşı taraftan hücuma maruz kalıp da zulme, haksızlığa uğradıkları zaman yardım edenler.Karşı taraftan hücuma maruz kalıp da zulme, haksızlığa uğradıkları zaman yardım edenler. Birbirlerine, müslümanlara yardım eder.Birbirlerine, müslümanlara yardım eder. Yani şiiriyle İslâm'ı ve müslümanları savunanlar müstesna diye bitiyor sûrenin sonu. Yani şiiriyle İslâm'ı ve müslümanları savunanlar müstesna diye bitiyor sûrenin sonu.

Peygamber Efendimiz onların ne olduğunu elbet çok iyi biliyor. Peygamber Efendimiz onların ne olduğunu elbet çok iyi biliyor.

"Verin mallarınızdan." Memnun edin. Sizinle uğraşmasınlar. "Verin mallarınızdan." Memnun edin. Sizinle uğraşmasınlar. Haysiyetlerinizi, onurlarınızı koruyun, buyuruyor. Haysiyetlerinizi, onurlarınızı koruyun, buyuruyor.

Bu devrin böyle bu hadîs-i şerîfte anlatılan durumda olanları kimlerdir? Bu devrin böyle bu hadîs-i şerîfte anlatılan durumda olanları kimlerdir?

Gazetelerin yazarlarıdır.Gazetelerin yazarlarıdır. O halde müslümanların basına, yayına, dergiye, kitap, gazete, radyo ve televizyona,O halde müslümanların basına, yayına, dergiye, kitap, gazete, radyo ve televizyona, görüntülü tanıtımlara, açıklamalara çok büyük önem vermesi lazım.görüntülü tanıtımlara, açıklamalara çok büyük önem vermesi lazım. Bugün dünyanın zengin ve büyük ülkeleri, başka ülkeleri basın yoluyla idare ediyorlar, yönlendiriyorlar. Bugün dünyanın zengin ve büyük ülkeleri, başka ülkeleri basın yoluyla idare ediyorlar, yönlendiriyorlar.

Ve her ülkenin en meşhur, en güçlü gazetelerine bakıyorsunuz, onların emrinde. Kuruyorlar.Ve her ülkenin en meşhur, en güçlü gazetelerine bakıyorsunuz, onların emrinde. Kuruyorlar. Olmayan yerde de kuruyorlar. Her yerde bakıyorsunuz, suyun üstündeki tahta gibi en yukarda onlar.Olmayan yerde de kuruyorlar. Her yerde bakıyorsunuz, suyun üstündeki tahta gibi en yukarda onlar. Her yerde. Büyük desteklerle, büyük paralarla siz böyle zirveye tırmana tırmana çıkıyorsunuz.Her yerde. Büyük desteklerle, büyük paralarla siz böyle zirveye tırmana tırmana çıkıyorsunuz. Dağcılar gibi. Kancalarla, iplerle tutunarak, korkarak çıkıyorsunuz.Dağcılar gibi.

Kancalarla, iplerle tutunarak, korkarak çıkıyorsunuz.
Onlar helikopterle tam tepeye oturuyorlar. Sizden önce. Çok önemli. Onlar helikopterle tam tepeye oturuyorlar. Sizden önce. Çok önemli. Onun için müslümanların basın ve yayına, eğitim ve öğretim faaliyetlerineOnun için müslümanların basın ve yayına, eğitim ve öğretim faaliyetlerine şimdikinin yüz katı önem vermesi lazım.şimdikinin yüz katı önem vermesi lazım. O kadar önem vermesi lazım ki o piyasayı müslümanların doldurması lazım. O kadar önem vermesi lazım ki o piyasayı müslümanların doldurması lazım.

Başkasına yer kalmamalı. İzdihamdan birisi gelmek istese yer bulamamalı.Başkasına yer kalmamalı. İzdihamdan birisi gelmek istese yer bulamamalı. O kadar yazı, yayın vesaireyi her çeşidiyle. Her türü ile.O kadar yazı, yayın vesaireyi her çeşidiyle. Her türü ile. Sesli, görüntülü, süreli veyahut kitap veya broşür.Sesli, görüntülü, süreli veyahut kitap veya broşür. Veya konferans, konuşma, toplantı vesaire tarzında.Veya konferans, konuşma, toplantı vesaire tarzında. Hatta tek başına kaldığı zaman bile kendi ailesi ve çocuklarına.Hatta tek başına kaldığı zaman bile kendi ailesi ve çocuklarına. Akrabasına ve iş arkadaşlarına. İş çevresinde. Benim hoşuma giden misallerdendir.Akrabasına ve iş arkadaşlarına. İş çevresinde.

Benim hoşuma giden misallerdendir.
Çok servis şoförü gördük. Çocukları toplarlar. Sabahleyin okula götürürler.Çok servis şoförü gördük. Çocukları toplarlar. Sabahleyin okula götürürler. Ondan sonrada mektepten eve getirirler. Okuldan değil, mektepten.Ondan sonrada mektepten eve getirirler. Okuldan değil, mektepten. Okulu yanlış söyledim, düzeltiyorum. Mektep. Gazeteyi de düzeltiyorum cerîde.Okulu yanlış söyledim, düzeltiyorum. Mektep. Gazeteyi de düzeltiyorum cerîde. Çocuk 7.30'da aşağı iner. Ama okul mektep 8.30'da başlar. Bir saat ne yapıyor bu çocuk? Arabada. Çocuk 7.30'da aşağı iner. Ama okul mektep 8.30'da başlar.

Bir saat ne yapıyor bu çocuk?

Arabada.

O komşuya gidiyor. Bu komşuya gidiyor. O çocuğu topluyor. Bu çocuğu topluyor.O komşuya gidiyor. Bu komşuya gidiyor. O çocuğu topluyor. Bu çocuğu topluyor. Bir saatte mektebin kapısına geliyor. Ondan sonra da çocuklar içerde. Bir saatte mektebin kapısına geliyor. Ondan sonra da çocuklar içerde.

İçeri girdiler mi, bir gürültü. Minibüsün veya otobüsün içinde.İçeri girdiler mi, bir gürültü. Minibüsün veya otobüsün içinde. Kulakları patlar insanın. Birisi ötekisinin kafasına çantayı indirir. Ötekisi 'ah' diye bağırır.Kulakları patlar insanın. Birisi ötekisinin kafasına çantayı indirir. Ötekisi 'ah' diye bağırır. Berikisi onu kovalar. Çocukların hâli. Ele avuca sığmazlar.Berikisi onu kovalar. Çocukların hâli. Ele avuca sığmazlar. Fıkır fıkır Alibeyköy'ünün sütlü mısır tenceresi, kazanı gibi kaynarlar. Fıkır fıkır Alibeyköy'ünün sütlü mısır tenceresi, kazanı gibi kaynarlar.

Ne yapıyormuş? Ne yapıyormuşsa yapıyormuş.Ne yapıyormuş?

Ne yapıyormuşsa yapıyormuş.
Bu gidip gelmelerde, mektebe çocuklara getirmede götürmedeBu gidip gelmelerde, mektebe çocuklara getirmede götürmede bütün çocuklara bütün namaz sûrelerini ezberletmiş. Bak şoföre. Gördünüz mü? Hiç tahmin eder miydiniz? bütün çocuklara bütün namaz sûrelerini ezberletmiş. Bak şoföre.

Gördünüz mü? Hiç tahmin eder miydiniz?

Biz çocuğumuzu mahallenin camisinde hocaya gönderiyoruz da yine öğrenemeden geliyor.Biz çocuğumuzu mahallenin camisinde hocaya gönderiyoruz da yine öğrenemeden geliyor. Sonbahar oluyor. Çocuklar yine öğrenemeden geliyor diyorlar, bazıları.Sonbahar oluyor. Çocuklar yine öğrenemeden geliyor diyorlar, bazıları. Bak, bu okula gidip gelirken çocuklara bütün namaz sûrelerini öğretmiş. Çocuklar anasını babasını geçiyor. Bak, bu okula gidip gelirken çocuklara bütün namaz sûrelerini öğretmiş. Çocuklar anasını babasını geçiyor.

Neden? Arabayı kullanan şoför şuurlu müslüman. Zamanı boşa geçirmiyor. Başı da dinç oluyor. Neden?

Arabayı kullanan şoför şuurlu müslüman. Zamanı boşa geçirmiyor. Başı da dinç oluyor.

Çocukların bağırtısını mı dinlesin. Yoksa onlara hayırlı bir şey okutup sevap mı kazansın? Çocukların bağırtısını mı dinlesin. Yoksa onlara hayırlı bir şey okutup sevap mı kazansın?

