Namaz Vakitleri

21 Zilka'de 1445
29 Mayıs 2024
İmsak
03:35
Güneş
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:19
Detaylı Arama

Nebe Sûresi Âhiret İnancı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

1 Safer 1419 / 27.05.1998
Avustralya

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın yurtdışında bulunduğu zamanlarda, özellikle 7 Mayıs 1997 günü Türkiye’den ayrıldıktan sonra gurbet ellerde; Avustralya, Almanya, İsveç, İngiltere, Hollanda, ABD ve farklı ülkelerde yapmış oldukları sohbetlerdir.

Avustralya’da sabah ve yatsı namazından sonra, çeşitli camilerde yaptıkları hadis ve tefsir sohbetleri, İsveç’te son Ramazan ayı boyunca yaptıkları konuşmalar, aile eğitim toplantılarında yaptıkları konuşmalar ve konferanslardan oluşmaktadır.

Bu konuşmalar, Ak-Radyo’da “Gurbet Sohbetleri” adı altında yayımlanmıştır.

Konuşma Metni

Aziz ve sevgili kardeşlerim! Aziz ve sevgili kardeşlerim!

Allah'u Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerim'in 30. cüzünde, Amme sûresinde buyuruyor ki: Allah'u Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerim'in 30. cüzünde, Amme sûresinde buyuruyor ki:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

Amme yetesâelûn ani'n-nebei'l-azîm. Ellezî hüm fîhi muhtelifûn. Amme yetesâelûn ani'n-nebei'l-azîm. Ellezî hüm fîhi muhtelifûn.

Sadakallahülazîm. Sadakallahülazîm.

"Bu müşrikler, kafirler, inanmayanlar, sana uymayanlar, seni peygamber olarak kabul edemeyip,"Bu müşrikler, kafirler, inanmayanlar, sana uymayanlar, seni peygamber olarak kabul edemeyip, etrafında senin söylediklerine şüphe ile bakıp konuşup duranlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar?etrafında senin söylediklerine şüphe ile bakıp konuşup duranlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? Neyi soruşturuyorlar, neyin dedikodusunu yapıyorlar?" Neyi soruşturuyorlar, neyin dedikodusunu yapıyorlar?"

Ani'n-nebei'l-azîm. Ellezî hüm fîhi muhtelifûn. "Hepsinin ayrı fikirler ileri sürdüğü,Ani'n-nebei'l-azîm. Ellezî hüm fîhi muhtelifûn. "Hepsinin ayrı fikirler ileri sürdüğü, muhtelif görüşlere sahip oldukları o büyük haberi mi soruşturuyorlar?" muhtelif görüşlere sahip oldukları o büyük haberi mi soruşturuyorlar?"

Kellâ seya'lemûn sümme kellâ seya'lemûn. "Hayır, onların şüphe ettikleri gibi değil.Kellâ seya'lemûn sümme kellâ seya'lemûn. "Hayır, onların şüphe ettikleri gibi değil. Yakın bir zamanda anlayacaklar, bilecekler meselenin iç yüzünü."Yakın bir zamanda anlayacaklar, bilecekler meselenin iç yüzünü." Sümme kellâ "Hayır, asla onların bu durumu doğru değil, onların sandıkları gibi değil."Sümme kellâ "Hayır, asla onların bu durumu doğru değil, onların sandıkları gibi değil." Seya'lemûn "Yakın bir zamanda gerçekleri anlayacaklar." Seya'lemûn "Yakın bir zamanda gerçekleri anlayacaklar."

Aziz ve muhterem kardeşlerim! Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Bir mü'mini, Müslüman'ı dünyadaki öteki insanlardanBir mü'mini, Müslüman'ı dünyadaki öteki insanlardan hatta başka dinlerin mensuplarından ayıran mühim konular var.hatta başka dinlerin mensuplarından ayıran mühim konular var. Biz Müslümanlar, Muhammed-i Mustafa'ya inanmış,Biz Müslümanlar, Muhammed-i Mustafa'ya inanmış, onun ümmetinden olmak şerefine ermiş olan Ümmet-i Muhammed üzerineonun ümmetinden olmak şerefine ermiş olan Ümmet-i Muhammed üzerine Kur'ân-ı Kerim indirilen o peygamberin hadîs-i şerîfleriniKur'ân-ı Kerim indirilen o peygamberin hadîs-i şerîflerini ve ona indirilen Kur'ân-ı Kerim'i kabul eden mü'minler, biz bu dünya hayatının fâni olduğunu biliyoruz.ve ona indirilen Kur'ân-ı Kerim'i kabul eden mü'minler, biz bu dünya hayatının fâni olduğunu biliyoruz. Çünkü bu Kur'ân-ı Kerim'de ve hadîs-i şerîflerde açıkça belirtiliyor. Çünkü bu Kur'ân-ı Kerim'de ve hadîs-i şerîflerde açıkça belirtiliyor. Ölümün bir kesin yok oluş, bitip dağılış olmadığını; Ölümün bir kesin yok oluş, bitip dağılış olmadığını; bu dünyada yaşayan insanların tekrar diriltilip ikinci bir ebedî hayatta yaşayacaklarını; bu dünyada yaşayan insanların tekrar diriltilip ikinci bir ebedî hayatta yaşayacaklarını; iyilerin cennetteiyilerin cennette kötülerin de cehennemde ebedîyyen kalacaklarını;kötülerin de cehennemde ebedîyyen kalacaklarını; imansızların yanacaklarını, hatalı iş işleyenlerin cezasını çektikten sonra cennete gireceklerini biliyoruz. imansızların yanacaklarını, hatalı iş işleyenlerin cezasını çektikten sonra cennete gireceklerini biliyoruz.

Âhirete imanımız var. Âhirete inanan başka insanlar da var.Âhirete imanımız var. Âhirete inanan başka insanlar da var. Çünkü Allah her yere her devirde peygamber göndermiş. Bu bilgiler sırf bize gönderilmiş bilgiler değil.Çünkü Allah her yere her devirde peygamber göndermiş. Bu bilgiler sırf bize gönderilmiş bilgiler değil. Hz. Adem ilk insan ve Allah'ın peygamberlerinden ilki, ilk peygamber.Hz. Adem ilk insan ve Allah'ın peygamberlerinden ilki, ilk peygamber. Yani ilk insandan beri insanlık câmiası bu bilgilerden mahrum durumda değiller.Yani ilk insandan beri insanlık câmiası bu bilgilerden mahrum durumda değiller. Son döneme kadar her yerde peygamber gönderildiği için bu bilgileri bilebilirler.Son döneme kadar her yerde peygamber gönderildiği için bu bilgileri bilebilirler. Eğer herhangi bir kavimde âhiret inancı varsaEğer herhangi bir kavimde âhiret inancı varsa demek ki kendilerine gönderilmiş bir peygamberden o bilgiyi almışlar ve biraz kalıntıdemek ki kendilerine gönderilmiş bir peygamberden o bilgiyi almışlar ve biraz kalıntı iz, emâre de olsa bu meseleyi biliyorlar. iz, emâre de olsa bu meseleyi biliyorlar.

Âhirete inanmayanlar, âhiret yoktur diyenler;Âhirete inanmayanlar, âhiret yoktur diyenler; onlar ya kafalarındaki eksik düşünceden dolayı ihtimal veremiyorlar.onlar ya kafalarındaki eksik düşünceden dolayı ihtimal veremiyorlar. İnsan böyle bu kadar perişan olduktan sonra, toprak olduktan sonra nasıl dirilecek? İnsan böyle bu kadar perişan olduktan sonra, toprak olduktan sonra nasıl dirilecek? Bu işi zor görüyorlar.Bu işi zor görüyorlar. Toprak olduktan sonra bu insan nasıl insan haline gelecek diye tereddüt ediyorlarToprak olduktan sonra bu insan nasıl insan haline gelecek diye tereddüt ediyorlar ya da peygamberlerin kendi kavimlerine getirmiş olduğu bilgilerden habersiz insanlarya da peygamberlerin kendi kavimlerine getirmiş olduğu bilgilerden habersiz insanlar veyahut o bilgiler bozulmuş, tahrip edilmiş olduğundan başka şeylere inanıyorlar. veyahut o bilgiler bozulmuş, tahrip edilmiş olduğundan başka şeylere inanıyorlar.

