Namaz Vakitleri

13 Muharrem 1446
19 Temmuz 2024
İmsak
03:48
Güneş
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
Detaylı Arama

İbadetler ve Dua Yöntemleri

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

11 Zilhicce 1411 / 24.06.1991
Mekke

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın hac ve umre dolayısıyla Medine’de ve Mekke’de bulunduğu zamanlarda yaptığı sohbetlerdir. Bu sohbetler, çoğu zaman hacıların ve umrecilerin kaldığı otellerde, Mina’da ve Arafat’ta yapılmıştır.

Konuşmalarda hac ibadetinin faziletleri üzerinde durulmuş; Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, Kâbe-i Müşerrefe, Mina, Arafat gibi mübârek yerler ve yapılabilecek sevaplı ameller anlatılmıştır. Çok rastlanan hatalı uygulamalar ve yanlış davranışlar örneklerle anlatılmış; haccın incelikleri, karşılıklı muamelelerde dikkat edilecek noktalar, sevgi ve saygıyı artıracak güzel davranışlar hatırlatılmıştır.

İhram, istîlâm, tavaf, vakfe, şeytan taşlama gibi hacda yapılan çeşitli görevlerin mânevî ve sembolik yönü üzerinde durulmuş; huzurlu, duygulu ve feyizli bir hac yapmanın yolları gösterilmiştir.

Ya Resulallah Demek Şirk Değildir, Müslüman Kardeşini Hoşgörüp Buğz Etmek, | gibi konu başlıkları içeren dini sohbet.

Konuşma Metni

Bismillâhirrahmânirrahîm. el-Hamdü li'llâhi Rabbi'l-âlemîn.Bismillâhirrahmânirrahîm.

el-Hamdü li'llâhi Rabbi'l-âlemîn.
Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînVe's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn ve men tebiâhû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn. ve men tebiâhû bi-ihsânin ilâ yevmi'd-dîn.

Emmâ ba'd: es-Salâtü fi'l-mescidi'l-harâmi bi-mieti elfi salâtin ve's-salâtü Emmâ ba'd:

es-Salâtü fi'l-mescidi'l-harâmi bi-mieti elfi salâtin ve's-salâtü
fî mescidî bi-elfi salâtin ve's-salâtü fî beyti'l-makdisi bi-hamsi mieti salâtin. fî mescidî bi-elfi salâtin ve's-salâtü fî beyti'l-makdisi bi-hamsi mieti salâtin.

İmam Taberânî rivayet etmiş. İmam Taberânî rivayet etmiş.

"Her şeyin aslını esasını bilip öyle Müslümanlık yapmamız lazım; "Her şeyin aslını esasını bilip öyle Müslümanlık yapmamız lazım; âyetten mi geliyor, hadisten mi geliyor?" diye, hani şimdi her şeyin aslı, esası soruluyor. âyetten mi geliyor, hadisten mi geliyor?" diye, hani şimdi her şeyin aslı, esası soruluyor.

Namaz kıldık. Namazı kıldıran imam efendi, döndü bir konuşma yaptı. Namaz kıldık. Namazı kıldıran imam efendi, döndü bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada; "Allah'a şirk koşmayalım. Yaptığı konuşmada; "Allah'a şirk koşmayalım. İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn, 'Ancak sana ibadet ederiz yâ Rabbi, İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn, 'Ancak sana ibadet ederiz yâ Rabbi, yalnız senden isteriz yâ Rabbi!' Allah'a şirk koşmayın, onun için bir kimse;yalnız senden isteriz yâ Rabbi!' Allah'a şirk koşmayın, onun için bir kimse; 'Yâ Resûlallah!' derse şirk olur." diyor. Şimdi ben "Yâ Resûlallah! diyen insanın, 'Yâ Resûlallah!' derse şirk olur." diyor.

Şimdi ben "Yâ Resûlallah! diyen insanın,
deyiş sebebinin onların sandığı gibi olmadığını biliyorum.deyiş sebebinin onların sandığı gibi olmadığını biliyorum. Hayâlî bir suç ortaya koyuyorlar, o hayâlî suçtan dolayı da koca cemaati itham ediyorlar. Hayâlî bir suç ortaya koyuyorlar, o hayâlî suçtan dolayı da koca cemaati itham ediyorlar.

Peygamber Efendimiz'in türbe-i saadetinde, şebeke-i saadetinin karşısında, Peygamber Efendimiz'in türbe-i saadetinde, şebeke-i saadetinin karşısında, o parmaklıkların karşısında elimi açtım, dua ediyorum. o parmaklıkların karşısında elimi açtım, dua ediyorum. Birisi geldi, omzuma vuruyor, bana diyor ki; "Dua bu tarafa doğrudur!" Birisi geldi, omzuma vuruyor, bana diyor ki;

"Dua bu tarafa doğrudur!"