Hangisi daha güzel? Hangisi daha güzel?

Demek ki bir arabanın sürücüsü bile isterse ömür boyu sevap kazanmasına, sayısız mükâfât,Demek ki bir arabanın sürücüsü bile isterse ömür boyu sevap kazanmasına, sayısız mükâfât, sevap kazanmasına sebep olacak işler yapabilir. sevap kazanmasına sebep olacak işler yapabilir. Hem de meşakkatli bir ortamda çalıştığı halde. Sabahleyin yollar sıkışıktır. Seyr-ü sefer.Hem de meşakkatli bir ortamda çalıştığı halde. Sabahleyin yollar sıkışıktır. Seyr-ü sefer. Yani sizin trafik dediğiniz. Seyr ü sefer. Sıkışıktır. Yolların bir derdi vardır. Yani sizin trafik dediğiniz. Seyr ü sefer. Sıkışıktır. Yolların bir derdi vardır.

Arabanın içindeki çocukların da bir derdi, binbir derdi vardır. Şamatası, gürültüsü vardır.Arabanın içindeki çocukların da bir derdi, binbir derdi vardır. Şamatası, gürültüsü vardır. Adamın da evinde barkında çeşitli sıkıntıları vardır ama bak nasıl hallediyor. Bu bizim için bir ibrettir.Adamın da evinde barkında çeşitli sıkıntıları vardır ama bak nasıl hallediyor. Bu bizim için bir ibrettir. Bir kıssadır. Hissemizi alalım. İsterse bir müslüman her yerde İslâm'a fayda sağlayabilir. Bir kıssadır. Hissemizi alalım.

İsterse bir müslüman her yerde İslâm'a fayda sağlayabilir.
İstemediği zaman da vakitler, günler, aylar, yıllar, ömürler, asırlar ziyan oluyor. İstemediği zaman da vakitler, günler, aylar, yıllar, ömürler, asırlar ziyan oluyor. Kalkınma savaşına bizden sonra başlayan milletler, bizi geçtiler. Kalkınma savaşına bizden sonra başlayan milletler, bizi geçtiler.

Bizden çok geride olan ülkeler şimdi millî gelirlerini bizden çok daha ileri duruma getirdiler.Bizden çok geride olan ülkeler şimdi millî gelirlerini bizden çok daha ileri duruma getirdiler. Çünkü yavaş gideni geçiyorlar. Geride olmak mühim değil. Çünkü yavaş gideni geçiyorlar. Geride olmak mühim değil.

Amerikalılar ilk Japonya'ya gittikleri zaman çok ilkel bir toplumla karşılaşmışlardı. Kapalı bir toplumla.Amerikalılar ilk Japonya'ya gittikleri zaman çok ilkel bir toplumla karşılaşmışlardı. Kapalı bir toplumla. Ama şimdi Amerika'yı içinden fethedecek çok kuvvetli bir rakip durumunda. Ama şimdi Amerika'yı içinden fethedecek çok kuvvetli bir rakip durumunda.

Atom bombası olmasaydı Amerika'ya da pabuç bırakmazdı. O kadar da inatçı insanlar.Atom bombası olmasaydı Amerika'ya da pabuç bırakmazdı. O kadar da inatçı insanlar. Ben Amerika'ya gittiğim zaman üç beş sene önce.Ben Amerika'ya gittiğim zaman üç beş sene önce. Orada bir kitap gösterdiler bana, baş parmak kalınlığında. Yazar bir iktisatçı. Yani ekonomist.Orada bir kitap gösterdiler bana, baş parmak kalınlığında. Yazar bir iktisatçı. Yani ekonomist. Japonya, Amerika'yı içinden istila ediyor, diye şirketlerin hisseleri ve kârlarıJaponya, Amerika'yı içinden istila ediyor, diye şirketlerin hisseleri ve kârları ve büyüklüklerini çizelgelerle, grafiklerle ortaya koymuş. Amerika elden gidiyor.ve büyüklüklerini çizelgelerle, grafiklerle ortaya koymuş.

Amerika elden gidiyor.
Amerika yeniliyor Japonya'ya, diyor. Amerika yeniliyor Japonya'ya, diyor. Şimdi bakıyoruz Amerika'nın çok büyük geliri var ama kimlerin geliri var, hangi şirketlerin?Şimdi bakıyoruz Amerika'nın çok büyük geliri var ama kimlerin geliri var, hangi şirketlerin? Hangi şirketler kâr ediyor, buyurun bakın bakalım. Hangi şirketler kâr ediyor, buyurun bakın bakalım.

Ben Avustralya'nın hiçbir şehrinde Japon firmalarının en küçük köylerde bile olmadığını hatırlamıyorum. Ben Avustralya'nın hiçbir şehrinde Japon firmalarının en küçük köylerde bile olmadığını hatırlamıyorum. Nereye gittiysem Toyota, Nissan, Mazda, bilmem ne. Hepsinin bayisi var.Nereye gittiysem Toyota, Nissan, Mazda, bilmem ne. Hepsinin bayisi var. Hangi şehre ve kasabaya gittiysek en güzel yerler Avustralya içlerinde. Hangi şehre ve kasabaya gittiysek en güzel yerler Avustralya içlerinde.

Asya ülkeleri avuçlarının içlerinde. Türkiye öyle. Arap ülkeleri öyle. Bilmem Avrupa, Amerika. Asya ülkeleri avuçlarının içlerinde. Türkiye öyle. Arap ülkeleri öyle. Bilmem Avrupa, Amerika.

Avrupa'ya bile mal satıyorlar. Öyle bir fiyat koyuyor ki mecburen alıyor.Avrupa'ya bile mal satıyorlar. Öyle bir fiyat koyuyor ki mecburen alıyor. Kendi sanayini korumak istiyor ama çok cazip fiyatlarla satıyor. Onun için gözümüzü açmamız lazım. Kendi sanayini korumak istiyor ama çok cazip fiyatlarla satıyor. Onun için gözümüzü açmamız lazım.

Ben ne yapabilirim, demeyin. Sen kendi yapabildiğini yaparsan. Ben ne yapabilirim, demeyin. Sen kendi yapabildiğini yaparsan. Herkes kendi yapabildiğini yaparsa dünyanın en ileri ülkesi oluruz. Sen kendin ne yapacağını düşün. Herkes kendi yapabildiğini yaparsa dünyanın en ileri ülkesi oluruz. Sen kendin ne yapacağını düşün.

Tercüme ediyorum siz anlayın diye.Tercüme ediyorum siz anlayın diye. Olaylarını televizyondan yani ona bir isim aradık bir şeyler bulduk, sınaldı. Radyonun adı ünaldı.Olaylarını televizyondan yani ona bir isim aradık bir şeyler bulduk, sınaldı. Radyonun adı ünaldı. Televizyonun adı sınaldı. Sın, şekil demekmiş. Şekilleri alan şey.Televizyonun adı sınaldı. Sın, şekil demekmiş. Şekilleri alan şey. Ben başka şeyler de düşündüm ama sınaldı kullanılıyormuş Kazakistan'da filan. Ben başka şeyler de düşündüm ama sınaldı kullanılıyormuş Kazakistan'da filan.

Sınaldılara filan bakıyorum. Siyaset konusunda dünyanın büyük meselelerine.Sınaldılara filan bakıyorum. Siyaset konusunda dünyanın büyük meselelerine. Çaresiz gibi görünen meselelerde çareler aklıma geliyor. Hem de tek başıma.Çaresiz gibi görünen meselelerde çareler aklıma geliyor. Hem de tek başıma. Sırf benim yapabileceğim çareler aklıma geliyor. Nasıl halledilir denilen şeylere. Sırf benim yapabileceğim çareler aklıma geliyor. Nasıl halledilir denilen şeylere.

Herkes düşünürse her şeyin öyle çaresi bulunur ki.Herkes düşünürse her şeyin öyle çaresi bulunur ki. Her müslüman bir bardak suyu doldursa dökse düşmanları sel alır götürür diyor, birisi. Her müslüman bir bardak suyu doldursa dökse düşmanları sel alır götürür diyor, birisi. Çünkü milyarlarca müslüman var. Bizim bilmediğimiz kadar çok. Çünkü milyarlarca müslüman var. Bizim bilmediğimiz kadar çok. Ve bizim bilmediğimiz kadar yaygın. Bilmiyoruz. Ben gittikçe öğreniyorum. Ve bizim bilmediğimiz kadar yaygın. Bilmiyoruz.