Âhirete inanmayanların bir kısmı diyor ki biz öldükten sonra her şey bitecek.Âhirete inanmayanların bir kısmı diyor ki biz öldükten sonra her şey bitecek. Toprak olduktan sonra tekrar öyle dirilecek miyiz?Toprak olduktan sonra tekrar öyle dirilecek miyiz? Şu kemik çürümüş, bu çürüyen ölü kemiği tekrar dirilecek mi diyeŞu kemik çürümüş, bu çürüyen ölü kemiği tekrar dirilecek mi diye bunu Peygamber Efendimiz'in karşısına getirip, kemiği ufalayıp söylediler. bunu Peygamber Efendimiz'in karşısına getirip, kemiği ufalayıp söylediler. Ve Allahu Teâlâ hazretleri de buyurdu ki: Evet diriltecek Allah. Çünkü O her çeşit yaratmaya kadirdir. Ve Allahu Teâlâ hazretleri de buyurdu ki: Evet diriltecek Allah. Çünkü O her çeşit yaratmaya kadirdir. Onu nasıl daha önceden yaratmışsa o kemiği; o kemiğin sahibini, o canlıyı daha önceden nasıl yarattı Allah?Onu nasıl daha önceden yaratmışsa o kemiği; o kemiğin sahibini, o canlıyı daha önceden nasıl yarattı Allah? Sen mi yarattın? Ey münkir, kafir. Hayır, Allah yarattı. Sen mi yarattın? Ey münkir, kafir. Hayır, Allah yarattı.

Bak nasıl yaratıyor. Etrafına bak. Her baharda ağaçlardaki değişikliklere, meyvelere bak.Bak nasıl yaratıyor. Etrafına bak. Her baharda ağaçlardaki değişikliklere, meyvelere bak. Etrafındaki hayvanlara bak; nesilleri nasıl devam ediyor.Etrafındaki hayvanlara bak; nesilleri nasıl devam ediyor. Harıl harıl koyunlar ürüyor, her yerde canlılar. Senin çoluk çocuğun oluyor, torunun oluyor.Harıl harıl koyunlar ürüyor, her yerde canlılar. Senin çoluk çocuğun oluyor, torunun oluyor. Bunları sen mi yapıyorsun? Yok. Allah yaratıp duruyor, yaratıp duruyor. Boyuna yaratıyor.Bunları sen mi yapıyorsun? Yok. Allah yaratıp duruyor, yaratıp duruyor. Boyuna yaratıyor. Bu kadar her şeyi yaratmaya kadir olan ve gözünün önünde sayısız milyarlarca yaratmayı görüyorsun,Bu kadar her şeyi yaratmaya kadir olan ve gözünün önünde sayısız milyarlarca yaratmayı görüyorsun, doğumu görüyorsun, oluşu görüyorsun, tohumun ağaç olduğunu görüyorsun,doğumu görüyorsun, oluşu görüyorsun, tohumun ağaç olduğunu görüyorsun, evlenen insanların yavru sahibi olduğunu görüyorsun, her şeyi görüyorsun.evlenen insanların yavru sahibi olduğunu görüyorsun, her şeyi görüyorsun. Koyunları, kuzuları, inekleri görüyorsun.Koyunları, kuzuları, inekleri görüyorsun. Balıkları, bu yumurtadan nasıl bu kadar kocaman oluyorlar görüyorsun, bak yaratıp duruyor Allah. Balıkları, bu yumurtadan nasıl bu kadar kocaman oluyorlar görüyorsun, bak yaratıp duruyor Allah.

Ve hüve bi-külli halkin alîm. Ve hüve bi-külli halkin alîm.

Yaratmanın çeşitleri var, nasıl yaprağınYaratmanın çeşitleri var, nasıl yaprağın ağaçların, meyvelerin, hayvanların insanların çeşitleri varsa, tipleri varsa,ağaçların, meyvelerin, hayvanların insanların çeşitleri varsa, tipleri varsa, boyları posları renkleri farklı farklı insanlar nasıl yaratılıyorsa başka türlü yaratmalara da Allah kadirdir. boyları posları renkleri farklı farklı insanlar nasıl yaratılıyorsa başka türlü yaratmalara da Allah kadirdir.

Belâ kâdirîne alâ en nüsevviye benâne. "Allahu Teâlâ hazretleriBelâ kâdirîne alâ en nüsevviye benâne.

"Allahu Teâlâ hazretleri
parmak izlerini bile yeniden yaratmaya kâdirdir." buyuruyor. parmak izlerini bile yeniden yaratmaya kâdirdir." buyuruyor.

Parmak uçlarını, parmakları kiParmak uçlarını, parmakları ki parmak izi kişinin şahsiyeti. parmak izi kişinin şahsiyeti. Bastığı zaman "bu Ömer, bu İrfan, bu Orhan…" denilebiliyor, ayırt edebiliyor bugünkü adamlar. Bastığı zaman "bu Ömer, bu İrfan, bu Orhan…" denilebiliyor, ayırt edebiliyor bugünkü adamlar.

Şimdi neden inanamıyorlar?Şimdi neden inanamıyorlar? Bir; çürümüş olan şeylerin tekrar bir araya nasıl geleceğine akılları kesmiyor, ondan inanamıyorlar.Bir; çürümüş olan şeylerin tekrar bir araya nasıl geleceğine akılları kesmiyor, ondan inanamıyorlar. Ama ben bu konuşmayı yapacağım,Ama ben bu konuşmayı yapacağım, bu konuşmayı burada yaptıktan sonra, sizden sonra binlerce kişi seyredecek.bu konuşmayı burada yaptıktan sonra, sizden sonra binlerce kişi seyredecek. Halbuki ben konuşmayacağım; seyredecekler, bu sesleri duyacaklar, bu hareketleri görecekler. Halbuki ben konuşmayacağım; seyredecekler, bu sesleri duyacaklar, bu hareketleri görecekler.

Bunu insanoğlu nasıl yapmış? İşte böyle bir cihaz yapmış.Bunu insanoğlu nasıl yapmış? İşte böyle bir cihaz yapmış. Bizim sesleri ses bandına görüntüleri görüntü bandına geçiriyor; seyrettiriyor, aynı seyrediyoruz. İnsanoğluBizim sesleri ses bandına görüntüleri görüntü bandına geçiriyor; seyrettiriyor, aynı seyrediyoruz. İnsanoğlu bunu yapmış. Yani hiç bu böyle olmasaydı, görmeseydik aklımız kesmezdi bu işi.bunu yapmış. Yani hiç bu böyle olmasaydı, görmeseydik aklımız kesmezdi bu işi. Uçağın havalarda uçtuğunu görmeseydik, 300-500 kişinin bavulları ile uçağa binip de madenlerin,Uçağın havalarda uçtuğunu görmeseydik, 300-500 kişinin bavulları ile uçağa binip de madenlerin, ağırlıkların, o kadar şeylerin havada uçacağına hiç aklımız kesmezdi.ağırlıkların, o kadar şeylerin havada uçacağına hiç aklımız kesmezdi. "Ya havada yaprak bile duramıyor, tüy bile düşüyor aşağıya."Ya havada yaprak bile duramıyor, tüy bile düşüyor aşağıya. Hadi oradan ya aklını mı oynattın sen ya?Hadi oradan ya aklını mı oynattın sen ya? 300 kişi havada beraber eşyaları ile uçacaklarmış, oturacaklarmış, yiyeceklermiş, içeceklermiş;300 kişi havada beraber eşyaları ile uçacaklarmış, oturacaklarmış, yiyeceklermiş, içeceklermiş; çatallar, kaşıklar, yemekler... çatallar, kaşıklar, yemekler... Hadi canım sen de!" derdik. Hadi canım sen de!" derdik.