Bir kere duanın yönü yoktur. "Dua o tarafa olur bu tarafa olur!" Bir kere duanın yönü yoktur.

"Dua o tarafa olur bu tarafa olur!"

Senin kadar biz de biliyoruz; belki senden daha fazla biliyoruz. Senin kadar biz de biliyoruz; belki senden daha fazla biliyoruz. Sonra büyüklerimiz; "Peygamber Efendimiz ziyaret edildiği zaman kıbleye miSonra büyüklerimiz; "Peygamber Efendimiz ziyaret edildiği zaman kıbleye mi dönülmeli Resûlullah'a doğru mu dönülmeli?" diye bu işin müzakeresini yapmışlar. dönülmeli Resûlullah'a doğru mu dönülmeli?" diye bu işin müzakeresini yapmışlar.

Büyüklerimiz demişler ki; "Resûlullah'a doğru dönülür. Büyüklerimiz demişler ki;

"Resûlullah'a doğru dönülür.
Kıble arkanda kalır, Resûlullah'a dönersin." Kıble arkanda kalır, Resûlullah'a dönersin."

Neden? Benim kanaatlerime göre büyüklerimiz evliyâulllah olduklarından, Neden?

Benim kanaatlerime göre büyüklerimiz evliyâulllah olduklarından,
ayan beyan gördüklerinden gözlerinden perde kalktığından böyle diyorlar. ayan beyan gördüklerinden gözlerinden perde kalktığından böyle diyorlar.

Resûlullah'ı görürken arkamızı dönebilir miyiz? Resûlullah'ı görürken arkamızı dönebilir miyiz?

Dönemeyiz. Bunların da gözleri kör olduğundan arkasını döndürmeye çalışıyor. Dönemeyiz. Bunların da gözleri kör olduğundan arkasını döndürmeye çalışıyor. Bunların gözü görmüyor, gözü görmeyince; "Kıbleye dön!" diyor. Bunların gözü görmüyor, gözü görmeyince; "Kıbleye dön!" diyor.

Canım, Kur'ân-ı Kerîm'i okumuyor musunuz? Canım, Kur'ân-ı Kerîm'i okumuyor musunuz?

Fe eyne mâ tüvellû fe-semme vechu'llâh. "Yönünü nereye dönersen Allah orada." Fe eyne mâ tüvellû fe-semme vechu'llâh. "Yönünü nereye dönersen Allah orada."

Allahu Teâlâ hazretleri namazda kıbleye yönelmeyi emretmiş, Allahu Teâlâ hazretleri namazda kıbleye yönelmeyi emretmiş, yoksa her yerde her şekilde dua edebilirsin; yatarken, otururken,yoksa her yerde her şekilde dua edebilirsin; yatarken, otururken, yönün o tarafta bu tarafta olabilir.yönün o tarafta bu tarafta olabilir. Duada bir istikâmet mecburiyeti yok. Ondan sonra; "Resûlullah'tan istenmez!" Duada bir istikâmet mecburiyeti yok.

Ondan sonra;

"Resûlullah'tan istenmez!"

Ben Resûlullah'tan istemiyorum, Resûlullah'a dua ediyorum. Ben Resûlullah'tan istemiyorum, Resûlullah'a dua ediyorum.

Bu Resûl-i Edîb'ine ezanın arkasından her zaman dua etmiyor muyuz? Bu Resûl-i Edîb'ine ezanın arkasından her zaman dua etmiyor muyuz?

Allâhümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeti ve's-salâti'l-kâimeti,Allâhümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeti ve's-salâti'l-kâimeti, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete ve'b'as'hü mekâmen mahmûdeni'l-lezî vead'teh. âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete ve'b'as'hü mekâmen mahmûdeni'l-lezî vead'teh.

diye, dua etmiyor muyuz? diye, dua etmiyor muyuz?

Resûlullah için istemiyor muyuz? İstiyoruz. Sonra hadîs-i şerîfler var;Resûlullah için istemiyor muyuz?

İstiyoruz.

Sonra hadîs-i şerîfler var;
bu hadîs-i şerîfleri bizden önceki alimler yazmışlar.bu hadîs-i şerîfleri bizden önceki alimler yazmışlar. Bunlar eski kitaplar, biz bu kitapları hazır bulduk, kendimiz uydurmadık ki. Bunlar eski kitaplar, biz bu kitapları hazır bulduk, kendimiz uydurmadık ki.