Ben gittikçe öğreniyorum.
O kadar Vietnam harbi oldu bitti. Ben Vietnam'da müslümanların olduğunu bilmiyordum.O kadar Vietnam harbi oldu bitti. Ben Vietnam'da müslümanların olduğunu bilmiyordum. Singapur'a gitmeden önce Singapur'da müslüman olacağını düşünmüyordum. Singapur'a gitmeden önce Singapur'da müslüman olacağını düşünmüyordum. Tarihini filan biraz okuyorum da mâzîsini biliyorum, oraya Avrupalılar gitmeden önce nasıl olduğunu.Tarihini filan biraz okuyorum da mâzîsini biliyorum, oraya Avrupalılar gitmeden önce nasıl olduğunu. Ama Singapur'a indim, gördüm. Mermerden yapılmış minberleri, mihraplı çok eski camileri filan var.Ama Singapur'a indim, gördüm. Mermerden yapılmış minberleri, mihraplı çok eski camileri filan var. Müslümanlar çok önceden gitmiş oralara. Bizim haberimiz yok. Bizim dünyadan haberimiz yok. Kapalı toplum. Müslümanlar çok önceden gitmiş oralara. Bizim haberimiz yok. Bizim dünyadan haberimiz yok. Kapalı toplum.

Ne demek? Gözü ve kafası çevrelenmiş demek. Dünyadan haberimiz yok.Ne demek?

Gözü ve kafası çevrelenmiş demek. Dünyadan haberimiz yok.
Gittiğin zaman görüyorsun. Brezilya'da bile var. Hiç ummadığın yerlerde... Orta Amerika'da bile var. Gittiğin zaman görüyorsun. Brezilya'da bile var. Hiç ummadığın yerlerde... Orta Amerika'da bile var. Hem de büyük miktarlarda. Orta Amerika'da çok müslüman var. Hem de büyük miktarlarda. Orta Amerika'da çok müslüman var.

Hem de Kristof Kolomb'tan beş asır önce.Hem de Kristof Kolomb'tan beş asır önce. Yalan söylemiyorum, yanlış söylemiyorum. Tarih kitaplarında yazılı.Yalan söylemiyorum, yanlış söylemiyorum. Tarih kitaplarında yazılı. Beş asır önce Amerika'ya gitmişler. Biz okumadığımız için, Amerika'yı Kristof Kolomb fethetti sanıyoruz.Beş asır önce Amerika'ya gitmişler. Biz okumadığımız için, Amerika'yı Kristof Kolomb fethetti sanıyoruz. Kristof Kolomb, Amerika'ya gidenleri gelenleri bildiği içinKristof Kolomb, Amerika'ya gidenleri gelenleri bildiği için kralı sıkıştıra sıkıştıra oraya seyahat iznini öyle aldı. kralı sıkıştıra sıkıştıra oraya seyahat iznini öyle aldı.

Hicrî ikinci, üçüncü asırda Afrika'nın Sudan tarafından Atlas Okyanusu'na kadar bir tek imparatorluk vardı. Hicrî ikinci, üçüncü asırda Afrika'nın Sudan tarafından Atlas Okyanusu'na kadar bir tek imparatorluk vardı.

Haberiniz var mı? Yok. Çünkü okumuyoruz, bilmiyoruz. Çünkü saklanıyor.Haberiniz var mı?

Yok. Çünkü okumuyoruz, bilmiyoruz. Çünkü saklanıyor.
Ve bu imparatorun çocuğu 200 gemiyle tarih kitaplarının yazdığına göreVe bu imparatorun çocuğu 200 gemiyle tarih kitaplarının yazdığına göre denizin içindeki akıntılardan, nehirlerden gidiyor.denizin içindeki akıntılardan, nehirlerden gidiyor. Denizin içindeki nehirlerden faydalanarak yani akıntılardan faydalanarak öbür kıtaya gittiler ve geri döndü, diyor. Denizin içindeki nehirlerden faydalanarak yani akıntılardan faydalanarak öbür kıtaya gittiler ve geri döndü, diyor.

Ve bunların, İslâm coğrafyacılarının Amerika'ya gittiğini bilince Avrupalılar oraya gitmeye başladılar.Ve bunların, İslâm coğrafyacılarının Amerika'ya gittiğini bilince Avrupalılar oraya gitmeye başladılar. Ve oraya giden Avrupalılar orada Arap paralarının tedâvülde olduğunu gördüler. Ve oraya giden Avrupalılar orada Arap paralarının tedâvülde olduğunu gördüler.

Ve Amerika'ya gittiğim zaman ben aldığım bir takım kitaplardan okudum kiVe Amerika'ya gittiğim zaman ben aldığım bir takım kitaplardan okudum ki Amerika'nın bilmem hangi nehrinin vadilerinde yapılan kazılarda Kristof Kolomb'tan çok önceAmerika'nın bilmem hangi nehrinin vadilerinde yapılan kazılarda Kristof Kolomb'tan çok önce oralara gelmiş olan insanların izleri bulunuyor. oralara gelmiş olan insanların izleri bulunuyor.

Müslümanların kalıntıları, izleri bulunuyor. Okumuyoruz.Müslümanların kalıntıları, izleri bulunuyor. Okumuyoruz. Her şeyi düşmanımızın ağzından, rakibimizin ağzından dinliyoruz. O da istediğini saklıyor.Her şeyi düşmanımızın ağzından, rakibimizin ağzından dinliyoruz. O da istediğini saklıyor. İstediğini yalan dolan kıvırttırıyor. Ters gösterip öyle [inandırıyor.] Her şeyi ters gösteriyor. İstediğini yalan dolan kıvırttırıyor. Ters gösterip öyle [inandırıyor.] Her şeyi ters gösteriyor.

Ukrayna devleti bizim balıkçımızı kovalamış, hücum botu. Öldürmüş Karadeniz'de.Ukrayna devleti bizim balıkçımızı kovalamış, hücum botu. Öldürmüş Karadeniz'de. Ondan sonra bir de tazminat istiyormuş Türkiye'den. Ondan sonra bir de tazminat istiyormuş Türkiye'den. Dünya hop oturup, hop kalkıyor idam kalksın diye. Bir balıkçı. Gelmiş.Dünya hop oturup, hop kalkıyor idam kalksın diye.

Bir balıkçı. Gelmiş.
Çevir hücum botla; götür, el koy. Yani adam öldürmeyi ortadan kaldırmaya çalışıyor Avrupa.Çevir hücum botla; götür, el koy. Yani adam öldürmeyi ortadan kaldırmaya çalışıyor Avrupa. İmza atmış, bilmem Helsinkiİmza atmış, bilmem Helsinki toplantılara. Ama orada bir gariban balıkçı hanımı, çocuğunu eline almış. Bu akşam gördüm televizyonda. toplantılara. Ama orada bir gariban balıkçı hanımı, çocuğunu eline almış. Bu akşam gördüm televizyonda.

Yüreğim yanık. Yanık da yani yüreğinde yangın olan insan, hararetli konuşur. Hararetim ondan.Yüreğim yanık. Yanık da yani yüreğinde yangın olan insan, hararetli konuşur. Hararetim ondan. O kadıncağızın kocası ölen. O 'babam nerde' diye soran çocukcağızın da babası. O kadıncağızın kocası ölen. O 'babam nerde' diye soran çocukcağızın da babası.

Ne yapmaya gitti? Geçinmeye gitti. Balık tutmaya gitti, Karadeniz'e.Ne yapmaya gitti?

Geçinmeye gitti. Balık tutmaya gitti, Karadeniz'e.
Ukrayna sahillerine ya yanaştı ya da açık denizde giderken yaptı.Ukrayna sahillerine ya yanaştı ya da açık denizde giderken yaptı. Ne olduğunu bilmiyoruz ama olmaz. Hop oturup hop kalkması lazım herkesin.Ne olduğunu bilmiyoruz ama olmaz. Hop oturup hop kalkması lazım herkesin. Denizde balık tutuyor diye adam öldürülmez. Ne yapılır? "Sen benim hudutlarıma girdin.Denizde balık tutuyor diye adam öldürülmez.

Ne yapılır?

"Sen benim hudutlarıma girdin.
Hudutlarımı işgale ettin." filan denilir olsa olsa. Medeniyet bunu gerektirir. Hudutlarımı işgale ettin." filan denilir olsa olsa. Medeniyet bunu gerektirir. Çoluk çocuğa ateş edilmez. İsrail'in yaptıklarını görüyorsunuz, televizyonlarda. Çoluk çocuğa ateş edilmez. İsrail'in yaptıklarını görüyorsunuz, televizyonlarda.

Bunlar hep neden? Bunlar hep neden?