Ama olunca görüyoruzAma olunca görüyoruz bunlar olur mu olmaz mı.bunlar olur mu olmaz mı. Bu çok mühim bir haber; kıyametin kopması, âhiretin tahakkuku,Bu çok mühim bir haber; kıyametin kopması, âhiretin tahakkuku, ba'sü ba'de'l-mevt'in olması çok önemli bir iş, mühim bir olay. Ve insanları da hizaya sokan bir inanç. ba'sü ba'de'l-mevt'in olması çok önemli bir iş, mühim bir olay. Ve insanları da hizaya sokan bir inanç.

Bir mü'minin inancının en önemli bölümlerinden birisi ahiret inancıdır.Bir mü'minin inancının en önemli bölümlerinden birisi ahiret inancıdır. Çünkü biliyoruz ki her şey yazılıyor ve her şeyin hesabı sorulacak.Çünkü biliyoruz ki her şey yazılıyor ve her şeyin hesabı sorulacak. Birçok insan suçu niçin işlemiyor? Polisten Birçok insan suçu niçin işlemiyor? Polisten mahkemeden korktuğu için, tâkibâta uğrayacağını düşündüğü için birçok insan suçtan sakınıyor,mahkemeden korktuğu için, tâkibâta uğrayacağını düşündüğü için birçok insan suçtan sakınıyor, yani ilahi tâkibâttan, hem de her şey belli.yani ilahi tâkibâttan, hem de her şey belli. Hiçbir şey yakasını kurtaramaz bu tâkibâttan, hiç bir insan.Hiçbir şey yakasını kurtaramaz bu tâkibâttan, hiç bir insan. Herkes yakalanacak, huzura çıkacak bu yaptıklarından hesap verecek.Herkes yakalanacak, huzura çıkacak bu yaptıklarından hesap verecek. Veremezse, veremeyenler cezasını çekecek. Kafir olanlar cayır cayır cehennemde yanacak.Veremezse, veremeyenler cezasını çekecek. Kafir olanlar cayır cayır cehennemde yanacak. Çok büyük bir olaydır. Çok büyük bir olaydır.

Ama işte her kafadan bir ses çıkmış muhtelif muhtelif.Ama işte her kafadan bir ses çıkmış muhtelif muhtelif. Çeşitli çeşitli konuşmalar, inançlar inançsızlıklar, batılÇeşitli çeşitli konuşmalar, inançlar inançsızlıklar, batıl sapık, yamuk inançlar veya inkârlar, şirkler, küfürler… Çeşit çeşit söyleşip durmuşlar. sapık, yamuk inançlar veya inkârlar, şirkler, küfürler… Çeşit çeşit söyleşip durmuşlar.

Ne olacak bu insanların bu durumları, bu ihtilafları, bu çekişmeleri,Ne olacak bu insanların bu durumları, bu ihtilafları, bu çekişmeleri, çatışmaları, birbirlerine karşı yalanlamaları ne olacak? Kısa zaman sonra anlayacaklar, herkes anlayacak. çatışmaları, birbirlerine karşı yalanlamaları ne olacak? Kısa zaman sonra anlayacaklar, herkes anlayacak.

Allahu Teâlâ hazretleri o olaylar olduğu zaman kâfirlere buyuracak ki: Allahu Teâlâ hazretleri o olaylar olduğu zaman kâfirlere buyuracak ki:

E leyse hâzâ bi'l- hakki.E leyse hâzâ bi'l- hakki. "Bu, bunlar gerçek değil miymiş?" "Bu, bunlar gerçek değil miymiş?"

Kâlû belâ ve Rabbinâ. "Evet, Rabbimize yeminler olsun ki hakmış." diyecekler.Kâlû belâ ve Rabbinâ. "Evet, Rabbimize yeminler olsun ki hakmış." diyecekler. Kıpkırmızı kesilecekler, mosmor kesilecekler, simsiyah kesilecekler. Kıpkırmızı kesilecekler, mosmor kesilecekler, simsiyah kesilecekler.

Yevme tesveddü vûcühün. "Yüzler kapkara kesilecek, mosmor olacak, kapkara olacak, berbat olacak." Yevme tesveddü vûcühün. "Yüzler kapkara kesilecek, mosmor olacak, kapkara olacak, berbat olacak."

O zaman anlayacaklar ama olduktan sonra, "Uçak uçuyormuş, vay be hakikaten uçuyormuş yani.O zaman anlayacaklar ama olduktan sonra, "Uçak uçuyormuş, vay be hakikaten uçuyormuş yani. Suyun üstünde gemi duruyormuş." Suyun üstünde geminin durması bile garip bir şey.Suyun üstünde gemi duruyormuş." Suyun üstünde geminin durması bile garip bir şey. Tabii Allahu Teâlâ hazretlerinin kanunları, nizamları var; havada uçması öyle.Tabii Allahu Teâlâ hazretlerinin kanunları, nizamları var; havada uçması öyle. Olduğu zaman anlayacaklar, anlayacaklar ama yakın zamanda yaşanacak çok uzak değil. Olduğu zaman anlayacaklar, anlayacaklar ama yakın zamanda yaşanacak çok uzak değil.

Çünkü dünya hayatı kısadır. Ne kadar uzun olsa da âhirete göre bir an gibidir dünya hayatı.Çünkü dünya hayatı kısadır. Ne kadar uzun olsa da âhirete göre bir an gibidir dünya hayatı. Bir göz yumup açışı kadardır.Bir göz yumup açışı kadardır. Sonsuzun yanında bu dünya hayatı, -sonsuzun boyu posu, ucu bucağı yok-Sonsuzun yanında bu dünya hayatı, -sonsuzun boyu posu, ucu bucağı yok- bu dünya hayatı bir an gibi, bir zerre gibi, 1 milimetre gibi daha az bir şeydir.bu dünya hayatı bir an gibi, bir zerre gibi, 1 milimetre gibi daha az bir şeydir. Çünkü âhiret hayatı ebedî olacak. Anlayacaklar, muhakkak anlayacaklar. Mesele onların sandıkları gibi değil. Çünkü âhiret hayatı ebedî olacak. Anlayacaklar, muhakkak anlayacaklar. Mesele onların sandıkları gibi değil.

En mühim inanç bu en. En faydalı ve insanları en çok frenleyen taraf da bu.En mühim inanç bu en. En faydalı ve insanları en çok frenleyen taraf da bu. Din insanları iyi insan yapıyor. Hayırsever insan yapıyor, hayır hasenât yapan insan yapıyor.Din insanları iyi insan yapıyor. Hayırsever insan yapıyor, hayır hasenât yapan insan yapıyor. Neden? E âhirete inanıyor da ondan. Âhirete inanmazsa insanlar çok fena olur.Neden? E âhirete inanıyor da ondan. Âhirete inanmazsa insanlar çok fena olur. İnanmayanlar çok fena oluyor zaten. Çok kötü insan oluyorlar.İnanmayanlar çok fena oluyor zaten. Çok kötü insan oluyorlar. Çok kötü vatandaş oluyorlar, vatandaşlığın hiçbir şeyine uymuyorlar.Çok kötü vatandaş oluyorlar, vatandaşlığın hiçbir şeyine uymuyorlar. Eline ne fırsat geçerse yapıyor, fırsatını buldu mu her şeyi yapıyor.Eline ne fırsat geçerse yapıyor, fırsatını buldu mu her şeyi yapıyor. Âhirete inanmayan insandan çok korkulur. Neden korkulur?Âhirete inanmayan insandan çok korkulur. Neden korkulur? Eline fırsat geçti mi her türlü su çu işler bu herif. Eline fırsat geçti mi her türlü su çu işler bu herif.