Alimlerimiz oralarda hadis naklediyorlar; hadislerde deniliyor ki; Alimlerimiz oralarda hadis naklediyorlar; hadislerde deniliyor ki;

"Resûlullah kendisine sâlatu selam verildiği zaman alır." "Resûlullah kendisine sâlatu selam verildiği zaman alır."

Efendimiz kendisi buyuruyor: "Bana birisi sâlât ü selâm ettiği zaman Efendimiz kendisi buyuruyor:

"Bana birisi sâlât ü selâm ettiği zaman
Rabbim bana ruhumu iade eder; ben onun cevabını veririm." diyor. Rabbim bana ruhumu iade eder; ben onun cevabını veririm." diyor.

Resûlullah Efendimiz kabrinde haydir, içinde hay olan insana ben; Resûlullah Efendimiz kabrinde haydir, içinde hay olan insana ben; "Yâ Resûlallah!" demez miyim? Derim. "Yâ Resûlallah, şefaat!" derim. "Yâ Resûlallah!" demez miyim?

Derim.

"Yâ Resûlallah, şefaat!" derim.

Şefaat var mı? Var. Âyet-i kerîmede var mı? Var. Şefaat var mı?

Var.

Âyet-i kerîmede var mı?

Var.

Allah'ın müsaade ettiği kimseler şefaat edecek, peygamberler şefaat edecek,Allah'ın müsaade ettiği kimseler şefaat edecek, peygamberler şefaat edecek, şehitler şefaat edecek, alimler şefaat edecek; hadisler var. şehitler şefaat edecek, alimler şefaat edecek; hadisler var.

Ben Resûlullah'ın cemalini görerek; "Yâ Resûlallah! Ben Resûlullah'ın cemalini görerek;

"Yâ Resûlallah!
Ben senin âciz, nâçiz bir bendenim, uzak diyarlardan buraya geldim, Ben senin âciz, nâçiz bir bendenim, uzak diyarlardan buraya geldim, birçok arkadaşım bana selam yüklediler, birçok arkadaşım bana selam yüklediler, onların selamlarını sana tebliğ ederim. onların selamlarını sana tebliğ ederim. Yâ Resûlallah! Bize şefaat eyle. Yâ Resûlallah! Bizi mahrum bırakma!"" desem,Yâ Resûlallah! Bize şefaat eyle. Yâ Resûlallah! Bizi mahrum bırakma!"" desem, bu şirk mi? Değil. bu şirk mi?

Değil.

Biz taşa toprağa tapmıyoruz, insana tapmıyoruz;Biz taşa toprağa tapmıyoruz, insana tapmıyoruz; onun Allah'ın resûlü olduğunu biliyoruz, niye "yâ Resûlallah!" deyince şirk olsun? onun Allah'ın resûlü olduğunu biliyoruz, niye "yâ Resûlallah!" deyince şirk olsun? Bir mezhepte tutturmuşlar, bunu yapıyorlar. Bir mezhepte tutturmuşlar, bunu yapıyorlar.

Yanımdaki bana omuz vuruyor. Herhalde böyle sarıklı görünce bana kızıyorlar. Yanımdaki bana omuz vuruyor. Herhalde böyle sarıklı görünce bana kızıyorlar. Hoca oldu mu sarıklı oldu mu dehşetli kızıyorlar.Hoca oldu mu sarıklı oldu mu dehşetli kızıyorlar. Artık kedi gibi sürtünecek yer arıyor. Ben de ne yapayım, gülüyorum. Artık kedi gibi sürtünecek yer arıyor. Ben de ne yapayım, gülüyorum.

Arkadaşımız bize su getirmiş. Yorgun öküzün sabana baktığı gibi bakıyorlar. Arkadaşımız bize su getirmiş. Yorgun öküzün sabana baktığı gibi bakıyorlar.

Bu benim talebem, beni seviyor. "Hayır olsun." diye getirmiş. Bu benim talebem, beni seviyor. "Hayır olsun." diye getirmiş. Bizim hacı babalar kalkarlar, bardak bardak suyu doldururlar, ellerine alırlar, herkese götürürler.Bizim hacı babalar kalkarlar, bardak bardak suyu doldururlar, ellerine alırlar, herkese götürürler. Bunu hayır olduğundan yapıyor, ne kızıyorsunuz? Bunu hayır olduğundan yapıyor, ne kızıyorsunuz?

Müslüman kardeşinim, caminin içinde namaz kılmışız, hüsn ü zan etsene! Müslüman kardeşinim, caminin içinde namaz kılmışız, hüsn ü zan etsene!