Bizim bilmediğimizden, cahilliğimizden, düşünmediğimizden, birleşmediğimizden, kusurumuzdan.Bizim bilmediğimizden, cahilliğimizden, düşünmediğimizden, birleşmediğimizden, kusurumuzdan. Hep bizim kusurumuzdan. Hep bizim kusurumuzdan.

İkinci hadîs-i şerîf.İkinci hadîs-i şerîf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki

Ahmed b. Hanbel rahmetullahi aleyh mezhep imamı büyük hadis âlimi.Ahmed b. Hanbel rahmetullahi aleyh mezhep imamı büyük hadis âlimi. Hz. Aişe Sıddıka validemizden bu hadis-i şerifi kaydetmiş. Hz. Aişe Sıddıka validemizden bu hadis-i şerifi kaydetmiş. Hz. Aişe anamız Peygamber Efendimiz'den duymuş tabiki. Şöyle anlatmış olayı: Hz. Aişe anamız Peygamber Efendimiz'den duymuş tabiki. Şöyle anlatmış olayı:

Sahabeden bazıları Peygamber Efendimiz'e içlerindeki vesveseyi şikâyet ettiler.Sahabeden bazıları Peygamber Efendimiz'e içlerindeki vesveseyi şikâyet ettiler. "Yâ Resûlallah, vesveselerin hücumuna uğruyoruz. İçimizde tereddütler hâsıl oluyor."Yâ Resûlallah, vesveselerin hücumuna uğruyoruz. İçimizde tereddütler hâsıl oluyor. Vesvese duyuyoruz." dediler. Bakın, cevap ne kadar ilginç. Ne kadar ilgi çekici.Vesvese duyuyoruz." dediler. Bakın, cevap ne kadar ilginç. Ne kadar ilgi çekici. Enteresan değil. İlginç. İlgi çekici. Merak uyandırıcı. Zâke mahdu'l-îmâni. Bu imanın ta kendisi, dedi. Enteresan değil. İlginç. İlgi çekici. Merak uyandırıcı.

Zâke mahdu'l-îmâni. Bu imanın ta kendisi, dedi.

Görüyor musun tarifi? Çünkü kâfire vesvesesi olmaz ki.Görüyor musun tarifi?

Çünkü kâfire vesvesesi olmaz ki.
Kâfir burnunun doğrultusunda dümdüz gider. Bufalo öküzü gibi. Dümdüz gider.Kâfir burnunun doğrultusunda dümdüz gider. Bufalo öküzü gibi. Dümdüz gider. Yeri titrete titrete gider.Yeri titrete titrete gider. Mü'min, imanından dolayı acaba bu böyle mi, şu şöyle mi diye içindeki duyguların heyecanı imanından dolayı.Mü'min, imanından dolayı acaba bu böyle mi, şu şöyle mi diye içindeki duyguların heyecanı imanından dolayı. Yani korkmayın ya. Bu imandan. Madem ki acaba şu günah mı, acaba hata mı ettim, bilmem ne diyorsun.Yani korkmayın ya. Bu imandan.

Madem ki acaba şu günah mı, acaba hata mı ettim, bilmem ne diyorsun.
O zaman demek ki imandan oluyor. Korkma. Mü'minsin, elhamdülillah.O zaman demek ki imandan oluyor. Korkma. Mü'minsin, elhamdülillah. Başka ölçüler de veriyor, Peygamber Efendimiz bizim mü'minliğimizin belgesi olarak. Diyor ki: Başka ölçüler de veriyor, Peygamber Efendimiz bizim mü'minliğimizin belgesi olarak. Diyor ki:

Yaptığın iyilik seni sevindiriyor mu? Sevindiriyor. Yaptığın iyilik seni sevindiriyor mu?

Sevindiriyor.

İyilik yaptım mı hafifliyorum. Havada uçacak gibi oluyorum. Neredeyse bulutlara başım değecek.İyilik yaptım mı hafifliyorum. Havada uçacak gibi oluyorum. Neredeyse bulutlara başım değecek. Nerdeyse kuşları kanadından yakalayacağım. O kadar rahat ediyorum, oh. Bir iyilik yaptım diye. Nerdeyse kuşları kanadından yakalayacağım. O kadar rahat ediyorum, oh. Bir iyilik yaptım diye. Oh, ne rahatlık. Ha, yaptığın iyilik seni sevindiriyorsa; Oh, ne rahatlık. Ha, yaptığın iyilik seni sevindiriyorsa;

Ve sâetke seyyietüke. Yaptığın kötülükten dolayı üzülüyorsan, ya ben bu işi niye yaptım ya. Ve sâetke seyyietüke. Yaptığın kötülükten dolayı üzülüyorsan, ya ben bu işi niye yaptım ya.

Yakışır mı bir müslümana? Yine benim şu zalim nefsim, nasıl aldattı bak!Yakışır mı bir müslümana?

Yine benim şu zalim nefsim, nasıl aldattı bak!
Yine sabah namazına kalkamadım, tuh. İşte yatakta bir gözümü kapatayım, birisi açık.Yine sabah namazına kalkamadım, tuh. İşte yatakta bir gözümü kapatayım, birisi açık. Biraz dinleneyim derken uyumuş kalmışım tüh! Teheccüde kalkamadım, bilmem ne filan. Biraz dinleneyim derken uyumuş kalmışım tüh! Teheccüde kalkamadım, bilmem ne filan. Yapamadığı iyilikten üzülüyor. Yaptığı iyilikten seviniyor. Yaptığı kötülükten üzülüyor. Bu neden? Yapamadığı iyilikten üzülüyor. Yaptığı iyilikten seviniyor. Yaptığı kötülükten üzülüyor.

Bu neden?

Bu mü'min olduğundan. Mü'minin hali böyledir. Mümin yaptığı iyiliğe sevinir. Çünkü imanı var.Bu mü'min olduğundan. Mü'minin hali böyledir. Mümin yaptığı iyiliğe sevinir. Çünkü imanı var. Çünkü iyiliğin fayda vereceğini bilir. Allah tarafından sevileceğini ve mükâfât kazandıracağını bilir.Çünkü iyiliğin fayda vereceğini bilir. Allah tarafından sevileceğini ve mükâfât kazandıracağını bilir. Kötülüğün de zararlı olduğunu bilir. İmandan bu da. Vesvese de öyle.Kötülüğün de zararlı olduğunu bilir. İmandan bu da.

Vesvese de öyle.
Tabii herhalde vesveselerin türleri var. Tabii herhalde vesveselerin türleri var. Peygamber Efendimiz'e anlatılan türlerine Peygamber Efendimiz "Bu doğrudan doğruya imandan." demiş.Peygamber Efendimiz'e anlatılan türlerine Peygamber Efendimiz "Bu doğrudan doğruya imandan." demiş. Yani bu tereddütlerin, bu endişelerin, vesveselerin bu imanın ta kendisi demiş, onlara. Yani bu tereddütlerin, bu endişelerin, vesveselerin bu imanın ta kendisi demiş, onlara.

Ama bazen de başka türlü vesveseler var. O da aklıma gelmişken hatırlatayım. Abdest alıyor.Ama bazen de başka türlü vesveseler var. O da aklıma gelmişken hatırlatayım. Abdest alıyor. Sen de bakıyorsun. Ya şu adam abdest almaya başladı. İyi. Yüzünü bir yıkıyor. Bir daha yıkıyor.Sen de bakıyorsun. Ya şu adam abdest almaya başladı. İyi. Yüzünü bir yıkıyor. Bir daha yıkıyor. Bir daha yıkıyor. Bir daha yıkıyor. Sen uzaktan sıkılmaya başlıyorsun. Sonra kollarını yıkamaya başlıyor.Bir daha yıkıyor. Bir daha yıkıyor. Sen uzaktan sıkılmaya başlıyorsun. Sonra kollarını yıkamaya başlıyor. Bir ayağını kaldırıyor, tam yıkıyor. Ondan sonra indiriyor; ayağını, yüzünü tekrar yıkamaya başlıyor. Bir ayağını kaldırıyor, tam yıkıyor. Ondan sonra indiriyor; ayağını, yüzünü tekrar yıkamaya başlıyor. Tekrar ellerini yıkıyor. Sonra tekrar başa geçiyor. Ne oluyor sana? Tekrar ellerini yıkıyor. Sonra tekrar başa geçiyor.

Ne oluyor sana?