Mü'minden korkulmaz. Neden? O Allah'tan korktuğu için hiçbir suça yanaşmaz.Mü'minden korkulmaz. Neden? O Allah'tan korktuğu için hiçbir suça yanaşmaz. İleride Mahkeme-i Kübra'yı düşündüğünden, kendi yalnız olduğu zaman bile suç işlemez.İleride Mahkeme-i Kübra'yı düşündüğünden, kendi yalnız olduğu zaman bile suç işlemez. Ama imansız işler. Fırsatı buldu mu Ama imansız işler. Fırsatı buldu mu yalnız oldu mu suçu işler. Ama mü'min işlemez. yalnız oldu mu suçu işler. Ama mü'min işlemez.

Okula gitti katliam yaptı, evde anasını babasını da öldürdü çocuk Amerika'da.Okula gitti katliam yaptı, evde anasını babasını da öldürdü çocuk Amerika'da. Şu hale bak, ne ana tanıyor, ne baba tanıyor, ne hoca tanıyor, ne öğretmen tanıyor…Şu hale bak, ne ana tanıyor, ne baba tanıyor, ne hoca tanıyor, ne öğretmen tanıyor… İslâm'da ne diyor Hazreti Ali efendimizden naklen,İslâm'da ne diyor Hazreti Ali efendimizden naklen, "Bana bir harf öğretenin ben kölesi olurum, emrinde olurum" diyor Hz. Ali efendimiz. "Bana bir harf öğretenin ben kölesi olurum, emrinde olurum" diyor Hz. Ali efendimiz.

Onun için burada okullarda çocukları inceliyorlarmış, müslüman olunca çocuk dürüstOnun için burada okullarda çocukları inceliyorlarmış, müslüman olunca çocuk dürüst temiz çalışkan oluyor, suç işlemiyor, diye onları destekliyorlarmış.temiz çalışkan oluyor, suç işlemiyor, diye onları destekliyorlarmış. Okulun içinde mescid açıveriyorlarmış arkadaşların bana söylediğine göre. Okulun içinde mescid açıveriyorlarmış arkadaşların bana söylediğine göre.

Amerika'da benim bir arkadaşım ihtisas yaparkenAmerika'da benim bir arkadaşım ihtisas yaparken bir müddet Amerika'da[orada] okudu kızları da. Kız sınıfın başkanı olmuş.bir müddet Amerika'da[orada] okudu kızları da. Kız sınıfın başkanı olmuş. Çalışkan, zeki, üstün zekası olan bir kız, sınıfın başkanı olmuş.Çalışkan, zeki, üstün zekası olan bir kız, sınıfın başkanı olmuş. Öğretmenleri bunları hadi bakalım haftada bir kiliseye gideceğiz diye kiliseye götürüyormuş.Öğretmenleri bunları hadi bakalım haftada bir kiliseye gideceğiz diye kiliseye götürüyormuş. Bunun babası hayır gidemezsin, gitme demiş. Çocuk da gitmemiş, gitmem demiş.Bunun babası hayır gidemezsin, gitme demiş. Çocuk da gitmemiş, gitmem demiş. Onun üzerine hemen okul idaresi bizim mühendis arkadaşı çağırmış.Onun üzerine hemen okul idaresi bizim mühendis arkadaşı çağırmış. Demişler ki "Beyefendi siz çocuğunuzu niye kiliseye gitmekten alıkoyuyorsunuz? Demişler ki "Beyefendi siz çocuğunuzu niye kiliseye gitmekten alıkoyuyorsunuz? Kiliseye gitmesin diyorsunuz, niye men ediyorsunuz?"Kiliseye gitmesin diyorsunuz, niye men ediyorsunuz?" "Tabii men ederim, ben müslümanım." demiş."Tabii men ederim, ben müslümanım." demiş. "Özür dileriz, affedersiniz. Biz sizin müslüman olduğunuzu sanmıyorduk,"Özür dileriz, affedersiniz. Biz sizin müslüman olduğunuzu sanmıyorduk, sizi çağırmamızın sebebi siz inançsızsınız kiliseye, dine, âhirete inanmıyorsunuz dasizi çağırmamızın sebebi siz inançsızsınız kiliseye, dine, âhirete inanmıyorsunuz da çocuğunuz da inanmayan bir çocuk olsun diye onun için kiliseye göndermiyorsunuz sandık.çocuğunuz da inanmayan bir çocuk olsun diye onun için kiliseye göndermiyorsunuz sandık. Madem siz müslümansınız o zaman sizin çocuğunuzu da camiye götürmek okulun vazifesidir." demiş.Madem siz müslümansınız o zaman sizin çocuğunuzu da camiye götürmek okulun vazifesidir." demiş. "O çocuğu da camiye götürmemiz lazım, o da bizim vazifemiz." demiş. "O çocuğu da camiye götürmemiz lazım, o da bizim vazifemiz." demiş.

"Çünkü beyefendi," demiş müdür veya sorumlu kişi,"Çünkü beyefendi," demiş müdür veya sorumlu kişi, "biz inceledik, bilim adamları tespit etti ki"biz inceledik, bilim adamları tespit etti ki eğer çocuk küçüklüğünde dini terbiye almıyor ise büyüyünce suçlu oluyor. eğer çocuk küçüklüğünde dini terbiye almıyor ise büyüyünce suçlu oluyor. Anarşist oluyor, kavgacı oluyor, huysuz oluyor, cinayet işliyor, hırsızlık yapıyor,Anarşist oluyor, kavgacı oluyor, huysuz oluyor, cinayet işliyor, hırsızlık yapıyor, kanunları hiçe sayıyor, vuruyor, kırıyor; yani ne kendisi rahat ediyor ne de etrafına rahat veriyor. kanunları hiçe sayıyor, vuruyor, kırıyor; yani ne kendisi rahat ediyor ne de etrafına rahat veriyor.

Onun için biz çocuklara küçük yaşta bir inanç aşılamaya çalışıyoruz.Onun için biz çocuklara küçük yaşta bir inanç aşılamaya çalışıyoruz. Küçük yaşta eğitim, eğitimin en önemli noktası bu; öğretim sonra geliyor. Küçük yaşta eğitim, eğitimin en önemli noktası bu; öğretim sonra geliyor. Öğretmekten evvel onları bu yönde yetiştirmeye çalışıyoruz.Öğretmekten evvel onları bu yönde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu terbiye eksik kaldığı zaman çocuk canavar oluyor. Bu terbiye eksik kaldığı zaman çocuk canavar oluyor. Aman bu terbiyeyi verelim diye gayret ediyoruz." demiş. Özür dilemiş ve güzel sözlerle uğurlamışlar. Aman bu terbiyeyi verelim diye gayret ediyoruz." demiş. Özür dilemiş ve güzel sözlerle uğurlamışlar.