Hayır, bulsa ciğerini sökecek. Hayır, bulsa ciğerini sökecek. Düşman düşman bakıyor, omuz vuruyor, kızıyor. Allah ıslah etsin. Düşman düşman bakıyor, omuz vuruyor, kızıyor. Allah ıslah etsin.

Burnunu karıştırıyor karıştırıyor, ufalıyor ufalıyor, ondan sonra fırlatıp atıyor. Burnunu karıştırıyor karıştırıyor, ufalıyor ufalıyor, ondan sonra fırlatıp atıyor.

Bu namaz oldu mu ya! Böyle pis namaz olur mu ya? Bu namaz oldu mu ya!

Böyle pis namaz olur mu ya?
Sen kendi terbiyesizliğini düzelt! Bizim sakalımıza karışır... Sen kendi terbiyesizliğini düzelt! Bizim sakalımıza karışır...

İmam, es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diyor,İmam, es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diyor, ben de es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diyorum. ben de es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diyorum. Biz mezhebimizde imama uyarız; imam, es-selâmü aleyküm ve rahmetullah deyince Biz mezhebimizde imama uyarız; imam, es-selâmü aleyküm ve rahmetullah deyince biz de selam veririz. Sen niye duruyorsun, sen de selam ver. biz de selam veririz. Sen niye duruyorsun, sen de selam ver.

Hayır, o es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diyecek, ikinci de biz de şey duracağız. Hayır, o es-selâmü aleyküm ve rahmetullah diyecek, ikinci de biz de şey duracağız.

Biz onlara; "Sen niye imama uymuyorsun? demiyoruz. Biz onlara;

"Sen niye imama uymuyorsun? demiyoruz.

"Allahu ekber" dediği zaman eğiliyoruz. "Allahu ekber" dediği zaman eğiliyoruz. "'Allahu ekber' dediği zaman kalkıyorsun, niye şimdi imama uymuyorsun?" demiyoruz ama"'Allahu ekber' dediği zaman kalkıyorsun, niye şimdi imama uymuyorsun?" demiyoruz ama o bize karışıyor. "İmamla beraber selam vermiyor!" o bize karışıyor.

"İmamla beraber selam vermiyor!"

İmamla selam vereyim de; senin yüzünden mezhebimi mi değiştireceğim be cahil adam! İmamla selam vereyim de; senin yüzünden mezhebimi mi değiştireceğim be cahil adam!

Nunu İmam-ı Âzam Efendimiz, mezhebimiz kararlaştırmış;Nunu İmam-ı Âzam Efendimiz, mezhebimiz kararlaştırmış; şimdi ben burada senin yüzünden mezhebimi mi değiştireceğim? şimdi ben burada senin yüzünden mezhebimi mi değiştireceğim?

Sen İmam-ı Âzam'dan daha mı bilgili bir insansın? Sen İmam-ı Âzam'dan daha mı bilgili bir insansın?

Değilsin! Sana ne o zaman? Benden daha mı tahsilli insansın? Değilsin! Sana ne o zaman?

Benden daha mı tahsilli insansın?

Öyle de değilsin. Haddini bil o zaman! Burası Mekke-i Mükerreme. Öyle de değilsin.

Haddini bil o zaman!

Burası Mekke-i Mükerreme.
Buraya çeşitli mezheplerden bir sürü insan geliyor; hak mezhep olunca ses çıkarma,Buraya çeşitli mezheplerden bir sürü insan geliyor; hak mezhep olunca ses çıkarma, kardeş olarak hoş gör. kardeş olarak hoş gör.

Biz Allah'ın misafirleriyiz, sıradan insanlar değiliz.Biz Allah'ın misafirleriyiz, sıradan insanlar değiliz. Elhamdulillah bizim sıfatımızda, Duyûfu'r-rahmân yazılı; biz Allah'ın misafirleriyiz.Elhamdulillah bizim sıfatımızda, Duyûfu'r-rahmân yazılı; biz Allah'ın misafirleriyiz. Sen bize omuz atarak kızacağına kendin terbiyesizliğini düzelt! Sen bize omuz atarak kızacağına kendin terbiyesizliğini düzelt!

Namazın içinde burun kurcalanır mı? Bir insanın ağzına kırık gelse, Namazın içinde burun kurcalanır mı?

Bir insanın ağzına kırık gelse,
"tüh" yapsa namazı bozulur, namazı bozulur. "tüh" yapsa namazı bozulur, namazı bozulur.

Namaz bu ya, oyuncak mı? Ağzına ekmek kırığı, yiyecek gelse ondan sonra da "tüh" yapsaNamaz bu ya, oyuncak mı?