Bir ton su harcadın. Deminden beri şar, şar, şar.Bir ton su harcadın. Deminden beri şar, şar, şar. Hem de bir türlü şu abdesti tamamlayamadın. Yatsının vakti geliyor. Akşamı hala kılacaksın, abdest alıp da. Hem de bir türlü şu abdesti tamamlayamadın. Yatsının vakti geliyor. Akşamı hala kılacaksın, abdest alıp da.

Ne oluyor sana? Yani affedersiniz söylemek ayıp ama sanki abdestim kaçıyor gibi geliyor.Ne oluyor sana?

Yani affedersiniz söylemek ayıp ama sanki abdestim kaçıyor gibi geliyor.
Kaçıyor gibi geliyor, yok. Şeytan yapıyor onu. Almadın abdesti. Olmadı. Kaçıyor gibi geliyor, yok. Şeytan yapıyor onu. Almadın abdesti. Olmadı. Kolunu ovuşturuyor, ovuşturuyor, ovuşturuyor. Kolunu ovuşturuyor, ovuşturuyor, ovuşturuyor.

Niye bu kadar çok ovuşturuyorsun? Üçten fazlası doğru değil. Fazla miktarda olunca mekruh. Niye bu kadar çok ovuşturuyorsun? Üçten fazlası doğru değil. Fazla miktarda olunca mekruh.

Niye böyle yapıyorsun? Acaba bazı yerlerine su gitmemiş midir? Niye böyle yapıyorsun?

Acaba bazı yerlerine su gitmemiş midir?

Kılın dibi biraz kuru mu kaldı? Kalmaz. Bunu şeytan yaptırıyor. Yani ibadeti geciktirmek için yapıyor.Kılın dibi biraz kuru mu kaldı?

Kalmaz. Bunu şeytan yaptırıyor. Yani ibadeti geciktirmek için yapıyor.
Sonra ibadetten bıktırmak için yapıyor. Yani bir abdest almak bir sorun haline gelecek.Sonra ibadetten bıktırmak için yapıyor. Yani bir abdest almak bir sorun haline gelecek. Sonra da caydırtacak. Oradan kademe kademe aldatmak istiyor. Öyle vesveseler ayıp. Sonra da caydırtacak. Oradan kademe kademe aldatmak istiyor.

Öyle vesveseler ayıp.
Birisi böyle çok çok abdest alıyordu da Birisi böyle çok çok abdest alıyordu da alırken yarıda tekrar yine başa başlıyordu Peygamber Efendimiz dedi ki: alırken yarıda tekrar yine başa başlıyordu Peygamber Efendimiz dedi ki:

"Niye böyle yapıyorsun?" Hadîs-i şerîflerde var."Niye böyle yapıyorsun?"

Hadîs-i şerîflerde var.
Dedi ki: "Yâ Resûlallah abdestim kaçıyor gibi geldi."Dedi ki: "Yâ Resûlallah abdestim kaçıyor gibi geldi." Yani yellenmek dediğimiz olay, gaz çıkıyor gibi. Öyle geliveriyor. Yani yellenmek dediğimiz olay, gaz çıkıyor gibi. Öyle geliveriyor.

Tam böyle abdest alırken sanki kaçmış gibi geliyor. Bir kıpırtı olmuş gibi oluyor. Gaz çıkma yerinde. Tam böyle abdest alırken sanki kaçmış gibi geliyor. Bir kıpırtı olmuş gibi oluyor. Gaz çıkma yerinde.

Gaz da demeyeceğiz ne? Hava. Gaz, batıdan gelme. Gaz değil. Gaz da demeyeceğiz ne?

Hava. Gaz, batıdan gelme. Gaz değil.

Sanki bir yellenme derler de Türkçe'si yellenme. Yel değil mi? Sanki bir yellenme derler de Türkçe'si yellenme. Yel değil mi?

Rüzgâr. Yellenmek. Yellenmek deyince herkes anlıyor. Gaz ne demek? Güya kibar.Rüzgâr. Yellenmek. Yellenmek deyince herkes anlıyor.

Gaz ne demek?

Güya kibar.
Sanki otomobil diyecek yerde ütümübil deyince kibar mı oluyor insan? Ne olacak. Sanki otomobil diyecek yerde ütümübil deyince kibar mı oluyor insan? Ne olacak. Dedi ki, yelleniyorum gibi geliyor, bir kıpırtı oluyor gibi. Dedi ki, yelleniyorum gibi geliyor, bir kıpırtı oluyor gibi. Peygamber efendimiz dedi ki: "Öyle gibi geliyorsa o şeytandandır." Peygamber efendimiz dedi ki: "Öyle gibi geliyorsa o şeytandandır." Tam da emin değil ama öyle gibi.Tam da emin değil ama öyle gibi. Ya sesi çıkarsa sesinden ya da kokusu olursa kokusundan anlarsın yellenmedir diye. Abdestin bozulur. Ya sesi çıkarsa sesinden ya da kokusu olursa kokusundan anlarsın yellenmedir diye. Abdestin bozulur.

Yoksa öyle kıpırdamaktan abdest bozulmaz. Abdestin var senin, dedi.Yoksa öyle kıpırdamaktan abdest bozulmaz. Abdestin var senin, dedi. Bazen şeytan takar kafaya. Senin bu namazın olmadı, bir daha kıl. Bazen şeytan takar kafaya. Senin bu namazın olmadı, bir daha kıl.

Esselamu aleykum ve rahmetullah esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah esselamu aleykum ve rahmetullah.

Niyet ettim öğle namazını. Allahu ekber. Biraz sonra şeytan yine, yine olmadı. Niyet ettim öğle namazını. Allahu ekber. Biraz sonra şeytan yine, yine olmadı.

Esselamu aleykum verahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum verahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.

Yeniden. Şeytan kancayı takıyor. Kafayı bozdurtacak adamcağıza. Yeniden. Şeytan kancayı takıyor. Kafayı bozdurtacak adamcağıza.

Ne olacak? Ya iki rekât mı kıldıydım? Oturacak mıydım? Kalkacak mıydım? Ne olacak?

Ya iki rekât mı kıldıydım? Oturacak mıydım? Kalkacak mıydım?

Hangisi daha kuvvetli geliyorsa onu yap, bitir şunu. Kuvvetli kanaatine göre hareket et.Hangisi daha kuvvetli geliyorsa onu yap, bitir şunu. Kuvvetli kanaatine göre hareket et. Öyle tereddütte durma. Onunda tavsiyesini Peygamber Efendimiz veriyor. Ama ben acaba mü'min miyim? Öyle tereddütte durma. Onunda tavsiyesini Peygamber Efendimiz veriyor.

Ama ben acaba mü'min miyim?

Çok kusurluyum. Acaba Allah beni affedecek mi?Çok kusurluyum. Acaba Allah beni affedecek mi? Namazları da kılıyoruz, oruçları da tutuyoruz. Zekât da veriyoruz ama. Halis imandan bu.Namazları da kılıyoruz, oruçları da tutuyoruz. Zekât da veriyoruz ama. Halis imandan bu. Yani kendisine güvenemiyor, emin değil filan. Vesvesenin demek ki çeşitleri var. Yani kendisine güvenemiyor, emin değil filan. Vesvesenin demek ki çeşitleri var.

Peygamber Efendimiz hadîs-i şerîflerde anlattığına göre oradan onu çıkartıyoruz.Peygamber Efendimiz hadîs-i şerîflerde anlattığına göre oradan onu çıkartıyoruz. Ama insanın böyle bazı vesveseler duyması, işi titizlendirmesinden olduğundanAma insanın böyle bazı vesveseler duyması, işi titizlendirmesinden olduğundan doğrudan doğruya imanın kuvvetini gösterir, dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. doğrudan doğruya imanın kuvvetini gösterir, dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.

Üçüncü hadis-i şerif: Üçüncü hadis-i şerif:

Peygamber Efendimiz bu sonuncu hadîs-i şeriftePeygamber Efendimiz bu sonuncu hadîs-i şerifte birisi kendisine bir rüya anlatınca bu rüya şeytandandır, dedi. birisi kendisine bir rüya anlatınca bu rüya şeytandandır, dedi. Adamın birisi, adam mü'min. Mübarek adam. Öyle sıradan, tahkir için söylenmiş bir söz değil. Adamın birisi, adam mü'min. Mübarek adam. Öyle sıradan, tahkir için söylenmiş bir söz değil.

Peygamber Efendimiz'in ashabından bir mübarek zât. Bir kişi. Hepsi mübarek.Peygamber Efendimiz'in ashabından bir mübarek zât. Bir kişi. Hepsi mübarek. Dedi ki bir kişi: "Yâ Resûlallah, ben rüyamda gördüm ki benim başım kopmuş.Dedi ki bir kişi: "Yâ Resûlallah, ben rüyamda gördüm ki benim başım kopmuş. Kesilmiş, koparılmış kafam. Ve yuvarlanıyor. Kopmuş, yerde yuvarlanıyor." Kesilmiş, koparılmış kafam. Ve yuvarlanıyor. Kopmuş, yerde yuvarlanıyor."