Evet, insan inancı olmazsa çok büyük suçlar işleyebilir. Kaçıp kurtulabilecekse yapar.Evet, insan inancı olmazsa çok büyük suçlar işleyebilir. Kaçıp kurtulabilecekse yapar. Hatta kaçıp kurtulamayacağını bilen bile öldürüyor ondan sonra bir kurşun da kafasına sıkıyor.Hatta kaçıp kurtulamayacağını bilen bile öldürüyor ondan sonra bir kurşun da kafasına sıkıyor. Tamam, diyor, kimse beni cezalandıramaz. Ne elektrikli sandalyeye giderim ne öldürülürüm. Tamam, diyor, kimse beni cezalandıramaz. Ne elektrikli sandalyeye giderim ne öldürülürüm. Bu kadar işte, oraya tetiği dayayacak, ondan sonra çekecek, Bu kadar işte, oraya tetiği dayayacak, ondan sonra çekecek, namluyu dayadıktan sonra bir güm, işte yaşıyordu öldü gitti. namluyu dayadıktan sonra bir güm, işte yaşıyordu öldü gitti. Onun için bazı kimseler intihar ediyor. Ama müslümanlarda intihar olmuyor. Onun için bazı kimseler intihar ediyor. Ama müslümanlarda intihar olmuyor.

İsveç'ten Türkiye'ye emniyet müdürü gelmiş. "Sizde inceleme yapmak istiyoruz.İsveç'ten Türkiye'ye emniyet müdürü gelmiş. "Sizde inceleme yapmak istiyoruz. Sizde hayat seviyesi, yaşam seviyesi İsveç'ten çok düşük, fakirlikSizde hayat seviyesi, yaşam seviyesi İsveç'ten çok düşük, fakirlik yoksulluk çok fazla. Ama İsveç'te her şey var.yoksulluk çok fazla. Ama İsveç'te her şey var. Devlet para veriyor, çalışmayana da para veriyor.Devlet para veriyor, çalışmayana da para veriyor. Sosyal devlet, bütün ihtiyaçlar karşılanmış. Her çeşit hürriyet de var.Sosyal devlet, bütün ihtiyaçlar karşılanmış. Her çeşit hürriyet de var. Fakat en çok intihar İsveç'te oluyormuş dünya üzerinde. Bunalıma giriyor intihar ediyor.Fakat en çok intihar İsveç'te oluyormuş dünya üzerinde. Bunalıma giriyor intihar ediyor. Sizde niye intihar olmuyor siz fakirsiniz de, yoksulsunuz da,Sizde niye intihar olmuyor siz fakirsiniz de, yoksulsunuz da, daha çok acı çekiyorsunuz da intihar etmiyorsunuz?daha çok acı çekiyorsunuz da intihar etmiyorsunuz? Bizimkiler rahat içinde, bir eli yağda bir eli balda niye intihar ediyorlar,Bizimkiler rahat içinde, bir eli yağda bir eli balda niye intihar ediyorlar, bunu araştırmaya geldik Türkiye'ye." demiş. bunu araştırmaya geldik Türkiye'ye." demiş.

Bizimkiler de demişler ki, -bizim arkadaşımız, profesör arkadaş anlatıyor, felsefe profesörü-Bizimkiler de demişler ki, -bizim arkadaşımız, profesör arkadaş anlatıyor, felsefe profesörü- "Bu inançtan kaynaklanıyor, İslâm'da insanın kendisini öldürmesi haramdır.""Bu inançtan kaynaklanıyor, İslâm'da insanın kendisini öldürmesi haramdır." İntihar eden ebedîyen cehenneme gider, bunun için intihar yok. Peki tek tük intihar niye oluyor?İntihar eden ebedîyen cehenneme gider, bunun için intihar yok. Peki tek tük intihar niye oluyor? Geçen gün bir mühendis karısını çocuklarını tutmuş ellerinden,Geçen gün bir mühendis karısını çocuklarını tutmuş ellerinden, hepsi Boğaz Köprüsü'nden atlamışlar intihar etmişler aile boyu. Neden? İnançsız da ondan.hepsi Boğaz Köprüsü'nden atlamışlar intihar etmişler aile boyu. Neden? İnançsız da ondan. Dînî terbiye almadı mı, âhirete inanmadı mı o zaman intihar edebiliyor. Dînî terbiye almadı mı, âhirete inanmadı mı o zaman intihar edebiliyor.

Bu âhiret inancı insanı her türlü suçtan koruyor.Bu âhiret inancı insanı her türlü suçtan koruyor. İnanan insanın polisi, müfettişi, hâkimi, hepsi vicdanında hazır. İnanan insanın polisi, müfettişi, hâkimi, hepsi vicdanında hazır. "Yapma onu" diyor, yapma deyince yapmıyor. İnanmayan insan da fırsat kolluyor."Yapma onu" diyor, yapma deyince yapmıyor. İnanmayan insan da fırsat kolluyor. Haydut fırsat kolluyor, katil fırsat kolluyor, hırsız fırsat kolluyor.Haydut fırsat kolluyor, katil fırsat kolluyor, hırsız fırsat kolluyor. En önemli inanç ahrette, Mahkeme-i Kübrâ'da Allah'ın bu dünyada yaptıklarındanEn önemli inanç ahrette, Mahkeme-i Kübrâ'da Allah'ın bu dünyada yaptıklarından insanları sorguya çekeceğine dair inançtır. insanları sorguya çekeceğine dair inançtır.

Fe-men ya'mel miskale zerratin hayran yerahu. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerahu. Fe-men ya'mel miskale zerratin hayran yerahu. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerahu.

"Zerre kadar hayır işleyenin bu hayrı hesaba girecek. Onun mükâfâtını o kişi görecektir." "Zerre kadar hayır işleyenin bu hayrı hesaba girecek. Onun mükâfâtını o kişi görecektir."

Zerre kadar, toz kadar, havada uçuşan en küçük toz kadar bir hayır işlese, Zerre kadar, toz kadar, havada uçuşan en küçük toz kadar bir hayır işlese, bir arkadaşına güleç yüzle baksa sevap. İslâm'da arkadaşının yüzüne mütebessim bakmak sevap. bir arkadaşına güleç yüzle baksa sevap. İslâm'da arkadaşının yüzüne mütebessim bakmak sevap. Arkadaşının kovasına kendi kovasından su boşaltmak sevap. Arkadaşının kovasına kendi kovasından su boşaltmak sevap. "Hadi ben çeşmede biraz daha beklerim, sen bekleme hadi çoluk çocuğun var evde, işin acele. "Hadi ben çeşmede biraz daha beklerim, sen bekleme hadi çoluk çocuğun var evde, işin acele. Hadi ben bekleyeyim, al kovamdaki suyu sen git." Çeşmede bekliyorlar ya su Hadi ben bekleyeyim, al kovamdaki suyu sen git." Çeşmede bekliyorlar ya su bol değil bazı yerlerde bizim Türkiye'de, Arabistan'da. bol değil bazı yerlerde bizim Türkiye'de, Arabistan'da.

Diyor ki kovandaki suyu arkadaşının kovasına boşaltıvermen; mesela çekti kovayı kuyudan,Diyor ki kovandaki suyu arkadaşının kovasına boşaltıvermen; mesela çekti kovayı kuyudan, çıktı daha sonra da arkadaşı geldi, "getir" suyunu vermekçıktı daha sonra da arkadaşı geldi, "getir" suyunu vermek sadaka, tebessüm sadaka, emr-i maruf nehy-i münker sadaka, yani sevaplı bir şey.sadaka, tebessüm sadaka, emr-i maruf nehy-i münker sadaka, yani sevaplı bir şey. "Kardeşim şöyle yap, kardeşim böyle yapma" diyorsun, iyi şeyi emrediyorsun,"Kardeşim şöyle yap, kardeşim böyle yapma" diyorsun, iyi şeyi emrediyorsun, kötü şeyi yapmasın diye söylüyorsun; sevap kazanıyorsun. kötü şeyi yapmasın diye söylüyorsun; sevap kazanıyorsun. Arkadaşının yüzüne gülerek bakıyorsun, sevap kazanıyorsun. Arkadaşının yüzüne gülerek bakıyorsun, sevap kazanıyorsun.