Ağzına ekmek kırığı, yiyecek gelse ondan sonra da "tüh" yapsa
-açın kitaplarımızı öyle yazar- namazı bozulur. -açın kitaplarımızı öyle yazar- namazı bozulur.

Namazın bir ciddiyeti var. Oynarlar, saçlarını düzeltirler, Namazın bir ciddiyeti var. Oynarlar, saçlarını düzeltirler, takkelerini, sarıklarını düzeltirler, kaşınırlar. takkelerini, sarıklarını düzeltirler, kaşınırlar.

Amel-i kesîr, kesîr kesîr kesîr. Namaza mugayir bir sürü şey oldu.Amel-i kesîr, kesîr kesîr kesîr. Namaza mugayir bir sürü şey oldu. Bizde amel-i kesîr namazı bozar; bizim mezhebimiz daha ciddi. Bizde amel-i kesîr namazı bozar; bizim mezhebimiz daha ciddi.

Sonra biz bunları kendimiz uydurmuş değiliz. Sonra biz bunları kendimiz uydurmuş değiliz. Onlar bizi "Türk" diye, "Arapça bilmiyor" diye bir şey bilmiyor sanıyor. Onlar bizi "Türk" diye, "Arapça bilmiyor" diye bir şey bilmiyor sanıyor.

Biz Arapça bilenlerin mezhebine tâbîyiz. Biz Arapça bilenlerin mezhebine tâbîyiz. Arab'ın hası olan, seyyid olan mübarek insanların yolunda gidiyoruz.Arab'ın hası olan, seyyid olan mübarek insanların yolunda gidiyoruz. Kendimiz koymuş değiliz ki. Kendimiz koymuş değiliz ki.

Mısırlıya bir şey demiyorsun. Kimisi "Allahu ekber" diyor, ellerini salıyor,Mısırlıya bir şey demiyorsun. Kimisi "Allahu ekber" diyor, ellerini salıyor, Faslılar, Allahu ekber diyor, ellerini bağlıyor. Kimisi elini göbeğinin altına koyuyor. Faslılar, Allahu ekber diyor, ellerini bağlıyor. Kimisi elini göbeğinin altına koyuyor. Hoş gör! Mısırlıya bir şey demiyorsun bize gelince ne dürtüyorsun?Hoş gör!

Mısırlıya bir şey demiyorsun bize gelince ne dürtüyorsun?
Senin askerin postalla camiye giriyor, postalını çıkarmıyor.Senin askerin postalla camiye giriyor, postalını çıkarmıyor. Yüz numarada abdest almaya onunla giriyor, ondan sonra camiye giriyor; Yüz numarada abdest almaya onunla giriyor, ondan sonra camiye giriyor; ona bir şey demiyorsun, gelmişsin bize, din kardeşine buğz ediyorsun. ona bir şey demiyorsun, gelmişsin bize, din kardeşine buğz ediyorsun.

İslâm'da böyle bir şey olmaz ki! İslâm'da böyle bir şey olmaz ki!

Evet, sohbeti çok uzatmışız, ama şeytan taşlamak lazım. Evet, sohbeti çok uzatmışız, ama şeytan taşlamak lazım. Mekruh vakit girmeden şeytan taşlayacağız. Mekruh vakit girmeden şeytan taşlayacağız.

Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi edepli kul etsin, sevdiği kul etsin, Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi edepli kul etsin, sevdiği kul etsin, sevmediği kul olmaktan korusun. sevmediği kul olmaktan korusun. Her işimizi rızasına uygun yapmaya muvaffak eylesin. Her işimizi rızasına uygun yapmaya muvaffak eylesin. Rızasına uygun ömür sürmeyi nasip eylesin. Rızasına uygun ömür sürmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği razı olduğu mü'min-i kâmil kullar olarak varıp Huzuruna sevdiği razı olduğu mü'min-i kâmil kullar olarak varıp cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin.

Bi-hürmeti esmâihi'l-hüsna ve bi-hürmeti habîbihi'l-mücteba Bi-hürmeti esmâihi'l-hüsna ve bi-hürmeti habîbihi'l-mücteba ve bi-hürmeti haccı ve umre ve bi-hürmeti emâkini'l-mukaddeseve bi-hürmeti haccı ve umre ve bi-hürmeti emâkini'l-mukaddese ve bi-hürmeti ezmineti'l-mübâreke ve bi-hürmeti esrar-ı sûreti'l-Fâtiha… ve bi-hürmeti ezmineti'l-mübâreke ve bi-hürmeti esrar-ı sûreti'l-Fâtiha…

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2