Ve ene etbe'uhû. Ben de onun peşinden koşuyorum.Ve ene etbe'uhû. Ben de onun peşinden koşuyorum. Onun arkasından gidiyorum, diye böyle rüyasını anlattı. Ne demek böyle, kafam kesilmiş?Onun arkasından gidiyorum, diye böyle rüyasını anlattı. Ne demek böyle, kafam kesilmiş? Yere düşmüş. Yuvarlanıyor. Ben de onun arkasından koşuyorum.Yere düşmüş. Yuvarlanıyor. Ben de onun arkasından koşuyorum. Rüyanın tabirini öğrenmek istiyor Peygamber Efendimiz'den. Peygamber Efendimiz dedi ki: "Bu şeytandandır." Rüyanın tabirini öğrenmek istiyor Peygamber Efendimiz'den. Peygamber Efendimiz dedi ki: "Bu şeytandandır."

Feizareadeküm. Sizden biriniz: Kerihahâ. Hoş görmediği, canını sıkan bir rüya gördüğü zaman; Feizareadeküm. Sizden biriniz:

Kerihahâ. Hoş görmediği, canını sıkan bir rüya gördüğü zaman;

Fe-lâ yekussuhâ 'alâ ehadin. Kimseye bu beğenmediği rüyayı anlatmasın. Fe-lâ yekussuhâ 'alâ ehadin. Kimseye bu beğenmediği rüyayı anlatmasın.

Ve'l-yestaiz bi'l-lahi mine'ş-şeytâni. Şeytandan Allah'a sığınsın.Ve'l-yestaiz bi'l-lahi mine'ş-şeytâni. Şeytandan Allah'a sığınsın. Böyle hoşlanılmayan rüyaları şeytan göstertir, insana. Neden? Mü'mini üzmek için.Böyle hoşlanılmayan rüyaları şeytan göstertir, insana.

Neden?

Mü'mini üzmek için.
Üzmek için yapar. Kızdığı için, âdemoğlunu kıskandığı için, yapar. Ve bu hadîs-i şerîf olabilir.Üzmek için yapar. Kızdığı için, âdemoğlunu kıskandığı için, yapar. Ve bu hadîs-i şerîf olabilir. Başka bir ravi tarafından rivayet edilmiş aynı olay da olabilir.Başka bir ravi tarafından rivayet edilmiş aynı olay da olabilir. Başka olay da olabilir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Başka olay da olabilir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki:

"Sen o başının arkasından gidiyorduysan, başın orda olduğuna göre nerden gördün?" demiş. "Sen o başının arkasından gidiyorduysan, başın orda olduğuna göre nerden gördün?" demiş.

Hangi gözle gördün? Göz başta. O yuvarlanıyor. Sen nerden gördün? Hangi gözle gördün?

Göz başta. O yuvarlanıyor. Sen nerden gördün?

Şeytan aldatıyor, demiş. Şeytan böylece bazen kötü rüya gösterir.Şeytan aldatıyor, demiş. Şeytan böylece bazen kötü rüya gösterir. Bu rüyalarda bize çok sorulduğu için bu da böyle bilgi olsun, diye bu arada anlattım. Bu rüyalarda bize çok sorulduğu için bu da böyle bilgi olsun, diye bu arada anlattım.

Böyle kötü rüya gördüğü zaman ne yapacak kişi? Kimseye anlatmayacak. Kötü rüya anlatılmaz. Böyle kötü rüya gördüğü zaman ne yapacak kişi?

Kimseye anlatmayacak. Kötü rüya anlatılmaz.

Ne yapacak? Kötü rüyayı anlatmayacak ne yapacak kişi? Allah'a sığınacak, şeytandan.Ne yapacak? Kötü rüyayı anlatmayacak ne yapacak kişi?

Allah'a sığınacak, şeytandan.
Şeytanın şerrinden, Allah'a sığınırım, diyecek. Rüyaların çeşitleri vardır, muhterem kardeşlerim.Şeytanın şerrinden, Allah'a sığınırım, diyecek. Rüyaların çeşitleri vardır, muhterem kardeşlerim. Rüya önemli bir olaydır. Çok önemli bir olaydır. Çok anlamlı bir olaydır. Rüya önemli bir olaydır. Çok önemli bir olaydır. Çok anlamlı bir olaydır. Kaynakları bakımından rüyanın bir kısmı şeytanîdir. Şeytan üzecek, rüya gösterttirir.Kaynakları bakımından rüyanın bir kısmı şeytanîdir. Şeytan üzecek, rüya gösterttirir. Etki yapar. İnsanın hayal gücü deEtki yapar. İnsanın hayal gücü de üzecek rüya gösterttirir. Şeytandandır bazen. Düş azması vesaire falan şeytandan.üzecek rüya gösterttirir. Şeytandandır bazen. Düş azması vesaire falan şeytandan. Nefisten de rüya olur. İşte şehvetli rüya görmek vesaire filan.Nefisten de rüya olur. İşte şehvetli rüya görmek vesaire filan. Sonra meleklerden Rahmanî rüya olur. Sonra meleklerden Rahmanî rüya olur.

Bir kısmı vücudun sıkıntılarından dolayı, insan beyninde meydana gelen etkilerden dolayı olur.Bir kısmı vücudun sıkıntılarından dolayı, insan beyninde meydana gelen etkilerden dolayı olur. Mesela aç tavuk rüyasında yem görür. Adamın abdesti sıkışmıştır, yüz numara arar rüyada.Mesela aç tavuk rüyasında yem görür. Adamın abdesti sıkışmıştır, yüz numara arar rüyada. İhtiyaç öyle gösterttiriyor. Yani bedenî ihtiyaçlardan olur. İhtiyaç öyle gösterttiriyor. Yani bedenî ihtiyaçlardan olur.

Bazen de bir manevî hakikatin haberi olur. Mesaj. Yani haberi olur, bazen.Bazen de bir manevî hakikatin haberi olur. Mesaj. Yani haberi olur, bazen. Tabii bunların çeşitlerini bilmesi lazım rüyayı tabir edecek kimsenin. Tabii bunların çeşitlerini bilmesi lazım rüyayı tabir edecek kimsenin. Ona göre tabir etmesi lazım. Bilmeyen insan yanlış mana çıkartabilir.Ona göre tabir etmesi lazım. Bilmeyen insan yanlış mana çıkartabilir. Güzel bir rüyayı, yanlış yorumlayabilir. Güzel bir rüyadan yanlış bir sonuç çıkartabilir. Bilmediği için. Güzel bir rüyayı, yanlış yorumlayabilir. Güzel bir rüyadan yanlış bir sonuç çıkartabilir. Bilmediği için.

Hâlbuki o güzel. Ne güzel maşaallah, iyi ki onu görmüşsün.Hâlbuki o güzel. Ne güzel maşaallah, iyi ki onu görmüşsün. Güzel rüyadan yanlış sonuç çıkartabilir. Onun için rüyayı bilmeyen kimseye anlatmak doğru değildir.Güzel rüyadan yanlış sonuç çıkartabilir. Onun için rüyayı bilmeyen kimseye anlatmak doğru değildir. Her yerde de açıkta da anlatmak doğru değildir. Ancak arif, kâmil bir insana anlatmak uygun olur. Her yerde de açıkta da anlatmak doğru değildir. Ancak arif, kâmil bir insana anlatmak uygun olur.

O rüyanın çeşitlerini iyi bilir. İyi bilen bir insan olursa iyi bilir doğru cevaplandırabilir.O rüyanın çeşitlerini iyi bilir. İyi bilen bir insan olursa iyi bilir doğru cevaplandırabilir. Bu konularda pek çok tarihten, Kur'an-ı Kerîm'den ve hadîs-i şerîften misaller var.Bu konularda pek çok tarihten, Kur'an-ı Kerîm'den ve hadîs-i şerîften misaller var. Ama artık aşağı yukarı sizin de meraklı olduğunuz, bildiğiniz konudur. Ama artık aşağı yukarı sizin de meraklı olduğunuz, bildiğiniz konudur.