Tatlı bir söz söylüyorsun. "Nasılsın kardeşim? Canım, özledim seni." diyorsun. Tatlı bir söz söylüyorsun. "Nasılsın kardeşim? Canım, özledim seni." diyorsun.

el-Kelimetü't-tayyibetü sadakatün. "Hoş, tayyip söz, güzel söz, sadaka."el-Kelimetü't-tayyibetü sadakatün. "Hoş, tayyip söz, güzel söz, sadaka." Süt içiyorsun, Peygamber Efendimiz sütü severdi diye düşünüyorsun; sadaka.Süt içiyorsun, Peygamber Efendimiz sütü severdi diye düşünüyorsun; sadaka. Para kazanıyorsun, çoluk çocuğuna götürüyorsun, buyurun yiyin diyorsun, Para kazanıyorsun, çoluk çocuğuna götürüyorsun, buyurun yiyin diyorsun, onlara iyilik yapıyorsun; sadaka. onlara iyilik yapıyorsun; sadaka.

Sübhanallah diyorsun, elhamdülillah diyorsun, yer gök doluyor sevapla.Sübhanallah diyorsun, elhamdülillah diyorsun, yer gök doluyor sevapla. La ilahe illallah diyorsun mizanı ağır bastırıyor, teraziyi ağır bastırıyor, elhamdülillah.La ilahe illallah diyorsun mizanı ağır bastırıyor, teraziyi ağır bastırıyor, elhamdülillah. Yani iman olunca mü'min neler neler kazanıyor. Hem bu dünyada hem âhirette.Yani iman olunca mü'min neler neler kazanıyor. Hem bu dünyada hem âhirette. Bu dünyada huzurlu oluyor, mutlu oluyor, rahat oluyor. Bu dünyada huzurlu oluyor, mutlu oluyor, rahat oluyor.

Men âmene bi'l-kaderi emine mine'l-kederi. "Kadere iman eden kederden uzak olur, üzülmez." Men âmene bi'l-kaderi emine mine'l-kederi. "Kadere iman eden kederden uzak olur, üzülmez."

"Kader bu" diyor çocuğu ölse, "Allah'ın kaderi, herkesin bir kaderi var, ne yapalım…" diyor, sabrediyor."Kader bu" diyor çocuğu ölse, "Allah'ın kaderi, herkesin bir kaderi var, ne yapalım…" diyor, sabrediyor. İnançsız, köpeği öldü diye intihar ediyor, "dayanamıyorum onun acısına" diyor.İnançsız, köpeği öldü diye intihar ediyor, "dayanamıyorum onun acısına" diyor. Köpeği öldü diye intihar ediyor, inançsız çünkü. Köpeği öldü diye intihar ediyor, inançsız çünkü.

Onun için Allah'ın bize en büyük ikramı imandır.Onun için Allah'ın bize en büyük ikramı imandır. Çünkü bütün güzellikler, iyilikler, mutluluklar onun içinde geliyor bize;Çünkü bütün güzellikler, iyilikler, mutluluklar onun içinde geliyor bize; kazanıyoruz paket halinde, paket halinde alıyoruz. kazanıyoruz paket halinde, paket halinde alıyoruz.

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu.Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Ve paketi açıyoruz her türlü güzelliği var içinde. Koca bir konteyner yer olarak alıyoruz.Ve paketi açıyoruz her türlü güzelliği var içinde. Koca bir konteyner yer olarak alıyoruz. Her şey var içinde. İhtiyacımızdan fazla her şeyimiz var elhamdülillah.Her şey var içinde. İhtiyacımızdan fazla her şeyimiz var elhamdülillah. Allah bizi sevdiği mü'min, kamil kullarından eylesin. Allah bizi sevdiği mü'min, kamil kullarından eylesin.

Mü'min kul hem dünyada huzurlu, rahat oluyor hem de âhirette ebedî saadeti kazanıyor.Mü'min kul hem dünyada huzurlu, rahat oluyor hem de âhirette ebedî saadeti kazanıyor. İmansız da hem dünyada sıkıntılı, bunalımlı, gerilimli, hırçın, kavgacı oluyor hem de âhirette cezasını çekiyor.İmansız da hem dünyada sıkıntılı, bunalımlı, gerilimli, hırçın, kavgacı oluyor hem de âhirette cezasını çekiyor. Hangi yol daha güzel? İman yolu daha güzel. Yaratana şükretmek yolu daha güzel. Hangi yol daha güzel? İman yolu daha güzel. Yaratana şükretmek yolu daha güzel.

Thank you oh my God demek daha güzel.Thank you oh my God demek daha güzel. Ey benim Allah'ım sana hamdolsun, çok şükür ya Rabbi bana neler verdin.Ey benim Allah'ım sana hamdolsun, çok şükür ya Rabbi bana neler verdin. Çünkü bunları ben almadım çarşıdan, pazardan almadım, kendim kazanmadım. Bu göz Çünkü bunları ben almadım çarşıdan, pazardan almadım, kendim kazanmadım. Bu göz bu kulak, bu dil Allah'ın bir nimeti. Çünkü olmayan insanlar var. Gözü görmeyenbu kulak, bu dil Allah'ın bir nimeti. Çünkü olmayan insanlar var. Gözü görmeyen kulağı duymayan, dilsiz olan, felçli olan insan yok mu?kulağı duymayan, dilsiz olan, felçli olan insan yok mu? "Çok şükür ya Rabbi" diye bunları bize veren Allah'a şükretmek, Allah'ın emirlerine itaat etmek ne güzel. "Çok şükür ya Rabbi" diye bunları bize veren Allah'a şükretmek, Allah'ın emirlerine itaat etmek ne güzel.

Allah'ın emirlerini inceliyoruz Kur'ân-ı Kerim'de, hadîs-i şerîflerde Allah'ın emirleri hep faydalı şeyler.Allah'ın emirlerini inceliyoruz Kur'ân-ı Kerim'de, hadîs-i şerîflerde Allah'ın emirleri hep faydalı şeyler. İçki içmeyin, fena mı içki içmeyin demesi.İçki içmeyin, fena mı içki içmeyin demesi. Çok güzel çünkü polis de alkol kontrolü yapıyor akşamları falan bir yerlerde durduruyor.Çok güzel çünkü polis de alkol kontrolü yapıyor akşamları falan bir yerlerde durduruyor. "Hoh de bakayım şuraya" diyor, alkollü ise cezalandırıyor. Niye cezalandırıyor?"Hoh de bakayım şuraya" diyor, alkollü ise cezalandırıyor. Niye cezalandırıyor? Çünkü alkollü olduğu zaman kaza yapıyor. Onu bildiği için araba kullanacaksa içki içmesin diyor. Çünkü alkollü olduğu zaman kaza yapıyor. Onu bildiği için araba kullanacaksa içki içmesin diyor.

İslâm diyor ki hiçbir zaman içmesin.İslâm diyor ki hiçbir zaman içmesin. Çünkü araba kullanmıyorsa da bu sefer evde kavga ediyor, cam kırıyor, bardak kırılıyor,Çünkü araba kullanmıyorsa da bu sefer evde kavga ediyor, cam kırıyor, bardak kırılıyor, karısını dövüyor, çocuğunu dövüyor. Yani hiç içmesin diyor fena mı? karısını dövüyor, çocuğunu dövüyor. Yani hiç içmesin diyor fena mı? Zinayı yasaklıyor çocuk belli olsun, anası babası belli olsun, baksın diye; ne kadar güzel.Zinayı yasaklıyor çocuk belli olsun, anası babası belli olsun, baksın diye; ne kadar güzel. Hırsızlığı yasaklıyor, zulmü yasaklıyor her çeşidini; küçüğünü, büyüğünü, her çeşit zulmü yasaklıyor. Hırsızlığı yasaklıyor, zulmü yasaklıyor her çeşidini; küçüğünü, büyüğünü, her çeşit zulmü yasaklıyor.

Dinin emirleri beş amaca yöneliktir: İnancıDinin emirleri beş amaca yöneliktir: İnancı bedeni, ruhu, malı, nesli koruyor. Nesli korumaya müteveccih. Yani zinanın falan yasaklanması ondan.bedeni, ruhu, malı, nesli koruyor. Nesli korumaya müteveccih. Yani zinanın falan yasaklanması ondan. Çünkü herkes zina eder, kimse çoluk çocuk sahibi olmak derdini çekmek istemez.Çünkü herkes zina eder, kimse çoluk çocuk sahibi olmak derdini çekmek istemez. Köpek besliyor, köpeğe sarılıyor, köpeği seviyor; tatmin oluyor. Köpek besliyor, köpeğe sarılıyor, köpeği seviyor; tatmin oluyor. "Ne yapayım çocuk baş belası" diyor. Evlilik baş belası falan diyor. "Ne yapayım çocuk baş belası" diyor. Evlilik baş belası falan diyor.

Allah'ın dini nedir? Allah'ın dini nedir?

Allah'ın dini; kainatı yaratan, âlemlerin Rabb'inin bu kainattaAllah'ın dini; kainatı yaratan, âlemlerin Rabb'inin bu kainatta nasıl yaşanacağını gösteren bir prospektüstür, bir reçetedir.nasıl yaşanacağını gösteren bir prospektüstür, bir reçetedir. "Bak ben bu âlemi yarattım, burada böyle yaşarsan güzel olur." diye."Bak ben bu âlemi yarattım, burada böyle yaşarsan güzel olur." diye. Hani her aletin bir kullanım kılavuzu oluyor, "Şunu şöyle kullanırsan iyi olur." Hani her aletin bir kullanım kılavuzu oluyor, "Şunu şöyle kullanırsan iyi olur." arabanın koca bir defteri oluyor, yeni aldığın arabanın şeyinden çıkıyor.arabanın koca bir defteri oluyor, yeni aldığın arabanın şeyinden çıkıyor. "Bu arabayı böyle kullanırsın,"Bu arabayı böyle kullanırsın, yağını böyle yaparsın, yağını böyle yaparsın, suyunu falan zamanda değiştirirsin, tekerine böyle yaparsın, ön tekeri arkaya alırsın…" vesaire vesaire.suyunu falan zamanda değiştirirsin, tekerine böyle yaparsın, ön tekeri arkaya alırsın…" vesaire vesaire. Bir talimatname gibi, kullanım talimatnamesi. Bir talimatname gibi, kullanım talimatnamesi.

Tamam, işte bu dünyanın kullanım talimatnamesi din.Tamam, işte bu dünyanın kullanım talimatnamesi din. Allah böyle yaparsanız iyi kullanırsınız diyor. Allah böyle yaparsanız iyi kullanırsınız diyor. O cihazı imal eden kimsenin onun nasıl kullanılacağını söylemesi iyi mi oluyor kötü mü oluyor?O cihazı imal eden kimsenin onun nasıl kullanılacağını söylemesi iyi mi oluyor kötü mü oluyor? İyi oluyor. Ona uymayan cihazı bozuyor mu? Bozuyor. İyi oluyor. Ona uymayan cihazı bozuyor mu? Bozuyor. "Bunu 220 bin voltta kullanacaksın, 110'da kullanacaksın…" yazıyor. "Bunu 220 bin voltta kullanacaksın, 110'da kullanacaksın…" yazıyor. Aksini yaptığın zaman yanıyor. .Aksini yaptığın zaman yanıyor.

.
İşte bu kainatta mutlu yaşamanın, hem dünyada hem âhirette mutlu olmanınİşte bu kainatta mutlu yaşamanın, hem dünyada hem âhirette mutlu olmanın reçetesi İslâm, imandır. Rabbenâ âtinâ fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azabe'n-nâr. reçetesi İslâm, imandır.

Rabbenâ âtinâ fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azabe'n-nâr.

Allah daha önceki peygamberlere de bu dini göndermiş ama o bilgiler korunamamış.Allah daha önceki peygamberlere de bu dini göndermiş ama o bilgiler korunamamış. Bu korunmuş, bozulmamış. Bu korunmuş, bozulmamış. Peygamber Efendimiz'in zamanında okunan kelimesi kelimesine, satırı satırına Kur'ân-ı Kerim elimizde,Peygamber Efendimiz'in zamanında okunan kelimesi kelimesine, satırı satırına Kur'ân-ı Kerim elimizde, Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîfleri binlerce sayfa elimizde. Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîfleri binlerce sayfa elimizde. Bunlar büyük bilgiler, büyük vesikalar. Bu vesikalarla her şeyi gayet güzel biliyoruz.Bunlar büyük bilgiler, büyük vesikalar. Bu vesikalarla her şeyi gayet güzel biliyoruz. Her şey korunmuş, bozulmamış, tahrip edilmemiş oluyor. Her şey korunmuş, bozulmamış, tahrip edilmemiş oluyor.

Biz Hz. İsa'ya inanıyoruz. Biz Hz. Musa'ya inanıyoruz. Biz Hz. İsa'ya inanıyoruz. Biz Hz. Musa'ya inanıyoruz. Biz İbrahim aleyhisselam'a, Nuh aleyhisselam'a, Âdem aleyhisselam'a hep hürmet ediyoruz, seviyoruz.Biz İbrahim aleyhisselam'a, Nuh aleyhisselam'a, Âdem aleyhisselam'a hep hürmet ediyoruz, seviyoruz. Ama Âdem aleyhisselam'ın kavmine söyledikleri bilinmiyor. Ama Âdem aleyhisselam'ın kavmine söyledikleri bilinmiyor. İbrahim aleyhisselam'ın kavmine söyledikleri, Musa aleyhisselam'ın,İbrahim aleyhisselam'ın kavmine söyledikleri, Musa aleyhisselam'ın, İsa aleyhisselam'ın söyledikleri bu kadar teferruatlı olarak elde değil. İsa aleyhisselam'ın söyledikleri bu kadar teferruatlı olarak elde değil.

Dünya üzerinde hayatı en ince teferruatına kadar, en iyi öğrenilmiş, tespit edilmiş, yazılmış olan kişiDünya üzerinde hayatı en ince teferruatına kadar, en iyi öğrenilmiş, tespit edilmiş, yazılmış olan kişi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hiç onun kadar özel hayatı, iş hayatı bu kadar geniş, satır satır, kelime kelime tespit edilmiş, Hiç onun kadar özel hayatı, iş hayatı bu kadar geniş, satır satır, kelime kelime tespit edilmiş, o kadar dikkatli tespit edilmiş ikinci bir şahıs yok. O halde bu bilgiler yepyeni, sağlam bilgiler.o kadar dikkatli tespit edilmiş ikinci bir şahıs yok. O halde bu bilgiler yepyeni, sağlam bilgiler. Bu reçete güzel, bu doktor güzel. Bu bilgiler güzel. Bu reçete güzel, bu doktor güzel. Bu bilgiler güzel.

Onun için Allahu Teâlâ hazretleri bizi manevi doktorların tavsiyesine uygun yaşayıpOnun için Allahu Teâlâ hazretleri bizi manevi doktorların tavsiyesine uygun yaşayıp rûhen ve bedeneni maddeten ve mânen sıhhatli olmayı, başarmayı nasip etsin. rûhen ve bedeneni maddeten ve mânen sıhhatli olmayı, başarmayı nasip etsin. Bizleri hem dünyada hem âhirette aziz ve bahtiyar eylesin. Bizleri hem dünyada hem âhirette aziz ve bahtiyar eylesin. Suç işleyip de cehenneme düşmekten korusun. Cehennemde yanmaktan korusun.Suç işleyip de cehenneme düşmekten korusun. Cehennemde yanmaktan korusun. Rızasına uygun işler yapıp cenneti kazanmayı, ebedî saadete ermeyi cümlemize nasip eylesin. Rızasına uygun işler yapıp cenneti kazanmayı, ebedî saadete ermeyi cümlemize nasip eylesin.

Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente'l-alîmü'l-hakîm. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente'l-alîmü'l-hakîm.

Sübhane Rabbike Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn. Ve selâmün ale'l-mürselîn ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn. Sübhane Rabbike Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn. Ve selâmün ale'l-mürselîn ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn.

Bu Amme Suresi uzundu ama bir de en son şeyiniBu Amme Suresi uzundu ama bir de en son şeyini okuyayım bari. Hepsini uzun okuyacak durumumuz yok. okuyayım bari. Hepsini uzun okuyacak durumumuz yok. İlk âyetler ve ilgili 40. âyetini de okuyayım, böylece başı ile sonunu bağlamış oluruz.İlk âyetler ve ilgili 40. âyetini de okuyayım, böylece başı ile sonunu bağlamış oluruz. Arasını atlıyoruz çünkü zamanımız dar. Arasını atlıyoruz çünkü zamanımız dar.

İnnâ enzernâküm azâben karîbâ.İnnâ enzernâküm azâben karîbâ. "Biz sizleri yakın zamanda başınıza gelecek bir azaptan uyarıyoruz, ikaz ediyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz." "Biz sizleri yakın zamanda başınıza gelecek bir azaptan uyarıyoruz, ikaz ediyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz."

Bu yakın zamandaki azap Peygamber Efendimiz'in etrafındaki kafirlerin,Bu yakın zamandaki azap Peygamber Efendimiz'in etrafındaki kafirlerin, müşriklerin mağlubiyetleri ve hezimetleri de olabilir. müşriklerin mağlubiyetleri ve hezimetleri de olabilir. Dünya hayatı kısa olduğundan yakın zamanda göreceksiniz dediği gibi,Dünya hayatı kısa olduğundan yakın zamanda göreceksiniz dediği gibi, âhirette azabı gördüğünüz zaman o da yakın sayıldığı için âhiret azabı da olabilir. âhirette azabı gördüğünüz zaman o da yakın sayıldığı için âhiret azabı da olabilir. Biz o cehennemin o azabı başınıza geleceğini bildiğimizden, gelmesin diye sizi uyarıyoruz.Biz o cehennemin o azabı başınıza geleceğini bildiğimizden, gelmesin diye sizi uyarıyoruz. Kâfir olmayın, imana gelin diyoruz. Kâfir olmayın, imana gelin diyoruz.

Yevme yenzuru'l-mer'ü mâ kaddemet yedâhu.Yevme yenzuru'l-mer'ü mâ kaddemet yedâhu. "O günde kişi dünyada işlediklerinin, dünyada işleyip de âhirete böylece getirdiği amellerin,"O günde kişi dünyada işlediklerinin, dünyada işleyip de âhirete böylece getirdiği amellerin, Allah'ın huzuruna getirdiği amellerin, -iki elinin âhirete takdim ettiği diye söylüyor burada,-Allah'ın huzuruna getirdiği amellerin, -iki elinin âhirete takdim ettiği diye söylüyor burada,- ne olduğunu görüp baktığı zaman 'vay ben dünyada ne suç işlemişsem hepsi burada kayıtlı,ne olduğunu görüp baktığı zaman 'vay ben dünyada ne suç işlemişsem hepsi burada kayıtlı, şimdi gözümün önünde duruyor' diye onu gördüğü zaman," şimdi gözümün önünde duruyor' diye onu gördüğü zaman,"

Ve yekûlü'l-kâfiru. "o zaman kafir diyecek ki o günde:" Yâ leytenî küntü türâbâ. "Ve yekûlü'l-kâfiru. "o zaman kafir diyecek ki o günde:" Yâ leytenî küntü türâbâ. " 'Tüh! Keşke toprak olaydım, toprak olsaymışım da bu suçları işlemeseymişim!' diyecek."'Tüh! Keşke toprak olaydım, toprak olsaymışım da bu suçları işlemeseymişim!' diyecek." Yâ leytenî küntü türâbâ. "Keşke toprak olsaydım, keşke insan olarak yaratılmasaydım. Yâ leytenî küntü türâbâ. "Keşke toprak olsaydım, keşke insan olarak yaratılmasaydım. Keşke o suçları işlemeseydim, keşke kafir olmasaydım…" Eyvâh…Keşke o suçları işlemeseydim, keşke kafir olmasaydım…" Eyvâh… Cehennem ateşi cayır cayır yanıyor karşısında, azapları görüyor. O zaman çok pişman olacak.Cehennem ateşi cayır cayır yanıyor karşısında, azapları görüyor. O zaman çok pişman olacak. Ama o zamanki pişmanlığın faydası yok. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Ama o zamanki pişmanlığın faydası yok.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

Şerru'n-nedâmeti yevme'l-kıyâmeti. "En kötü pişmanlıkŞerru'n-nedâmeti yevme'l-kıyâmeti. "En kötü pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır." kıyamet günündeki pişmanlıktır."

Çünkü kıyamet gününde insanın pişman olmasının bir faydası yok.Çünkü kıyamet gününde insanın pişman olmasının bir faydası yok. Dünyada pişman olmasının faydası; uyarılması, iyi insan olması. Dünyada pişman olmasının faydası; uyarılması, iyi insan olması. Âhirette pişman olmak artık fayda vermeyen bir pişmanlık. Âhirette pişman olmak artık fayda vermeyen bir pişmanlık.

Allah bizi âhirette pişman olmayan, memnun olan, iyi kullarından eylesin.Allah bizi âhirette pişman olmayan, memnun olan, iyi kullarından eylesin. Cennetiyle Cemaliyle taltif eylesin. Cümlemizi azabından, ikâbından korusun.Cennetiyle Cemaliyle taltif eylesin. Cümlemizi azabından, ikâbından korusun. Dünyada iyi kul olarak yaşayalım, iyi işler yapalım, aklımız fikrimiz iyi işleri yapmakta olsun. Dünyada iyi kul olarak yaşayalım, iyi işler yapalım, aklımız fikrimiz iyi işleri yapmakta olsun. Hani bazı insanlar aklı fikri fitnede fesatta oluyor, şerde oluyor. Hani bazı insanlar aklı fikri fitnede fesatta oluyor, şerde oluyor. Biz de gece gündüz yatıp kalkıp bugün hangi iyi işi yapabiliriz, Biz de gece gündüz yatıp kalkıp bugün hangi iyi işi yapabiliriz, bugün ne yapıp da daha çok sevap kazanabiliriz, hangi sevaplı işleri yapayım diye bugün ne yapıp da daha çok sevap kazanabiliriz, hangi sevaplı işleri yapayım diye aklımızı ona çalıştıralım, sevabımızı arttırmaya bakalım. Derecemizi yükseltmeye bakalım. aklımızı ona çalıştıralım, sevabımızı arttırmaya bakalım. Derecemizi yükseltmeye bakalım. Allah'ın sevgisini kazanmaya bakalım. Allah'ın sevgisini kazanmaya bakalım.

Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente'l-alîmü'l-hakîm.Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente'l-alîmü'l-hakîm. Sübhane Rabbike Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn.Sübhane Rabbike Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn. Ve selâmün alâ cemî'i'l-enbiyâi ve'l-mürselîne ve âlihim ecmaîn. Ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn. Ve selâmün alâ cemî'i'l-enbiyâi ve'l-mürselîne ve âlihim ecmaîn. Ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn.

el-Fâtiha. el-Fâtiha.

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2