Belki çoğunuzun kütüphanesinde de Büyük Rüya Tabirleri kitabı filan diye böyle kitaplar da vardır.Belki çoğunuzun kütüphanesinde de Büyük Rüya Tabirleri kitabı filan diye böyle kitaplar da vardır. Dua mecmuaları gibi. Onun için ben sözü fazla uzatmıyorum ama bazı rüyalar şeytandandır. Dua mecmuaları gibi. Onun için ben sözü fazla uzatmıyorum ama bazı rüyalar şeytandandır.

Bazıları nefisten vücuttandır. Bazıları rahmanîdir. Bazıları ilahî bir haberdir.Bazıları nefisten vücuttandır. Bazıları rahmanîdir. Bazıları ilahî bir haberdir. Mesela Yusuf aleyhisselam küçükken kendisini, babasını ve kardeşlerini gördü rüyada. Mesela Yusuf aleyhisselam küçükken kendisini, babasını ve kardeşlerini gördü rüyada.

Rüyasını anlattı. Dedi ki: "Babacığım, ben on bir tane yıldız görüyorum.Rüyasını anlattı. Dedi ki: "Babacığım, ben on bir tane yıldız görüyorum. Ondan sonra ayı, güneşi ve yıldızları görüyorum. Bakıyorum, bana secde ediyorlar." Ondan sonra ayı, güneşi ve yıldızları görüyorum. Bakıyorum, bana secde ediyorlar."

Yakup aleyhisselam dedi ki: "Aman evladım, bu rüyanı kardeşlerine anlatma." Yakup aleyhisselam dedi ki: "Aman evladım, bu rüyanı kardeşlerine anlatma."

Aradan yıllar yıllar geçti. Sonra Yusuf aleyhisselam satıldı. Mısır'a gitti. Orada yükseldi.Aradan yıllar yıllar geçti. Sonra Yusuf aleyhisselam satıldı. Mısır'a gitti. Orada yükseldi. Çok yüksek mevkilere geldi. Sonra kardeşlerini ve babasını Mısır'a getirdi.Çok yüksek mevkilere geldi. Sonra kardeşlerini ve babasını Mısır'a getirdi. Babasının gözü görmez olmuştu. Gömleği gönderdi.Babasının gözü görmez olmuştu. Gömleği gönderdi. Yakup aleyhisselam gömleği gözüne sürünce görmez gözü görmeye başladı.Yakup aleyhisselam gömleği gözüne sürünce görmez gözü görmeye başladı. Hepsi hicret ettiler, geldiler Yusuf aleyhisselamın yanına. Hepsi hicret ettiler, geldiler Yusuf aleyhisselamın yanına. O zamanın âdeti, hürmet öyle gösteriliyordu. Hepsi sarayda. İtibarlı vezir Yusuf aleyhisselam. O zamanın âdeti, hürmet öyle gösteriliyordu. Hepsi sarayda. İtibarlı vezir Yusuf aleyhisselam. Önünde secde ettiler. Yusuf aleyhisselam dedi ki o zaman: Önünde secde ettiler. Yusuf aleyhisselam dedi ki o zaman:

"Babacığım, işte küçükken gördüğüm rüya bu." dedi. Bak gerçeği görmüş, olduğu gibi. "Babacığım, işte küçükken gördüğüm rüya bu." dedi. Bak gerçeği görmüş, olduğu gibi. Ta, küçükkenki çocukkenki gördüğü rüya seneler seneler sonra gerçekleşti.Ta, küçükkenki çocukkenki gördüğü rüya seneler seneler sonra gerçekleşti. Demek ki ay ve güneş anne ve babasıymış. On bir tane yıldız da kardeşleriymiş.Demek ki ay ve güneş anne ve babasıymış. On bir tane yıldız da kardeşleriymiş. Kendisine secde etmeleri onu gösteriyor. Kendisine secde etmeleri onu gösteriyor. Bazen rüya ilerideki mühim bir gerçeğin habercisi olur.Bazen rüya ilerideki mühim bir gerçeğin habercisi olur. Aişe validemiz radiyallahu anhanın babası Ebû Bekr-i Sıdd'ik Efendimiz.Aişe validemiz radiyallahu anhanın babası Ebû Bekr-i Sıdd'ik Efendimiz. Çok güzel rüya tabir ederdi, radiyallahu anh. "Babacığım bir rüya gördüm ben, bugün." dedi. Çok güzel rüya tabir ederdi, radiyallahu anh.

"Babacığım bir rüya gördüm ben, bugün." dedi.

Ne gördün kızım? "Üç tane ay. Gökten geldiler, benim odama. Yere girdiler, dedi." Ne gördün kızım?

"Üç tane ay. Gökten geldiler, benim odama. Yere girdiler, dedi."

Ebû Bekr-i Sıddîk dedi ki: "Evladım, senin şu odana ileride üç kişi gömülecek. Defnolunacak.Ebû Bekr-i Sıddîk dedi ki: "Evladım, senin şu odana ileride üç kişi gömülecek. Defnolunacak. Ama öyle üç kişi ki onlar yeryüzünün en şerefli insanlarıdır, dedi. Yıllar yıllar geçti aradan.Ama öyle üç kişi ki onlar yeryüzünün en şerefli insanlarıdır, dedi. Yıllar yıllar geçti aradan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz irtihâl-i dâr-ı bekâ eyledi.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz irtihâl-i dâr-ı bekâ eyledi. Tam Hz. Aişe validemizin odasında oldu vefatı. Tam Hz. Aişe validemizin odasında oldu vefatı.

Peygamberler nerede vefat ederse başka yere taşınmazlar,Peygamberler nerede vefat ederse başka yere taşınmazlar, oraya gömülürler, diye Peygamber Efendimiz'i Hz. Aişe validemizin hücresi yani odasına defnettiler.oraya gömülürler, diye Peygamber Efendimiz'i Hz. Aişe validemizin hücresi yani odasına defnettiler. Üzüntülü, ağlamaklı bir olay tabii. Ayrılık zor.Üzüntülü, ağlamaklı bir olay tabii. Ayrılık zor. Ebû Bekr-i Sıddîk kızı Aişe validemizin yanına geldi. Kızım dedi: Ebû Bekr-i Sıddîk kızı Aişe validemizin yanına geldi. Kızım dedi:

"Hani sen bir zamanlar bir rüya görmüştün ya. Üç tane ay görmüştün, senin odana geliyorlardı."Hani sen bir zamanlar bir rüya görmüştün ya. Üç tane ay görmüştün, senin odana geliyorlardı. İşte dedi senin kamerlerinin, aylarının birincisi bu. Bu ötekilerin de, üç tanenin en hayırlısı." dedi. İşte dedi senin kamerlerinin, aylarının birincisi bu. Bu ötekilerin de, üç tanenin en hayırlısı." dedi. Daha iki kişinin daha oraya gömüleceğini de işaret etti. Onlar kimler? Daha iki kişinin daha oraya gömüleceğini de işaret etti.

Onlar kimler?

Ebû Bekr-i Sıddîk kendisi. Belki de rüyayı tabir ederken o da biliyordu. Ondan sonraki kim? Ebû Bekr-i Sıddîk kendisi. Belki de rüyayı tabir ederken o da biliyordu.

Ondan sonraki kim?

Ömerü'l Fâruk. İşte bazen rüyalar böyle olur.Ömerü'l Fâruk. İşte bazen rüyalar böyle olur. Ben âciz, nâçiz kardeşiniz daha hiçbir şeyden habersiz,Ben âciz, nâçiz kardeşiniz daha hiçbir şeyden habersiz, daha böyle okul öğrencisiyken bazen rüyamda görürdüm bir şey. daha böyle okul öğrencisiyken bazen rüyamda görürdüm bir şey.

Ertesi gün okulda o olurdu. Aynen olurdu.Ertesi gün okulda o olurdu. Aynen olurdu. Yani şunu anlatmak istiyorum ki rüya hakkında bilginiz sağlam olsun.Yani şunu anlatmak istiyorum ki rüya hakkında bilginiz sağlam olsun. Rüya bazen istikbale ait bir gerçek bilginin habercisidir. Bunu niye bastırarak söylüyorum? Rüya bazen istikbale ait bir gerçek bilginin habercisidir.

Bunu niye bastırarak söylüyorum?

Rüya tek cins değildir. Rüyayı bazıları sanıyor kiRüya tek cins değildir. Rüyayı bazıları sanıyor ki geceleyin uyuduğu, gevşediği zaman insanın alt şuuruna itilmiş olan bilgileringeceleyin uyuduğu, gevşediği zaman insanın alt şuuruna itilmiş olan bilgilerin şuura hayal halinde tekrar gelmesidir, diyorlar. şuura hayal halinde tekrar gelmesidir, diyorlar.

Kaybolmuş, gündüz dibe saklanmış şeylerin yüzeye gelmesidir, diyorlar.Kaybolmuş, gündüz dibe saklanmış şeylerin yüzeye gelmesidir, diyorlar. Yani ille gündüz bir şey görülmüş olacak.Yani ille gündüz bir şey görülmüş olacak. Gece onlara bağımlı olarak onların dışarı çıkmasıyla bir şey görünecek. Gece onlara bağımlı olarak onların dışarı çıkmasıyla bir şey görünecek. Her zaman öyle değil. Öyle olan da var ama bazen de manevî âlemlerden sana bir haber.Her zaman öyle değil. Öyle olan da var ama bazen de manevî âlemlerden sana bir haber. Önemlidir. Çok önemlidir. Önemlidir. Çok önemlidir.

Bizim tasavvuf büyüklerimiz, şeyhlerimiz bize tavsiye ediyor ki:Bizim tasavvuf büyüklerimiz, şeyhlerimiz bize tavsiye ediyor ki: "Size birisi bir rüya anlatırsa tabirini söylemeyin. "Size birisi bir rüya anlatırsa tabirini söylemeyin. Susun." Müritlere de mesela Gümüşhaneli hocamızınSusun." Müritlere de mesela Gümüşhaneli hocamızın orada bir kitaplar açtık. Orada da öyle. Müritlere de rüyalara pek önem vermeyin, diyor.orada bir kitaplar açtık. Orada da öyle. Müritlere de rüyalara pek önem vermeyin, diyor. Rüyanın önemsiz olduğundan değil. Rüyanın önemsiz olduğundan değil.

Adam kendisini havada uçuyor görür de kibirlenir diye. Adam kendisini havada uçuyor görür de kibirlenir diye. Yani mürit sonra başlar konuşmaya. "Ben şunu da gördüm, bunu da gördüm.Yani mürit sonra başlar konuşmaya. "Ben şunu da gördüm, bunu da gördüm. Dün de cennete gittik. Oralarda dolaştık." filan diye. Dün de cennete gittik. Oralarda dolaştık." filan diye. Şeytan bazen oralardan aldatmaya kalkar, müridi.Şeytan bazen oralardan aldatmaya kalkar, müridi. Mesela rüyamda gördüm ki bundan sonra sabah namazlarını saat onda kıl. Mesela rüyamda gördüm ki bundan sonra sabah namazlarını saat onda kıl. Ha, seni kör şeytan seni. Bak nasıl vaktinden kaydırmak istiyor. Ha, seni kör şeytan seni. Bak nasıl vaktinden kaydırmak istiyor.

Emredilen şey Kur'an'a, hadise aykırıysa hemen şeytanî olduğu anlaşılıyor. Bak şeytana.Emredilen şey Kur'an'a, hadise aykırıysa hemen şeytanî olduğu anlaşılıyor. Bak şeytana. Neler neler şey yapıyor. Hatta Abdulkâdir-i Geylânî Efendimiz için anlatırlar.Neler neler şey yapıyor. Hatta Abdulkâdir-i Geylânî Efendimiz için anlatırlar. Kaddesallahu sırrahul aziz. Öyle gözünü kapatmış, tesbih çekerken. Böyle bir ses geliyor, kendisine. Kaddesallahu sırrahul aziz. Öyle gözünü kapatmış, tesbih çekerken. Böyle bir ses geliyor, kendisine.

"Ey Abdulkadir."Ey Abdulkadir. Ben senden hoşnutum. Razıyım, senden. Senin ibadet etme mükellefiyetini kaldırdım.Ben senden hoşnutum. Razıyım, senden. Senin ibadet etme mükellefiyetini kaldırdım. Sen ibadet etmeyebilirsin. Olgun oldun. Yetiştin.Sen ibadet etmeyebilirsin. Olgun oldun. Yetiştin. Kâmil şeyh oldun." diye bir ışık ve bir ses duyuyor. Şöyle bir düşünmüş. "Seni şeytan seni, defol." demiş. Kâmil şeyh oldun." diye bir ışık ve bir ses duyuyor. Şöyle bir düşünmüş. "Seni şeytan seni, defol." demiş.

Hemen kaybolmuş. Sonra gene böyle gözleri kapalıyken şeytanı görmüş, bu sefer.Hemen kaybolmuş. Sonra gene böyle gözleri kapalıyken şeytanı görmüş, bu sefer. Şeytan böyle sırıtarak ona yılışarak demiş ki: Şeytan böyle sırıtarak ona yılışarak demiş ki:

"Yâ Abdulkâdir. Geçen ben sana seni aldatmak için geldim. "Yâ Abdulkâdir. Geçen ben sana seni aldatmak için geldim. Sen olgun adam oldun, çok yükseldin; bu ibadetler ham insanlar olgunlaşsın filan diyedir.Sen olgun adam oldun, çok yükseldin; bu ibadetler ham insanlar olgunlaşsın filan diyedir. Sen kâmil insan oldun. İbadetler çok önemli değil.Sen kâmil insan oldun. İbadetler çok önemli değil. Kılmasan da olur, filan dediğim zaman benim şeytan olduğumu nerden anladın?Kılmasan da olur, filan dediğim zaman benim şeytan olduğumu nerden anladın? diye sormuş. Hem de demiş ki: Ben böyle tam bu pozisyonda, bu durumda ne kadar insan aldattım, demiş. diye sormuş. Hem de demiş ki:

Ben böyle tam bu pozisyonda, bu durumda ne kadar insan aldattım, demiş.

Sen niye aldanmadın? Demiş ki: "Peygamber Efendimiz insanların en olgunuydu.Sen niye aldanmadın?

Demiş ki: "Peygamber Efendimiz insanların en olgunuydu.
Âhir ömrüne kadar namaz kılmadı mı?" Âhir ömrüne kadar namaz kılmadı mı?"

Sünnet-i seniyyeyi bilmekten kurtuluyor. İbadetler insanı olgunlaştırmak için.Sünnet-i seniyyeyi bilmekten kurtuluyor. İbadetler insanı olgunlaştırmak için. Tamam doğru. Yanlış değil. İbadetler insanı olgunlaştırmak içindir ama ibadetler ömür boyudur. Tamam doğru. Yanlış değil. İbadetler insanı olgunlaştırmak içindir ama ibadetler ömür boyudur.

Namaz nimet. Namaz büyük, mü'minin miracı. Namazı bırakmak ister mi insan?Namaz nimet. Namaz büyük, mü'minin miracı.

Namazı bırakmak ister mi insan?
Demek ki namazı bırakılacak bir yük gibi görüyor ve gösteriyor şeytanca. Namaz güzel bir şey. Demek ki namazı bırakılacak bir yük gibi görüyor ve gösteriyor şeytanca. Namaz güzel bir şey.

Artık bundan sonra baklava börek yeme denir mi? Kaymaklı kadayıf yeme denir mi? Artık bundan sonra baklava börek yeme denir mi?

Kaymaklı kadayıf yeme denir mi?

Güzel bir şey. "Evladım bırak, o duvardaki kireçleri yeme. Yerden kum alma." Tamam, bunu de.Güzel bir şey. "Evladım bırak, o duvardaki kireçleri yeme. Yerden kum alma." Tamam, bunu de. Ama güzel şeyleri yeme denmez ki. Ama güzel şeyleri yeme denmez ki. Namaz çirkin, kötü bir şey değil ki artık sana o mükellefiyet yok. Mükellefiyet ama tatlı bir mükellefiyet. Namaz çirkin, kötü bir şey değil ki artık sana o mükellefiyet yok. Mükellefiyet ama tatlı bir mükellefiyet.

Büyük bir devlet. Cenâb-ı Hak huzuruna kabul ediyor. Gel bakalım. Açtım sana kapıları, gel huzuruma, diyor. Büyük bir devlet. Cenâb-ı Hak huzuruna kabul ediyor. Gel bakalım. Açtım sana kapıları, gel huzuruma, diyor.

Ondan vaz geçer mi insan? Mecbur olmasa bile.Ondan vaz geçer mi insan?

Mecbur olmasa bile.
Farz olmasa keyfî olsa bile. Yine kılması lazım mü'minin. Severek. Aranması lazım.Farz olmasa keyfî olsa bile. Yine kılması lazım mü'minin. Severek. Aranması lazım. Vesile araması lazım. Şu kapı açılsa da bir divân-ı ilâhîye girsem demesi lazım. İşin doğrusu bu. Vesile araması lazım. Şu kapı açılsa da bir divân-ı ilâhîye girsem demesi lazım. İşin doğrusu bu.

el-Fâtiha. el-Fâtiha.

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2